ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แกะ*

   
345 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แกะ, -แกะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ[N] sheep, See also: ewe, ram, Example: เขาเรียนรู้วิธีตัดขนแกะจากประเทศนิวซีแลนด์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องสกุล Ovis ในวงศ์ Bovidae รูปร่างคล้ายแพะ แต่มีขนเป็นปุยหนา ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม
แกะ[V] remove, See also: tear (off/away/down), strip, Syn. ถอด, เลาะ, Example: เธอบรรจงแกะรูปถ่ายที่ติดกันนั้นออก, Thai definition: เอามือแงะหรือง้างสิ่งที่เกาะติดกันแน่นหรือกอดไว้แน่นให้หลุดออกจากกัน
แกะ[V] engrave, See also: etch, carve, sculpture, Syn. แกะสลัก, สลัก, Example: เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้, Thai definition: ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ
แกะ[V] unwrap, See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten, Syn. เปิด, แก้, ปลด, แกะออก, Ant. ปิด, ห่อ, Example: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ, Thai definition: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก
แกะดำ[N] black sheep, Example: เขาเป็นแกะดำในหมู่เพื่อนๆ, Thai definition: คนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆ (ใช้ในทางไม่ดี), Notes: (สำนวน)
แกะรอย[V] trail, See also: trace, detect, Syn. ติดตาม, สืบหา, ค้นหา, สืบเสาะ, Example: นายพรานแกะรอยลูกกวาง, Thai definition: ติดตามหาร่องรอย
ช่างแกะ[N] carver, Syn. ช่างแกะสลัก, Example: เขาหากินเป็นช่างแกะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก
เกาะแกะ[V] approach, See also: flirt, take liberties with(a woman), Example: ถ้าคนอื่นรู้ว่าหล่อนเป็นลูกสาวนักเลงโต ก็ไม่มีใครเกาะแกะ รบกวนหรือรังแก, Thai definition: พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, พูดพาดพิงเชิงชู้สาว
แกะสลัก[V] carve, See also: sculpture, engrave, Syn. แกะ, สลัก, Example: ช่างจะแกะสลักหยกเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม
การแกะสลัก[N] carving, Example: การแกะสลักเป็นงานฝีมือละเอียดอ่อนมาแต่ดั้งเดิมของไทย
รูปแกะสลัก[N] sculpture, See also: statue, Example: เขาขับรถบรรทุกซากสตัฟฟ์ และรูปแกะสลักไม้ไปส่งที่ร้านในเมือง
ช่างแกะสลัก[N] sculptor, Example: ช่างแกะสลักหินที่หัดใหม่ นิยมหัดจากการทำลูกนิมิตก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกาะแกะก. พูดพาดพิงเชิงชู้สาว, พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, เช่น มันเกาะแกะเกินกํ้าเป็นธรรมดา (ขุนช้างขุนแผน), เคาะแคะ ก็ว่า.
แกะน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล Ovis วงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องรูปร่างคล้ายแพะ แต่ไม่มีเครา มีเขา ๑ คู่ ไม่ผลัดเขา มีขนาดใหญ่โค้งงอ ปลายบิดไปข้างหน้า โคนเขาถึงประมาณกลางเขามีวงนูนลักษณะคล้ายพาลี ขนบนลำตัวยาวและอ่อนนุ่ม ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม ชนิดที่นำเลี้ยง ได้แก่ ชนิดย่อย Ovis amon aries Linn.
แกะดำน. คนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้น ๆ (ใช้ในทางไม่ดี).
แกะก. เอาเล็บมือค่อย ๆ แคะเพื่อให้หลุดออก เช่น แกะสะเก็ด, เอาสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บมือทำเช่นนั้น, ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ โดยวิธีแกะ เช่น แกะตรา, โดยปริยายหมายความว่า เหมือนกันอย่างกับโขกหรือแคะมาจากพิมพ์เดียวกัน ในความว่า เหมือนกันอย่างกับแกะ
แกะเอามือแงะหรือง้างสิ่งที่เกาะติดกันแน่นหรือกอดไว้แน่นให้หลุดออกจากกัน เช่น แกะมือที่กำแน่น.
แกะรอยก. ติดตามหาร่องรอย.
แกะแรก. แกะพื้นผิวโลหะให้เป็นเส้นหรือเป็นเหลี่ยมขึ้นเงาดูคล้ายฝังเพชร.
แกะสะเก็ดก. เป็นคำเปรียบหมายความว่ารื้อฟื้นเรื่องเก่าขึ้นมาพูดให้เจ็บใจ.
เขาแกะน. ชื่อกล้วยไม้ชนิด Rhynchostylis coelestis Rchb. f. ในวงศ์ Orchidaceae ใบโค้ง ๆ คล้ายเขาแกะ ดอกสีฟ้าอมม่วง.
จับแพะชนแกะก. ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อให้ลุล่วงไป.
มีดแกะน. มีดขนาดเล็ก ใบมีดแบนยาวปลายตัดเฉียงและแหลม คมมีดอยู่ตรงปลายเฉียง มีด้าม ใช้ในงานแกะไม้.
กระมอบน. ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Gardenia obtusifolia Roxb. ex Kurz ในวงศ์ Rubiaceae คล้ายกระเบียน (๒) ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่ใบคายและเล็กกว่า ปลายใบป้าน ยอดอ่อนมียางเหนียว ผลย่อมกว่า เนื้อไม้ขาวละเอียด ใช้แกะสลักได้.
กระหนก ๑น. ชื่อลายไทยประเภทหนึ่ง ใช้ผูกเขียนเป็นลวดลาย มีทั้งระบายสี ปิดทองรดนํ้า ปั้น หรือแกะสลักเป็นต้น มีหลายแบบ เช่น กระหนกเปลว กระหนกก้านขด กระหนกเครือ, เขียนเป็น กนก ก็มี.
กอแกก. เกาะแกะ เช่น อย่ากอแกชาววังหลังจะลาย.
กำยาน ๑น. วัตถุหอมชนิดหนึ่ง เกิดจากยางใสกลิ่นหอมที่ออกจากเปลือกของต้นกำยานบางชนิด เกิดขึ้นได้เนื่องจากเปลือกถูกกรีดหรือมีราลง ก็จะขับยางใสกลิ่นหอมออกมา เมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับลำต้น แกะออกมาได้.
กำยาน ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางหลายชนิดในสกุล Styraxวงศ์ Styracaceae ขึ้นตามป่าเขาในระดับสูง ใบเดี่ยว ด้านบนสีขาว ดอกสีขาว หอมอ่อน ๆ ไม้ต้นชนิดนี้บางชนิดเมื่อเปลือกถูกกรีดหรือมีราลง ก็จะขับยางใสกลิ่นหอมออกมา เมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับลำต้น แกะออกมาได้ เรียกว่า กำยาน.
เกียรติมุข(เกียดมุก) น. อมนุษย์บริวารพระศิวะ ทำเป็นรูปหน้ายักษ์ปนหน้าสิงห์ ตากลมถลน ไม่มีคาง ปากแสยะ ไม่มีขากรรไกรล่าง ไม่มีร่างกาย ไม่มีแขนขา เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้ารักษาธรณีประตู เป็นเครื่องป้องกันบ้านเรือน ขับไล่เสนียดจัญไร และคอยคุ้มครอง นับถือพระศิวะ มักทำเป็นลวดลายแกะสลักหรือปูนปั้น เช่นที่ทับหลังปราสาทหินบางแห่ง ตามซุ้มปรางค์หรือเจดีย์ และที่ฐานพระพุทธรูป, กาฬมุข หรือ หน้ากาฬ ก็เรียก.
แกนะ(กะแหฺนะ) ก. แกะ, สลัก, เจาะ.
ขนสัตว์น. เรียกผ้าที่ทอจากขนของสัตว์บางชนิดเช่นแกะ ว่า ผ้าขนสัตว์.
ขนมรังผึ้งน. ขนมทำด้วยแป้งสาลี ไข่ น้ำตาล นม ตีให้เข้ากัน ใส่พิมพ์สองฝา ผิงไฟกลับไปกลับมาจนสุก เมื่อแกะออกมีลักษณะกลมและมีรอยบุ๋มทั้งสองด้านคล้ายรังผึ้ง, ขนมไข่ หรือ ขนมรู ๆ ก็เรียก, นัยว่ามาจากขนมวอฟเฟิล.
ขว้าว(ขฺว้าว) น. ชื่อไม้ต้นชนิด Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale ในวงศ์ Rubiaceae ขึ้นในป่าเบญจพรรณทั่วไป ลำต้นสูงใหญ่ ใบมนรูปหัวใจ ปลายแหลม ดอกสีเหลือง คล้ายดอกกระทุ่ม แต่เล็กกว่า เนื้อไม้สีเหลือง ละเอียด ใช้ทำฝาบ้าน เครื่องเรือน เครื่องกลึง และเครื่องแกะสลัก, กว้าว ขวาว หรือ คว่าว ก็เรียก.
แขนะ(ขะแหฺนะ) ก. แกะ, สลัก, เจาะ.
ควาญ(คฺวาน) น. ผู้เลี้ยงและขี่ขับช้าง, คนบังคับช้าง, ใช้กับสัตว์อื่นก็มี เช่น ควาญแรด (สมุทรโฆษ), ควาญแกะ ควาญม้า (ปรัดเล).
เคาะแคะก. พูดพาดพิงเชิงชู้สาว, พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, เกาะแกะ ก็ว่า.
จังเกน. สะเอว เช่น มือนวดแนบจังเก แกะพลิ้ว (โคลงพระยาตรัง).
จำหลักก. สลัก, แกะให้เป็นลวดลาย.
เจียนหมากก. ผ่าหมากดิบสดตามยาวเป็นซีก ๆ แล้วใช้มีดเล็กปอกเปลือกชั้นนอกตรงกลางผล ลอกเปลือกถกขึ้นไปเกือบถึงด้านขั้วผล แล้วเจียนเปลือกชั้นในให้ขาดจากเนื้อหมาก แกะเอาเนื้อที่ติดกับเปลือกนอกออกมากินกับพลูที่บ้ายปูน หรือตากให้แห้งเพื่อเก็บไว้กินได้นาน ๆ.
ฉลัก(ฉะหฺลัก) ก. สลัก, แกะให้เป็นลวดลาย.
ชุมพาน. ชื่อสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง ขนยาวคล้ายขนแกะ.
ติดตังก. ติดแน่น เช่น หมากฝรั่งติดตังแกะไม่ออก.
ติดหนับก. ติดแน่นจนแกะไม่ออก.
ถม ๑น. เรียกภาชนะหรือเครื่องประดับที่ทำโดยใช้ผงยาถมผสมนํ้าประสานทองถมลงบนลวดลายที่แกะสลักบนภาชนะหรือเครื่องประดับนั้น แล้วขัดผิวให้เป็นเงางาม ว่า เครื่องถม หรือ ถม เช่น ถมนคร ถมทอง ถมเงิน.
เท้าสิงห์น. เรียกขาโต๊ะหรือขาตู้ที่แกะเป็นรูปตีนสิงห์
นางกวัก ๑น. เครื่องรางชนิดหนึ่ง ทำเป็นรูปหญิงนั่งพับเพียบ มือซ้ายถือถุงเงินวางบนตัก มือขวายกขึ้นเสมอตา แสดงอาการกวักมือ มักแกะสลักด้วยไม้โพ ที่ปั้นหล่อด้วยโลหะก็มี ทำขึ้นด้วยความเชื่อว่าทำให้ค้าขายดี.
บัวส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ทำเป็นรูปกลีบบัว ติดอยู่บนหัวเสา เรียกว่า บัวหัวเสา หรือที่ส่วนล่างของฐานเป็นต้น เรียกว่า ฐานบัว, ส่วนประดับที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม ใช้ตกแต่งตรงส่วนขอบของพื้นผนังด้านล่างและด้านบน เพื่อประสานระหว่างพื้นที่ต่างระดับหรือพื้นที่ในแนวนอนกับแนวตั้ง เช่น เพดานกับผนัง พื้นกับผนัง ลักษณะเป็นแผ่นหรือแถบที่มีความกว้างตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ยาวทอดไปตามมุมหรือขอบ เช่น เชิงผนัง ขอบเพดาน อาจเป็นปูนที่ปั้นแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ เป็นไม้แกะสลักหรือไสเซาะเป็นลวดลาย หรือเป็นไม้แถบขนาดเล็กไม่มีลวดลายที่ช่างทั่วไปมักเรียกว่า ไม้มอบ, ลวดบัว ก็เรียก, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายดอกบัว เช่น โคมบัว
บัวกลุ่มน. ลายปูนปั้นหรือลายแกะไม้ที่ทำเป็นรูปดอกบัวที่เริ่มแย้มร้อยกันเป็นเถา อยู่ระหว่างบัลลังก์กับปลียอดของเจดีย์บางแบบหรือปลายเครื่องบนของปราสาท.
แบบสิ่งที่แกะหรือสลักเป็นต้นให้เป็นรอยลึกลงไป หรือนูนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์
ใบไม้ ๔น. ชื่อพยาธิหลายชนิด หลายสกุล หลายวงศ์ ในอันดับ Digenea ลำตัวแบนคล้ายใบไม้ เป็นพยาธิที่ทำอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะตับ ถุงนํ้าดี และท่อนํ้าดี เช่น ชนิด Fasciola hepaticaLinn. ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในตับแกะ วัว และควาย, ชนิดOpisthorchis sinensis (Cobbold) ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในตับและท่อน้ำดีของมนุษย์ สุนัข และแมว, ชนิดFasciolopsis buski (Lankester) ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในลำไส้มนุษย์และหมู.
ประติมากรน. ช่างปั้น, ช่างแกะสลัก.
ประติมากรรมน. ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่าง ๆ.
ปศุ(ปะ-) น. สัตว์เลี้ยงสำหรับใช้แรงงาน เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย บางทีก็รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นอาหารด้วย เช่น แพะ แกะ หมู, มักใช้ประกอบคำ สัตว์ เป็น ปศุสัตว์.
พุดน. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Rubiaceae เช่น สกุล Gardenia พุดหรือข่อยด่าน ( G. collinsiae Craib) ดอกสีขาว กลิ่นหอม เนื้อไม้ละเอียด สีนวล ใช้แกะสลัก, พุดจีนหรือพุดซ้อน [ G. augusta (L.) Merr.]ดอกสีขาว กลิ่นหอม พันธุ์กลีบดอกซ้อน ไม่ติดผล พันธุ์กลีบดอกไม่ซ้อน ผลใช้แต่งสีให้สีเหลือง.
ม้า ๑เรียกตัวหมากรุกที่แกะเป็นรูปม้า.
เมษ(เมด) น. แกะ
เมษชื่อกลุ่มดาวรูปแกะ เรียกว่า ราศีเมษ เป็นราศีที่ ๐ ในจักรราศี.
ยันต์น. ตารางหรือลายเส้นเป็นตัวเลข อักขระหรือรูปภาพที่เขียน สัก หรือแกะสลักลงบนแผ่นผ้า ผิวหนัง ไม้ โลหะ เป็นต้น ถือว่าเป็นของขลัง เช่น ยันต์ตรีนิสิงเห ยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์, เรียกเสื้อหรือผ้าเป็นต้นที่มีลวดลายเช่นนั้น ว่า เสื้อยันต์ ผ้ายันต์, เรียกกิริยาที่ทำเช่นนั้น ว่า ลงเลข ลงยันต์.
รอย ๑เค้า, เค้าเงื่อน, เช่น แกะรอย ตามรอย
รุก ๒ก. ทำเส้นให้เล็ก (ใช้แก่แกะตรา) เช่น รุกลายเส้นในตราให้ชัด.
แร ๑ก. เขียนหรือทำเป็นเส้นเป็นเหลี่ยม, ถ้าเขียนเส้นด้วยสี เรียกว่า แรสี, ถ้าแกะเส้นบนไม้หรือบนผิวโลหะ เรียกว่า แรเส้น.
แรเส้นก. แกะเส้นบนไม้หรือบนผิวโลหะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
line engraving๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายเส้น๒. ภาพพิมพ์แกะลายเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lanate; woollyแบบขนแกะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
linocut๑. กลวิธีพิมพ์ยางแกะ๒. ภาพพิมพ์ยางแกะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lanuginoseแบบขนแกะสั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lanuginousมีขนแบบขนแกะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
roche moutonnée; torหินรูปหลังแกะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stipple engraving๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายปรุ๒. ภาพพิมพ์แกะลายปรุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Adoration of the Shepherdsภาพคนเลี้ยงแกะสักการะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block bookหนังสือพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carving๑. การแกะสลัก๒. งานแกะสลัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chiaroscuro woodcut๑. กลวิธีพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง๒. ภาพพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engraving๑. การแกะลาย๒. ภาพพิมพ์ลายแกะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tor; roche moutonnéeหินรูปหลังแกะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woolly; lanateแบบขนแกะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wood engravingภาพพิมพ์ลายแกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woodcutภาพพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wood-carving การแกะสลักไม้ [TU Subject Heading]
Wood-engraving ภาพพิมพ์แกะไม้ [TU Subject Heading]
Carving (Decorative arts)การแกะสลัก [TU Subject Heading]
Engravingการแกะลาย [TU Subject Heading]
Engraving (Metal-work)การแกะลาย (งานโลหะ) [TU Subject Heading]
Fruit carvingการแกะสลักผลไม้ [TU Subject Heading]
Ice carvingการแกะสลักน้ำแข็ง [TU Subject Heading]
Leather carvingการแกะสลักหนัง [TU Subject Heading]
Sheepแกะ [TU Subject Heading]
Sheep industryอุตสาหกรรมแกะ [TU Subject Heading]
Sheep ranchesฟาร์มเลี้ยงแกะ [TU Subject Heading]
Stone carvingการแกะสลักหิน [TU Subject Heading]
Vegetable carvingการแกะสลักผัก [TU Subject Heading]
Antibodies, Heterophileแอนติบอดีย์ต่อเม็ดเลือดแกะ [การแพทย์]
Engraving and Engravingsการแกะสลัก [การแพทย์]
Erythrocytes, Sheepเม็ดเลือดแดงแกะ [การแพทย์]
Fascioliasisฟัสซีโอลิเอซิส,ฟาสซิโอลิเอซิส,โรคพยาธิใบไม้ตับ,โรคพยาธิใบไม้ที่เกิดกับแกะ [การแพทย์]
Fats, Woolไขมันจากขนแกะ [การแพทย์]
sheep-foot rollersheep-foot roller, ลูกกลิ้งตีนแกะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
marbleหินอ่อน, หินซึ่งแปรสภาพจากหินปูนมีเนื้อละเอียด ถ้าประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตล้วนจะมีสีขาว  ถ้ามีสารอื่นปนอยู่ด้วยจะมีสีต่าง ๆ หินชนิดนี้มีเนื้ออ่อนพอที่จะตัดหรือแกะสลักเป็นรูปร่างหรือลวดลายที่ต้องการได้ และเมื่อขัดผิวจะเป็นมัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hair [fur]ขน, ขนสัตว์, ขนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีลักษณะเป็นเส้น เช่น เส้นผม หนวด ขนแกะ  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lanolinลาโนลิน, สาร; น้ำมันขนแกะ; ลาโนลิน [การแพทย์]
Liver Rotโรคพยาธิใบไม้ที่เกิดกับแกะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And look, they have their names carved on them.และมองไปที่พวกเขามีชื่อของ พวกเขา แกะสลักเกี่ยวกับมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท Pinocchio (1940)
And all carved out of wood.ตาของคุณใน และทุกแกะสลัก จากไม้ Pinocchio (1940)
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.นี่ไม่ใช่มีดธรรมดา มันมีที่จับแกะสลักผิดปกติอย่างมากและใบมีด 12 Angry Men (1957)
With his steak and his mutton.ด้วยสเต็กเนื้อแกะของเขา เธอจะทำอะไรสำหรับบิตของ พิเศษ How I Won the War (1967)
Then he won't be round tempting her with his buckshee mutton.กับ buckshee แกะตกเลือด สกปรกของเขา How I Won the War (1967)
Nothing is missing. Everything is here, down to the last hitching post.ไม่มีอะไรขาดนี่ เหมือนยังกับแกะ Blazing Saddles (1974)
- That's a very sick-Iooking sheep.- นั่นเหมือนแกะไม่สบายเลย The Little Prince (1974)
If you please, draw me a sheep.วาดรูปแกะให้ผมหน่อย The Little Prince (1974)
Who are...?- วาดรูปแกะให้ผมหน่อย The Little Prince (1974)
- Waiting for you to draw me a sheep.รอคุณมาวาดรูปแกะให้ผมน่ะสิ The Little Prince (1974)
- Will you draw me a sheep?จะวาดรูปแกะให้ผมรึเปล่า The Little Prince (1974)
Will you draw me a sheep?วาดรูปแกะให้ผมหน่อยได้มั้ย The Little Prince (1974)
- And I certainly can't draw a sheep.ฉันวาดแกะไม่เป็นแน่นอน The Little Prince (1974)
What I need is a sheep.ผมต้องการแค่แกะ The Little Prince (1974)
That's not a sheep. It's a ram. It has horns.ดูเอาเองสิ นั่นมันไม่ใช่แกะ มันแกะตัวผู้ มันมีเขาด้วย The Little Prince (1974)
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า The Little Prince (1974)
The sheep you asked for is inside.แกะที่เธอต้องการอยู่ในกล่องนี่ The Little Prince (1974)
Do you think this sheep will need a lot of grass?ดี - แกะต้องกินหญ้าเยอะ ๆรึเปล่า The Little Prince (1974)
It's a very small sheep.ไม่ต้องห่วง มันเป็นแกะที่ตัวเล็กมาก The Little Prince (1974)
This sheep isn't so small.แกะตัวนี้ไม่เล็กเท่าไหร่เลย The Little Prince (1974)
I'd grown too old to see sheep through the walls of boxes.ผมแก่เกินกว่า ที่จะมองเห็นแกะผ่านผนังกล่องแล้ว The Little Prince (1974)
- The thing that's so good about this box is, at night, he can use it as his house.กล่องนี่มันดีก็ตรงที่ ตอนกลางคืนแกะใช้มันเป็นบ้านได้ The Little Prince (1974)
And for millions of years, sheep have been eating them just the same. Eating them.และแกะก็กินมัน มาตั้งหลายล้านปีแล้วเหมือนกัน The Little Prince (1974)
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว The Little Prince (1974)
But if a sheep eats the flower, in one moment, all the stars will go dark.แต่ถ้าแกะกินดอกไม้ไปแล้ว ดวงดาวทั้งหมดก็จะมืดมิด The Little Prince (1974)
The one on the star, and your sheep...ที่อยู่บนดวงดาว และก็แกะของเธอ The Little Prince (1974)
In fact, all flowers and all sheep, that's...ที่จริง ดอกไม้ทุกดอก และก็แกะทุกตัว The Little Prince (1974)
One, to draw a muzzle for your sheep.หนึ่ง วาดที่สวมปากสำหรับแกะของเธอ The Little Prince (1974)
You know, a muzzle for my sheep.- สัญญาอะไร - ก็ที่สวมปากสำหรับแกะของผมไง The Little Prince (1974)
- You know, a muzzle for my sheep.- ก็ที่สวมปากสำหรับแกะของผมไง The Little Prince (1974)
- Upholstered with thick, red shag. - Right!คลุมไปด้วยขนแกะหนาเตอะสีแดง ถูกต้องแล้ว The Blues Brothers (1980)
Selling little bits, chipping away at the edges.ขายบิตน้อย, การแกะออกไปที่ขอบ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's an ancient building with some engravings on it's walls.มันเป็นโบราณสถาน ที่มีลายแกะสลักบนกำแพง Vampire Hunter D (1985)
I'm really a sculptor.จริง ๆ แล้วเปล่าครับ. ผมเป็นช่างแกะสลักน่ะครับ. Mannequin (1987)
A mutton, lettuce and tomato sandwich when the mutton is nice and lean and the tomato is ripe.แซนด์วิชเนื้อแกะ ผักกาดหอม และมะเขือเทศ เนื้อแกะไม่ติดมัน และมะเขือเทศสุกๆ The Princess Bride (1987)
There was a sculptor and he found a stone, a special stone.มีช่างแกะสลักคนหนึ่งNเขาค้นพบหินงามที่วิเศษที่สุด Rambo III (1988)
He dragged it home and he worked on it for months, until he finally finished.เขานำมันกลับบ้านNและเริ่มแกะสลักใช้เวลาหลายเดือน จนเสร็จ Rambo III (1988)
The sculptor said he hadn't created anything.แต่ช่างแกะสลักคนนั้นกล่าวNเขาไม่ได้ทำอะไรเลย Rambo III (1988)
He said, it's better to send five lions than 500 sheep.พระองค์กล่าวว่าส่งสิงโตไป 5 ตัวดีกว่าส่งแกะไป 500 ตัว Rambo III (1988)
Well, you have to take the sheep once around, and then thrown it in the circle.ก็แย่งซากแกะนั้นมา แล้วก็โยนมันไปในวงกลม Rambo III (1988)
Look at the artistry of these carvings, and the scrollwork.ดูที่ศิลปะ... สิ สิ่งของที่แกะสลักอย่างนี้, และการจัดวาง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Now, come home with me and we'll discuss it over some mutton.มากับข้าซะเดี๋ยวนี้ เรามีเรื่องต้องคุยกันเรื่องเนื้อแกะนะ Mannequin: On the Move (1991)
Well, at first I wanted to be a sheepherder.ก็ ตอนแรกฉันอยากเป็นคนเลี้ยงแกะ Mannequin: On the Move (1991)
But every time I got near the sheep, I would sneeze.แต่ทุกครั้งที่เข้าใกล้แกะ ฉันก็จามทุกทีเลย Mannequin: On the Move (1991)
Must have heard about the lamb chops.อาจจะได้ยินเรื่อง แกะสับ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
-There he is! One jump ahead of the hitmen One hit ahead of the flockกระโดดหนึ่งครั้งหนีผู้ทำร้าย การทำร้ายครั้ง เพื่อเิปิดทางฝูงแกะ Aladdin (1992)
Cathy, this lamb of yours threatens like a bull.แคทธี แกะของเธอ ขู่ราวกับกระทิงเทียว Wuthering Heights (1992)
God, he was a great sheepdog when he was younger.มันเป็นหมาเลี้ยงแกะที่เก่งมาก ตอนยังหนุ่ม Of Mice and Men (1992)
I herded sheep with him.ต้อนฝูงแกะมากับมันด้วย Of Mice and Men (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลัก[n.] (chang kaesalak) EN: sculptor   FR: sculpteur [m] ; graveur [m]
ช่างแกะสลักไม้[n. exp.] (chang kaesalak māi) EN: wood carver   
เด็กเลี้ยงแกะ[n.] (dek līeng kae) EN: shepherd boy   FR: berger [m]
ฝูงแกะ [n. exp.] (fūng kae) EN: flock of sheep   FR: troupeau de moutons [m]
แกะ [n.] (kae) EN: sheep   FR: mouton [m] ; brebis [f]
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
แกะ [v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture   FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะห่อ[v. exp.] (kae hø) FR: ouvrir un paquet
แกะกล่อง[v. exp.] (kae klǿng) FR: ouvrir un paquet
แกะสลัก[v.] (kaesalak) EN: engrave ; sculpture ; carve   FR: graver ; sculpter
แกะถั่วลิสง[v. exp.] (kae thūalisong) EN: shell peanuts   
แกะตัวเมีย[n. exp.] (kae tūamīa) FR: brebis [f]
แกะตัวผู้[n. exp.] (kae tūaphū) FR: bélier [m]
คอกแกะ [n.] (khøk kae) EN: sheep pen   FR: bergerie [f]
ของแกะสลัก[n. exp.] (khøng kaesalak) EN: carving ; carved work ; sculpture   
ขนแกะ[n.] (khonkae) EN: wool ; fleece   FR: laine [f] ; toison [f]
เกาะแกะ[v.] (kǿkae) EN: approach ; flirt ; take liberties with (a woman)   FR: courtiser ; flirter avec
กุ้งแกะเปลือก[n. exp.] (kung kae pleūak) EN: shelled shrimp   
เลี้ยงแกะ [v. exp.] (līeng kae) EN: tend sheep ; herd sheep   
ลูกแกะ [n.] (lūk kae) EN: lamb   FR: agneau [m]
ลูกแกะตัวเล็ก ๆ[n. exp.] (lūk kae tūa lek-lek) FR: agnelet [m]
ลูกแกะตัวเมีย[n. exp.] (lūk kae tūamīa) FR: agnelle [f]
เนื้อแกะ [X] (neūa kae) EN: mutton ; meat of sheep ; meat of lamb   FR: viande de mouton [f] ; viande d'agneau [f]
เนื้อลูกแกะ [n. exp.] (neūa lūk kae) EN: lamb   FR: viande d'agneau [f]
รูปแกะ[n.] (rūpkae) EN: carving ; carved figure   FR: gravure [f]
รูปแกะสลัก [n.] (rūpkaesalak) EN: sculpture; statue   FR: sculpture [f] ; statue [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
sheep(n) แกะ
Image:
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banker[N] แท่นทำงาน, See also: แท่นแบบของงานแกะสลักหิน หรือก่ออิฐ
bas-relief[N] รูปปั้นนูนต่ำ, See also: รูปแกะสลักนูนต่ำ, Syn. low relief, basso-rilievo, Ant. high relief
bleat[N] เสียงร้องของแพะ, แกะหรือลูกวัว
bleat[VI] (แพะ, แกะ)ทำเสียงร้อง
box[N] ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องแกะสลักและไม้บรรทัด
buck[N] สัตว์ตัวผู้, See also: (ใช้กับสัตว์บางชนิด เช่น กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ เป็นต้น)
buck[N] สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์, See also: จำพวกกวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ
buck[N] หนังสัตว์, See also: (ของสัตว์จำพวก กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ )
carve[VT] แกะสลัก, See also: สลัก, Syn. chip at, sculpture
carver[N] ช่างแกะสลัก, Syn. craftman
carving[N] สิ่งของแกะสลัก
catgut[N] เอ็นที่ทำจากไส้แกะใช้ในเครื่องดนตรีประเภทสาย, Syn. gut
cattle grid[N] ไม้ที่วางพาดปากหลุมที่อยู่ในถนนเพื่อให้รถผ่านไปได้แต่สัตว์ เช่น วัวหรือแกะ ผ่านไม่ได้, Syn. cattle guard
cattle guard[N] ไม้ที่วางพาดปากหลุมที่อยู่ในถนนเพื่อให้รถผ่านไปได้แต่สัตว์ เช่น วัวหรือแกะ ผ่านไม่ได้, Syn. cattle grid
character[VT] สลักอักษร, See also: แกะสลักอักษร, Syn. engrave
chase[VT] ทำให้เป็นร่อง, See also: สลักลาย, แกะ
chip[N] การสลัก, See also: การถาก, การแกะ
chip[VT] ถาก, See also: สกัด, แกะ
chisel[VT] สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
chisel[VI] สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
carve out[PHRV] สลักเป็นรูป, See also: แกะสลัก, ตัดเป็นรูป, Syn. hack out, hew out
cry wolf[IDM] ร้องขอความช่วยเหลือแบบเด็กเลี้ยงแกะ, See also: ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อไม่ต้องการจริง และเมื่อต้องการจริงกลับไม่มีใครเชื่อ
engrave on[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft upon
engrave upon[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft onto
etch in[PHRV] แกะสลัก, See also: สลัก, ทำการแกะสลัก, Syn. sketch in
eclogue[N] บทกวีของคนชนบท (มักอยู่ในรูปแบบบทสนทนาระหว่างคนเลี้ยงแกะ), Syn. idyll
enchase[VT] เลี่ยม, See also: แกะสลักลงบนโลหะ, Syn. carve, emboss, engrave
engrave[VT] สลัก, See also: จารึก, แกะ, แกะสลัก, แกะลวดลาย, Syn. carve, etch
epigraph[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้บนรูปปั้นอนุเสาวรีย์หรือสิ่งก่อสร้าง, Syn. inscription
epigraphy[N] การศึกษาและถอดความหมายของตัวหนังสือโบราณที่แกะสลักไว้
epigraphy[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้, See also: คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, Syn. inscription
etch[VT] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave
etch[VT] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave
ewe[N] แกะตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว, Syn. female sheep
fighurine[N] รูปแกะสลักเล็กๆ, See also: หุ่นแกะสลักเล็กๆ, Syn. manikin, statuette
figurehead[N] รูปแกะสลักบนหัวเรือ, See also: แม่ย่านางเรือ
fleece[N] ขนแกะ
fleece[N] ผ้าขนแกะ, See also: ผ้าขนสัตว์
fleece[VT] ตัดขน (แกะ)
fold[N] คอกแกะ
fold[VT] เอาแกะเข้าคอก, See also: ใส่คอก
goatskin[N] หนังแกะ
graver[N] เครื่องมือแกะสลัก, Syn. burin
graver[N] นักแกะสลัก, Syn. carver
haggis[N] อาหารเครื่องในที่ประกอบด้วยหัวใจ ตับและอื่นๆ ของแกะหรือลูกวัว
hog[N] แกะอายุหนึ่งปีที่ยังไม่เคยโกนขน, Syn. hogget
on the track of[IDM] ตามรอย, See also: ตามแกะรอย, ตามหา
on the trail of[IDM] ตามรอย, See also: ตามแกะรอย, ตามหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)
aoudad(เอา'แดด) n. แกะป่าจำพวก Ammotragus lervia
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
astrakhan(แอส'ทระคัน-แคน) n. หนังลูกแกะเมืองแอสตราแคน, สิ่งทอที่ทำด้วยหนังดังกล่าว.
autogravure(ออโทกระววว'เออะ) n. วิธีการแกะสลักบล๊อกภาพถ่าย
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
black diseasen. โรคเฉียบพลันร้ายแรงในแกะเนื่องจากเชื้อ Clostridium novyi
black sheepn. แกะดำ,คนผ่าเหล่า,นิ้วร้าย
bleat(บลีท) {bleated,bleating,bleats} n.,v. (ร้อง) เสียงร้องแพะ ๆ (แพะ,แกะ,ลูกวัว) ,ร้องคร่ำครวญ,การพูดโง่ ๆ, See also: bleater n. ดูbleat
buck(บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก
bucolicadj. เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ,บ้านนอก
bucolicaladj. เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ,บ้านนอก
capeskin(เคพ'สคิน) n. หนังแกะหรือหนังลูกแกะที่ใช้ทำถุงมือ
carve(คาร์ฟว) {carved,carving,carves} v. ตัด,แกะ,สลัก,เฉือน,สับ,ชำแหละ,แล่,หั่น, See also: carver n., Syn. cut
carven(คาร์'เวิน) adj. ซึ่งแกะสลัก
carving(คาร์'วิง) n. การแกะสลัก,งานแกะสลัก
cashmere(แคช'เมียร์) n. สิ่งทอที่ทำด้วยเส้นใยขนแกะแค็ชเมียร์
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
collie(คอล'ลี) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งในสก๊อตแลนด์ ใช้ต้อนฝูงแกะ
cosset(คอส'ซิท) {cossetted,cossetting,cossets} n. คนโปรด,ลูกแกะที่เลี้ยงด้วยมือตนเอง,สัตว์เลี้ยง. vt. ตามใจ,พะนอ,โอ๋
crimmer(คริม'เมอะ) n. หนังแกะไครเมีย., Syn. krimmer
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์
eanling(อีน'ลิง) n. ลูกแกะ,เด็ก, Syn. kid
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve
engravingn. การแกะสลัก ,แบบแกะสลัก,บล็อคที่แกะสลัก,เพลทที่จารึก
epigraphn. คำจารึก,คำศิลาจารึก,คำสลัก,คำแกะสลัก,คำกล่าวนำในหน้าแรก ๆ ของหนังสือ บท หรืออื่น ๆ
etch(เอทชฺ) vt.,n. (การ) แกะ,สลัก,กัดกร่อน,แช่กัด,กัดสลัก, See also: etcher n. ดูetch, Syn. engrave
ewe(ยู) n. แกะตัวเมีย
figureheadn. หัวหน้าในนาม (ไม่มีอำนาจ) ,รูปแกะสลักของเรือ
figurinen. รูปแกะสลักเล็ก ๆ ,รูปประดับเล็ก ๆ
fleece(ฟลีซฺ) n. ขนแกะ,ขนสัตว์,ผ้าขนแกะ,ผ้าขนสัตว์,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายขนแกะ. vt. ลอกขนแกะ,ลอกขนสัตว์,ปอกลอก,รีดไถ,คลุมไปทั่ว., See also: fleecer n., Syn. defraud
fleecy(ฟลี'ซี) adj. ซึ่งทำด้วยหรือคลุมด้วยหรือคล้ายขนแกะหรือขนสัตว์, See also: fleecily adv. fleeciness n.
flocculent(ฟลอค'คิวเลินทฺ) adj. เป็นก้อนปุย,คล้ายขนแกะ., See also: flocculence,flocculency n.
freestonen. หินตัดที่ไม่แตกร้าว,ผลไม้ที่ไม่มีเม็ดข้างใน adj. ซึ่งแกะเม็ดออกได้ง่าย (ผลไม้)
gigot(จิก'กัท) n. ขาเนื้อแกะ
glyph(กลีฟ) ร่องสลัก,รูปแกะสลัก,สัญลักษณ์รูปภาพ,ภาพสัญลักษณ์หรือภาษา, See also: glyphic adj.
golden fleeceขนแกะทองคำ
graver(เกร'เวอะ) n. เครื่องมือและสลัก,นักแกะสลัก
graving(เกร'วิง) n. สิ่งสลัก,การแกะสลัก,การชำระล้างและทาน้ำหรือวัตถุกันซึมที่ท้องเรือ
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
groenendael(โกร'นันดาล) n. สุนัขเบลเยี่ยมพันธุ์หนึ่งมีขนยาว สีดำ เป็นสุนัขคุมแกะ
incise(อินไซซ) vt. ตัด, ผ่าเข้า, ผ่าตัด, แกะสลัก
incised(อินไซซดฺ') adj. ซึ่งถูกผ่าออก, เป็นรอยผ่า, เป็นรอยบาก, เป็นรอยตัดหรือรอยแกะสลัก
incision(อินซิส' เชิน) n. รอยผ่า, รอยบาก, รอยตัด, รอยแหวะ, รอยเชือด, การแกะสลัก, ความหลักแหลม, ความแหลม, ความคม, ความเฉียบขาด, Syn. cut, gash, section
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write,engrave
intaglio(อินแทล'โย) n. พิมพ์ด้วยพิมพ์แกะ,รอยพิมพ์แกะ,เพชรแกะ,พลอยแกะ,ตราแกะ
kashmir(แคช'เมียร์) n. สิ่งทอที่ทำด้วยเส้นใยขนแกะแค็ชเมียร์
lamb(แลมบ์) ลูกแกะ,เนื้อลูกแกะ,บุคคลทีมีมิตรไมตรีจิต,คนใจดี,คนที่ถูกโกงได้ง่าย vt. คลอดลูกแกะ -Phr. (the Lamb พระเยซูคริสต์)

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
bleat(n) เสียงร้องอย่างแกะหรือแพะ
bleat(vi) ร้องอย่างแกะ,ร้องอย่างแพะ
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
buckskin(n) หนังกวาง,หนังแกะ
carve(vt) แกะสลัก,สลัก,ตัด,แล่,ชำแหละ
carver(n) ช่างแกะสลัก
collie(n) สุนัขเลี้ยงแกะ
doeskin(n) หนังกวางตัวเมีย,หนังแกะตัวเมีย,หนังกระต่ายตัวเมีย,หนังละมั่งตัวเมีย
engrave(vt) แกะสลัก,จาร,จารึก,สลัก,แกะ,ฝัง
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
etching(n) การแกะสลัก,การสลัก,ลายแกะ,การกัดกร่อน
ewe(n) แกะตัวเมีย
fleece(n) ขนแกะ,ขนสัตว์
fleecy(adj) เหมือนขนแกะ,ทำด้วยขนสัตว์,ขาวเป็นปุย,คล้ายขนสัตว์
fretwork(n) สิ่งแกะสลัก,ไม้แกะสลัก
grave(vt) แกะสลัก,ฝัง,จารึก
graven(adj) แกะสลัก,จารึก,ฝัง,ตรึง,ติดแน่น,อัดแน่น
incise(vt) เจาะ,ขุด,แคะ,สลัก,ตัด,ผ่า,แกะสลัก
incision(n) การตัด,รอยผ่า,รอยเชือด,แผล,การแกะสลัก
inlay(vt) แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,เลี่ยม
inwrought(adj) แกะสลัก,ทำในเนื้อ,ฝังในเนื้อ
lamb(n) ลูกแกะ,คนไร้เดียงสา,หนูน้อย
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง
merino(n) แกะชนิดหนึ่ง,ขนแกะ
mohair(n) ผ้าขนแกะ
mutton(n) เนื้อแกะ
pelt(n) ผิวหนัง,ขนแกะตัดสั้น,หนังสัตว์
portrait(n) รูปคน,ภาพครึ่งตัว,ภาพคน,รูปแกะสลัก
ram(n) เครื่องตอกเสาเข็ม,แกะตัวผู้
sculptor(n) ช่างปั้น,ช่างแกะสลัก,ช่างหล่อ
sheep(n) แกะ
sheepfold(n) คอกแกะ
shepherd(n) คนเลี้ยงแกะ,พระ,บาทหลวง
shepherd(vt) เฝ้าดู,เลี้ยงแกะ,ชี้ทาง,ให้คำปรึกษา,แนะนำ
shepherdess(n) หญิงบ้านนอก,หญิงเลี้ยงแกะ
statuary(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
thread(n) ด้าย,เส้นไหม,ขนแกะ,ลินิน,เส้นใย,ความคิด
tracing(n) สิ่งที่คัดลอก,สำเนา,แบบ,การแกะรอย,การติดตาม
unbutton(vt) ปลดกระดุม,แกะกระดุม
wether(n) แกะตอน
whittle(vt) แกะ,ถาก,เฉือน,เกลา,ทอน
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า,วิชาแกะสลักไม้,วิชาช่างไม้
wool(n) ขนสัตว์,ขนแกะ
woolen(adj) ทำด้วยผ้าขนสัตว์,ทำด้วยผ้าขนแกะ
woolly(adj) มีขนสัตว์,เหมือนขนสัตว์,เหมือนขนแกะ
xylography(n) การแกะสลักไม้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
altarpiece[อัลตาร์พีส] (n ) ฉากแท่นบูชาที่อาจจะเป็นบานภาพพับ, ภาพเขียน, งานแกะสลักไม้ หรืองานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเป็นฉากหลังแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา (Wikipedia.org)
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
engraving (n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก
excuss[Ex`cuss´] (vt ) 1)ทิ้ง, สลัดทิ้ง, สะบัด; 2) พินิจ, ตรวจสอบอย่างละเอียด, สืบสวน, แกะรอย, ถอดรหัส; 3) ยึดจับ, บังคับคดี (กฎหมาย)
See also: S. 1)To shake off, to discard,2)To inspect; to investigate, to decipher,3)To seize a
rood screen[รูด สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอกจากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนา ที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: R. choir screen, chancel screen
woodwork and carvingเครื่องไม้และแกะสลัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
彫刻[ちょうこく, choukoku] สิ่งของแกะสลัก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
刻む[きざむ, kizamu] Thai: แกะสลัก English: to carve
彫る[ほる, horu] Thai: แกะสลัก English: to carve

German-Thai: Longdo Dictionary
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ
Stall(n) |der, Ställe| คอกสัตว์ (วัว, แพะ, แกะ, หมู)
Schafhirte(n) |die, pl. Schafhirten| เมษบาล หรือ ผู้เลี้ยงแกะ, คนเลี้ยงแกะ , See also: R. Hirte,

French-Thai: Longdo Dictionary
agneau(n) n.m. ลูกแกะ, เนื้อแกะ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top