Search result for

*แนวหน้า*

(93 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แนวหน้า, -แนวหน้า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นแนวหน้า[N] forefront, See also: leading position, Syn. ชั้นนำ, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย, Thai definition: ลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญกว่า, ลำดับที่มีคุณสมบัติเด่นกว่าหรือดีกว่า
ระดับแนวหน้า[N] leading level, See also: front line, vanguard, Example: เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญระดับแนวหน้านับแต่อดีตมาตราบเท่าปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวหน้าน. แนวหรือเขตแบ่งกำลังทัพทางบกส่วนหน้าซึ่งพร้อมที่จะปะทะกับฝ่ายศัตรู, ผู้ที่ไปรบได้แก่ทหาร.
กองหนุนน. ทหารที่ปลดออกจากประจำการหรือที่ปลดจากกองเกินเมื่ออายุครบกำหนด, ทหารที่จัดไว้เพื่อเพิ่มเติมหรือสับเปลี่ยนแนวหน้า.
ดอกหมาก ๒น. ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Raiamas guttatus (Day) ในวงศ์ Cyprinidae ลำตัวยาว เพรียว แบนข้างเล็กน้อย จะงอยปากแหลมยาวล้ำขากรรไกรล่าง ปากกว้าง ตาเล็กอยู่ค่อนไปทางปลายหัว เกล็ดเป็นแบบเกล็ดเรียบ เส้นข้างตัวพาดต่ำ ๆ ใกล้แนวสันท้อง ครีบหลังอยู่ท้ายแนวกึ่งกลางลำตัวและมีก้านครีบ ๙-๑๑ ก้าน ครีบก้นอยู่คล้อยไปข้างท้ายของลำตัวและมีก้านครีบ ๑๓-๑๔ ก้าน ครีบอกอยู่ใกล้แนวสันท้อง ส่วนครีบท้องอยู่ในแนวหน้าครีบหลัง ครีบหางเป็นแฉกลึก บริเวณข้างลำตัวมีจุดสีน้ำเงินดำเรียบเป็นแถวยาวในแนวระดับตา ต่ำลงไปเหนือส่วนท้องจะเป็นจุดประกระจายทั่วไป ครีบต่าง ๆ มีสีอมเหลือง แพนหางตอนล่างมีแถบสีดำพาดตามยาวอยู่ที่ขอบด้านใน พบในเขตต้นน้ำหรือแม่น้ำที่มีพื้นเป็นกรวดทรายน้ำไหลแรงในทุกภาค ขนาดยาวได้ถึง ๒๘ เซนติเมตร, นางอ้าว อ้าว หรือ อ้ายอ้าว ก็เรียก.
ใบโพ ๒น. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Drepane วงศ์ Drepanidae ลำตัวสีเงิน สั้น กว้าง และแบนข้างมาก ปากเล็กอยู่ปลายสุดของหัว ครีบสีเหลืองอ่อน ครีบอกยาวเรียว ครีบท้องอยู่ในแนวหน้าครีบอก ครีบหางมีปลายเป็นเหลี่ยมมุมป้าน ชนิด D. punctata (Linn.) มีจุดดำที่ข้างตัวเรียงในแนวตั้งหลายแนว แต่ชนิด D. longimana (Bloch & Schneider) มีแถบสีเทาเรียงในลักษณะเดียวกัน, ทั้ง ๒ ชนิดอาศัยอยู่ตามพื้นท้องนํ้าที่เป็นกรวดทรายใกล้แนวปะการัง ขนาดยาวได้ถึง ๔๐ เซนติเมตร, แมลงปอ ก็เรียก.
ส่งใจก. ส่งน้ำใจที่มีความปรารถนาดีเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่ผู้รับ เช่น ส่งใจไปช่วยทหารในแนวหน้า.
เสือสุมาตราน. ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิด Systomus partipentazona (Fowler) ในวงศ์ Cyprinidae มีรูปทรงคล้ายปลาตะเพียน แต่ครีบหลังมีก้านครีบแข็งก้านสุดท้ายมีขอบจักเป็นฟันเลื่อยละเอียด มีหนวดเพียงที่ขากรรไกรบน เกล็ดใหญ่ เส้นข้างตัวไปสุดที่แนวใต้ครีบหลังเท่านั้น พื้นลำตัวทั่วไปสีเหลืองเทา โดยเฉพาะใกล้แนวสันหลัง ที่สำคัญคือมีแถบสีดำเด่นพาดขวางจากสันหลังถึงหรือเกือบถึงสันท้อง ๔ แถบ คือ ที่บนหัว ที่แนวหน้า หลังครีบหลัง และที่คอดหาง ฐานครีบหลังและครีบก้นมีสีดำ ที่จะงอยปาก ขอบปลายครีบหลัง ครีบท้อง และครีบหางมีสีแดง ขนาดยาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร, ปักษ์ใต้เรียก เสือ หรือ ข้างลาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advanced duneเนินทรายแนวหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vanguard of the proletariatแนวหน้าของชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flexion Extensionการเคลื่อนในแนวหน้าหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You may be the future leaders of america.อนาคตนายอาจจะเป็นแนวหน้าของอเมริกา New Haven Can Wait (2008)
We should be out on the front lines, blasting droids.เราควรจะได้ไปอัดกับ พวกดรอยด์ในแนวหน้านะ Rookies (2008)
Well, buddy, you always said you wanted to be on the front lines.ว่าไงล่ะเพื่อน อยากไปแนวหน้านักไม่ใช่เหรอ Rookies (2008)
As the bulk of our fleets are engaged on the front linesเนื่องจากยานรบส่วนใหญ่ของเรายังติดภารกิจอยู่ในแนวหน้า Shadow of Malevolence (2008)
This is the frontline of Liu's armyที่นี่เป็นเขตแนวหน้าของทัพเล่าปี่ Three Kingdoms (2008)
He's been moved to the front.เค้าถูกย้ายไปอยู่แนวหน้าแล้ว The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The inhabitants of low-lying islands, here in the Maldives, for example, are on the front line.ประชากรที่อยู่บนเกาะที่ราบต่ำ ยกตัวอย่างเช่น เกาะมัลดีฟ เป็นแนวหน้า Home (2009)
One of us, Emre from Sivas, he was at the front.แล้วหนึ่งในพวกเราคือ เอมอรี่ จากเมืองซิวาส ตอนนั้นเค้าอยู่แนวหน้า.. The Breath (2009)
I was a top-tier fashion model, and I guess I'm just gonna have to get used to the fact that the best part of my life is behind me.ฉันเคยเป็นนางแบบระดับแนวหน้า ฉันคงต้องยอมรับแล้วว่า ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตได้ผ่านพ้นไปแล้ว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
The line of scrimmage is the imaginary transverse line separating the offense from the defense.เส้นแบ่งแดน คือเส้นทแยงที่สมมติขึ้น ที่แบ่งแยกแนวหน้ากับแนวหลัง The Cornhusker Vortex (2009)
Their front lines are heavily fortified.แนวหน้าของพวกมันแข็งแกร่งมาก Landing at Point Rain (2009)
What a wonderful relationship you have. After all you're a wonderful actress.เป็นความสัมพันธ์ที่น่าทึ่งมาก ทั้งๆที่คุณเป็นดาราระดับแนวหน้า The Accidental Couple (That Fool) (2009)
You're saved by ... The Robot Revolutionary Front.นายถูกช่วยเหลือโดย แนวหน้าของกองกำลังหุ่นยนต์ปฏิวัติ Astro Boy (2009)
Weapons intelligence, logistical support everything that the Revolutionary Freedom Front would need to revive itself.อาวุธ... ข้อมูลข่าวสาร,การลำเลียงขนย้าย ทุกๆ อย่างที่แนวหน้าของฝ่ายปฏิวัติต้องการ The International (2009)
According to VSI, the industries leading manufacturer, over 98% of world population uses a surrogate in all facets of their daily lifeยอมรับกันว่า VSI ,ผู้นำด้านอุสาหกรรมการผลิตชั้นแนวหน้า มากกว่า 98% ของคนทั้งโลก ใช้เซฮร์โรเกทในนั้นทั้งหมด ทุกมุมมองชีวิตประจำวัน Surrogates (2009)
Top defense lawyer mayer morganroth has his money on jack. - Why the stocks?ทนายจำเลยระดับแนวหน้า เมเย่อร์ มอร์แกนร็อธ วางเดิมพันข้างแจ๊ค You Don't Know Jack (2010)
But always first to be sent against those barbarian cunts!แต่แม่งส่งพวกกุไปแนวหน้าให้ไปต้านหอยบาบาเรี้ยน The Red Serpent (2010)
To scout beyond the forward line.ไปลาดตระเวน ข้างนอกเขตแนวหน้า The Red Serpent (2010)
Did the legatus send his own men to scout the front?นี้เลกาตัสมันส่งคนของมันไปสำรวจแนวหน้าเรอะ? The Red Serpent (2010)
Spartacus be moved to the forefront of his games!ให้สปาตาคัสเข้าไปแนวหน้าในการแข่งของเขา Great and Unfortunate Things (2010)
Committing more troops to the front lines will not allow diplomacy to resume diplomacy failed the Republic long ago.การเพิ่มทหารเข้าไปในแนวหน้า จะไม่ทำให้การทูตกลับคืนได้ การทูตจบลง ในสาธารณรัฐเมื่อนานมาแล้วหละ Senate Murders (2010)
If we don't also provide reenforcement on the front lines.ถ้าเราไม่ส่งกองหนุน ไปยังแนวหน้าด้วย Senate Murders (2010)
Hold that front.ตรึงแนวหน้าเอาไว้! Basilone (2010)
- Get Division on the line.- ต่อสายไปแนวหน้าให้หน่อย Basilone (2010)
John!นำไปให้คู่หูที่แนวหน้า Iwo Jima (2010)
Always first.เร็วเข้า! แนวหน้าตลอด.. Peleliu Airfield (2010)
To his buddy on the frontlines,ให้กับเพื่อนร่วมรบที่แนวหน้า.. Peleliu Hills (2010)
Sir, we have a report from the front.ท่านครับ เราได้รับรายงานมาจากแนวหน้า The Zillo Beast (2010)
The military were on the front lines of this thing.กองทัพจะเป็นแนวหน้าในการเผชิญเรื่องนี้ Wildfire (2010)
You were saying something about a woman you left behind?เพราะว่าคุณกำลังพูดถึง ผู้หญิงคนที่คุณทิ้งเอาไว้ ที่แนวหน้าThe Couple in the Cave (2010)
When I heard we were both combat vets, I guess I wanted in on a little bit more action than I get out in the park.ตอนที่ผมได้ยินว่าคุณ เคยเป็นทหารออกแนวหน้า ผมเลยคิดอยากมาเจอคุณเอง เผื่อจะได้มีงานลุยๆ ภาคสนามบ้าง มากกว่าที่ผมออกพื้นที่ในอุทยาน The Couple in the Cave (2010)
Maybe they're top CIA agents targeted for termination, huh?CIA ระดับแนวหน้าก็ได้ ตกเป็นเป้าทำลาย A Deadly Affair (2010)
My guest is a noted physicist and the leading expert on quantum cosmology, so please try to avoid wasting her time with female jibber jabber.แขกของผมเป็นนักฟิสิกส์มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญ ควอนตัมจักรวาลวิทยาชั้นแนวหน้า งั้นโปรดเลี่ยงกวนเธอเสียเวลา The Plimpton Stimulation (2010)
Oh, Penny, this is Dr. Plimpton-- a leading expert on quantum cosmology.เพนนี่ นี่ดร.พลิมป์ตัน ผู้เชี่ยวชาญ ควอมตันจักรวาลวิทยาชั้นแนวหน้า The Plimpton Stimulation (2010)
Shoulder on those front lines.เคียงใหม่กันในแนวหน้า Clone Cadets (2010)
Our scouts report he will be upon us in a matter of hours.แนวหน้ารายงานมาว่าจะเดินทางมาถึงทางเรา ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
I am talking top quality A.S.S.ผมหมายถึงจนท.ระดับแนวหน้าของ A.S.S Agents of Secret Stuff (2010)
For Haeshin to be a 1st Class worldwide enterprise, it will require back-breaking hard work and meticulous detail.เพื่อให้แฮชินกลายมาเป็นบรรษัทข้ามชาติระดับแนวหน้า จะต้องมีความแน่วแน่และเสียสละที่จะทำงานหนัก Episode #1.13 (2010)
Ladies, this is Dr. Stan Knight, king of all internists.สาวๆ นี่ ดร.แสตน ไนท์ อายุรแพทย์ระดับแนวหน้า Love & Other Drugs (2010)
They already set up a beachhead. All right.เอาละ จุดถอนตัวยังคงใช้การอยู่ คิดว่าพวกเราคงอยู่หลังแนวหน้าแล้วละ Battle Los Angeles (2011)
You're about to go up against the top show choirs in the country and your team spent all week mooning about how fun and exciting New York is.เรากำลังจะต้องแข่งกับทีมระดับแนวหน้า ของประเทศ และทีมของนายใช้เวลาทั้งอาทิตย์ มัวแต่เพ้อว่านิวยอร์ค น่าตื่นเต้นและสนุกแค่ไหน New York (2011)
And if elected, I promise to make Greendale the signature community college of the entire westernถ้าฉันได้รับเลือกเป็นประธาน นศ. ฉันสัญญาว่าจะทำให้กรีนเดล เป็นวิทยาลัยชุมชนแนวหน้า ของพื้นที่ 3 ใน 4 Intro to Political Science (2011)
Leading an elite strike team, Obi-Wan Kenobi and Anakinด้วยการนำทีมแนวหน้า โอบีวัน เคโนบีและอนาคิน Counter Attack (2011)
Always be prepared to go to the front line.- สั่งให้ทุกคนเตรียมตัวไปแนวหน้าได้ - ครับ 1911 (2011)
Fly DJ's in from all around the world.ดีเจแนวหน้าจากทั่วโลก Can't See the Fae-Rest (2011)
Christoph was one of the finest dancers in the world.คริสทอฟดป็นนักเต้นแนวหน้าของโลก Death Didn't Become Him (2011)
I was too busy fighting a war to read the papers.ตอนนั้นฉันกำลังอยู่แนวหน้า ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ The End of the World as We Knew It (2011)
When the battle commences, you and your wildlings will be in the vanguard.เมื่อการต่อสู้เริ่มต้น เจ้ากับคนป่าของเจ้า ต้องอยู่ในแนวหน้า Baelor (2011)
- The vanguard? - Mm-hmm.- แนวหน้ารึ Baelor (2011)
Me and the tribesmen on the front lines?ข้ากับชนเผ่า อยู่แนวหน้า Baelor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวหน้า[n.] (naēonā) EN: front line ; front ; vanguard   FR: ligne de front [f]
แนวหน้า[adj.] (naēonā) EN: first-class   
แนวหน้า[TM] (Naēonā) EN: Naewna   FR: Naewna
ระดับแนวหน้า[n. exp.] (radap naēonā) EN: leading level ; front line ; vanguard   FR: avant-garde [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
front-line(n adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, S. front line,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abeam[ADV] ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง
advance[ADJ] ด้านหน้า, See also: แถวหน้า, แนวหน้า
front line[N] แนวหน้า (ทางทหาร), See also: แนวรบด้านหน้า
front line[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับแนวหน้าของสนามรบ
leading[ADJ] ชั้นนำ, See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นแนวหน้า
order up[PHRV] สั่ง (ทหารหรือยานพาหนะ) ให้ไปอยู่แนวหน้าในการรบ
spearhead[N] ผู้นำหน้า, See also: กองหน้า, แนวหน้า, ผู้นำการโจมตี, Syn. front line, front rank, forward troops
vanguard[N] ทหารกองหน้า, See also: แนวหน้า, กองหน้า, Ant. rearguard
vanguardism[N] การเป็นผู้นำทางสังคม, See also: การเป็นแนวหน้า
vanguardist[N] ผู้นำทางสังคม, See also: ผู้เป็นแนวหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
line(ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง,
scarp(สคาร์พ) n. แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน,เนินเอียงลาดชันในของป้อมปราการ,เนินชัน. vi. กลายเป็นเนินชัน., Syn. slope
van(แวน) n. กองหน้า,กองกำลังส่วนหน้า,แนวหน้ามรถบรรทุก,รถสินค้า,รถตู้,เกวียนบรรทุกสินค้า, Syn. wagon,truck, lorry
vanguard(แวน'การ์ด) n. กองหน้า,แนวหน้า, See also: Vanguard n. จรวดปล่อยดาวเทียมแบบหนึ่งของอเมริกา, Syn. advance guard,van
vanward(แวน'เวิร์ด) adj.,adv. ไปยังกองหน้า,ไปแนวหน้า,นำหน้า,ไปข้างหน้า
wave frontn. แนวหน้าคลื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
front(n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า
leading(adj) ชั้นแนวหน้า,ชั้นนำ,สำคัญ,เป็นหัวหน้า
van(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,รถบรรทุก,รถตู้,รถสินค้า
vanguard(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,กองหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
建物正面[たてものしょうめん, tatemonoshoumen] สิ่งก่อสร้างแนวหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top