Search result for

*เหม็น*

(248 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหม็น, -เหม็น-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กากสัสยีน ทองเหม็น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็น[V] be notorious, See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวยาเสพย์ติดมีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันจนทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองเหม็นเน่าไปตามๆ กัน, Thai definition: มีชื่อเสียงไม่ดี
เหม็น[V] smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
เหม็น[ADJ] stinking, See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome, Ant. หอม, Example: การเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนจะทำให้สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก, Thai definition: มีกลิ่นไม่ดี
เหม็นคาว[ADJ] fishy, See also: strong, stinking, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็นคาวจนดิฉันทนไม่ไหว, Thai definition: กลิ่นเช่นเมือกปลา
เหม็นคาว[V] has a strong smell, See also: be fishy, Example: ต้มยำปลาหม้อนี้เหม็นคาว เพราะปลาทะเลที่ได้มาไม่สด, Thai definition: ได้กลิ่นเช่นเมือกปลา
เหม็นบูด[ADJ] rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai definition: กลิ่นของที่บูด
เหม็นสาบ[V] stink, See also: smell, stench, Syn. เหม็นอับ, Example: เสื้อสูทตัวนี้เหม็นสาบต้องเอาไปซักแห้งใหม่, Thai definition: มีกลิ่นสาบ, มีกลิ่นสาบสาง
เหม็นหืน[ADJ] rancid, See also: foul, strong-smelling, rank, stale, Syn. หืน, Example: ถั่วลิสงที่กะเทาะเปลือกแล้ว เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน, Thai definition: กลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันที่ทิ้งไว้นานๆ
เหม็นอับ[V] be musty, See also: be stuffy, be moldy, be stale, Syn. เหม็นสาบ, Example: ห้องนี้เหม็นอับจริงๆ ต้องเปิดทิ้งไว้ให้อากาศระบายออก
เหม็นอับ[ADJ] musty, See also: stuffy, moldy, stale, Syn. เหม็น, เหม็นสาบ, Example: ขนมกล่องนี้มีกลิ่นเหม็นอับ
ความเหม็น[N] stink, See also: stench, fetidness, Syn. ความหอม, Example: ลมหายใจตุๆ ของมันรดหน้าตาเขาอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มความเหม็นและน่าสะอิดสะเอียน, Thai definition: การที่มีกลิ่นไม่ชวนดม, การมีกลิ่นไม่ดี, การได้รับกลิ่นไม่ดี
เน่าเหม็น[ADJ] stinking, See also: rancid, putrid, Syn. เน่า, เหม็น, Example: ซากศพส่งกลิ่นเน่าเหม็นลอยมา, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
เน่าเหม็น[V] be rotten, See also: be putrid, putrefy, Syn. เน่า, เหม็น, Example: ขณะนี้แม่น้ำหลายสายเน่าเหม็นแล้ว, Thai definition: เสียและมีกลิ่นเหม็น
เหม็นหน้า[V] dislike, See also: despise, detest, hate, loathe, Syn. เบื่อหน้า, Example: เขามาที่นี่บ่อยจนฉันรู้สึกเหม็นหน้า
เหม็นเขียว[ADJ] rank, See also: foul-smelling, Example: กลิ่นของมันเหม็นสิ้นดี เหม็นยังไงไม่ทราบ กลิ่นเหม็นเขียว ฉุนๆ, Thai definition: มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด
เหม็นเบื่อ[V] be bored, See also: be tired of, be sick of, be fed up with, Syn. เบื่อ, รำคาญ, เบื่อหน่าย, Example: บอกตรงๆ ว่าผมเหม็นเบื่อคนสวยแล้ว, Thai definition: เบื่อหน่ายเพราะจำเจ
เหม็นเปรี้ยว[ADJ] rancid, See also: sour-smelling, Example: ฉันได้กลิ่นเหม็นเปรี้ยวที่เสื้อของนักเรียนแล้วจะเป็นลมให้ได้, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นคล้ายอาหารบูด
เหม็นเปรี้ยว[V] turn rancid, See also: go rancid, have sour odour, Syn. เหม็นบูด, Example: แกงหม้อนี้เหม็นเปรี้ยวแล้ว ไม่ต้องเอาไปอุ่นให้เสียเวลา, Thai definition: มีกลิ่นเหม็นคล้ายอาหารบูด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเหม่น(-เหฺม่น) ก. เขม่น คือ อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกเต้นเบา ๆ ขึ้นเอง ตามความเชื่อโบราณถือว่าเป็นนิมิตบอกเหตุร้ายหรือดีได้ เช่น กระเหม่นตา
กระเหม่นเขม้น เช่น กระเหม่นตรับตัว (เสือโค).
เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็นน. เวลารวยคนมาห้อมล้อม ประจบประแจง เวลาจนคนพากันหน่ายหนี.
ลูกเหม็นน. สารอินทรีย์ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว ทำเป็นลูกกลม มีกลิ่นไม่ชวนดม ใช้ใส่ตู้หนังสือเป็นต้นเพื่อกันแมลงบางชนิด.
หนามพุงดอ, หนามรอบตัว, หนามเหม็นดู พุงดอ.
หมีเหม็นน. ชื่อไม้ต้นชนิด Litsea glutinosa (Lour.)C.B. Rob. ในวงศ์ Lauraceae ใบรูปรี มีขนนุ่ม ดอกสีเหลืองอ่อน.
เหม็นก. ได้รับกลิ่นไม่ดี.
เหม็นว. มีกลิ่นไม่ดี, ตรงข้ามกับ หอม.
เหม็นเขียวว. มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด.
เหม็นเบื่อก. เบื่อหน่ายเพราะจำเจ.
เหม็นเปรี้ยวว. มีกลิ่นเหม็นคล้ายอาหารบูด.
เหม็นน. ส้มเขียวหวานที่ยังอ่อนอยู่ ใช้ปรุงอาหารได้ เรียกว่า ส้มเหม็น.
กระต่ายจามน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Centipeda minima (L.) A. Braun et Asch. ในวงศ์ Compositae ขึ้นตามพื้นที่ลุ่มตํ่า แฉะ ต้นเตี้ยติดดินคล้ายต้นผักเบี้ย ใบเล็กเว้าข้างทั้ง ๒ ด้าน ปลายใบแหลมคล้ายสามง่าม ใบมีกลิ่นเหม็น ใช้ทำยาได้ แต่เป็นพิษต่อปศุสัตว์, กระต่ายจันทร์ สาบแร้ง หญ้ากระจาม หญ้าจาม หรือ เหมือดโลด ก็เรียก.
กระโถนฤๅษีน. ชื่อพืชเบียนชนิด Sapria himalayana Griff. ในวงศ์ Rafflesiaceae เกิดตามป่าดิบ เกาะเบียนที่รากเครือเขานํ้า ( Tetrastigma lanceolarium Planch.) ดอกรูปกระโถนปากแตร กลิ่นเหม็น กลีบดอกสีนํ้าตาลแดงประเหลือง ใช้ทำยาได้.
กระแพ้งน. ไม้ไผ่ที่ปล้องข้างในเป็นโรค มีสีดำ ๆ กลิ่นเหม็น, กำแพ้ง ก็ว่า.
กระแหม็บ, กระแหม็บ ๆ(-แหฺม็บ) ว. หายใจแผ่ว ๆ แสดงว่าจวนจะหมดกำลัง, (โบ) เขียนเป็น กระแหมบ ก็มี เช่น กระแหมบกระเหม่นทรวง (อนิรุทธ์).
กระไอ ๑น. กลิ่นเหม็นแสดงว่าจวนจะบูด เช่น แกงมีกระไอจวนจะบูดแล้ว, สะไอ ก็ว่า.
กระไอ ๑ว. มีกลิ่นเหม็นแสดงว่าจวนจะบูด เช่น ข้าวเหม็นกระไอ, สะไอ ก็ว่า.
กลิ่น ๑(กฺลิ่น) น. สิ่งที่รู้ได้ด้วยจมูก คือ เหม็น หอม และอื่น ๆ, บางทีใช้หมายความว่า เหม็น เช่น แกงหม้อนี้เริ่มมีกลิ่น, โดยปริยายหมายความว่า ลักษณะไม่น่าไว้วางใจ เช่น เรื่องนี้ชักมีกลิ่น การประมูลครั้งนี้เริ่มส่งกลิ่น.
กะแท้น. ชื่อแมลงพวกมวนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Cydnidae ลำตัวยาว ๔-๑๒ มิลลิเมตร รูปร่างรูปไข่ ส่วนใหญ่มีสีนํ้าตาลแก่อมดำหรือดำ มักบินเข้าหาแสงไฟ เมื่อจับต้องตัวจะปล่อยกลิ่นฉุนเหม็นติดมือ บางทีคล้ายกลิ่นอุจจาระของคน ที่พบบ่อย ได้แก่ ชนิด Geotomus pygmaeus (Dallas).
ก๊าซไข่เน่า, แก๊สไข่เน่าน. แก๊สพิษชนิดหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่า มีสูตร H2S เกิดขึ้นจากการเสื่อมสลายของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยกำมะถัน ในธรรมชาติมักมีปรากฏละลายอยู่ในบ่อนํ้าร้อนและในแหล่งนํ้าแร่บางแห่ง.
การกลั่นทำลายน. กรรมวิธีที่ให้ความร้อนสูงแก่สารอินทรีย์โดยไม่ให้อากาศเข้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นแก่สารนั้น ให้ผลเป็นสารที่ระเหยได้และแยกตัวออกมา เช่น การกลั่นทำลายขี้เลื่อย ให้ผลเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ กรดนํ้าส้ม และสารอื่นอีก, การกลั่นทำลายถ่านหิน ให้ผลเป็นแก๊สถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ นํ้ามันเบนซิน ลูกเหม็นกันแมลงสาบ และสารอื่นที่มีประโยชน์อีกมาก กากที่เหลือเรียกว่า ถ่านโค้ก.
กำแพ้งน. ไม้ไผ่ที่ปล้องข้างในเป็นโรค มีสีดำ ๆ กลิ่นเหม็น, กระแพ้ง ก็ว่า.
กำมะถันน. ธาตุสีเหลือง ติดไฟง่าย กลิ่นเหม็นฉุน ใช้ทำยา ทำดินปืน ฯลฯ, สุพรรณถัน ก็ว่า
ขานางน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Homalium tomentosum (Vent.) Benth. ในวงศ์ Flacourtiaceae ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน กลิ่นเหม็น.
ข้าวตอก ๒น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Serissa japonica (Thunb.) Thunb. ในวงศ์ Rubiaceae ใบเล็กรูปไข่ เมื่อขยี้มีกลิ่นเหม็น ดอกสีขาวเล็ก ๆ เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ ปลูกเป็นไม้ดัดหรือไม้ประดับ.
ขี้เต่าน. เมือกเหงื่อไคลที่ติดอยู่ตามรักแร้ มีกลิ่นเหม็น.
เขม่น(ขะเหฺม่น) ก. อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกเต้นเบา ๆ ขึ้นเอง ตามความเชื่อโบราณถือว่าเป็นนิมิตบอกเหตุร้ายหรือดีได้, กระเหม่น ก็ว่า
เขียว ๒กลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด เรียกว่า เหม็นเขียว.
โขงว. มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน, โขลง ก็ว่า.
โขลง ๒(โขฺลง) ว. มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน, โขง ก็ว่า.
ไข่เน่า ๒น. ชื่อแก๊สพิษชนิดหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่า. (ดู ก๊าซไข่เน่า, แก๊สไข่เน่า).
คละคลุ้ง(-คฺลุ้ง) ก. คลุ้ง, เหม็นคล้ายกลิ่นของเค็มปนกับของเน่า, เช่น ใบก็เหม็นคาวปลา คละคลุ้ง (โลกนิติ).
คลุ้ง ๑มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น).
คาวน. กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
คุดทะราดน. ชื่อโรคติดต่อชนิดหนึ่ง เป็นแผลเรื้อรัง บางรายแผลนั้นบานเหวอะหวะออก มีกลิ่นเหม็น เป็นแม่แผลให้เกิดแผลอื่นจำพวกเดียวกันพุออกไปอีก.
ฉู่ว. โฉ่, ฟุ้ง, (ใช้แก่กลิ่นเหม็น)
โฉก. ฟุ้งไป (ใช้แก่กลิ่นเหม็น).
โฉ่ว. คลุ้ง, ฟุ้ง, (มักใช้แก่กลิ่นที่เน่าเหม็นหรือเรื่องราวที่ไม่ดี) เช่น เหม็นโฉ่.
ช้าเลือดน. ชื่อไม้เถาชนิด Caesalpinia mimosoides Lam. ในวงศ์ Leguminosae เถามีหนามมาก ใบเป็นฝอยคล้ายใบมะขาม ดอกเป็นช่อสีเหลือง มีฝัก ใบและช่อมีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นตัวเรือด ใช้ทำยาได้, ปู่ย่า ก็เรียก.
ตึ, ตึ ๆว. ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อแห้ง, มักใช้ประกอบกับคำ เหม็น เป็น เหม็นตึ.
ตึตังว. เหม็นตืด, ล้างไม่ค่อยหายเหม็น, ตุตัง ก็ว่า.
ตืด ๑ว. กลิ่นไม่ดี, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย เรียกว่า เหม็นตืด, บางทีใช้ว่า เหม็นตืดเหม็นตัง.
ตุ, ตุ ๆว. ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดดเป็นต้น, ใช้ประกอบกับคำ เหม็น เป็น เหม็นตุ.
ตุตังว. ตึตัง, เหม็นตืด, ล้างไม่ค่อยหายเหม็น.
ตุ่ย ๆว. กลิ่นเหม็นน้อย ๆ.
ท้องเฟ้อว. อาการที่มีแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้เพราะอาหารไม่ย่อย เมื่อเรอจะมีแก๊สและกลิ่นเหม็น.
น้ำหนวกน. นํ้าที่อยู่ในช่องหูซึ่งมีอาการอักเสบ มีกลิ่นเหม็น อาจมีลักษณะใส เป็นมูกข้นหรือเป็นหนอง.
เน่าก. เสียและมีกลิ่นเหม็น เช่น ปลาเน่า เนื้อเน่า.
บัวตูมน. ชื่อพืชเบียนชนิด Rafflesia kerriiMeijer ในวงศ์ Rafflesiaceae เกิดตามป่าดิบ เกาะเบียนรากไม้เถา ดอกตูมสีนวล ใช้ทำยาได้ เมื่อบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐ เซนติเมตร สีนํ้าตาลแดงประเหลือง กลิ่นเหม็น, บัวผุด ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putridเน่าเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saburraกลิ่นปาก (เหม็น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatodysodia; halitosis; ozostomiaลมหายใจเหม็น, ปากเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ozostomia; halitosis; stomatodysodiaลมหายใจเหม็น, ปากเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetid; fetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetid; fetidมีกลิ่นเหม็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
foetor; fetorกลิ่นเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetid; foetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetid; foetidมีกลิ่นเหม็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fetor; foetorกลิ่นเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halitosis; ozostomia; stomatodysodiaลมหายใจเหม็น, ปากเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halitosis๑. ลมหายใจเหม็น๒. ปากเหม็น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anaerobic Pond บ่อเหม็น, บ่อแอนแอโรบิก
บ่อบำบัดที่มีความลึกมากอยู่ในสภาพแอนแอโรบิก ใช้บำบัดน้ำเสียได้ [สิ่งแวดล้อม]
Enterocolitisลำไส้เล็กและใหญ่อักเสบ,การอักเสบในลำไส้,อุจจาระเป็นน้ำเหลวและมีกลิ่นเหม็นมาก,ลำไส้เล็กอักเสบ [การแพทย์]
Fetidกลิ่นเหม็น [การแพทย์]
Foulกลิ่นเหม็นเน่า [การแพทย์]
sublimationการระเหิด, การเปลี่ยนสถานะของสารที่เป็นของแข็งไปเป็นไอ โดยไม่ผ่านสถานะของเหลว และเมื่อไอของสารเย็นลงจะเปลี่ยนกลับมาเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านสถานะของเหลว เช่น การระเหิดของการบูร ลูกเหม็น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lochia, Foul Smellน้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็น [การแพทย์]
Lochia, Foul Smellingน้ำคาวปลาที่มีกลิ่นเหม็น [การแพทย์]
Mothball Naphthalenesลูกเหม็น [การแพทย์]
Mustyเหม็นอับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's kinda stuck. It's more than stuck.มันค่อนข้างเหม็น มันมากกว่าเหม็น Not Cancer (2008)
- You stink! - Come here.เหม็นมากเลย/ มานี่เลย Episode #1.5 (2008)
- It's so good to see you. - Stink, do I?ดีใจที่ได้พบคุณนะ เหม็นใช่ไหม Episode #1.5 (2008)
Do I stink?ผมเหม็นใช่ไหม Episode #1.5 (2008)
See ya, losers!ไปละนะ ไอ้ขี้เหม็น Episode #1.5 (2008)
You're old, you're a pervert, you're pretentious, you stink the bog out, your clothes make you look like a cunt.แกแก่ ลามก และผิวเผิน แกทำให้ห้องเหม็น เสื้อผ้าแกทำให้ดูเหมือนอีแก่ Episode #1.5 (2008)
So stinky!เหม็นชะมัด! Iljimae (2008)
You don't even smell.เจ้าก็ไม่เห็ฯจะเหม็นเลย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
-It stinks.- เหม็นเป็นบ้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The Brody twins, Rick and Vic who got along fine at sea, but for some reason, once they were on dry land, couldn't stand the sight of each other.ฝาแฝดโบรดี้ ริค และ วิค ซึ่งเข้ากันได้ีดีในทะเล แต่ด้วยเหตุบางอย่าง ทันทีที่พวกเขาขึ้นฝั่ง - กลับเหม็นขี้หน้ากันจนทนไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Don't stand that close. I can smell your breath.อย่าเข้ามาใกล้มาก ข้าเหม็นกลิ่นเจ้า Kung Fu Panda (2008)
I stayed because every time you threw a brick at my head or said I smelled, it hurt, but it could never hurt more than it did every day of my life just being me.เพราะทุกครั้งที่ท่านเอาหินขว้างหัวข้า หรือบอกว่าข้าเหม็น มันเจ็บ... แต่มันไม่เจ็บกว่าการที่ ... Kung Fu Panda (2008)
- Stinky, smelly, motherf...- ไอ้ตัวเหม็น สกปรก แม่ง... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
"Did it smell that bad when you ate it?"\"มันเหม็นปานนั้นหรือเล่า\ เมื่อตอนเราใช้ปากกับมัน\" The Love Guru (2008)
It is called Stink Mop.มันมีชื่อว่า ไม้เหม็น The Love Guru (2008)
Stink Mop!ไม้เหม็นThe Love Guru (2008)
Stink Mop!ไม้เหม็นThe Love Guru (2008)
- Stink Mop.ไม้เหม็นThe Love Guru (2008)
- Stink Mop.ไม้เหม็นThe Love Guru (2008)
- Stink Mop!ไม้เหม็นThe Love Guru (2008)
Marley! Oh, gross.โอย มาร์ลีย์ เหม็นMarley & Me (2008)
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย? Changeling (2008)
What is that God-awful smell?โอ้ว! นั้นกลิ่นอะไรเหม็นมากเลย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Oh, crow.เหม็นขี้เต่าโว้ย Pineapple Express (2008)
And, like, I just feel like a fat, dumb, fucking stinky ass-turd when I'm there.ส่วนฉันก็รู้สึกเหมือนไอ้อ้วน ซื่อบื้อตูดเหม็นเวลาอยู่ที่นั่น Pineapple Express (2008)
- Dude, you smell like shit.- ตัวคุณเหม็นหึ่งเลย Pineapple Express (2008)
You can call me Faye, but I'm gonna call you a stinker.เธอเรียกฉันว่าเฟย์ได้ แต่ฉันจะเรียกเธอว่าไอ้ตัวเหม็น Pineapple Express (2008)
You guys smell like shit.พวกเธอตัวเหม็นชะมัด Pineapple Express (2008)
Well, whatever it is, it smells horrid.อะไรก็ไม่รู้ล่ะ กลิ่นเหม็นชะมัดเลย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Hey, did you smell that horrible smell the other day?นี่ พี่.. พี่ได้กลิ่นเหม็นเมื่อวันก่อนมั้ย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Coming from the chimneys.- มันเหม็นมาจากปล่องไฟพวกนั้นน่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
That horrid smell from the chimneys. What is it?กลิ่นเหม็นออกมาจากปล่องไฟพวกนั้นน่ะครับ มันคืออะไรเหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
His breath stinks!เขาปากเหม็นDoubt (2008)
Why don't you go say hi.เหม็นอะไรเนี่ยะ? Bedtime Stories (2008)
/There were two young pages.สาวน้อยเหม็นจัง(Mrs.Stinking)และ\ กับชายน้อยเหม็นชึ่ง(Mr.Smell) Bedtime Stories (2008)
And the mermaid teacher did one of those weird tail dolphin moves.และเหม็นจังกับเหม็นชึ่ง เต้นกันเร็วจี๋ Bedtime Stories (2008)
OK?น้าจะเป็นกลิ่นเหม็นที่เท้าเธอ Bedtime Stories (2008)
- Fucking stinks. - Whoa.เหม็นบ้าอะไรวะเนี้ย โว้ว! The Ruins (2008)
And it smells!ในนี้เหม็นจะอ้วก! The Ruins (2008)
And your feet reek.- เท้าคุณก็เหม็นด้วยนะ 500 Days of Summer (2009)
That one time especially, but every time.ครั้งนั้นน่ะเหม็นเป็นพิเศษ แต่จริงๆเหม็นทุกครั้ง 500 Days of Summer (2009)
You really think we smell that bad?คุณคิดว่าพวกเราเหม็นจริงๆเหรอ Hachi: A Dog's Tale (2009)
You smell like Jeffrey Dahmer.กลิ่นตัวก็เหม็นเหมือนขี้ Gamer (2009)
You don't like that piss-smelling girl, or do you?ท่านไม่ชอบผู้หญิงเหม็นสาปแบบนั้นหรอก เนอะ Goemon (2009)
Wait here, I'll buy some medicine.เหม็นตุๆ ว่ามั้ย Goemon (2009)
You can come downstairs, stretch your legs a bit. Well, that's a good thing.ดี มันเป็นสิ่งที่ดี เพราะตัวฉันเริ่มเหม็นแล้ว Chapter Five 'Exposed' (2009)
I really don't like that dude.เหม็นหน้าไอ้หมอนี่ชมัดเลย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Code Tot, as in King Tutankhamen, back of a $1 bill.รหัส ตุ๊ด ที่ย่อมาจาก ตุ๊ดตันขาเหม็น ที่มีรูปอยู่หลังแบงค์ 1 ดอล Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
He heard you were a stank-ass ho that'd go down on Clark Gable to play an extra on the plantation.เขาได้ยินเกี่ยวกับก้นเหม็นๆของเธอ ที่มันลงไปอยู่บนตัวคล็าก เกเบิล ในการแสดงรอบพิเศษในสวน นั่นแหละที่เขาได้ยิน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Yeah, well, the fish stinks from the head.ใช่, ดี, กลิ่นปลาเหม็นๆจากหัว Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāiklin men) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell   FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
กลิ่นเหม็นฟุ้ง[n. exp.] (klin men fung) FR: puanteur [f]
ลูกเหม็น[X] (lūk men) EN: mothball   
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome   FR: malodorant ; puant
เหม็นอับ[v. exp.] (men ap) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale   FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale   FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นหืน[adj.] (men-heūn) EN: rancid ; foul ; strong-smelling   FR: rance
เหม็นเน่า[n. exp.] (men nao) EN: smell of rotten meat ; rotten smell   FR: odeur de pourriture [f] ; odeur de viande avariée [f]
เหม็นเน่า[v. exp.] (men nao) FR: sentir le pourri
เหม็นปาก[v. exp.] (men pāk) EN: have bad breath   FR: avoir une mauvaise haleine
เน่าเหม็น[v.] (naomen) EN: be rotten   
เน่าเหม็น[adv.] (naomen) EN: stinking   
หนูเหม็น[n. exp.] (nū men) EN: Moonrat   
ปากเหม็น[n. exp.] (pāk men) EN: bad breath   FR: mauvaise haleine [f]
ส่งกลิ่นเหม็น[v. exp.] (songklin men) FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deodorization[N] วีธีดับกลิ่น, See also: การกำจัดกลิ่นเหม็น
effluvium[N] กลิ่นเหม็น, See also: ไอระเหยที่เป็นอันตราย, Syn. emanation, exhalation
fetid[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเน่าเหม็น, Syn. foul, stinking
foetid[ADJ] เหม็น, See also: เหม็นเน่า, Syn. stinking, smelly, noisome
fug[N] ความอับชื้น, See also: ความเหม็นอับ
funky[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น (คำสแลง), Syn. musty, smelly
fusty[ADJ] เหม็นชื้น, See also: เหม็นอับ
go off[PHRV] เริ่มเหม็นบูด, See also: บูด, เน่า, เสีย, Syn. be off, go bad
henbane[N] พืชจำพวก Hyoscyamus niger ใบมีหนามขนและมีกลิ่นเหม็น เป็นพืชที่ใช้ทำยาพิษ
malodor[N] กลิ่นเหม็น
malodorous[ADJ] เหม็น, See also: ซึ่งมีกลิ่นไม่น่าดม, ซึ่งมีกลิ่นไม่ดี, ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
malodorous[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น, Syn. infested, ill-smelling, odorous, stinking
malodorously[ADV] อย่างมีกลิ่นเหม็น
malodorousness[N] การมีกลิ่นเหม็น
mothball[N] ลูกเหม็น
musk ox[N] วัวจำพวก Oxvibos moschatus, See also: มีขนาดใหญ่ เขาโค้งและกลิ่นเหม็น
mustily[ADV] อย่างเหม็นอับ
musty[ADJ] เหม็นอับ, See also: ซึ่งมีกลิ่นเหม็นสาบ, ซึ่งมีกลิ่นหืนเพราะขึ้นรา, Syn. stale, mouldy
pong[N] กลิ่นเหม็น, Syn. stink
putrid[ADJ] เน่าเหม็น, See also: เหม็น, Syn. rotten, rancid, stinking, Ant. thriving
putridity[N] การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น), Syn. decay, filty
putridness[N] การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น)
rancid[ADJ] (กลิ่นหรือรส) บูด, See also: เหม็นเน่า, เหม็นหืน, Syn. rotten
rank[ADJ] เหม็น, See also: เน่า, ฉุน, Syn. foul, rancid, rotten
reek[N] กลิ่นเหม็น
reeky[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
pen and ink[SL] กลิ่นเหม็น
ronk[SL] กลิ่นเหม็น
skunk[N] สัตว์สีดำสลับขาวพ่นกลิ่นเหม็นเมื่อตกใจ, See also: ตัวสกั๊งค์
skunky[ADJ] มีกลิ่นเหม็น, Syn. odorous
smelly[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
sour[ADJ] บูด, See also: เสีย, เหม็นบูด, Syn. rancid
stale[ADJ] ไม่สด (อาหาร), See also: เก่า, ค้าง, เหม็นหืน (อาหาร), Syn. old, spoiled, tasteless, sour, Ant. fresh, new
staleness[N] ความเหม็นอับ
stench[N] กลิ่นเหม็น
stink[VI] ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. reek
stink[N] กลิ่นเหม็น, Syn. reek, stench
stinkbug[N] แมลงตัวแบนชนิดหนึ่งมีกลิ่นเหม็น
stinking[ADJ] มีกลิ่นเหม็น, See also: ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. malodorous, smelly
stinky[ADJ] มีกลิ่นเหม็น, See also: ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. malodorous, fetid, smelly
sweaty[ADJ] เปียกเหงื่อ, See also: ชุ่มเหงื่อ, มีเหงื่อออกมาก, เหม็นเหงื่อ, Syn. perspiring, sticky
stink of[PHRV] ส่งกลิ่นเหม็นของหรือจาก, Syn. smell of, stink with
stink out[PHRV] ส่งกลิ่นเหม็นจน (บางอย่าง) ออกมา (คำไม่เป็นทางการ)
stink to high heaven[IDM] ได้กลิ่นเหม็นมาก, See also: ส่งกลิ่นแรงมาก, Syn. smell to
stink with[PHRV] ส่งกลิ่นเหม็นมากจาก / ของ, Syn. smell with, stink of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bilgy(บิล'จี) adj. มีกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
efluviumn. n. กลิ่น,กลิ่นเหม็น,อีเทอร์,ไอระเหย,การหายใจออก., See also: effluvial adj.
elcosisn. การเกิดแผลเน่าเปื่อยและเหม็น
fetid(เฟท'ทิด,ฟี'ทิด) adj. ซึ่งมีกลิ่นเหม็น., See also: fetidly,foetidly adv. fetidness,foetidness n., Syn. stinking
fetor(ฟี' เทอะ) n. กลิ่นเหม็นรุนแรง
foetid(เฟท'ทิด,ฟี'ทิด) adj. ซึ่งมีกลิ่นเหม็น., See also: fetidly,foetidly adv. fetidness,foetidness n., Syn. stinking
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
frowsty(เฟราซฺ'ที) adj. เหม็นอับ,เหม็นตุ ๆ, See also: frowstily adv. frowstiness n.
frowzy(เฟรา'ซี) adj. สกปรก,ปอน,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เหม็นอับ., See also: frowzily adv. frowziness n.
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
fusty(ฟัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,เก่าแก่,ล้าสมัย,คร่ำครึ,หัวโบราณ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: fustily adv. fustiness n., Syn. moldy,must
gamy(เกมมี่) adj. มีกลิ่นเหม็นสาบ,มีกลิ่นแรง,กล้า,ชอบชกต่อยหาเรื่อง เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: gamily adv. gaminess n.
halitosisn. กลิ่นปากเหม็น,กลิ่นปาก
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
malodor(แมลโอ'เดอะ) n. กลิ่นเหม็น,กลิ่นไม่ดี,กลิ่นไม่น่าดม., See also: malodorous adj. malodourous adj.
malodour(แมลโอ'เดอะ) n. กลิ่นเหม็น,กลิ่นไม่ดี,กลิ่นไม่น่าดม., See also: malodorous adj. malodourous adj.
musty(มัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,ล้าสมัย,เก่าแก่,คร่ำครึ,เซื่องซึม,จืดชืด., See also: mustily adv. mustiness n., Syn. stale,moldy
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
obnoxious(อับนอค'เชิส) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,ได้รับอันตรายหรือสิ่งเลวได้ง่าย,มีกลิ่นเหม็น., See also: obnoxiousness n., Syn. objectionable
putrid(พิว'ทริด) adj. เน่าเปื่อย,เหม็นเน่า,เน่าบูด,มีคุณภาพเลวมาก,เสื่อม,เสื่อมโทรม., See also: putridity,putridness n., Syn. rotten,fetid
rancid(แรน'ซิด) adj. เหม็นหืน,เหม็นตุ ๆ ,เหม็นเน่า, See also: rancidness n., Syn. sour,spoiled,fetid
rancidity(แรนซิด'ดิที) n. กลิ่นเหม็นหืนหรือเหม็นเน่า,การมีกลิ่นเหม็นดังกล่าว
reek(รีค) n.,v. (ดม,ส่ง) กลิ่นรุนแรงที่ไม่ชวนดม,กลิ่นเหม็น,ไอ,ควัน vt. ใช้ควันอบ,ปล่อยควัน,ปล่อยไอ, See also: reekingly adv. reeky adj.
skunk(สคังคฺ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสีดำ หนังขนมีกลิ่นเหม็นและมีแถบสีขาวรูปตัว"V",บุคคลที่น่ารังเกียจอย่างมาก.vt. ทำให้พ่ายแพ้สิ้นเชิง, Syn. rotter,scoudrel
smell(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
stench(สเทนชฺ) n. กลิ่นเหม็น, Syn. miasma
stink(สทิงคฺ) {stank/stunk,stunk,stinking,stinks} vi. ส่งกลิ่นเหม็น,รุกราน,เสื่อมทราม,มีจำนวนมาก (โดยเฉพาะเงิน) . vt. ทำให้เหม็น,ไล่ด้วยกลิ่นเหม็น,ได้กลิ่นเหม็นของ n. กลิ่นเหม็น,ความเหม็นโฉ่,ความยุ่งเหยิง,เรื่องอื้อฉาว,, See also: stinks n. วิชาเคมี
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น,ส่งกลิ่นเหม็น,ฉาวโฉ่,น่ารังเกียจ,เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling,offending

English-Thai: Nontri Dictionary
dislike(vt) ไม่ชอบ,เกลียด,เบื่อหน่าย,เหม็นเบื่อ
effluvial(adj) มีกลิ่นเหม็น,มีกลิ่น,มีไอระเหย,มีสารอีเซอร์
fetid(adj) มีกลิ่นเหม็น,เหม็นโฉ่
frowzy(adj) โสโครก,ไม่เรียบร้อย,ยับยู่ยี่,เหม็นอับ,ปอน
mold(vi) ขึ้นรา,เก่า,ครึ,เหม็นอับ
musty(adj) ขึ้นรา,เหม็นอับ,เก่า,คร่ำครึ,จืดชืด,เซื่องซึม
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ
putrid(adj) เน่า,เน่าเปื่อย,เหม็นโฉ่
rancid(adj) เน่า,เสีย,เหม็นหืน,อับ,เหม็นตุ
skunk(n) ตัวเหม็น,สัตว์ชนิดหนึ่ง,ตัวเสนียด,คนที่น่ารังเกียจ
smelly(adj) เหม็น,ส่งกลิ่น
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง
stench(n) กลิ่นคาว,กลิ่นเหม็น,กลิ่นสาบ
stink(n) ความเหม็นโฉ่,กลิ่นเหม็น,ความฉาวโฉ่
stink(vi) ส่งกลิ่นคลุ้ง,มีกลิ่นเหม็น,ได้กลิ่น,เสื่อมทราม

German-Thai: Longdo Dictionary
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top