Search result for

*แยบยล*

(38 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แยบยล, -แยบยล-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยบยล[ADJ] clever, See also: smart, ingenious, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้แต่งเสนอแนวคิดโดยใช้กลการประพันธ์ที่แยบยลสอดคล้องกับเนื้อหามีลีลาเฉพาะตัว
แยบยล[ADV] cleverly, See also: smartly, ingeniously, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนี้วางแผนและอำพรางคดีได้อย่างแยบยล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แยบยลน. กล, อุบาย.
แยบยลว. มีกลเม็ดหรือชั้นเชิงแนบเนียน เช่น เขามีกรรมวิธีแยบยล นักประพันธ์มีกลวิธีเขียนเรื่องแยบยล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tangramแทนแกรม, ภาพต่อที่เก่าแก่ของจีนโบราณ ใช้เล่นเป็นเกม ซึ่งได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 19 เรียกว่า ฉีเฉียวตู ซึ่งหมายความว่า แบบแผนกลอันแยบยล ประกอบด้วยรูปเรขาคณิต 7 ชิ้น 5 ใน 7 ชิ้น เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อีก 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และอีกชิ้นเป็ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
subtle as always,I see.แนบเนียบ แยบยลเหมือนเคย ฉันเข้าใจแล้ว Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
It was a crafty, wily war!มันเป็นสงครามที่แยบยลมาก Summer Wars (2009)
Did you miss all the subtle indicators, like me saying, "Howard, I am upset."งั้นเหรอ นายมองไม่เห็นพฤติกรรมอันแยบยล เช่น ฉันพูดว่า โฮเวิร์ด ฉันหัวเสียเหรอ The Guitarist Amplification (2009)
Slyly sidestepping the problematic scrutinyคิดแผนอันแยบยล เพื่อเลี่ยงการมีเรื่อง Investigative Journalism (2010)
And, my, the things I've heard. So you want to cram the devil back in the box? Cunning scheme.และโอ้ สิ่งที่ฉันได้ยิน พวกนายอยากจะยัดเจ้าปีศาจนั่นกลับลงกล่องใช่ไหม? เป็นแผนที่แยบยล The Devil You Know (2010)
He has a brilliant trick to keep himself out of prison.เขามีกลเม็ดที่แยบยลที่จะไม่ติดคุก The Predator in the Pool (2010)
It's Chuck. It's probably part of some elaborate scheme.นั่นชัคนะ นั่นอาจเป็นส่วนนึงของแผนการแยบยลของเขาก็ได้ Double Identity (2010)
The ingenius mash-up of "Crazy in Love" and "Hair."การแมชอัพอย่างแยบยล ของ "Crazy in Love" และ "Hair." Prom Queen (2011)
♪ Bringing something we must learn ♪#นำมาซึ่งบทเรียนแยบยลNew York (2011)
It's brilliant.มันฉลาดแยบยล End Times (2011)
Your Royal Highness, you're a great strategist.- ฝ่าบาทช่างวางแผนได้แยบยล 1911 (2011)
Or maybe you're just some hacker thief who stole my research, and this is some elaborate ruse.หรือไม่คุณก็แค่ พวกโขมยแฮกเกอร์ ที่จะมาขโมยงานวิจัยของผม ด้วยเลห์เหลี่ยมอันแยบยล A Stitch in Time (2012)
And yes, that is a cleverly veiled reference to Howard's lifelong obsession to crawl back into her spacious womb.ใช่ นั่นเป็นการเสียดสีที่แยบยล ถึงการหมกมุ่นของฮาเวิร์ด ที่จะคลานกลับเข้ามดลูกของแม่เขา The Parking Spot Escalation (2012)
They probably did it to make an example out of him. it's beyond our comprehension.เขาอาจจะ 'เชือดไก่ให้ลิงดู' ก็ได้ และถ้านี่เป็นการฆาตกรรมที่แยบยลแล้วเนี่ย มันอยู่นอกเหนือความสามารถของเราแล้วล่ะ The After-Dinner Mysteries (2013)
It's quite intriguing.เป็นการวางแผนที่แยบยลมาก The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Are you actually suggesting that a Professor at Greendale would set up an elaborate ruse just to teach seven students a lesson?พวกคุณกำลังจะบอกว่า มีศาสตราจารย์ที่กรีนเดล คิดอุบายอันแยบยล Alternative History of the German Invasion (2013)
Neat trick.เป็นกลที่แยบยลมาก Red Letter Day (2013)
The case itself remains the most ingenious and brilliantly planned murder, or attempted murder,ฆาตกร.. หรือฆาตกรมือที่วางแผนได้แยบยลที่สุด The Sign of Three (2014)
That's awful. Clever...นั่นน่าขนลุก.แยบยล The Sign of Three (2014)
The ingenious irrigation system that was the basis for the great civilizations of Mesopotamia had an unintended consequence-- the water channeled into their farmlands every year evaporated and left its salt behind.ระบบชลประทาน แยบยลที่เป็นพื้นฐาน สำหรับอารยธรรมที่ ยิ่งใหญ่ของโสโปเตเมีย มี ผลพวง ที่ไม่ได้ตั้งใจ The Immortals (2014)
Smartly, lads, smartly!อย่างชาญฉลาด เด็กแยบยลIn the Heart of the Sea (2015)
Elaborate schemes created by people to get you to do what they want.ในแผนอันแยบยล ที่คนอื่นหลอกใช้คุณทำ Inferno (2016)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)
I thought that was clever.ข้าคิดว่ามันเป็นแผนที่แยบยลแล้วเชียวนะ The Princess Bride (1987)
Why isn't that just prudent planning?มันอาจเป็นอะไรที่แยบยลกว่านั้น The Chronicles of Riddick (2004)
It's as we speculated and said was too elaborate, but that's what he did.เป็นดั่งที่เราคาดไว้ คำพูดเขานั้นมันแยบยลมาก ซึ่งต่างกับสิ่งที่เขาทำ Match Point (2005)
And made good your escape utilizing your impressive skills as a fun runner.และหลบหนีได้อย่างแยบยล เพราะมีความสามารถด้านการวิ่ง Hot Fuzz (2007)
That's actually an ingenious plan.นั่นเป็นแผนที่แยบยลมากเลย Ghosts (2008)
But he knew he had to move carefully.เขารู้ว่าต้องทำอย่างแยบยล Mirror, Mirror (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious   
แยบยล[adv.] (yaēpyon) EN: cleverly ; smartly ; ingeniously   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
policy[N] อุบาย, See also: วิธีการอันแยบยล, วิธีการอันแยบคาย, Syn. plan

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top