ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แม่แบบ*

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แม่แบบ, -แม่แบบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่แบบ[N] model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count unit: แบบ, Thai definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่เรียกสิ่งที่เป็นประธานของสิ่งต่าง ๆ ในพวกเดียวกัน เช่น แม่กระได แม่แคร่ แม่แบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pattern๑. แม่แบบ, กระสวน๒. แบบลาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social matrixแม่แบบทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
archetypeแม่แบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrix, socialแม่แบบทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clone๑. โคลน๒. เพาะไม่ผสมพันธุ์, สำเนาพันธุ์, ทำให้เกิดตามแม่แบบ๓. เพาะเลี้ยงกลุ่มแฝด๔. กลุ่มแฝดเพาะเลี้ยง, สำเนาพันธุ์, ผู้เกิดตามแม่แบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cloning๑. การโคลน๒. การเพาะไม่ผสมพันธุ์, การทำให้เกิดตามแม่แบบ๓. การเพาะเลี้ยงกลุ่มแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
counterdieส่วนประกบแม่แบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dieแม่แบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
templateแม่แบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
model agreementความตกลงแม่แบบ [การทูต]
model lawกฎหมายแม่แบบ [การทูต]
castingการหล่อแบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการเทวัสดุเหลวหรือหลอมเหลวลงในแม่แบบ เช่น การทำเครื่องใช้พลาสติก โดยวิธีนำพลาสติกเหลวผสมกับสารซึ่งทำให้แข็งตัวเทลงในแม่แบบ เมื่อพลาสติกแข็งตัวก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mouldแม่แบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการอัดวัสดุที่กำลังอ่อนตัวลงในแม่แบบ เช่นการทำเครื่องใช้พลาสติก โดยการนำพลาสติกเม็ดหรือผงมาทำให้ร้อนจนอ่อนตัวและอัดลงในแม่แบบ เมื่อเย็นจะแข็งตัว มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm ashamed having such kind of motherฉันรู้สึกอายมากที่มีแม่แบบนี้ GTO (1999)
What kind of mother do you think I am?ตายล่ะ เธอคิดว่าชั้นเป็นแม่แบบไหนจ๊ะ ? Mean Girls (2004)
Is that how you speak to your ma who worked nights so you could eat?เดี๋ยวนี้เราพูดกับแม่แบบนี้เหรอ แม่น่ะทำงานหาเลี้ยงเราแทบตาย Saving Face (2004)
Don't call Mother that!อย่าเรียกท่านแม่แบบนั้นนะ! Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Now, try to imagine... these Knights Templar entering the cave, and according to the local legend, fighting these winged demons.ตอนนี้ พยายามจินตนาการดูนะ.. มีบรรดาอัศวิน เป็นแม่แบบกำลังเข้าถ้ำนี้ และเป็นที่พ้องกันในตำนานชาวพื้นเมือง The Cave (2005)
The drawings all match the foam mockup.รูปตรงทุกอย่าง /N ทำแม่แบบเลย Zathura: A Space Adventure (2005)
Don't talk about her like that.อย่าพูดถึงแม่แบบนั้นนะ Pilot (2005)
Don't talk about her like that.อย่าพูดถึงแม่แบบนั้นอีกเป็นอันขาด Wendigo (2005)
Just don't look at me like that, all right? Whaddya want me to do about it?อย่ามองแม่แบบนั้น จะให้แม่ทำยังไง Gridiron Gang (2006)
I just felt so bad for all those kids who never knew that type of mother.รู้สึกเสียใจแทนเด็กที่ไม่มีแม่แบบนี้ Gridiron Gang (2006)
Don't get smart with me.อย่าพูดกับแม่แบบนี้นะ Chapter One 'Genesis' (2006)
As children, we absorb powerful archetypes that we bury in our subconscious.ในตอนเด็ก เราซึมซับแม่แบบที่ทรงพลัง ที่เราฝังไว้ในจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Even they have more maternal instinct than Danielle.ถึงสัตว์พวกนั้นจะมีสัญชาตญาณความเป็นแม่แบบแดเนียล Art Isn't Easy (2007)
Bet he never thought he'd be a role model.พนันว่าเขาเห็นจอมสับฯ เป็นแม่แบบ Dex, Lies, and Videotape (2007)
I'm certainly not anybody's role model.และฉันไม่ใช่แม่แบบของใครด้วยแน่ๆ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Just listen to your playboy speech.ผมไปเจอแม่แบบนี้ไม่ได้หรอก First Cup (2007)
Don't you give me that look!ไม่ต้องมามองแม่แบบนั้นเลย Halloween (2007)
He had no idea what you were.คุณเป็นแม่แบบที่เขาใช้สร้างทฤษฎีของเขา Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Uh-huh! See, I lack that. I'm not set up to mold hard rubber.คือว่าผม ทำแม่แบบเองไม่ได้ Burn After Reading (2008)
What kind of mother are you?เธอเป็นแม่แบบไหนกัน Peekaboo (2009)
They have a different role model.เขามีแม่แบบไม่เหมือนกัน Legion (2009)
What type of mother am i if i don't at least callแล้วชั้นเป็นแม่แบบไหน ถ้าไม่คิดแม้แต่จะโทรหา Amplification (2009)
Oh, don't give me that look, you sawed off little--โอ้ อย่ามองแม่แบบนั่นนะ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
And the mouth on this one? If i talked to my parents like that--และปากแบบนี้ละก้อ ถ้าผม พูดกับพ่อแม่แบบนี้ละก้อ... Invest in Love (2009)
I know the committee didn't make it easy for you to let in a Humphrey.ผมรู้การเป็นผู้ปกครอง นั้นไม่ง่ายสำหรับคุณ ที่จะเข้ามาในครอบครัว ฮัมฟรีย์ จากบรู๊คลิน คะ เราควรเป็นพ่อแม่แบบไหน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Because they're the type of children who idolize Dr. Brennan.เพราะว่าพวกเธอ เป็นกลุ่มเด็กที่มีคุณ ดร.เบรนเนน เป็นแม่แบบนะสิ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Okay, Mr. Han. I get it. I'm sorry.โอเค คุณฮัน ผมเข้าใจแล้ว ผมขอโทษ/ ผมไม่ควรทำกับแม่แบบนั้น The Karate Kid (2010)
Don't talk that way. Don't talk to me that way.อย่าพูดกับแม่แบบนั้น อย่ามาพูดกับฉันแบบนั้น Hitting the Ground (2010)
What kind of mother would I be if I let youแม่จะ้เป็นแม่แบบไหนกันถ้ายอมให้ลูก Pilot (2010)
Okay, what I did was modify my mass-recognition program-- patent pending-- to scan the photographic reconstruction of the crime scene to find areas of comparatively less chaos.โอเคสิ่งที่ฉันทำคือปรับ รูปแบบโปรแกรมใหม่้ ในการจดจำมวล เครื่ีองแม่แบบ-- เพื่อสแกนภาพถ่าย ที่สร้างองค์ประกอบขึ้นมาใหม่ The Beginning in the End (2010)
You... Molding the minds of tomorrow. Who knew?นาย--เป็นแม่แบบ เพื่ออนาคต ใครจะรู้? The Third Man (2010)
I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.ฉันจะสามารถวาดแผนที่และทำแผนความคิดของเธอ ที่มาจากทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะจัดอยู่ในผลสรุปของเธอภายใต้แม่แบบของฉัน The Zazzy Substitution (2010)
Ma Jun, what on earth is the reason you're doing this to me?มาจุน เพราะอะไร ทำไมเธอถึงทำกับแม่แบบนี้ Bread, Love and Dreams (2010)
How could you talk to your mother that way? She already hates me for making you waver.ทำไมถึงพูดกับคุณแม่แบบนั้นล่ะ ท่านเกลียดฉันอยู่แล้วที่ทำให้คุณหวั่นไหว Episode #1.14 (2010)
Those parents that poke and pry.พ่อแม่แบบที่ชอบสอดรู้สอดเห็น Someone to Watch Over Me (2011)
Maybe if I had a mom like you,บางทีถ้าผมมีแม่แบบคุณ Monsters in the End (2011)
Because I grew up with a crazy mom and two sisters to take care of,เพราะแม่โตขึ้นมากับแม่แบบนั้น กับพี่สาวอีกสองคนที่ต้องดูแล Farewell Letter (2011)
Uh, a bottle of wine ago, I was gonna be sweet as sugar and apologize for living up to the stereotype of stepmotherhood.แต่ก่อนนานมาแล้ว ฉันอยากเป็นแม่เลี้ยงที่ใจดีแสนดี .... ขอโทษที่ฉันไม่ได้เป้นแม่แบบที่ดีเท่าไหร่ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I just want the prototype.ฉันแค่อยากได้ตัวแม่แบบ Alexandra (2011)
Where's the prototype?ตัวแม่แบบอยู่ไหน? Alexandra (2011)
No, this is a spreadsheet template.ไม่ใช่ นี่เป็นแม่แบบตาราง Lauren (2011)
Is that the kind of parent you wanna be? This is just like Sue and the binky.คุณอยากเป็นพ่อแม่แบบนี้หรอ นี่เหมือนซูกับจุกนม The Bridge (2011)
I'm sorry, Cassie.ไม่ใช่แม่แบบที่ฉันรู้จัก ฉันเสียใจด้วยนะ แคซซี่ Heather (2011)
She was part of a pattern, okay?เธอก็แค่เคยเป็นส่วนนึงของแม่แบบ โอเค้ Shut Up, Dr. Phil (2011)
I can say what I want to protect my son!ทำไมลูกทำตัวห่างเหินกับแม่แบบนี้ ใครเค้าสนใจเรื่องคำโกหกนั่นกัน Episode #1.19 (2011)
And as for tonight, if you don't wanna risk coming home and seeing more of your mother than you'd like,แล้วก็ในคืนนี้ ถ้าแก ไม่อยากกลับบ้านมา แล้วเห็นแม่แบบที่ไม่อยากเห็นละก็ American Reunion (2012)
Lincoln, don't you walk away from me.ลินคอร์น อย่าเดินหนีแม่แบบนี้ Magus (2012)
I know there's no handbook, but what kind of parents do that for their kid?ฉันรู้ มันไม่มีคู่มือ แต่พ่อแม่แบบไหนกัน ที่ทำแบบนั้นกับลูก A Family Affair (2012)
Just feels so weird lying about you.แต่มันแปลกๆที่เค้าพูดกับแม่แบบนี้ The New Rachel (2012)
Stop. You can't just discount mom.หยุด ไปว่าแม่แบบนั้นไม่ได้ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original   FR: modèle [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archetype[N] ต้นแบบ, See also: แม่แบบ, Syn. prototype
model[N] ต้นแบบ, See also: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง, Syn. pattern, mold, example, ideal
template[N] แผ่นที่เจาะเป็นแม่แบบรูปต่างๆ
templet[N] แผ่นที่เจาะเป็นแม่แบบรูปต่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decklen. กรอบที่ใช้ทำแม่แบบในการผลิตกระดาษ,สายกรอบดังกล่าว, Syn. deckel

English-Thai: Nontri Dictionary
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
花形[はながた, hanagata] (n) (บุคคลที่เป็น)แม่แบบ ต้นแบบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Form(n) |die, pl. Formen| แม่แบบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top