ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แข็งแกร่งขึ้น*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แข็งแกร่งขึ้น, -แข็งแกร่งขึ้น-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I am strengthened by your rejection.เพราะฉันแข็งแกร่งขึ้นด้วยการปฏิเสธของคุณ The Russia House (1990)
Not competing anymore. They're consolidated.ไม่ใช่คู่แข่งกันอีกต่อไป /พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น American History X (1998)
Fighting. Becoming strong.สู้เพื่อแข็งแกร่งขึ้น เถ้าเธอคิดแบบนั้นล่ะก็นะ Street Fighter Alpha (1999)
Why does he want to become strong?ทำไมเขาถึงอยากแข็งแกร่งขึ้นนะ Street Fighter Alpha (1999)
Now that it has fed on fresh DNA, it will mutate... becoming a stronger, faster hunter.ตอนนี้มันได้ ดีเอ็นเอสด ๆ แล้ว มันจะ... แข็งแกร่งขึ้น เร็วและโหดร้ายขึ้น Resident Evil (2002)
I will be prepared to be much stronger.และผมจะเตรียมตัวเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้น Love Actually (2003)
There's no defeating him. He grows stronger as we speak.ไม่มีอะไรหยุดเขาได้ / เขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างที่เราพูดกัน Underworld (2003)
Stronger. Half alive and half... something else.แข็งแกร่งขึ้น พิสดารมากขึ้น ครึ่งหนึ่งมีชีวิต อีกครึ่งหนึ่ง... The Chronicles of Riddick (2004)
I felt tough, you know?ผมรู้สึกแข็งแกร่งขึ้น Walk the Line (2005)
the Monicans growing strongพวกโมนิกันแข็งแกร่งขึ้น Æon Flux (2005)
Our spirit of exploration had strengthen him.ความอยากค้นหาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้น Train Man (2005)
And he had grown stronger and strongerและเขาก็แข็งแกร่งขึ้นทุกที Train Man (2005)
These current experiences and situations will make the Leader and I stronger.ประสบการณ์และสถานการณ์ในตอนนี้ จะทำให้ท่านหัวหน้าและข้าแข็งแกร่งขึ้น Episode #1.42 (2006)
The two of you will assist Mo Pal-Mo in developing stronger iron weaponry.ต่อไปนี้เจ้าทั้งสองจะต้องช่วยโมพัลโม ในการพัฒนาอาวุธของเราให้แข็งแกร่งขึ้น Episode #1.8 (2006)
Her hate got so strong she even hurt someone who was only curious.ความเกลียดชังของเธอแข็งแกร่งขึ้นเหลือเกิน เธอทำแม้กระทั่งทำร้ายคน ที่เพียงแค่อยากรู้อยากเห็น Silent Hill (2006)
But most importantly, send our army for hope.ที่ซึ่งเราจักถูกแต่งเติม ให้แข็งแกร่งขึ้น 300 (2006)
People just can become strongerจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น Fearless (2006)
Kang Taewook's resolve is stronger than ever, and to find out more about his expectations, we've come to meet him personally, คัง เทวุก แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้รู้ถึงความพร้อมของเค้า เราจึงมาพบเค้าเป็นการส่วนตัว Fly, Daddy, Fly (2006)
So I asked them to let you pass.เพื่อที่จะเป็นหัวหน้าแก๊ง ฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้ My Boss, My Hero (2006)
Something wrong, Sakaki-kun?ผมเชื่อว่านายท่านแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม My Boss, My Hero (2006)
I wanna let you know... after I knew you, I became stronger.ผมอยากให้คุณรู้เอาไว้... . หลังจากที่ผมได้รู้จักคุณ ผมแข็งแกร่งขึ้น One Missed Call Final (2006)
I can't run away from him! I don't get it!เอริหนีเร็ว มันแข็งแกร่งขึ้น Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
If you are not with me, it means I'm going to loseมันจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าฉันเศร้า ถ้าเธอจะไม่ได้อยู่กับฉันนั้นก็หมายความว่าฉันจะแพ้ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
It feels like every time I come here, I become strongerทุกครั้งที่มาที่นี่ฉันรู้สึกว่าฉันแข็งแกร่งขึ้น Koizora (2007)
He grew stronger by the minute.แข็งแกร่งขึ้นทุกที พวกเราต้องลงมือเดี๋ยวนี้ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Your pain gives you strength, it will guide you.ความเจ็บปวดจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น มันจะชี้นำคุณ The Orphanage (2007)
Yes our congregation is growing strongly.ถูกแล้ว การรวมกลุ่มของเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ There Will Be Blood (2007)
He needs the tattoos to give him strengthเขาต้องการรอยสักที่จะทำให้เค้าแข็งแกร่งขึ้น Spider Lilies (2007)
You get stronger with fear.คุณแข็งแกร่งขึ้นจากความกลัว Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
Your fear is making me strong, girl.ความกลัวของเธอทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น สาวน้อย Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
Every second you delay makes Lester's position stronger.ทุกนาทีที่คุณช้า ตำแหน่งของเลสเตอร์ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น Episode #2.6 (2008)
Do you want to become strong?งั้นแล้ว ต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นไหมล่้ะ? Oneechanbara: The Movie (2008)
I had to become strong.ฉันจึงต้องแข็งแกร่งขึ้นไงล่ะ Oneechanbara: The Movie (2008)
I thought I'd be free from it if I became strong.ฉันคิดแค่ว่า ฉันจะได้มันมา ถ้าฉันแข็งแกร่งขึ้น Oneechanbara: The Movie (2008)
... willmakeyoustrong, littlesoldiers.จะทำให้พวกเธอแข็งแกร่งขึ้น ทหารตัวน้อย 24: Redemption (2008)
The longer we wait, the stronger they get!ต้องรีบจัดการด่วนยิ่้งนานเท่าไรมันยิ่งแข็งแกร่งขึ้น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Yeah, you're stronger now, a little more fighting...ช่าย นายแข็งแกร่งขึ้นแล้ว สู้มือนิดหน่อย.. Gamer (2009)
You brat...จงแข็งแกร่งขึ้น Goemon (2009)
If you do that, they won't be able to take away anything from you ever again.ข้าจะให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้น Goemon (2009)
Good bye.เจ้าแข็งแกร่งขึ้นหรือยัง Goemon (2009)
Aren't you late, master?ข้าจะแข็งแกร่งขึ้น Goemon (2009)
What's wrong?ข้าจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ฆ่ามัน Goemon (2009)
Maybe the demon blood makes you feel stronger?บางที เลือดปีศาจอาจทำให้นายรู้สึกแข็งแกร่งขึ้น ? The Monster at the End of This Book (2009)
And you've been getting stronger.แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นทุกที The Monster at the End of This Book (2009)
- Sam, relax. It's okay. It's good.มันหมายความว่านายแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นล่ะ When the Levee Breaks (2009)
The burning sun may strengthen you, แสงอาทิตย์อาจทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น Bulletproof (2009)
The additives used to strengthen the bacterial capsulesมีสารเร่งให้แบคทีเรียแข็งแกร่งขึ้น Amplification (2009)
And all who have gathered will be strong.และผู้คนที่มาชุมนุมกันจะแข็งแกร่งขึ้น Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
We're not stronger when we're together, sam.เราไม่แข็งแกร่งขึ้น เวลาอยู่ด้วยกันนะ แซม The End (2009)
But they thought that it was the mode of quenching the molten metal that hardened it.แ่ต่พวกเขาคิดว่านั่นเป็นวิธีหนึ่ง การทำให้เหล็กที่ หลอมเหลวอยู่เย็นตัวลงทันที ก็จะทำให้เหล็กแข็งแกร่งขึ้น A Night at the Bones Museum (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get into shape(idm) แข็งแรงขึ้น, See also: แข็งแกร่งขึ้น
reinforce(vt) ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, See also: เสริม, สนับสนุน, Syn. strengthen, support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardenvt. ทำให้แข็ง, ทำให้จิตใจด้าน, เสริมกำลัง, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น vt. แข็งขึ้น, (จิตใจ) ด้านหรือเหี้ยมขึ้น, มั่งคงขึ้น, Syn. fortify, solidity

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
強まる[つよまる, tsuyomaru] TH: แข็งแกร่งขึ้น  EN: to get strong

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top