ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เผ็ด*

   
225 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เผ็ด, -เผ็ด-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
แกง (vi slang ) หลอก แกล้ง หลอกให้เชื่อ หลอกให้ขายหน้า บ้างว่าแผลงมาจาก ต้มตุ๋น โดยแกง คือ หนักกว่าต้มตุ๋นธรรมดาเพราะมีใส่เครื่องแกง มีความเผ็ดร้อน เพิ่มเข้าไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ็ด[V] be hot, See also: be spicy, be pungent, be peppery, Thai definition: มีรสอย่างรสพริก
เผ็ด[ADJ] spicy, See also: hot, pungent, peppery, Example: เขาไม่ชอบอาหารรสเผ็ด, Thai definition: มีรสอย่างรสพริก
แกงเผ็ด[N] curry, See also: hot curry, red curry, Example: แกงของไทยมีหลายชนิดได้แก่ แกงเผ็ด แกงคั่ว แกงส้ม แกงจืด ต้มยำ ต้มโคล้ง ต้มส้ม, Thai definition: แกงพวกหนึ่ง ปรุงด้วยเครื่องเผ็ดร้อน เช่น เครื่องเทศ มีรสเผ็ด
แก้เผ็ด[V] revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, retaliate, take vengeance on, pay back, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, Example: เขาพยายามจะแก้เผ็ดศัตรูของเขาอยู่, Thai definition: ทำตอบแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บปวดให้แก่ตัวไว้เพื่อให้สาสมกัน
เผ็ดร้อน[ADV] sharply, See also: harshly, severely, , Syn. pungently, Ant. รุนแรง, Thai definition: ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ต่อสู้ด้วยคารมกันอย่างเผ็ดร้อน, Notes: อย่างรุนแรง
เผ็ดร้อน[ADJ] hot, See also: spicy, strong, pungent, Ant. จืด, Example: อาหารแขกมีรสเผ็ดร้อนและใส่เครื่องเทศมากว่าอาหารชาติอื่นๆ, Thai definition: ทั้งเผ็ดทั้งร้อนอย่างรสพริกไทยหรือดีปลี
รสเผ็ดร้อน[N] spicy, See also: hot, pepper, Syn. รสเผ็ด, Example: ลักษณะเด่นของพริกที่เป็นที่รู้กันทั่วไปคือมีรสเผ็ดร้อน
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้เผ็ดก. ทำตอบแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บปวดให้แก่ตัวไว้เพื่อให้สาสมกัน.
แกงเผ็ดน. แกงพวกหนึ่ง ปรุงด้วยเครื่องเผ็ดร้อนเช่นเครื่องเทศ กะทิ มีรสเผ็ด.
ผักเผ็ดน. ผักคราด. (ดู คราด ๒).
เผ็ดว. มีรสอย่างรสพริก.
เผ็ดร้อนว. ทั้งเผ็ดทั้งร้อนอย่างรสพริกไทยหรือดีปลี
เผ็ดร้อนรุนแรง เช่น โต้คารมอย่างเผ็ดร้อน.
ไผ่เผ็ดดู เพ็ก.
กฏุก, กฏุก-(กะตุก, กะตุกะ-) ว. เผ็ด, เผ็ดร้อน, เช่น ตรีกฏุก หมายถึงเครื่องยาที่เผ็ดร้อนรวม ๓ อย่าง คือ พริกไทย ดีปลี ขิงแห้ง.
กฏุกผล(กะตุกะผน) น. ผลอันเผ็ดร้อน.
กระเทียมน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Allium sativum L. ในวงศ์ Alliaceae คล้ายต้นหอม หัวเป็นกลีบ ๆ เมื่อแห้งสีขาว กลิ่นฉุน รสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหาร, พายัพเรียก หอมเตียม, อีสานเรียก หอมขาว, ปักษ์ใต้เรียก เทียม.
กระเทียมโทนน. กระเทียมที่มีหัวเดียว กลิ่นฉุน รสเผ็ดร้อน.
กานพลู(-พฺลู) น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry ในวงศ์ Myrtaceae ดอกตูมมีรสเผ็ดร้อน ตากแห้งแล้วใช้เป็นเครื่องเทศและทำยา.
เกลือจิ้มเกลือว. ไม่ยอมเสียเปรียบกัน, แก้เผ็ดให้สาสมกัน. น. คนเค็มต่อคนเค็มมาพบกัน.
แกง ๑น. กับข้าวประเภทที่เป็นนํ้า มีชื่อต่าง ๆ ตามวิธีปรุงและเครื่องปรุง เช่น แกงจืด แกงเผ็ด แกงส้ม. (ดูที่คำนั้น ๆ ).ก. ทำกับข้าวประเภทที่เป็นแกง.
แกงคั่วน. แกงกะทิชนิดหนึ่ง คล้ายแกงเผ็ดแต่มีรสออกเปรี้ยว เช่น แกงคั่วผักบุ้ง แกงคั่วมะระ.
แกงจืดน. กับข้าวที่ปรุงเป็นนํ้า รสไม่เผ็ด.
แกงป่าน. แกงเผ็ดที่ไม่ใส่กะทิ.
แกงส้มน. แกงพวกหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแกงเผ็ด แต่ไม่ใส่เครื่องเทศ กะทิ หรือ นํ้ามัน มีรสเปรี้ยวด้วยนํ้าส้มมะขาม ใช้ผัก ผลไม้ หรือ ดอกไม้บางอย่าง เป็นต้น แกงกับกุ้งหรือปลา เรียกชื่อตามสิ่งนั้น ๆ เช่น แกงส้มผักกาดขาว แกงส้มมะละกอ แกงส้มดอกแค.
ขลุกขลิกเรียกแกงเผ็ดที่มีนํ้าน้อยและข้น เช่นแกงฉู่ฉี่หรือพะแนงเป็นต้น ว่า แกงขลุกขลิก หรือ แกงมีน้ำขลุกขลิก.
ขิงน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Zingiber officinale Roscoe ในวงศ์ Zingiberaceae เหง้ามีกลิ่น รสเผ็ด ใช้ประกอบอาหารและทำยาได้, ขิงแกลง หรือ ขิงแครง ก็เรียก.
ขี้นกชื่อพริกขี้หนูพันธุ์หนึ่ง รสเผ็ดร้อนกว่าพริกขี้หนูธรรมดา.
เขียวหวาน ๑น. ชื่อแกงเผ็ดที่ใช้พริกขี้หนูสดแทนพริกแห้ง.
คราด ๒(คฺราด) น. ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในวงศ์ Compositae ขึ้นตามที่รกร้างว่างเปล่าในที่ชื้นแฉะ เรียกกันว่า ผักคราด หรือ ผักคราดหัวแหวน เช่น ชนิด Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen ดอกสีเหลืองทรงกรวยแหลม ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย, พายัพเรียก ผักเผ็ด.
คั่ว ๑เรียกแกงกะทิชนิดหนึ่งคล้ายแกงเผ็ด แต่มีรสออกเปรี้ยว ว่า แกงคั่ว เช่น แกงคั่วผักบุ้ง แกงคั่วมะระ.
เครื่องเทศน. ของหอมฉุนและเผ็ดร้อนที่ได้มาจากพืช โดยมากมาจากต่างประเทศสำหรับใช้ทำยาไทยและปรุงอาหาร เช่น ลูกผักชี ยี่หร่า.
เจตมูลเพลิง(เจดตะ-) น. ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Plumbago วงศ์ Plumbaginaceae เช่น เจตมูลเพลิงแดง ( P. indica L.) ดอกสีแดง และ เจตมูลเพลิงขาว ( P. zeylanica L.) ดอกสีขาว, รากของทั้ง ๒ ชนิด มีรสเผ็ดร้อน ใช้ทำยาได้.
เจ็บแสบก. รู้สึกเจ็บใจอย่างเผ็ดร้อน.
ช้าพลู(-พฺลู) น. ชื่อไม้ล้มลุกเกาะเลื้อยชนิด Piper sarmentosum Roxb. ในวงศ์ Piperaceae ใบคล้ายพลู กินได้ ต้นและใบมีรสเผ็ด รากและผลใช้ทำยาได้, ชะพลู ก็เรียก.
ซี้ดว. เสียงอย่างเสียงสูดปากเช่นกินอาหารเผ็ดเป็นต้น.
ซูด, ซู้ด ๑, ซูดซาด, ซู้ดซ้าดว. เสียงอย่างเสียงสูดปากเมื่อเวลากินของเผ็ด.
ดีปลี(-ปฺลี) น. ชื่อไม้เถา ในสกุล Piper วงศ์ Piperaceae คือ ชนิด P. retrofractum Vahl มีรากตามข้อของลำต้นเพื่อยึดเกาะ ผลอัดแน่นเป็นช่อ ทุกส่วนมีกลิ่น โดยเฉพาะผลกลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดร้อน ใช้เป็นเครื่องเทศและทำยาได้.
ตรีกฏุกน. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันมีรสเผ็ดร้อน ๓ อย่าง คือ พริกไทย ดีปลี ขิงแห้ง.
ถึงพริกถึงขิงว. เผ็ดร้อนรุนแรง เช่น การโต้วาทีคราวนี้ถึงพริกถึงขิง.
ทศเบญจกูลน. เครื่องเผ็ดร้อน ๑๐ อย่างตามตำราแพทย์แผนโบราณ.
น้ำเงี้ยวน. ชื่อแกงชนิดหนึ่ง ใช้หมูสับผัดกับเครื่องแกงมีหอม กระเทียม ตะไคร้ พริกแห้ง ถั่วเน่า เป็นต้น ต้มกับน้ำต้มกระดูกหมู ใส่ดอกงิ้ว มะเขือเทศ เลือดหมู น้ำแกงมีรสเค็ม เผ็ดน้อย กินกับขนมจีน.
น้ำพริกน. อาหารชนิดหนึ่ง ปรุงด้วยกะปิ กระเทียม พริกขี้หนู มะนาว เป็นต้น ใช้เป็นเครื่องจิ้มหรือคลุกข้าวกิน ใช้นํ้าปลาหรือนํ้าปลาร้าแทนกะปิก็มี เช่น นํ้าพริกปลาร้า นํ้าพริกปลาย่าง ใช้ของเปรี้ยวอื่น ๆ เช่น มะขาม มะดัน มะม่วง แทนมะนาวก็มี เรียกชื่อต่างกันไปตามเครื่องปรุง เช่น นํ้าพริกมะขาม นํ้าพริกมะดัน นํ้าพริกมะม่วง, อาหารคาวอย่างหนึ่ง ลักษณะอย่างแกง มี ๓ รสแต่ค่อนข้างหวาน ทำด้วยถั่วทองคั่วแล้วโขลก เนื้อกุ้งโขลก ผสมกับกะทิ และเครื่องปรุงรส กินกับเหมือดคือผักบางอย่าง ใช้กินกับขนมจีน, เครื่องปรุงแกงเผ็ด แกงคั่ว หรือ แกงส้ม.
ผัดกะเพรา, ผัดใบกะเพราน. ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์ผัดกับเครื่องปรุงมีพริกตำ กระเทียม ใบกะเพรา มีรสเผ็ด เช่น ผัดกะเพราหมูสับ.
ผัดขี้เมาน. ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์ผัดกับเครื่องปรุงมีพริกตำ กระเทียม ใบกะเพรา มีรสเผ็ด เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา หมูผัดขี้เมา.
พริก ๑(พฺริก) น. ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Capsicum วงศ์ Solanaceae ผลมีรสเผ็ด มีหลายชนิด เช่น พริกขี้หนู ( C. frutescensL.), พริกหยวก พริกชี้ฟ้า ( C. annuum L.).
พริกขิงน. ชื่อผัดชนิดหนึ่ง ใช้เครื่องปรุงคล้ายแกงเผ็ด แต่ไม่ใส่เครื่องเทศ ผัดกับนํ้ามัน, เครื่องปรุงแกงเผ็ด เรียกว่า เครื่องพริกขิง.
พริกไทยน. ชื่อไม้เลื้อยชนิด Piper nigrum L. ในวงศ์ Piperaceae ผลมีรสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหาร และทำยา, ถ้ามีเปลือกหุ้มอยู่เรียกว่า พริกไทยดำ, ถ้าเอาเปลือกออก เรียกว่า พริกไทยล่อน หรือ พริกไทยขาว.
พลู(พฺลู) น. ชื่อไม้เถาชนิด Piper betleL. ในวงศ์ Piperaceae ใบมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทำยาได้, ชื่อเรียกพืชหลายชนิดที่ใบลักษณะคล้ายพลู.
เพ็ก ๑น. ชื่อไผ่ ๒ ชนิดในวงศ์ Gramineae คือ ชนิด Vietnamosasa pusilla (Chevalier et A. Camus) Nguyen ต้นเล็ก ขึ้นเป็นกอเดี่ยวหนาแน่นในป่าเบญจพรรณ, ไผ่เผ็ด หรือ หญ้าเพ็ก ก็เรียก, และชนิด Bambusa multiplex (Lour). Raeusch. ต้นเล็ก เนื้อปล้องเกือบตัน ขึ้นเป็นกอ ใช้ปลูกประดับได้.
มะตูมน. ชื่อไม้ต้นชนิด Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb. ในวงศ์ Rutaceae ต้นและกิ่งมีหนาม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓ ใบ นิยมใช้ในการมงคล ผลกลมทุย รสหวานเจือเผ็ด ใช้ทำยาได้.
มะนาวเทศน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Triphasia trifolia (Burm.f.) P. Wilson ในวงศ์ Rutaceae ต้นมีหนาม ใบเล็ก ผลคล้ายตะขบฝรั่ง แต่ผิวคล้ายส้ม เมื่อสุกเนื้อในเป็นยาง รสหวานเจือเผ็ด.
มัสตาร์ด ๑น. เครื่องปรุงรสชนิดหนึ่ง ทำจากเมล็ดของพืชล้มลุกหลายชนิดในสกุล Brassica วงศ์ Cruciferae สีเหลือง รสเผ็ด.
มัสรู่ ๒(มัดสะหฺรู่) น. แกงเผ็ดอย่างมุสลิม.
ยำขโมยน. ยำเนื้อย่างใส่แตงกวา ปรุงรสเปรี้ยว เค็ม เผ็ด.
โลด ๒ว. มาก เช่น เผ็ดโลด
สับนกว. เรียกแกงเผ็ดชนิดหนึ่ง ใช้ปลาตัวเล็ก ๆ สับละเอียดทั้งเนื้อและก้างว่า แกงสับนก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retorsion; retortionการแก้เผ็ด, การแก้ลำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retorsion; retortionการแก้เผ็ด, การแก้ลำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retortion; retorsionการแก้เผ็ด, การแก้ลำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retortion; retorsionการแก้เผ็ด, การแก้ลำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caustic๑. ทำให้ไหม้, กัดกร่อน๒. -รสเผ็ดร้อน๓. สารทำให้ไหม้, สารกัดกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ขลุกขลิกเต๋าเขย่า (การพนัน), แกงเผ็ดที่มีน้ำน้อย
คำที่มักเขียนผิด คือ ขรุกขริก [คำที่มักเขียนผิด]
Cookery (Hot peppers)การปรุงอาหาร (พริกเผ็ด) [TU Subject Heading]
Hot peppersพริกเผ็ด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's da hot-a stuff?- นี่เผ็ดไหม The Great Dictator (1940)
- Very hot.- เผ็ดมาก The Great Dictator (1940)
a Twinkieมันเผ็ดไม่ใช่เหรอ Full House (1987)
Mm. What's that curry taste?มีรสแกงเผ็ดด้วย The One with the Sonogram at the End (1994)
Curry.แกงเผ็ด The One with the Sonogram at the End (1994)
Spice it up with some chili pepper.เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกไหย The Story of Us (1999)
You know, spicy food make a better lover.คุณรู้ไหม อาหารรสเผ็ด ช่วยเพิ่มพลังรัก The Story of Us (1999)
The hotter you eat, the hotter you get.ยิ่งเผ็ด ยิ่งร้อนแรง The Story of Us (1999)
well, the spicier the better for me.ถ้าอย่างนั้น คนชอบเผ็ดก็เหมาะกับผมล่ะสิ The Story of Us (1999)
The part that burns are the ribs and seeds.ส่วนที่ทำให้เผ็ดคือไส้กับเมล็ด Woman on Top (2000)
That's where the fire comes from.เผ็ดจนลิ้นพองหูชาไปเลยล่ะ Woman on Top (2000)
- Too hot for you? - No.เผ็ดไปหน่อยเหรอ Woman on Top (2000)
And when you kissed me, your lips burned with chili pepper.และยามเธอจูบฉัน ริมฝีปากเผ็ดร้อนด้วยกลิ่นพริก Woman on Top (2000)
It's a spicy, fragrant dish that I'm sure you will enjoy.เป็นอาหารจานเผ็ดเด็ดดวง ที่คุณต้องชื่นชอบ Woman on Top (2000)
It's too spicyมันเผ็ดมาก Oldboy (2003)
As in... petite, but most definitely lethal and, you know, generally very scary.เล็กเผ็ดดุ เล็กพริกขี้หนู เล็กต้มยำไม่งอก Around the World in 80 Days (2004)
OK, let's rock this bitch.โอเค งั้นก้อไปแก้เผ็ดหล่อนได้แล้ว Mean Girls (2004)
The chili squid was great...ปลาหมึกเผ็ดนี่อร่อยนะ My Little Bride (2004)
Let's eat spicy noodlesมากิน บะหมี่รสเผ็ดร้อน The Guy Was Cool (2004)
You have Samsun noodle I'll have super-size spicy noodlesคุณมีบะหมี่แซมซัน ฉันมีบะหมี่รสเผ็ดซองใหญ่พิเศษ The Guy Was Cool (2004)
Let's eat spicy noodles togetherมากิน บะหมี่รสเผ็ดร้อนด้วยกัน The Guy Was Cool (2004)
Spicy noodlesบะหมี่รสเผ็ดร้อน The Guy Was Cool (2004)
Spicy noodlesบะหมี่รสเผ็ดร้อน The Guy Was Cool (2004)
Spicy noodlesบะหมี่รสเผ็ดร้อน The Guy Was Cool (2004)
Spicy noodlesบะหมี่เผ็ดร้อน The Guy Was Cool (2004)
Spicy noodlesบะหมี่เผ็ดร้อน The Guy Was Cool (2004)
Be careful not to make it too salty or spicyคุณต้องระวังไม่ให้มัน เค็มหรือเผ็ดไป Paris ei yeonin (2004)
This was in retaliation against the United States, for assisting the Filipino government... in suppressing the terrorists.เพื่อแก้เผ็ดอเมริกา และช่วยเหลือรัฐบาลโมนามอน ปราบปรามพวกมันอย่างหนัก House of Fury (2005)
Get revenge.แก้เผ็ดApril Snow (2005)
That would make them flip.แก้เผ็ดพวกเค้ากลับ April Snow (2005)
Kind of spicy.ค่อนข้างจะเผ็ดน่ะค่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Not spicy?ไม่เผ็ดน่ะ? My Lovely Sam-Soon (2005)
It stinks.มันไม่เผ็ดเหรอ Golden Door (2006)
If there's one nation that knows how to retaliate it's the Zulus.ประเทศที่รู้จักวิธีแก้เผ็ดดีที่สุด คือพวกซูลู Faith Like Potatoes (2006)
I can't eat spicy foods.ฉันไม่กินอาหารเผ็ด Gangster High (2006)
We love the Hot Wings.เราชอบปีกไก่เผ็ดของที่นี่น่ะ It's Alive! (2007)
Kung pao, extra spicy.กุ้งเผา,เผ็ดพิเศษ Dr. Feelgood (2007)
i know my limit. this time chili cheese fries.คุณรู้ขีดจำกัดนี่ดีอยู่แล้ว แล้วนี่ก็เป็นเวลา ซีสทอดรสเผ็ด How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Your stomach's acting up because you keep eating spicy, salty and sweet stuff too much.คุณปวดท้องบ่อยเพราะว่าคุณกินของเผ็ด เปรี้ยว หวาน เยอะเกินไป The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
"the soup was a revelation. A spicy yet subtle taste experience."ซุปนั่นวิเศษสุด รสเผ็ดแต่กลมกล่อม" Ratatouille (2007)
- How about the extra hot vindaloo?- ลอง"แกงเผ็ดพลังช้างสาร"ซักจานเป็นไง Goal II: Living the Dream (2007)
The flower and the rain and the obsessing over her youthful zeal?ดอกไม้กับสายฝน และความหลงใหลในความเผ็ดร้อนของวัยสาว Numb (2007)
- Is it hot?- มันเผ็ดมั้ย? - อืมม A Good Day to Have an Affair (2007)
Cause I would love to fuck and eat her ass and fuck her silly in the movie.เพราะว่าผมอยากที่จะอึ๊บและกินก้นเธอ แล้วก็อึ๊บเธออย่างเผ็ดร้อนในหนังนะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
We'll use the hottest ones.เราจะใช้อันที่เผ็ดที่สุด Slumdog Millionaire (2008)
-Come on, Wayne. -lt's hot.เวนย์ มันเผ็ดมาก Fireproof (2008)
-Come on. -lt burns!เผ็ดชะมัดยากเลย Fireproof (2008)
Can i get an everything burrito and a side of beansขอเผ็ดแบบแม๊กซิกัน และถั่วเคียงมาด้วย Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Es muy picante como fuego.เผ็ดมากเลยนะ Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
-Oh, it's too hot for indian.- ไม่เอาเผ็ดไป Summer Kind of Wonderful (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกงเผ็ด [n. exp.] (kaēng phet) EN: curry ; hot curry ; red curry   FR: curry rouge [m]
แกงเผ็ดไก่[xp] (kaēng phet kai) EN: Thai chicken curry   FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back   FR: se venger ; user de représailles
การแก้เผ็ด[n.] (kān kaēphet) EN: revenge   FR: vengeance [f]
แข่งขันกันอย่างเผ็ดร้อน [v. exp.] (khaengkhan kan yāng phetrøn) EN: contest hotly   FR: lutter férocement
ความเผ็ด [n.] (khwām phet) EN: spiciness   
กบผัดเผ็ด[n. exp.] (kop phat phet) EN: spicy-fried frogs   
เผ็ด [X] (phet) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery   FR: épicé ; pimenté ; piquant
เผ็ด [adj.] (phet) EN: sharp ; heated ; pungent   
เผ็ดร้อน [adj.] (phetrøn) EN: hot ; spicy ; strong ; pungent   FR: épicé ; pimenté
เผ็ดร้อน [adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently   
รสเผ็ด [n. exp.] (rot phet) EN: piquancy   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrid[ADJ] ดุเดือด (คำพูด, กิริยาวาจา), See also: รุนแรง, เผ็ดร้อน, Syn. sarcastic, caustic
acrimonious[ADJ] เผ็ดร้อน (คำพูด, กิริยาวาจา), Syn. sharp, bitter, caustic
avenge[VI] แก้เผ็ด, See also: แก้แค้น
avenge[VT] แก้เผ็ด, See also: แก้แค้น, Syn. revenge, requite, ertaliate
curry[N] แกงเผ็ด
curry[VT] ปรุงแกงเผ็ด
devil[VT] ทำให้รสชาติเผ็ดร้อน, Syn. spice, peper
fiery[ADJ] เร่าร้อน, See also: เผ็ดร้อน, รุนแรง, Syn. ardent, hotheaded, spirited, Ant. calm, timid
get even with[IDM] แก้แค้น, See also: แก้เผ็ด
Guinea pepper[N] พริกขี้หนู, See also: พริกเผ็ดจัด
hot[ADJ] เผ็ด, Syn. piquant, spicy
mulligatawny[N] ซุปเผ็ดร้อนของอินเดีย
peppery[ADJ] เผ็ดร้อน, See also: มีกลิ่นหรือรสพริกไทย, Syn. hot, pungent, piquant, spicy, Ant. insipid
piccalilli[N] ผักดอกรสเปรี้ยวเผ็ด
piquant[ADJ] ซึ่งมีรสจัด, See also: เผ็ด, Syn. sharp, spicy
racy[ADJ] เผ็ดร้อน, See also: ร้อนแรง, Syn. spicy
reprisal[N] การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การล้างแค้น, Syn. revenge, vengeance
retaliation[N] การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การโต้กลับ, Syn. vengeance, revenge, reprisal
revenge[VT] แก้แค้น, See also: แก้เผ็ด, ล้างแค้น, Syn. avenge, retaliate
ring-stinger[SL] แกงเผ็ด
ruby[SL] แกงเผ็ด, Syn. ruby Murray
Ruby Murray[SL] แกงเผ็ด, Syn. ruby
savory[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
savory[N] อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร, See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savoury[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
savoury[N] อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร, See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
sharp[ADJ] เผ็ดร้อน, See also: รสเผ็ด, รสฉุน, Syn. spicy, hot, Ant. insipid
spicy[ADJ] เผ็ดร้อน, See also: มีรสเผ็ด, Syn. hot, peppery, strong, Ant. flat, bland, insipid
tart[ADJ] ซึ่งมีรสจัด, See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, เผ็ดร้อน, ซึ่งทำให้แสบลิ้น, Syn. acidulous, bitter, sharp
tart[ADJ] (ปาก) จัด, See also: (วาจา) เผ็ดร้อน
tart up[PHRV] ตกแต่งหรือแต่งตัวเผ็ดร้อน (มักไม่เหมาะสม) (คำสแลง)
vindicativeness[N] การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การอาฆาต, Syn. malignment, rancorous
vitriolic[ADJ] ซึ่งใช้วาจาเจ็บแสบทำลายความรู้สึกคนอื่น, See also: แสบไส้, เผ็ดร้อน, Syn. caustic
Worcestershire sauce[N] น้ำซอสรสเผ็ดในประเทศอังกฤษ
wreak on[PHRV] แก้แค้น, See also: แก้เผ็ด, Syn. get even
wreak upon[PHRV] แก้แค้น, See also: แก้เผ็ด, Syn. get even

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acrimonious(แอคริดโม' เนียส) adj. รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด. -acrimoniousness n., Syn. sharp, biting ###A. kind, soft, gentle)
biting(ไบ'ทิง) adj. แสบ,ปวดแสบ,เผ็ดร้อน,เสียดแทง,เหน็บแนม
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
deviled(เดฟ'เวิลดฺ) adj. เผ็ดหรือมีรสจัด, มักสับละเอียด
fiery(ไฟเออ'รี) adj. ซึ่งลุกเป็นไฟ,เป็นไฟ,ร้อนมาก,ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง,เผ็ดร้อน, (ม้า) คะนอง,ติดไฟได้,อักเสบ,แสบร้อน., See also: fieriness n., Syn. flaming
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
gingery(จิน'จะรี) adj. คล้ายขิง,กลิ่นฉุน,เผ็ดอย่างออกรส,สีขิง (เหลืองอมน้ำตาลแดง)
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p
mild(ไมล์ดฺ) adj. อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,ไม่ฉุน,ไม่เผ็ด,ไม่แรง,เมตตา,กรุณา, See also: mildly adv. mildness n.
pep(เพพ) n. ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ,กำลังวังชา,ความเผ็ดร้อน,ความคึกคัก, Syn. fervour
peppery(เพพ'พะรี) adj. คล้ายพริก,มีกลิ่นหรือรสพริกไทย,เผ็ด,เผ็ดร้อน,ฉุน,โกรธง่าย,โมโห, Syn. quick-tempered,hot-tempered
piccalilli(พิค'คะลิลลี) n. ผักดองรสเปรี้ยวเผ็ด
piquant(พี'เควินทฺ) adj. เผ็ด,รสจัด,น่าสนใจ,ถึงใจ,มีชีวิตชีวา,ทำให้พอใจยิ่ง., See also: piquancy n.
poignant(พอย'เยินทฺ,พอย'เนินทฺ) adj. เจ็บปวด,เจ็บแสบ,สาหัส,ฉุน,เผ็ดร้อน,คมกริบ,แหลม,รุนแรง,สะเทือนอารมณ์., See also: poignancy n., Syn. intense
pungent(พัง'เจินทฺ) adj. (รส) จัด, (กลิ่น) ฉุน,แสบ,เผ็ด,รุนแรง,คมกริบ,แหลมคม,กระตุ้น,เสียดแทง., See also: pungency n., Syn. aromatic,poignant
racy(เร'ซี) adj. รักษารสชาติเดิม,มีชีวิตชีวา,มีพลังงาน,มีรสชาติ,เผ็ดร้อน,แหลมคม,ยั่วอารมณ์, See also: racily adv. raciness n., Syn. spirited
retaliate(รีแทล'ลิเอท) vi.,vt. ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ, See also: retaliative,retaliatory adj. retaliator n., Syn. requite
retaliation(รีแทลลิเอ'เชิน) n. การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ, Syn. reprisal
revenge(รีเวนจฺ') vt.,vi.,n. (การ) แก้แค้น,แก้เผ็ด,ทำโทษ,ผูกพยาบาท, See also: revengeless adj. revenger n., Syn. avenge,vengeance
salty(ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, See also: saltily adv. saltiness n., Syn. pungent,sharp,obscene
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
savoury(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
spicy(สไพ'ซี) adj. ใส่เครื่องเทศ,มีเครื่องเทศมาก,มีกลิ่นหอม,เผ็ดร้อน,ฉุน,รสจัด,ไม่ค่อยเหมาะสม, See also: spicily adv. spiciness n. -S .spicey
tart(ทาร์ท) adj. รสจัด,เปรี้ยว,เผ็ด,กัดกร่อน,เผ็ดร้อน,บาดใจ,แสบลิ้น, (ปาก) จัด., See also: tarrly adv. tartness n., Syn. sharp,vinegary
tirade(ไท'เรด) n. การพูดประณามที่ยืดยาวและเผ็ดร้อน,การปราศรัยที่ดุเดือด,ข้อความที่มีข้อคิดเห็นเดียว, Syn. harangue
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.
vitriol(วี'ทรีเอิล) n. เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้วเช่นเกลือcopper sulfate,กรดกำมะถัน,สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,สิ่งที่รุนแรง,คำพูดที่เผ็ดร้อนหรือเจ็บแสบมาก,คำพูดเสียดสี
vitriolic(วีทริออล'ลิค) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากหรือคล้าย vitriol,กัดกร่อนมาก,แสบไส้,เผ็ดร้อน, Syn. acidulous,cutting,sharp

English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
acrid(adj) แหลม,ขม,เผ็ดร้อน,ฉุน
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม
avenge(vt) ล้างแค้น,แก้เผ็ดแทน
avenger(n) ผู้ล้างแค้น,ผู้แก้เผ็ด
fervid(adj) เผ็ดร้อน,ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
fiery(adj) เหมือนไฟ,ซึ่งลุกเป็นไฟ,ร้อนเป็นไฟ,เผ็ดร้อน,รุนแรง
heat(n) ความร้อน,ความเผ็ดร้อน,ความเร่าร้อน,ความรุนแรง,อุณหภูมิ
hectic(adj) น่าตื่นเต้น,เผ็ดร้อน,น่าใจหายใจคว่ำ,เป็นไข้,เป็นวัณโรค
hot(adj) ร้อน,เผ็ด,ถึงพริกถึงขิง,สดๆร้อนๆ,เร่าร้อน,ใจร้อน
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ
peppery(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,เจ้าโทสะ,โมโหโทโส
poignant(adj) แหลม,เจ็บปวด,สาหัส,รุนแรง,เผ็ดร้อน,ฉุน
pungency(n) ความแหลมคม,ความเผ็ดร้อน,ความแสบ,ความฉุน,ความรุนแรง
pungent(adj) แหลมคม,เผ็ดร้อน,แสบ,ฉุน,รุนแรง,จัด
retaliate(vt) ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ
retaliation(n) การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
revenge(vt) ล้างแค้น,แก้แค้น,แก้เผ็ด,ผูกพยาบาท
spice(n) เครื่องปรุงรส,เครื่องเทศ,ของเผ็ดร้อน
spicy(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,รสจัด
square(vt) ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส,ยกกำลังสอง,แก้เผ็ด,จัดการกับ
tart(adj) เปรี้ยว,แหลม,รสจัด,เผ็ดร้อน,บาดใจ
warm(adj) กระตือรือร้น,สดๆร้อนๆ,อบอุ่น,เผ็ดร้อน
waspish(adj) เหมือนตัวต่อ,หงุดหงิด,เผ็ดร้อน,ปากร้าย,แสบไส้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
辛い[からい, karai] (adj) เผ็ด (รสชาติ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ラー油[らーゆ, rayu] (n) น้ำมันพริกเผา ออกรสเผ็ด เป็นน้ำมันสีออกแดงๆ
塩辛い[しおからい, shiokarai] (adj ) (ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, S. . saltily adv. saltiness n., S. pungent,sharp,obscene

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top