ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เสียงดนตรี*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสียงดนตรี, -เสียงดนตรี-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงดนตรี(n) sound of music, See also: musical sound, music, sound, Syn. เสียงเพลง, เพลง, Example: นกหลายชนิดสามารถส่งเสียงร้องเพลงได้ไพเราะราวกับเสียงดนตรี, Thai Definition: เสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดนตรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระหึ่มว. เสียงก้อง เช่น พายุพัดกระหึ่ม เสียงดนตรีดังกระหึ่ม. ก. โด่งดังรู้กันไปทั่ว เช่น นักร้องคนนี้มีชื่อเสียงกระหึ่ม เรื่องคอร์รัปชันตอนนี้กำลังกระหึ่มไปทั่ว.
จ้องหน่องน. เครื่องทำให้เกิดเสียงเป็นเพลง โดยใช้ปากคาบแล้วกระตุกหรือชักด้วยเชือกให้สั่นดังเป็นเสียงดนตรี.
โน้ต ๑, โน้ตเพลงน. เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี.
ไล่นิ้วก. ไล่ระดับเสียงดนตรีประเภทเครื่องสีเครื่องดีดจากเสียงต่ำไปหาสูงหรือจากเสียงสูงไปหาต่ำเพื่อให้เสียงตรงกับโน้ตเพลง.
ไล่เสียงก. ไล่ระดับเสียงดนตรีจากเสียงต่ำไปหาสูงหรือจากเสียงสูงไปหาต่ำ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนบรรเลง หรือเพื่อหาเสียงที่ถูกต้อง.
เสียงเพี้ยนน. เสียงดนตรีหรือเสียงร้องเพลงที่คลาดเคลื่อนไปจากระดับเล็กน้อย, เสียงพูดที่มีสำเนียงคลาดเคลื่อนเล็กน้อย.
หลงเรียกเสียงที่แผดดังผิดปรกติ หรือเสียงที่ผิดระดับเสียงดนตรี ว่า เสียงหลง.
เอื้อน ๒เอื้อนเสียงดนตรีซึ่งใช้ในการสีซอสามสาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musical intervals and scalesระดับเสียงและบันไดเสียงดนตรี [TU Subject Heading]
analog signalสัญญาณแอนะล็อก, สัญญาณที่มีขนาดแอมพลิจูดที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและเป็นค่าต่อเนื่อง เช่น เสียงพูด และเสียงดนตรี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One, two, three, four! Listen to the music!หนึ่ง สอง สาม สี่ ฟังเสียงดนตรีด้วยค่ะ! Dirty Dancing (1987)
He hears music in the sunrise....ไม่มีความหิวกระหาย... เขาได้ยินเสียงดนตรีตอนที่พระอาทิตย์ขึ้น City of Angels (1998)
and if then you no loner hear the music of the gods around youตอนนั้น... คุณจะไม่ได้ยินเสียงดนตรีของพระเจ้าอีก The Legend of 1900 (1998)
- I was lured by the music by the heath.-เสียงดนตรีดึงดูดให้ผมข้ามทุ่งมาถึงที่นี่ The Red Violin (1998)
What is this nonsense? The music is gone. Like you were the butterfly.เสียงดนตรีจางหายไป เหมือนกับคุณเป็นเช่นผีเสื้อ The Red Violin (1998)
Aside from the fact that the music doesn't match... The instruments they're playing?นอกจากความจริงที่ว่า เสียงดนตรีไม่เข้ากับ... Inspector Gadget 2 (2003)
Hey, how about cannon-styled musical toilet seats that play "Bridge Over Troubled Water" when you take a dump?เอางี้มั้ย เอาโถชักโครกรูปปืนใหญ่ ที่มีเสียงดนตรีด้วยซะเลยเป็นไง เอาแบบมีเพลง บริดจ์ โอเวอร์ ทรับเบิ้ล วอเตอร์ บรรเลง ตอนที่เรานั่งอึดีมั้ย Hope Springs (2003)
It starts with static then it goes to the beat and music. Wait a second.แรกๆมันก็เบาๆก่อน จากนั้นก็กระหน่ำด้วยเสียงดนตรี The Fog (2005)
Hey, I can finally hear the music calling me, okay?ในที่สุดกูก็ได้ยินเสียงดนตรีร่ำร้องเพรียกหากู โอเค American Pie Presents: Band Camp (2005)
-"Life would be senseless--" -"Without music.""ชีวิตจะไร้ซึ่งความรู้สึก- -" -"เมื่อขาดเสียงดนตรี." The Lake House (2006)
Try to feel the rhythm.ฟังเสียงดนตรีให้ดี แล้วจับจังหวะให้ได้. 200 Pounds Beauty (2006)
But I believe in music the way that some people believe in fairy tales.แต่ผมเชื่อในเสียงดนตรี เหมือนบางคนที่เชื่อเรื่องเทพนิยาย August Rush (2007)
Said he's following the music.-เขาพูดว่าตามเสียงดนตรีมา August Rush (2007)
I followed the music.ผมตามเสียงดนตรีมา August Rush (2007)
You gotta love music more than you love food.เธอจะรักเสียงดนตรีมากกว่าอาหาร August Rush (2007)
How does the music come to you?เสียงดนตรีมาถึงเธอได้ยังไงกัน? August Rush (2007)
It's like someone's calling out to me.เหมือนว่าใครบางคนกำลังร้องเรียกผมด้วยเสียงดนตรี August Rush (2007)
The ones who gave me the music.ตอบคนที่ให้เสียงดนตรีผม August Rush (2007)
The music is all around us.เสียงดนตรีอยู่รอบตัวเรา August Rush (2007)
Cue inspirational music.ขอเสียงดนตรีประกอบหน่อย Epic Movie (2007)
Kick it with the music mixers# สนุกกับการปรับเสียงดนตรี High School Musical 2 (2007)
okay, okay, let's get the music down.เอาล่ะ ลดเสียงดนตรีลงหน่อย I Had a Dream (2008)
This time, listen with whole heart and convey the music onto the paperคราวนี้จงใช้โสตประสาทของเจ้า เปลี่ยนเสียงดนตรีให้เป็นภาพศิลป Portrait of a Beauty (2008)
What's that now? Is that music?นั้นอะไร\ มันเป็นเสียงดนตรีใช่ไหม Beethoven Virus (2008)
(MUSIC PLAYING ON STEREO)เสียงดนตรีกระหึ่มเสียงสเตอริโอสมบูรณ์แบบ Fighting (2009)
[ ominous music ][ เสียงดนตรี แสดงถึงว่าอาจมีรางร้ายเกิดขึ้น ] Dirty Harry (2009)
[ suspenseful music ][ เสียงดนตรีที่แสดงความรู้สึกวิตกกังวล ] Dirty Harry (2009)
[ taps counter ] [ somber music playing in background ] [ liquid pouring ][ เคาะเ้ค้าเตอร์ ] [ เสียงดนตรีเศร้าๆ ดังเป็นพื้นหลัง ] [ รินเหล้า ] A New Day in the Old Town (2009)
[ music playing ][ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ][ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ][ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ][ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ][ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ sighs ] [ music playing ][ ถอนหายใจ ] [ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ][ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ][ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ][ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ][ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ][ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ][ เสียงดนตรี ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ] [ sighs ][ เสียงดนตรี ] [ ถอนหายใจ ] You're Undead to Me (2009)
[ music playing ] [ damon coughing, groaning ][ เสียงดนตรี ] [ ไอ ] You're Undead to Me (2009)
You found cheesy electronic music. Come on, Vreede.เราเจอเสียงดนตรี อิเลคทรอนิคส์ชั้นต่ำ ไม่เอาน่าวีดร์ Believe (2009)
Oh, no, no. Not just any cheesy electronic music, my friend.ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ใช่แค่เพียง เสียงดนตรีอิเลคทรอนิคส์ ชั้นต่ำหรอกเพื่อน Believe (2009)
# Says she wanna dance cus she likes the groove ##ถามว่าเธออยากเต้นรำมั๊ย เพราะเธอชอบเสียงดนตรี# The Blind Side (2009)
The stuff of songs.ปลุกเร้าด้วยเสียงดนตรี Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Wait. That's weird. Why did the music stop?เดี๋ยวก่อน มันแปลกๆนะ ทำไมเสียงดนตรีถึงหยุดล่ะ The Social Network (2010)
Was the music too loud? We were having a celebration.เสียงดนตรีมันดังไปงั้นหรอ/พวกเรากำลังฉลองกันนะ The Social Network (2010)
What? We cool, right? Yeah, we're fine.เสียงดนตรีหยุดไป Our Family Wedding (2010)
¶¶ ¶¶Out of the doorway the bullets rip ¶¶ ¶¶To the sound of the beat ¶¶ ¶¶Yeah ¶¶# ที่หน้าประตู เสียงกระสุน แหวกผ่านเสียงดนตรี # Funk (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alto(adj) เกี่ยวกับเสียงดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นลำดับที่สอง
eurhythmical(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อบำบัดโรคหรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurythmical
eurhythmics(n) การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurythmics
eurythmics(n) การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกายหรือบำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurhythmics
la(n) เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี, See also: เสียง ลา
melody(n) ทำนองเพลง, See also: เสียงดนตรี, เสียงประสาน, Syn. song, tune
mi(n) เสียงดนตรีตัวที่สามของขั้นบันไดเสียง
music(n) เพลง, See also: เสียงเพลง, ดนตรี, เสียงดนตรี, Syn. melody, song, tune
part(n) เสียงดนตรี, Syn. chorus, second
sing(vt) ร้องเพลง, See also: ขับร้อง, เปล่งเสียง, ทำให้เกิดเสียงดนตรี, Syn. chant, harmonize, vocalize, Ant. screech
swell(n) เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น, See also: เสียงที่ดังขึ้น, Syn. increase in loudness
whole note(n) เครื่องหมายเสียงดนตรีที่มีเท่ากับสี่จังหวะ (quarter notes)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
accord(อะคอร์ด') vi., vt., n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow
arpeggio(อาร์เพจ'จีโอ) n. เสียงดนตรีชนิดมีความถี่ตามกัน แทนที่จะพร้อมกัน, การบรรเลงซอชนิดหนึ่ง. -arpeggiated, arpeggioed adj.
cadenza(คะเดน'ซะ) n. เสียงดนตรีที่แผ่วเบาก่อนจบ
chime(ไชมฺ) { chimed, chiming, chimes } n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี, เสียงระฆังกังวาน, เพลงระฆัง, เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง, ทำเสียงระฆัง, เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง, ตีระฆังเรียกประชุม, พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่, แรงผลักดัน, พลศาสตร์, ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง, การเจริญเติบโตและการพัฒนา, การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
fa(ฟา) เสียงที่4ของเสียงดนตรี
fork(ฟอร์ค) n. ซ่อม, ง่าม, เหล็กง่าม, คราด, กิ่งก้านสาขา, ทางแยก vt. ทำให้แยกออก, เพิ่มเสียงให้สูงขึ้น. vi. แยกออกเป็นกิ่งก้านสาขา., See also: forkless adj. -Phr. tuning fork เครื่องมือโลหะสามง่ามเมื่อเคาะแล้วจะให้เสียงดนตรีออกมา
gamut(แกม'มัท) n. เสียงดนตรีที่มีอยู่ทั้งหมด
glochenspieln. เครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะ (เหล็กกล้า) เป็นชิ้น ๆ และมีที่เคาะสำหรับเคาะเป็นเสียงดนตรี
harmonics(ฮาร์มอน'นิคซ) n. วิทยาศาสตร์เสียงดนตรี, วิชาเสียงประสาน
la(ลา) เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี, เสียง'ลา' interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ abbr. left atrium, latex agglutination, local anethesia
mediant(มี'เดียนทฺ) n. ระดับสามของmajorหรือminorของบันไดเสียงดนตรี
melody(เมล'ละดี) n. ทำนองเพลง, เสียงดนตรีที่ไพเราะ, บทกวีสำหรับร้องเป็นเพลง
music(มิว'ซิค) n. ดนตรี, เสียงดนตรี, เสียงไพเราะ, Syn. melody
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
note(โนท) { noted, noting, notes } n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ , บันทึก, จดหมาย, หมายเหตุ, สาสน์, สาร, ธนบัตร, ชื่อเสียง, ความเด่น, ความสำคัญ, เสียงดนตรี, เครื่องหมายดนตรี, ทำนองเพลง vi. บันทึก, หมายเหตุ, จดจำ, สังเกต, ใส่เครื่องหมายดนตรี, แสดงดึง, ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
progression(โพรเกรส'เชิน) n. การก้าวหน้า, การก้าวไปข้างหน้า, การเดินไป, จำนวนชั้นหรือชั้น, ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์, ขบวน, ทิวเทือก, ลำดับของเสียงดนตรีที่ตามกันมา., See also: progressional adj.
quaver(เคว'เวอะ) vi. สั่น, สั่นเทา, vi. พูดเสียงสั่น, n. การสั่น, เสียงสั่น, เสียงดนตรีเสียงที่8, See also: quaverer n. quaveringly adv. quavery adj. quaverous adj., Syn. tremble, vibrate
ray(เร) n. รังสี, ส่วนหรือเส้นที่ออกเป็นรัศมีจากโครงร่างหนึ่ง, แฉก, แววแสง, แววแห่งความหวัง, ปลากระเบน, เสียงหนึ่งในจำนวนเสียงดนตรีทั้ง7 vi. ปล่อยรังสี vt. ปล่อยรังสี, ทำให้ถูกรังสี, ทำให้มีเส้นรัศมี, ทำให้เป็นแฉก, Syn. beam, spark
re(เร, รี) n. เสียงดนตรีเสียงหนึ่งในจำนวน7 prep. ในกรณี, เกี่ยวกับ, อนุสนธิ
singer(ซิน'เจอะ) n.นักร้อง , ผู้ร้องเพลง, สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดนตรี, ผู้ลนขนสัตว์, เครื่องลนขนสัตว์
sol(ซอล, โซล) n. ระดับเสียงที่5ของบันได, เสียงดนตรีG., Syn. so
syncopate(ซิง'คะเพท) vt. ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง, เน้นเสียงดนตรีที่จังหวะที่ไม่เน้นเสียง, ลัด, ย่อ, See also: syncopator n.
triplet(ทริพ'ลิท) n. หนึ่งในแฝด3คน, triplets แฝด3คน, กลุ่มที่มี3คน (อัน, ชิ้น...) , เครื่องหมายเสียงดนตรีสามเสียงที่ต่อเนื่องกัน, Syn. trio
tune(ทูน) n. ทำนองเพลง, น้ำเสียง, ความสอดคล้อง, สาระสำคัญ vi. ปรับเสียง, ปรับเสียงดนตรี, ปรับเครื่อง tune up ปรับเสียงดนตร'ปรับเครื่องยนต์
warble(วอร์'เบิล) vi. vt., n. (การ) ร้องเสียงรัว, เพรียกร้อง, เปล่งเสียงดนตรี, เพลงรัว, Syn. chirp
whole noten. เครื่องหมายเสียงดนตรีที่มีความหมายเท่ากับสี่จังหวะ (quarter notes) , เครื่องหมายเต็มเสียง (four quarter notes)
woodnote(วูด'โนท) n. เสียงเพรียกร้องธรรมชาติในป่า (ที่เกิดจากนกและแมลง) , เสียงดนตรีตามธรรมชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
gamut(n) โทนเสียงดนตรี, ระยะตลอด, ช่วงเสียง
la(n) เสียงดนตรี
music(n) ดนตรี, เสียงดนตรี, โน้ตเพลง
musical(adj) ไพเราะ, เสนาะหู, เกี่ยวกับเสียงดนตรี
tonic(adj) ซึ่งบำรุงเสียง, ซึ่งบำรุงกายและใจ, เกี่ยวกับเสียงดนตรี
tuneful(adj) เหมือนเสียงดนตรี, ไพเราะ, เพราะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top