ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เอาออก*

   
184 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เอาออก, -เอาออก-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กราด ๕พ่นนํ้านกและไก่แล้วเอาออกผึ่งแดด
จ่ายก. เอาออกใช้หรือให้ เช่น จ่ายเครื่องแบบ, โดยปริยายหมายความว่า ซื้อ ก็มี เช่น จ่ายกับข้าว.
จำหน่ายเอาออก เช่น จำหน่ายจากบัญชี.
ชัก ๑เอาออก, หักออก, เช่น ชักค่าอาหาร ชักค่านายหน้า
ถอดก. เอาออก เช่น ถอดเสื้อ ถอดรองเท้า
ถอนเอาออก เช่น ถอนฟัน
ถ่ายก. เอาออกจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่ง เช่น ถ่ายรถ ถ่ายเรือ, เอาสิ่งหนึ่งออกแล้วเอาอีกสิ่งหนึ่งใส่เข้าไปแทนที่ เช่น ถ่ายนํ้า ถ่ายเลือด
ปลด(ปฺลด) ก. เอาออก (ใช้แก่สิ่งที่เกี่ยวอยู่ แขวนอยู่ คล้องอยู่ หรือขัดอยู่ เป็นต้น) เช่น ปลดม่านที่แขวนอยู่ ปลดห่วงที่เกี่ยวอยู่ ปลดลูกดุมที่ขัดอยู่
เปลื้อง(เปฺลื้อง) ก. เอาออก (ใช้แก่เครื่องแต่งตัวที่นุ่งห่มหรือคลุมอยู่), ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป เช่น เปลื้องทุกข์ เปลื้องหนี้, ปลดเปลื้อง ก็ว่า.
ยกเว้นก. ไม่เกี่ยวด้วย, กันเอาออก, ยอมให้เป็นพิเศษ.
ลดก. น้อยลง ตํ่าลง หรือทำให้น้อยลงตํ่าลงกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เดิม เช่น น้ำลด ลดโทษ ลดราคา ลดน้ำหนัก ไข้ลด ลดธงลงจากเสา, ผ่อนลง เช่น ลดฝีเท้า ลดฝีจักร ลดระดับ ลดเสียง, เอาออก เช่น ลดฝาเรือนออกด้านหนึ่งทำให้ห้องโล่งขึ้น, หย่อนตัวลงนั่งหรือนอน เช่น ลดตัวลงนั่ง.
เลือก ๑ก. คัดสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขึ้นไปเพื่อเอาไว้หรือเอาออกตามต้องการ เช่น เลือกผู้ใหญ่บ้าน เลือกหัวหน้าชั้น.
แล่ก. นอนใบมีดแล้วเฉือนเอาออก เช่น แล่เอาแต่เนื้อ ๆ.
เว้นก. แยกเอาออก (ไม่ให้พัวพันกันอยู่กับสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือไม่พึงกระทำ) เช่น ทำเลขทุกข้อเว้นข้อ ๔ เปิดทุกวันเว้นวันนักขัตฤกษ์ วันโกนไม่ละวันพระไม่เว้น, เป็นคำใช้ได้ทั่ว ๆ ไป ถ้าต้องการให้ทราบชัดว่าเว้นด้วยลักษณะไหน ก็เอาคำอื่นซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกันมาประกอบเข้า เช่น งดเว้น ยกเว้น ละเว้น.
สกัดเค้นหรือแยกเอาออกมา เช่น สกัดนํ้ามัน สกัดน้ำหอมจากดอกกุหลาบ.
หักเอาออกจากจำนวนที่มีอยู่ เช่น หักจำนวนเงิน
หักบัญชีก. เอาออกจากจำนวนที่มีอยู่ในบัญชี, หักกลบลบหนี้ทางบัญชี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ablate๑. ตัดออก, เอาออก๒. ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delivery๑. การคลอด [มีความหมายเหมือนกับ accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; partus; tocus]๒. การเอาออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deliver๑. ทำคลอด๒. เอาออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloodlettingเลือด,การเอาออก;เจาะเลือดออก;เจาะเลือดออกเพื่อรักษา [การแพทย์]
Caldwell-Luc Operationเอาออกโดยวิธีเวลลุค [การแพทย์]
Evacuateดูด,เอาออก [การแพทย์]
Marsupialization Techniqueการปลิ้นเอาออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go on!ไปให้พ้น เอาออกไป The Blues Brothers (1980)
Will you take this off? It pinches every time I speak.ช่วยเอาออกให้ทีได้มั้ย มันตึงเวลาพูด Gandhi (1982)
I won't let them move because you gave it to meผมจะไม่ให้พวกเขาเอาออกเพราะนายให้มันกับผม 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Hey, Tom. Television. Take it out and see if anything's on.เฮ้ทอม โทรทัศน์ เอาออกมาดูสิว่ามีข่าวอะไรบ้าง Night of the Living Dead (1990)
I kept it in my pocket. It was the only piece of evidence not destroyed in the fire.ฉันเอาออกมาจากซากศพ Deep Throat (1993)
Here's okay. Let it go.เอาล่ะ เอาออกมาได้แล้ว Léon: The Professional (1994)
I said, "Let it go. "ฉันบอกว่าเอาออกมา Léon: The Professional (1994)
He knew if the gooks ever saw the watch, it'd be confiscated, taken away.เขารู้ว่าถ้า gooks เคยเห็นนาฬิกา มันต้องการจะยึดเอาออกไป Pulp Fiction (1994)
Before we took off, I wanted to say thanks for the hospitality, Mayor Wando.ก่อนที่เราจะเอาออกผมอยากจะบอกว่า ขอบคุณสำหรับการต้อนรับนายกเทศมนตรี Wando Dante's Peak (1997)
Would you like all of them out, miss?ให้เอาออกมาหมดเลยหรือคะ Titanic (1997)
Down to half flow, here's your volume.-เอาออกได้หรือยัง -เอาออกได้ City of Angels (1998)
- Ready to come off?เอาออกเลย City of Angels (1998)
If you've any proof, out with itถ้ามีข้อพิสูจน์ เอาออกมา The Legend of 1900 (1998)
We can distribute that.เอาออกมาเเจก The Man in the Iron Mask (1998)
Get rid of it.เอาออกไป The Man in the Iron Mask (1998)
Those are some contentious items you might not want to put on the block.เป็นพวกที่ยังคลุมเคลือ คุณยังเอาออกประมูลไม่ได้ The Red Violin (1998)
Take them off?ให้เอาออกเหรอ? Christmas in August (1998)
The image of him in an open field strumming his guitar was fixed in my mind like a picture in a frame that was screwed to the wall and wouldn't come off.ฉันนึกถึงภาพของเขาบรรเลงกีตาร์อยู่กลางทุ่งกว้าง... ...มันยังติดอยู่ในใจฉันแน่นเหมือนภาพถ่าย ...ที่ถูกขันสกรูติดกำแพงไม่มีทางเอาออก April Story (1998)
- No, we always put it there.ไม่มี ปกติจะเอาออกมาหมดแล้ว Pola X (1999)
-Yeah, I Ieft it out for you.- ใช่ ฉันเอาออกมาให้คุณ The Story of Us (1999)
I'll take it off. I'll help you right.ผมจะเอาออก ผมจะช่วยดีๆ Unbreakable (2000)
How much did you take off?ลูกเอาออกไปเท่าไหร่ Unbreakable (2000)
-Keep him out!-เอาออกไปเลย Rock Star (2001)
If you want, take them off. I am not taking off--ถ้าเธอต้องการก็มาถอดเลย แต่ฉันจะไม่ยอมเอาออก Rock Star (2001)
Now, listen.-เอาออกไปเลยไหม Rock Star (2001)
I got out.เอาออกได้แล้ว. Visitor Q (2001)
The shed on the right.เอาออกไป All About Lily Chou-Chou (2001)
When they catch a murderer's face on TV, Do you know why it is shown blurred?เมื่อพวกมันจับผิดเราได้ มันจะเอาออกทีวีแกรู้มั้ย เพราะอะไรมันถึงทำภาพมัว? Bad Guy (2001)
You could always take it out and count it.นายก็แค่เอาออกมานับดูเท่านั้น X-Ray (2001)
My sister was going to smuggle out... a sample of the virus they were developing.น้องสาวของฉันกำลังจะแอบเอาออกไปด้วย... ตัวอย่างของไวรัส พวกเขากำลังพัฒนา Resident Evil (2002)
-How close do you want me to get? -Get all the way down.จะให้ตัดกินไปแค่ไหน , เอาออกให้หมดแหละ Ken Park (2002)
Gross, get it off me!เอาออกไปเดี๋ยวนี้เลย แหวะ Ken Park (2002)
How will you get them out?- จะเอาออกมาได้ไง บอกฉันซิ The Pianist (2002)
How will you get them out?- ใช่ เอาแหนบคีบ - ฉันอยากรู้ แกจะเอาออกมายังไง The Pianist (2002)
It quicklyนี่ เอาออกได้แล้ว เร็วหน่อยๆ Sex Is Zero (2002)
Come on in, Colin. Webster, this is Colin. Show him.เข้ามาเลย คอลิน เวปสเตอร์ นี่คุณคอลิน เอาออกมาให้เขาดูสิ Hope Springs (2003)
Well, apparently poor Pam Anderson has had her breast implants taken out and put back in so many times, her entire chest is collapsing.ดูสิ แพมแอนเดอร์สันน่ะ/N จะไปเอานมออกแล้ว เดี๋ยวก็เอาเข้า เอาออก Latter Days (2003)
I've been bugged Please find itมันตามเราตลอด ชั้นถูกติดเครื่องติดตาม ช่วยเอาออกให้หน่อย Oldboy (2003)
Take it outเอาออกไป Sweet Sex and Love (2003)
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว The Corporation (2003)
Yeah, come on.เอาออกมาเหอะน่า The Girl Next Door (2004)
I can't.ฉันเอาออกไม่ได้! A Cinderella Story (2004)
So unless that thing looks good on your ass, lose it!ถ้าไอ้วิคนั่นมันไม่ได้ทำให้ก้นดูดีล่ะก็ เอาออกไปซะสิยะ Shall We Dance (2004)
Ben, pick it up.เบน, เอาออกมาเลย. National Treasure (2004)
You're such kung-fu masters, go take it on the road.พวกเจ้าต่างก็เป็นปรมจารย์ด้านกังฟู เอาออกไปใช้ที่ถนนโน่น Kung Fu Hustle (2004)
Dad, you couldn't even get it open.พ่อเอาออกมายังไม่ได้เลย Crash (2004)
What are you doing? Don't do that in here.ทำอะไรน่ะ อย่าเอาออกมาแบบนี้สิ Uno (2004)
At this continued state of rest... the human body breathes 0.3 liters of oxygen a minute... or roughly 2,000 liters in four days.ในช่วงที่นอนหลับ... ร่างกายมนุษย์จะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป 0.3 ลิตรต่อนาที... 4 วันก็ใช้ประมาณ 2,000 ลิตร Primer (2004)
If I get this through right away, can you make the evening news?ผมพึ่งได้มาสดๆเลย คุณเอาออกอากาศคืนนี้ทันมั๊ย Hotel Rwanda (2004)
You have to lead with this.คุณต้องเอาออกอากาศ Hotel Rwanda (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
การตัดเอาออก [n.] (kān tat ao øk) EN: ablation   FR: ablation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerobics[N] การออกกำลังที่ช่วยให้หายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น
clearance[N] การทำให้หมดไป, See also: การเอาออกไป, Syn. removal, withdrawal
clear away[PHRV] ย้ายออกไป, See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, กำจัด, Syn. clear off
clear off[PHRV] เก็บออกไปจาก (ปกติบนโต๊ะ), See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, Syn. clear away
clear out[PHRV] เอาออกไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ย้ายออกไป, Syn. push off
collect from[PHRV] เอาออกมาจาก (สถานที่), See also: พาออกจาก (สถานที่)
comb out[PHRV] เอาออกจากกลุ่ม (โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ต้องการ), See also: ย้ายออกจากกลุ่ม
delete from[PHRV] ลบออกจาก, See also: เอาออกจาก, Syn. erase from, leave out, miss out, omit from
dig out[PHRV] ขุดหาและเอาออกมา, See also: ค้นหาและเอาออกมา
dislodge from[PHRV] ขับออกจาก, See also: ไล่ออกจาก, เอาออกจาก
dispose of[PHRV] เอาออกไป (โดยการทิ้ง ขายหรือให้), See also: ย้ายออก
dispose towards[PHRV] ตัดออกไป, See also: เอาออกไป
empty out[PHRV] เทออกให้หมด, See also: เอาออกให้หมด
erase from[PHRV] ลบออก, See also: เอาออก, ขีดฆ่าออก, Syn. delete from, leave out, miss out, omit from
flick away[PHRV] เคาะออก, See also: ขยับเพื่อเอาออก
flick off[PHRV] เคาะออก, See also: ขยับเพื่อเอาออก
delete[VT] ตัดออก, See also: ลบทิ้ง, ลบออก, เอาออก, Syn. cancel, brushoff, Ant. include
dislodge[VT] เอาออกจากที่เดิม, See also: ทำให้หลุดจากที่, ทำให้เคลื่อน, Syn. displace, derail, dislocate
dismantle[VT] รื้อ, See also: ถอดออก, แยกออก, เอาออก, Syn. disassemble, dismember, Ant. assemble, put together
excise[VT] ตัดออก, See also: ผ่าตัดเอาออก
get down[PHRV] ขจัดออก, See also: ทำลาย, ขจัด, เอาออกไป, Syn. cut down
get off[PHRV] เอาออกไป, See also: ถอดออก, Syn. take off
get out[PHRV] เอาออกไป, See also: ทำให้ออกไป, ออกไป, Syn. go out
get out[PHRV] ถอดออก, See also: เอาออก, ออกไป, Syn. drag out, draw out
get out of[PHRV] เอาออกจาก, See also: ย้ายออกจาก, Syn. take out
have off[PHRV] เอาออกโดยบังเอิญ, Syn. take off
hand over[VT] ยื่นให้, See also: ส่งให้, เอาออกมาให้, ยอมให้, Syn. give up, surrender
kiss off[PHRV] จูบเอาออก
leave out[PHRV] ลบออกไป, See also: กันออกไป, เอาออกไป, Syn. delete from, erase from, miss out, omit from
off[ADV] เอาออก, See also: แยกออกมาจาก, หักออก
prune away[PHRV] กำจัด, See also: เอาออก, ขจัด
purge from[PHRV] ขจัด, See also: ชำระจาก, เอาออกจาก
put out of[PHRV] เอาออกไป, See also: ทำให้ออกไป
quit of[PHRV] กำจัด, See also: ขจัด, เอาออก
remove[VT] นำออกไป, See also: เอาออก, Syn. delete, displace, take away
remove from[PHRV] เอาออกจาก
shed[VT] กำจัด, See also: เอาออก, Syn. discard, eliminate, toss, Ant. keep, retain
subtract[VI] ลบออกไป, See also: เอาออก, หักออก, Syn. deduct, omit, take away
serve to[PHRV] นำไปให้, See also: เอาออกไปให้
shoot off[PHRV] ยิงจนหลุด, See also: ยิงขาด, ยิงเพื่อเอาออก, Syn. shoot away
slough off[PHRV] สลัดทิ้ง, See also: ขจัด, เอาออกไป, Syn. fling off
snap out of[PHRV] ปลดปล่อย (ความรู้สึก), See also: เอาออกมา
soak off[PHRV] แช่น้ำเพื่อเอาออก
strain away[PHRV] กรองออก, See also: เอาออก, Syn. strain off
strain off[PHRV] กรองออก, See also: เอาออก, Syn. strain away
strike from[PHRV] ลบออก, See also: เอาออก, คัดชื่อออก, Syn. strike off
strike off[PHRV] เอาออก, See also: ลบออก, ขีดฆ่า, Syn. cross out
strip away[PHRV] ปอกเปลือก, See also: เอาเปลือกออก, เอาออก, Syn. strip off
strip away[PHRV] ถอดออก, See also: เอาออกมา, เผยออก, Syn. strip off
strip off[PHRV] ปอก, See also: เอาเปลือกออก, เอาออก, Syn. strip away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
de-Pref. ขจัด,เอาออก,จาก,ลดต่ำ,ปฎิเสธ,กลับกัน,จาก,ลง
delete(ดิลีท') vt. ลบออก,เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึง แป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้ จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออก ตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึง การลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file) หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง (program) หรือแฟ้มข้อมูล (file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น A>DEL* . BASมีความหมายเหมือน erase
deletion(ดิลี'เชิน) n. การลบออก,การเอาออก,การตัดออก
demount(ดีเมาทฺ') vt. ถอด,ปลด,เอาออก., See also: demountable adj. ดูdemount
dethrone(ดีโธรน') vt. เอาออกจากบัลลังก์,ปลด., See also: dethronement n. ดูdethrone, Syn. depose
detract(ดิแทรคทฺ') vt.,vi. หันเห,เคลื่อนย้าย,เอาออก,เลิกล้ม,ทำลาย,ลดค่า, See also: detractingly adv. detractor n.
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction
detrain(ดิเทรน') vi. ลงจากรถไฟ vt. เอาออกจากรถไฟ, See also: detrainment n.
dislodge(ดิสลอจฺ') vt. ขับออกจากที่,เอาออก vi. เคลื่อนจากที่, See also: dislodgement n. ดูdislodge dislodgment n. ดูdislodge, Syn. remove
disroot(ดิสรูท') vt. ถอนราก,เอาออกจากที่
draft(ดราฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n. ต้นร่าง,ฉบับร่าง,การร่าง,การวาด,การสเก็ตช์ภาพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง,เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม,การเกณฑ์ทหาร,การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง,สัตว์ที่ใช้ลากของ,แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน,การเอาออก,กา
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
extirpate(เอคซฺ'เทอเพท) vt. เอาออกสิ้น,ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน., See also: extirpation n. extirpative adj. extirpator n., Syn. exterminate
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart,whisk,flitter,flutter
omissible(โอมิส'ซะเบิล) adj. ยอมได้,ละเลยได้,เอาออกได้
omit(โอมิท') vt. ละเว้น,เว้น,ละเลย,เอาออก,ตัดทอน,ข้ามไป
ostracise(ออส'ทระไซซ) vt. เอาออกไปจากสังคม,เนรเทศ,เอาออก,ตัดสิทธิ์
ostracize(ออส'ทระไซซ) vt. เอาออกไปจากสังคม,เนรเทศ,เอาออก,ตัดสิทธิ์
pig(พิก) n. หมู,สุกร,หมูป่า,เนื้อหมู,คนสกปรก,คนมูมมาม,คนที่เหมือนหมู,คนรั้น,ตำรวจ,นักสืบ,หญิงที่มั่วโลกีย์,ม้าเลว,โลหะที่เอาออกมาจากเตาหลอม,กลีบผลส้ม. vi. ออกลูกหมู,อยู่กันอย่างหมู
reduction(รีดัค'เชิน) n. การลดลง,การย่อ,การทำให้หด,การทด,การทอน,การทำให้เจือจาง,การเอาออกซิเจนออกจากออกไซด์,การเพิ่มไฮโดรเจนแก่สาร,การได้อิเล็กตรอนของสาร,การลดวาเลนซีของธาตุที่มีประจุบวกในสารประกอบ, See also: reductional adj. -S...
removable(รีมูฟ'วะเบิล) adj. เอาออกได้,ย้ายได้,ถอดได้,ปลดเปลื้องได้,ลบได้,ยกไปได้, See also: removability n. removableness n. removably adv.
removal(รีมู'เวิล) n. การเอาออก,การย้าย,การถอด,การเปลี่ยนแปลง,การโยกย้าย,การไล่ออก,การขับออก,การฆ่า,การลอบฆ่า
remove(รีมูฟว') vt. เอาออก,ย้าย,โยกย้าย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กำจัด,ปลด,ปลดเปลื้อง,ไล่ออก,ฆ่า,ลอบฆ่า vi. ย้าย,โยกย้าย,จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ย้าย,โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน,การคั่นกลาง,การเลื่อนชั้น,ระดับความแตกต่าง, See also: remover n.
retire(รีไท'เออะ) vi. ถอยออก,ถอนตัว,ไปนอน,เข้านอน,ปลด,ปลดเกษียณ,ออกไป,จากไป,ปลีกตัว,ซ่อนตัว,สละโลก vt. ถอน,ถอนกลับ,เอาออก,ถอนตัว,รับคืนธนบัตร, See also: retirer n., Syn. quit,resign,withdraw
shear(เชียร์) (sheared,shorn/sheared,shearing,shears} vt.,vi. ตัด,ตัดออก,ตัดขน,ตัดเล็ม,ตัดขาด,ฟัน,เอาออก,เพิกถอน,ขจัด,ใช้เคียวตัด,แล่นผ่าน n. การตัด,การตัดขนแกะ,แรงตัด,กรรไกรขนาดใหญ่,ใบมีดของกรรไกร,เครื่องตัด,แท่นตัด,สิ่งที่ตัดออก,ปริมาณขนที่ตัดออก,ขาหยั่ง
subtract(ซับแทรคทฺ') vt.,vi. ถอนออก,ลบออก,ลบ,เอาออก,หัก,ชัก., See also: subtracter n., Syn. withdraw,deduct
un-(คำเสรมหน้า) ไม่,ไม่ม,ปราศจาก,ไร,สลัด,เอาออก,เลก,ยกเลิก,ทำให้สูญเสย,ตรงกันข้าม
unbar(อันบาร์) vt. ถอดกลอนประตูออก,เปิดสลัก,เปิดประตู,เอาออก,ขจัด,ทำให้สะดวก
unhang(อัน'แฮง) adj. เอาลง,เอาออก
unhinge(อันฮินจฺ') vt. ถอดบานพับออก,เอาออก,แยกออก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสียสมดุล
unlace(อันลิส') vt. แก้,คลาย,ปลด,เอาออก,หั่นเป็นชิ้น ๆ, Syn. unfasten
unpack(อันแพค') vt. แก้ห่อ,เอาออกจากห่อ หรือที่บรรจุ,เอาลงพาหนะบรรทุก. vi. เอาออกจากภาชนะบรรจุ, Syn. unburden
unreel(อันรีล') vt.,vi. แก้ม้วน,แก้,ปลด,ปล่อย,เอาออก., See also: unreelable adj.
unseat(อันซีท') vt. เอาออกจากที่,เอาลงจากหลังม้า,ปลดจากตำแหน่งทางการเมือง
unship(อันชิพ') vt.,vt. เอาลงจากเรือ,ขนลงจากเรือ,เอาออก,ปลดออก
vacate(เว'เคท) vt.,vi. ทำให้ว่าง,เอาออก,ย้าย,เจียดออก,ทำให้ว่าง,ยกเลิก,เพิกถอน., See also: vacatable adj., Syn. annul
wanting(วอน'ทิง) adj. ขาดแคลน,ไม่มี prep. ปราศจาก,ลบ,เอาออก, Syn. lacking,missing
whittle(วิท'เทิล) vt.,.vi. เหลา,เฉือน,ตัด,เกลา,ถาก,หั่นให้น้อยลง,เอาออกทีละน้อย,ทำให้ลดน้อยลง n. มีด (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่) ., See also: whittler n.
winkle(วิง'เคิล) n. หอยโข่ง,หอยเล็ก,หอยทะเลเล็ก ๆ vt. แคะเนื้อหอยออก,แคะออก,เอาออก,ขับออก, Syn. snail
write(ไรทฺ) vt.,vi. เขียน,เขียนหนังสือ,เขียนจดหมาย,แต่งหนังสือ,กรอกหนังสือ,บรรยาย,ประพันธ์,ลงนาม,บันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์, -Phr. (write off ขีดฆ่าออก เอาออกจากบัญชี,ทำบัญชีหนี้สูญ,ตัดสินใจลืม), See also: writable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(vt) สรุป,เอาออก
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ
detract(vi) ลดค่า,เอาออก
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
elicit(vt) เอาออกมา,ล้วงความจริง,ดึงออกมา,นำออกมา
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น
omit(vt) ละเว้น,ละเลย,เว้น,เอาออก
retire(vt) เอาออก,ถอนออก,ถอนตัว,ถอนคืน
unpack(vt) แก้ออก,เอาออก,รื้อออก,เปิดออก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り出す[とりだす, toridasu] Thai: เอาออก English: to take out
持ち出す[もちだす, mochidasu] Thai: เอาออกไป English: to take out

German-Thai: Longdo Dictionary
ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entfernen (vt ) เอาออกไป ตัดออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top