ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เหตุฉุกเฉิน*

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหตุฉุกเฉิน, -เหตุฉุกเฉิน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหตุฉุกเฉิน[N] emergency, Syn. เรื่องฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, Example: ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องช่วยกันแก้ไขทันที, Thai definition: เรื่องที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉุกเฉินว. ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน เช่น เหตุฉุกเฉิน, ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร เช่น ภาวะฉุกเฉิน สถานการณ์ฉุกเฉิน.
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา(ปะติพานะ-) น. ปัญญาอันแตกฉานในปฏิภาณ คือ ความเข้าใจทำให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ในเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกล่าวโต้ตอบได้ทันท่วงที, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรม-ปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
ประจำซองก. เข้าประจำรักษาหน้าที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understand there's an emergency.ฉันเข้าใจว่ามีเหตุฉุกเฉิน Airplane! (1980)
-In an emergency, even you can do it.ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแม้คุณ สามารถทำมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Gas emergency.รับแจ้งเหตุฉุกเฉินครับ A Short Film About Love (1988)
It's an emergency!มันเหตุฉุกเฉินHocus Pocus (1993)
Get outta here. I got a medical emergency.หลบไป ผมมีเหตุฉุกเฉินนะ Junior (1994)
- 911 emergency.- 911 รับแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะ Léon: The Professional (1994)
This is a national emergency.นี่เป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อชาติ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Security, move emergency response team into position.การรักษาความปลอดภัย, ย้ายทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินในตำแหน่ง Contact (1997)
I want that emergency response team up on the gantry. Now! Stage One Alert!ฉันต้องการที่ทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินขึ้น ไปบนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ ตอนนี้! Contact (1997)
Miiier, come in. We have an emergency.-มีเหตุฉุกเฉิน Event Horizon (1997)
- Sir, there is no emergency.- ไม่มีเหตุฉุกเฉินครับ Titanic (1997)
Cal, what are you doing? We're in the middle of an emergency. What's going on?แคล จะทำอะไร เรากำลังมีเหตุฉุกเฉินนะ Titanic (1997)
We have an emergency. Can anybody hear me?เรามีเหตุฉุกเฉิน ทุกคนสามารถได้ยินฉัน? Wrong Turn (2003)
Look, we have a huge emergency. Please, does anybody hear me?ดูเรามีเหตุฉุกเฉินขนาดใหญ่ กรุณาไม่มีใครได้ยินฉัน? Wrong Turn (2003)
It's an emergency, yes.เหตุฉุกเฉิน.. ใช่.. 21 Grams (2003)
9-1-1 emergency.9-1-1 แจ้งเหตุฉุกเฉิน11:14 (2003)
You said the locks were different.มีเหตุฉุกเฉิน และคนเจ็บในห้องนักข่าว Yankee White (2003)
And B, it was an emergency.และข้อสอง มันเป็นเหตุฉุกเฉิน Shaun of the Dead (2004)
They were busy down the street. Some detective got shot.พวกเขามีเหตุฉุกเฉินตรงถนนข้างล่าง มีเจ้าหน้าที่ถูกยิง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Look, it's a police emergency.ฟังนะ มันเป็นเหตุฉุกเฉินของตำรวจ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
This is an emergency situation! Don't panic!นี่เป็นเหตุฉุกเฉิน อย่าตื่นตูม Madagascar (2005)
We're not allowed in unless it's an emergency.เราไม่สามารถเข้าไปได้ จนกว่าจะมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น Zathura: A Space Adventure (2005)
And what's the emergency?และ อะไรคือเหตุฉุกเฉินZathura: A Space Adventure (2005)
But it's an emergency.แต่มันเป็นเหตุฉุกเฉินนะ Zathura: A Space Adventure (2005)
We have an emergency. Security to the M-2 gate.เกิดเหตุฉุกเฉิน ขอรปภ.ที่เกทเอ็ม 2 ด้วย Red Eye (2005)
Juno's multi was destroyed. he come to a crisis.ของจูโน่ถูกทำลาย เกิดเหตุฉุกเฉินซะแล้ว Jenny, Juno (2005)
The National Guard responded after Illinois Governor Frank Tancredi declared a state of emergency shortly after 3:00 p.m.กองกำลังทหารได้เริ่มปฏิบัติการณ์หลังจากที่ แฟรงค์ แทนเครดี้ ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ ประกาศเหตุฉุกเฉินเมื่อเวลา15นาฬิกาเศษ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Hey. I have an emergency. Take my shift. Please.เฮ้ ฉันมีเหตุฉุกเฉิน ทำงานแทนที่นะ The Lake House (2006)
Have some sort of emergency backup plans?กรณีมืเหตุฉุกเฉินงั้นเหรอ Open Water 2: Adrift (2006)
emergency services.รับแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะ The Usual Suspects (2006)
I'm busted. I have an emergency.ฉันล้ม เป็นเหตุฉุกเฉิน Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
"To get into university. Sakurakoji Jun."เหตุฉุกเฉินMy Boss, My Hero (2006)
Umemura Hikari." You think they came together?เหตุฉุกเฉินMy Boss, My Hero (2006)
How many emergency crikes have you done?คุณเคยรับมือเหตุฉุกเฉินแบบนี่กี่ที The Heart of the Matter (2007)
I could only miss that if there was a major national emergency.ต้องเป็นเหตุฉุกเฉินระดับชาติ ถึงจะผิดนัดได้ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
I,uh... I had a personal emergency, and chuck really came through.เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วชัคก็มาช่วยฉัน Chuck Versus the Sandworm (2007)
Police Emergency.นี่คือเหตุฉุกเฉิน Live Free or Die Hard (2007)
F.A.A. just issued a critical alert. Their ATC Net just went down.F.A.A. เพิ่งส่งสัญญาณเตือนเหตุฉุกเฉิน / เครือข่าย ACT เพิ่งจะล่ม Live Free or Die Hard (2007)
Excuse, me. police Emergency.ขอโทษนะ / นี่ตำรวจ เหตุฉุกเฉิน Live Free or Die Hard (2007)
- 911 Emergency.- 911 รับแจ้งเหตุฉุกเฉินครับ Vacancy (2007)
- 911 Emergency.- 911 รับแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะ Vacancy (2007)
911 Emergency.911 รับแจ้งเหตุฉุกเฉินครับ Vacancy (2007)
Emergency. Hello. Can anyone hear me?แจ้งเหตุฉุกเฉิน มีใครได้ยินผมไหม Rogue (2007)
911, what's your emergency?911 มีเหตุฉุกเฉินอะไรคะ? Shooter (2007)
911. What's your emergency?ที่นี่ 911 รับแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะ The Haunting of Molly Hartley (2008)
911. State the nature of your emergency.911 กรุณาแจ้งเหตุฉุกเฉิน\ ของคุณด้วยครับ Eagle Eye (2008)
First Lieutenant Ethan Shaw, United States Air Force, initiating a Pri-One emergency override of Aria's systems.เรืออากาศโท อีธาน ชอว์ กองทัพอากาศสหรัฐ ขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉินสำคัญ ยกเลิกระบบของอาเรีย Eagle Eye (2008)
Erm, intercepted emergency call at the Castle Cross shopping mall.มีเหตุฉุกเฉินที่ห้างคาสเสิล ครอส Episode #2.1 (2008)
Emergency.เหตุฉุกเฉิน Resident Evil: Degeneration (2008)
- Well, I don't know if you've noticed but we're in a bit of an emergency right here.- เอ่อ ข้าไม่รู้ว่าเจ้าสังเกตรึเปล่า แต่เรากำลังมีเหตุฉุกเฉินเล็กน้อยอยู่แถวนี้ Star Wars: The Clone Wars (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukchoēn) EN: emergency   FR: situation critique [f]
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī mī hēt chukchoēn) EN: in an emergency   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exigence(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
exigency(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity

English-Thai: Nontri Dictionary
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน
exigency(n) เหตุด่วน,เหตุฉุกเฉิน,เรื่องด่วน,ความจำเป็น

German-Thai: Longdo Dictionary
Notfall(n) |der, pl. Notfälle| เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top