ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เรื่องเล่า*

   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เรื่องเล่า, -เรื่องเล่า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องเล่า[N] story, See also: narration, narrative, Example: นิทานเรื่องบ้านเราแสนจน เป็นเรื่องเล่าที่ให้แง่คิดดีมาก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่เกิดจากการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดให้ผู้อื่นฟัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยชุรเวท(ยะชุระ-) น. ชื่อคัมภีร์ที่ ๒ ของพระเวท กล่าวถึงพิธีบูชาสำคัญหลายพิธี เช่น พิธีราชสูยะ พิธีอัศวเมธ รายละเอียดในการประกอบพิธีและเรื่องเล่าแต่งเป็นร้อยแก้ว ส่วนบทสวดเป็นฉันท์นำมาจากฤคเวท. (ส.). (ดู เวท, เวท- ประกอบ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Monogatariเรื่องเล่าโมะโนะงะตะริ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrativeเรื่องเล่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrative poemบทกวีเรื่องเล่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
The divine truth is not in a building or a book or a story.ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า ไม่ได้เป็นตึก ไม่ได้เป็นหนังสือ หรือเป็นเรื่องเล่า Oh, God! (1977)
Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality.ช็อปเปอร์เป็นบทเรียนแรกของผมในความแตกต่าง อย่างมโหฬารของเรื่องเล่ากับเรื่องจริง Stand by Me (1986)
Oh, it's a typical old world tale.อ้อ มันก็เป็นเรื่องเล่าในแบบฉบับโลกยุคเก่านั่นแหละ Mannequin: On the Move (1991)
Perhaps you would like to hear the tale?บางที คุณคงจะชอบหากได้ฟังเรื่องเล่านี้ Aladdin (1992)
Well Ali Baba had them forty thieves Scheherazadie had a thousand tales,เอาล่ะ อาลิ บาบา มีโจรอยู่ 40 คน และก็มีเรื่องเล่ากว่าพันเรื่อง Aladdin (1992)
They're gathering around to hear a storyกลุ่มคนนั่งรวมกันเพื่อจะฟังเรื่องเล่า The Nightmare Before Christmas (1993)
And in ten years, maybe less... the human race will just be a bedtime story... for their children.อีกสิบปีข้างหน้า หรือเร็วกว่านั้น เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะเป็นแค่เรื่องเล่าก่อนนอน สำหรับเด็กๆ In the Mouth of Madness (1994)
And should you think this is just a shaggy-dog story told by a senile man to his young, impressionable grandson I'd ask you to come to South Wales to the village where I was born.หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไปสู่หลานชายเขาเท่านั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I'm sure he's got quite a story to tell.เขาคงมีเรื่องเล่าเยอะแยะ The Truman Show (1998)
The enduring myth of Heaven.เรื่องเล่าที่ยืนยาวของสวรรค์ City of Angels (1998)
You told me that Well, what a stack of stories you got nowนายบอกฉันเอง นายมีเรื่องเล่าเยอะแยะแน่ The Legend of 1900 (1998)
These stories get started when people die horrible deaths.เรื่องเล่านี้เริ่มต้นขึ้น เมื่อผู้คนเริ่มตายอย่างน่าสยดสยอง. Ringu (1998)
So I listened to your narrative.ผมได้ฟังเรื่องเล่าของคุณแล้ว Brokedown Palace (1999)
A Hobbit's Tale.เรื่องเล่าของฮ๊อบบิท. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
My heart tells me that Gollum has some part to play yet, for good or ill before this is over.ในใจของข้าบอกข้าว่า กอลลัมนั้นยังมีประโยชน์อยู่เหมือนกัน ไม่ว่าจะดีหรือร้าย .... ก่อนเรื่องเล่านี้จะจบลง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Every town has its share of tall tales.เมืองทุกเมืองก็มีเรื่องตำนานเรื่องเล่ากันทั้งนั้นแหละ Metamorphosis (2001)
Hermione, come out. We've got loads to tell you.เฮอร์ไมโอนี่ ออกมา เรามีเรื่องเล่าเยอะแยะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
As every fairy tale comes realเหมือนเรื่องเล่าของนิทาน กลายเป็นเรื่องจริง Love Actually (2003)
It's nothing but an ancient story. His story.มันไม่มีอะไรในเรื่องเล่าเก่าแก้/เรื่องของเขา Underworld (2003)
General Electric is a kind old man with lots of stories.เจเนรัลอิเล็กทริคเป็นคนแก่ใจดีที่มีเรื่องเล่าเยอะแยะ The Corporation (2003)
But in the final analysis what's really important is the vision.สิ่งสำคัญที่สุดจริง ๆ คือวิสัยทัศน์ คุณต้องมีเรื่องเล่าแม่บทที่ดีกว่า The Corporation (2003)
So it will never be examined or felt, hence your behavior becomes repetitive like the story.เพื่อให้พฤติกรรมของคุณ เป็นเหมือนในเรื่องเล่า - เหมือนในเรื่อง I Heart Huckabees (2004)
I don't got no stories. You got all the stories, Shooter.ชั้นไม่เรื่องจะเล่า แกซิมีเรื่องเล่า Walk the Line (2005)
He always told the best stories.ท่านจะมีแต่เรื่องเล่าที่ดีๆ. V for Vendetta (2005)
The path to Shambala wasn't a rumor.แชมบาลานั้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่า Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I know the story that evil spirits born from the resentment, spite, and hatred, that lives on in your sword.ข้าก็เรียนเพลงดาบ ตอนอยู่ บัลเฮ ข้าได้ยินเรื่องเล่า วิญญาณร้ายเกิดจาก ความโกรธ ความเกลียด ความชัง Shadowless Sword (2005)
I guess the war isn't an old taleหนูว่าสงครามไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเก่าๆ Grave of the Fireflys (2005)
will you hear this tale then?เจ้าเคยได้ยินเรื่องเล่าไหม The King and the Clown (2005)
There is long history of spirits and death omens on planes, on ships like phantom travelers.เคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณผีตายโหง บนเครื่องบินและเรือเหมือนทัวร์ผีสิงยังไงล่ะ Phantom Traveler (2005)
It's a story. That's all it is, a story.มันเป็นเรื่องเล่าก็แค่นั้นแค่เรื่องเล่า The Wicker Man (2006)
I heard some things.เคยได้ยินเรื่องเล่าขาน Flyboys (2006)
See, the Grimm brothers' stuff was kind of like the folklore of its day full of sex, violence, cannibalism.ไม่ ของดั้งเดิมไม่ใช่แบบนั้น พี่น้องกริมม์เป็นเหมือนเรื่องเล่าพื้นบ้านสมัยนั้น\ เต็มไปด้วยเซ็กซ์ ความรุนแรง กินเนื้อคน Bedtime Stories (2007)
We catch her, the chinese spy has a lot we'd love to hear.จับเธอเลย สายลับจีนมีเรื่องเล่าเยอะแยะ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
That's an old wives' tale.-ไม่ครับ นั่นมันเป็นเรื่องเล่าเท่านั้น No Such Thing as Vampires (2007)
Ever since I trusted her with the charming story ofตั้งแต่ที่ผมไว้ใจเธอ กับเรื่องเล่า Fever (2007)
That's just groundless rumor.นั่นมันเป็นแค่เรื่องเล่าน่ะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Anyway, in high school, you hear about all these legendary dudes.ยังงัยก็ตาม ในโรงเรียนมัธยมปลาย มันก็มักจะมีเรื่องเล่าขานอย่างนี้มากมาย Attack on the Pin-Up Boys (2007)
And in our little world, a new legend is bound to appear.และในโลกเล็กๆของพวกเรา ก็ได้มีเรื่องเล่าใหม่ๆเกิดขึ้น Attack on the Pin-Up Boys (2007)
- It's an urban legend. - Yeah.เอ่อ ,ก็แค่เรื่องเล่านะคะ Transformers (2007)
No. It's more than just a ghost story. And the adults believed in it, as well.ไม่ นั่นมันมากกว่าเรื่องเล่าสยองขวัญ พวกผู้ใหญ่เชื่อในมันแน่นอน Dead Silence (2007)
Now, the story goes, "If you ever see her, make sure you never scream."เรื่องเล่าใว้ว่า "ถ้าเห็นเธอ จงอย่าแผดเสียงร้องออกมา" Dead Silence (2007)
If I'm going to remain queen, I'm going to need some sort of story when I go back.ถ้าข้ากลับไปในฐานะราชินี ข้าคงมีเรื่องเล่ากลับไปด้วย อืม. Enchanted (2007)
The story?เรื่องเล่าNational Treasure: Book of Secrets (2007)
We have a story.เรามีแค่เรื่องเล่า... National Treasure: Book of Secrets (2007)
Well, do you know any stories?งั้น คุณรู้เรื่องเล่าอะไรบ้างไหม In the Valley of Elah (2007)
You know that story isn't true.เรื่องเล่านั้นไม่จริง In the Valley of Elah (2007)
But maybe I'm boring you with my story.บางทีฉันอาจจะทำให้พวกเธอเบื่อ กับเรื่องเล่าของฉัน The Water Horse (2007)
Everyone had a tale to tell about the monster.ทุก ๆ คน มีเรื่องเล่า เกี่ยวกับเจ้าสัตว์ประหลาด The Water Horse (2007)
All this talk of a modern God, or no God.เรื่องเล่าของพระเจ้ายุคใหม่ หรือ ไม่มีพระเจ้า The Mist (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fable[N] นิทาน, See also: เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก, Syn. traditional short story
fiction[N] บันเทิงคดี, See also: นวนิยาย, เรื่องเล่า, เรื่องโกหก, Syn. fable, story, fairy tale
lay[N] เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ, See also: บทกวีสั้นๆ, Syn. short poem
legend[N] ตำนาน, See also: นิทาน, เรื่องเล่าต่อๆกันมา, Syn. fable, myth, saga
narrative[N] เรื่องเล่า, See also: เรื่องที่เล่าหรือบรรยาย, การเล่าเรื่อง, การบรรยายตามลำดับของเหตุการณ์, การเล่าเรื่อง, กา, Syn. anecdote, narration, tale, yarn
story[N] เรื่องราว, See also: เรื่องเล่า, การบรรยาย, Syn. account, narrative
sweep through[PHRV] แพร่ (เชื้อโรค, แฟชั่น, เรื่องเล่า ฯลฯ) ผ่าน, See also: กระจายผ่าน
tale[N] เรื่องเล่า, See also: เรื่องเล่าลือ, คำเล่าลือ, Syn. report
version[N] เรื่องราว, See also: เรื่องเล่า, Syn. report, tale, story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful
legendize(เลจ'เจินไดซ) vt. ทำให้เป็นเรื่องเล่าลือกัน
legendry(เลจ'เจินดรี) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ ,ตำนานต่าง ๆ ,เรื่องเล่าลือต่าง ๆ, Syn. legends
narration(แนเร'เชิน) n. เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย,การเล่าเรื่อง,การบรรยาย
narrative(แน'ระทิฟว) n. เรื่องเล่า,การเล่าเรื่อง adj. เกี่ยวกับเรื่องเล่า, Syn. chronicle
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
version(เวอ'เชิน) n. เรื่องราว,เรื่องเล่า,คำแปล,หนังสือแปล,บทแปล,การหันตำแหน่งทารกในครรภ์เพื่อช่วยให้คลอดได้ง่าย,ตำแหน่ง หรือทิศทางที่ผิดปกติของทารกในครรภ์., See also: versional adj., Syn. translation

English-Thai: Nontri Dictionary
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า
lay(n) บทเพลง,กลอนสั้น,เรื่องเล่าสั้นๆ
legend(n) นิทานโบราณ,ตำนาน,เรื่องเล่าลือ,คำสลัก,แผนภูมิ
lore(n) ความรู้,เรื่องเก่า,นิทาน,นิยาย,เรื่องเล่า,ตำนาน,บทเรียน
narration(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย
narrative(adj) เกี่ยวกับการบรรยาย,เกี่ยวกับเรื่องเล่า,เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง
narrative(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย
tale(n) การนับ,เรื่องราว,นิทาน,เรื่องเล่า
version(n) พากย์,เรื่องเล่า,คำแปล,บทแปล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n vt) การตกแต่ง,แต่ง(เรื่อง),เสริมเติมแต่ง(เนื้อหา,เรื่องเล่า)
メルヘン[めるへん, meruhen] นิทาน เรื่องเล่า
物語[ものがたり, monogatari] (n ) เรื่องเล่า ตำนาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[はなし, hanashi] Thai: เรื่องเล่า English: talk

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top