ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เป็นมืออาชีพ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป็นมืออาชีพ, -เป็นมืออาชีพ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And let me tell you, Favell, blackmail is not much of a profession.จะบอกให้นะฟาเวล การเเบล็คเมล์นั้นไม่เป็นมืออาชีพ Rebecca (1940)
"Willie" is my professional name, Indiana."วิลล​​ี่" เป็นชื่อที่เป็นมืออาชีพของฉันอินดีแอนา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
It's just not, well, sophisticated.มันแค่ไม่... อืม ไม่เป็นมืออาชีพพอ The Joy Luck Club (1993)
I don't work like that. It's not professional.ฉันไม่ทำอย่างนั้น มันไม่เป็นมืออาชีพ Léon: The Professional (1994)
I says to myself, "Leon's a pro. Nobody uses that except beginners. "ฉันพูดกับตัวเองว่า"ลีอองเป็นมืออาชีพ ไม่มีใครทำอย่างนั้นนอกจากมือใหม่" Léon: The Professional (1994)
The closer you get to being a pro... the closer you can get to the client.ถ้าเข้าใกล้กว่านั้น เธอต้องเป็นมืออาชีพ... เข้าใกล้จนเธอสามารถเก็บเหยื่อ Léon: The Professional (1994)
They told me this guy came from the outside. He was a pro.พวกนั้นบอกผมว่ามีคนมาจากวงนอก มันเป็นมืออาชีพ Léon: The Professional (1994)
You try to figure out who's professional and who isn't.การพยายามหาว่าใครเป็นมืออาชีพและใครไม่ใช่ In the Mouth of Madness (1994)
Hey, these guys are professionals.เฮ้, พวกเขาเป็นมืออาชีพ. Toy Story (1995)
Anything else?การฆ่าตัวตายเป็นมืออาชีพ Contact (1997)
Jack was very professional.แจ็คเป็นมืออาชีพจริงๆ Titanic (1997)
That's unprofessional!! ไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลย ! Millennium Actress (2001)
You're in a small ghetto with intellectuals, professional people.นายอยู่ในเขตกักกัน แต่เป็นปัญญาชนมีความเป็นมืออาชีพ The Pianist (2002)
Listen, I know this is unprofessional but I think you're really cute.ฟังนะ ชั้นรู้ว่ามันไม่เป็นมืออาชีพเท่าไหร่... ...แต่ชั้นคิดว่าเธอน่ารักมากเลย อืม ใช่ The Girl Next Door (2004)
Let go. When an operation goes bad, we tie it off.เราเป็นมืออาชีพนะ เมื่อปฏิบัติการล้มเหลว เราต้องไม่ยึดติดกับมัน The Bourne Supremacy (2004)
The San francisco power company would like to thank the ATF, the FBI, and the local police for their dedication and professionalism.โรงไฟฟ้าซานฟรานซิสโก ต้องขอขอบคุณรัฐบาลกลาง FBI และตำรวจท้องถิ่นค่ะ สำหรับความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของพวกเจ้าหน้าที่ Mr. Monk and the Blackout (2004)
- That's how you get better.-ฉันไม่ได้เรื่องหรอก -เดี๋ยวคุณจะได้เป็นมืออาชีพ Match Point (2005)
- There's an Anal Sex Association? - Oh, yeah, but you've got to be a pro.ที่นี่มีองค์กรรูตูด กับเพศเหรอ / ใช่แต่มึงต้องเป็นมืออาชีพก่อน American Pie Presents: Band Camp (2005)
He's a professional pain in the ass.เขาเป็นมืออาชีพ จอมแสบสุดทรวง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
You are inefficient and unprofessional.เธอมันไม่มีประสิทธิภาพแถมยังไม่เป็นมืออาชีพอีก Bandidas (2006)
Seeing that they have guns, they must be pros. Anyway, we nearly got ourselves killed.ก็เห็นแล้วว่าพวกมันมีปืน พวกมันเป็นมืออาชีพ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
You know what? You're inappropriate and unprofessional.คุณรู้อะไรไหม คุณประพฤติตัวไม่เหมาะสม และไม่เป็นมืออาชีพ Kung Fu Fighting (2007)
And I really appreciate your professionalism.และฉันรู้สึกขอบคุณ ความเป็นมืออาชีพของคุณ It's Alive! (2007)
Why couldn't you pay me the same professional courtesy?ทำไมนายจะทำตัวเป็นมืออาชีพกับฉันบ้างไม่ได้ There's Something About Harry (2007)
There's nothing professional about what you do.ที่นายทำมันไม่ใช่การเป็นมืออาชีพ There's Something About Harry (2007)
I took you for a pro.ฉันสอนนายเป็นมืออาชีพได้ 3:10 to Yuma (2007)
David Connors' the name when it's not professional...เดวิด คอนเนอร์ คือชื่อของผม ตอนที่ยังไม่เป็นมืออาชีพ... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'm a professional too.ผมก็เป็นมืออาชีพเหมือนกัน 1408 (2007)
No no no, we're very professional.ไม่ครับ เราเป็นมืออาชีพ 1408 (2007)
This is so unprofessional.นี่มันไม่เป็นมืออาชีพเลยนะ Enchanted (2007)
And besides, the one time we slept together, it's been totally professional.อีกอย่างนะ เราก็แค่นอนด้วยกันครั้งเดียวเท่านั้น นี่เป็นเรื่องที่เป็นมืออาชีพมากๆ Music and Lyrics (2007)
Except I'm thinking a single stab wound to the base of the neck looks pretty professional, alex.เว้นแต่ฉันคิดว่าแผลที่ถูกแทงที่คอหมอนั่น/Nดูเป็นมืออาชีพมากเลยนะ, อเล็กซ์ Photo Finish (2007)
As you said, I'm a professional, you're my employer.อย่างที่คุณพูด ฉันเป็นมืออาชีพ คุณเป็นนายจ้าง RocknRolla (2008)
Ishigaki's a pro.อิชิกาคิเขาเป็นมืออาชีพนะ Eiga: Kurosagi (2008)
It's unprofessional.มันไม่เป็นมืออาชีพ Chuck Versus the Seduction (2008)
Sarah and I are purely professional, so I resent any accusation otherwise.ซาร่าและฉัน มีความเป็นมืออาชีพพอ ดังนั้นฉันไม่ยอมรับข้อกล่าวหา อีกอย่างนึง Chuck Versus the Break-Up (2008)
But you know me, you know I'm a pro.แต่คุณก็รู้จักฉัน ฉันเป็นมืออาชีพ All in the Family (2008)
He never went pro.เขาไม่ได้เป็นมืออาชีพ The Damage a Man Can Do (2008)
Think our killer's a pro.คิดว่านักฆ่าของเราเป็นมืออาชีพ About Last Night (2008)
it would be nice to think that your tenacity in this case is a byproduct of a remarkable and robust professionalism.มันน่าทึ่งนะ ถ้าคิดว่าความอุตสาหะของคุณ\ ในเรื่องนี้ เกิดจากความเป็นมืออาชีพชั้นเลิศ Pilot (2008)
Oh, that's more the profession than the person.ไม่หรอก, คุณดูเป็นมืออาชีพมากกว่าใครหลายคนนะ. Last Man Standing (2008)
Oh, don't worry. He's a professional.ไม่ต้องห่วง เขาเป็นมืออาชีพ Mirror, Mirror (2008)
- Except Mr. Smith might get the wrong idea about our professionalism.เว้นเสียแต่ว่าคุณสมิท... อาจเป็นความคิดที่ผิดก็ได้เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของเรา Bonfire of the Vanity (2008)
Then cut the crap and start acting professional instead of putting on the Jenny show. Me?งั้นก็ตัดเรื่องงี่เง่านี้ออกไปแล้วเริ่มแสดงความเป็นมืออาชีพแทนที่จะมาพูดเรื่องเจนนี่โชว์ Bonfire of the Vanity (2008)
That was completely, completely unprofessional, นั่นมัน.. ไม่เป็นมืออาชีพมากๆเลย The Dark Night (2008)
You handle yourself very professionally.ลูกทำมันได้ดี เป็นมืออาชีพมาก New Haven Can Wait (2008)
She's a real pro.ใช่แล้วค่ะ หล่อนเป็นมืออาชีพสุดๆ Scandal Makers (2008)
There wouldn't be any need for me to do this if you were professionals.ถ้าพวกคุณเป็นมืออาชีพกัน ก็ไม่จำเป็นต้องมีฉัน Beethoven Virus (2008)
Hani is a professional.ฮานี่เป็นมืออาชีพ Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นมืออาชีพ[pen meū āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateur(adj) ซึ่งไม่มีทักษะ, See also: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, Syn. inexperienced, nonprofessional, lay
professionalisation(n) การเป็นมืออาชีพ, Syn. professionalisation
professionalise(vt) ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalize
professionalism(n) ความเป็นมืออาชีพ
professionalization(n) การเป็นมืออาชีพ, Syn. professionalisation
professionalize(vt) ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalise
unprofessional(adj) ที่ไม่เป็นมืออาชีพ, See also: ที่ไม่มีความสามารถดีพอ, Syn. amateurish, Ant. professional
unprofessional(adj) ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, See also: ซึ่งทำแบบสมัครเล่น, Syn. improper, inadequate, unsuitable, amteurish
unprofessionalism(n) ความไม่เป็นมืออาชีพ, See also: การทำแบบสมัครเล่น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top