Search result for

*เพียงลำพัง*

(59 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เพียงลำพัง, -เพียงลำพัง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพียงลำพัง[ADV] alone, See also: solely, by oneself, on one's tod, Syn. เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น, Thai definition: เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alone.เพียงลำพัง Slumber Party (2013)
Yeah, I know. that's why I'm gonna need every moment aloneฉันใช่รู้ เพราะอย่างนั้นไงฉันเลยอยากได้เวลาสักนิดเพียงลำพัง Pret-a-Poor-J (2008)
But if the Crown Prince stands here only waiting for them, who would ever muster the courage to turn their backs on Baegeuk?แต่ถ้าหากองค์รัชทายาท รอพวกเขาอยู่เพียงลำพัง ใครจะเป็นคนกล้าเข้าไปหาแพกิอุล The Kingdom of the Winds (2008)
He had to face the green-eyed man alone.เขาต้องไปเผชิญหน้ากับเจ้าตาเขียวเพียงลำพังน่ะ.. Bolt (2008)
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
Mr Gateau, done for the night, went up alone to bed.หลังเสร็จงานในคืนนั้น คุณกาโตก็เข้านอนเพียงลำพัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He just abandons you, huh, to your mortal disease, and leaves you alone to suffer and die, when he's in there pretending to love you?ให้คุณต้องเจอกับโรคร้าย และปล่อยให้คุณทรมานเพียงลำพัง และก็ตาย ในขณะที่เขาอยู่ในนั้น แสร้งทำเป็นว่ารักคุณ New York, I Love You (2008)
Nothing is self-sufficient.ไม่มีสิ่งใดอยู่ได้เพียงลำพัง Home (2009)
I'm completely alone.ฉันอยู่เพียงลำพังคนเดียว 500 Days of Summer (2009)
My pack sent me on a special mission all by myself.ฝูงส่งผมมาปฏิบัติการพิเศษ เพียงลำพัง Up (2009)
I'm going to go home and count my money. Leave me alone.ฉันกำลังกลับไปที่บ้าน และนั่งนับเงินของฉันให้ฉันอยู่เพียงลำพังนะ Fighting (2009)
He wants to speak with me alone.เขาต้องการพบฉันเพียงลำพัง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Like undertoe, or department store centers, being alone with a baby.เช่นศุนย์รวมของห้างสรรพสินค้า การอยู่เพียงลำพังกับเด็ก Zombieland (2009)
It can't be that hard to get him alone.มันคงไม่ยากเกินความสามารถ ที่จะนำตัวเขามาเพียงลำพัง Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Learning to enjoy for the first time in her life what it was like to be aloneกำลังปรับตัวครั้งแรกในชีวิต นั่นคือการอยู่เพียงลำพัง Connect! Connect! (2009)
Was stockpiling a supply of c-4 compound.กลุ่้มของเราเล็กเกินไปที่จะทำเพียงลำพัง นายมีเครือข่ายที่ใหญ่กว่า V (2009)
I won't let you die alone.ฉันจะไม่ยอมให้ท่านตายเพียงลำพัง I Will Rise Up (2009)
If they discovered you beyond our border, they would kill you. I will go alone. No.หากพวกเขาพบเจ้าข้ามเขตแดนเราเจ้าไป เขาจะฆ่าเจ้า ข้าจะไปเพียงลำพัง ไม่ พวกเขาจะไม่เจอข้า The Last Dragonlord (2009)
It is difficult to prove that the crime was committed by the defendant alone.เป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าจำเลยได้ก่ออาชญากรรมขึ้น เพียงลำพัง The Case of Itaewon Homicide (2009)
Things changed when my father left a few years later, leaving her to raise me and my brothers in a little place on the edge of the Mojave Desert.แต่หลายอย่างเปลี่ยนไปตอนพ่อ_BAR_ จากไปหลายปีก่อนปล่อยให้ แม่เลี้ยงฉันและพี่ชายเพียงลำพัง_BAR_ Legion (2010)
Is this an intervention?ถ้าเธอทำอะไรลงไป, อะไรก็ตามที่เธอทำ เธอจะทำด้วยตัวเองเพียงลำพัง Edge of Darkness (2010)
Well, we can't work based solely on rumor, can we?ดีเราไม่สามารถทำงานเพียงลำพังบนพื้นฐานข่าวลือเราสามารถ? Inception (2010)
The people that you think are responsible for killing President Hassan were not working alone.คนที่คุณคิดว่ารับผิดชอบ การตายของปธน.ฮาสซานไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Ms. Reed, the people that you think are responsible for killing President Hassan were not working alone.คนที่คุณคิดว่า รับผิดชอบในการฆ่า ปธน.ฮาสซาน ไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
You stand the only man to face him in the arena and live.เจ้ายืนเพียงลำพังเผชิญหน้ากับมัน ในอารีน่าและมีชีวิตรอด Shadow Games (2010)
Alone?เพียงลำพัง The Thing in the Pit (2010)
You are never alone.เจ้าไม่ได้อยู่เพียงลำพัง The Thing in the Pit (2010)
Vandenkemp arrived alone at the building,แวนเดนเคมป์ มาถึงที่ตึกเพียงลำพัง What Lies Below (2010)
I was not born to live alone.ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่บนโลกเพียงลำพัง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
His sister seems besides herself.น้องสาวของเขาดูท่าทางอยากอยู่เพียงลำพัง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Rebuilding her world alone.เพื่อฟื้นฟูพิภพของนางเพียงลำพัง Voyage of Temptation (2010)
By September of 1942, the Marines had been left to fight the battle for Guadalcanal alone.ในเดือนกันยายน 1942 กองกำลังนาวิกโยธิน ถูกปล่อยให้สู้รบ ที่ กัวดาลคานาล เพียงลำพัง.. Basilone (2010)
And that is gonna leave us alone, singled up on the line.แล้วหน่วยเราก็จะเหลือกันเพียงลำพัง ที่ตรึงแนวป้องกันอยู่แนวเดียว.. Basilone (2010)
And that is gonna leave us alone, singled up on the line.นั่นทำให้เหลือเราเพียงลำพัง.. ที่ตั้งกำลังอยู่แนวรับนี้ Melbourne (2010)
We can't do it alone,เราทำเพียงลำพังไม่ได้ Point of No Return (2010)
# I am alone at the crossroads #ฉันยืนอยู่เพียงลำพังบนทางแยก Audition (2010)
It's just I'm alone with this.มันแค่ฉันต้องเผชิญหน้ากันมันเพียงลำพัง Rose (2010)
You are not alone.นายไม่ได้อยู่เพียงลำพัง Death and All His Friends (2010)
Sir, I'm not just going to let him die alone.ท่าน ผมไม่ยอมปล่อยให้เขาตายเพียงลำพัง Aftermath (2010)
That it doesn't make all the nights you went to bed scared and alone any better if you scare someone else the way you're scaring Ellie.นั่นไม่ได้ทำให้ทุกๆคืน ที่คุณเข้านอน หวาดกลัวเพียงลำพัง ดีขึ้นด้วยการที่คุณทำให้คนอื่นกลัว The Longest Night (2010)
You don't have to face this alone.เจ้าไม่ได้เผชิญหน้าเพียงลำพัง The Castle of Fyrien (2010)
And he comes alone, I take it?และเขาจะมาเพียงลำพัง ข้าจะทำ The Castle of Fyrien (2010)
Fighting this war on your own must be exhausting.สู้ในสงครามนี้เพียงลำพัง คงจะเหนื่อยล้า Phoenix (2010)
I won't leave my father to die here alone.ข้าไม่มีทางทิ้งพระบิดาข้าไว้เพียงลำพัง เกวน เอลยาน The Coming of Arthur: Part One (2010)
Must I just gaze at you alone like thisที่จะต้องเฝ้ามองเธอเพียงลำพัง อยู่ตรงนี้... Episode #1.5 (2010)
When I finished shooting, and bought bandages and pain reliever patches, and then I got back home, even though I was ignored because I was a stuntwoman and I just graduated from high school, and I grew up without parents.เมื่อฉันถ่ายเสร็จ ฉันจะไปซื้อผ้าพันแผล พลาสเตอร์ และก็กลับบ้าน ฉันต้องทนมันให้ได้ เพราะฉันเป็นสตั๊นเกิล์และเพิ่งจะจบมัธยม ฉันโตขึ้นมาเพียงลำพัง Episode #1.8 (2010)
I'm not confident doing it alone.ฉันไม่มีความมั่นใจที่จะทำมันเพียงลำพัง Episode #1.12 (2010)
People are born alone and they die alone.คนเราเกิดเพียงลำพัง และก็ตายเพียงลำพัง Episode #1.14 (2010)
I sometimes cry aloneบางครั้งฉันก็ร้องไห้อยู่เพียงลำพัง Episode #1.14 (2010)
Tae Seong is alone now.ตอนนี้แทซองต้องอยู่เพียงลำพัง Episode #1.17 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alone[ADV] โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง, Syn. lone, lonely, lolitary, Ant. accompanied, attended
alone[ADJ] โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง
solo[ADV] เพียงลำพัง, See also: โดยลำพัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
sole(adj) เพียงผู้เดียว,เดียว,โดดเดี่ยว,เพียงลำพัง
solely(adv) เท่านั้น,เพียงลำพัง,โดดเดี่ยว,แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n ) การใช้ชีวิตอยู่คนเดียว, การใช้ชีวิตเพียงลำพัง

German-Thai: Longdo Dictionary
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง , See also: S. in der Zwischenzeit, währenddessen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top