Search result for

*แอ่ง*

(217 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แอ่ง, -แอ่ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอ่ง[N] shallow lake, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: ที่ซึ่งลาดลึกลงไปแต่น้อยพอน้ำขังได้
แอ่งน้ำ[N] basin, See also: pond, swamp, Example: ยายส่งเรือกระดาษให้เราค่อยๆ ลอยมันลงในแอ่งน้ำทีละลำ, Count unit: แอ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้องแอ้งว. อ้อนแอ้น, แบบบาง.
แอ่งน. ที่ซึ่งลาดลึกลงไปพอนํ้าขังได้.
แอ้งแม้งว. อาการที่นอนนิ่งอยู่กับที่เพราะหมดกำลังเป็นต้น ในคำว่า นอนแอ้งแม้ง.
ก้นส่วนล่างของภาชนะ เช่น ก้นหม้อ, ส่วนสุดของห้วงหรือแอ่ง เช่น ก้นบ่อ ก้นเหว ก้นคลอง, ตรงข้ามกับ ปาก
กระแตแต้แว้ด ๑น. ชื่อนกขนาดเล็กชนิด Vanellus indicus (Boddaert) วงศ์ย่อย Charadriinae ในวงศ์ Charadriidae ปากยาว หัวสีดำ ขนบริเวณหูสีขาว มีติ่งเนื้อสีแดงพาดระหว่างตาผ่านหน้าผาก ขายาวสีเหลือง วางไข่ในแอ่งตื้น ๆ บนพื้นดิน กินแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก ร้องเสียงแตแต้แว้ด, กระต้อยตีวิด ต้อยตีวิด หรือ แต้แว้ด ก็เรียก.
กระพัง ๑น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพัง ตะพัง หรือ สะพัง ก็เรียก.
กลบ(กฺลบ) ก. เอาสิ่งซึ่งเป็นผงโรยทับข้างบนเพื่อปิดบัง เช่น เอาขี้เถ้าไปกลบขี้แมว, เอาดินหรือสิ่งอื่น ๆ ใส่ลงไปในที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็มหรือไม่ให้เห็นร่องรอย, โดยปริยายหมายความว่า ปิดบัง เช่น กลบความ, ทดแทน เช่น ให้เอาสินไหมมากลบทรัพย์นั้นเสีย (กฎ. ราชบุรี).
แก้มลิงน. พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งตามธรรมชาติหรือขุดขึ้นเพื่อรองรับและกักเก็บน้ำในช่วงฝนตกมีน้ำมาก และระบายออกทะเลในช่วงที่น้ำทะเลลดลง เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาอุทกภัย.
ครำ(คฺรำ) น. เรียกน้ำเสียที่ขังอยู่ในพื้นดินที่เป็นแอ่งเช่นใต้ถุนครัว ในท่อระบายน้ำเสีย ว่า นํ้าครำ, ไขเสนียด ก็เรียก.
ตระพัง(ตฺระ-) น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, เช่น กลางเมืองสุโขทัยนี้มีน้ำตระพังโพยสี (จารึกหลักที่ ๑), ตะพัง กระพัง หรือ สะพัง ก็ว่า.
ตลุก(ตะหฺลุก) น. ปลักควาย, แอ่งน้ำตามลำห้วยที่ขาดเป็นช่วง ๆ ในหน้าแล้ง.
ตะพังน. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพัง ตระพัง หรือ สะพัง ก็เรียก.
ตีแปลง(-แปฺลง) ก. ทำดินโคลนให้เป็นแอ่งสำหรับนอนเกลือก (ใช้แก่ควาย หมู), โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น นอนตีแปลง
ถม ๒ก. เอาดินหรือสิ่งอื่น ๆ ใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม, กองสุม ๆ ไว้ไม่เป็นระเบียบ.
นางรม ๑น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิดในวงศ์ Ostreidae รูปเปลือกค่อนข้างกลม ยาวรี หรือบิดเบี้ยวตามพื้นที่ที่ติดอยู่ ส่วนใหญ่มีสีเทา เปลือกล่างเป็นแอ่งคล้ายรูปถ้วยยึดติดกับวัสดุที่ใช้เป็นอาหาร เช่น ชนิด Saccostrea forskali (Gmelin), อีรม ก็เรียก.
น้ำครำน. นํ้าเสียที่ขังอยู่ในพื้นดินที่เป็นแอ่งเช่นใต้ถุนครัว ในท่อระบายน้ำเสีย, ไขเสนียด ก็เรียก.
นิล ๒(นิน) น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Oreochromis niloticus (Linn.) ในวงศ์ Cichlidae ลักษณะคล้ายปลาหมอเทศ แต่มีลำตัวสีเขียวหรือฟ้าปนน้ำตาล มีจุดดำด่างทั่วตัว ปลาขนาดเล็กจะมีลายเข้มพาดขวางลำตัว ครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางมีลายหรือแนวจุดสีคลํ้าหรือขาวพาดขวางหรือทแยงอยู่โดยตลอด ขนาดยาวได้ถึง ๔๖ เซนติเมตร ทำรังเป็นแอ่งดินและปกป้องดูแลลูกอ่อนไว้ในโพรงปาก สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า ปลานิล.
ปลัก(ปฺลัก) น. แอ่งที่เป็นโคลนเลน เช่น ปลักควาย.
แปลง ๑(แปฺลง) น. ที่โล่งแห่งหนึ่ง ๆ เช่น คล้องช้างกลางแปลง, พื้นที่ที่กำหนดไว้แห่งหนึ่ง ๆ เช่น นาแปลงหนึ่ง, ที่เป็นแอ่งมีโคลนเลนซึ่งคนหรือสัตว์ทำขึ้น เช่น แปลงหมู แปลงควาย.
โป่งวิดน. ชื่อนกขนาดเล็กชนิด Rostratula benghalensis (Linn.) ในวงศ์ Rostratulidae ลักษณะทั่วไปคล้ายนกปากซ่อม ปากยาวแหลม วงรอบเบ้าตาและหางตาสีขาว ตัวสีนํ้าตาลลาย ตัวเมียมีขนาดใหญ่และสีเข้มสวยกว่าตัวผู้ เมื่อออกไข่จะปล่อยให้ตัวผู้ฟักไข่ตามลำพัง ทำรังเป็นแอ่งบนพื้นดิน อาศัยอยู่ตามท้องทุ่งที่แฉะ ๆ กินแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็ก.
พญาลอน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Lophura diardi (Bonaparte) ในวงศ์ Phasianidae ตัวผู้สีเทา ตะโพกสีแดงสด ขนหางยาวสีดำเหลือบเขียว ตัวเมียสีนํ้าตาล มีลายขวางสีดำ ทำรังเป็นแอ่งตามพุ่มไม้หรือโพรงไม้ติดดิน คุ้ยเขี่ยหากินตามพื้นดิน พบตามป่าทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เป็นไก่ฟ้าที่รู้จักกันดีในประเทศไทย มีชื่อสามัญว่า Siamese Fireback หรือ Siamese Fireback Pheasant, ไก่ฟ้าพญาลอ ก็เรียก.
ลำห้วยน. ทางน้ำไหลจากภูเขามาขังอยู่ในแอ่งที่เรียกว่า ห้วย.
สระ ๑(สะ) น. แอ่งนํ้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเองหรือคนขุด.
สะพังน. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพัง ตระพัง หรือ กระพัง ก็เรียก.
หนอง ๑(หฺนอง) น. แอ่งนํ้า.
ห้วยน. แอ่งน้ำลึกกว้างมีทางน้ำไหลจากภูเขามาขังอยู่ตลอดปี หรือแห้งบ้างเป็นบางคราว.
หวำว. บุ๋มลงไป เช่น ผอมจนแก้มหวำ เนื้อตะโพกหวำ, ลึกไม่มาก, เป็นแอ่ง เช่น พื้นดินหวำ.
หัวโตชื่อนกขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิด วงศ์ย่อย charadriinae ในวงศ์ Charadriidae และวงศ์ย่อย Dromadinae ในวงศ์ Glareolidae หัวใหญ่ แต่ละชนิดมีสีแตกต่างกัน ทำรังเป็นแอ่งตามพื้นทราย วงศ์ย่อยแรก ปากสั้น คอสั้น ปีกกว้าง ปลายปีกมน ขาสั้น ไม่มีนิ้วหลัง หากินตามชายน้ำ กินสัตว์น้ำและแมลง เช่น หัวโตหลังจุดสีทอง [Pluvialis fulva (Gmelin)] หัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius dubius Scopoli) หัวโตทรายเล็ก (C. mongolus Pallas) วงศ์ย่อยหลัง คือ หัวโตกินปู (Dromas ordeola Paykull) ปากยาว แบนข้าง ขายาว มีนิ้วหลังโคนนิ้วมีพังผืด หากินตามชายน้ำและบริเวณน้ำตื้น กินสัตว์น้ำโดยเฉพาะปู.
หุบเขา, หุบผาน. แอ่งภูมิประเทศ ที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว ๒ ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา.
หุบห้วยน. หุบเขาที่มีแอ่งน้ำขังอยู่.
อ่างเก็บน้ำน. แอ่งขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นสำหรับเก็บนํ้าเพื่อบริโภคและใช้ในการเกษตรเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pterygopalatine fossaแอ่งเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygomaxillary fossa] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
popliteal space; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pterygoid fovea; fove of condyloid processแอ่งเทอริกอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pterygomaxillary fossaแอ่งเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygopalatine fossa] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pit๑. แอ่ง, รอยหวำ๒. หวำ, บุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
popliteal cavity; fossa, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
popliteal fossa; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postglenoid tubercleปุ่มหลังแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior lacrimal crestสันแอ่งถุงน้ำตาหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal sulcus of lacrimal boneร่องกระดูกแอ่งถุงน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ lacrimal fossa ๒] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal boneกระดูกแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal fossa๑. แอ่งต่อมน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ fossa for lacrimal gland]๒. ร่องกระดูกแอ่งถุงน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ lacrimal sulcus of lacrimal bone] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal groove; fossa for lacrimal sac; fossa sacci lacrimalisแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal lakeแอ่งน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacunaแอ่ง, หลุม, โพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacunaแอ่ง, หลุม, โพรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacunose๑. เป็นแอ่ง๒. เป็นรูพรุน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lake basinแอ่งทะเลสาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lake, lacrimalแอ่งน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lingual fossaแอ่งด้านลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rest areaแอ่งพัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
retromandibular triangle; retromolar triangleแอ่งสามเหลี่ยมท้ายฟันกรามล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reservoirแหล่งรวม, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, anterior cubitalบริเวณแอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retromolar triangle; retromandibular triangleแอ่งสามเหลี่ยมท้ายฟันกรามล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rest seatแอ่งรับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
spatial๑. -ช่อง, -โพรง, -ห้อง, -แอ่ง๒. -ห้วง, -ระยะที่ว่าง๓. -อวกาศ๔. -ปริภูมิ, -บริเวณ, -พื้นที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
structural basinแอ่งโครงสร้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
solution basinแอ่งชะละลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
space, popliteal; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swallow holeแอ่งน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
salina๑. แอ่งเกลือ๒. ที่ลุ่มน้ำเค็ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
submandibular fossaแอ่งต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stomatal cryptแอ่งปากใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sublingual fossaแอ่งต่อมน้ำลายใต้ลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
space๑. ช่อง, โพรง, ห้อง, แอ่ง๒. ห้วง, ระยะที่ว่าง๓. อวกาศ๔. ปริภูมิ, บริเวณ, พื้นที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scrobiculate-แอ่งมาก, -โพรงมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scrobiculusแอ่ง, โพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articular eminence of temporal bone; articular tubercle of temporal bone; tubercle of root of zygomaปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articular tubercle of temporal bone; articular eminence of temporal bone; tubercle of root of zygomaปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior lacrimal crestสันแอ่งถุงน้ำตาหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
antecubital fossa; fossa, cubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aulacogenแอ่งรอยเลื่อนปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anterior cubital regionบริเวณแอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autogeosyncline; interior basin; intracratonic basinแอ่งหินฐานธรณี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
artesian basinแอ่งน้ำบาดาลมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blowout๑. แอ่งลม๒. การพลุ่ง๓. มวลหินเด่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basin-and-rangeเทือกเขาสลับแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bone, lacrimalกระดูกแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basin แอ่ง
บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Salina แอ่งเกลือ
แหล่งสะสมของเกลือเนื้อผลึก เช่น ดินโป่ง (salt lick) ชั้นเกลือหินราบ (salt flat) [สิ่งแวดล้อม]
Fault Basin แอ่งรอยเลื่อน
แอ่งที่เกิดจากการยุบตัวลงของพื้นที่เนื่องจาก รอยเลื่อน เช่น แอ่งเชียงใหม่ แอ่งเพชรบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Pool of Cold Air แอ่งอากาศหนาว
มวลอากาศหนาวซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการแผ่รังสี ในเวลากลางคืนใน บริเวณที่ลาดชัน แล้วแผ่กระจายลงสู่บริเวณที่ราบลุ่มที่เป็นแอ่งหรือ บริเวณหุบเขาใกล้ ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Alveolusถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่ [การแพทย์]
Anatomic Snuff-Boxแอ่งที่ข้อมือด้านหัวแม่มือเกิดจากการเกร็งเอ็น [การแพทย์]
Bicencavityเว้าเป็นแอ่งเข้าหากัน [การแพทย์]
Canthal Recess, Innerบริเวณน้ำตาที่แอ่งมุมตา [การแพทย์]
Cerebellopontine Angleซีรีเบลโลพอนไตน์แองเกิล,สมองเซเรเบลโลพอนไตแองเกิลแอ่งระหว่างสมองเล็กกับพอนส์ [การแพทย์]
Cerebellopontine Angle, Tumors ofทูเมอร์ของแอ่งระหว่างสมองเล็กและพอนส์ [การแพทย์]
Cisternsแอ่ง [การแพทย์]
Cranial Fossa, Middleแอ่งกลางของกะโหลก [การแพทย์]
Cranial Fossa, Posteriorแอ่งท้ายของกะโหลก,ช่องกะโหลกส่วนหลัง [การแพทย์]
Fossaร่อง,แอ่ง [การแพทย์]
Fossa, Anteriorแอ่งของสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
depressiondepression, แอ่ง, ที่ลุ่มต่ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impact basinimpact basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impact stilling basinimpact stilling basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic jump basinhydraulic jump basin, แอ่งน้ำโจน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic jump dissipatorhydraulic jump dissipator, แอ่งน้ำโจน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stilling basinstilling basin, แอ่งน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
free jet stilling basin; free jet basinfree jet stilling basin; free jet basin, แอ่งน้ำนิ่งแบบน้ำพุ่งอิสระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
artesian basinartesian basin, แอ่งน้ำบาดาลมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
depression storagedepression storage, แอ่งพักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
inland basininland basin, แอ่งภายในแผ่นดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intermontane basinintermontane basin, แอ่งระหว่างภูเขา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ski-jump bucketski-jump bucket, แอ่งลู่สกี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
foveaโฟเวีย, แอ่งเล็ก ๆ อยู่ตรงกลางของจุดดวงเหลือง ซึ่งมีเซลล์ประสาทตาที่มีความไวต่อแสงอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sedimentary rockหินตะกอน, หินที่เกิดจากการทับถมของโคลน หิน ดิน ทราย ซากของสิ่งมีชีวิตหรือสารต่าง ๆที่ได้จากการสึกกร่อนซึ่งถูกพัดพาโดยลม แม่น้ำ ลำธาร หรือธารน้ำแข็ง ไปสะสมกันในท้องทะเลหรือในแอ่งเปลือกโลกเป็นเวลานาน หินตะกอนมีหลายชนิดเช่น หินทราย ศิลาแลง หินปูน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gallbladder Bedแอ่งถุงน้ำดี [การแพทย์]
Gallbladder, Fossa forแอ่งสำหรับถุงน้ำดี [การแพทย์]
Glenoid Fossaแอ่งเบ้าข้อไหล่ [การแพทย์]
Iliac Fossaแอ่งกระดูกปีกตะโพก [การแพทย์]
Infraspinous Fossaแอ่งที่อยู่ใต้ส่วนที่ยื่นออกมาของบ่า [การแพทย์]
Lacrimal Fossaหลุมถุงน้ำตา, แอ่งถุงน้ำตา [การแพทย์]
Lacrimal Lakeแอ่งน้ำตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That happens because you see, besides the brain's hippocampus and cerebral cortex there are lots and lots of hidden pockets where memories pool.ที่เกิดอย่างนั้นเพราะว่า... ...ด้านหลังสมองส่วนไฮโปแคมปัสและเซเรบรัม คอร์เท็ก... ...มีแอ่งมากมายที่ถูกซ่อนอยู่ที่บ่อแห่งความทรงจำ Episode #1.5 (2009)
Okay,we need to test each puddle out there.โอเค เราต้องตรวจสอบ แอ่งน้ำทุก ๆ แห่งในฟาร์มนี่ Bad Seed (2009)
Yes, it's a right big puddle there.ใช่ มันเป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่มากเลยนะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Meningitis in a college dorm after a swim meet or West Nile in some summer camp near a lake.ไข้สมองอักเสบในหอพักของวิทยาลัย/N เกิดขึ้นหลังจากไปว่ายน้ำ หรือโรคไวรัสเวสต์ไนล์(มียุงเป็นพาหะ)ที่เกิดขึ้นในแคมป์ฤดูร้อน/N ที่ตั้งอยู่ใกล้แอ่งน้ำ Contagion (2011)
Bathe him in Hades, in your pool of remembrance...ชำระล้างเขาในนรก ในแอ่งแห่งความทรงจำ I'm Alive and on Fire (2011)
He is facedown, barely moving, a pool of blood underneath him.เขาหน้าคว่ำลง ไม่ขยับเขยื้อน และอยู่บนแอ่งเลือด Advanced Dungeons & Dragons (2011)
- Good. "It rained today, splashed in puddles. What fun."ดี วันนี้ฝนตก ย่ำแอ่งน้ำจนกระฉอก สนุกจัง Back to Summer (2011)
Gunshot spatter and a pool here where Blake must have dropped.รอยจากการยิง แอ่งเลือดตรงนี้ คงเป็นจุดที่เบลคล้ม Mea Makamae (2011)
The pool's too deep.แอ่งนั่นมันลึกเกินไป Now You See Me (2011)
The tracks we found by the water were from a car with a smaller wheelbase.รอยล้อรถที่เราเจอที่แอ่งน้ำ มาจากรถที่มีระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังสั้นกว่า Black Cherry (2012)
"and saw Spike in a small puddle growing gills.แล้วก็เห็น สไปค์ อยู่ในแอ่งน้ำ มีเหงือก งอกออกมา Little Red Corvette (2013)
In a pool of electrified water, it can take up to 50 milliamps to kill a normal human, less than the power it takes to turn on a light bulb.สก็อต ฉันอยากให้เธอเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฉันฟัง แอ่งน้ำที่มีกระแสไฟฟ้า Currents (2013)
Supraspinous fossa, right proximal humerus.แอ่งเหนือแนวสันกระดูกสะบัก บริเวณกระดูกต้นแขนด้านขวา ไหล่ ศพถูกลาก The Secrets in the Proposal (2013)
There's this little stream running through there that's warm enough to bathe in.มีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่ตรงนั้น คงอุ่นพอที่จะอาบน้ำได้ In the Evening (2013)
Killer hauls the body to the pond.ฆาตกรลากศพมาที่แอ่งนี่ Wedding in Red (2013)
Going for a kind of a hollow-point special kind of motif.พยายามทำให้เดูป็นชนิดแอ่งที่แปลก เป็นชนิดของลวดลาย The Perfect Mark (2013)
The natural dam at the western end of the deep basin gave way, probably due to earthquakes.ของแอ่งลึก ให้วิธีอาจเป็นเพราะการเกิดแผ่นดินไหว และน้ำท่วมเริ่ม The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
We can stomp around the puddlesเราสามารถกระโดดย่ำน้กไปรอบๆแอ่งน้ำ Inside Out (2015)
Do you know when oil falls out of a car and is in a puddle, and it's like six colors put together?รู้ไหมว่าพอน้ำมันไหลออกจากรถ และนองเป็นแอ่ง มันเหมือนมีหกสีผสมกัน All We Had (2016)
When early men went visit a watering hole...เมื่อคนยุคแรกไปดื่มน้ำที่แอ่งน้ำ... The Fate of the Furious (2017)
I had to jump over the puddles.ฉัน มีการ กระโดดข้ามแอ่งน้ำ I Spit on Your Grave (1978)
This is the Valley of Death.มันคือแอ่งเขามรณะ The Road Warrior (1981)
There's a sump...นี่คือแอ่งน้ำ... The Cave (2005)
...right about here, which then leads to this underwater passageway....ถูกต้อง ที่นี่ล่ะ ซึ่งแอ่งน้ำนี้จะนำทาง พาลงใต้น้ำผ่านไปทางนี้ The Cave (2005)
Get ready to cuddle the love puddle.ถึงเวลาที่มึงนอนกกสาวในแอ่งน้ำ American Pie Presents: Band Camp (2005)
I want you to look at these black pools here.ผมอยากให้ดูแอ่งน้ำสีดำตรงนี้ An Inconvenient Truth (2006)
This is melting water that forms in pools, and if you were flying over it in a helicopter, you'd see it's 700 feet tall.นี่คือน้ำที่ละลายแล้วกลายเป็นแอ่งน้ำ ถ้าบินไปเหนือมันบนเฮลิคอปเตอร์ จะเห็นว่ามันสูง 700 ฟุต An Inconvenient Truth (2006)
And that's when they focused on those pools of melting water.และนั่นก็คือตอนที่พวกเขาเจาะจงไปที่ แอ่งน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งเหล่านั้น An Inconvenient Truth (2006)
Dramatic changes.การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ พวกนี้คือแอ่งน้ำแบบเดียวกัน An Inconvenient Truth (2006)
This shows what happens to the crevasses, and when lakes form, they create what are called mouIins.นี่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับรอยแยก เมื่อแอ่งน้ำก่อตัวเป็นทะเลสาบ มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าปล่องน้ำ An Inconvenient Truth (2006)
Yeah. The fluid pooled underneath the car.ช่าย ถึงได้มีแอ่งน้ำมันอยู่ใต้รถ Bang, Bang, Your Debt (2007)
Kendall, I really don't appreciate being called out of my favorite watering hole to come down on the fuckin' graveyard shift.ไม่มีอะไรขวางกั้น เคนดัล ฉันไม่ซึ้งใจหรอกนะ กับการที่เรียกฉันมาจากแอ่งน้ำ เพื่อให้มาที่ที่อย่างกับป่าช้านี่ Halloween (2007)
The tide pool is a very strange, enchanted place.แอ่งน้ำนี่ มันเป็นที่แปลกและมีเสน่ห์ The Water Horse (2007)
He came from an egg at the tide pool. His name's Crusoe.มันออกมาจากไข่ที่จมอยู่ในแอ่งน้ำ เรียกมันว่า "ครูโซ่" The Water Horse (2007)
It was like a crater.มันเป็นเหมือนแอ่ง Brothers of Nablus (2008)
It was like a complete dent in the road.มันเป็นเหมือนแอ่ง เว้าลงไปในถนน Brothers of Nablus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basin[N] ลุ่มน้ำ, See also: แอ่งน้ำ, อู่เรือ, ที่จอดเรือซึ่งขุดเข้าไปจากแม่น้ำหรือทะเล
blow down[PHRV] พักลงไปใน (มักเป็นส่วนที่เป็นแอ่ง หลุม ปล่อง)
chuckhole[N] หลุมหรือแอ่งบนถนน
col[N] ช่องเขา, See also: แอ่งของเทือกเขา, ช่องเทือกเขา, Syn. gap, notch
dig out[PHRV] ขุดหลุม, See also: ขุดให้เป็นแอ่ง, เจาะให้เป็นแอ่ง
dent[VT] ทำให้เป็นรอยตอก, See also: ทำให้เป็นหลุม, ทำให้เป็นแอ่ง, Syn. concave
dent[VI] ทำให้เป็นรอยตอก, See also: ทำให้เป็นหลุม, ทำให้เป็นแอ่ง, Syn. concave
dent[N] แอ่ง, See also: หลุม, รอยบุ๋ม, รอยจม, ส่วนเว้า, Syn. cavity, hole, hollow, Ant. hill, bump
dimple[VT] ทำให้เป็นแอ่ง, See also: ทำให้เว้าลงไป
dimple[VI] เป็นแอ่ง, See also: เว้าลงไป
fold[N] แอ่งหรือที่ว่างระหว่างเนินเขา
hollow out[PHRV] ขุดเป็นหลุมหรือแอ่ง
gulf[N] เหวลึก, See also: แอ่งลึก, Syn. abyss, abysm, depth
lacuna[N] ช่องว่าง, See also: ส่วนที่ขาดไป, หลุมเล็ก, โพรง, แอ่ง
marsh[N] บึง, See also: แอ่งน้ำ, หนอง, ที่ลุ่มมีน้ำขัง, Syn. swamp, bog, quagmire
marshy[ADJ] ซึ่งเป็นหนองบึง, See also: ซึ่งเป็นแอ่งน้ำ, ซึ่งเหมือนแอ่งน้ำ, Syn. mushy, slushy, swampy
oak apple[N] ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก, Syn. oak gall
pan[N] แอ่งน้ำบนพื้นดิน
pocket[N] โพรง, See also: หลุม, ช่อง, หลุม, แอ่ง, บ่อ, Syn. hollow, scoop
puddle[N] แอ่งน้ำขนาดเล็ก, See also: หล่ม, บ่อดิน, Syn. plash, mud puddle, rut
sump[N] บ่อน้ำ, See also: หลุม, บ่อ, แอ่งน้ำ, Syn. well, pond, sink
sump[N] บ่อเก็บของเสีย, See also: แอ่งใส่ของเสีย, ที่ทิ้งของเสีย, Syn. cesspool, dump
suck in[PHRV] ทำให้ยุบลง, See also: ทำให้เป็นแอ่ง
waterhole[N] หลุมหรือแอ่งน้ำตามผิวพื้นดิน, See also: (โดยเฉพาะบริเวณที่สัตว์ต่างๆไปดื่มกิน), Syn. pond, watering hole, watering place
watering place[N] ิหลุมหรือแอ่งน้ำตามผิวพื้นดิน, See also: (โดยเฉพาะบริเวณที่สัตว์ต่างๆไปดื่มกิน), Syn. pond, water hole, watering hole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
alveolate(แอลวี' เลท -เลท') adj. ซึ่งเป็นแอ่งหรือหลุม., Syn. alveolated, -alveolation n.
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง,หลุม,ถ้ำ,แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
chuckholen. หลุมบนถนน,แอ่งบนถนน
col(คอล) n. ทางหรือแอ่งของเทือกเขา,ช่องเทือกเขา,ช่องเขา
crater(เคร'เทอะ) n. ปากปล่องภูเขาไฟ,แอ่งบนพื้นผิวดาวนพเคราะห์ที่เกิดจากลูกอุกกาบาตชนหลุมกระสุนปืนใหญ่
crypt(คริพทฺ) n. ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่ฝังศพ,โพรงต่อมเล็ก ๆ ,แอ่ง,หลุมใต้ดิน, See also: cryptal adj., Syn. tomb,vault,catacomb
dent(เดนทฺ) {dented,denting,dents} n. ส่วนที่ยื่นที่คล้ายฟัน,ฟั่นเฟือง,แอ่ง,รอยเว้า,รอยตอก,vt. ทำเป็นรอยตอก,ทำเป็นรอยบุ๋มหรือแอ่ง. vi. จมลงเป็นรอย,กลายเป็นรอยเว้า
depression(ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า
hilum(ไฮ'ลัม) n. แผลเป็นบนเมล็ด,สะดือเมล็ดพืช,หลุม,แอ่ง
hollow(ฮอล'โล) adj.,adv. เป็นโพรง,เป็นหลุม,กลวง,ว่าง,เว้า,ไม่มีความหมาย,ไม่จริงใจ,เท็จ n.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) โพรง,หลุม,แอ่ง,ที่ว่าง,ที่กลวง,หุบเขา -Phr. (beat all hollow ชนะสิ้นเชิง), See also: hollowness n., Syn. empty,su
lap(แลพ) {lapped,lapping,laps} n. หน้าตัก,ตัก,ที่เป็นแอ่ง,ชายเสื้อ,กระพุ้งผ้า,การควบคุม,การรับผิดชอบ,การพับ,การพัน,การคาด,การคาด,การห่อ,การวางซ้อน,การวิ่งรอบ,ส่วนที่เกย v. พับ,พัน,คาด,ห่อ,วางซ้อน,วิ่งแซงหน้าไปหนึ่งรอบ,ก่อเชื่อม,ทับเกย,วิ่งรอบ,เลย. abbr. laparotomy,leucine aminopeptidase,left atrail presaure,leukocyte alkaline phosphatase
pituitary(พิทู'อิเทอรี) n. ต่อมที่ฐานสมองตรงแอ่งของกระดูก sphenoid
pool(พูล) n.,vt. (ทำให้เป็น) แอ่งน้ำ,สระน้ำ,บ่อน้ำ,กองเลือด n. เงินกองกลางในการพนัน,เงินเดิมพันทั้งหมด,เงินกงสี,จำนวนรวม,การแทงบิลเลียดที่ผู้ชนะได้เงินกองกลางทั้งหมด,ผลประโยชน์รวม,กองทุน,การรวมกำลังในการทำธุรกิจเพื่อขจัดคู่แข่งขัน vt.,vi. รวมกลุ่ม,ใส่เข้ากองกลาง
puddle(พัด'เดิล) n. แอ่งน้ำเล็ก ๆ (โดยเฉพาะบนพื้นดิน) ,หลุม,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,โคลน,เลน,ดินเลน,โลหะที่กำลังหลอม. vt.,vi. ทำให้เป็นแอ่งหรือหลุม,กวน,คลุก,ผสม,เล่นโคลน,ลุยโคลน., See also: puddler n. puddly adj.
puddly(พัด'ดลี) adj. มีหลุมมีแอ่งมาก,เป็นโคลนเป็นเลน
sump(ซัมพฺ) n. หลุม,บ่อ,แอ่งน้ำ,แอ่งเกรอะ,ห้องเกรอะของเครื่องยนต์,อ่างน้ำมันเครื่อง,หลุมหรือท่อรับน้ำ, Syn. pit,well
sunken(ซัง'เคิน) vi.,vt.. กริยาช่อง 3 องsink. adj. จมลง,อยู่ใต้น้ำ,โบ๋,อยู่ใต้ระดับ,เป็นแอ่ง,ต่ำกว่าพื้นดิน., Syn. under,lower,down
trough(ทรอฟ) n. ราง,รางน้ำ,ท่อน้ำ,แอ่งน้ำ, Syn. hollow,trench
umbo(อัม'โบ) n. ส่วนที่สลักนูนกลางโล่,ยอดกระดองของสัตว์ส่วนนูน,ปุ่ม,แอ่งที่ผิวหน้าด้านนอกของเยื่อแก้วหู pl. umbones,umbos
valley(แวล'ลี) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร,ห้วยเขา,หว่างเขา,แอ่งลึก., Syn. dale,dell

English-Thai: Nontri Dictionary
dent(n) รอยบุบสลาย,รอยเว้า,แอ่ง,รอยตอก
dent(vt) ทำให้บุบสลาย,ทำให้เป็นรอยเว้า,ทำให้เป็นแอ่ง
hollow(n) โพรง,หลุม,แอ่ง
pan(n) กระทะ,ถาด,ภาชนะร่อนแร่,แอ่ง
pock(n) ฝี,หนอง,แผลพุพอง,บ่อ,หลุม,แอ่ง
pool(n) บ่อน้ำ,สระน้ำ,แอ่ง,หนองน้ำ,เงินกองกลาง,เงินกงสี,เงินเดิมพัน
puddle(n) บ่อโคลน,หลุม,แอ่ง,ดินเลน
sunken(adj) อยู่ใต้น้ำ,จม,เป็นแอ่ง,โบ๋
trough(n) ราง,แอ่ง,ท้องน้ำ,ร่อง,ท่อน้ำ
well(n) บ่อ,อ่าง,แอ่ง,สระ,น้ำพุ,ปล่องอากาศ,ช่องใส่ของ,ช่องลิฟต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
落ち込む[おちこむ, ochikomu] (vt) ตกลงไป บุ๋ม ยุบเป็นแอ่ง ตกอยู่ใน(สภาพเลวร้าย) ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจ
憂鬱[ゆううつ, yuuutsu] (n ) (ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top