Search result for

*แขกผู้มีเกียรติ*

(52 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แขกผู้มีเกียรติ, -แขกผู้มีเกียรติ-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แขกผู้มีเกียรติ็Honored guest หรือ honor guest
แขกผู้มีเกียรติHonored guest หรือ honoured guest

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's the matter, guest of honor?- เป็นอะไรไปล่ะ เป็นแขกผู้มีเกียรติไม่ใช่เหรอ The Joy Luck Club (1993)
Honored guests!ท่านแขกผู้มีเกียรติครับ The Joy Luck Club (1993)
This is our honored guest, Miss Elizabeth.นี่คือแขกผู้มีเกียรติของเรา คุณอลิซาเบธ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Distinguished guests and, of course, members of the media, it is my great pleasure to welcome you to my... whoops... our science convention.แขกผู้มีเกียรติ... และแน่นอน เหล่าสื่อมวลชนทั้งหลาย... เป็นความยินดีอย่างยิ่งจะ ขอต้อนรับพวกคุณ... Inspector Gadget 2 (2003)
Honored guest.แขกผู้มีเกียรติรึ? Girl with a Pearl Earring (2003)
Respectable guests, family and relatives.แขกผู้มีเกียรติ ครอบครับ และ ญาติมิตร My Little Bride (2004)
Oh, come inside, and we'll see if we can't get you some food, and some civilized company.เข้ามาสิ ฉันจะหาอะไรให้ทาน เพื่อแขกผู้มีเกียรติ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Ladies and gentlemen, i'd like to introduce you to our guests of honor:ท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรี ผมขอแนะนำแขกผู้มีเกียรติของเรา The Fog (2005)
Sure is a surprise if the guest of honor isn't here yet.มันเซอร์ไพร้ส์แน่ถ้า็แขกผู้มีเกียรติคนสำคัญยังไม่มา Boys Over Flowers (2005)
Ladies and gentlemen, Mr. Arthur Abbott!แขกผู้มีเกียรติทุกทาน คุณอาร์เธอร์ แอ็บบ็อต The Holiday (2006)
Hmm.แขกผู้มีเกียรติ พวกเรามารวมกันที่นี่ต่อหน้าพระเจ้า It Takes Two (2006)
Dearly beloved, we are gathered here together in the sight of God to join this man and woman in holy matrimony, which is an honorable estate...แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เรามาร่วมกันที่นี่ ต่อหน้าพระพักษต์ของพระเจ้า เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพิธีมงคลสมรสของชายหญิงคู่นี้ It Takes Two (2006)
Dearly beloved, we are gathered here today to join Reed Richards and Sue Storm together in holy matrimony.แขกผู้มีเกียรติ เรามาพร้อมเพรียงกันที่นี่ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานแก่ รีด ริชาร์ด ...และ ซู สตอร์ม ด้วยกันในงาน... ...แต่งงาน Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Just the officers and yourself, of course, as guest of honor.มีแค่นายทหารกับคุณ , แน่นอน, เป็นแขกผู้มีเกียรติ The Water Horse (2007)
Sir, our chief guest for the day, Mrs Lalitha Lajmi.ผอ.ครับ แขกผู้มีเกียรติของเรา คุณลลิตา ลาจมิ Like Stars on Earth (2007)
Our chief guest, Mrs Lalitha Lajmi, was in a real fix.แขกผู้มีเกียรติ คุณลลิตา ลาจมิ ตัดสินใจลำบากมากๆ Like Stars on Earth (2007)
Now the Hourglass could be anyone... a guest of honor... maybe even a stagehand.มนุษย์ นาฬิกาทราย อาจเป็นใครสักคนที่เป็น... แขกผู้มีเกียรติ บางทีคนจัดเวที Superhero Movie (2008)
Celebrities and dignitaries are everywhere with one thing in common.เหล่าคนดังและบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากที่ต่างๆ ด้วยความเห็นเดียวกันคือ Chuck Versus the Best Friend (2009)
And last, our celebrated guest, monsieur Jonathan.และแขกผู้มีเกียรติ ท่านโจนาธาน Dare (2009)
Jack, where's our guest of honor?แจ็ค แขกผู้มีเกียรติของเราอยู่ไหนหล่ะ Gone with the Will (2009)
Ladies and gentlemen, I'd like to dedicate this to a very special lady.แขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย ผมขอมอบเพลงนี้ แด่ผู้หญิงคนพิเศษ Cook (2009)
Right, right, what finer way to be invited than to kidnap the guest of honor?ใช่ ใช่ แต่จะมีอะไร ดีไปกว่า การลักพาตัวแขกผู้มีเกียรติของงานละ? Chuck Versus the Broken Heart (2009)
The Lady Catrina is our honoured guest and you will show her the respect that she deserves.ท่านหญิงแคทรีน่าเป็นแขกผู้มีเกียรติของเรา เจ้าควรจะแสดงความเคารพนางเพราะนางคู่ควรที่จะได้รับ Beauty and the Beast (2009)
May I have your attention, please?แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ Sex and the City 2 (2010)
You are a guest honored now Batiatus.ตอนนี้นายเป็นแขกผู้มีเกียรติของบาเทียตัส Sacramentum Gladiatorum (2010)
Ladies and gentlemen... our guests of honor have arrived.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ แขกผู้มีเกียรติของเรา มาถึงแล้ว Hammer of the Gods (2010)
There's the guest of honor.นั่นไง แขกผู้มีเกียรติ Ilsa Pucci (2010)
I would like to present now a gift to my guest of honor,ผมขอนำเสนอ ของขวัญสำหรับแขกผู้มีเกียรติของฉัน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
May I present my honored guests?ข้าขอแนะนำ แขกผู้มีเกียรติของข้า Winter Is Coming (2011)
Find your seats, honored guests.หาที่นั่งเลยค่ะ แขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย The Kids Are Not All Right (2011)
Where Elijah's the guest of honor.ซึ่งอไลย่าห์เป็นแขกผู้มีเกียรติ Crying Wolf (2011)
My grandma is the guest of honor, which would shock you if you ever met her.ยายฉันเป็นแขกผู้มีเกียรติ คุณต้องช็อคแน่ถ้าได้พบท่าน Rhodes to Perdition (2011)
To honor the guest of honor.เพื่อเป็นเกียรติกับแขกผู้มีเกียรติ Rhodes to Perdition (2011)
Loyal patrons of club caged, I hold in my hand a warrant to search the premises.แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในมือผม คือหมายค้นสถานที่ The Poor Kids Do It Everyday (2011)
Bring wine for our honored guests.นำไวน์ สำหรับแขกผู้มีเกียรติของเรา Fugitivus (2012)
All right, impersonators, our guest of honor is one Howie Schwartz, who, according to the Talmud, just became a man.เอาล่ะ นักแสดงหน้าเหมือน แขกผู้มีเกียรติของเราคือ Howie Schwartz เด็กคนที่เพิ่งโตเป็นหนุ่ม Contemporary Impressionists (2012)
I need you to do something for me. (Doorbell rings) I don't see the guest of honor.ฉันอยากให้คุณช่วยอะไรหน่อย ฉันไม่เห็นแขกผู้มีเกียรติ คุณเห็นมั้ย? Infamy (2012)
I am honored to introduce a special guest today.ดิฉันภูมิใจที่จะแนะนำ แขกผู้มีเกียรติของเรา A Muse (2012)
Good afternoon, distinguished guests, our biggest supporter, Mr. Randolph Belhatchett, and his lovely wife.สวัสดี แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เชิญพบกับคุณ แลนดอลฟฟ์ เบลแฮชเช็ด และภริยา Saving Mr. Banks (2013)
My honored guests... be welcome within my walls and at my table.แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน... ยินดีต้อนรับสู่ชายคาและโต๊ะอาหารของข้า The Rains of Castamere (2013)
Honored guests...แขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย The Blood Is the Life (2013)
Well, if your schedule allows, we would love for you to be an honored guest at the inaugural benefit in your sister's name.ถ้าตารางเวลาของคุณว่าง เราจะยินดีอย่างยิ่งถ้าคุณจะเป็นแขกผู้มีเกียรติ ที่งานสถาปนาในนามน้องสาวของคุณ Illumination (2013)
- We would love for you to be a guest at the inaugural benefit in your sister's name.- เราจะยินดีอย่างยิ่งถ้าคุณจะเป็นแขกผู้มีเกียรติ ที่งานก่อตั้งมูลนิธิ ในนามน้องสาวของคุณ Victory (2013)
And here I am, sailing right back into its heart with him as my guest of honor.และตอนนี้ ข้าอยู่นี่ ล่องเรือกลับไปยังที่เก่า พร้อมกับเขาเสมือนดังแขกผู้มีเกียรติของข้า The Heart of the Truest Believer (2013)
I'd like to play a song, a song for our guest of honor...ข้าอยากจะเล่นเพลงสักเพลงนึง เพลงแด่แขกผู้มีเกียรติของเรา... Nasty Habits (2013)
You're supposed to be the guest of honor.นายเป็นแขกผู้มีเกียรติคืนนี้ The Maze Runner (2014)
All but the two guests of honor were present, since the ordeal of the last few days took their toll on their stamina.สองแขกผู้มีเกียรติเป็นปัจจุบัน ตั้งแต่การทดสอบในไม่กี่วันที่ผ่านมา เอาโทรของพวกเขาในความ แข็งแกร่งของพวกเขา Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Christian and Jewish scholars were honored guests at the research institutes of Baghdad, Cairo, and other Islamic capitols.นักวิชาการคริสเตียนและ ชาวยิวถูกแขกผู้มีเกียรติ ที่สถาบันการวิจัยของ กรุงแบกแดดไคโร และเมืองหลวงอิสลามอื่น ๆ Hiding in the Light (2014)
Ladies and gentlemen, distinguished guests the moment you've all been waiting for.ท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และแล้วก็ถึงช่วงเวลา ที่ทุกท่านรอคอย The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Agloe, here we come. Hey! Check it out, ladies and gentlemen.อัคโลจ๋า พวกเรามาแล้ว เฮ้ แขกผู้มีเกียรติดูนั่นสิ Paper Towns (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top