ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แบดเจอร์*

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แบดเจอร์, -แบดเจอร์-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Badger.- ตัวแบดเจอร์ The Perfect Man (2005)
You think people would know a badger when they saw one.เฮอะ นึกว่าคนจะรู้จักแบดเจอร์ ทันทีที่เห็นซะอีก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Some of you may have forgotten, but we badgers remember well, that Narnia was never right except when a Son of Adam was king.พวกแกส่วนใหญ่คงลืมไปแล้ว, แต่เจ้าแบดเจอร์จำมันได้ดี, ว่า นาเนียไม่เคยอยู่เป็นระเบียบ. นอกจาก ตอนที่ บุตรของอดัมเป็นพระราชา. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I watch the skies, for it is mine to watch as it is yours to remember, badger.ข้ามองไปบนท้องฟ้า, เพราะว่านั่น เป็นงานของข้า เหมือนกับแบดเจอร์ เป็นผู้ที่จำได้ไม่ลืม The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I appreciate what you're saying and all, but with Combo gone and Badger laying low out in Cali...ฉันรู้สึกซึ้งใจในสิ่งที่นายพูดและทั้งหมด แต่คอมโบ้มันตายไปแล้ว และไอ้แบดเจอร์ยังไม่ได้ออกจากคุก... Mandala (2009)
God, Badger!พระเจ้า แบดเจอร์ Bit by a Dead Bee (2009)
Badger's cousin took it to his garage. It's safe.ญาติของแบดเจอร์ ลากมันไปเก็บที่อู่ของเขา มันปลอดภัย Bit by a Dead Bee (2009)
See you, man.ฉันโทรหาไอ้แบดเจอร์แล้ว ตกลงไหม ฉันโทรหาทุกคนแล้ว Down (2009)
Yo. Badge, hey.โย่ว แบดเจอร์ Breakage (2009)
Badger, what is this?แบดเจอร์ นี่มันคืออะไร Breakage (2009)
We are hanging out, Badger.ออกไปข้างนอก แบดเจอร์ Better Call Saul (2009)
You like Badger or Brandon?นายชื่อแบดเจอร์หรือแบรนดอนใช่ไหม Better Call Saul (2009)
Badger, listen.แบดเจอร์ ฟังนะ Better Call Saul (2009)
Badger! Brandon Mayhew.แบดเจอร์ เเบรนดอน เมย์ฮิวส์ Better Call Saul (2009)
You are going to give Badger Mayhew the best legal representation ever.นายจะต้องทำให้แบดเจอร์ เมย์ฮิวส์ รับโทษคดีอาญาน้อยที่สุด Better Call Saul (2009)
Badger in the chow line.มีแบดเจอร์เป็นหมารับใช้หาเงินให้ได้ตลอด Better Call Saul (2009)
Badger looks like he's gonna throw up.ดูเหมือนว่าแบดเจอร์เขาจะป่วย Better Call Saul (2009)
Badger, go see Clovis.แบดเจอร์ ไปหาโคลวิส Sunset (2010)
You get that address. Now, Badger, I don't care how!นายเอาที่อยู่นั่นมา เดี๋ยวนี้ แบดเจอร์ ฉันไม่สนใจว่ะ Sunset (2010)
"Killed by badger."โดนฆ่าตายโดยตัวแบดเจอร์ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
"there's a badger living in our chimney.มันมีตัวแบดเจอร์อาศัยอยู่ในปล่องไฟ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
I don't think you need to worry about death by badgers being hereditary.ฉันคิดว่าเธอคงไม่ต้อง เป็นกังวลมากกับการตายโดยตัวแบดเจอร์ว่ามันจะเป็นพันธุกรรมหรอกนะ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
I have a head like the inside of a drum, and a mouth like a badger's armpit.ในหัวข้ารัวอย่างกับกลอง และปากข้ายังกับรักแร้แบดเจอร์ Goblin's Gold (2010)
Eugh. A badger's armpit?อี๋ รักแร้แบดเจอร์Goblin's Gold (2010)
No. In my hour of need, honey badger, I turn to you.ไม่ ชั่วโมงนี้ฉันมีความต้องการ ฉันมอบหมายให้เธอจะ ฮันนี่แบดเจอร์ A Night of Neglect (2011)
Honey Badger, I am so thrilled,ฮันนี่ แบดเจอร์ ฉันละกลัวจริง Rumours (2011)
So, Honey Badger, last week, I had a revelation.ฮันนี่แบดเจอร์ อาทิตย์ท่แล้ว ฉันเปิดเผย Rumours (2011)
Terri's back, too, and Sue wants the Honey Badger to take out the Glee Club Terri's back, too, and Sue wants the Honey Badger to take out the Glee Club before they can get to New York.เทอร์รี่ก็กลับมาเช่นกัน และซูอยากให้ฮันนี่ แบดเจอร์ ช่วยล้มชมรมกลี ช่วยล้มชมรมกลี Funeral (2011)
Honey Badger, I am lactating with rage!ฮันนี่ แบดเจอร์ ฉันกลุ้มจนหัวแทบระเบิด ! Funeral (2011)
You look like a hungry badger.เธอดูเหมือน ตัวแบดเจอร์ที่หิวโหย Pilot (2011)
See, me and Phil, we've been finding, uh, something's leftovers for weeks -- deer remains, badger, missing pets.ฟังนะ ผมกับฟิล เรากำลังค้นหา สิ่งที่หลงเหลืออยู่ มาหลายอาทิตย์แล้ว-- ซากกวาง, แบดเจอร์How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Uh, Badger and Skinny Pete.แบดเจอร์กับไอ้เหี่ยวพีท Rabid Dog (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบดเจอร์[n.] (baētjoē) EN: badger   FR: blaireau [m]
นกฮันนีแบดเจอร์[n. exp.] (nok hannī baētjoē) EN: honey badger   FR: Sibia de Blyth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top