Search result for

*แนบ*

(198 entries)
(0.8116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แนบ, -แนบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนบ[V] enclose, See also: inclose, Example: ในซองจดหมายซองนั้นมีเงินแนบไปด้วยเป็นจำนวน 1,000 บาท, Thai definition: ติดไปด้วย
แนบ[V] cling, See also: stick, be close to, adhere to, Syn. แนบชิด, แนบเคียง, Example: เธอเอาหน้าแนบกับหมอนแล้วร้องไห้
แนบอก[V] cling, See also: adhere, clasp, embrace closely to the chest, Thai definition: ชิดกับอก
แนบชิด[V] snuggle up to, See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact, Syn. แนบ, แอบชิด, อิงแอบ, Example: เธอเบียดร่างแนบชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับนิ่มเนื้อ
แนบติด[V] attach, See also: enclose, add, affix, Thai definition: เอาติดไปด้วย
แนบข้าง[V] snuggle (up to), See also: cuddle up (to/against), Syn. เคียงข้าง, Example: บรรยากาศอย่างนี้ถ้ามีสาวๆ แนบข้างคงสุขใจไม่น้อย, Thai definition: อยู่ใกล้ชิดข้างกาย
แนบท้าย[V] attach, Syn. แนบ, เหน็บท้าย, Example: หนังสือเกือบทุกเล่มที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มักจะมีรหัสอัสกีแนบท้ายมาด้วยเสมอ, Thai definition: ติดไปกับส่วนท้าย
แนบสนิท[V] be close to, See also: adjoin, Example: เมื่อทากาวแล้วให้รอสักพัก กะว่ามันแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันจึงค่อยใช้ได้, Thai definition: แนบชิดติดกันมาก
แนบแน่น[ADV] closely, See also: inseparably, intimately, Syn. สนิทแน่น, Example: ทหารทุกคนมีความจงรักภักดีอย่างแนบแน่นในชาติไทยและมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่
แนบเนียน[ADV] soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่
แนบเนื้อ[ADJ] close-fitting, See also: fit close to the body, Example: ชุดที่เธอใส่เป็นชุดแนบเนื้อบางเบา จนเผยให้เห็นเรือนร่างอวบอิ่มชัดเจน, Thai definition: ที่ติดกับเนื้อตัว
แนบเนื้อ[V] snuggle, See also: be tight, Example: เธอมิได้ถามเฉยๆ แต่ยังแนบเนื้อเข้าไปชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับเนื้อนิ่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดังแนบว. เช่นที่แนบมา.
นางแนบน. เสาหินคู่หนึ่ง สลักลวดลายตั้งแนบกรอบเช็ดหน้า สำหรับประดับตกแต่ง ๒ ข้างประตูปราสาทหินให้ดูงดงาม และมีส่วนช่วยค้ำจุนทับหลังด้วย, บังอวด ก็ว่า.
แนบก. แอบชิด เช่น แนบข้าง แนบกาย แนบเนื้อ
แนบส่งไปพร้อมด้วย เช่น ต้องแนบสำเนาจดหมายไปด้วย.
แนบเนียนว. อย่างสนิทและรัดกุม เช่น ทำได้อย่างแนบเนียน ปลอมตัวได้อย่างแนบเนียน.
แนบแน่นว. สนิทแน่น เช่น รักอย่างแนบแน่น.
เสานางแนบน. เสาหินคู่หนึ่ง สลักลวดลายตั้งแนบกรอบเช็ดหน้า สำหรับประดับตกแต่ง ๒ ข้างประตูปราสาทหินให้ดูงดงาม และมีส่วนช่วยค้ำจุนทับหลังด้วย, เสาบังอวด ก็ว่า.
กก ๔ก. แนบไว้กับอก โดยปรกติเป็นอิริยาบถนอน เช่น กกกอด กกไข่ กกลูก, โดยปริยายหมายความว่า เก็บนิ่งไว้นานเกินควร เช่น เอาเรื่องไปกกไว้.
กระชับ ๒ก. แน่น, แนบแน่น, แนบกันสนิท, พอเหมาะ, แต่มีความหมายบอกว่า มีลักษณะที่ยิ่งขึ้นหรือทีเดียว เช่น กระชับแน่น กระชับตัว กระชับความ กระชับมือ.
กระด้างกระเดื่องก. แข็ง เช่น หนึ่งโสดฝุ่นทรายตรึงตรา นอนแนบหินผา กระด้างกระเดื่องทั้งตัว (ดุษฎีสังเวย).
กระเสียนว. ชิด, สนิท, แนบเนียน, เช่น ชฎากลีบจีบเวียนกระเสียนพระศก (อภัย), เขาเข้าไม้ปะที่ตรงนี้ดีนัก พอดีกระเสียนกันทีเดียว
กระแหนบ(-แหฺนบ) ก. แหนบ, ถอน, เช่น แนบนิทรลวดแลบ ก็กระแหนบที่หนวดเครา (บุณโณวาท).
กริบ(กฺริบ) ก. ขริบ, ตัดเล็มด้วยกรรไกร เช่น กริบผม กริบชายผ้า, ตัดขาดโดยฉับไวและแนบเนียนด้วยความคม.
กวดก. ทำให้แน่น ให้ตึง หรือให้เขม็งยิ่งขึ้น เช่น กวดเชือก กวดผ้าปู, ทำให้เรียบและแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น กวดตะปู, เร่งเพื่อให้ทัน เช่น วิ่งกวด.
กะล่อยกะหลิบว. คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู เช่น เด็กคนนี้รู้จักเปิบข้าวดูกะล่อยกะหลิบ
กินกริบก. หาประโยชน์ใส่ตัวได้อย่างแนบเนียน.
คอตั้งน. คอเสื้อที่มีขอบตั้งแนบไปกับลำคอ.
คู ๒ก. กิริยาที่นกบางชนิดเช่นนกเขาหรือนกพิราบขันหรือร้อง, โดยปริยายหมายความว่า พูดแทะโลมกัน เช่น ข้อยคูดนูแนบนิทรา (สรรพสิทธิ์).
เคอะว. มีท่าทีไม่แนบเนียน.
เงอะ, เงอะงะว. แสดงกิริยาอาการเคอะเขินไม่แนบเนียนเพราะหย่อนความชำนาญเป็นต้น.
จัก ๓ก. รู้, ทราบ, แจ้ง, จำได้, เช่น รู้จัก, ข้อยคูดนูแนบนิทรา รมย์ร่วมรถพาหนห่อนจักสึกสมประดี (สรรพสิทธิ์).
จังเกน. สะเอว เช่น มือนวดแนบจังเก แกะพลิ้ว (โคลงพระยาตรัง).
จาป ๒(จาบ) น. ลูกสัตว์ เช่น แม่นกจากพรากพราก แลนา จากจาปน้อยแนบอก แลนา (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ชะแวงน. ชื่อปลาชนิดหนึ่ง เช่น ชะแวงแฝงฝั่งแนบ (เห่เรือ).
เชยชิดก. สัมผัสแนบชิด เช่น ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย ยังไม่เคยเชยชิดพิสมัย (อภัย).
ซบก. ก้มหน้าหรือหัวแนบลงไป เช่น ซบหน้าลงกับหมอน นอนซบหัวที่ตักแม่.
ดุริยางค์จำเรียงน. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง กำหนดให้วรรคหนึ่งมี ๙ คำ ในแต่ละวรรคให้มีคำซ้ำ ๓ คู่ ในแต่ละคู่มีคำอื่นมาคั่นตำแหน่งละ ๑ คำ เช่น หวั่นหวั่นจิตรคิดคิดไปใจใจหวล อ่อนอ่อนท้อรอรอรวนนวลนวลสมร ท้าวท้าวแนบแอบแอบน้องย่องย่องจร เหนื่อยเหนื่อยนอนขอนขอนไม้ใต้ใต้ไทร (กลบลศิริวิบุลกิตติ์).
โด่ไม่รู้ล้มน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Elephantopus scaberL. ในวงศ์ Compositae ใบกระจุกซ้อนแนบอยู่กับพื้นดิน ดอกสีม่วงอ่อน ก้านช่อดอกตั้งตรงขึ้นไป ใช้ทำยาได้.
ตอม่อเสาชาน เสาแคร่ หรือเสาช่วยค้ำจุนเรือนโดยปักแนบกับเสาเรือน, เสาตอม่อ หรือ เสาหมอ ก็ว่า
ติด ๑ก. แนบอยู่ เช่น เนื้อติดมัน เนื้อติดกระดูก
ติดตา ๑น. วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง ด้วยการแซะตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์ไปติดที่ต้นหรือกิ่งของอีกต้นหนึ่งที่เป็นชนิดเดียวกัน โดยกรีดเปลือกตรงที่ต้องการจะนำตาไปติดให้เผยออก สอดตาให้แนบกับเนื้อไม้ ใช้แถบพลาสติกพันให้แน่นเว้นเฉพาะส่วนที่เป็นตา.
ตีบทแตกก. แสดงได้แนบเนียนสมบทบาท.
ทาบก. วางวัตถุสิ่งหนึ่งแนบกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น เอาผ้าทาบตัว เอามือทาบอก, (ปาก) เปรียบ, เทียบ, เช่น เรามีความรู้น้อยจะไปทาบท่านผู้รู้ได้อย่างไร
ทำเนียมว. เทียม, แนบ, ชิด, เช่น ใครโทจะเท่าเทียม ทำเนียมพักตรเล้าโลม เล้าลูบตระโบมโสม รูปกฤตย์ฤดีดาย (อนิรุทธ์).
ทิวากรกลางวัน เช่น ราตรีปักษีเข้าแนบนอน ทิวากรเราแนบประจำนาง (กากี).
นารายณ์ทรงเครื่องน. ชื่อกลอนกลบทแบบหนึ่ง กำหนดบังคับวรรคหนึ่ง ๘ คำ แบ่งเป็น ๔ จังหวะ จังหวะละ ๒ คำ โดยให้ ๒ จังหวะแรกใช้พยัญชนะเสียงซ้ำ ๒ ตัว และ ๒ จังหวะหลังใช้พยัญชนะเสียงอื่นซ้ำกัน ๒ ตัวในลักษณะเดียวกัน เช่น ข้าสาวข้าวศรีทรวดมีทรงมิ่ง นางแอบแนบอิงสุดถวิลแสนถวิล นมตั้งนั่งเต้าคลอเคล้าแคลคลิ้น ฬ่อหลาลาลินเลิศลินลาดลอย (ศิริวิบุลกิตติ์).
แนมก. แกม เช่น ดอกแนมใบ, แนบ, ชิด, เช่น ผลผกาเกิดกับกิ่งก้านระกุแกมแนมใบวิบูลระบัดบัง (ม. ร่ายยาว มหาพน), โกมลไม่แย้มยังแนมใบ (อิเหนา)
บรรทับ(บัน-) ก. ประทับ, แนบชิด, เช่น ถนอมบรรทับออมชม ทราบเนื้อ (ทวาทศมาส).
โบดก(-ดก) น. ลูกน้อย, ลูกสัตว์, เช่น แล้วเจ้าก็กอดสองโบดก แนบกับอกอ่อนไท้ (ม. คำหลวง กุมาร).
ประกบก. แนบชิดกัน, ทาบกัน, เช่น ขนมครก ๒ ฝาประกบกัน ไม้ไผ่ ๒ ซีกประกบกัน.
ประทับแนบอยู่, แนบชิด, แนบลง, เช่น กอดประทับอก เอาปืนประทับบ่า.
พุ่งหลาวก. พุ่งตัวลงน้ำพร้อมกับเหยียดแขนทั้ง ๒ แนบข้างศีรษะ.
มวน ๑น. ชื่อแมลงอันดับ Hemiptera เมื่อโตเต็มที่มีปีก ๒ คู่ ปีกคู่หน้าค่อนข้างยาว แคบ เนื้อปีกครึ่งหน้าแข็งครึ่งหลังอ่อน ปีกคู่หลังอ่อนเป็นแผ่นบางตลอด เมื่อพับปีกจะแบนราบแนบไปตามลำตัวด้านหลัง ปากแบบเจาะดูด หลายชนิดปล่อยกลิ่นฉุน และเป็นศัตรูพืช พวกที่อยู่ในวงศ์ Pentatomidae เช่น มวนเขียว [Rhynchocoris humeralis (Thunberg)] ทำลายผลส้ม, แมลงแกง [Tessaratoma javanica (Thunberg)] ทำลายผลลิ้นจี่และลำไย, ที่อยู่ในวงศ์ Pyrrhocoridae เช่น มวนแดงฝ้าย [Dysdercus cingulatus (Fabricius)] ทำลายทุกส่วนของฝ้าย.
มิดชิดว. ลับตา, ไม่ให้ใครเห็น, เช่น ซ่อนให้มิดชิด, สนิทแนบเนียน เช่น ปิดประตูให้มิดชิด, เรียบร้อย เช่น ห่อให้มิดชิด.
ไม่เข้าแก๊ป, ไม่เข้าท่าว. ไม่แนบเนียน, ไม่รัดกุม.
ย้ำหัวเห็ดก. สอดนอตที่ปลายข้างหนึ่งบานลงในรูแผ่นโลหะ ๒ แผ่นที่ซ้อนให้รูตรงกัน ทำให้นอตร้อนจัดแล้วตอกย้ำให้ปลายบานอย่างดอกเห็ด ซึ่งเมื่อปล่อยให้เย็น นอตจะหดตัวรัดโลหะ ๒ แผ่นนี้ให้แนบกันสนิท.
ยุบข้อน. ท่ากายบริหารอย่างหนึ่งมี ๒ แบบ แบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอนทอดตัวลงเกือบถึงพื้น มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ งอแขนให้ศอกแนบลำตัว หน้าเงย แล้วเหยียดแขนพร้อมกับยกตัวขึ้น แล้วงอแขนพร้อมทั้งลดตัวลงกลับไปอยู่ในท่าเดิม อีกแบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอน มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ แขนเหยียดตรง หน้าเงย แล้วงอแขนให้ศอกแนบลำตัวพร้อมกับทอดตัวลงเกือบถึงพื้น แล้วเหยียดแขนพร้อมทั้งยกตัวขึ้นกลับไปอยู่ในท่าเดิม, ภาษาปากว่า วิดพื้น.
แยบยลว. มีกลเม็ดหรือชั้นเชิงแนบเนียน เช่น เขามีกรรมวิธีแยบยล นักประพันธ์มีกลวิธีเขียนเรื่องแยบยล.
รก ๒น. เครื่องสำหรับหล่อเลี้ยงเด็กในครรภ์แนบอยู่กับมดลูก มีสายล่ามมาที่สะดือเด็ก
เรียบวุธก. ถืออาวุธอยู่ในท่าเรียบ คือ ถือปืนแนบอยู่ทางขวา ส้นปืนจดดิน, เลือนมาจาก เรียบอาวุธ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parabiosisภาวะแนบติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appositionการอยู่แนบ, การวางแนบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apothemระยะแนบใน [ของรูปหลายเหลี่ยมปรกติ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent; adjoiningข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjoining; adjacentข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adpressedแนบแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anabolismกระบวนการสร้าง, แอแนบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
juxta-ข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consistency๑. ความกลมกลืน, ภาวะแนบนัย๒. ความคงเส้นคงวา, ความอยู่กับร่องกับรอย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
escribed circle; ex-circleวงกลมแนบนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ex-centreศูนย์กลางวงกลมแนบนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ex-circle; escribed circleวงกลมแนบนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
engaged columnเสาแนบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in-polygon of a circle; inscribed polygon of a circleรูปหลายเหลี่ยมแนบในวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inscribed circle; in-circleวงกลมแนบใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inscribed polygon of a circle; in-polygon of a circleรูปหลายเหลี่ยมแนบในวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
in-centreศูนย์กลางวงกลมแนบใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
in-circle; inscribed circleวงกลมแนบใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ประทับก. (ราชา) อยู่ที่, อยู่กับที่, เช่น ประทับที่พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน, (ราชา) นั่ง เช่น ประทับบนพระราชอาสน์; แนบอยู่, แนบชิด, แนบลง, เช่น กอดประทับอก เอาปืนประทับบ่า [ศัพท์พระราชพิธี]
Electronic mailจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ระบบรับส่งข้อความ (และอาจจะมีเอกสารแนบ) ระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต [Assistive Technology]
Adsorption การดูดซับ, การดูดแนบ
กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ [สิ่งแวดล้อม]
Adsorption การดูดซับ, การดูดแนบ, การดูดติดผิว
การเกาะติดของก๊าซหรือสารละลายบนพื้นผิว ของแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Adsorbent สารดูดซับ, สารดูดแนบ, สารดูดติดผิว
ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ
ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Public Diplomacyการทูตสาธารณะ หมายถึง การดำเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพื่อโน้มน้าวชักจูงให้สาธารณชนและกลุ่มเป้า หมายและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของรัฐให้มีความชื่นชมและเข้าใจ ถึงแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศใคประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้น และประสบผลสำเร็จอน่างแนบเนียน โดยจะมี ความแตกต่างจากการดำเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิม ที่เน้นการสื่อสารระหว่างรัฐต่อรัฐ(Government to Government)แต่การทูตสาธารณะจะเน้นวิธีการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ ประชาชน( Government to People) ภาคเอกชน ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในต่างประเทศหรือระหว่าประชาชนด้วยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อเชื่อมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนนั้น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการดำเนินการทางการทูตสู่สาธารณชนนี้ [การทูต]
Adhesions, Surfaceการยึดแน่นจากการแนบสนิทกับเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Appositionการวางแนบ [การแพทย์]
Approximateการทำให้เข้ามาแนบชิดติดกัน [การแพทย์]
Ballottementการลอยขึ้นลง,การใช้ปลายนิ้วมือที่แนบชิดกันจิ้มหรือกดเร็วๆ,ก้อนแข็งกลมและคลอนไปมาได้,การใช้ปลายนิ้วจิ้มหรือกดเร็วๆเพื่อตรวจ [การแพทย์]
Dippingการจุ่ม,การลดต่ำของอุณหภูมิ,การลดต่ำลงของอุณหภูมิ,การใช้ปลายนิ้วที่แนบชิดกันจิ้มหรือกดเร็วๆ,การใช้ปลายนิ้วจิ้มหรือกดเร็วๆเพื่อตรวจ [การแพทย์]
virusไวรัสคอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งาน และอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ โดยจะทำการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น แล้วแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ โดยผ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which isabelle settled by calling warren buffett.ไหน อิสซาเบลล่า ทำให้แนบแน่นขึ้นโดยการโทรมา Pret-a-Poor-J (2008)
I think i was growing attached to the little guyฉันคิดว่าฉันถูกเจริญเติบโตที่แนบกับน้อยคนที่แต่งตัวประหลาด Gas Pills (2008)
Believe me, they bear no sign, no mark.เชื่อข้าเถอะ พวกแม่มดน่ะแฝงกายปิดปังได้อย่างแนบเนียน The Mark of Nimueh (2008)
And a cross close to my heart at all times.และเก็บไม้กางเขนไว้แนบหัวใจ ตลอดเวลาเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
But terror experts are already speculating this is the work of a new much more sophisticated and much better financed offshoot of al Qaeda than that which is responsible for the bombings in Amsterdam, London and other European cities.ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า เป็นฝีมือของกลุ่มใหม่ ซึ่งแนบเนียนและเงินหนา กว่ากลุ่มอื่นในอัล เคด้า มากกว่ากลุ่มที่รับผิดชอบการวางระเบิด Body of Lies (2008)
I think your hair and my scissors should spend some quality time together as soon as possible.ฉันคิดว่าผมของเธอและกรรไกรของฉัน น่าจะใช้เวลาร่วมกันอย่างแนบแน่น เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- On the hood. On the hood. - Okay, okay.- แนบตัวกับกระโปรงรถ Pineapple Express (2008)
We're heating the pan to cauterize the wounds to stop the bleeding.จากนั้นก็เอากระทะที่รนไฟมาแนบที่แผล เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและห้ามเลือด The Ruins (2008)
"Lady Chatterley felt his naked flesh against her as he came into her.เลดี้ชัทเทอลีย์รู้สึกถึงเนื้อกาย เปลือยเปล่าของเขาแนบกับตัวเธอ ระหว่างที่เขากำลังเข้ามาในตัวเธอ The Reader (2008)
In the Senate less than three months and already closely allied with the President on what many people are calling unprecedented access to the average American's most private details.ในวุฒิสภา แค่ไม่ถึง 3 เดือน และเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับท่านประธานาธิบดี กับการที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่าการเจาะลึกอย่างไม่เคยมีมาก่อน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Please attach Jack Bauer's profile to the APB.ช่วยแนบข้อมูลแจ็ค บาวเออร์ไปที่ apb Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I'm sorry to interrupt you, but have you ever been in an open relationship?ที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับใคร The Girlfriend Experience (2009)
You know, you'd think, what could go wrong with a pretty girl in a leotard?ต้องมีอะไรผิดกับสาวสวยพวกนั้นที่ใส่ชุดแนบเนื้อ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I put my ear next to his mouth, and what I think he said was this.ผมแนบหูเข้าไปใกล้ๆ ผมคิดว่าเขาพูดแบบนี้ Public Enemies (2009)
Get on your stomach now!ท้องแนบกับพื้น เดี๋ยวนี้ Better Call Saul (2009)
On your stomach, get on the ground!ท้องแนบกับพื้น หมอบลงกับพื้น Better Call Saul (2009)
has90secondstocrossthisroom or the device attached to her chest will discharge and pierce her brain.มี 90 วิในการข้ามห้องนี้ หรืออุปกรณ์ที่แนบมากับหน้าอกเทอ จะทำงาน และเทอจะตายย Saw VI (2009)
subtle as always,I see.แนบเนียบ แยบยลเหมือนเคย ฉันเข้าใจแล้ว Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
How can ordinary people hide the truth of their feelings so successfully?คนปกติจะทำอย่างไร เพื่อหลบซ่อนความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองได้อย่างแนบเนียน Rose's Turn (2009)
Uh... gabriel is a con artist.เอ่อ กาเบรียลเป็นคนร้ายแฝงตัวมาได้แนบเนียนมาก การลงทุนเป็นแผนหลอกลวง เขาเอาเงินไปหมดเลย รวมถึงของพ่อผมด้วย The Wrath of Con (2009)
But you put on quite a show# แต่เธอแสดง ได้อย่างแนบเนียน # Showmance (2009)
That was quite a show# แสดงได้อย่างแนบเนียน # Showmance (2009)
Well, you put on quite a show. # # แต่เธอแสดงได้อย่างแนบเนียน # Showmance (2009)
That was quite a show# แสดงได้อย่างแนบเนียน # Showmance (2009)
* so, just let me hold you close to me * * 'cause i've been dying for you * * girl, to make love to me * * oh, oh, oh, oh * * i wanna sex you up ** ให้ฉันโอบกอดเธอแนบกาย * * เพราะฉันรอเธอจะขาดใจ * * คนสวย ร่วมรักกับฉัน * Acafellas (2009)
To thank you for your amazing performance last night.ลืมขอบคุณสำหรับการแสดงอย่างแนบเนียนเมื่อคืน Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
And it can't be an email attachment.และมันไม่ได้ติดแนบมากับอีเมลล์ด้วย คุณมาถูกที่แล้วล่ะ Pilot (2009)
I'm serious, I'll wear him like a scrunchie.ฉันล่ะอยากสวมเขาให้แนบสนิทเลย Beyond Here Lies Nothin' (2009)
But also anyone with a strong family presence.และมีความสัมพันธ์ด้านครอบครัว แนบแน่น Faceless, Nameless (2009)
Dr. Altman attached two, um, devices to her blood vessels.ดร.อัลแมน แนบสอง อุปกรณ์เข้าสู่เส้นเลือดของเธอ Holidaze (2009)
The kangaroo hold,it's most effective when there's skin-On-Skin contact.การอุ้มแบบจิงโจ้ จะได้ผลมากที่สุด เมื่อต้องกอดแบบแนบเนื้อนะ Invest in Love (2009)
See? It's the skin-To-Skin contact.ดูสิ มันเป็นการปฎิสัมพันธ์แบบแนบเนื้อ Invest in Love (2009)
Then I realized that I could attach the chip to an E.E.G. net, and the signal would reach his brain.เพื่อที่ว่าผมจะได้รู้ว่า ผมสามารถแนบชิป เข้าไปที่เครือข่าย E.E.G.ได้ และสัญญาณ คงเข้าถึงสมองของเขา Dream Logic (2009)
He could have made it. Mostly naked, in his Lycra shorts.เขาอาจทำได้ ถ้าส่วนบนเปลือยเปล่า และใส่กางเกงแนบเนื้อ The Dwarf in the Dirt (2009)
I keep my ear to the ground.ผมเอาหูแนบพื้นฟังเอา There Is No Normal Anymore (2009)
I want to extend my warmest appreciation to the united states.ฉันต้องการขยายความประทับใจ อย่างแนบแน่นที่สุด กับทางสหรัฐ There Is No Normal Anymore (2009)
Yes. Since their relationship became carnal,ใช่ หลังจากที่ความสัมพันธ์ของเขา เนื้อแนบเนื้อ The Pirate Solution (2009)
I'm gonna put that in the pocket closest to my heart.ฉันจะเก็บมันไว้ในกระเป๋าแนบหัวใจเลย Comparative Religion (2009)
You'd better hope it's nothing more than superstition, as you performed all the rituals perfectly.คิดว่ามันเป็นเรื่องเหนือ เกินธรรมชาติ เพราะคุณแสดงถึงการ ทำพิธีได้อย่างแนบเนียน Sherlock Holmes (2009)
Cleverly concealed in the hang-mans knot, was a hookตะขอผูกติดไว้ในเงื่อน แขวนคออย่างแนบเนียน Sherlock Holmes (2009)
The guy's got an explosive earpiece stuck in his head!เดวอนมีหูฟังติดระเบิดแนบอยู่้ข้างหู! Chuck Versus Operation Awesome (2010)
I thought we were closer than that.หนูคิดว่าเราสนิทแนบ ยิ่งกว่าเสียอีก Bloodlines (2010)
And a heroic story attached to it like yours. I don't feel like a hero,sir.และมีเรื่องราวของฮีโร่อย่างคุณแนบไป Iwo Jima (2010)
He didn't even do it properly, he just sliced at his wrists.เขาไม่ได้ทำอย่างแนบเนียน เขาแค่กรีดข้อมือของเขา Episode #1.4 (2010)
This lists your commendations.บัญชีแนบท้ายนี่เป็น ข้อความแนะนำตัวของคุณ The Beginning in the End (2010)
Shut up! Get down now! On your face!หุบปากซะ นอนลงกับพื้นเดี๋ยวนี้ เอาหน้าแนบลงกับพื้นเดี๋ยวนี้ Episode #1.2 (2010)
But you'll attach a note that says, "Give me Jessica and you'll get the rest".แต่คุณเขียนจดหมายแนบไปด้วยบอกว่า "มอบตัวเจสสิก้าให้ฉันและนายจะได้รับเพชรส่วนที่เหลือ Episode #1.5 (2010)
What? You've got to hit me, you've got to make it look right. Go on.คุณจำเป็นต้องชกผม คุณจะต้องทำให้มันแนบเนียน ชกเร็วๆสิ Episode #1.6 (2010)
He wore a cursory disguise, a stocking-mask, but given that, I'd say... 95%.เขาปลอมตัวไม่แนบเนียนเอาซะเลย สวมหมวกไหมพรม แต่จะให้... ผมจะพูดว่ามั่นใจ... Episode #1.6 (2010)
I dragged myself on my belly from the yard into the house knocked the telephone onto the floor and dialed with my face, heh.ฉันถอดสังขารตัวเอง จากสนามที่บ้าน.. ..มาหยิบโทรศัพท์จากผนัง แล้วก็แนบที่หน้าฉัน Thanksgiving II (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแนบ[n. exp.] (bai naēp) EN: enclosure   
เอกสารแนบ[n. exp.] (ēkkasān naēp) EN: enclosures   
เอกสารแนบประกอบ[n. exp.] (ēkkasān naēp prakøp) EN: enclosed documents ; enclosures   
แนบ[v.] (naēp) EN: enclose ; inclose   FR: inclure
แนบ[v.] (naēp) EN: cling ; stick ; be close to ; adhere to ; attach ; be attached   FR: joindre ; accoler ; coller ; attacher
แนบมาด้วย[adj.] (naēp mā dūay) EN: attached   
แนบมานี้[X] (naēp mā nī) FR: ci-joint
แนบประกอบ[adj.] (naēp prakøp) EN: enclosed   
สิ่งที่แนบ[n. exp.] (sing thī naēp) EN: attachment   
สิ่งที่แนบมาด้วย[n. exp.] (sing thī naēp mā dūay) EN: enclosure   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhere[VI] ติด, See also: ติดแน่น, จับ, แนบติด, เกาะติด, อยู่ติดกัน, Syn. stick
against[PREP] ทาบ, See also: พิง, พาด, แนบ
attachment[N] สิ่งที่แนบมา, See also: เนื้อความที่แนบมาด้วย, Syn. accessory, adjunct
coif[N] หมวกชนิดหนึ่งที่ใส่แนบกับศีรษะ
enclose in[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose with[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose within[PHRV] แนบมาพร้อมกับ, Syn. enclose in
enclose within[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
face down[PHRV] นอนลงแบบหน้าแนบพื้น
huddle together[PHRV] เบียดกันแนบแน่น, See also: กอดกันกลม, Syn. huddle up
huddle up[PHRV] เบียดกันแนบแน่น, See also: กอดกันกลม, Syn. huddle together
inclosure[N] สิ่งที่แนบไปด้วย, See also: สิ่งที่แนบมาด้วย, Syn. enclosure
lay flat[PHRV] ทำให้แบนราบไปบนพื้น, See also: แนบตัวไปกับพื้น
leotard[N] เสื้อชุดติดกันแนบเนื้อ
marriage[N] การรวมสองสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน, See also: การรวมกันอย่างแนบแน่น
nestle[VI] ซบ, See also: อิงแอบ, แนบชิด, เบียด, Syn. cuddle, nuzzle, snuggle
press to[PHRV] กอด, See also: แนบ, โอบกอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
anabolite(อะแนบ' โบไลทฺ) n. ผลผลิตของ anabolism (a product of anabolic action)
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition ###A. deduct, split)
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
coupon(คู'พอน) n. บัตร,บัตรควบ,ตั๋ว,ตั๋วที่ฉีกได้,ใบแนบโฆษณา,บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า,บัตรลดราคา
juxtapose(จัคซฺ'ทะโพซ) vt. วางข้าง ๆ ,วางแนบ,เรียงชิดกัน
nab(แนบ) vt. จับ,ยึด,จับกุม, Syn. bag
nuzzle(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ดุนด้วยจมูก (ในการดมกลิ่น) ,สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู้,กระแซะ,แนบชิด.
plaster(พลาส'เทอะ) n. ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบผนัง,ผ้ายางปิดแผล,ยาพอก,ยาเหนียวปิดแผล,ผงยิปซั่ม (gypsum) ,=plaster of Paris (ดู) . vt. ปิดแผล,ฉาบปูน,พอกแป้ง,แนบ,พอก,ฉาบ,ปลอบโยน, See also: plasterer n. plastery adj.
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
self-addressedadj. ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง (บนซองจดหมายที่ แนบไปด้วย)
snug(สนัก) adj. อบอุ่น,อยู่สบาย,อุ่นสบาย,เหมาะกับตัว,อุตุ,เล็กดี,จุ๋มจิ๋ม,น่าอยู่, (เรือ) ต่อได้ดี,พอสบาย,เป็นความลับ,ซ่อนเร้น. vi. อิงแอบ,นอนสบาย,นอนอุตุ,แนบ,ซุก vt. ทำให้อบอุ่น,ทำให้อุ่นสบาย,ทำให้สบาย,ทำให้เหมะกับตัว,ชักใบเรือลง (เพื่อเตรียมรับพายุ) adv. อย่างสบาย

English-Thai: Nontri Dictionary
annex(vt) เพิ่ม,ผนวก,แนบท้าย,ยึด
annexation(n) การเพิ่ม,การผนวก,สิ่งที่แนบท้าย
append(vt) ผนวก,เพิ่มเติม,ต่อท้าย,แนบท้าย
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา
enclose(vt) ล้อมรั้ว,ปิดล้อม,สอดไว้,แนบมาให้
enclosure(n) การปิดล้อม,สิ่งที่สอดไว้,สิ่งที่แนบมา
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
inclose(vt) ห้อมล้อม,สอดมาด้วย,แนบมาด้วย
inclosure(n) การห้อมล้อม,สิ่งที่สอดมา,สิ่งที่แนบมา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hard code (vi slang ) เป็นข้อปฏิบัติในการพัฒนาซอฟท์แวร์ โดยการแนบอินพุทและการตั้งค่าต่างๆเอาไว้ใน source code ของโปรแกรมโดยตรงเลย
See also: R. hardcode, hardcoding, hard-code, hard-coding
seamlesslyอย่างแนบเนียน อย่างไร้รอยตะเข็บ อย่างไร้ร่องรอย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
付表[ふひょう, fuhyou] (n) ตารางแนบ
添付物[てんぷぶつ, tenpubutsu] (n ) เอกสารแนบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top