Search result for

*เหยือก*

(85 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหยือก, -เหยือก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยือก[N] jug, See also: pitcher, ewer, Syn. คนโท, Example: เหยือกและกาน้ำรูปหงส์เป็นฝีมือของช่างชาวสุโขทัย, Count unit: ใบ, Thai definition: หม้อใส่น้ำที่มีหูอยู่ข้างๆ ข้างเดียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยือก(เหฺยือก) น. ภาชนะใส่น้ำเป็นต้น มีขนาดใหญ่และสูงกว่าถ้วย มีหูอยู่ข้าง ๆ ข้างเดียว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pitcher plantพืชกินแมลงใบรูปเหยือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flasks, Erlenmeyerเหยือกเออเลนไมเออ,ขวดรูปชมพู่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Cup of Life, blessed by centuries of powerful sorcery so that it contains the very secret of life itself.เหยือกน้ำแห่งชีวิต ปลุกเสกด้วยผู้วิเศษมาแสนนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความลับแห่งชีวิต Le Morte d'Arthur (2008)
If Arthur drinks water from the cup...he will live.หากอาเธอร์ได้ดื่มน้ำจากเหยือกนี้ เขาก็จะฟื้นขึ้นมา Le Morte d'Arthur (2008)
Water, drawn from the Cup of Life.น้ำจากเหยือกแห่งชีวิต Le Morte d'Arthur (2008)
The legendary Urn of Whispering Warriors.เหยือกแห่งนักรบในตำนาน Kung Fu Panda (2008)
Picking up an empty vessel?เหมือนกับหยิบเหยือกเปล่าๆขึ้นมา The Rapture (2009)
Big deal. - So is this coffee mug.อื้อ แล้วนี่ก็คือเหยือกกาแฟ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
That's antifreeze.ซึ่งต้านการเหยือกแข็ง Harbingers in a Fountain (2009)
All the cryo-capsules are gone.ถังบรรจุเหยือกแข็ง หายไปหมด Momentum Deferred (2009)
My "welcome back, kotter" mugs.เหยือก "welcome back, kotter"ของฉัน Enough About Eve (2009)
In "welcome back, kotter" mugs. i swiped horshack for you.ในเหยือก"welcome back kotter"" ผมซดhorshackอึกใหญ่ให้คุณ Rufus Getting Married (2009)
And the greenies for muggles, right. Okay.และเบียร์สักเหยือกนึง โอเคมั้ย Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
If domina discovers I dropped the last jug...ถ้าโดมินัสรู้ว่าชั้นทำไวน์เหยือกสุดท้ายแตก Legends (2010)
Hand me the pieces.เอาเศษเหยือกมา Legends (2010)
The jug's so big.เหยือกมันใหญ่ไป Chuck Versus the Role Models (2010)
Jug - I'm sorry, I...เหยือก... Chuck Versus the Role Models (2010)
Sleep? A nice cold tankard of mead.เหล้าเย็นๆสักเหยือก Gwaine (2010)
Two tankards of mead, please.ขอเหล้าสองเหยือก Gwaine (2010)
Pass the jug.ส่งเหยือกมา Gwaine (2010)
Three flagons of wine.ไวน์ 3 เหยือก Gwaine (2010)
Some people lose their knife or their mug. Not me.บางคนอาจจะเสียมีด หรือ เหยือกของพวกเขา แต่ไม่ใช่ข้า How to Train Your Dragon (2010)
His jar's empty.เหยือกของเขาว่างเปล่า Let It Bleed (2011)
♪ Collecting your jar of hearts ♪.# รวบรวมเหยือกแห่งหัวใจของเธอ # Prom Queen (2011)
And a mug of dark beer to wash it down.และเบียร์หนึ่งเหยือก เพื่อล้างปาก The Kingsroad (2011)
In case the punch bowl has no punch.ถ้าเหยือกพั้นช์ ไ่ม่ีมีพั้นช์ Careful What U Wish 4 (2011)
All that's missing is an antique jar for Tom to put his testicles in.ทั้งหมดนี้ มันขาดก้แค่เหยือกโบราณเื่านั้น ที่จะให้ทอมเอารสนิยมของเค้าใส่ลงไป I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
And she was hungry-- together we finished off three chickens and a flagon of wine.และนางหิวโหย เราจัดการไก่สามตัวกับ ไวน์ไปหนึ่งเหยือกด้วยกัน Baelor (2011)
Uh, in the cupboard, there might be a jar of something.ในตู้น่าจะมีเหยือก หรืออะไรซักอย่าง Clean Skin (2011)
That was a handmade gift my nanny gave me that you spilled a pitcher of Midori Sours on, and now you bring it up like it's nothing?มันของแฮนด์เมดนะ ของขวัญจากพี่เลี้ยงฉัน นายทำเหยือก น้ำกระเจี๊ยบหกบนนั้น Bells (2011)
A pitcher of margaritas.มาการิต้าเหยือกนึง The Wiggly Finger Catalyst (2011)
Gort, your mug. Play louder, you whey-face,กอรท์ เอาเหยือกเจ้ามา เล่นให้ดังอีกหน่อย Snow White and the Huntsman (2012)
Before you go, Roscoe, get Fred here a tall beer.เอาเบียร์ให้เฟรดเหยือกสูงๆ Django Unchained (2012)
You broke my mug!เจ้าทำเหยือกข้าแตก Heart of Darkness (2012)
You're lucky it wasn't that mug you call a face!เจ้านะโชคดีแล้ว ที่เหยือกไม่แตกบนหน้าเจ้า Heart of Darkness (2012)
Now, my lovely assistant is going to bring me an ordinary pitcher of milk.และตอนนี้ ผู้ช่วยผู้แสนน่ารัก ก็กำลังจะ ส่งนมธรรมดา ๆ \ ให้พี่หนึ่งเหยือก The Shiny Trinket Maneuver (2012)
It's a fake pitcher.นั่นน่ะเหยือกปลอม The Shiny Trinket Maneuver (2012)
The man said it's an ordinary pitcher.ก็เค้าบอกว่ามันเป็นเหยือกธรรมดา ๆ The Shiny Trinket Maneuver (2012)
It's a fake pitcher.มันเป็นเหยือกปลอม The Shiny Trinket Maneuver (2012)
Just give me the pitcher.ส่งเหยือกให้ชั้นเถอะ The Shiny Trinket Maneuver (2012)
Wrong pitcher.ผิดเหยือก The Shiny Trinket Maneuver (2012)
She once killed a prairie dog with a gravy boat.เธอเคยส่งกระรอกดินขึ้นสวรรค์ด้วยเหยือกใส่น้ำเกรวี่ีมาแล้ว The Hawking Excitation (2012)
You have six unpaid tabs. Let me add those first.พวกนายยังค้างค่าเบียร์อยู่ 6 เหยือก ขอฉันเก็บเงินพวกนี้ก่อนเถอะ De Marathon (2012)
Make a pitcher of ice water, bring a small glass.ทำน้ำใส่น้ำแข็งมาหนึ่งเหยือก หยิบแก้วใบเล็กมาด้วย Upstream Color (2013)
Perhaps you'd like a flagon to help you ponder.รับไปดื่มช่วยตัดสินใจสักเหยือกไหม? Second Sons (2013)
Only a flagon?เหยือกเดียวเอง? Second Sons (2013)
And it even has a cup holder. Do you like it?และมันก็มีที่รองเหยือกด้วยนะ เจ้าชอบหรือเปล่า Frozen (2013)
I'm beginning to feel more like an old mug.เเต่ตอนนี้ ผมเริ่มจะรู้สึกเหมือนว่า ผมเป็นเเค่เหยือกเก่าๆใบนึง Coquilles (2013)
Young boys filling water vessels at a brook 30 meters east.เด็กผู้ชายกำลังเติมน้ำในเหยือก ที่ลำธาร 30 เมตรทางตะวันออก Two of a Kind (2013)
He needs to drink this out of his old stein... something important to him.เขาจำเป็นที่จะต้องได้ดื่ม จากเหยือกเปียร์เก่าของเขา บางสิ่ง ที่มีความหมายต่อเขา And Straight on 'til Morning (2013)
Excuse me, could I have a pitcher of lite, please?ขอโทษครับ ผมขอเบียร์เหยือกนึง O-Mouth (2013)
Coffee urns.เหยือกกาแฟ Heaven Can't Wait (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยือก[n.] (yeūak) EN: jug ; mug ; urn ; pitcher ; ewer   FR: cruche [f] ; cruchon [m] ; pichet [m] ; urne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bowl[N] ชาม, See also: โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน, Syn. basin
ewer[N] คนโท, See also: เหยือกขนาดใหญ่, Syn. jar, jug, pitcher
jar[N] โอ่ง, See also: ไห, ขวดโหล, เหยือก, Syn. container, jug
jug[N] ปริมาณของเหลวที่อยู่ในเหยือก, Syn. jugful
jug[N] เหยือก, See also: เหยือกน้ำ, คนโท, Syn. pitcher, container, ewer
measuring jug[N] เหยือกตวงน้ำ, Syn. measuring cup
mug[N] เหยือก, Syn. vessel, flagon
mug[N] ปริมาณความจุหนึ่งเหยือก, Syn. mugful
pitcher[N] เหยือก, See also: เหยือกน้ำ, เหยือกน้ำที่มีสองหู, คนโท, Syn. ewer, jug
jug[SL] เหยือกเหล้า
stein[N] เหยือกเบียร์
urn[N] เหยือก, See also: กา, Syn. jar, pot
washstand[N] ม้าตั้งอ่างล้างหน้าหรือเหยือกน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
jug(จัก) {jugged,jugging,jugs} n. คนโท,เหยือก,กระโถน,สิ่งที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว,คุก,เรือนจำ,เสียงนกร้อง vt. ใส่ลงในเหยือก,ต้มเปื่อย,ตุ๋น,เอาเข้าคุก
mug(มัก) n. เหยือก,ปริมาณหนึ่งเหยือก,ใบหน้า,นักเลงโต,นักเลงหัวไม้,ผู้ร้าย vt. ประทุษร้ายเพื่อปล้นหรือชิงทรัพย์. vi. ทำหน้าเบ้, Syn. tankard,stein,cup
noggin(นอก'เกิน) n. ถ้วยเล็ก ๆ ,เหยือกเล็ก ๆ ,เหล้าจำนวนเล็กน้อย,หัว
pitcher(พิช'เชอะ) n. เหยือกน้ำ,ผู้ขว้าง,ผู้โยน,ผู้ปา
pot(พอท) n. หลุมลึก,ภาชนะบรรจุ,หม้อ,กระปุก,เหยือก,กระถาง,กาน้ำ,เงินพนันกองกลางทั้งหมด,จำนวนมากมาย,กัญชา,ถ้วยรางวัล vt. บรรจุกระถาง,บรรจุขวด,แทงลูกลงหลุม. vi. ยิงกราดกระสุน,ยิง
tankard(แทง'เคิร์ด) n. เหยือกน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด
urceolate(เออ'ซิอะลิท,-เลท) adj. มีรูปร่างคล้ายเหยือกน้ำ
urn(เอิร์น) n. เหยือก,กา,โกศ,อ่าง,หม้อรูปโกศ,ส่วนที่เป็นรูปโกศ, Syn. urnlike

English-Thai: Nontri Dictionary
flagon(n) เหยือกน้ำ,คนโท,ขวดเหล้า
jar(n) โอ่ง,ตุ่ม,ไห,โหล,โถ,กระปุก,เหยือก
jug(n) เหยือกน้ำ,คนโท,หม้อ,ไห,กระโถน,คุก,เรือนจำ
mug(n) เหยือกน้ำ,นักเลง,อันธพาล
pitcher(n) เหยือกน้ำ
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
tankard(n) คนโทมีฝาปิด,เหยือกน้ำมีฝาปิด
urn(n) โกศ,เหยือก,อ่าง,กาน้ำชาหรือกาแฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top