Search result for

*เมื่อนั้น*

(67 entries)
(0.721 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เมื่อนั้น, -เมื่อนั้น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อนั้น[ADV] then, See also: at the time, when, Example: เมื่อใดที่พลังความเพียรเกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อนั้นว. คำขึ้นต้นข้อความของบทละคร (ใช้แก่ตัวละครที่เป็นตัวเจ้าหรือเป็นตัวเอกในตอนนั้น ๆ ).
เมื่อเอยก็เมื่อนั้นว. เมื่อไรก็ได้, พร้อมทุกเมื่อ.
เมื่อเอยเมื่อนั้นว. ชักช้า, อืดอาด, ยืดยาด.
กลอนบทละครน. กลอนเล่าเรื่อง ใช้เป็นบทแสดง วรรคแรกจะต้องขึ้นต้นด้วย เมื่อนั้น บัดนั้น หรือ มาจะกล่าวบทไป.
กางเกียงก. ไม่ลงรูป, ไม่ลงรอย, ไม่ลงที่, สวมกันไม่เข้า, ใช้ว่า กางเกี่ยง ก็มี เช่น เมื่อนั้น พระคาวีเห็นนางยังกางเกี่ยง ยิ้มพลางทางลงไปจากเตียง แล้วกล่าวเกลี้ยงแกล้งปลอบให้ชอบใจ (คาวี), กังเกียง หรือ กำเกียง ก็ว่า.
กุมาราน. กุมาร, เด็กชาย, เช่น เมื่อนั้น พระไชยเชษฐ์ความแสนเสนหา พยายามตามปลอบกุมารา อนิจจาปลื้มใจไม่ดูดี (ไชยเชษฐ์).
คำขึ้นต้นคำใช้ขึ้นต้นสำหรับร้อยกรองบางประเภท เช่น บัดนั้น เมื่อนั้น ครานั้น สักวา.
ฉัยยาน. ผู้หญิง, นางผู้มีโฉมงาม, เขียนเป็น ไฉยา ก็มี เช่น เมื่อนั้น นางรจนาไฉยา แลเห็นสมเด็จพระมารดา กัลยาออกมารับทันที (บทละครสังข์ทอง). (ดู ชายา ๒).
ไฉยาน. ผู้หญิง, นางผู้มีโฉมงาม, เช่น เมื่อนั้น นางรจนาไฉยา แลเห็นสมเด็จพระมารดา กัลยาออกมารับทันที (บทละครสังข์ทอง), เขียนเป็น ฉัยยา ก็มี. (ดู ชายา ๒).
ตัวเป็นเกลียวแสดงกิริยาท่าทางด้วยความรู้สึกรุนแรง เช่น เมื่อนั้น โฉมนางตะเภาทองผ่องใส ทั้งนางตะเภาแก้วแววไว ครั้นได้ข่าวผัวตัวเป็นเกลียว จึงว่าดูเอาหรือเจ้าไกร ว่าจะไปหาครูสักประเดี๋ยว มิรู้ช่างโป้ปดลดเลี้ยว ไปเที่ยวเกี้ยวชู้แล้วพามา (ไกรทอง).
ตี่ใบ้น. ชื่อการเล่นตี่ชนิดหนึ่งที่ผู้ตี่ไม่ทำเสียง “ตี่” ในเวลาเล่น คือต้องหุบปากตลอดเวลาการหุบปากเท่ากับการออกเสียงตี่ อ้าปากเมื่อใดเท่ากับสิ้นเสียงตี่เมื่อนั้น.
ตื่นตายก. ตื่นเต้นอย่างยิ่ง เช่น เมื่อนั้น องค์มะเดหวีโฉมฉาย กับพี่เลี้ยงไม่แจ้งแห่งอุบาย ก็ตื่นตายยินดีเป็นพ้นนัก (อิเหนา).
ทะยาทะแย, ทะยาทะแยแสก. เอาใจใส่, สนใจ, แยแส, เช่น แก้สาดเสียสิ้นกินแต่ของ อันใบตองหาทะยาทะแยไม่ (ขุนช้างขุนแผน), เมื่อนั้นรจนาไม่ทะยาทะแยแส คิดว่าเงาะลูบหลังทำรังแก ไม่เหลียวแลร้องอึงคะนึงไป (สังข์ทอง).
นั้นว. ใช้ประกอบนามหรือข้อความที่กล่าวอ้างมาแล้ว เช่น ในจดหมายฉบับนั้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น, ใช้ประกอบนามที่หมายถึงบุคคล หรือสิ่งที่อยู่ห่างออกไป เช่น คนนั้น สิ่งนั้น, ใช้ประกอบคำอื่นคู่กับคำ ใด แสดงความแน่นอน เช่น คนใด…คนนั้น เมื่อใด…เมื่อนั้น.
ศรศิลป์ไม่กินกันไม่ถูกกัน, ไม่ลงรอยกัน, ไม่ชอบหน้ากัน, เช่น พี่น้องคู่นี้ศรศิลป์ไม่กินกัน เจอหน้ากันเมื่อใดต้องทะเลาะกันเมื่อนั้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then the deed is as good as done.เมื่อนั้นทุกสิ่งก็จะลงเอยด้วยดี The Labyrinth of Gedref (2008)
Ready when you are, Ms. Bloomwood.พร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้น คุณบลูมวู๊ด Confessions of a Shopaholic (2009)
The dragon balls are within easy reach... while the strength for this world destroy.ดราก้อนบอลจะต้องอยู่ในมือข้า และเมื่อนั้นอำนาจทำลายโลกก็จะตามมา Dragonball: Evolution (2009)
And I was thinkin' if you want to get yourself a little fresh air, and not have to worry about getting stab in the back, then you could come in, work with me...และฉันก็คิดว่าถ้าเธออยากให้ตัวเองได้สูดอากาศบริสุทธิ์ และไม่ต้องกังวลว่าใครจะแทงข้างหลัง เมื่อนั้นก็บอกฉัน แล้วทำงานกับฉันละกัน Prison Break: The Final Break (2009)
-When? -At some point.เมื่อไร / เมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละ Julie & Julia (2009)
If you sleep, you die.หลับเมื่อไหร่ ก็ตายเมื่อนั้นThe Breath (2009)
the value of life,do you know that?และเมื่อนั้นพวกเขาจะเข้าใจคุรค่าของชีวิต Saw VI (2009)
And when they do, there'll be...และเมื่อนั้น พวกเขา... Pleasure Is My Business (2009)
And once our system has been jolted, the question becomes, will we survive?และเมื่อนั้นร่างกายเราจะกระตุกและสั่นไหว คำถามที่ตามมาคือ เราจะรอดไหม? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Then your associates will be released Understand ?เมื่อนั้นข้าจะปล่อยตัวเพื่อนของท่าน เข้าใจมั้ย? Hostage Crisis (2009)
..so did the anomaly.เมื่อนั้นจะเกิดประตูมิติ Episode #3.1 (2009)
So if we can find where he bludgeoned back then- then maybe we can keep the next trinity victimและถ้า พวกเราสามารถหาว่าที่ไหน ว่าเขาจะลงมือเมื่อไหร่ -เมื่อนั้นพวกเราอาจจะช่วย เหยือคนต่อไปของ ทรีนิตี้ Dex Takes a Holiday (2009)
So if the stone is removed from its setting... then the heart is broken and the soul released?ถ้าหินที่ว่าถูกดึงออกมาจากที่ตั้ง... .. เมื่อนั้น หัวใจก็จะถูกทำลาย และวิญญาณก็จะถูกปลดปล่อย? The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Soon as I get my check, I'm gone.ได้เช็คเมื่อไร ฉันก็ไปเมื่อนั้น Burlesque (2010)
But then Lyze of Kiel struck down the leader of the evil owls.เมื่อนั้น ไลซ์แห่งคีล... สังหารผู้นำกองทัพนกฮูกผู้ชั่วร้าย Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You'll get your beer when you get it.นายจะได้เบียร์ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ 9 Crimes (2010)
Look, we'll check ourselves periodically, and if I start having any hallucinations, then...ฟังน่ะ เราตรวจตัวเองเป็นประจำ และถ้าฉันเริ่มเห็นภาพหลอน เมื่อนั้น Pain (2010)
And then you can help us find the rest.และเมื่อนั้นคุณสามารถ ช่วยพวกเราหาคนที่เหลือ Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
And... and then, of course, recreate the effect to cross back again.และ... และ เมื่อนั้น แน่นอน ทำการสร้างปรากฏการณ์กลับขึ้นมาอีกครั้ง Peter (2010)
And when I do...และเมื่อนั้นผมจะ... Airiseu: Deo mubi (2010)
Once we figure that out, we'll find them.เราคิดออกเมื่อไหร่ เราจะหาพวกเขาเจอเมื่อนั้น Mosley Lane (2010)
Walter, the sooner you figure out what this is, the sooner we all go home.วอลเตอร์ เร็วที่สุด เมื่อนายรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อนั้นเราทุกคน จะได้กลับบ้านกันโดยเร็วที่สุด Full Measure (2010)
I'll get there when I get there.ฉันจะไปที่นั่น เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหล่ะ I See You (2010)
I'm sure he'd be delighted to give it to you.ฉันแน่ใจว่าเขาจะดีใจมาก ที่จะได้มอบให้กับคุณ และเมื่อนั้นคุณกิลเบิร์ต Blood Brothers (2010)
So that I could understandเมื่อนั้น ฉันจึงเข้าใจ Kill or Be Killed (2010)
Yeah, yeah, I, uh, I got it, but the closer I get to finding Volkoff, the closer I get to finding my mom.ใช่ๆ ฉันเข้าใจ แต่เมื่อฉันเข้าใกล้การหาโวลคอฟเมื่อไหร่ ฉันก็เข้าใกล้กับการหาแม่ของฉันเมื่อนั้น ฉันจะไม่อยู่ที่นั่น Chuck Versus the Suitcase (2010)
Why, then you are Uther's only child, and when the time is right, you may take your place on the throne of Camelot.ทำไมละ,เมื่อนั้นเจ้าก็จะเป็นลูกเพียงคนเดียวของอูเธอร์ และเมื่อถึงเวลาที่ถูกต้อง เจ้าจะได้ไปอยู่บนบัลลังก์ของคาเมลลอต The Castle of Fyrien (2010)
You start a war.คุณก็เริ่มสงครามเมื่อนั้น Phoenix (2010)
I'm going to get it back, and then I will take Percy and Division down, and the last word they'll breathe before the end will be my name.ฉันกำลังไปเอามันกลับมา และเมื่อนั้นฉันก็จะทำลายเพอร์ซี่และดิวิชั่น และคำสุดท้ายที่พวกมันจะเอ่ยออกมาก่อนที่จะถึงจุดจบ ก็คือชื่อของฉัน Dark Matter (2010)
And when it is, Camelot will be ours.และเมื่อนั้น คาร์เมล็อตก็จะตกเป็นของพวกเรา The Coming of Arthur: Part One (2010)
If I told you that I could not live without this woman, then you could interfere, you would have a right to do this.ถ้าผมบอกว่า อยู่ไม่ได้ถ้าขาดผู้หญิงคนนี้ เมื่อนั้นแม่ค่อยมาขัดขวาง แม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้ได้ Episode #1.11 (2010)
If the gumiho in you dies and you absorb human energy, then you will become human.ถ้าคุณพบใครบางคนที่เขาสามารถจะฆ่าคุณได้ เมื่อนั้นคุณก็สามารถกลายมาเป็นมนุษย์ได้ Episode #1.4 (2010)
Then you will become human.เมื่อนั้นเธอก็สามารถกลายเป็นมนุษย์ได้ Episode #1.4 (2010)
It'll pretend to let it go free, and play with it and it'll kill the mouse right about when it's tired of playing with it.มันจะเล่นกับหนูก่อน ทำเหมือนกับจะปล่อยหนูให้เป็นอิสระ แล้วพอมันเบื่อเมื่อไร่\ เมื่อนั้นมันจะฆ่าหนูทิ้งซะ Episode #1.6 (2010)
The moment you believe you step in crap.เมื่อไหร่ที่เชื่อใจแล้ว เมื่อนั้นก็จะถูกหลอกโดยง่าย The Birth of the Rich (2010)
Surprise yourself so you can surprise the audience. Transcendence.สร้างความประหลาดใจให้ตัวเอง เมื่อนั้นเธอก็สร้างให้คนดูได้ มันยากจะอธิบาย Black Swan (2010)
So, I guess I'll just see you when I see you?งั้นเอาเป็นว่าเจอกัน เมื่อไหร่ ก็ เมื่อนั้น I Am Number Four (2011)
♪ Well, the landslide brought me down. ♪เมื่อนั้นแผ่นดินถล่ม จะนำฉันลงมา Sexy (2011)
I'll see you then.เมื่อนั้นเจอกัน The Badass Seed (2011)
It'll be too late.เมื่อนั้นมันคงสายไปแล้วล่ะ Someone to Watch Over Me (2011)
Yes, everyone has a reason for the ugly things they do... and once we find out why... then we can try to stop them.ใช่แล้ว ทุกๆคนมีเหตุผลในการกระทำของตัวเอง และถ้าเราพบเข้าว่าทำไม และเมื่อนั้นเราก็จะพยายามที่จะหยุดเขา I'm Still Here (2011)
So long as we can move on.เสร็จเมื่อไรเราจะย้ายไปเมื่อนั้น Going Dutch (2011)
The moment you are wandering around the streets aimlessly, that's when I'll be concerned about you.เมื่อไหร่ที่นายกำลังหลงทาง ไร้จุดหมายอยู่กลางถนน เมื่อนั้นแหละที่ฉันจะเป็นห่วง With Friends Like These (2011)
When I get Dempsey, you'll be free.ฉันได้ตัวแดมซี่ย์เมื่อไร เธอเป็นอิสระเมื่อนั้น You Bury Other Things Too (2011)
¶ Then all the way home I'll be warm ¶#เมื่อนั้น ทางสู่บ้านฉันจะอุ่นขึ้นทันใด# Extraordinary Merry Christmas (2011)
¶ Then all the way home I'll be warm ¶#เมื่อนั้น ทางสู่บ้านฉันจะอุ่นขึ้นทันใด# Extraordinary Merry Christmas (2011)
Once she gets committed to a cause, there's no stopping her.เธอตั้งใจในอุดมการณ์เมื่อไหร่ เมื่อนั้นไม่มีอะไรมาหยุดเธอได้ครับ The Penelope Papers (2011)
When I get recognized for my abilities without having anything to do with you, then people will no longer see me as...เมื่อฉันได้รับการยอมรับด้วยความสามารถของฉันเอง โดยไม่เกี่ยวกับคุณ เมื่อนั้นคนก็จะไม่มองว่าฉัน.. Miss Ripley (2011)
Ambush, decks Black Thunder, but when you mess with the bull, you're going to get the horns.แอมบุชซัดเจ้าสายฟ้าดำ แต่อย่าลืมว่าเมื่อไหร่ที่มันโกรธ คุณก็จะโดนเขามันทิ่มเมื่อนั้น Real Steel (2011)
Whenever Klaus wants something, someone ends up dead.เมื่อไหร่ก็ตามที่คลาวส์ต้องอะไรบางอย่าง จะมีคนจบชีวิตลงเมื่อนั้น The New Deal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมื่อนั้น[adv.] (meūa nan) EN: then ; at the time ; when   FR: en ce temps-là ; alors

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top