ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แต่งงานกัน*

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แต่งงานกัน, -แต่งงานกัน-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิ่งทองใบหยกว. เหมาะสมกัน (ใช้แก่หญิงกับชายที่จะแต่งงานกัน).
ข้าวใหม่ปลามันน. อะไรที่เป็นของใหม่ก็ถือว่าดี, นิยมเรียกช่วงเวลาที่สามีภรรยาเพิ่งแต่งงานกันใหม่ ๆ ว่า ระยะข้าวใหม่ปลามัน.
คั่ว ๒ก. คอยกิน (ใช้ในการเล่นไพ่ผ่องไทยหรือไพ่ผ่องจีนเป็นต้น), โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สองคนนี้คั่วกันมาหลายปี ก็ยังไม่ได้แต่งงานกัน เขาคั่วตำแหน่งอธิบดีอยู่.
พ่อสื่อน. ชายที่ทำหน้าที่ชักนำชายหญิงให้พบรู้จักรักใคร่และแต่งงานกัน, ชายผู้ช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน.
แม่สื่อน. หญิงที่ทำหน้าที่ชักนำเพื่อให้ชายหญิงได้แต่งงานกัน, บางทีเรียกว่า แม่สื่อแม่ชัก.
ร่วมเรียงเคียงหมอน, ร่วมหอลงโรงก. อยู่กินกันฉันผัวเมีย, แต่งงานกัน.
เรือล่มในหนองทองจะไปไหนน. คนในเครือญาติแต่งงานกัน ทำให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปอยู่กับผู้อื่น.
เรือนหอน. เรือนซึ่งปลูกสำหรับให้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วอยู่.
สื่อน. ผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้จดหมายเป็นสื่อติดต่อกัน กุหลาบแดงเป็นสื่อของความรัก, เรียกผู้ที่ทำหน้าที่ชักนำเพื่อให้ชายหญิงได้แต่งงานกัน ว่า พ่อสื่อ หรือ แม่สื่อ
หอเรือนซึ่งปลูกสำหรับให้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วอยู่ เรียกว่า เรือนหอ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cousin Marriageลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tonight, we marry.คืนนี้ เราจะแต่งงานกันแล้วนะ The Princess Bride (1987)
Baskin?-เราฉลองแต่งงานกันที่นั่น Big (1988)
I don't know if you know Polish men but he gave me something long and hard when we got married.คุณรู้จักผู้ชายโปแลนด์มั้ย เขามีอะไรที่ยาวและใหญ่ให้ฉัน เมื่อเราแต่งงานกันแล้ว Punchline (1988)
Together, I mean, married or something....เราอยู่ด้วยกันหรือแต่งงานกัน Punchline (1988)
Before we were married, my husband John always used to go...ก่อนเราแต่งงานกัน สามีฉันเคยทำแบบนี้... แบบนี้... Punchline (1988)
Annie and I got married in June of '74.แอนนี่กับผมแต่งงานกันในปี 74 Field of Dreams (1989)
I'm gonna tell her you'll go back to her... and it'll be just the way it was when you were first married... your romance, it's gonna be beautiful.จะบอกเธอว่านายจะกลับไป แล้วจะเป็นเหมือนตอน พึ่งแต่งงานกันใหม่ๆ โรแมนติคกับเธอ แล้วมันจะดีขึ้น Goodfellas (1990)
We were on our way to be married.เรากำลังเดินทางไปแต่งงานกัน Mannequin: On the Move (1991)
But you two will be wed at once!พวกเธอต้องแต่งงานกันแน่ๆ Aladdin (1992)
Father wants us to be married.ท่านพ่ออยากให้เราแต่งงานกัน Wuthering Heights (1992)
So we are to be married tonight and then Father will be master of the Grange.ฉะนั้นเราจึงต้องแต่งงานกันคืนนี้ ท่านพ่อจะได้เป็น นายของบ้านเกรนจ์ Wuthering Heights (1992)
And then last year, when we finally decided to get married, we agreed, love, yes, false dependencies, no.แล้วเมื่อปีที่แล้ว ตอนที่เราตัดสินใจแต่งงานกัน เราตกลงกัน ความรัก... ใช่ การพึ่งพาที่ผิด... The Joy Luck Club (1993)
Mrs. Jordan, you sound as if Ted and I are getting married.คุณนายจอร์แดนคะ คุณพูดอย่างกับว่า ฉันกับเท็ดกำลังจะแต่งงานกันเลย มันยังแทบจะไม่เป็นแบบนั้นเลยด้วยซ้ำ The Joy Luck Club (1993)
In six months, we were married.ในหกเดือนต่อมา เราก็แต่งงานกัน The Joy Luck Club (1993)
Marry us.!มาแต่งงานกัน Schindler's List (1993)
They were married the next week.พวกเขาแต่งงานกันสัปดาห์ต่อมา Don Juan DeMarco (1994)
And, Min, you know, if everything works out and you guys end up getting married and having kids and everything I just hope they have his old hairline and your old nose.อ้อ และมินดี้ ถ้าทุกอย่างไปได้สวย และเธอ 2 คนจะแต่งงานกัน และมีลูก อะไรแบบนั้น ขอให้ลูกเธอหัวล้านเหมือนเขา และจมูกเหมือนเธอ The One with the Sonogram at the End (1994)
But at least she believed they were to be married, whatever he might persuade her to afterwards.แต่อย่างน้อยหล่อนก็เชื่อว่าพวกเขาจะได้แต่งงานกัน ไม่ว่าเขาจะชักจูงหล่อนด้วยอะไรหลังจากนั้น Episode #1.5 (1995)
It's as I hoped! They are married!มันเป็นอย่างที่ฉันหวังเลย พวกเขาแต่งงานกันแล้ว Episode #1.5 (1995)
"They are not married, nor can I find there was any intention of being so,""พวกเขายังไม่ได้แต่งงานกัน พี่ไม่พบว่ามีความตั้งใจใดๆ ที่พวกเขาจะทำอย่างนั้น" Episode #1.5 (1995)
"We've judged it best that my niece should be married from this house. I hope you approve.""พวกเราลงความเห็นที่ดีที่สุดว่าให้หลานได้แต่งงานกัน จากที่บ้านนี้เลย ฉันหวังว่านายจะยอมรับ" Episode #1.5 (1995)
And they must marry. Yet he is such a man.แล้วพวกเขาก็จะแต่งงานกัน เขาก็ยังเป็นคนอยู่บ้าง Episode #1.5 (1995)
Yes, they must marry. There's nothing else to be done.ใช่แล้ว พวกเขาต้องแต่งงานกัน มันไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะทำได้อีกแล้ว Episode #1.5 (1995)
"As soon as they are married, they will journey directly to join his regiment in Newcastle,""ทันทีที่พวกเขาแต่งงานกันเรียบร้อย พวกเขาจะเดินทางตรงไปเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพที่นิวคาสเซิล" Episode #1.6 (1995)
Got married here?แต่งงานกันที่นี่? Dante's Peak (1997)
We married and I began to see the world through Cherokee eyes, till I came at last to understand the Way.เราแต่งงานกัน และปู่เริ่มที่จะเห็น โลกผ่านสายตาของเชอโรกี, จนกระทั้งสุดท้าย เพื่อที่จะเข้าใจวิถีธรรมชาติ The Education of Little Tree (1997)
How do you know her name?- รู้ชื่อนางได้ยังไง? - เรากำลังจะแต่งงานกัน Snow White: A Tale of Terror (1997)
Horst and I intend to be married as soon as the divorce is finalized.ฮอร์สทและฉันตั้งใจจะแต่งงานกัน ทันทีที่การหย่ามีผล Seven Years in Tibet (1997)
Get married on the Nevada side honeymoon and be back before we miss a case.เราใกล้จะไป ธาโฮว์แล้วนะ ไปแต่งงานกันที่ชายฝั่งเนวาด้า... .... City of Angels (1998)
Charles and I are getting married.ชาร์ลส์กับฉันกำลังจะแต่งงานกัน Bicentennial Man (1999)
Τhey say you're about to marry Centorbi, the lawyer.เขาลือว่าคุณจะแต่งงานกันทนายเซนทอบี้ Malèna (2000)
He told me to get married instead of work.เขาบอกว่าเราน่าแต่งงานกัน Autumn in My Heart (2000)
- We were going to get married anyway.แต่งงานกันเถอะนะ Autumn in My Heart (2000)
You should just marry him already.ทำไมไม่แต่งงานกันเลยละ Autumn in My Heart (2000)
Joon-suh, let's get married.จุนโซคะ แต่งงานกันเถอะนะ Autumn in My Heart (2000)
Let's get married.แต่งงานกันนะ Autumn in My Heart (2000)
Let's get married.แต่งงานกันนะ Autumn in My Heart (2000)
She hasn't been that resolute since we got married!เธอไม่เคยเด็ดเดี่ยว แบบนี้ตั้งแต่เราแต่งงานกันมาเลย ! Visitor Q (2001)
That's where my parents were married.เป็นโบสถ์ที่พ่อกับแม่ฉันแต่งงานกัน A Walk to Remember (2002)
We were 1 8 and getting married, Christmas of '41.เราแต่งงานกันตอนอายุ 18 คริสต์มาส ปี 41 Mona Lisa Smile (2003)
Marry me. Laughing at me in my own house.แต่งงานกันนะ หัวเราะเยาะฉันลับหลังในบ้านหรือไง? Girl with a Pearl Earring (2003)
And if you two get married, you'll have a hell of a mother-in-law, but you're free.แล้วถ้าเธอสองคนแต่งงานกัน เธอก็จะได้แม่ยายที่สุดยอดอีกเหมือนกัน แต่เธอเป็นอิสระแล้ว The O.C. (2003)
Dad, let's practice the wedding march.พ่อคะ เรามาซ้อมพิธีแต่งงานกันเถอะ Crazy First Love (2003)
Another supermarket card ?ถ้าเธอสองคนแต่งงานกัน นี่มันเรื่องตลกอะไรกัน! เป็นไปไม่ได้เลย Something About 1% (2003)
In an ideal world, everyone would marry for love, but the world isn't perfect.โดยทั่วไปแล้ว คนส่วนใหญ่แต่งงานกันด้วยความรัก แต่ความเป็นจริง โลกไม่ได้สมบูรณ์แบบ Mulan 2: The Final War (2004)
Mulan was right. No one should marry someone they don't love.มู่หลานพูดถูก ไม่มีใครหรอกที่จะแต่งงานกันโดยที่ไม่ได้รักกันเลย Mulan 2: The Final War (2004)
Allie, I've been thinking a lot about why we shouldn't get married.อัลลีย์ ผมเคยคิดมาตลอดว่าทำไมเราถึงไม่ได้แต่งงานกัน The Notebook (2004)
Okay, I give up, why shouldn't we get married?โอเค ฉันยอมแพ้ / ทำไมเราไม่แต่งงานกันThe Notebook (2004)
I'd like everyone here to know that this young lady and I are getting married.ว่าสาวน้อยน่ารักคนนี้ กับผมจะแต่งงานกัน The Notebook (2004)
- What do you mean it's not allowed? The church doesn't allow two men to get married, Father.ทางโบสถ์ไม่อนุญาติ / ให้ชายสองคนแต่งงานกันครับ หลวงพ่อ Ladder 49 (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่งงานกัน[v.] (taeng-ngān kan) EN: wed   FR: se marier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bastardy[N] ลูกนอกสมรส (คำโบราณ), See also: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกัน, Syn. illegitimate child
cohabit[VI] อยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานกัน, Syn. live together, room together, shack up, stay together
intermarry with[PHRV] แต่งงานกันระหว่าง, See also: แต่งงานกันในหมู่ของ
marriage[N] การแต่งงาน, See also: การสมรส, ภาวะที่แต่งงานกัน, Syn. matrimony
plight[VT] ให้คำมั่นสัญญา (โดยเฉพาะเมื่อสัญญาว่าจะแต่งงานกัน), Syn. pledge, promise
together[ADV] อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แต่งงานกัน
unite[VI] สมรสกัน, See also: แต่งงานกัน, Syn. marry, Ant. divorce

German-Thai: Longdo Dictionary
seit(prep) |+ คำนามหรือวลีที่บ่งช่วงเวลา| เป็นเวลา(ผ่านมานานช่วงระยะหนึ่งๆ) เช่น Wir sind seit 25 Jahren verheiratet. เราแต่งงานกันมายี่สิบห้าปีแล้ว, Sie ist seit kurzem in unserer Firma. เธอเพิ่งเข้ามาอยู่ในบริษัทของเราไม่นาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top