Search result for

*แหลก*

(125 entries)
(0.1444 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แหลก, -แหลก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลก[ADV] ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
แหลก[V] be crushed, See also: break into pieces, Syn. ป่นปี้, Example: ฟันของเขาไม่แข็งแรงพอที่จะขบเม็ดผลไม้แข็งให้แตกและแหลกได้, Thai definition: เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, ละเอียดเป็นผง
ลดแหลก[V] reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
เชยแหลก[V] be very unfashionable, Syn. เชย, เชยระเบิด, Ant. ทันสมัย, Example: ในยุคนี้ถ้าใครไม่รู้จักดาราคนนี้ถือว่าเชยแหลกทีเดียว, Notes: (สแลง)
แหลกลาญ[V] devastate, See also: be crushed, be pulverized, be ruined, be destroyed, fall to pieces, Syn. ย่อยยับ, พังทลาย, พัง, Example: โครงการชุดนี้แหลกลาญย่อยยับเพราะฝีมือของเขาแท้ๆ
แหลกลาญ[ADV] disastrously, Syn. ย่อยยับ, แตกทลาย, พังทลาย, Example: เขาถูกผ่ายตรงข้ามโจมตีแหลกลาญไม่มีชิ้นดี
หั่นแหลก[ADV] extremely, Syn. เต็มที่, สะบั้นหั่นแหลก, Example: ใกล้เทศกาลปีใหม่ห้างสรรพสินค้าต่างลดราคากันสะบั้นหั่นแหลก, Notes: (ปาก)
หั่นแหลก[ADV] tremendously, See also: extremely, drastically, Syn. เต็มที่, สะบั้นหั่นแหลก, Example: ห้างสรรพสินค้าต่างลดราคากันสะบั้นหั่นแหลก, Notes: (ปาก)
เหลวแหลก[V] break into splinters, See also: fall to pieces, be shattered, smash into fragments, be utterly destroyed, be badly damaged, Syn. ป่นปี้, เละเทะ, เละ, Example: สภาพรถเหลวแหลกไม่มีชิ้นดี, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
เหลวแหลก[ADJ] dissolute, See also: dissipated, worthless, good-for-nothing, Syn. เละเทะ, Example: เขาเป็นเด็กเหลวแหลกจนไม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนด้วย
ความเหลวแหลก[N] dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
เบี้ยหัวแหลก[N] bit of money, See also: bits of income, Syn. เบี้ยหัวแตก, Example: ของที่เห็นๆ อยู่ก็ได้เบี้ยหัวแหลกนี่แหละไปซื้อหามา, Thai definition: เงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกำแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั่วเคี้ยวหมากแหลกดู ชั่วเคี้ยวหมากจืด.
เบี้ยหัวแตก, เบี้ยหัวแหลกน. เงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกำแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน.
สะบั้นหั่นแหลกว. อย่างที่สุด เช่น โกงสะบั้นหั่นแหลก บู๊สะบั้นหั่นแหลก.
หั่นแหลกก. ตัดลงอย่างมาก เช่น บทความนี้ถูกหั่นแหลก.
หั่นแหลกว. เต็มที่ เช่น สู้กันหั่นแหลก.
เหลวแหลก(-แหฺลก) ว. ป่นปี้, ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
เหลวแหลกเละเทะ
เหลวแหลกเป็นที่น่ารังเกียจ เช่น มีความประพฤติเหลวแหลก ชีวิตเหลวแหลก.
แหลก(แหฺลก) ว. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เช่น ข้าวแหลก, ละเอียดเป็นผง เช่น บดยาให้แหลก, ป่นปี้ เช่น ตีกันแหลก.
แหลกลาญ(-ลาน) ว. ย่อยยับ, แตกทลาย, พังทลาย.
แหลกเหลวว. ป่นปี้, ไม่มีชิ้นดี, ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน.
กระแตวับก. หน้าเป็น เช่น แต่ล้วนตัวตอแหลกระแตวับ (อภัย).
กล้อมแกล้ม(กฺล้อมแกฺล้ม) ก. เคี้ยวไม่ทันแหลกแล้วรีบกลืน, เคี้ยวไม่ถนัด
กะล่อมกะแล่มก. เคี้ยวไม่ทันแหลกแล้วรีบกลืน, เคี้ยวไม่ถนัด
ขยี้ ๑(ขะยี่) ก. ใช้มือ เท้า หรือเล็บเป็นต้นบี้ซํ้า ๆ ให้แหลกละเอียด เช่น ขยี้พิมเสน ขยี้ดิน, เอาวัตถุเช่นผ้าถูกับเนื้อของมันเองในการซักฟอก, เอาวัตถุเช่นกระดาษถูกับเนื้อของมันเองเพื่อให้นิ่ม, เอามือกดถูไปมา เช่น ขยี้ตา ขยี้ผม, โดยปริยายหมายความว่า ทำลายให้แหลกละเอียด เช่น ขยี้ข้าศึก.
ข้าวคั่วน. ข้าวสารที่นำมาคั่วแล้วโขลกให้แหลก ใช้ใส่อาหารประเภทลาบแบบอีสานเป็นต้น.
โขลก, โขลก ๆ(โขฺลก) ก. ตำให้เข้ากัน หรือให้เหนียว หรือให้แหลก.
เคี้ยว ๑ก. บดให้แหลกด้วยฟัน.
จุณมหาจุณ, จุณวิจุณน. ของที่แหลกละเอียดมาก เช่น แหลกเป็นจุณมหาจุณ แหลกเป็นจุณวิจุณ, จุรณมหาจุรณ หรือ จุรณวิจุรณ ก็ว่า.
จุรณ, จูรณ(จุน, จูน) น. ของที่ป่น, ของที่ละเอียด, ผง, เช่น แหลกเป็นจุรณ, โบราณเขียนเป็น จุณ ก็มี.
จุรณมหาจุรณ, จุรณวิจุรณ(จุนมะหาจุน, จุนวิจุน) น. ของที่แหลกละเอียดมาก เช่น แหลกเป็นจุรณมหาจุรณ แหลกเป็นจุรณวิจุรณ, โบราณเขียนเป็น จุณมหาจุณ หรือ จุณวิจุณ ก็มี.
ชั่วเคี้ยวหมากจืดน. เวลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาที (มาจากระยะเวลาในการเคี้ยวหมาก ๑ คำ ตั้งแต่เริ่มเคี้ยวจนหมากจืดหมดคำ จึงคายชานหมากทิ้ง), พูดเพี้ยนเป็น ชั่วเคี้ยวหมากแหลก ก็มี.
ช้างสารน. ผู้มีอำนาจ ในความว่า ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ.
ทุบก. ใช้ของแข็งเช่นค้อนหรือสิ่งที่มีลักษณะกลม ๆ เป็นต้นตีลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้แตก เช่น ทุบมะพร้าว ทุบอิฐ ทุบหิน หรือเพื่อให้นุ่มให้แหลก เช่น ทุบเนื้อวัว ทุบเนื้อหมู หรือเพื่อให้ตาย เช่น ทุบหัวปลา, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เอากำปั้นทุบหลัง เอามือทุบโต๊ะ.
น้ำพริกขี้กาน. น้ำพริกชนิดหนึ่ง ทำด้วยพริกชี้ฟ้า หอม กระเทียม เผาแล้วโขลกพอแหลก ปรุงรสด้วยน้ำปลา มะนาว น้ำตาล.
บด ๑ก. กดและถูให้เปลือกแตก เช่น บดข้าวเปลือก หรือให้แหลก เช่น บดข้าวสุก หรือให้เป็นผง เช่น บดยา หรือให้เรียบและแน่น เช่น บดถนน.
บดขยี้ก. ทำลายให้ย่อยยับแหลกลาญ.
ป่นก. ทำให้แหลกละเอียดด้วยการตำเป็นต้น เช่น ป่นเกลือ ป่นปลา ป่นพริก.
ป่นว. ที่แหลกละเอียด เช่น พริกป่น ปลาป่น เกลือป่น.
ปลายข้าวน. ข้าวสารที่เมล็ดแตกหรือแหลก.
ไพรำ ๑ว. ที่แหลกเป็นเม็ดเล็ก ๆ เช่น ทองไพรำ.
ฟอนว. ย่อยยับ, แหลก, เช่น ฟันฟอน คือ ฟันให้ยับย่อย ฟันให้แหลก
เฟะว. เละ, เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเป็นร่าง, เช่น เน่าเฟะ.
ภัสมะ(พัดสะ-) ก. ทำให้แหลก.
ภัสมะ(พัดสะ-) ว. แหลก, ละเอียด.
ระยำยับเยิน, แหลก, เช่น ดังดวงแก้วตกต้องแผ่นผา ร้าวระยำช้ำจิตเจ็บอุรา (อิเหนา).
ระยำยับว. แหลกยับเยิน, แตกย่อยยับ.
ลาญทักก. กระทืบจนแหลกลาญ เช่น อสูรแลงลาญทัก ททัคนิจรนาย (แช่งน้ำ).
เละว. เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเดิม เช่น ต้มข้าวต้มจนเละ น้อยหน่างอมจนเละ, เฟะ หรือ แฟะ ก็ว่า
วิจุณว. ป่น, แหลกละเอียด, มักใช้ประกอบท้ายคำ จุณ หรือ จุรณ เป็น จุณวิจุณ หรือ จุรณวิจุณ, เขียนเป็น วิจุรณ ก็มี.
วิจุรณ(วิจุน) ว. ป่น, แหลกละเอียด, มักใช้ประกอบท้ายคำ จุรณ เป็น จุรณวิจุรณ, เขียนเป็น วิจุณ ก็มี.
เสเพล(-เพฺล) ว. ชอบประพฤติเหลวไหล, ไม่เอางานเอาการ, เช่น คนเสเพล, มีความประพฤติเหลวแหลก ในคำว่า หญิงเสเพล.
หญ้าแพรกสามัญชน ในความว่า ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ.
ห้ำหั่นก. เข้าฟาดฟันให้แหลกไป.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Trade Organizationองค์การการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับความตกลงทั้วไปว่าด้วยภาษี ศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ ต้องการขยายการค้าของโลกให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น ขจัดการกีดกันการค้า หรือพยายามลดให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การตั้งข้อจำกัดโควต้า เป็นต้น ตัดทอนภาษีศุลกากรทั่วโลกให้ต่ำลง ดูแลตลาดวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และพยายามควบคุมด้านการค้าของการร่วมมือกันทางธุรกิจ (Cartels) จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคือ ป้องกันมิให้กลับไปสู่การดำเนินการทางการค้าที่ตัดราคากันอย่างหั่นแหลก เหมือนเมื่อระยะปี ค.ศ. 1930 ถึง 1939 นั่นเองอย่างไรก็ดี ตั้งแต่มีการปฏิบัติใช้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้ามาจนบัด นี้ ก็ได้รับผลสำเร็จตามแนววัตถุประสงค์อย่างมากมาย เช่น มีประเทศสมาชิกหลายสิบประเทศลดภาษีศุลกากรและรักษาระดับภาษีอย่างมีเสรีภาพ แต่ละปี ประเทศสมาชิกจะได้ยินได้ฟังเสียงร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้า ละเมิดกฎเกณฑ์ของความตกลงทั่วไป แล้วเสียงร้องเรียนดังกล่าวก็ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงและดัดแปลงข้อกำหนดของความตกลงทั่วไป ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา [การทูต]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Champion of the legendary lost weekend.แชมป์ของบุคคลที่ใช้สุดสัปดาห์ได้เหลวแหลกทีสุด New Haven Can Wait (2008)
No sign of them. They must have been pulverized.ไม่เห็นพวกมันแล้ว สงสัยจะแหลกเป็นจุล Rookies (2008)
Nope. Well, "I'ingresso" means "Come on in."คือว่าลินเกรสโซ่แปลว่าเชิญเลยค่ะ โอ้นึกว่าแปลว่าโม้แหลก Jumper (2008)
- I can't! He's in pieces!-ไม่ไหว แหลกเป็นชิ้นๆ Body of Lies (2008)
You don't see what a fuck-up I am. I'm in no shape to be dated by anyone.คุณไม่เห็นว่าผมแหลกเหลวแค่ไหน ผมไม่อยู่ในสภาพที่จะคบใครได้ Pineapple Express (2008)
And what's to stop me from blowing you out of the water?อะไรจะมาหยุดฉัน.. ไม่ให้ระเบิดนายแหลกอยู่ในน้ำนี่? G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I would hand them a defeat.แค่มือเดียวผมก็ขย้ำเจ้าพวกนั้นแหลกแล้ว Dragonball: Evolution (2009)
Think about it.คิดดูผมแหลกใจแค่ไหนที่คนพูดสายคือผู้ชาย Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Then I say "Hey, go waste shit".ผมคงต้องพูดว่า "เฮ้ ทุบมันให้แหลกเลย" Zombieland (2009)
I convinced him that, no matter what he'd done, how bad he'd messed up in the past, I'm sure that she cared about him.ฉันเชื่อว่าเขา ไม่มีเรื่องอะไรที่เขาทำไม่ได้ ไม่ว่าอดีตของเขาจะเหลวแหลก ฉันมั่นใจว่าเธอยังเป็นห่วงเขา Emotional Rescue (2009)
I cussed her out. Now look at her.แถมด่าแหลกด้วย แล้วแม่งกลายเป็นอย่างงี้ Nothing But the Blood (2009)
They just kind of fall apart.มันแค่ดูเหมือนแหลกสลาย Shake and Fingerpop (2009)
You aren't old fashioned till you scrub your body.ขัดตัวน่ะ เชยแหลกเลย Episode #1.6 (2009)
Do you think there's a part out there for a washed-up has-been like me? April, you are not washed-up.คุณว่าจะมีบทให้ คนเหลวแหลกอย่างฉันมั้ย? เอพริล คุณไม่ได้เหลวแหลก The Rhodes Not Taken (2009)
Why aren't these nails pounded in?ทำไมเล็บพวกนี้แหลกละเอียด? Hopeless (2009)
Dr. Sweets, you're crushing me, and I think you're getting brain on your suit.ดร.สวีท คุณกำลัง ทำให้ฉันเนื้อแหลก และฉันคิดว่า ฉันกำลัง ทำให้เนื้อสมองเลอะ บนเสื้อสูทคุณ A Night at the Bones Museum (2009)
I'm so used to screwing everything upฉันมันชินชากับการทำเรื่องเหลวแหลกเหลือเกิน Advanced Criminal Law (2009)
Shoot that son of a bitch!ยิงให้แหลกเลย Terminator Salvation (2009)
The torso taker, powder maker.ร่างแหลกสลายกลายเป็นผุยผง Iron Man 2 (2010)
Listen, my car got taken out in the explosion, so I'm gonna have to hang on to your suit for a minute, okay?พอดีรถฉันมันโดนระเบิดแหลกไปด้วย คงต้องยืมชุดนายไว้ก่อน โอเค? Iron Man 2 (2010)
And when that happens, anything that gets in my lady's way becomes instant red sauce and chowderและถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ทุกคนในที่นั้นจะแหลกเป็นจุล The Expendables (2010)
They'll crush you instantly. never go for the obvious kill. and you will lose.มี2ข้อ\ที่ต้องจำไว้ให้แม่น ข้อแรก: อย่าให้พวกมันเอาแขนรัดตัวเราได้ เดี๋ยวจะโดนรัดจนแหลก \ ข้อสอง The Twilight Saga: Eclipse (2010)
We're gonna blast our way through.ชนแหลก เปิดทางออกไปให้ได้.. Death Race 2 (2010)
But lately, his most interesting patient was a housewife who'd had a nervous breakdown.แต่ช่วงนี้ คนไข้ที่น่าสนใจที่สุด คือแม่บ้านคนหนึ่ง ที่มาด้วยความแหลกสลายของจิต How About a Friendly Shrink? (2010)
To smash me into bits. there's some kind ofให้แหลกละเอียด มีการรบกวนบางอย่าง The Mandalore Plot (2010)
Beaten, broken.บดขยี้ แหลกสลาย Batman: Under the Red Hood (2010)
It was that they had had their souls torn out.แต่เป็นจิตวิญญาณที่แหลกสลาย.. Basilone (2010)
He decided to go on a twinkie binge.เขากลับไปกินทวิงกี้แหลก My Bloody Valentine (2010)
The twinkle dude's soul?วิญญาณของคนกินแหลกน่ะเหรอ My Bloody Valentine (2010)
I mean, I could always join the competitive eating circuit.ผมหมายถึง ผมสามารถจะเข้าแข่งขันกินแหลกได้ทุกครั้ง Chuck Versus the Role Models (2010)
And she'll take it and grind it into pathetic, little pieces.แลัวเธอจะย่ำยีมันแหลกละเอียด เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย The Spaghetti Catalyst (2010)
Rotten piles of hard to follow nonsense.กลายเป็นกองพะเนินเน่าๆของความเหลวแหลก The Psychology of Letting Go (2010)
Together we're going to take division apartเราจะช่วยกันทำลายดิวิชั่นให้แหลกเป็นชิ้นๆt The Guardian (2010)
Shattered me.ทำให้ผมแหลกสลาย Take It! (2010)
Because right now it lies scattered in burning piecesเพราะตอนนี้ระเบิด แหลกเป็นชิ้นๆ The Big Bang Job (2010)
Together, we're going to take Division apart one mission at a time, and the last word they'll breathe before the end will be my name.เราจะช่วยกันทำลายดิวิชั่นให้แหลกเป็นชิ้นๆ ในทุกๆภารกิจ และคำสุดท้ายที่พวกมันจะเอ่ยออกมา ก่อนที่จะถึงจุดจบ ก็คือชื่อของฉัน All the Way (2010)
She's going to be ground up into chunks and fed to the cat unless you give me Merlin's ring and the Grimhold.นางจะแหลกเป็นชิ้นๆและกลายเป็นอาหารแมว ถ้าเจ้าไม่มอบแหวนเมอร์ลินและกริมโฮล์มาให้ข้า The Sorcerer's Apprentice (2010)
A guy that good-looking still single? Bad bet. He is a player.ผู้ชายที่ดูดี แต่ยังโสด มองในแง่ร้ายนะ เป็นพวกฟันแหลก Fright Night (2011)
But what I do remember is we drank a lot of vodka and shot a lot of guns.จำได้แค่เราซดวอดก้าและยิงกันแหลก Friends with Benefits (2011)
Let's find that thing and blow it to shit!มาหาเจ้าสิ่งนั้น และละเบิดมันให้แหลก Super 8 (2011)
Even though Ruicheng and Zhang Biao have gone into hiding, if the court's troops were to counterattack, they could destroy Wuchang in one second!ถึงรุ่ยเฉิงกับจางเปียวจะหนีหลบซ่อนตัว แต่หากกองกำลังราชสำนักย้อนกลับมาตี อู๋ชางจะแหลกเป็นผุยผงภายในอึดใจ 1911 (2011)
- Well, everyone lies in this business.- แหมวงการนี้ก็ตอแหลกันหมดแหละ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Today we strike a blow against the dysfunction we call world finance.วันนี้เราจึงได้โจมตี ความเหลวแหลกของ สิ่งที่เรียกกันว่า การเงินของโลก Taking Account (2011)
He said she broke his heart so he would break hers.เขาพูดว่าเธอทำหัวใจเขาแหลกสลาย ดังนั้นเขาจะทำให้หัวใจของเธอแหลกสลายเช่นกัน Ordinary People (2011)
So now you're a train wreck. Well, congratulations.ตอนนี้เธออยากทำตัวเหลวแหลก ยินดีด้วย I Am Unicorn (2011)
- How about $2.50?- งั้นลดแหลกเหลือ 2.50 Real Steel (2011)
Hundred K says Atom doesn't see round two.ขอแทง 1แสนว่า อะตอม จะแหลกเป็นชิ้นก่อนถึงยก2 Real Steel (2011)
Eight minutes and then I blow up again?8 นาที แล้วผมก็แหลกอีกใช่มั้ย Source Code (2011)
But first there has to be rubble.แต่ต้องให้มันแหลกละเอียดซะก่อน Source Code (2011)
Derek, there's no more burying the world in rubble today.Derek วันนี้ไม่มีวันทำให้โลกแหลกเป็นเสี่ยงแล้ว Source Code (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกทับบลั๊ฟแหลก = เกทับ บลั๊ฟแหลก = เกทับบลัฟแหลก = เกทับ บลัฟแหลก[v. exp.] (kēthap-blaplaēk) EN: ?   FR: ?
แหลก[v.] (laēk) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely   FR: réduire en miettes
แหลก[adv.] (laēk) EN: ruinously ; crushingly ; heavily   
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
แหลกลาญ[adv.] (laēklān) EN: disastrously   
เหลวแหลก[v.] (lēolaēk) EN: end in a fiasco   
ลดแหลก[v. exp.] (lot laēk) EN: reduce the price   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow to atoms[IDM] ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens
blow to bits[IDM] ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens
blow to pieces[IDM] ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens
blow to smithereens[IDM] ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด
break up[PHRV] ทำให้เเหลก, See also: ทำให้แตกละเอียด, แหลก, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
finely[ADV] อย่างละเอียด, See also: แหลก, ป่น
mangle[VT] ทำให้เสียโฉม, See also: ตัด เฉือน ฉีกหรือขยี้จนแหลกเหลว, Syn. crush, tear, injure, wound, slash, Ant. heal
mangled[ADJ] ซึ่งเสียโฉม, See also: ซึ่งแหลกเหลว, Syn. bitten, broken, deformed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mangle(แมง'เกิล) vt. ตัดเฉือนหรือขยี้จนเสียรูปเสียร่าง,ทำให้เสีย,ทำให้เสียหาย,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้แหลกเหลว,รีดน้ำออกจากผ้า,กลิ้งให้เรียบ n. เครื่องรีดน้ำออกจากผ้า,เครื่องบีบผ้าที่ซักแล้วด้วยลูกกลิ้ง, See also: mangler n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
mangle(vt) ตัด,ฉีก,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้เสีย,ทำให้แหลกเหลว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top