ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แคบ*

   
328 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แคบ, -แคบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคบ[V] be narrow, See also: be not wide, be small in width, Ant. กว้าง, Example: ถนนในซอยจะแคบกว่าถนนสายหลักเพราะพื้นที่น้อย, Thai definition: มีส่วนกว้างน้อย, ไม่กว้างขวาง
ใจแคบ[V] be narrow-minded, Syn. ใจคอคับแคบ, Ant. ใจกว้าง, Example: ถ้าเราคิดแบบเก่าๆ หรือใจแคบ มองคนอื่นเป็นศัตรูหมด เราก็จะไม่มีความสุข, Thai definition: ไม่เปิดใจกว้าง
ใจแคบ[V] be selfish, Syn. เห็นแก่ตัว, Ant. ใจกว้าง, Example: เขาใจแคบแม้แต่กระทั่งพี่น้องของเขาเอง, Thai definition: ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครๆ
ใจแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ
คับแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
คับแคบ[ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คับแคบ[V] narrow, See also: cramp, restrict, close, limit, contract, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ตีบแคบ[V] narrow, See also: become narrower, Ant. ตีนกว้าง, Example: ถึงอย่างไรถนนก็จะขนานกันไปเป็นเส้นตรง ไม่ตีบแคบเข้าหากัน
ทางแคบ[N] narrow path, Example: ทางเดินเข้าบ้านเป็นทางแคบๆ มีหญ้าสูงๆ พุ่มไม้เตี้ยๆ ขึ้นอยู่ข้างทาง
ช่องแคบ[N] straits, See also: channel
ความคับแคบ[N] narrowness, See also: limitation, Syn. ความจำกัด, ความแคบ, Example: ความคับแคบของบ้านทำให้มีเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่ชิ้น
ความคับแคบ[N] selfishness, See also: meanness, stinginess, niggardliness, Syn. ความใจแคบ, Example: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าวแคบน. ข้าวเกรียบที่มีรสเค็ม ๆ อย่างข้าวเกรียบกุ้ง.
คับแคบว. ไม่กว้างขวางพอ เช่น บ้านคับแคบ, ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น ใจคอคับแคบ.
คับแคบแอบใจว. อึดอัดใจเต็มทน.
แคบว. มีส่วนกว้างน้อย, ไม่กว้างขวาง เช่น บ้านแคบ ความรู้แคบ.
แคบน. อานม้า เช่น สรรพแคบหมอนทองห้อยภู่พราย (ยวนพ่าย). (เทียบ ข. แคบ ว่า เบาะ, อานม้า).
แคบก. ขลิบ เช่น ล้วนอลงกฎด้วยอลงการ เบาะลอออานแคบคำ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
แคบหมูน. หนังหมูหรือหนังหมูติดมันทอดให้พองและกรอบ.
ใจแคบว. ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร ๆ.
ช่องแคบน. ทางนํ้ายาวที่อยู่ระหว่างแผ่นดินหรือเกาะ เชื่อมต่อทะเลทั้ง ๒ ข้าง.
กรอก ๑(กฺรอก) ก. เทลงในช่องแคบ เช่น กรอกหม้อ กรอกขวด, หรือใช้โดยปริยายก็ได้ เช่น พูดกรอกหู
กระดานโต้คลื่นน. กระดานที่มีลักษณะแคบและยาว ใช้เล่นบนคลื่นโดยผู้เล่นยืนทรงตัวบนแผ่นกระดานแล้วให้คลื่นหนุนเคลื่อนไป. (อ. surfboard), เรียกการเล่นเช่นนั้น ว่า การเล่นกระดานโต้คลื่น.
กระปุกน. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาหรือแก้วเป็นต้น รูปป้อม ๆ เตี้ย ๆ ขนาดเล็ก โดยมากปากแคบ ก้นสอบ, ลักษณนามเรียกทะลายของผลระกำหรือผลจาก เช่น ผลระกำกระปุกหนึ่ง ผลจาก ๒ กระปุก.
กระพังโหมน. ชื่อไม้เถาชนิด Sarcostemma secamone (L.) Bennet ในวงศ์ Asclepiadaceae ทั้งต้นมียางขาว ใบแคบเรียวแหลม ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน มีนวล ดอกสีม่วงแกมชมพู ใช้ทำยาได้ ใบและเถาใช้เป็นอาหาร, จมูกปลาหลด จมูกปลาไหล หรือ ผักไหม ก็เรียก.
กระเสียร(-เสียน) ว. คับแคบ, ลำบาก, ฝืดเคือง, ใช้เข้าคู่กับคำ กระเบียด เป็น กระเบียดกระเสียร.
กว้าง(กฺว้าง) ว. ไม่แคบ, แผ่ออกไป.
การะเกดน. ชื่อไม้พุ่มเพศผู้ชนิด Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi ในวงศ์ Pandanaceae มักขึ้นในที่ชื้นแฉะและริมนํ้า ใบแคบและยาว ขอบใบมีหนามห่าง ๆ ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม, ลำเจียกหนู ก็เรียก.
กำกัดก. จำกัดเข้า, จำกัดให้แคบเข้า.
โกรกธารน. หุบผาลึกชันและแคบมาก มีหน้าผาชัน ๒ ข้าง มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง.
ขยับขยาย(-ขะหฺยาย) ก. แก้ไขให้คลายความลำบากหรือความคับแคบเป็นต้น เพื่อให้เหมาะแก่ความต้องการหรือเหตุการณ์ เช่น บ้านหลังนี้คับแคบลงไปแล้ว ต้องหาทางขยับขยาย อดทนทำงานนี้ไปก่อนแล้วค่อยขยับขยาย.
ขลุกขลักว. ติดกุกกักอยู่ในที่แคบ, ติดขัด, ไม่สะดวก, เสียงดังอย่างก้อนดินกลิ้งอยู่ในหม้อหรือในไห.
ขวดน. ภาชนะกลวงใน โดยมากทำด้วยแก้ว รูปสูง มักมีคอหรือปากแคบ สำหรับบรรจุของเหลวเป็นต้น, ลักษณนามว่า ใบ.
ข้อง ๑น. เครื่องจักสานสำหรับใส่ปลา ปู เป็นต้น รูปคล้ายตะกร้าปากแคบอย่างคอหม้อดิน ก้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาดต่าง ๆ.
แข้งไก่น. ชื่อปลาทะเลชนิด Megalaspis cordyla (Linn.) ในวงศ์ Carangidae ลำตัวเพรียว แบนข้างเล็กน้อย เรียวลู่ไปทางคอดหางซึ่งแคบมากและเป็นเหลี่ยมแข็งคล้ายแข้งไก่ หน้าครีบก้นมีกระดูกเป็นหนามแข็ง ๒ อัน พับซ่อนในร่องเนื้อได้ ตาโตมีหนังตาไขมัน ปากกว้าง ครีบอกยาวใหญ่เป็นรูปเคียว ครีบหางเป็นแฉกกว้าง ท้ายครีบหลังและครีบก้นมีครีบฝอย ๗-๑๐ ครีบ เรียงห่างกัน เกล็ดเล็กแต่เฉพาะที่อยู่ในแนวเส้นข้างตัวจนถึงข้างหางขยายใหญ่มาก ด้านบนของหัวและลำตัวมีสีเขียวอมเทา ด้านท้องมีสีขาวเงิน ขอบแผ่นปิดเหงือกมีจุดสีดำใหญ่ ว่ายน้ำเร็ว อยู่เป็นฝูงใกล้ผิวน้ำ ขนาดยาวได้ถึง ๘๐ เซนติเมตร, ขาไก่ อีลอง อีโลง หรือ หางแข็ง ก็เรียก.
คอขวดน. ส่วนของถนน สะพาน หรือลำน้ำตอนที่แคบเข้า.
คอดว. ลักษณะของส่วนที่เล็กหรือแคบเข้าแล้วผายออกไป, กิ่ว.
คะนนน. เรียกหม้อดินขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ตัวหม้อกลมป้อม ปากแคบ มีขีดเป็นรอยโดยรอบ สำหรับใส่น้ำ น้ำตาลโตนด เป็นต้น ว่า หม้อคะนน, ทะนน ก็ว่า.
คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากน. ที่อยู่แม้จะคับแคบก็อยู่ได้ถ้าสบายใจ แต่ถ้าอึดอัดใจ ที่อยู่จะกว้างขวางใหญ่โตอย่างไรก็อยู่ไม่ได้.
คางเบือนน. ชื่อปลานํ้าจืดไม่มีเกล็ดชนิด Belodontichthys truncatus (Bleeker) ในวงศ์ Siluridae รูปร่างคล้ายปลาค้าว เว้นแต่มีขนาดเล็กกว่า คือ ยาวประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ปากเชิดขึ้นถึงแนวสันหลัง ครีบหลังเล็กมาก ครีบอกใหญ่และยาว ส่วนบนลำตัวหนาลู่แคบลงไปในแนวสันท้อง หลังกว้าง ด้านหลังสีเทาอมเขียว ข้างท้องสีเงิน พบตามแหล่งนํ้าใหญ่ทั่วไป, เบี้ยว อ้ายเบี้ยว หรือ ขบ ก็เรียก.
แคน. ชื่อไม้ต้นชนิด Sesbania grandiflora (L.) Desv. ในวงศ์ Leguminosae ดอกมีทั้งสีขาวและสีแดง ยอดอ่อน ดอก และฝักกินได้ เปลือกใช้ทำยา, แคบ้าน ก็เรียก, พันธุ์ที่ดอกสีแดงเรียก แคแดง.
แค้น. ชื่อปลานํ้าจืด ไม่มีเกล็ด ในสกุล Bagarius วงศ์ Sisoridae หัวแบนแผ่ หนวดแบน ตาเล็ก ลำตัวยาวเรียวลู่จนแคบมากที่คอดหาง ครีบหางเป็นแฉกยาว ผิวหนังเป็นตุ่มแข็ง มีแต้มขนาดใหญ่สีนํ้าตาลเข้มอยู่บนหลังเป็นระยะ ๆ ครีบต่าง ๆ สีนํ้าตาล พบอาศัยตามพื้นท้องแม่นํ้าสายใหญ่ ๆ มี ๓ ชนิด ในประเทศไทยที่พบทั่วไปได้แก่ ชนิด B. bagarius (Hamilton-Buchanan) ซึ่งยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร และ B. yarrelli Sykes ยาวได้ถึง ๒ เมตร, คัง หรือ ตุ๊กแก ก็เรียก.
จรอก ๑(จะหฺรอก) น. ทาง, ทางแคบ, ทางเล็ก, ตรอก, ซอก, เช่น มาคะคล้ายโดยทาง ถับถึงกลางจรอกปู่ (ลอ), บ้างก็นั่งในท่าน้ำบ้างก็ค้ำกันไปนั่งในจรอก (ม. คำหลวง ชูชก).
ฉ่องว. ข้างล่างแคบข้างบนกว้าง คือ ตีนสอบ เช่นพูดว่า เรือนหลังนี้ตีนมันฉ่องเข้าไปนัก (ดิกชนารีไทย).
ซอกน. ช่องทางหรือช่องแคบ ๆ ระหว่าง ๒ ข้าง เช่น ซอกเขา ซอกประตู ซอกฟัน ซอกคอ, ช่องแคบ ๆ ที่ทางด้านหนึ่งตัน เช่น ซอกตู้ ซอกลิ้นชัก.
ซองน. ซอกหรือช่องแคบ เช่น จอดรถเข้าซอง
ซองซอกหรือช่องแคบที่ทำขึ้นสำหรับเอาช้างม้าวัวควายเข้าไปไว้ในที่บังคับ เช่น เอาม้าแข่งเข้าประจำซอง
ซองเครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของ เช่น ซองธูป ซองพลู ซองจดหมาย ซองบุหรี่ ซองปืน, ลักษณนามเรียกว่า ซอง เช่น ธูปซองหนึ่ง บุหรี่ ๒ ซอง
ซองเรียกไหชนิดหนึ่ง รูปร่างสูง ๆ ปากเล็กแคบ สำหรับใส่หัวผักกาดเค็มเป็นต้น.
ซุกซิกว. มีลักษณะแคบ ๆ เป็นซอกเล็กซอกน้อยน่ารำคาญ.
ดาบ ๑น. อาวุธชนิดหนึ่งใช้ฟันหรือแทง ทำด้วยเหล็ก ลักษณะแบนยาวและแคบ สันแอ่นปลายงอนเล็กน้อย มีคมข้างเดียว โคนใบดาบมีกั่นสอดติดกับด้าม.
ตด ๒น. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Carabidae หัวและอกเล็ก แคบ ท้องโต ปีกแข็งคลุมส่วนท้องไม่หมด ลำตัวยาว ๒-๓ เซนติเมตร สีนํ้าตาลเหลืองหรือนํ้าตาลแก่ มีลายสีเข้มตามหัว อก และท้อง เมื่อถูกรบกวนสามารถปล่อยสารพิษประเภทควินอลออกมาทางก้นมีเสียงดัง ร้อนและมีควัน ที่สำคัญ เช่น ชนิด Pheropsophus occipitalis (MacLeay), P. javanus (Dejean), ปักษ์ใต้เรียก ขี้ตด.
ตรอก(ตฺรอก) น. ทางแคบมีบ้านเรือนอยู่ ๒ ข้าง.
ตะกรับ ๒(-กฺรับ) น. ชื่อกกชนิด Cyperus procerus Rottb. ในวงศ์ Cyperaceae ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม ใบยาวและแคบ ดอกสีนํ้าตาล.
ตะบันไฟน. ของอย่างหนึ่งรูปคล้ายตะบัน ทำด้วยเขาควายเป็นต้น เจาะช่องแคบ ๆ ขนาดครือ ๆ กับลูกตะบัน มีลูกตะบันสำหรับตบลงไปในกระบอกโดยเร็วเพื่อให้เกิดไฟติดเชื้อที่ปลายลูกตะบันนั้น.
ตั๊กแตน(ตั๊กกะ-) น. ชื่อแมลงหลายชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ ในอันดับ Orthoptera ลำตัวยาว มีขนาดต่าง ๆ กัน อาจมีปีกหรือไม่มีก็ได้ พวกที่มีปีกจะมี ๒ คู่ ปีกคู่หน้าค่อนข้างหนา ยาวและแคบ คู่หลังบางและกว้างพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน ส่วนอกมีลักษณะต่างกันมาก อาจกว้างใหญ่ แคบ ยาว หรือสั้น ขาอาจเหมือนกันหมด หรือมีขาหน้าหรือขาหลังใหญ่กว่าคู่อื่น ๆ เช่น ตั๊กแตนผี [ Aularches miliaris (Linn.)] ในวงศ์ Acrididae ตั๊กแตนตำข้าว เช่น ชนิด Hierodula membranaceusBurmeister ในวงศ์ Mantidae ตั๊กแตนใบไม้ เช่น ชนิด Phyllium pulcherifolium Serville ในวงศ์ Phasmidae และตั๊กแตนกิ่งไม้ เช่น ชนิด Eurycnema versirubra (Serville) ในวงศ์ Phasmidae.
ตาหยีน. ตาหรี่, ตาที่แคบเรียวเล็ก.
ตาน ๒น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xyris complanata R. Br. ในวงศ์ Xyridaceae ใบแคบขึ้นเป็นกอ ดอกสีเหลือง ก้านช่อดอกยาว กาบดอกซ้อนกันแน่น.
ตีบ ๑ว. มีอาการแคบเข้าผิดปรกติ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นช่องกลวง) เช่น คอตีบ เส้นเลือดตีบ ไส้ตีบ.
ตุ่ม ๑น. ภาชนะสำหรับขังหรือใส่นํ้า ก้นสอบ ปากแคบกว่าโอ่ง, คำเปรียบผู้หญิงที่อ้วนมาก ว่า อ้วนเป็นตุ่ม.
เตยน. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Pandanus วงศ์ Pandanaceae ขึ้นเป็นกอก็มี โดดเดี่ยวก็มี ใบแคบยาวเรียงสลับเวียนเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น เช่น เตยทะเล [ P. odorifer (forssk.) Kuntze] เตยสานเสื่อ ( P. kaidusKurz) ใบใช้ทำใบเรือกระแชงและสานเสื่อ เตยหอม ( P. amaryllifoliusRoxb.) ใบใช้ปรุงแต่งกลิ่นและสีในการทำขนมหรืออาหารบางชนิด.
เต้า ๒ภาชนะขนาดเล็กสำหรับใส่น้ำ รูปกลมมนคล้ายหม้อปากแคบ มีฝาปิด เรียกว่า พระเต้า เช่น พระเต้าทักษิโณทก พระเต้าทรงกรวด พระเต้าเบญจครรภ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvis, contractedเชิงกรานแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, parochial-participant; parochial-participant political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, parochial-subjectวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบข้าแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parochial-participant political culture; political culture, parochial-participantวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parochial-subject political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบข้าแผ่นดิน [ดู subject-participant political culture ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenostomiaปากแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenothermal; stenothermic-ทนความร้อนช่วงแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenothermic; stenothermal-ทนความร้อนช่วงแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenothoraxทรวงอกแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenotic; stenosal; stenosedตีบ, คอด, -หดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnotic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenochoria; stenosisการตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stricture ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenocrotaphia; stenocrotaphyสภาพขมับแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenocrotaphy; stenocrotaphiaสภาพขมับแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosal; stenosed; stenoticตีบ, คอด, -หดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnotic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosed; stenosal; stenoticตีบ, คอด, -หดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnotic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosis; stenochoriaการตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stricture ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stegnosis๑. ส่วนคอด, รอยคอด [มีความหมายเหมือนกับ constriction]๒. การตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stenochoria; stenosis และ stricture ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stegnotic๑. ตีบ, คอด, -หดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stenosal; stenosed; stenotic]๒. ยาสมาน [มีความหมายเหมือนกับ astringent] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stricture๑. การตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stenochoria; stenosis]๒. ส่วนตีบ, ส่วนคอด, รอยคอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stricture of close approximationการบีบบังคับ(กระแสลม)เปิดแคบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
subulate; awl-shaped-รูปลิ่มแคบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
awl-shaped; subulate-รูปลิ่มแคบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
contractedแคบลง, สั้นลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
contracted pelvisเชิงกรานแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
full lockการทำวงเลี้ยวแคบสุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turning circleเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrowbandแถบความถี่แคบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrowed glottis(สภาพ)ช่องเส้นเสียงเปิดแคบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Narrower termคำที่แคบกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Malacca, Strait ofช่องแคบมะละกา [TU Subject Heading]
Straitsช่องแคบ [TU Subject Heading]
Chabazite แคบาไซต์
แหล่ง - ในประเทศไทย พบทั่ว ๆ ไปในหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ ประโยชน์ - เป็นประโยชน์ในการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Australia New Zealand Army Corps Dayวันที่ระลึกทหารผ่านศึกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2458 หน่วยปฏิบัติการร่วมของกองทัพบกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ยกพลขึ้นบกบนคาบ สมุทรกาลิโปลี (Gallipoli) ช่องแคบดาร์ดาแนล (Dardanelles) ประเทศตุรกีเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรไปสู่ทะเลดำใน สงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้ทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งสองประเทศจึงถือเอาวันที่ 25 เมษายนของทุก ๆ ปี เป็นวันที่ระลึกและจัดพิธีไว้อาลัยแก่ทหารผ่านศึกในสมรภูมิครั้งนั้นและทหาร ผ่านศึกที่เสียชีวิตในสมรภูมิอื่น ๆ ด้วย [การทูต]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Affectivity, Restrictedอารมณ์แคบ [การแพทย์]
Anal Stenosisรูทวารหนักตีบแคบ [การแพทย์]
Anorectal Stenosisตีบแคบที่บริเวณเรคตัม-ทวารหนัก [การแพทย์]
Aortic Coarctationเอออร์ตาหดแคบ, หลอดเลือดแดงเอออร์ตาหดแคบ, หลอดเลือดเอเออร์ตา [การแพทย์]
Beams, Slitลำแสงแคบ [การแพทย์]
Bottlesขวดปากแคบ [การแพทย์]
Capsule Swelling Testsวิธีทำให้แคบซูลพองตัว [การแพทย์]
Capsulesถุงหุ้ม(อวัยวะ),แคปซูล,เอ็นหุ้มข้อ,ยาแคปซูล,ปลอก,ยาแคปซูล,เปลือก,ถุงหุ้ม,เปลือกหุ้ม,เยื่อหุ้มข้อ,เยื่อหุ้ม,ผนังหุ้ม,ผังผืดหุ้มข้อ,แคพซูล,แคบซูล,ผนังหุ้มถุง [การแพทย์]
Capsules, Internalสมองอินเทอร์นาลแคพซูล,อินเทอร์นาลแคบซูล [การแพทย์]
Cervical Stenosisคอมดลูกตีบแคบ [การแพทย์]
Channelsวิธีส่งข่าว,ช่องทาง,ช่อง,ช่องแคบ,เส้น [การแพทย์]
Claustrophobiaกลัวที่ปิด,กลัวที่แคบ[การแพทย์]
Constrictedคับแคบ [การแพทย์]
Constrictionส่วนคอด,การบีบรัด,รอยคอด,การหด,อารมณ์ถูกบีบรัด,แคบ,บีบบังคับตนเอง,การคอด [การแพทย์]
Coxa Varaมุมคอข้อตะโพกแคบลง [การแพทย์]
Cubitus Varusข้อศอกงอได้มุมแคบ,แขนคอก [การแพทย์]
Distribution, Narrowการกระจายที่แคบ [การแพทย์]
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
Narrow beam radiogoniometerเรดิโอโกนิออมิเตอร์ แบบลำคลื่นแคบ [อุตุนิยมวิทยา]
shock waveคลื่นกระแทก, บริเวณแคบมาก ๆ ในของไหลซึ่งมีความดันสูง และเกิดขึ้นเมื่อแหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ในของไหลด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่น  เช่น คลื่นซึ่งเกิดจากเครื่องบินที่บินเร็วกว่าเสียง คลื่นจากการระเบิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rayรังสี, ลำแคบ ๆ ของการแผ่รังสี หรือแผนภาพที่สมมติขึ้นแทนลำแคบ ๆ เช่น ลูกศร เพื่อใช้หาตำแหน่งของวัตถุและภาพในระบบของกระจกและเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
slitสลิต, ช่องเล็กยาว, ช่องแคบและยาวบนแผ่นวัตถุทึบแสงใช้เป็นทางผ่านของแสงหรืออนุภาค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
single slitสลิตเดี่ยว, ช่องแคบเล็ก ๆ 1 ช่องบนแผ่นวัตถุทึบแสง เมื่อคลื่นแสงเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบ ๆ นี้จะเกิดการเลี้ยวเบน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gorgeโกรกธาร, หุบเขาที่มีหน้าผาชันทั้ง 2 ข้าง มีความลึกและแคบ มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Impulse Waveคลื่นไฟฟ้าช่วงแคบ [การแพทย์]
Isthmic Portionส่วนแคบอิสธ์มิค [การแพทย์]
Isthmusส่วนที่เชื่อม, ส่วนคอด, อิชมัส, คอมดลูก, ช่องแคบ, คอคอด, บริเวณอิสธ์มัส [การแพทย์]
Lesions, Stenoticการตีบแคบ, การอุดขวางทางไหลของเลือด [การแพทย์]
Meiosisไมโอซิส, ระยะติคไทโอทีนของไมโอสิส, ม่านตาแคบ [การแพทย์]
Mercaptanเมอร์แคพตัน, เมอร์แคบแทน [การแพทย์]
Mercapturic Acidกรดเมอร์แคบตูริก [การแพทย์]
Miosisรูม่านตาเล็ก, ม่านตาแคบ, ม่านตามีขนาดเล็ก, ม่านตาหด, ม่านตาหรี่, ม่านตาหรี่เล็กลง, รูม่านตาเล็ก, การหดม่านตา, หดตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน Rebecca (1940)
The infantryman's home in battle is his slit trench.บ้านของทหารราบ ในการต่อสู้เป็นร่องร่องเขา ในหลุมห้าฟุตแคบ How I Won the War (1967)
Once you step out of the sunlight into the narrow corridors it's time to protect your nuts, guys.เมื่อคุณก้าวออกจากแสงแดดเป็นทางเดินแคบ ... ... มันถึงเวลาที่จะปกป้องถั่วของคุณผู้ชาย Bloodsport (1988)
Small world, Dr.Jones.โลกมันแคบนะ, ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
-Itty bitty living space. -Al, you little genius, you!ที่อาศัย แคบๆ อัล เจ้าฉลาดจริงๆ Aladdin (1992)
I would say that he has a rather limited, uncreative way of looking at the situation.ผมก็จะบอกว่าเขาค่อนข้างแคบ และไม่สร้างสรรค์ในการมองสถานการณ์ Don Juan DeMarco (1994)
We're short of space.ที่นี่คับแคบไปแล้ว Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Eli Jackson was a common redneck. We never saw him socially.อีไลแจ็คสันเป็นคนใจแคบที่พบบ่อย เราไม่เคยเห็นเขาในสังคม The Birdcage (1996)
You were a baby, and she was a small-minded idiot.คุณเป็นเด็กและเธอก็โง่ใจแคบ The Birdcage (1996)
I've seen people at the settlement walking around like you or me, but they're as good as dead, 'cause they spent their lives in meanness and greed.ย่าเคยเห็นคนในเมือง เดินไปเดินมาเหมือนกับย่าและหลานนี่แหละ แต่พวกเขาอยู่ก็เหมือนตาย เพราะว่าพวกเขาใช่ชีวิต ด้วยความใจแคบ และริษยา The Education of Little Tree (1997)
Claustrophobic?-กลัวที่ แคบ ๆ มืด ๆ ไหม Event Horizon (1997)
He swam across the straits?เขาว่ายน้ำข้ามช่องแคบPrincess Mononoke (1997)
It feels a little confined here. Let's take a walk.ผมว่าที่นี่มันคับแคบไปหน่อย ไปเดินเล่นกันเถอะ As Good as It Gets (1997)
Always the same narrow people, the same mindless chatter.ผู้คนซ้ำซากในวงแคบๆ คุยกันเรื่องไร้สาระ Titanic (1997)
Dot, put out once in a while. Your face won't be so tight.ฟังเราก่อน หน้าคุณไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคุณใจแคบ The Story of Us (1999)
Make for the Gap of Rohan, and take the west road to my city!เดินตรงไปยังช่องแคบโรฮัน ใช้ถนนตะวันตกสู่กอนดอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Gap of Rohan takes us too close to Isengard!ช่องแคบโรฮันอยู่ใกล้ไอเซนการ์ดเกินไป The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This is Scabbers. Pathetic, isn't he?นี่คือสแคบเบอร์ อันที่จริง มันน่าสมเพชว่ามั้ย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- I said keep it tight. - Sorry.ฉันบอกว่านี้มันคับแคบมาก ขอโทษนะ Resident Evil (2002)
This shit's tight, alittle dirty but fuck it, know what I'm saying?แต่แม่งแคบ สกปรก แต่แม่งรู้ปะชั้นจะพูดอะไร Ken Park (2002)
They won't get all of us. It's too small. There's 400,000 of us in Warsaw.ที่ไม่พอให้อยู่หรอก พื้นที่แคบเกินไป ยิวมีตั้งสี่แสนคนในวอร์ซอว์ The Pianist (2002)
Scabbers, you're okay.แคบเบอร์ เป็นอะไรรึเปล่า Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Redneck assholes.- assholes ใจแคบ Wrong Turn (2003)
That's because you don't have the Redneck World Atlas.นั่นเป็นเพราะคุณไม่ได้มีแผนที่โลกใจแคบ Wrong Turn (2003)
Not in your car again. It's too small.ไม่เอาบนรถแล้วนะ แคบเกินอ่ะ. 11:14 (2003)
No, we've gone way beyond hypocracy, Dad, now we're just being mean.ไม่ ผมไม่ได้ว่าท่านว่าเป็นพวกเสแสร้ง แต่ผมกำลังคิดว่าพวกท่านเป็นพวกใจแคบ Latter Days (2003)
Can civilization survive on that narrow a definition of how we interact with each other?อารยธรรมสามารถอยู่รอดบนความสัมพันธ์ ที่มีความหมายแคบ ๆ แค่นั้นได้หรือไม่? The Corporation (2003)
He's got it.ตลกมาก นั่นช่องแคบซูลอพยพของประธานาธิปดี Yankee White (2003)
Well, I don't need her To be all smug and snootyดีล่ะ ข้าไม่สนผู้หญิงที่จิตใจคับแคบ และ วันๆก็เอาแต่นอนแล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
i don't know, Toombs.แน่ใจเหรอ ทูมส์ ดูมันแคบเกินไปนะ The Chronicles of Riddick (2004)
... isalwayslurkingabout. And Scabbers is gone.แคบเบอร ไปแล้ว Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Scabbers!แคบเบอร์ส! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Scabbers. Ron.แคบเบอร์ส! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
-Scabbers, come back.แคบเบอร์สกลับมา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
-Scabbers, you bit me!- สแคบเบอร์ส - แฮร์รี่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Sirius is innocent. -lt's Scabbers who did it.แคบเบอร์เป็นคนทำ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
-Scabbers?แคบเบอรส์ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Scabbers, you're alive!แคบเบอรส์ แกยังไม่ตาย! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
It's been 24 hours now since the snow started falling across the British Isles and over Northern Europe.24 ชั่วโมงแล้วนะครับที่หิมะตกหนัก ทั่วช่องแคบอังกฤษ และยุโรปเหนือ และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด The Day After Tomorrow (2004)
- Well, you're too close to the project.- คุณอาจคิดแคบไปนิดนึงหน่ะ 50 First Dates (2004)
Gorge you out and you're lost in the smoke.นายจะติดอยู่ในช่องแคบและหายไปในกลุ่มควัน Ladder 49 (2004)
Well, that narrows it down.อื้มม นั่นก็ทำให้แคบเข้ามาหน่อย {\i A Cinderella Story (2004)
- Simon, don't be so closed-minded.- ไซมอน อย่าใจแคบนักสิ Raise Your Voice (2004)
it's a small world young lady I know, celebrate our diversity.อย่าใจแคบไปหน่อยเลย ยินดีด้วยนะที่เราเป็นครอบครัว Eating Out (2004)
Not at first.ตอนแรกก็ไม่หลับ ไม่นึกมาก่อนเลยว่าตัวเองจะกลัวที่แคบ Primer (2004)
Get in a little tighter on this.หดให้แคบลงหน่อย Pilot (2004)
Oh, you poor little baby, did that big mean lion scare you?โอ้ว หนูน้อยน่าสงสาร โดนสิงโตใจแคบรังแกใช้มั้ย Madagascar (2005)
You know, your ma and pa are good Christians in a world gone to pot.รู้มั้ย, พ่อแม่คุณเป็นคริสเตียนที่ดี ในโลกแคบๆใบนี้ Walk the Line (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: straits ; channel   FR: détroit [m] ; défilé [m]
ช่องแคบอังกฤษ[n. prop.] (Chǿngkhaēp Angkrit) EN: English Channel   FR: La Manche
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded   FR: mesquin ; étroit d'esprit
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide   FR: étroit ; exigu ; petit
แคบลง[v. exp.] (khaēp long) FR: rétrécir
แคบหมู[n. exp.] (khaēp mū) EN: pork cracklings   FR: couenne de porc rissolée [f]
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
พันธกิจแบบแคบ[n. exp.] (phanthakit baēp khaēp) EN: narrow mission   
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบแคบ[n. exp.] (phīseūa khamin kap pūn thaēp khaēp) EN: Restricted Purple Sapphire   
สะพานแคบ[n. exp.] (saphān khaēp) EN: narrow bridge   FR: pont étroit [m]
ทางแคบ[n. exp.] (thāng khaēp) EN: narrow path ; alley   FR: allée [f]
อุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ[n. exp.] (umōng Chǿngkhaēp Angkrit) EN: Channel Tunnel ; Chunnel   FR: tunnel sous la Manche [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alley[N] ทางเดินที่แคบ
alleyway[N] ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, ทางเดินที่แคบ, Syn. alley
blinkered[ADJ] ซึ่งมีใจคับแคบ, Syn. narrow-minded
canal boat[N] เรือที่มีลักษณะแคบและยาวใช้แล่นในคลอง, Syn. barge
cart track[N] ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม), Syn. cartroad, track
catwalk[N] พื้นที่ยกสูงขึ้นเป็นทางยาวและแคบ (สำหรับนางแบบเดินแบบ)
channel[N] ช่องแคบ, Syn. strait
constrict[VT] ทำให้แคบลง, Syn. contract
cramped[ADJ] คับแคบ, Syn. narrow, confined
cranny[N] รูแคบ
creek[N] ช่องแคบ
doghole[N] ที่อยู่ที่คับแคบและสกปรก, Syn. doghutch
fiord[N] อ่าวแคบที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันโดยเฉพาะในนอร์เวย์, Syn. fjord
fjord[N] อ่าวแคบๆที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันโดยเฉพาะในนอร์เวย์, Syn. fiord
gangway[N] ทางเดินแคบๆ, See also: ทางเดินระหว่างที่นั่งในโรงภาพยนตร์หรือรถประจำทาง
gash[N] รอยแผลซึ่งแคบลึกบนผิวหนัง, Syn. slash, slice, wound
gorge[N] ช่องเขา, See also: ช่องแคบระหว่างหุบเขา, Syn. chasm, canyon, ravine
guillemot[N] นกทะเลสีดำขาวซึ่งมีจงอยปากยาวและแคบ
gulch[N] ธารน้ำลึกและแคบ, Syn. canyon, ditch, trench
hairsbreadth[ADJ] แคบที่สุด, See also: บางที่สุด, น้อยที่สุด
hair's-breadth[ADJ] แคบที่สุด, See also: บางที่สุด, น้อยที่สุด
hidebound[ADJ] ใจแคบ, See also: หัวโบราณ, Syn. narrow-minded
not enough room to swing a cat[IDM] มีพื้นที่ไม่เพียงพออย่างมาก, See also: แคบมาก
illiberal[ADJ] ใจแคบ, Syn. intolerent, narrow-minded, Ant. broad-minded
inlet[N] ปากน้ำ, See also: ปากทางเข้า, ทางน้ำแคบๆ ระหว่างสองเกาะ, Syn. bay, gulf, fiord, estuary, cove
insular[ADJ] ซึ่งมีมุมมองแคบ, See also: ซึ่งมีทัศนคติแคบ, Syn. bigoted, narrow-minded, Ant. broad-minded
intolerance[N] การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป, See also: ใจแคบ, Syn. bigotry, narrow-mindedness, Ant. tolerance
intolerant[ADJ] ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง, See also: ใจแคบ, Syn. narrow-minded, illiberal, Ant. tolerant
jonquil[N] พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีใบแคบและยาว ดอกมีสีเหลือง, See also: ต้นนาร์ซิสสัส, Syn. narcissus, Narcissus jonquilla
little[ADJ] ใจแคบ, See also: คับแคบ, Syn. mean, narrow, illiberal
nip in[PHRV] เย็บ (เสื้อผ้า) ให้แคบหรือเล็กลง
mean[ADJ] ใจร้าย, See also: ใจดำ, โหดร้าย, ใจแคบ, เลวทราม, Syn. base, ignoble, small-minded
mineshaft[N] ทางแคบและลึกเข้าสู่เหมือง
minute[ADJ] เล็กมาก, See also: แคบมาก, Syn. microscopic, tiny, Ant. large, huge
myopic[ADJ] ใจแคบ, See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ, Syn. close-minded, bigoted, prejudiced
narrow[ADJ] แคบ
narrow[VT] ทำให้แคบลง, See also: จำกัดให้แคบ, Syn. diminish, dwindle, Ant. enlarge
narrowboat[N] เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง, Syn. canalboat
narrowly[ADV] อย่างแคบๆ, Syn. biased, limited, shallow, Ant. broad, widebroadly, widely
narrow-minded[ADJ] ใจแคบ, Ant. broad-minded, open-minded
narrow-mindedness[N] ความใจแคบ
narrowness[N] ความแคบ
narrows[N] ช่องแคบ, Syn. neck, strait
neck[N] ส่วนที่แคบเข้ามา
pass[N] ช่องเขา, See also: ช่องแคบ, ช่องทาง, Syn. route
petty[ADJ] ที่ใจแคบ, See also: เห็นแก่ตัว, Syn. close-minded, narrow-minded, insular, Ant. bighearted
poky[ADJ] เล็กเกินไป, See also: แคบเกินไป
provincial[ADJ] ใจแคบ
pig it[PHRV] อยู่กันแออัด, See also: อยู่กันอย่างคับแคบ
rill[VI] ลำธาร, See also: กระแสธาร, หุบเขาแคบยาวบนผิวดวงจันทร์, Syn. rille

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage)
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
cab(แคบ) n. รถแท็กซี่,รถม้า,รถเช่า,ห้องคนขับในรถ abbr. cooronary artery bypass
cabaret(แคบ'บะเร) n. ภัตตาคารขนาดใหญ่ที่มีดนตรีและการแสดง,การแสดงฟลอร์โชว์
cabbage(แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
cabbagehead(แคบ'บิจเฮด) n. คนโง่
cabby(แคบ'บี) n. คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabbie,cabdriver
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
catwalkn. ทางเดินที่แคบ
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
cheeseparingadj. ขี้เหนียว,ใจแคบ
chine(ไชนฺ) {chined,chining,chines} n. กระดูกสันหลัง,สันข้างเรือ,สันเขา,หุบเขาที่ลึกและแคบ,มุมตัดของด้านข้างหรือส่วนท้องเรือ,=chime
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
clough(คลัฟ) n. หุบเขาที่แคบ,หุบเขาลึก,ห้วยลึก
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
debouch(ดิบูช') {debouched,debouching,debouchs} vi. เดินเป็นขบวนออกจากบริเวณที่แคบ ป่าหรือเขาสู่ที่โล่ง,ไหลออก. vt. ทำให้เดินออกจาก,ทำให้ไหลออก,ปรากฎ, See also: debouchment n. ดูdebouch, Syn. emerge
debouche(เดบูเช') n. ปากทาง,ทางออกจากที่แคบ,ป่าหรือภูเขาสู่ที่โล่ง,การจำหน่ายสินค้า
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
dingle(ดิง'เกิล) n. หุบเขาแคบ
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel,trench
dogholeที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
doghutchที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
dolicho-Pref. " ยาว,แคบ
dolly(ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย, Syn. doll
fiord(ฟยอร์ด,ฟโยร์ด) n. อ่าวแคบที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูง,อ่าวในนอรเวย์., Syn. fjord
fjord(ฟยอร์ด) n. อ่าวแคบและยาวที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชัน., Syn. fiord
flume(ฟลูม) {flumed,fluming,flumes} n.,v. (ขนส่งโดย) ร่องน้ำแคบและตื้น,รางน้ำไหลที่แคบและตื้น.
glen(เกลน) n. หุบเขาแคบเล็ก ๆ ที่อยู่โดดเดี่ยว
gore(กอร) {gored,goring,gores} n. เลือดที่ไหลอก,เลือดแห้ง,ผ้าผืนสามเหลี่ยมแคบ,ผ้าชายธง. v. ทำให้เป็นผ้าชายธง,แทงด้วยเขาหรืองา
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
grundy(กรัน'ดี) n. คนใจแคบ,คนที่พิถีพิถันในพิธีรีตอง,
gulch(กัลชฺ) n. ธารน้ำลึกและแคบ, Syn. ravine
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,
hair's-breadthn. เส้นยาแดง,เส้นผมเดียว. adj. แคบที่สุด,บางที่สุด,น้อยที่สุด., Syn. hairsbreadth,hairbreadth
hidebound(ไฮด'เบาดฺ) adj. ใจแคบ,หัวโบราณ,ผอมโซแบบหนังติดกระดูก
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
in-let(อิน'เลท) n. เวิ้ง,ปากทาง,ทางเข้า,ทางแคบ ๆ ระหว่างเกาะ,สิ่งที่ใส่เข้าไป. vt. ใส่เข้าไป,สอด, Syn. entrance)
incommodious(อินคะโม' เดียส) adj. ไม่สะดวก, ไม่สบาย, คับแคบ., See also: incommodiously adv. incommodiousness n.
insular(อิน'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับเกาะหรือหมู่เกาะ,ซึ่งอยู่บนเกาะ,กลายเป็นเกาะ,โดดเดี่ยว,ใจแคบ,เกี่ยวกับชาวเกาะ. n. ชาวเกาะ., See also: insularism,insularity n., Syn. insulated
lane(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ช่องถนนที่ให้รถผ่านได้หนึ่งคันต่อครั้ง,ทางวิ่งแข่งของนักกรีฑาแต่ละคน,ทางวิ่งของลูกบิลเลียด adj. เดี่ยว,โดด,สันโดษ
lath(ลาธ,แลธ) {lathed,lathing,laths} n. ไม้ระแนง,แผ่นระแนง,ไม้ซีก,ไม้ชิ้นบาง ๆ แคบ ๆ ,ขัดแตะ. vt. ปิดหรือคลุมด้วยไม้ระแนง
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak

English-Thai: Nontri Dictionary
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอด
catwalk(n) ทางเดินแคบๆใช้ในการเดินแฟชั่น
channel(n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ
contract(vi,vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ
cramp(vt) จำกัด,ทำให้แคบ
defile(n) ช่องแคบ,โตรกธาร,ทางแคบ
fiord(n) อ่าวแคบ
gate(n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
gut(n) ไส้,เอ็น,เครื่องใน,กระเพาะอาหาร,ช่องแคบ
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา
interstice(n) ช่องแคบๆ,ร่อง,รู,ช่วงพัก
lane(n) ตรอก,ช่องเดินรถ,ทางแคบ,ลู่วิ่ง
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
narrow(adj) แคบ,จำกัด,คับแคบ,หวุดหวิด
narrow(vt) ทำให้แคบ,ทำให้คับแคบ,จำกัด,กวดขัน
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ,ใจดำ,ขี้เหนียว
neck(n) คอ,ช่องแคบ,คอคอด
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ
restrictive(adj) คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด
slot(n) ช่องใส่สตางค์,ช่องเล็กๆ,ช่องแคบ,รอยเท้าสัตว์
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม
stinginess(n) ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(adj) ขี้เหนียว,ตระหนี่,ขี้ตืด,ใจแคบ
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น
strait(n) ความเคร่งเครียด,ช่องแคบ,ความคับแค้น
straiten(vt) ทำให้แคบ,จำกัด,ทำให้เคร่งเครียด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trail (n) ทางเดิน ทางดิน ทางแคบๆที่เดินได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
狭い[せまい, semai] (adj) แคบ

German-Thai: Longdo Dictionary
eng(adj) แคบ (ทาง), See also: schmal
Laufsteg(n) |der, pl. Laufstege| เวทีเดินแบบ, ทางเดินยาวแคบใช้ในการเดินแฟชั่น เช่น Auf dem Laufsteg ist Topmodel Gisele Bündchen im Moment nicht häufig zu sehen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top