Search result for

*แก๊สพิษ*

(34 entries)
(0.4144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แก๊สพิษ, -แก๊สพิษ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก๊าซไข่เน่า, แก๊สไข่เน่าน. แก๊สพิษชนิดหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่า มีสูตร H2S เกิดขึ้นจากการเสื่อมสลายของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยกำมะถัน ในธรรมชาติมักมีปรากฏละลายอยู่ในบ่อนํ้าร้อนและในแหล่งนํ้าแร่บางแห่ง.
ไข่เน่า ๒น. ชื่อแก๊สพิษชนิดหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่า. (ดู ก๊าซไข่เน่า, แก๊สไข่เน่า).
คลอรีน(คฺลอ-) น. ธาตุลำดับที่ ๑๗ สัญลักษณ์ Cl เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นแก๊สสีเขียวแกมเหลือง มีกลิ่นฉุนชวนสำลัก เป็นแก๊สพิษ ใช้ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคในนํ้าในอุตสาหกรรมผลิตกรดเกลือในการผลิตผงฟอกจาง ยาฆ่าแมลงหลายชนิด เช่น ดีดีที มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบสำคัญ.
คาร์บอนมอนอกไซด์(-มอน็อก-) น. ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี สูตรเคมี CO เป็นแก๊สพิษร้ายแรง จุดไฟติดในอากาศให้เปลวสีนํ้าเงินอ่อน เกิดจากการเผาไหม้โดยไม่สมบูรณ์ของธาตุคาร์บอน มีปรากฏในแก๊สจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ ใช้ประโยชน์เป็นแก๊สเชื้อเพลิง ใช้เตรียมเมทิลแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรม.
ไฮโดรเจนซัลไฟด์(-โดฺร-) น. แก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่า เป็นแก๊สพิษ ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนและกำมะถัน มีสูตร H2S เกิดขึ้นในธรรมชาติเนื่องจากการเน่าเปื่อยผุพังของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยกำมะถัน, แก๊สไข่เน่า ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You ain't gonna bring that poison gas in here with you.แกเอาแก๊สพิษนั่นเข้ามาในนี้ไม่ได้หรอก The Happening (2008)
Sir, it's not poison gas. There's none out here.คุณครับ มันไม่ใช่แก๊สพิษ ข้างนอกนี่ไม่มี The Happening (2008)
CARA: The canister's being retrofitted to maximize dispersion.กระป๋องแก๊สพิษได้ถูกดัดแปลง ให้มีการแพร่กระจายสูงสุด Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
He won't know anything about the canister until it's too late.เขาไม่รู้อะไรเลย เกี่ยวกับกระป๋องแก๊สพิษ จนกระทั่งมันสายเกินไป Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
And then, just to make things interesting, he'd also put this machine in there that released poison gas.จากนั้น เพื่อทำให้เรื่องราวดูน่าสนใจ เขาจึงใส่เครื่องปล่อยแก๊สพิษเข้าไป Repo Men (2010)
Now, the scientist didn't actually know when the machine would release the poison and when it wouldn't.นักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่รู้จริงๆ ว่า เมื่อไหร่ที่เครื่องนี้จะปล่อยแก๊สพิษออกมา และเมื่อไหร่ที่มันจะไม่ปล่อย Repo Men (2010)
We either purr and lick ourselves and wait for the poison to put us downว่าจะครางเบาๆ และเลียตัวเอง แล้วรอให้แก๊สพิษมาฆ่าเรา Repo Men (2010)
I was able to convert the Malastare fuel toxin into a poison gas.ข้าสามารถที่จะแปลงสารพิษ จากเชื้อเพลิงมาลัสแตร์ ให้เป็นแก๊สพิษได้แล้ว The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Chancellor, I think we may have enough toxin now.ท่านสมุหนายก ข้าคิดว่าตอนนี้ เรามีแก๊สพิษพอแล้วค่ะ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
-Mustard gas.ถูกรมแก๊สพิษครับ Captain America: The First Avenger (2011)
Besides old explosives, poison gas, and cave ins, not bad at all.นอกจากระเบิดเก่าๆ แก๊สพิษ เหมืองเเร่ มันไม่เเย่ไปหมดหรอ Crystal (2012)
The moment you came here, you had a knife and you even used poison gas to knock me out. If I didn't pretend to be Choi Hyun, then what else could I have done?ตอนที่คุณเข้ามา คุณมีมีดและคุณมีแก๊สพิษ ถ้าฉันไม่เเกล้งทำเป็นชเวฮยอน แล้วฉันจะเป็นยังไงล่ะ Codename: Jackal (2012)
Here, you've brought your child's gas mask.ที่นี่คุณจะได้นำหน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน How I Won the War (1967)
Oh, no, not in front of your child's gas mask.โอ้ไม่ไม่ได้อยู่ในด้านหน้าของ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน How I Won the War (1967)
Our children die of disease, mines, and poison gas.เด็กๆ ป่วยไข้ล้มตายNไม่ก็กับระเบิดหรือแก๊สพิษ Rambo III (1988)
It's amazing those critters survived all that gas.น่าทึ่งที่ของพวกนั้นทนแก๊สพิษได้ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And then they gassed them.มันคือการรมแก๊สพิษ Schindler's List (1993)
12 hours or so. He said they had poison gas... they secrete in small amounts.ประมาณ 12 ชั่วโมง เขาว่ามันมีแก๊สพิษ Signs (2002)
No poison got in.แกีสพิษเข้าไม่ได้ แก๊สพิษเข้าไม่ได้ Signs (2002)
I don't really care what the chairman of General Motors thinks is an appropriate level of emissions to come out the tailpipe of General Motors automobiles.ประธานเจเนรัลมอเตอร์คิดว่า แก๊สพิษที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ในระดับแค่ไหนจึงถือว่าเหมาะสม The Corporation (2003)
Poison gas factory?แก๊สพิษจากโรงงานเหรอ? Heavenly Forest (2006)
We treat the room as if it's a chamber filled with poison gas.เราดูแลให้ห้อง เป็นเหมือนกับสภาเลยทีเดียว เต็มไปด้วยแก๊สพิษ 1408 (2007)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canister(แคน'นิสเทอะ) n. กล่อง (มักเป็นโลหะ) ใส่ชากาแฟและอื่น ๆ ,ส่วนของหน้ากากกันแก๊สพิษ,ที่ใส่สารกรองแก๊สพิษ,ม่านกระสุน,ถ้ำ
carbon monoxiden. แก๊สพิษไร้สีและติดไฟ,CO
deflate(ดิเฟลท') vt. ปล่อยอากาศหรือแก๊สพิษออก,ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดราคา,ทำให้น้อยลง,ทำให้แฟบ, See also: deflator n., Syn. empty ###A. inflate
fluorine(ฟลู'อะรีน) n. ธาตุแก๊สสีเหลืองอ่อนเป็นแก๊สพิษ;F -fluoric adj.
gas chambern. ห้องประหารชีวิตนักโทษด้วยแก๊สพิษ
phosgene(ฟอส'จีน) n. ของเหลวหรือแก๊สพิษไร้สีชนิดหนึ่งที่เคยใช้ในสงคราม
respirator(เรส'พิเรเทอะ) n. เครื่องหายใจ,หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ,เครื่องช่วยการหายใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top