Search result for

*แม่เลี้ยง*

   
64 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แม่เลี้ยง, -แม่เลี้ยง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่เลี้ยง[N] stepmother, See also: foster mother, Example: แม่เคยเล่าเรื่องเด็กกำพร้าต้องอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้าย ถูกแม่เลี้ยงใช้ตำข้าวตั้งแต่เล็กๆ, Count unit: คน, Thai definition: เมียของพ่อที่ไม่ใช่แม่ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่เลี้ยงน. เมียของพ่อแต่ไม่ใช่แม่ตัว
แม่เลี้ยงหญิงผู้มีฐานะดีและได้รับความนับถือในสังคม, เมียของพ่อเลี้ยง.
พ่อเลี้ยงชายผู้มีฐานะดีและได้รับความนับถือในสังคม, ผัวของแม่เลี้ยง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-My stepmother, the Queen. -The Queen?แม่เลี้ยงของฉัน, สมเด็จพระ ราชินี สมเด็จพระราชินี? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She treats me like a wicked stepmother in a fairy story no matter what I say.แกทำอย่างกับฉันเป็นแม่เลี้ยงที่ร้ายกาจ / ในนิทาน ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร Labyrinth (1986)
Once upon a time there was a beautiful, young girl... whose stepmother always made her stay home with the baby.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสาวสวยอยู่คนหนึ่ง แม่เลี้ยงของเธอ มักจะบังคับให้เธออยู่บ้านเลี้ยงเด็กอยู่เป็นประจำ Labyrinth (1986)
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง Labyrinth (1986)
In the meantime, don't talk about my sex life.เธอก็รู้ ว่าฉันเป็นแม่เลี้ยงนี่ Valentine (2001)
You have a sex life?เมื่อไรคุณจะโตพอที่จะเช่ารถได้เองละ เราไม่เคยคุยกันเรื่องที่ว่าคุณเป็นแม่เลี้ยงนะ Valentine (2001)
I mean, we can do what my stepmother does and take lots of painkillers to number ourselves from the reality that life is, well, random, unfair and ultimately meaningless.เราทำแบบที่แม่เลี้ยงฉันทำก็ได้ กินยาแก้ปวดเข้าไปเยอะๆจะได้ชาไปหมด ไม่ต้องมารับรู้ว่าชีวิตมันช่างไร้แบบแผน The O.C. (2003)
Stepmom?แม่เลี้ยงหรือ? A Tale of Two Sisters (2003)
Skiing in Europe with my stepmom.ไปเล่นสกีที่ยุโรปกับแม่เลี้ยงฉัน The Day After Tomorrow (2004)
Along with my new stepmother came her twin daughters, Brianna and Gabriella.แม่เลี้ยงคนใหม่ของฉันมาพร้อมกับลูกสาวแฝดของเธอ เบรียนนา และ กาบริเอล่า A Cinderella Story (2004)
Since my father didn't leave a will, my stepmother got everything.เนื่องจากพ่อไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้ให้ฉัน ยัียแม่เลี้ยงจึงได้สมบัติทั้งหมดไป A Cinderella Story (2004)
Raging stepmom, work and cool kids who can't get over themselves.แม่เลี้ยงจอมอาละวาด เด็กเท่และบ้างาน ผู้ซึ่งหาตัวตนของตัวเองไม่เจอ A Cinderella Story (2004)
Your stepmom and Austin, all in one day. How do you feel?เธอจัดการกับแม่เลี้ยงของเธอและออสติน ได้ในวันเดียว ตอนนี้รู้สึกยังใง A Cinderella Story (2004)
You think I cannot take care of my family?ลูกคิดว่าแม่เลี้ยงครอบครัวไม่ได้เหรอ Rice Rhapsody (2004)
People are always blaming their parents... as if, if their mom had breastfed them, their lives would be different.คนส่วนมากก็โทษพ่อโทษแม่ เช่นว่า ถ้าแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ชีวิตของลูกคงจะแตกต่างไป Primer (2004)
...the stepmother....เป็นแม่เลี้ยง Lost Son (2004)
Yeah, my mama raised me to be a thinking man.ใช่ แม่เลี้ยงให้ผมรู้จักคิด Four Brothers (2005)
Is she your stepmother?เขาเป็นแม่เลี้ยงเธอหรอ? Ing (2006)
That's what we call a "wicked stepmother." Feel free to boo.นั่นคนที่เรียกกันว่า"แม่เลี้ยงใจร้าย" โห่.. ให้เธอหน่อย Happily N'Ever After (2006)
I know what you're thinking. Who put a wicked stepmother in charge?ฉันรู้ว่าคุณคิดอะไร ใครให้ยายแม่เลี้ยงนี่เป็นผู้นำ? Happily N'Ever After (2006)
We've got one wicked stepmother... and two ugly stepsisters.มีแม่เลี้ยงใจร้ายหนึ่งคน... และพี่สาวขี้เหร่อีกสองคน Happily N'Ever After (2006)
One for my stepmother, two for my stepsisters... and none for me.อันนี้ของแม่เลี้ยงฉัน อีกสองอันของพี่สาว ไม่มีของฉัน Happily N'Ever After (2006)
I didn't order a stepmother.ฉันไม่ได้สั่งแม่เลี้ยง Happily N'Ever After (2006)
A wicked stepmother?แม่เลี้ยงใจร้าย? Happily N'Ever After (2006)
We let a wicked stepmother get control of the kingdom's destiny!เราปล่อยให้แม่เลี้ยงใจร้ายได้ อำนาจควบคุมชะตากรรมอาณาจักร Happily N'Ever After (2006)
He'll take that mother down a few steps.เขาต้องเอา แม่เลี้ยงนั่้นลงมาได้ Happily N'Ever After (2006)
I like it. Still kind of stuffy, but beats "stepmother."ฉันชอบ แม้ว่าจะฟังดูโบราณ แต่ชนะขาดคำว่า "แม่เลี้ยงHappily N'Ever After (2006)
Because if she wins, she'll be the queen... and I will be the stepmom forever!เพราะว่า ถ้าเธอชนะ เธอจะไ้ด้เป็น ราชินิ และฉัน ก็จะได้เป็น แม่เลี้ยง ตลอดกาล Happily N'Ever After (2006)
Stepmama's on her way!แม่เลี้ยงกำลังมา! Happily N'Ever After (2006)
Come to Stepmommy!ไปหาแม่เลี้ยงนั่น! Happily N'Ever After (2006)
Basically, a power-mad evil stepmother with awesome magic... and every bad guy in the history of fairy tales... who've taken over your palace.โดยพื้นฐานแล้ว จากปีศาจที่มีอำนาจชั่วร้าย แม่เลี้ยงกับสุดยอดเวทย์มนต์ และบรรดาเหล่าร้ายทุกตัวในประวัติศาสตร์เทพนิยาย ที่ี่กำลังควบคุมวังของคุณอยู่ Happily N'Ever After (2006)
- You know what? My momma raised a lady.รู้มั้ย แม่เลี้ยงฉันมาให้เป็นกุลสตรี Big Momma's House 2 (2006)
It's for the best, you know.แม่เลี้ยงเราได้ เราก็ต้องเลี้ยงท่านได้ Golden Door (2006)
I helped my own mother raise my brothers and sistersฉันช่วยแม่เลี้ยงน้อง ฉันเป็นลูกคนโต The Omen (2006)
I'm gonna be stuck, a single mother raising a child alone, haggling with lawyers on who gets the kid at Christmas.ฉันก็จะติดแหงก กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียว ต้องไปถกเถียงกับทนายว่าใครจะได้ลูกไปตอนคริสต์มาส Listen to the Rain on the Roof (2006)
There was this wicked stepmother, phew. She was wicked.นั่นเป็นแม่เลี้ยงใจร้าย เธอเป็นแม่เลี้ยงใจร้าย Bedtime Stories (2007)
There is a wicked stepmother and she tries to kill Snow White with a poisoned apple.นั่นคือแม่เลี้ยงใจร้ายและเธอพยายามฆ่าสโนไวท์ด้วยแอปเปิ้ลพิษ Bedtime Stories (2007)
Your wife was, uh...? Was that Callie's stepmother?ภรรยาคุณ เ่อ่อ เป็นแม่เลี้ยงของแคลลี่ใช่มั้ย Bedtime Stories (2007)
Stepmom poisons the girl, puts her into a deep sleep.แม่เลี้ยงวางยาเด็กสาว ทำให้เธอนอนหลับสนิท Bedtime Stories (2007)
He would not notice the pill, which means I don't need a team!นั่นหมายความว่า,ผมไม่ต้องการทีม เฮ้,แม่เลี้ยงของคุณอยู่ที่ไหน? Alone (2007)
Well, then why are you still here?ผมต้องการการอนุญาตจากแม่เลี้ยงเธอ เพื่อจะได้ทำการรักษาบางอย่าง Alone (2007)
Young-jun's step-mother.แม่เลี้ยงของยองจุน Love Now (2007)
I treated you like an adult for so long, you missed out on being a little boy.แม่เลี้ยงลูกแบบผู้ใหญ่มานาน แม่ลืมที่จะเลี้ยงลูกแบบเด็กตัวเล็ก ๆ Charlie Bartlett (2007)
Well, I guess I'm your stepmother.แม่เลี้ยงของเธอ Dead Silence (2007)
- Stepmother.-แม่เลี้ยงค่ะ Enchanted (2007)
- She's gonna be a nice stepmother.-นั่นแหละ เธอจะเป็นแม่เลี้ยงที่ดี Enchanted (2007)
You mean stepmother.คุณหมายถึง แม่เลี้ยง Enchanted (2007)
I have met so many kind and wonderful stepmothers.ฉันได้พบแม่เลี้ยงแสนดีหลายคน Enchanted (2007)
Edward has a stepmother.เอดเวิลด์ ก็มีแม่เลี้ยง Enchanted (2007)
That's my stepmom, Bren, she's completely obsessed with dogs.นั่นแม่เลี้ยงของฉัน เบรน เธอหมกมุ่นกับหมามากๆ Juno (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่เลี้ยง[n.] (maēlīeng) EN: stepmother ; foster mother   FR: belle-mère (par remariage) [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mother[N] แม่, See also: คุณแม่, มารดา, แม่เลี้ยง, แม่บุญธรรม, Syn. mamma, mum, ma, mom
stepmother[N] แม่เลี้ยง
stepparent[N] พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
foster mothern. แม่เลี้ยง, Syn. step-mother
mother(มา'เธอะ) n.,adj. แม่,มารดา,แม่ยาย,แม่เลี้ยง,หญิงผู้ทำหน้าที่เหมือนแม่ vt. เป็นแม่ของ,ดูแลเหมือนแม่, Syn. mom,mama
stepparent(สเทพ'แพเรินทฺ) n. พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง, Syn. stepfather,stepmother

English-Thai: Nontri Dictionary
stepmother(n) แม่เลี้ยง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
継母[けいぼ, keibo] (n) แม่เลี้ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top