ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เมืองนอก*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เมืองนอก, -เมืองนอก-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมืองนอก(n) foreign country, See also: nonnative country, Syn. ต่างประเทศ, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างแดน, Example: เขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามรอยพี่ของเขา, Count Unit: เมือง, Thai Definition: ต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมืองนอกน. ประเทศอื่น ๆ, ต่างประเทศ มักหมายถึงประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา.
ชุบตัวโดยปริยายหมายถึง ไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมจากต่างประเทศเพื่อให้มีความรู้สูงขึ้น ดีขึ้น เช่น ไปชุบตัวมาจากเมืองนอก.
นอกว. พ้นออกไปจากภายในหรือร่วมใน เช่น นอกเรือน นอกประเทศ นอกกาย นอกตำแหน่ง, ต่างประเทศ เช่น ของนอก ไปนอก, เรียกเขตที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป ว่า บ้านนอก, เรียกประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา ว่า เมืองนอก, เรียกผลไม้ที่เอามาจากนอกกรุงหรือเขตปริมณฑล เช่น เงาะนอก ทุเรียนนอก, คู่กับ ผลไม้ในกรุงหรือเขตปริมณฑล เช่น เงาะสวน ทุเรียนสวน.
ใฝ่ฝันก. คิดอยากได้, มุ่งหวัง, เช่น ใฝ่ฝันอยากไปเมืองนอก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go study abroad.ไปเรียนเมืองนอก My Tutor Friend (2003)
'Why won't you study abroad? 'ทำไมถึงไม่อยากไปเรียนเมืองนอกล่ะ? My Tutor Friend (2003)
I'm too old to study abroad, idiot!ผมแก่เกินกว่าที่จะเรียนเมืองนอก ปัญญาอ่อน My Tutor Friend (2003)
You hate going abroad that much?คุณเกลียดการไปเรียนเมืองนอกมากงั้นเหรอ? My Tutor Friend (2003)
Yes, if he studies abroad, it'll open up new doors.ค่ะ, ถ้าให้เค้าไปเรียนเมืองนอก อาจจะเป็นเปิดประตูใหม่ให้เค้า My Tutor Friend (2003)
Just tell him you'll go abroad.บอกเค้าด้วยน่ะ เค้าได้ไปเมืองนอกแน่ My Tutor Friend (2003)
Having an auto company of my own isn't just a pipe dream ln fact, I think we can sell our cars abroadการมีบริษัทรถยนต์ของตัวเอง คงไม่ใช่แค่ความฝัน สักวันเราจะส่งรถไปขายเมืองนอกได้ Always - Sunset on Third Street (2005)
Look at him! Life in the West has done you well!ดูมันซะก่อน ไปเรียนเมืองนอกมา ดูดีขึ้นเป็นกอง My Little Bride (2004)
It was just that you were abandoned overseasพี่ถูกรับไปเลี้ยงที่เมืองนอก Sorry, I Love You (2004)
"I'm now at the hotel abroad.""ตอนนฉันอยู่ในโรงแรมที่เมืองนอก" Train Man (2005)
Much more challenging than traveling abroad...ท้าทายมากกว่าการได้ไปเมืองนอกซะอีก... Train Man (2005)
Take that hat off.พวกเราจะไปเมืองนอก Golden Door (2006)
Is this abroad?นี่เหรอเมืองนอก Yeolliji (2006)
Isn't that you have the chance to live aboard?แกถึงมีโอกาสไปอยู่เมืองนอกไม่ใช่เหรอ? My Girl (2005)
Where'd she learn to fight, boarding school? Not quite the same thing.แล้วแคลลี่ล่ะ เรียนมากจากไป โรงเรียนเมืองนอกเหรอ มันไม่เหมือนกันหรอ The Heart of the Matter (2007)
Then what shall we talk about?ที่เธอหยุดเรียนและกลับมาจากเมืองนอก ก็เพราะนาย อย่าพูดเรื่องนั้นอีกเลย First Cup (2007)
My grandparents passed away before I'd grown up, and my mother passed away while I was abroad.ปู่ย่าตายายของผมตายไปก่อนผมจะจำความได้ แล้วแม่ของผมก็จากไปตอนผมอยู่เมืองนอก Departures (2008)
let's go.The moo goo gai pan is very expensive here, so we could probably go dutch or something.นี่เราไปเมืองนอกกันได้เลยนะ Chuck Versus the First Date (2008)
I took up a part job giving them when I was studying overseas.ผมเคยเรียนมานิดหน่อย สมัยผมเรียนอยู่เมืองนอก Beethoven Virus (2008)
I lived in Los Angeles for one year when I was a college student.ผมเรียนที่เมืองนอกมาปีนึงแล้วก็กลับมาที่นี่ The Ramen Girl (2008)
Well, she's been abroad for a year.ก็แกไปอยู่เมืองนอกมาปีกว่าแล้ว The Reader (2008)
A lot must've happened to make her come study abroad by herself.เรื่องพวกนี้คงผลักดันเธอให้มาเรียนต่อเมืองนอกแหงๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I answered your phone the other day.พ่อรู้อะไรมั่ง พ่ออยู่เมืองนอกตลอด พ่อรู้จักเธอ แคลร์ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
ONE OF THEM IS STUDYING ABROAD, คนนึงไปเรียนต่อเมืองนอก Zoe's Reprise (2009)
Uh, they say you've been abroad.เขาว่านายไปอยู่เมืองนอกมา The Age of Dissonance (2009)
Uh, they--they say you've been abroad, right?เอ่อ เขาว่านายไปอยู่เมืองนอกมาใช่มั้ย? The Age of Dissonance (2009)
Me and Sam - we've gone international.ฉันกับแซม-- พวกเรามาเมืองนอก Weekend at Bobby's (2010)
She studied overseas and is now directing commercials.เธอจบจากเมืองนอกมาและกำลังสนใจงานโฆษณา One (2010)
He is arrogant since he went abroad to study?ตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอก หยิ่งยะโสจริงๆ นะ One (2010)
She could be from abroad.ดูเหมือนว่าหล่อนไม่ได้มาจากเมืองนอกนะ Episode #1.8 (2010)
Did you grow up overseas? Give it back.เธอเพิ่งมาจากเมืองนอกหรอ? Episode #1.4 (2010)
He went to school overseas and got into so much trouble, they're just embarrassed.เพราะว่าพี่เขาไปเรียนต่อเมืองนอก แล้วก็สร้างปัญหามากมาย Episode #1.1 (2010)
Tae Ran, you should hurry and prepare Mo Ne to study overseas.เธอควรจะรีบจัดการ เรื่องไปเรียนเมืองนอกของโมเนด้วยนะ Episode #1.4 (2010)
Sending me overseas to study?ส่งฉันไปเรียนเมืองนอกเหรอ? Episode #1.6 (2010)
So you're sending me to the States, huh?ว่าจะส่งฉันไปเมืองนอกใช่ไม๊ ? Episode #1.6 (2010)
- Who says you can send me away?- ใครบอกให้ส่งฉันไปเมืองนอก Episode #1.6 (2010)
In the end, it all comes down to you, mom and dad conspiring to separate me and Gun Wook oppa.สุดท้าย เรื่องทั้งหมดก็มาจาก พี่ แม่ และก็ พ่อ รวมหัวกันแยกฉันกับพี่กอนวุค ส่งฉันไปเมืองนอก ส่งพี่กอนวุคไปญี่ปุ่น Episode #1.6 (2010)
Why is someone like you who studied in the States doing this all the way out here?ทำไมคนที่เรียนจบมาจากเมืองนอก ถึงได้มาทำอะไรที่นี่ Episode #1.8 (2010)
His kids are studying abroad anyway, so just the two of them can leave.ในเมื่อลูกของพวกเขาอยู่ที่เมืองนอกอยู่แล้ว เท่าที่เขาต้องทำก็คือไปจากที่นี่ Episode #1.12 (2010)
He's a hair and make-up artist. He works abroad, too.เขาคือช่างแต่งหน้าทำผมมืออาชีพ และยังทำงานที่เมืองนอกด้วยนะ Paradise Kiss (2011)
I got a scholarship to study abroad, so come the end of this semester, ฉันจะไปแล้วละ ฉันได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอก พอหมดเทอมนี้ ฉันก็จะไปแล้ว The Princesses and the Frog (2011)
If you actually knew how to get Dan, you wouldn't be running away to study abroad.เธอคงไม่หนีไปเรียนต่อเมืองนอกหรอก The Princesses and the Frog (2011)
Go on, sit down it's the VIP seatเราน่าจะไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยกัน Little Black Dress (2011)
We dated for a while, while we were studying abroad.เราคบกันอยู่สักพัก ตอนที่เราเรียนอยู่เมืองนอก Episode #1.4 (2011)
The one who wanted to study abroad, and then who left the house, was YOU!คนที่อยากไปเรียนเมืองนอก และอยากออกจากบ้านไป คือเธอ ! Episode #1.9 (2011)
Even when it got so hard that you were unable to study abroad?แม้ว่า ตอนที่เธอลำบากและไม่สามารถที่จะเรียนต่อเมืองนอกได้? Episode #1.9 (2011)
We thought you guys were still overseas.เราคิดว่าพวกคุณยังอยู่เมืองนอกกันซะอีก A Hot Piece of A (2012)
The international travel to judge dog shows-- that's a perfect cover.เดินทางไปเมืองนอก เพื่อตัดสินการประกวดสุนัข เป็นฉากหน้าที่เนียนมาก An Embarrassment of Bitches (2012)
So take off the financial restraints and let me go overseas!งั้นก็เลิกระงับการใช้เงินแล้วส่งหนูไปเมืองนอก History of the Salaryman (2012)
For animals are worth far more abroad than here in India.เกี่ยวกับพวกสัตว์มันจะมีค่าที่เมืองนอกมากกว่าในอินเดีย Life of Pi (2012)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go study abroad.ไปเรียนเมืองนอก My Tutor Friend (2003)
'Why won't you study abroad? 'ทำไมถึงไม่อยากไปเรียนเมืองนอกล่ะ? My Tutor Friend (2003)
I'm too old to study abroad, idiot!ผมแก่เกินกว่าที่จะเรียนเมืองนอก ปัญญาอ่อน My Tutor Friend (2003)
You hate going abroad that much?คุณเกลียดการไปเรียนเมืองนอกมากงั้นเหรอ? My Tutor Friend (2003)
Yes, if he studies abroad, it'll open up new doors.ค่ะ, ถ้าให้เค้าไปเรียนเมืองนอก อาจจะเป็นเปิดประตูใหม่ให้เค้า My Tutor Friend (2003)
Just tell him you'll go abroad.บอกเค้าด้วยน่ะ เค้าได้ไปเมืองนอกแน่ My Tutor Friend (2003)
Having an auto company of my own isn't just a pipe dream ln fact, I think we can sell our cars abroadการมีบริษัทรถยนต์ของตัวเอง คงไม่ใช่แค่ความฝัน สักวันเราจะส่งรถไปขายเมืองนอกได้ Always - Sunset on Third Street (2005)
Look at him! Life in the West has done you well!ดูมันซะก่อน ไปเรียนเมืองนอกมา ดูดีขึ้นเป็นกอง My Little Bride (2004)
It was just that you were abandoned overseasพี่ถูกรับไปเลี้ยงที่เมืองนอก Sorry, I Love You (2004)
"I'm now at the hotel abroad.""ตอนนฉันอยู่ในโรงแรมที่เมืองนอก" Train Man (2005)
Much more challenging than traveling abroad...ท้าทายมากกว่าการได้ไปเมืองนอกซะอีก... Train Man (2005)
Take that hat off.พวกเราจะไปเมืองนอก Golden Door (2006)
Is this abroad?นี่เหรอเมืองนอก Yeolliji (2006)
Isn't that you have the chance to live aboard?แกถึงมีโอกาสไปอยู่เมืองนอกไม่ใช่เหรอ? My Girl (2005)
Where'd she learn to fight, boarding school? Not quite the same thing.แล้วแคลลี่ล่ะ เรียนมากจากไป โรงเรียนเมืองนอกเหรอ มันไม่เหมือนกันหรอ The Heart of the Matter (2007)
Then what shall we talk about?ที่เธอหยุดเรียนและกลับมาจากเมืองนอก ก็เพราะนาย อย่าพูดเรื่องนั้นอีกเลย First Cup (2007)
My grandparents passed away before I'd grown up, and my mother passed away while I was abroad.ปู่ย่าตายายของผมตายไปก่อนผมจะจำความได้ แล้วแม่ของผมก็จากไปตอนผมอยู่เมืองนอก Departures (2008)
let's go.The moo goo gai pan is very expensive here, so we could probably go dutch or something.นี่เราไปเมืองนอกกันได้เลยนะ Chuck Versus the First Date (2008)
I took up a part job giving them when I was studying overseas.ผมเคยเรียนมานิดหน่อย สมัยผมเรียนอยู่เมืองนอก Beethoven Virus (2008)
I lived in Los Angeles for one year when I was a college student.ผมเรียนที่เมืองนอกมาปีนึงแล้วก็กลับมาที่นี่ The Ramen Girl (2008)
Well, she's been abroad for a year.ก็แกไปอยู่เมืองนอกมาปีกว่าแล้ว The Reader (2008)
A lot must've happened to make her come study abroad by herself.เรื่องพวกนี้คงผลักดันเธอให้มาเรียนต่อเมืองนอกแหงๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I answered your phone the other day.พ่อรู้อะไรมั่ง พ่ออยู่เมืองนอกตลอด พ่อรู้จักเธอ แคลร์ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
ONE OF THEM IS STUDYING ABROAD, คนนึงไปเรียนต่อเมืองนอก Zoe's Reprise (2009)
Uh, they say you've been abroad.เขาว่านายไปอยู่เมืองนอกมา The Age of Dissonance (2009)
Uh, they--they say you've been abroad, right?เอ่อ เขาว่านายไปอยู่เมืองนอกมาใช่มั้ย? The Age of Dissonance (2009)
Me and Sam - we've gone international.ฉันกับแซม-- พวกเรามาเมืองนอก Weekend at Bobby's (2010)
She studied overseas and is now directing commercials.เธอจบจากเมืองนอกมาและกำลังสนใจงานโฆษณา One (2010)
He is arrogant since he went abroad to study?ตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอก หยิ่งยะโสจริงๆ นะ One (2010)
She could be from abroad.ดูเหมือนว่าหล่อนไม่ได้มาจากเมืองนอกนะ Episode #1.8 (2010)
Did you grow up overseas? Give it back.เธอเพิ่งมาจากเมืองนอกหรอ? Episode #1.4 (2010)
He went to school overseas and got into so much trouble, they're just embarrassed.เพราะว่าพี่เขาไปเรียนต่อเมืองนอก แล้วก็สร้างปัญหามากมาย Episode #1.1 (2010)
Tae Ran, you should hurry and prepare Mo Ne to study overseas.เธอควรจะรีบจัดการ เรื่องไปเรียนเมืองนอกของโมเนด้วยนะ Episode #1.4 (2010)
Sending me overseas to study?ส่งฉันไปเรียนเมืองนอกเหรอ? Episode #1.6 (2010)
So you're sending me to the States, huh?ว่าจะส่งฉันไปเมืองนอกใช่ไม๊ ? Episode #1.6 (2010)
- Who says you can send me away?- ใครบอกให้ส่งฉันไปเมืองนอก Episode #1.6 (2010)
In the end, it all comes down to you, mom and dad conspiring to separate me and Gun Wook oppa.สุดท้าย เรื่องทั้งหมดก็มาจาก พี่ แม่ และก็ พ่อ รวมหัวกันแยกฉันกับพี่กอนวุค ส่งฉันไปเมืองนอก ส่งพี่กอนวุคไปญี่ปุ่น Episode #1.6 (2010)
Why is someone like you who studied in the States doing this all the way out here?ทำไมคนที่เรียนจบมาจากเมืองนอก ถึงได้มาทำอะไรที่นี่ Episode #1.8 (2010)
His kids are studying abroad anyway, so just the two of them can leave.ในเมื่อลูกของพวกเขาอยู่ที่เมืองนอกอยู่แล้ว เท่าที่เขาต้องทำก็คือไปจากที่นี่ Episode #1.12 (2010)
He's a hair and make-up artist. He works abroad, too.เขาคือช่างแต่งหน้าทำผมมืออาชีพ และยังทำงานที่เมืองนอกด้วยนะ Paradise Kiss (2011)
I got a scholarship to study abroad, so come the end of this semester, ฉันจะไปแล้วละ ฉันได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอก พอหมดเทอมนี้ ฉันก็จะไปแล้ว The Princesses and the Frog (2011)
If you actually knew how to get Dan, you wouldn't be running away to study abroad.เธอคงไม่หนีไปเรียนต่อเมืองนอกหรอก The Princesses and the Frog (2011)
Go on, sit down it's the VIP seatเราน่าจะไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยกัน Little Black Dress (2011)
We dated for a while, while we were studying abroad.เราคบกันอยู่สักพัก ตอนที่เราเรียนอยู่เมืองนอก Episode #1.4 (2011)
The one who wanted to study abroad, and then who left the house, was YOU!คนที่อยากไปเรียนเมืองนอก และอยากออกจากบ้านไป คือเธอ ! Episode #1.9 (2011)
Even when it got so hard that you were unable to study abroad?แม้ว่า ตอนที่เธอลำบากและไม่สามารถที่จะเรียนต่อเมืองนอกได้? Episode #1.9 (2011)
We thought you guys were still overseas.เราคิดว่าพวกคุณยังอยู่เมืองนอกกันซะอีก A Hot Piece of A (2012)
The international travel to judge dog shows-- that's a perfect cover.เดินทางไปเมืองนอก เพื่อตัดสินการประกวดสุนัข เป็นฉากหน้าที่เนียนมาก An Embarrassment of Bitches (2012)
So take off the financial restraints and let me go overseas!งั้นก็เลิกระงับการใช้เงินแล้วส่งหนูไปเมืองนอก History of the Salaryman (2012)
For animals are worth far more abroad than here in India.เกี่ยวกับพวกสัตว์มันจะมีค่าที่เมืองนอกมากกว่าในอินเดีย Life of Pi (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมืองนอก[meūang nøk] (n, exp) EN: foreign country ; nonnative country  FR: pays étranger [ m ]
เมืองนอก[meūang nøk] (x) EN: abroad  FR: à l'étranger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abroad(adv) ในต่างประเทศ, See also: ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก
get abroad(phrv) ไปต่างประเทศ, See also: ไปเมืองนอก, ไปต่างแดน, Syn. go abroad, take abroad

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] TH: เมืองนอก  EN: abroad

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top