ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เหียน*

   
145 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหียน, -เหียน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหียน[V] turn, See also: rotate, shift, Syn. หัน, หันเหียน, หันเห, Example: ผู้แต่งหนังสือบางคนชอบหันเหียนเปลี่ยนวิธีเรียบเรียงภาษาไทยไปตามประโยคภาษาต่างประเทศ
เหียน[V] feel nauseous, See also: feel sick, be affected with nausea, be nauseated, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, Example: ระยะนี้เธอมักจะคลื่นเหียนอาเจียนบ่อยๆ จนผิดสังเกต
บังเหียน[N] rein, See also: bridle, Example: คนควบคุมม้าถือบังเหียนเตรียมพร้อมจะออกตัวได้ทุกเมื่อ, Thai definition: เครื่องบังคับม้าให้ไปในทางที่ต้องการ ทำด้วยเหล็กหรือไม้ใส่ผ่าปากม้า ที่ปลายมีห่วง 2 ข้างสำหรับผูกสายบังเหียนโยงไว้ให้ผู้ขี่ถือ
เหียนราก[V] feel like vomiting, See also: be affected with nausea, be nauseated, Syn. คลื่นเหียน, คลื่นไส้, Example: เธอตื่นเช้ามาเหียนรากทุกเช้า, Thai definition: ทำอาการจะอาเจียน
คลื่นเหียน[V] feel queasy, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียนอาเจียน, Example: ผมรู้สึกคลื่นเหียนขึ้นมาทันที เมื่อได้กลิ่นเหม็นเน่าของหมาตาย, Thai definition: มีอาการคลื่นไส้รู้สึกจะอาเจียน
ถือบังเหียน[V] govern, See also: be in the saddle, control, be in power, Syn. ปกครอง, Example: สมัยที่ท่านถือบังเหียนอยู่ต่างจังหวัด ท่านไม่เกรงกลัวใครเลย, Thai definition: มีอำนาจบังคับให้เป็นไปตามต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลื่นเหียนก. มีอาการคลื่นไส้จะอาเจียน.
ถือบังเหียนก. บังคับม้าให้ไปในทางที่ต้องการ โดยใช้มือกระตุกบังเหียนที่สวมปากม้า, โดยปริยายหมายความว่า มีอำนาจบังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่ต้องการ.
บังเหียนน. เครื่องบังคับม้าให้ไปในทางที่ต้องการ ทำด้วยเหล็กหรือไม้ใส่ผ่าปากม้า ปลายทั้ง ๒ ข้าง มีห่วงสำหรับผูกสายบังเหียนโยงไว้ให้ผู้ขี่ถือ, โดยปริยายหมายความว่า อำนาจบังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่ต้องการ เช่น ถือบังเหียนการปกครองบ้านเมือง กุมบังเหียน.
ไม้หกเหียนน. ไม้ดัดแบบหนึ่งที่มีหุ่นหักลงดิน แล้ววกกลับขึ้นมา.
สายบังเหียนน. สายที่ผูกปลายบังเหียนทั้ง ๒ ข้างสำหรับโยงไปให้ผู้ขี่ม้าถือเพื่อบังคับม้า.
หกเหียนน. เรียกไม้ดัดแบบหนึ่งที่มีหุ่นหักลงดิน แล้ววกกลับขึ้นมา ว่า ไม้หกเหียน.
หันเหียนก. เปลี่ยนท่าทาง, พลิกแพลง, เช่น รำร่ายหันเหียนเวียนละวัน หมายมั่นเข่นฆ่าราวี (อิเหนา), เหียนหัน ก็ว่า.
เหียนก. หัน เช่น เหียนใบเรือ.
เหียนหันก. เปลี่ยนท่าทาง, พลิกแพลง, หันเหียน ก็ว่า.
เหียน ๒, เหียนก. มีอาการพะอืดพะอมคล้ายจะคลื่นไส้ เช่น รู้สึกเหียน ๆ, มักใช้เข้าคู่กับคำ คลื่น เป็น คลื่นเหียน.
เหียนรากก. มีอาการจะอาเจียน.
กระวิน ๑น. ห่วงที่เกี่ยวกันสำหรับโยงสัปคับช้าง, ห่วงติดกับบังเหียน หรือเหล็กผ่าปากม้า, ประวิน ก็ใช้.
ไข้เหลืองน. โรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงเป็นพาหะ ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน ปวดศีรษะ และปวดหลัง ไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ชีพจรเต้นช้าลง ผิวและตาเหลือง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตภายใน ๖-๗ วัน.
ประวินน. ห่วงที่เกี่ยวกันสำหรับโยงสัปคับช้าง, ห่วงติดกับบังเหียนหรือเหล็กผ่าปากม้า, กระวิน ก็ใช้.
ผ่าปากม้าก. เอาบังเหียนซึ่งทำด้วยเหล็กหรือไม้ใส่เข้าไปในปากม้า.
แพ้ท้องว. อาการของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อแรกตั้งครรภ์ มีอาการคลื่นเหียนอาเจียนเป็นต้น.
เมาก. อาการที่มึนจนลืมตัวขาดสติเพราะฤทธิ์เหล้าฤทธิ์ยาเป็นต้น เช่น เมาเหล้า เมากัญชา, มีอาการวิงเวียนคลื่นเหียนอาเจียนเพราะโดยสารเรือ รถ เครื่องบิน เป็นต้น เช่น เมาเรือ เมารถ เมาเครื่องบิน, ลุ่มหลงจนลืมตัวเพราะมียศมีอำนาจเป็นต้น เช่น เมายศ เมาอำนาจ.
เมาคลื่นก. มีอาการวิงเวียนคลื่นเหียนอาเจียนในเวลาที่เรือโดยสารถูกคลื่นในทะเล.
ลม ๑ชื่อโรคชนิดหนึ่ง มีอาการหลายอย่าง เช่น วิงเวียน หน้ามืด คลื่นเหียน, ถ้าอาการรุนแรงอาจถึงแก่สิ้นสติหรือตายได้ เช่น เขาเป็นลมแน่นิ่งไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
man on horsebackผู้กุมอำนาจ, ผู้ถือบังเหียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feet and brew-ups and you'll find you can do anything with him.พบว่าคุณสามารถทำอะไรกับ เขา เก็บบังเหียนแน่นอยู่กับนิสัย ของเขา How I Won the War (1967)
Give rein to your feelingsให้บังเหียนให้ความรู้สึกของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน Basic Instinct (1992)
"is to keep a tighter rein on your resident harlot.คุมบังเหียน ยัยกะหรี่ที่อยู่กับคุณให้ดีๆ The Constant Gardener (2005)
- Cut your harness free!-ตัดสายบังเหียนเธอให้หลุดซะ! The Cave (2005)
I'll take it from here.เอาบังเหียนมา ข้าจัดการเองจากนี้ Shadowless Sword (2005)
The Church was supposed to be carried on by a woman.ผู้ที่จะได้คุมบังเหียนของคริสตจักรคนต่อไปเป็นผู้หญิง The Da Vinci Code (2006)
- Horses, doc. Rein 'em in.-ม้าไง ด็อก ใส่บังเหียนมัน Eight Below (2006)
How long you gonna keep wiping my ass?- เธอจะถือบังเหียนฉันอีกนานมั้ย The Dark Defender (2007)
God, her mum, she's got quite the rod up her ass, doesn't she?แม่เธอสิ คุมบังเหียนเธอได้อยู่หมัดเลย Dex, Lies, and Videotape (2007)
I was wondering if my harnesses have arrived yet, huh?ผมอยากรู้ว่าบังเหียนของผม มาถึงหรือยัง Snow Buddies (2008)
A shipment dropped yesterday, but they weren't in it.มีของมาส่งเมื่อวานนี้ แต่ไม่มีบังเหียน Snow Buddies (2008)
If your headache gets worse or you start to feel even a little nauseous you got to let me know.ถ้าคุณปวดหัวอย่างรุนแรง หรือว่าเริ่มรู้สึกคลื่นเหียนนิดๆ คุณต้องบอกให้ผมรู้นะ Veritas (2008)
- Take the reins.ถือบังเหียนไว้! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
America was the first to harness the phenomenal, revolutionary power of "black gold".อเมริกาคือชาติแรกที่คุมบังเหียนปรากฎการณ์นี้ได้ พลังแห่งการปฏิวัติของ "ทองสีดำ" Home (2009)
A leash. A cage?มีบังเหียน มีคอก? Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Tighten your harnesses and think happy thoughts.รัดบังเหียนซะ แล้วคิดเรื่องที่มีความสุขเข้าไว้ Merry Madagascar (2009)
I drive the bus, I call the shots, and you tell me everything, whether you think it's important or not, because, trust me...ฉันเป็นคนกุมบังเหียน ตัดสินใจ และนายบอกฉันทุกอย่าง ไม่ว่านายจะคิดว่ามันสำคัญหรือไม่ Family Matters (2010)
- Horse.บังเหียน The Lunar Excitation (2010)
The phrase is "get back on the horse. " Not whores.คำที่ถูกคือ กลับขึ้นบังเหียนอีกหน ไม่ใช่ โสเภณี The Lunar Excitation (2010)
G.I. distress, nausea, cramping.มีปัญหาคลื่นเหียน เป็นตะคริว Consumed (2010)
Whoa! Somebody's auctioning off a jeweled ostrich bridle!เฮ้ย มีคนเอาบังเหียนนกกระจอกเทศฝังเพชรขึ้นประมูลบนเน็ตแน่ะ The Zarnecki Incursion (2011)
No. Glenn's was leather.ไม่ใช่หรอก ของเกล็นเป็นแค่บังเหียนหนัง The Zarnecki Incursion (2011)
Amazing, isn't it? The power of the sun, harnessed.น่าทึ่งจริงว่ามั้ย บังเหียนแห่งดวงอาทิตย์ Soul of Fire (2011)
Start with a yearling and teach it to respond to the reins and to the boy's voice.เริ่มจากลูกม้า และฝึกควบคุมมัน ผ่านสายบังเหียน กับเสียงของเจ้า Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
When the Khalasar rides, he'll be leashed to a saddle, forced to run behind the horses for as long as he can.เมื่อคาลลาซาร์เคลื่อนพล เขาจะถูกมัดไว้กับบังเหียน ให้ต้องวิ่งไล่ตามม้านาน ที่สุดเท่าที่ทำได้ You Win or You Die (2011)
He takes the reins of a country still reeling from the first terrorist attack to take place on its soil since 9/11... the destruction of the Washington Monument.เขากุมบังเหียนประเทศนี้ ยังคงหลงทางจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 9/11 Us or Them (2011)
You need to get back on the horse, and a cup of coffee's a good place to start.คุณต้องกลับไปคุมบังเหียนม้าอีกครั้ง และ กาแฟสักถ้วยเป้นการเริ่มที่ดี นี่เราจะทำอะไร Mea Makamae (2011)
Gave him the reigns, let him make decisions he shouldn't have made.ให้เขากุมบังเหียน ให้เขาตัดสินใจเรื่องเขาไม่ควรได้ทำ The Penelope Papers (2011)
I think he's ready for a new leash.ฉันคิดว่าเขาพร้อมสำหรับคุมบังเหียนอันใหม่ Intrigue (2011)
The Guild of Harness Polishers.สมาคมอาชีพช่างขัดบังเหียนม้า The Secret Sharer (2011)
Give me the bridle!เอาบังเหียนให้ข้า! The Duo (2011)
Scanlon can hold up his part of the deal keeping the media under control, and Chudnofsky does what he wants!สแกนลอนกุมบังเหียน เขาคุมสื่อได้ ชัดนอฟสกี้จึงเป็นเจ้าพ่อครองเมือง The Green Hornet (2011)
And now Scanlon is a dead man unless he proves he's still in control.สเเกนลอนตายเเน่ ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขากุมบังเหียนอยู่ The Green Hornet (2011)
Last faith healer we hooked up with had a reaper on a leash.ผู้รักษาคนล่าสุดที่เราเจอ ถือเคียวบนบังเหียน จำได้มั้ย The Born-Again Identity (2012)
You should give me the reins, I'm a better rider than you.น่าจะส่งบังเหียนให้ข้า The Night Lands (2012)
He freed this office from your leash.เขาทำให้ที่ว่าการฯไม่อยู่ใต้บังเหียนของคุณ Desperate Souls (2012)
I've been the one pulling the leash taut when they're salivating for a bite.ฉันเป็นคนที่ดึงบังเหียนให้ตึง ในขณะที่พวกมันน้ำลายหกเพื่อที่จะกัดสักคำ The Girl Who Knew Too Much (2013)
There isn't a dragon alive that I can't wrangle!ไม่มีมังกรตัวไหนที่ข้าคุมบังเหียนไม่ได้ How to Train Your Dragon 2 (2014)
Perhaps some temporary nausea.อาจจะคลื่นเหียนได้ The Babadook (2014)
Take charge of your life for as long as it lasts.ѧ¹Եͧ k The Mountain and the Viper (2014)
Young Einstein loved wandering these roads and giving his mind free rein to explore.หนุ่ม ไอนสไทน รักเดินถนนสายนี้ และให้ความคิดของเขาบัง เหียนฟรีในการสำรวจ A Sky Full of Ghosts (2014)
Put your feet in. Grab the reins.เอาเท้าวางในนี้ จับบังเหียนไว้ The Longest Ride (2015)
Pull back on those reins.ดึงสายบังเหียนไว้ The Longest Ride (2015)
Ease up on those reins a little bit.ขึ้นกับการดึงบังเหียน ค่อยๆ The Longest Ride (2015)
I died with my eyes open, saw the masters who pull our strings.ฉันตายทั้ง ๆ ที่ยังลืมตาอยู่ เห็นคน... คนที่กุมบังเหียนเราทุกคน The Well-Tempered Clavier (2016)
Only we can take the bridle of the cosmos... and lead it to where it needs to go.มีแต่เรา ที่กุมบังเหียนกาแล็กซี นำมันไปทิศทางที่ควรได้ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle   FR: bride [f] ; rêne [f]
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
คลื่นเหียน[v.] (khleūnhīen) EN: feel queasy   FR: avoir des nausées
กุมบังเหียนประเทศ[v. exp.] (kum banghīen prathēt) EN: hold the reins of government   FR: tenir les rênes du pouvoir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bit[N] เหล็กที่ขวางปากม้าสำหรับดึงบังเหียน
bridle[N] บังเหียน, See also: เครื่องบังคับม้า, Syn. harness
fetch up[PHRV] คลื่นไส้อาเจียน, See also: คลื่นเหียน, อ้วก, ไม่สบาย, Syn. bring up
foul[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, น่าคลื่นไส้, ชวนคลื่นเหียน, Syn. disgusting, revolting, repulsive
gag[VI] คลื่นเหียน, See also: สำรอก, คลื่นไส้อาเจียน
harness[N] บังเหียน, See also: เครื่องเทียมลาก, เครื่องเทียมม้า
harness[VT] ใส่บังเหียน, See also: ใส่เครื่องเทียมลาก
headstall[N] ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า, Syn. headpiece
leash[N] บังเหียน
martingale[N] บังเหียน
nausea[N] อาการคลื่นไส้, See also: อาการพะอืดพะอม, อาการคลื่นเหียน, Syn. aversion, contempt, disgust, Ant. liking, readiness, willingness
nauseated[ADJ] ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม, See also: คลื่นเหียน, ไม่สบาย, Syn. queasy, sick, sickish
nauseous[ADJ] ซึ่งรู้สึกคลื่นไส้, See also: คลื่นเหียน, Syn. loathsome, noisome, offensive
queasy[ADJ] คลื่นไส้, See also: คลื่นเหียน, วิงเวียน, Syn. nauseous, sick, uneasy
rein[N] สายบังเหียน, See also: บังเหียน, Syn. bridle, strap
rein up[PHRV] ดึงบังเหียน(ม้า)ให้หยุด
trace[N] บังเหียน
unbridled[ADJ] ซึ่งปลดบังเหียน
unharness[ADJ] ปลดเครื่องบังเหียนออก, See also: ปลดเกราะออก, Syn. unyoke, unload, disencumber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
bolter(โบล'เทอะ) n. ม้าที่มักจะหลุดจากบังเหียนเสมอ
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb,ch
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
bridoonn. เชือกบังเหียน
gagreinn. บังเหียนม้า
harness(ฮาร์'นิส) n. เครื่องบังเหียน,เครื่องเทียมม้า vt. เทียมม้า,ควบคุม, Syn. exploit,employ
headgearn. ส่วนที่ปกคลุมหัว,หมวก,บังเหียนดึงหัวม้า,สิ่งประดับบนหัว
headstalln. ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
keck(เคค) vi. คลื่นเหียน,แสดงความรังเกียจ
keeper(คี'เพอะ) n. ผู้เก็บรักษา,ผู้เฝ้า,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์,สิ่งยับยั้ง,หัว,หนีบ,เหล็กบังเหียน, Syn. caretaker
lug(ลัก) {lugged,lugging,lugs} vt.,vi. ลาก,ดึง,ฉุดคร่า,ดึงดัน,ดึงลาก. n. การลาก,การฉุดคร่า,หู,ใบหู,ส่วนที่โผล่ออกมา,ห่วงหนังของเครื่องบังเหียนม้า,คนงุ่มง่าม,คนทั่วไป
martingale(มาร์'ทิงเกล) n. บังเหียนม้า
morning sicknessอาการคลื่นเหียนอยากอาเจียน, Syn. nausea
nausea(นอ'เซีย) n. อาการคลื่นเหียน,ความสะอิด,สะเอียน,ความเกลียดชัง, Syn. motion
nauseant(นอ'ซิเอินทฺ) n. ตัวทำให้คลื่นเหียน
nauseate(นอ'ซิเอท) vt. ทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseation n.
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าคลื่นเหียน,
nauseous(นอ'เช ิส,-ซีเอิส) adj. ซึ่งทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseousness n., Syn. sickening
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane
rein(เรน) n. บังเหียน,เชือกบังเหียน,วิธีการควบคุม,เครื่องนำ vt.,vi. ดึงบังเหียน,ระงับ,หยุดยั้ง,บังคับ,ควบคุม, Syn. restraint,check
restrain(รีสเทรน') vt. ยับยั้ง,หยุดยั้ง,หักห้าม,อดกลั้น,กลั้น,ดึงบังเหียน,รั้ง,จำกัด,คุม,ควบคุม,ข่มใจ, See also: restrainability n. restrainable adj. restrainedly adv. restrainingly adv., Syn. repress,hinder
restrainer(รีสเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,สิ่งกรอง,สารเคมีที์ยับยั้งปฏิกิริยาเคมี,ผู้ยับยั้ง,ผู้อดกลั้น,ผู้ดึงบังเหียน,น้ำยาทำให้การปรากฎรูปขึ้นช้า (ในการล้างรูป)
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
retch(เรทชฺ) vi. พยายามอาเจียน,รู้สึกคลื่นเหียน, Syn. vomit
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
sicken(ซิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้ป่วย,ทำให้คลื่นเหียน,กลายเป็นป่วย,กลายเป็นไม่สบาย,กลายเป็นคลื่นเหียน,ทำให้รังเกียจ
sickening(ซิค'คะนิง) adj. ทำให้ป่วย (ไม่สบาย,คลื่นเหียน,คลื่นไส้) ., See also: sickeningly adv., Syn. nauseating
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
unbridle(อันโบร'เคิล) vt. ปลดบังเหียน,ปลด,ปล่อย,ทำให้ผ่อนคลาย,ไม่ควบคุม
unharness(อันฮาร์'นิส) vt. ปลดเครื่องบังเหียนออก,ปลดเกราะออก

English-Thai: Nontri Dictionary
bridle(vt) ใส่บังเหียนม้า,รั้งบังเหียน
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
emetic(adj) ซึ่งทำให้อาเจียน,ซึ่งทำให้คลื่นเหียน
gag(vt) อุดปาก,ปิดปาก,สวมบังเหียนปาก
harness(n) อานม้า,บังเหียน,เครื่องเทียม
harness(vt) ใส่อาน,ใส่บังเหียน,เทียม,ควบคุม
rein(n) การควบคุม,บังเหียนม้า,เครื่องนำ
rein(vt) บังคับ,ดึงบังเหียน,ควบคุม
ribbon(n) ริบบิ้น,โบ,แถบเหรียญตรา,สายสะพาย,สายบังเหียน
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ
sicken(vt) ทำให้ป่วย,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้คลื่นไส้,ทำให้คลื่นเหียน
trace(n) รอย,ซาก,สายพานลากรถ,สายบังเหียน
trap(n) กับดัก,แร้ว,รถเทียมม้า,เครื่องบังเหียน
trap(vt) ดัก,ทำให้ตกหลุม,ใส่บังเหียน,จับกุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top