Search result for

*แนวตั้ง*

(118 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แนวตั้ง, -แนวตั้ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวตั้ง[N] vertical, Syn. แนวดิ่ง, แนวยืน, Ant. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ, Example: ห้องที่มีลวดลายตามแนวตั้งทำให้เพดานห้องดูสูงขึ้น, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับระดับพื้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเช้าสวรรค์น. อุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินชนิดหนึ่ง มักมีตามสวนสนุกและในงานเทศกาลต่าง ๆ ประกอบด้วยล้อโลหะขนาดใหญ่คู่ขนานกัน หมุนด้วยแรงกลในแนวตั้งรอบแกนที่ติดอยู่กับที่ มีที่นั่งคล้ายกระเช้าห้อยติดอยู่เป็นช่วง ๆ ระหว่างโครงของล้อทั้ง ๒, ชิงช้าสวรรค์ ก็ว่า.
กระดูกสันหลังน. กระดูกที่อยู่ในแนวกึ่งกลางทางด้านหลังของลำตัว เป็นแกนของร่างกาย มีลักษณะเป็นข้อ ๆ ต่อกันเป็นแนวตั้งแต่บริเวณคอต่อจนถึงบริเวณด้านหลังของทวารหนัก ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่ไขสันหลัง, โดยปริยายหมายถึงส่วนที่สำคัญ, ส่วนที่เป็นพลังคํ้าจุน, เช่น ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ.
กลองมริกันน. ชื่อกลองฝรั่งชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่ ขึ้นหนัง ๒ หน้า และตีทั้ง ๒ หน้า ให้เสียงสอดสลับกัน ใช้ไม้ตีข้างละอัน การบรรเลงอาจใช้แขวนหรือวางในแนวตั้ง หรือคล้องคอตีในการบรรเลงในขบวนก็ได้.
คร่าว(คฺร่าว) น. โครงสร้างซึ่งทำขึ้นด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไม้ โลหะ เพื่อใช้ในการยึดแผ่นวัสดุที่ทำเป็นฝา รั้ว หรือฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่จะยึดกับโครงสร้างที่สำคัญมีเสาคาน เป็นต้น คร่าวตีได้ทั้งในแนวตั้ง แนวนอน หรือเป็นตาราง.
ชายธง ๒น. ชื่องูทะเลมีพิษรุนแรงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Hydrophiidae ตลอดตัวมักมีลายคล้ายธงราวสีจาง ๆ หางแบนเป็นพายในแนวตั้ง มักพบตามชายฝั่งทะเล ออกลูกเป็นตัว กินปลา เช่น ชายธงนวลหรือทะเลจุดขาว [ Aipysurus eydouxii (Gray)] ชายธงท้องบาง [ Praescutata viperina (Schmidt)] ชายธงหลังดำ [ Pelamis Platurus (Linn.)].
ชิงช้าสวรรค์น. อุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินชนิดหนึ่ง มักมีตามสวนสนุกและในงานเทศกาลต่าง ๆ ประกอบด้วยล้อโลหะขนาดใหญ่คู่ขนานกัน หมุนด้วยแรงกลในแนวตั้งรอบแกนที่ติดอยู่กับที่ มีที่นั่งคล้ายกระเช้าห้อยติดอยู่เป็นช่วง ๆ ระหว่างโครงของล้อทั้ง ๒, กระเช้าสวรรค์ ก็ว่า.
บัวส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ทำเป็นรูปกลีบบัว ติดอยู่บนหัวเสา เรียกว่า บัวหัวเสา หรือที่ส่วนล่างของฐานเป็นต้น เรียกว่า ฐานบัว, ส่วนประดับที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม ใช้ตกแต่งตรงส่วนขอบของพื้นผนังด้านล่างและด้านบน เพื่อประสานระหว่างพื้นที่ต่างระดับหรือพื้นที่ในแนวนอนกับแนวตั้ง เช่น เพดานกับผนัง พื้นกับผนัง ลักษณะเป็นแผ่นหรือแถบที่มีความกว้างตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ยาวทอดไปตามมุมหรือขอบ เช่น เชิงผนัง ขอบเพดาน อาจเป็นปูนที่ปั้นแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ เป็นไม้แกะสลักหรือไสเซาะเป็นลวดลาย หรือเป็นไม้แถบขนาดเล็กไม่มีลวดลายที่ช่างทั่วไปมักเรียกว่า ไม้มอบ, ลวดบัว ก็เรียก, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายดอกบัว เช่น โคมบัว
ใบโพ ๒น. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Drepane วงศ์ Drepanidae ลำตัวสีเงิน สั้น กว้าง และแบนข้างมาก ปากเล็กอยู่ปลายสุดของหัว ครีบสีเหลืองอ่อน ครีบอกยาวเรียว ครีบท้องอยู่ในแนวหน้าครีบอก ครีบหางมีปลายเป็นเหลี่ยมมุมป้าน ชนิด D. punctata (Linn.) มีจุดดำที่ข้างตัวเรียงในแนวตั้งหลายแนว แต่ชนิด D. longimana (Bloch & Schneider) มีแถบสีเทาเรียงในลักษณะเดียวกัน, ทั้ง ๒ ชนิดอาศัยอยู่ตามพื้นท้องนํ้าที่เป็นกรวดทรายใกล้แนวปะการัง ขนาดยาวได้ถึง ๔๐ เซนติเมตร, แมลงปอ ก็เรียก.
พอก ๓น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่ ในวงศ์ Veneridae รูปเปลือกค่อนข้างกลม สีนวล ผิวเปลือกมีสันลักษณะเป็นเส้นทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เช่น ชนิด Periglypta puerpera (Linn).
ม้าน้ำ ๒น. ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Hippocampus วงศ์ Syngnathidae ลำตัวหนา หัวพับเข้าหาลำตัว ปากเป็นท่อยาว ทำให้ส่วนหัวดูคล้ายม้า ส่วนหางเรียวยาว ม้วนได้ ไม่มีครีบหาง ครีบหลังอยู่ตรงข้ามครีบก้นที่มีขนาดเล็กมาก มีครีบอกแต่ไม่มีครีบท้อง ผิวหนังเป็นแผ่นแข็งเรียงต่อกันเป็นเหลี่ยมเป็นปล้องตลอดทั้งตัวสีนํ้าตาล บางชนิดคาดด้วยแถบสีเข้มกว่าหรือมีจุดสีดำที่บางส่วนของลำตัว พบอาศัยตามแนวหินปะการังและสาหร่ายทะเล โดยทรงตัวในแนวตั้งและอาจใช้ส่วนหางพันยึดวัตถุใต้นํ้า หลังผสมพันธุ์ ตัวผู้ทำหน้าที่ฟักไข่ซึ่งเก็บไว้ในถุงหน้าท้อง ขนาดยาวได้ถึง ๑๕ เซนติเมตร.
ลวดบัวน. ส่วนประดับที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม ใช้ตกแต่งตรงส่วนขอบของพื้นผนังด้านล่างและด้านบน เพื่อประสานระหว่างพื้นที่ต่างระดับหรือพื้นที่ในแนวนอนกับแนวตั้ง เช่น เพดานกับผนัง พื้นกับผนัง ลักษณะเป็นแผ่นหรือแถบที่มีความกว้างตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ยาวทอดไปตามมุมหรือขอบ เช่น เชิงผนัง ขอบเพดาน อาจเป็นปูนที่ปั้นแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ เป็นไม้แกะสลักไสเซาะเป็นลวดลาย หรือเป็นไม้แถบขนาดเล็กไม่มีลวดลายที่ช่างทั่วไปมักเรียกว่า ไม้มอบ, บัว ก็เรียก.
ลำพูน. ชื่อไม้ต้นชนิด Sonneratia caseolaris (L.) Engl. ในวงศ์ Sonneratiaceae ขึ้นในที่นํ้ากร่อย มีรากหายใจงอกขึ้นเหนือดินในแนวตั้ง.
สดมภ์ช่องในแนวตั้งสำหรับกรอกรายการต่าง ๆ เช่น ตัวเลข สัญลักษณ์ สูตร.
สูงว. มีระยะที่วัดตรงขึ้นไปตามแนวตั้งฉากกับพื้น เช่น ต้นไม้สูง ภูเขาสูง
หัวขวาน ๑น. ชื่อนกขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Picidae ปากใหญ่ปลายแหลมคม ใช้ปากเจาะต้นไม้เพื่อหาแมลงและตัวหนอน ขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงอาณาเขต มักพบไต่อยู่ตามต้นไม้และกิ่งไม้ใหญ่ ลิ้นยาว ขนหางแข็งช่วยพยุงตัวขณะไต่ต้นไม้ในแนวตั้ง เจาะต้นไม้เสียงดังมาก สีสวย ทำรังในโพรงไม้ เช่น หัวขวานด่างแคระ [Dendrocopos canicapillus (Blyth)] หัวขวานใหญ่สีดำ [Dryocopus javensis (Horsfield)] หัวขวานเขียวตะโพกแดง [Picus erythropygius (Elliot)] หัวขวานใหญ่สีเทา [Mulleripicus pulverulentus (Temminck)].

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rib meristem; file meristemเนื้อเยื่อเจริญแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
raster pattern; stacked patternแบบคลื่นเรียงแนวตั้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SV waveคลื่นตามขวางแนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
straight electrode; vertical centre electrodeขั้วเชื่อมแนวตั้งร่วมศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shaftอุโมงค์แนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stacked pattern; raster patternแบบคลื่นเรียงแนวตั้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
orthogeotropism; orthogravitropism; orthotropismการเติบโตแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orthogravitropism; orthogeotropism; orthotropismการเติบโตแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orthotropism; orthogeotropism; orthogravitropismการเติบโตแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
column-binaryเลขฐานสองแนวตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
columnสดมภ์, แนวตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
columnสดมภ์, แนวตั้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
columnสดมภ์, แนวตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
column matrixเมทริกซ์แนวตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
column operationการดำเนินการตามแนวตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
column vectorเวกเตอร์แนวตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duct riserท่อลมแนวตั้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
file meristem; rib meristemเนื้อเยื่อเจริญแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vertical offset electrodeขั้วเชื่อมแนวตั้งเยื้องศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
vertical positionท่าตั้ง, แนวตั้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
vertical redundancy check (VRC)การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแนวตั้ง (วีอาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vertical centre electrode; straight electrodeขั้วเชื่อมแนวตั้งร่วมศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
vertical coal seamชั้นถ่านหินแนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vertical electrodeขั้วเชื่อมแนวตั้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
VRC (vertical redundancy check)วีอาร์ซี (การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแนวตั้ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upright ray cellเซลล์รัศมีแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vertical integrationการรวมหน่วยตามแนวตั้ง [เศรษฐศาสตร์]
Vertical drainsท่อระบายแนวตั้ง [TU Subject Heading]
Vertical Integration การรวมตัวของธุรกิจในแนวตั้ง
การขยายตัวของอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือธุรกิจหนึ่ง ด้วยการเข้าไปดำเนินการในธุรกิจอื่น ที่ผลิตสินค้าในขั้นตอนก่อนหรือหลังการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมนี้ เช่น ผู้ผลิตในอุสาหกรรมรถยนต์ อาจเข้าไปดำเนินกิจการโรงงานถลุงเหล็ก และต่อมาก็เข้าไปทำเหมืองแร่เหล็กเอง ซึ่งเรียกว่าการรวมตัวในแนวตั้งที่มีผลไปข้างหลัง (backward) แต่หากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เริ่มขยายตัวโดยการขายรถยนต์โดยตรงแก่ผู้บริโภค แทนที่จะขายผ่านตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่าย กรณีนี้เรียกว่าการรวมตัวในแนวตั้งที่มีผลไปข้างหน้า (forward) [สิ่งแวดล้อม]
Footingการบวกแนวตั้ง [การบัญชี]
Astigmatism, Regularสายตาเอียงในแนวตั้งฉากหรือแนวปกติ [การแพทย์]
Axial Flowศูนย์กลางของการไหลของเลือด, แนวตั้ง [การแพทย์]
Axis, Verticalแกนในแนวตั้ง, แกนตั้ง, แนวดิ่ง [การแพทย์]
Blocking, Two Dimensionalการทดลองทั้งแนวตั้งและแนวนอน [การแพทย์]
Cesarean Section, Classicalการผ่าตัดมดลูกตามแนวตั้ง [การแพทย์]
Diameter, Verticalความสูง,เส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้ง [การแพทย์]
Diplopia, Verticalภาพซ้อนในแนวตั้ง,ภาวะเห็นภาพซ้อนในขณะมองขึ้น [การแพทย์]
chimney drainchimney drain, ทางระบายน้ำซึมแนวตั้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cross sectionภาคตัดขวาง, การตัดรูปทรงกระบอกหรือรูปอื่นตามแนวตั้งฉากกับแกนสมมาตร     [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
columnสดมภ์, แนวตั้ง, การจัดเรียงข้อมูลหรือตัวเลขตามแนวตั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vertical lineเส้นดิ่ง, เส้นตรงที่ลากในแนวตั้งฉากกับแนวระดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bar chart [bar graph]แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ความยาวของแต่ละแท่งแปรตามขนาดของข้อมูล แต่ความกว้างเท่ากัน แท่งเหล่านี้อาจเรียงตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resolutionความละเอียดของภาพ, จำนวนจุดหรือพิกเซลบนจอภาพ ถ้าหากมีความละเอียดสูงจะทำให้ภาพคมชัดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น จอภาพที่มีความละเอียด 1680 x 1050 เป็นจอภาพที่มีจุดภาพในแนวนอน 1680 จุด และมีจุดภาพในแนวตั้ง 1050 จุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cumulonimbusคิวมูโลนิมบัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่คล้ายภูเขา ที่ก่อตัวในแนวตั้ง ฐานเมฆมีสีดำคล้ายรูปทั่ง เป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง และเกิดพายุฟ้าคะนอง ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเมฆอาจมีความสูงถึง 9,000 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
square grid paper [square graph paper]กระดาษกริดสี่เหลี่ยมจัตุรัส, กระดาษที่มีเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้งที่มีระยะห่างเท่ากัน ๆ กัน มาตัดกันเกิดเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร่างภาพ 2 มิติ ได้ง่ายขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Longitudinalตามแนวตั้ง, ตามยาว, แบบตามยาว, การตรวจตามยาว, การสำรวจระยะยาว, ด้านยาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If the vertical thread is on top, it's a one.ถ้าเส้นแนวตั้งอยู่บน นั่นคือเลข 1 Wanted (2008)
[French accent] I want no more vertical buttonholes.ชั้นไม่อยากได้รังดุมแนวตั้งอีกแล้วนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Slight bowing in the wall of the fourth ventricle.สไลท์ที่ฉายบนผนังรูปที่ 4 แนวตั้ง House Divided (2009)
Well, anyway, the seat was standing perfectly upright in his front yard, right next to his Sea-Doos-- because, like, he has Sea-Doos--เอ่อ อย่างไรก็ตาม เก้าอี้อยู่ในสภาพที่ ในสภาพแนวตั้งอยู่หน้าบ้านของเขา อยู่ข้างๆกับเก้าอี้นั่งเล่นของเขา No Más (2010)
Hands on the vertical, feet on the horizontal.มือจับเส้นแนวตั้ง.. เท้าสอดไปบนเส้นแนวนอน! Guadalcanal/Leckie (2010)
Hand on the vertical down there!เฮ้ย มือจับเส้นแนวตั้งสิ! Guadalcanal/Leckie (2010)
Good thinking, Jeff... vertical fold.เป็นความคิดที่ดี เจฟ พับตามแนวตั้ง Epidemiology (2010)
The red is from a portrait of Fernande Olivier.สีแดงจากแนวตั้งของเฟอร์นันโด โอลิเวอร์ On Guard (2011)
So, if I were to graph that and I had the time as a vertical axis,ดังนั้นถ้าฉันเป็นกราฟที่ และฉันก็มีเวลาที่แกนแนวตั้ง Does Time Really Exist? (2011)
We desert Aerok and set up a new defense line.เราทิ้งเอรอค แล้วจัดแนวตั้งรับใหม่ The Front Line (2011)
The cascading horizontal lacerations to the ribs, femurs, tibias on both the anterior and posterior planes, like he was falling head over heels, down stairs.ความเร็วของการตกลงมาในแนวตั้งที่กระดูกซี่โครง กระดูกต้นขา,หน้าแข้ง ทำให้เส้นเลือดฉีกขาดและตกเลือด เหมือนกับว่าเขากลิ้งเอาหัวลงมาจากบันได The Partners in the Divorce (2012)
Not yet. One more vertical. All right.ยังไม่เสร็จ ถ่ายรูปแนวตั้งอีกสักรูปนึง เอาล่ะ If It Bleeds, It Leads (2012)
Actually, depending on materials used, square footage, and horizontal versus vertical construction, the average house only weighs about 60 tons.จริงๆแล้ว,มันขึ้นอยู่กับ\ วัสดุชนิดไหน, พื้นที่เชิงเสัน และแนวตั้งต่อแนวนอน ของสิ่งก่อสร้าง โดยเฉลี่ยแล้วบ้านแต่ละหลัง จะหนักประมาณ60ตัน Divining Rod (2012)
The architecture is vertical.โครงสร้างสถาปัตยกรรมเป็นแนวตั้ง Escape Plan (2013)
the box, the mess... everything is in large vertical compartment.ทุกอย่างอยู่ในแท่งแนวตั้งขนาดใหญ่ Escape Plan (2013)
In a vertical pipe in the building construction that Padded probably goes up.ในโครงสร้างแนวตั้ง ต้องมีร่องรอยอยู่ใต้ห้องขังเดี่ยวโผล่ขึ้นมา Escape Plan (2013)
I could 'Lima'!กระจายกำลัง ใช้สูตรสี่แนวตั้ง 90 องศา Ender's Game (2013)
The vertical position of a sphere.แนวตั้งฉากของทรงกลม The Best Offer (2013)
Make sure you stack 'em vertically.ทำให้แน่ใจละว่าตั้งมัน เป็นแนวตั้ง Bitchcraft (2013)
Yeah, 46 down.ใช่ 46แนวตั้ง The Friend in Need (2013)
90 degree gonion angle where the mandibular body intersects with the ascending ramus says the victim is male.จากมุมล่างของกระดูกขากรรไกร ตัดกับแนวตั้งของกระดูกเป็นมุม90องศา บ่งบอกว่าเหยื่อเป็นผู้ชาย The Friend in Need (2013)
There's a theory about pattern recognition where you don't even have to look at the clues anymore, but I found that going across instead of down helps because the sequence of saccades and fixations in traditional reading assist with other oculomotor tasks such as solving crossword puzzles.มีทฤษฎีเกี่ยวกับการจดจำรูปแบบ โดยคุณไม่ต้องมองคำใบ้เลยด้วยซ้ำ แต่ผมพบว่าการทำแนวนอน แทนที่จะเป็นแนวตั้งมันง่ายกว่า To Bear Witness (2013)
Written in the light, in those vertical black lines... is secret code.ในเส้นสีดำแนวตั้งเหล่านั้น เป็นรหัสลับ ฟรอนฮอเฟอ มองที่ พวกเขาและสงสัย Hiding in the Light (2014)
What is the message written in these dark, vertical lines?เขียนในที่มืดเหล่านี้เส้นแนวตั้งHiding in the Light (2014)
Most of it doesn't reach us.หรือเส้นสีดำแนวตั้งในสเปกตรัม Hiding in the Light (2014)
Cooking a neurotoxin would require an extremely high heat, demanding a very specific vertical-flow-hood exhaust system for the waste.การผสมพิษ จะต้องใช้ ความร้อนสูงมากๆ ทำให้ต้องใช้ ระบบปล่อยควันพิษ ระบายออกไปในแนวตั้ง Cain and Gabriel (2014)
what did he mean by that?- ภาระที่ต้องรับ โดยไม่เต็มใจ เริ่มต้นการทดสอบ ผลกระทบจากการปะทะแนวตั้ง เข้ามา Spies Like Us (1985)
Holding it vertically, throw the coin at the opponent's brow.ถือไว้ในแนวตั้งและปาไปที่หน้าผากของคู่ต่อสู้ Art of Fighting (2006)
Those rich midgets from those infomercials gave the school some huge grant, and started a school for the vertically challenged and a fraternity.พวกคนแคราะรํ่ารวยจากการโฆษณาให้เงินมหาวิทลัยเยอะ และสร้างโรงเรียนสำหรับคนที่มีความท้าทายในแนวตั้ง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
"Evil old woman considered frightful or ugly." It's 12 down.หญิงชั่วร้ายน่าเกลียด.. 12 แนวตั้ง Hot Fuzz (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวตั้ง[n.] (naēotang) EN: vertical ; column   FR: colonne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apeak[ADJ] ที่อยู่ในแนวตั้ง
column[N] แถว (ในแนวตั้ง), Syn. roll
copyholder[N] ที่ตั้งหนังสือ, See also: เครื่องมือที่ใช้วางหนังสือในแนวตั้ง (เพื่อช่วยให้คนพิมพ์อ่านได้ง่ายขึ้นขณะพิมพ์)
headstand[N] การทรงตัวในแนวตั้งที่ใช้ศีรษะและมือทั้งสองข้างดันพื้นเพื่อรับน้ำหนักตัวแทนขา
king post[N] เสาเอก, See also: เสาที่ค้ำหลังคาในแนวตั้ง
ladder-back chair[N] เก้าอี้ที่มีพนักพิงเป็นเสาสองเสาในแนวตั้งและมีไม้ขวางในแนวนอน, See also: เก้าอี้ที่มีพนักพิงที่มีลักษณะคล้ายขั้นบันได
y-axis[N] แกนในแนวตั้งของกราฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
bumper guardn. ที่กันชนแนวตั้งที่ติดบนเหล็กกันชน
cardamomn. กระวานคอลัมน์ (ของบัตร) สดมภ์ (ของบัตร) หมายถึง คอลัมน์หรือตำแหน่งเจาะตามแนวตั้งของบัตร บัตรทั่วไปจะมี 80 คอลัมน์ ในการเจาะแต่ละคอลัมน์นั้น ถ้าเจาะรูเดียว จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวเลข ถ้าเจาะ 2 รูในหนึ่งคอลัมน์จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวอักษร ถ้าเจาะ 1-3 รู อาจเป็นเครื่องหมายบางตัว เช่น + (บวก) - (ลบ) ฯลฯดู Hollerith code ประกอบ
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)
herringbone(เฮอ'ริงโบน) n. รูปแฉกแนวตั้งที่ประกอบด้วยรูป "U" หรือ "V"
horizontal scroll barแถบเลื่อนภาพแนวตั้งหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นลงหรือแนวตั้งที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านบนและล่างจะมีเครื่องหมายลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่ลูกศรด้านบน ก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนลง ถ้ากดที่ลูกศรด้านล่าง ภาพบนจอก็จะเลื่อนขึ้น ดู vertical scroll bar เปรียบเทียบ
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
pixel(พิก'เซลฺ) ย่อมาจาก picture element หมายถึง จุดที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพ เหมือนอะตอมที่รวมตัวกันเป็นโมเลกุล (อะตอมนั้นไม่อาจจะแยกแยะต่อไปได้อีกแล้ว) จอภาพที่แสดงภาพที่มีจุด เล็ก ๆ มาก จะยิ่งให้ภาพที่คมชัด ในปัจจุบัน จอภาพชั้นดีและมีประสิทธิภาพสูง จะมีถึง 1,280 จุดในแนวตั้ง และ 1,024 จุดในแนวนอน
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ
seine(เซน) n.,vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
縦軸[じょうじく, joujiku] (n ) แกนแนวตั้ง
縦軸[たてじく, tatejiku] (n ) แกนแนวตั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
senkrecht(adj) อยู่ในแนวตั้ง, ตั้งฉาก, ทำมุม 90 องศา, See also: vertikal
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง, วาง(ซึ่งมักหมายถึง วางในลักษณะแนวตั้ง) เช่น einen Topf auf den Tisch stellen วางหม้อบนโต๊ะ, See also: Related: legen, stehen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top