ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เพื่อตัวเอง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เพื่อตัวเอง, -เพื่อตัวเอง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On his own?เพื่อตัวเองรึ Heat (1995)
This room is so crowded. Can I have a moment to myself to prepare?ห้องพักนี้เป็นแออัดเพื่อ ฉันจะมีเวลาสักครู่เพื่อตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างไร The Birdcage (1996)
Never once have I asked anything for myself.ข้าไม่เคยขออะไรเพื่อตัวเองเลย The Man in the Iron Mask (1998)
Except for the jukebox in the bathroom. That was for Peter.เว้นแต่ตู้เพลงที่ห้องน้ำ อันนั้นเพื่อตัวเอง Death Has a Shadow (1999)
Unpack!คุณทำแต่เพื่อตัวเอง! Bad Guy (2001)
- This isn't for me.- ชั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง Pilot (2001)
Do yourselves a favor. Stop talking and look.ทำเพื่อตัวเอง หยุดพูดแล้วดูภาพ Mona Lisa Smile (2003)
I implore you. It was nothing personal senorฉันขอร้องหล่ะ มันไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองเลยนะ เจ้านาย Shrek 2 (2004)
All you care about is yourselfทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อตัวเองทั้งนั้น Rice Rhapsody (2004)
I think she played it for herself.ฉันว่าหล่อนเล่นเพื่อตัวเองนะ Voice (2005)
But you need to do it for yourself, not anybody else.แต่หนูต้องทำเพื่อตัวเอง ไม่ใช่เพื่อคนอื่น Big Momma's House 2 (2006)
You've got an invisible assassin out there fighting his own war.คุณยังต้องเผชิญกับนักฆ่าล่องหนอีกคน ที่พยายามดิ้นรนเพื่อตัวเองอยู่ Hollow Man II (2006)
I'm not so much doing this to you as I'm doing it for me.ก็ไม่เชิงทำกับแกนะ ฉันทำเพื่อตัวเองมากกว่า Waiting to Exhale (2007)
But I have to do this for myself.แต่ฉันต้องทำเพื่อตัวเอง An Inconvenient Lie (2007)
I can speak for myself.ฉันพูดเพื่อตัวเอง American Duos (2007)
We're all in it for ourselves. It's what we do.เราทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละ Chuck Versus the Wookiee (2007)
I'm doing this for myself.ชั้นทำเพื่อตัวเองน่ะ. Flowers for My Life (2007)
It's so hard to say But I gotta do what's best for me# มันยากที่จะพูดนะ แต่ฉันจะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเอง High School Musical 2 (2007)
I'm leaving today 'Cause I gotta do what's best for me# ที่ฉันจะไปวันนี้ เพราะฉันจะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเอง High School Musical 2 (2007)
You do it for yourself if you can't do it for me.คุณทำเพื่อตัวเอง คุณไม่ได้ทำเพื่อผม Saw IV (2007)
I was hoping to have the weekend to myself.ผมหวังว่าสุดสัปดาห์นี้ ผมจะได้ทำอะไรเพื่อตัวเองมั่ง Shelter (2007)
Oh and you and Jeanne just blame everyone else because you can't do anything for yourselves?งั้นเหรอ แล้วที่นายกับจีนนี่เอาแต่โทษคนอื่น เพราะว่านายไม่สามารถทำบางอย่างเพื่อตัวเองได้ Shelter (2007)
In Sona, it's every man for himself.ในโซน่า ทุกคนต้องทำเพื่อตัวเอง Interference (2007)
I didn't want to study for myself, but now I'm studying for Nanae.ผมไม่ได้เรียนปั้นเพื่อตัวเอง แต่เพื่อนาเนะ Virgin Snow (2007)
All right? You think I put out house fires for myself?คุณคิดว่าผมไปจุดไฟเผาบ้านคนอื่นเพื่อตัวเอง Fireproof (2008)
Or rush to car wrecks at 2 a.m. for myself?หรือแหกขี้ตาตื่นตอนตีสองเพื่อตัวเอง Fireproof (2008)
Or pull a child's body out of a lake for myself?หรือช่วยดึงเด็กขึ้นมาจากทะเลสาบเพื่อตัวเอง Fireproof (2008)
Every man for himself.ใช้ทุกคนเพื่อตัวเอง Chuck Versus Santa Claus (2008)
A self-serving motivation behind it all.แรงกระตุ้นเพื่อตัวเองอยู่เบื้องหลังเสมอ Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
The private sector.เขาคงเลือกทำเพื่อตัวเอง Memoriam (2008)
I mean, you could want the case for yourself, you could be using the collar to get promoted.ฉันหมายถึงว่า นายอยากได้คดีเพื่อตัวเอง, ซึ่งนายจะใช้โอกาสนี้ เพื่อให้ได้เลื่อนขั้น Resurrection (2008)
Wanted something all your own? Now you got it.ต้องการบางอย่างเพื่อตัวเอง ตอนนี้คุณเป็นแบบนั้น Emancipation (2008)
You'd have never lived for yourself.คุณไม่เคยใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
And if you fall, you fall fighting for the noblest of causes, fighting for your very right to survive.เจ้าจะรู้ว่า ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชีวิตของเจ้า เพราะพวกเจ้าได้สู้เพื่อตัวเอง สู้เพื่อความอยู่รอด The Moment of Truth (2008)
You can pick out one yourself.คุณก็เลือกสักชิ้นเพื่อตัวเอง. Episode #1.8 (2008)
I fought for myselfข้าสู้เพื่อตัวเอง Three Kingdoms (2008)
- She did it to herself, Shep.- เธอทำมันเพื่อตัวเองเชป Revolutionary Road (2008)
She did it to herself.เธอทำมันเพื่อตัวเอง Revolutionary Road (2008)
I'm doing this for me.ฉันทำเพื่อตัวเอง Under & Out (2008)
At least let them speak for themselves!อย่างน้อยก็ให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ ที่จะพูดจะบอกอะไรเพื่อตัวเองบ้าง! 500 Days of Summer (2009)
Time for me to stand up for myself.เวลาที่ฉันจะต้องสู้เพื่อตัวเอง Chuck Versus the Best Friend (2009)
I'm asking you to sing, not for yourself... do it for me.ฉันขอร้องให้นายร้องเพลง ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อฉัน Chuck Versus the Best Friend (2009)
You might wanna put 30% down for yourself, my manคุณอาจจะต้องลดลง 30% เพื่อตัวเอง Law Abiding Citizen (2009)
Finally getting to deal some out yourself.ในที่สุดก็ทำเพื่อตัวเอง Family Remains (2009)
I'm not doing it for the money or for myselfผมไม่ได้ทำอะไรมันเลย เพื่อเงินหรือเพื่อตัวเอง Invitation Only (2009)
You've seen for yourself what happens if you... if you break these rules.นายย้อนไปเพื่อตัวเอง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากนาย ถ้าหากนายทำลายกฎ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
But the way she's behaving, she's only hurting herself.แต่ พฤติกรรมของเธอ เธอล่าเพื่อตัวเองเท่านั้น Pleasure Is My Business (2009)
Will you promise to do that for yourself?สัญญามั้ยลูกว่าจะทำเพื่อตัวเอง Bargaining (2009)
Don't you remember when you said that the rich people are showing off their money by building a school just for them?แม่จำไม่ได้เหรอ ที่แม่เคยพูดว่า คนรวยนะขี้เบ่ง สร้างโรงเรียนเพื่อตัวเอง Episode #1.1 (2009)
Look, papa ', are not here for me, okay?พ่อ, ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อตัวเอง Chuck Versus the Dream Job (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
per se(adv) โดยตัวเอง, See also: เพื่อตัวเอง, ตัวเอง, Syn. as such, by oneself, alone
self-aggrandizement(n) การมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
self-aggrandizing(adj) ซึ่งมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trader(เทรด'เดอะ) n. พ่อค้า, ผู้ทำการค้า, นักธุรกิจ, เรือพาณิชย์, สมาชิกบริษัททรัพย์ที่ซื้อขายหุ้นเพื่อตัวเอง (ไม่ใช่เพื่อลูกค้า) ., See also: tradership n.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top