ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เหรียญ*

   
290 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหรียญ, -เหรียญ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหรียญ[N] coin, See also: medal, Example: เหรียญที่เธอคล้องคอนั้นเป็นเหรียญเนื้อเงิน, Count unit: เหรียญ, อัน, Thai definition: โลหะที่ทำเป็นรูปต่างๆ มีลักษณะกลมแบน
เหรียญตรา[N] decorations, See also: medal, Example: ข้าราชการบางคนสวมชุดข้าราชการการเมือง โดยเอาเหรียญตราปักไว้ที่อกเสื้อ, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญสำหรับประดับเกียรติ
เหรียญทอง[N] gold coin, Example: ทีมตะกร้อของไทยมีความหวังเต็มเปี่ยมที่จะได้เหรียญทองมาครอบครอง, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญรางวัลที่ให้สำหรับผู้ชนะเลิศ
เหรียญเงิน[N] silver coin, Example: นักกีฬาของเราได้เหรียญเงิน หรือรองชนะเลิศทั้งสองทีม, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญรางวัลที่ให้สำหรับรองชนะเลิศ
เหรียญทองแดง[N] bronze medal, Example: ทีมฟุตบอลไทยสามารถฟันฝ่าเข้าไปชิงเหรียญทองแดงได้สำเร็จ, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญรางวัลสำหรับตำแหน่งชนะเลิศรองจากเหรียญเงิน
เหรียญรางวัล[N] medal, Example: เขาได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้, Count unit: เหรียญ
เหรียญกล้าหาญ[N] decoration for bravery, See also: decoration for valour, Example: เธอได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญในครั้งนี้ด้วย, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญที่ให้ประดับเป็นการเชิดชูเกียรติในความกล้าหาญ
เหรียญกระษาปณ์[N] coin, See also: medal, medallion, Example: ทางมูลนิธิจะผลิตเหรียญกระษาปณ์ออกมาจำหน่าย, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เงินตราโลหะที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหรียญน. โลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรือรูปเหลี่ยมเป็นต้น มีภาพนูนหรือตัวอักษรอยู่บนพื้น เช่น เหรียญกระษาปณ์ เหรียญความดีความชอบ เหรียญที่ระลึก.
กระษาปณ์(-สาบ) น. เงินตราที่ทำด้วยโลหะ เช่น เหรียญกระษาปณ์ โรงกระษาปณ์, กษาปณ์ ก็ใช้.
ก้อย ๑ในการเล่นปั่นแปะหรือโยนหัวโยนก้อย เรียกสมมุติด้านหนึ่งของสตางค์หรือเหรียญกระษาปณ์ ว่า ด้านก้อย, คู่กับ ด้านหัว
กัลปพฤกษ์ ๑เรียกต้นไม้ที่ทำขึ้นเนื่องในการทิ้งทานในงานเมรุหลวง และมีลูกมะนาวบรรจุเงินตราห้อยอยู่ตามกิ่งต่าง ๆ ของต้นไม้นั้น ว่า ต้นกัลปพฤกษ์, เรียกลูกมะนาวที่บรรจุเหรียญเงินนั้น ว่า ลูกกัลปพฤกษ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์น. สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด.
เงินวัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน, วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย, ได้แก่ เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร, เงินตรา ก็เรียก
เงินแดงน. เงินปลอม เช่นปลอมเงินพดด้วงโดยใช้ทองแดงชุบด้วยเงิน หรือปลอมเงินเหรียญด้วยการผสมโลหะอื่นที่มีค่าน้อยกว่า, เงินเก๊ ก็เรียก, โดยปริยายหมายถึงคนที่ใช้งานใช้การไม่ได้.
เงินตราน. เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ได้แก่ เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร, (โบ) เงินที่ทำเป็นก้อนลักษณะคล้ายตัวด้วงงอ มีตราจักรและตราประจำรัชกาล มีขนาด น้ำหนัก และราคาต่างกัน ใช้เป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยน, เงินพดด้วง ก็เรียก.
เงินตายน. เงินตราที่ทางราชการประกาศยกเลิก, เงินพดด้วงซึ่งทางราชการประกาศยกเลิกภายหลังที่มีการใช้เงินเหรียญและธนบัตร.
เงินแปน. เงินเหรียญมีลักษณะแบนกลมที่ออกมาใช้เป็นเงินตราในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทำด้วยเงิน มีราคาเป็นตำลึง บาท สลึง เฟื้อง ไพ (ประชุม ร. ๔), เรียกเหรียญซึ่งทำด้วยทองแดงหรือดีบุก.
ดุษฎีมาลาน. ชื่อเหรียญที่พระราชทานเฉพาะแก่ผู้ได้ใช้ศิลปวิทยาให้เป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองถึงขนาด พระราชทานประกอบกับเข็มศิลปวิทยา.
ติด ๑ประดับ เช่น ติดเหรียญ ติดตรา เอาดอกไม้ติดผม
ตู้เกมน. เครื่องเล่นเกมอย่างเกมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยม ด้านหน้ามีจออย่างจอคอมพิวเตอร์ มีปุ่มและแกนควบคุมให้ผู้เล่นควบคุมคำสั่งการเล่น ผู้เล่นต้องหยอดเหรียญจึงจะเริ่มเล่นเกมได้.
ตู้เพลงน. เครื่องเล่นแผ่นเสียงอัตโนมัติสำหรับหยอดเหรียญเลือกเพลงตามต้องการ.
ทวีธาภิเษกน. พระราชพิธีสมโภชเมื่อรัชกาลที่ ๕ ทรงครองราชสมบัติยืนนานมาเป็น ๒ เท่าของรัชกาลที่ ๔, เรียกเหรียญที่จัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีนี้ ว่า เหรียญทวีธาภิเษก.
ทศ ๑, ทศ-(ทด, ทดสะ-) น. เรียกเหรียญทองสมัยรัชกาลที่ ๔ ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของชั่ง = ๘ บาท ว่า ทองทศ.
ทองทศน. ค่ากำหนดแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของชั่ง = ๘ บาท.
ทองแปน. เหรียญทองมีลักษณะกลมแบนที่ออกมาใช้เป็นเงินตราในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทำด้วยทองคำ มี ๓ ขนาด ราคาแตกต่างกัน คือ ทองทศ ทองทิศ ทองพัดดึงส์.
ทองพัดดึงส์น. ค่ากำหนดแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เท่ากับ ๑ ใน ๓๒ ของชั่ง = ๒.๕๐ บาท.
ทองพิศน. ค่ากำหนดแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เท่ากับ ๑ ใน ๒๐ ของชั่ง = ๔ บาท.
ทิ้งทานก. ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ, โปรยทาน ก็ว่า.
ประกับ ๒น. วัตถุใช้แทนเงินปลีก ขนาดเท่าเหรียญมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว ทำด้วยดินเผาตีตราต่าง ๆ.
ประดับก. ตกแต่งให้งามด้วยสิ่งต่าง ๆ มีสร้อย แหวน เป็นต้น เช่น ประดับเหรียญตรา ประดับอาคารสถานที่ ประดับโคมไฟ, โดยปริยายหมายความว่า ประกอบ, เพิ่ม, เช่น ประดับบารมี.
ปั่นแปะน. ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง เดิมใช้อีแปะ ปัจจุบันใช้สตางค์หรือเงินเหรียญปั่นให้หมุน แล้วใช้ฝ่ามือปิดไว้ ให้ทายว่าจะออกหัวหรือก้อย, อีกอย่างหนึ่งใช้อีแปะ สตางค์ หรือเงินเหรียญ ๒ อัน อันหนึ่งใส่ไว้ในอุ้งมือ แล้วปั่นอีกอันหนึ่งให้หมุน แล้วเอาฝ่ามือที่มีอีแปะ สตางค์ หรือเงินเหรียญตบลงไปบนอันที่กำลังหมุน ให้ทายว่า ออกหัว ก้อย หรือกลาง ถ้าออกหัว ๒ อัน เรียกว่า ออกหัว ถ้าออกก้อย ๒ อัน เรียกว่า ออกก้อย ถ้าออกหัวอันหนึ่งก้อยอันหนึ่ง เรียกว่า ออกกลาง.
แปย่อย, แบน, ในคำว่า เงินแป คือ เงินเหรียญที่เป็นเงินย่อย. (แป ไทขาวว่า ย่อย, แตกออก). (ดู เงินแป ที่ เงิน).
โปรยทานก. ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ, ทิ้งทาน ก็ว่า.
พัดดึงส์น. เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ ๔ ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๓๒ ของชั่ง = ๒.๕๐ บาท.
พิศ ๒น. เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ ๔ ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๒๐ ของชั่ง = ๔ บาท ว่า ทองพิศ.
พุ่มกัณฑ์เทศน์น. ดอกไม้ที่จัดเป็นพุ่มบนพาน ตะลุ่ม หรือ โตก มีเทียนขี้ผึ้งซึ่งติดเงินเหรียญโดยรอบตั้งอยู่ตรงกลาง ปัจจุบันมักใช้ก้านธูปคีบธนบัตรปักไว้ที่ต้นเทียน.
รัตนาภรณ์น. เหรียญบำเหน็จส่วนพระองค์ที่สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานแก่ผู้จงรักภักดีและทรงคุ้นเคยรู้จัก เพื่อเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาธิคุณ มี ๕ ชั้น, เดิมเรียกว่า รจนาภรณ์.
ราง ๑ไม้เจาะเป็นร่องยาวสำหรับใส่เหรียญบาทเรียงกันได้ ๘๐ เหรียญ หรือ ๑ ชั่ง, ปัจจุบันเป็นแผ่นไม้เจาะเป็นร่องสำหรับใส่เหรียญบาทเรียงกันเป็นแถว ๆ แผ่นหนึ่งมี ๑๐ แถว แถวหนึ่งใส่เหรียญบาทได้ ๑๐ เหรียญ รวมเป็น ๑๐๐ บาท
ล้อต๊อกน. ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง เล่นโดยปล่อยเงินเหรียญให้ล้อไปบนกระดานเป็นต้นที่วางเอียง ๆ ถ้าใครล้อได้ไกลกว่าแต่ต้องไม่เลยเส้นกำหนด จะได้ทอยคนที่ล้อใกล้กว่า ถ้าทอยถูกก็กิน ถ้าทอยผิดก็เริ่มต้นเล่นใหม่.
ลูกแหง่เหรียญกระษาปณ์อันเล็ก ๆ
สตางค์(สะตาง) น. เหรียญกระษาปณ์ปลีกย่อย ๑๐๐ สตางค์ เป็น ๑ บาท, อักษรย่อว่า สต., โดยปริยายหมายถึงเงินที่ใช้สอย เช่น วันนี้ไม่มีสตางค์ติดตัวมาเลย เขาเป็นคนมีสตางค์
หน้าอัดน. หน้าตรง, หน้าเต็ม, หน้าตรงแบน, (ใช้แก่รูปวาด รูปถ่าย หรือเหรียญ).
แหง่เรียกเด็กตัวเล็ก ๆ ว่า ลูกแหง่, (ปาก) เรียกเหรียญกระษาปณ์อันเล็ก ๆ ว่า ลูกแหง่, โดยปริยายเรียกคนที่โตแล้วแต่ยังติดพ่อติดแม่เป็นต้นหรือยังทำอ้อนเหมือนเด็กเล็ก ๆ ว่า ลูกแหง่.
อิสริยาภรณ์น. ตราเครื่องประดับเกียรติยศ เรียกเป็นสามัญว่า เหรียญตรา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specieเงินตราโลหะ, เหรียญกระษาปณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barite dollarแบไรต์รูปเหรียญ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
milled moneyเงินเหรียญกระษาปณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coin toneสัญญาณเสียงหยอดเหรียญ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coin, tokenเหรียญกระษาปณ์ที่กำหนดมูลค่าสูงกว่าค่าโลหะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coinageการผลิตเหรียญกระษาปณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiduciary issueธนบัตรที่ออกใช้แทนเหรียญกระษาปณ์ (โดยอาศัยความไว้วางใจของประชาชน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vending machine insuranceการประกันภัยตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
token coinเหรียญกระษาปณ์ที่กำหนดมูลค่าสูงกว่าค่าโลหะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nummular-รูปเหรียญ, -รูปกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็น บำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราช-อิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด [ศัพท์พระราชพิธี]
Seigniorageกำไจากการทำเหรียญกระษาปณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Coin-operated machinesเครื่องหยอดเหรียญ [TU Subject Heading]
Coinsเหรียญกษาปณ์ [TU Subject Heading]
Coins, Chineseเหรียญกษาปณ์จีน [TU Subject Heading]
Coins, Thaiเหรียญกษาปณ์ไทย [TU Subject Heading]
Medalsเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล [TU Subject Heading]
Medals, badges, decorations, etc.เหรียญตรา [TU Subject Heading]
Medals, Thaiเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัลไทย [TU Subject Heading]
ASEAN-Australia Development Cooperation Programmeโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอาเซียน-ออสเตรเลีย เป็นกรอบความร่วมมือระยะ 5 ปี ที่ออสเตรเลียให้ความร่วมมือกับ อาเซียนในด้านโครงการพัฒนากับอาเซียน โดยจะเริ่มโครงการครั้งแรกระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2544-2549 มีมูลค่ารวม 45 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งอาเซียนต้องออกเงินสมทบโครงการอีกร้อยละ 20 อนึ่ง AADCP เป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นเพื่อทดแทน AAECP (ASEAN-Australia Economic Cooperation Programme หรือ โครงการร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย) ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2546 [การทูต]
ASEAN Cultural Fundกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/โครงการความ ร่วมมือของอาเซียนทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ โดยในปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคเงินจำนวน 5,000 ล้านเยน หรือประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่กองทุนฯ เพื่อนำดอกผลไปใช้ในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ [การทูต]
ASEAN-Russia Cooperation Fundกองทุนความร่วมมืออาเซียน-รัสเซีย รัสเซียตกลงที่จะออกเงินสมทบกองทุนครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 5 แสนเหรียญสหรัฐ [การทูต]
International Law Enforcement Academyสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2541 เป็นโครงการ 3 ปี (ระหว่าง 2541-2544) โดยสหรัฐอเมริกาให้เงินสนับสนุน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจัดการฝึกอบรมแก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินการตามกฎหมายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ระหว่างประเทศ [การทูต]
JAPAN-ASEAN General Exchange Fundกองทุนการแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น-อาเซียน เป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิกใหม่และ การพัฒนาสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยญี่ปุ่นบริจาคเงินจำนวน 2,542,000 เหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2543 ได้จัดตั้งกองทุน JAGEF ขึ้นมาใหม่ แทนกองทุนความร่วมมือเดิม (JACPP) [การทูต]
Coin Lesionก้อนเลือดในเนื้อปอดเห็นเป็นเงาคล้ายเงินเหรียญ,ก้อนเนื้อในปอด [การแพทย์]
Coinageเหรียญกระษาปณ์ [การแพทย์]
simple eventเหตุการณ์เชิงเดียว, เหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถแยกออกเป็นเหตุการณ์ย่อย ๆ ได้ต่อไป เช่น การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ประกอบด้วยเหตุการณ์เชิงเดียว 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ที่เกิดหัวและเหตุการณ์ที่เกิดก้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอต
รางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอต
รางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Metals, Coinageโลหะที่ใช้ทำเหรียญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
$500.- 500 เหรียญ Punchline (1988)
$12.12 เหรียญ Lost My Power (2012)
Come and take me. You'll get medals for it.มาหยุดฉันสิ แล้วแกจะได้รับเหรียญกล้าหาญ The Great Dictator (1940)
- I knew he was up to some mischief. - Sure he is.- ฉันแอบรู้ว่าเขาจะสุ่มเลือกคนจากเหรียญ The Great Dictator (1940)
I found him putting a coin in one of your puddings.ฉันจะใส่เหรียญ ในพุดดิ้งเอง. The Great Dictator (1940)
Concealed in one of these is a coin.มีเหรียญซ่อนใน พุดดิ้ง The Great Dictator (1940)
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม The Great Dictator (1940)
I put a coin in every pudding.ฉันใส่เหรียญในพุดดิ้งทุกอัน The Great Dictator (1940)
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา The Great Dictator (1940)
You look blue under the gills. What do you say we go together?คุณดูเหรียญประดับเหล่านี้ แล้วพูดว่าคุณจะพาผม The Great Dictator (1940)
My friend, for your three dollars a day, you have to listen to everything.เพื่อนของฉันสามเหรียญของคุณวันคุณต้องฟังทุกอย่าง 12 Angry Men (1957)
$500 to get the name!500 เหรียญ ...เพื่อให้ได้ชื่อ ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Here's a lot of money: $1000.นี่เงินจำนวนมาก : 1000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
$1000 and some in gold.1000 เหรียญ... ...และทองบางส่วน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Worth $500!มันมีค่า 500 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He gave me $1000.เขาให้ฉัน 1000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You know that you have a face beautiful enough to be worth $2000?นายรู้ไหมว่าหน้าของนาย หล่อพอที่จะมีค่าถึง 2000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
$2000!2000 เหรียญThe Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's right $2000.ใช่ 2000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Yeah $2000.เยส 2000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
$3000!3000 เหรียญThe Good, the Bad and the Ugly (1966)
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The thing that wasn't saved though was the coins.ไอ้ที่ไม่รอด ก็คือเหรียญพวกนั้น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
'Cause I don't think you'll ever be worth more than $3000.ฉันไม่ได้คิดว่า มันจะมีค่ามากกว่า 3000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
$20.20 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
$50.50 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
$100.100 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
$200. it's all I've got!200 เหรียญ ทั้งหมด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
$200000 in gold. lt's yours. Just get me water!ทองมูลค่าสองแสนเหรียญ ยกให้ ขอแค่เอาน้ำให้ฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If I get my hands on the $200000 I'll always honor your memory.ถ้าฉันได้เงิน 200000 เหรียญนั่น... ...จะไม่ลืมพระคุณของนายเลย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To find $200000.ไปหาเงิน 200000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Yeah $3000 friend.เออ ตั้งสามพันเหรียญเชียวพวก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
On a dead wicket, always bat first.โปรดจำไว้ว่า กริปวีด เหรียญ เป็นเพียง How I Won the War (1967)
Has anybody got a dime?ใครมีเหรียญไหม Blazing Saddles (1974)
Somebody's got to go back and get a shit-load of dimes.ใครกลับไปเอาเหรียญมาทีโว้ย Blazing Saddles (1974)
You'll have to pay 50 of your American dollars a week,เธอจ่ายแค่ 50 เหรียญ อเมริกัน ดอลล่าห์ ต่อสัปดาห์ Suspiria (1977)
Only I've got a bronze badge to say I'm one of the good guys.เพียง แต่ฉันเป็นเหรียญทองแดง ที่จะบอกว่า ฉันเป็นหนึ่งในผู้ชายที่ดี Mad Max (1979)
Must've spent some coin.คงจะใช้เวลาบางเหรียญ Mad Max (1979)
3,000 bucks.3,000 เหรียญIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It's a worthless bronze medallion. Are you going to give it to me?เป็นเป็นเหรียญบรอนซ์ มูลค่าสูงมาก คุณจะเอาให้ผม หรือไม่? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
My medallion!เหรียญของฉัน! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม! First Blood (1982)
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา First Blood (1982)
"Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor.ที่นี่ จอห์น แรมโบ้ ผู้ชนะของรัฐสภาเหรียญเกียรติยศอยู่ First Blood (1982)
And these coins like its paddles.และเหรียญเหล่านี้ชอบพายเรือ Idemo dalje (1982)
Do you suppose we could get him a medal... from the Royal Geographical Society?คุณคิดว่าเราจะได้รับเหรียญเขา ... จากสมาคมภูมิศาสตร์รอยัล? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There's a medal on your antler.มีเหรียญอยู่ที่เขาของเจ้านะ Return to Oz (1985)
So far, we have collected $89 and... and 13 cents.ตอนนี้เรามีทั้งหมด 89 เหรียญ... . กับอีก 13 เซนต์ An American Tail (1986)
We'll get another 17 from Moe.เราได้มา 17 เหรียญจากโม An American Tail (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประดับเหรียญ[v. exp.] (pradap rīen) FR: médailler
เหรียญ[n.] (rīen) EN: coin ; medal ; medallion   FR: pièce (de monnaie) [f] ; médaille [f] ; piastre [f]
เหรียญ[n.] (rīen) EN: dollar ; piaster   FR: dollar [m]
เหรียญบาท[n. exp.] (rīen bāt) EN: baht coin   
เหรียญกษาปณ์[n. exp.] (rīen kasāp) EN: coins   FR: pièce de monnaie [f]
เหรียญเก๊[n. exp.] (rīen kē) EN: bad coin ; counterfeit coin   
เหรียญกล้าหาญ[n. exp.] (rīen klāhān) EN: decoration for bravery ; decoration for valour   
เหรียญกระษาปณ์[n.] (rīenkrasāp) EN: coin ; medal ; medallion   FR: médaille [f] ; médaillon [m]
เหรียญเงิน[n. exp.] (rīen ngoen) EN: silver coin ; silver medal   FR: médaille d'argent [f] ; pièce en argent [f]
เหรียญรางวัล[n. exp.] (rīen rāngwan) EN: medal   FR: médaille [f]
เหรียญเสี่ยง[X] (rīen sīeng) EN: coin   
เหรียญสิงคโปร์[n. exp.] (rīen Singkhapō) EN: Singapore dollar   FR: dollar de Singapour [m]
เหรียญทอง[n. exp.] (rīen thøng) EN: gold coin ; gold medal   FR: médaille d'or [f] ; pièce en or [f]
เหรียญทองแดง[n. exp.] (rīen thøngdaēng) EN: bronze medal   FR: médaille de bronze [f] ; pièce en bronze [f]
เหรียญทศ[n. exp.] (rīen thot) EN: coin of ten baht   FR: pièce de dix bahts [f]
เหรียญตรา[n.] (rīentrā) EN: decoration ; medal   FR: décoration [f] ; médaille [f]
สะสมเหรียญ[v. exp.] (sasom rīen) EN: collecting coins   FR: collectionner les pièces de monnaie
หยอดเหรียญ[v. exp.] (yøt rīen) FR: introduire une pièce de monnaie

English-Thai: Longdo Dictionary
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cartwheel[N] เหรียญขนาดใหญ่ (คำสแลง), Syn. silver dollar
cent[N] 1/100 ของหน่วยเงินตราในหลายประเทศ, See also: เหรียญที่มีค่าหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินตรา, Syn. penny
centavo[N] เหรียญที่มีค่าหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินหลักในประเทศที่พูดภาษาสเปนและโปรตุเกส
coin[ADJ] ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ
coin[VT] ทำเหรียญกษาปณ์, See also: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์, Syn. mint
coin[N] เหรียญ, See also: เหรียญกษาปน์, Syn. cash
coinage[N] การผลิตเหรียญ, Syn. coining, minting, coins
coinage[N] เงินเหรียญ, Syn. currency, coins
coinage[N] ระบบเงินเหรียญ, See also: ระบบเหรียญกษาปณ์, Syn. currency, coins
collect[VT] สะสม (แสตมป์, เหรียญ), Syn. amass, garner
copper[N] เหรียญทองแดง เช่น เพนนี
call in[PHRV] เลิกใช้ (เหรียญหรือธนบัตร)
decorate with[PHRV] ติดเหรียญ (กล้าหาญ), See also: ประดับเหรียญตรา, มอบเหรียญตรา
decorate[VT] มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ, See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ, Syn. award a decoration to, award a mark of honor, honor
demonetise[VT] เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน, See also: เลิกใช้โลหะบางชนิดมาทำเป็นเงินเหรียญ, Syn. withdraw, devalue, inflate
demonetize[VT] เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน, See also: เลิกใช้โลหะบางชนิดมาทำเป็นเงินเหรียญ, Syn. withdraw, devalue, inflate
denier[N] เหรียญเงินเก่าของประเทศในยุโรป (ช่วงศตวรรษที่ 8 และ 18)
dime[N] เหรียญ 10 เซนต์ (ของสหรัฐและแคนาดา)
eagle[N] เงินเหรียญ10 ดอลลาร์ของอเมริกัน
farthing[N] เหรียญเงินตราของอังกฤษสมัยก่อนมีค่าเท่ากับ 1/4 เพนนี
fido[N] เหรียญมีตำหนิ
flip[N] การโยน (เหรียญ), See also: การดีด
flip[VT] โยน (เหรียญ), See also: ดีด, เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ, Syn. toss, throw
gold medal[N] เหรียญทองสำหรับผู้ชนะเลิศ, Syn. gold
guinea[N] เงินเหรียญอังกฤษ
halfpenny[N] เหรียญบรอนซ์ของอังกฤษมีค่าเท่ากับครึ่งเพนนี (เลิกใช้ในปี ค.ศ.1971)
heads[N] ด้านหัวของเหรียญ
heads[N] เหรียญที่แสดงด้านหัว, See also: ด้านหัวของเหรียญ
jukebox[N] ตู้เพลง (เล่นโดยการหยอดเหรียญ), Syn. nickelodeon
mark[ABBR] มาร์ค (เงินเหรียญของเยอรมัน), See also: เงินมาร์ค, Syn. Deutschmark
medal[N] เหรียญรางวัล, See also: เหรียญตรา, ตรา, Syn. award, badge, emblem
medal[VI] ให้เหรียญรางวัล, See also: ประดับเหรียญ
medallic[ADJ] ซึ่งประดับเหรียญให้, See also: เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก
medallion[N] การประดับเหรียญให้
mill[VI] ทำขอบให้เป็นหยักหรือร่องที่มีขนาดสม่ำเสมอ เช่น ขอบเงินเหรียญ
mint[N] โรงกษาปณ์, See also: โรงผลิตเหรียญกษาปณ์
mint[VT] ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา, See also: ปั๊มเหรียญ, Syn. stamp, mold, coin
mintage[N] การทำเหรียญกษาปณ์
napoleon[N] เหรียญเงินตราของประเทศฝรั่งเศส
nickel[N] เงินเหรียญอเมริกันมีค่า1 ใน 20 ส่วนของหนึ่งดอลลาร์, See also: นิกเคิล
numismatic[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับการสะสมเหรียญ
numismatics[ADJ] การศึกษาเกี่ยวกับเหรียญ, See also: การสะสมเหรียญหรือเงินเหรียญ
numismatist[N] ผู้ศึกษาหรือสะสมเหรียญ
obverse[N] ด้านตรงกันข้ามของเหรียญ, Ant. reverse
palm[N] รางวัลสำหรับผู้มีชัย, See also: เหรียญตราแห่งเกียรติยศ
payphone[N] ตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ
penny[N] เหรียญเพนนีของอังกฤษมีค่าเท่ากับ 1/12 ชิลลิง, Syn. cent, copper
peso[N] เหรียญเงินของเม็กซิโก, See also: เปโซ, เงินเปโซ
pfennig[N] เหรียญทองแดงของประเทศเยอรมัน, See also: มีค่าเท่ากับ 1/100 deutschmaerk (สัญลักษณ์ย่อคือ pf. หรือ pfg.)
pice[N] เหรียญเงินตราสมัยก่อนของอินเดีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
automat(ออ'โทแมท) n. ห้องอาหารหรือตู้อา-หารที่ช่วยตัวเองไม่มีพนักงานรับใช้ แต่ใช้หยอดเหรียญเอา,เครื่องอัตโนมัต', Syn. restaurant)
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield,emblem
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
brown(เบราน์) n. สีน้ำตาล,ม้าสีดำที่มีแต้มสีน้ำตาล,เหรียญทองแดง adj. สีน้ำตาล,มีผิวหนังผมขนเป็นสีน้ำตาล,อาบแดด -Id. (do it upbrown ดำดีที่สุด) vt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล, See also: brownish,browny adj.
buck(บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
cent(เซนทฺ) n. เหรียญ 1/100 ดอลลาร์ -Conf. scent,sent
coin(คอยนฺ) {coined,coining,coins} n. เหรียญกษาปณ์,เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์,ประดิษฐ์,สร้าง vi. ปลอมแปลง, Syn. invent
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์,ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์,สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick,jerk,twirl
franc(แฟรงคฺ) n. ชื่อเหรียญเงินตราของฝรั่งเศสฯ -pl. francs
gilder(กิล'เดอะ) n. เหรียญเงินและหน่วยเงินตราของเนเธอร์แลนด์มีค่าเท่ากับ100 เซนต์
guilder(กิล'เดอะ) n. เหรียญเงินและหน่วยเงินตราของเนเธอร์แลนด์มีค่าเท่ากับ100 เซนต์
gulden(กุล'เดิน) n. เหรียญเงินและหน่วยเงินตราของเนเธอร์แลนด์
heads(เฮดซ) adj. (เหรียญ) หัวขึ้น
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
jukebox(จูค'บอคซฺ) n. ตู้เพลง (เล่นโดยการหยอดเหรียญ) -S.juke
krona(โคร'นะ) n. เหรียญทองแดงและหน่วยเงินตราของไอแลนด์ pl.kronur
krone(โคร'นะ) n. เหรียญอะลูมินัมและบรอนซ์ เป็นหน่วยเงินตราของเดนมาร์ก pl., See also: kroner ดูkrone
kyat(ไคอาท,คิอาท') n. เหรียญทองแดงผสมนินิกเกิลและหน่วยเงินตราของพม่า
lira(เลีย'ระ) n. เหรียญอะลูมินัมและหน่วยเงินตราของอิตาลี pl. lire,liras
medal(เมด'เดิล) n. เหรียญ,เหรียญระลึก. vi. ประดับเหรียญให้
medalist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ,ผู้ได้รับเหรียญ
medallion(มะแดล'เยิน) n. เหรียญขนาดใหญ่
medallist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ,ผู้ได้รับเหรียญ
milling(มิล'ลิง) n. การสีข้าว,การโม่แป้ง,การบด,การทำกระดาษ,ขอบที่เป็นร่องของเหรียญ
mint(มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่,โรงกระษาปณ์,เงินจำนวนมาก. adj. ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ประทับตรา vt. ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา., See also: minter n.
mintage(มิน'ทิจฺ) n. การทำเหรียญกระษาปณ์
mite(ไมทฺ) n. แมลงหกขาเช่น เล็น,ไร,เห็ด,เห็บ,เงินจำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก,เหรียญที่มีค่าน้อยมาก. adv. เล้กน้อย,ค่อนข้าง
moneyer(มัน'นีเออะ) n. ผู้ทำเหรียญกระษาปณ์
nickel(นิค'เคิล) n. ธาตุโลหะ; Ni; ชื่อเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลของอเมริกามีค่าเท่ากับ 1/20 ส่วนของหนึ่งดอลลาร์.
obverse(ออบ'เวอซ) n. ด้านหัวของเหรียญ,ผิวหน้า,ด้านที่เด่นชัด,ด้านตรง,ด้านที่มีผลกระทบ
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม,รางวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
pay phonen. ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ต้องหยอดเหรียญก่อนใช้
penny(เพน'นี) n. เหรียญบรอนซ์อังกฤษที่มีค่าเท่ากับ 1/12 ซิลลิง pl. pennies
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
pin(พิน) n. เข็ม,เข็มหมุด,หมอ,สลัก,ปิ่น,เข็มกลัด,ลิ่ม,สลัก,เหรียญตรา,เข็มอิสริยาภรณ์,หัวเสียบ,ที่หนีบผ้า,ลูกบิด,ลูกบิดสายซอ,หลักเสาที่ปักอยู่ใกล้หลุมในสนามกอล์ฟ,ขา,การล้มลงของกีฬามวยปล้ำ,จำนวนเล็กน้อย,ถังเล็กที่จุ4แกลลอน vt. กลัดติด,กลัด,ปัก,ตรึง,ตอก,หนีบ,ล้อมคอก,กล่าวหา,ทำให้กระจ่างชัด
recognizance(ริคอก'นิเซินซฺ,-คอน'นิเซินซฺ) n. การค้ำประกัน,หนังสือค้ำประกัน,เงินประกันที่มอบให้แก่ศาล,เงินประกัน,เงินค้ำประกัน,หลักฐาน,เครื่องแสดง,เหรียญหรือเข็มประดับ
regalia(รีเก'เลีย) n.,pl. อำนาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของกษัตริย์,ราชกกุธภัณฑ์,เครื่องหมายเหรียญตราแสดงตำแหน่งยศหรือขั้น,เสื้อผ้าอาภรณ์อันหรูหรา
ribbon(ริบ'เบิน) n. สายริบบิ้น,ริบบิ้น,สายสิ่งทอสาย,สิ่งที่เป็นสาย,สายริ้ว,โบ,ทางยาว,สายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์,แถบเหรียญตรา
ruble(รู'เบิล) n. เหรียญเงินและหน่วยเงินตราของโซเวียตมีค่าเท่ากับ100kopecks.
rupee(รูพี',รู'พี) n. เหรียญรูปีของอินเดีย
serrate(เซอ'ริท) adj. มีของคล้ายฟันเลื่อย (เหรียญ) มีขอบเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย. vt. ทำให้คล้ายฟันเลื่อย
shilling(ชิล'ลิง) n. เหรียญชิลลิงของอังกฤษมีค่าเท่ากับ 1/20 ปอนด์หรือ 12 เพนนี
silver(ซิล'เวอะ) n. เงิน;Ag;เหรียญเงิน,เงิน,เครื่องเงิน,สีเงิน,สารประกอบ silver halides ที่ใช้ในการทำภาพถ่าย
slot machinen. เครื่องจักรการพนันเป็นกล่องเหล็กใช้หยอดเหรียญ,เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ
small changen. เหรียญปลีก,เสื้อผ้าชิ้นเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
badge(n) เหรียญตรา,สัญลักษณ์
bit(n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
cent(n) หนึ่งร้อย,เหรียญ,สตางค์
clink(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง,เหรียญเงิน,ห้องขัง,คุก,ตะราง
coin(n) เหรียญ,เหรียญกษาปณ์
coin(vt) ทำเหรียญ,พิมพ์เหรียญ,สร้างขึ้น,ประดิษฐ์
coinage(n) เงินตรา,การพิมพ์เหรียญ,การสร้าง
copper(n) ทองแดง,เหรียญทองแดง,ภาชนะทองแดง
dollar(n) เงินดอลลาร์,เหรียญ,ธนบัตร
farthing(n) เหรียญบรอนซ์อังกฤษ
florin(n) เหรียญฟลอริน,เหรียญเงิน
gold(n) ทอง,ทองคำ,เหรียญทอง,ทรัพย์สมบัติ
guilder(n) เหรียญกิลเดอร์
guinea(n) เหรียญกินนี
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี
honour(n) เกียรติยศ,เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,เหรียญตรา,เกียรตินิยม
insignia(n) เหรียญตรา,เครื่องหมาย,เครื่องราชอิสริยาภรณ์,ตราประจำตำแหน่ง
medal(n) เหรียญ,เหรียญที่ระลึก
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง
million(n) หนึ่งล้าน,ล้านปอนด์,ล้านเหรียญ,ล้านบาท
mint(vt) ทำเงิน,ผลิตเงิน,ผลิตเหรียญ
pin(n) เข็มหมุด,เข็มกลัด,ปิ่น,เข็ม,สลัก,เหรียญตรา,ลูกบิด
ribbon(n) ริบบิ้น,โบ,แถบเหรียญตรา,สายสะพาย,สายบังเหียน
rupee(n) เหรียญรูปี
sixpence(n) เหรียญหกเพนนี
sovereign(n) พระมหากษัตริย์,พระเจ้าแผ่นดิน,เหรียญปอนด์
token(n) เครื่องหมาย,เหรียญ,เบี้ย,ของขวัญ,พยานหลักฐาน,เครื่องแสดง,ของที่ระลึก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cent (n ) เหรียญ 1/100 ดอลลาร์ หรือ 1/100 ยูโร
sand dollarเหรียญทะเล หรือ อีแปะทะเล
V.C. (n ) เหรียญอิสริยาภรณ์ของกองทัพอังกฤษ
See also: S. Victoria Cross,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ぶり[ぶり, buri] (prep) ต่อท้ายคำแสดงเวลาเพื่อให้มีแปลว่าไม่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น เช่น 28年ぶりに金メダルを獲得した ได้รับเหรียญทองหลังจากที่ไม่ได้รับมา 28 ปี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うら, ura] ด้านหลัง เบื้องหลัง ก้อย(ด้านหลังของเหรียญ) ซับใน
硬貨[こうか, kouka] (n ) เหรียญ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
贈る[おくる, okuru] Thai: มอบ(เหรียญตรา หรือ ยศ) English: to confer on

German-Thai: Longdo Dictionary
Kleingeld(n) |das| เหรียญเงิน, See also: Münze
werfen(vt) |wirft, warf, hat geworfen| โยน, ขว้าง เช่น eine Münze werfen โยนเหรียญ
Münzen prägen(vt) ผลิตเหรียญกษาปณ์, See also: Related: prägen
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| ของเล่น (ของเด็กๆ) เช่น Er sammelt viel Kleingeld um Spielzeug zu kaufen. (เขาเก็บสะสมเหรียญไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะนำมาซื้อของเล่น); Elektronisches Spielzeug ist heutzutage etwas billiger als früher. (ปัจจุบันนี้เครื่องเล่นอิเล็คทรอนิกมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมาก)
Münze(n ) |die, pl. Münzen| เหรียญ เช่น "Der Rost macht erst die Münze wert" - Johann Wolfgang von Goethe, Faust II, Vers 8224 / Thales

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Plakette {f}; Aufkleber {m} (n ) เหรียญหรือหมุดที่ใช้เป็นสัญลักษณ์

French-Thai: Longdo Dictionary
monnaie,-s(n) la, = เหรียญ
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, See also: S. la monnaie,-s,
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
faire de la monnaie(phrase) แลกเหรียญ, แลกเงิน
fausse monnaie(n) la, = เหรียญปลอม, เงินปลอมแปลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top