Search result for

*เปียกโชก*

(51 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เปียกโชก, -เปียกโชก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียกโชก[V] soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปียกโชกก. เปียกชุ่มทั่วตัว เช่น น้ำเปียกโชก เหงื่อเปียกโชก.
โชก, โชก ๆว. มากจนไหลอาบไปทั่ว เช่น เสื้อเปียกโชก เหงื่อโชก ราดนํ้าแกงโชก ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those two guys were soaked head to toe.ชาย 2 คนเปียกโชก ตั้งแต่ศรีษะจนถึงเท้า Dude, Where's My Groom? (2009)
My head's buzzing and I'm soaked, but otherwise I'm fine.หัวหมุนติ้วๆ ตัวเปียกโชก แต่อย่างอื่นโอเค Star Trek (2009)
Hell of a climb back up. You're soaking wet. I was in the swimming pool.แล้วก็ปีนกลับข้ึนมา /แต่คุณเปียกโชกเลย-ฉันอยู่ในสระว่ายน้ำ The Eleventh Hour (2010)
And one day, I took you outside during a storm, and I let us both get drenched.แล้ววันนึง แม่ก็พาลูกไปข้างนอกตอนที่มีพายุฝน แล้วก็ปล่อยให้เราทั้งคู่เปียกโชก Your World to Take (2010)
Jesus, dude. You are soaking wet. John, get up.พระเจ้า นายเปียกโชกเลยแหะ จอห์น จอห์น,ฉันมารับนาย มาเถอะ เราต้องไปแล้ว I Am Number Four (2011)
You're soaked. Nancy! Look who's here.เปียกโชกเลย แนนซี่ ดูสิว่าใครมา Will (2011)
A few months ago, she was hiking by the river, and I wandered into her path, drenched and confused, and...unclothed.หลายเดือนที่แล้ว เธอกำลังไต่เขาแถวๆ แม่น้ำ และผมเดินไปเจอเธอเข้า ตัวเปียกโชกและสับสน และ... The Born-Again Identity (2012)
And did I mention that I was soaking wet?แล้วฉันบอกไปรึยังว่าฉันเปียกโชกไปหมด Who Can Say What's True? (2012)
Oh, damn it. He's soaking wet.โอ,บ้าเอ้ย เขาเปียกโชกเลย Music of the Spheres (2012)
You're soaking wet.คุณเปียกโชกเลย State of Independence (2012)
I like to soak in our tub after work.ฉันชอบให้ตัวเปียกโชก ในอ่างอาบน้ำของเราหลังเลิกงาน The Method in the Madness (2012)
The cold and wet seeping through our clothes and our shoes.ทั้งหนาวและตัวเปียกโชกน้ำไหลซึมเข้า ไปในเสื้อโค๊ทและรองเท้าของเรา Saving Mr. Banks (2013)
And then it was time for school, and I was too cold or wet to figure out equations and things.และมันก็เป็นเวลาที่ต้องไปโรงเรียน และผมทั้งหนาวมากๆและตัวก็ยังเปียกโชก หาคำตอบสมการและความคิด Saving Mr. Banks (2013)
You know, I am suddenly soaked in gasoline.รู้ไหม ทันใดนั้นตัวผมก็เปียกโชกไปด้วยน้ำมันเลย Rabid Dog (2013)
It's not until after I get out of the shower that I realize my gas-covered clothes have been soaking in the living room rug this entire time.ไม่ได้อาบน้ำจนกระทั่งผมออกมาจากฝักบัว ซึ่งผมเพิ่งนึกได้ว่าเสื้อผ้าผมเต็มไปด้วยน้ำมัน ผมยืนเปียกโชกอยู่บนพรมห้องนั่งเล่น Rabid Dog (2013)
...with a soaking wet bra.ชั้นในเปียกโชกเลย Spilt Milk (2013)
You're soaking wet.คุณกำลังเปียกโชก Starred Up (2013)
My coffee soaked my blouse.กาแฟทำเสื้อฉันเปียกโชก Selfless, Brave and True (2013)
A bit waterlogged and smells of catfish, but he'll live.ถึงทั้งตัวจะเปียกโชกแถมยังมีกลิ่นปลา แต่เขายังมีชีวิตอยู่ And Straight on 'til Morning (2013)
He's soaking wet and there's shampoo in his hair. He got into the shower, then someone stabbed him.ตัวเขาเปียกโชก มีแชมพูอยู่ที่ผม มีคนมาฆ่าเขาขณะอาบน้ำ The Sign of Three (2014)
Hi. Why are you wet?หวัดดี ทำไมนายถึงเปียกโชกอย่างงั้นล่ะ Orange Blossom Ice Cream (2014)
- Oh, you, you are soaking wet. - Yes, Father.โอ้คุณคุณจะเปียกโชก ใช่ พ่อ Pinocchio (1940)
Looks as though we might have a shower. But you won't mind that, will you?- ฝนตกแล้ว สงสัยจะต้องเปียกโชก คุณไม่ว่าอะไรใช่มั้ย Rebecca (1940)
Everything was wet:ทุกสิ่งทุกอย่างเปียกโชกIdemo dalje (1982)
I've never been so wet in my whole life.ไม่เคยเปียกโชกอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต Return to Oz (1985)
We're drenched!เราเปียกโชกไปหมด! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We gotta get this car off the road. Cops notice shit like a car drenched in blood.เราต้องได้รับรถคันนี้ออกจากถนน ตำรวจสังเกตอึเหมือนรถเปียกโชกไปด้วยเลือด Pulp Fiction (1994)
From the sun-drenched reefs of Bora Bora... to the icy shores of Tripoli.จากแนวอาทิตย์เปียกโชก ของหมู่เกาะโบรา โบร่า ถึงชายฝั่งเยือกแข็งของทริโปลิ James and the Giant Peach (1996)
You're soaked. Where have you been?เปียกโชกเลย คุณไปไหนมา The Truman Show (1998)
He stood up, turned around, his hands were all wet, looking guilty as hell.เขายืนขึ้น หันกลับมา มือเขาเปียกโชก เหมือนคนผิดชัดๆ Cute Poison (2005)
You are gonna get so wet!ระวังเปียกโชกนะ High School Musical 2 (2007)
I recalled his stare, standing there in his suit soaking wet, seemingly indifferent to the cold.ฉันมองจ้องไปที่เขา ยืนอยู่ตรงนั้น ในชุดที่เปียกโชก เหมือนไม่รู้สึกอะไรกับอากาศที่เย็น The Arrival (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปียกโชก[v. exp.] (pīek chōk) EN: soak ; saturate ; drench ; wet thoroughly   FR: être trempé jusqu'aux os

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drench[VT] ทำให้เปียกโชก, See also: ทำให้ชุ่ม, Syn. dowse, soak, saturate
embrue[VT] เปื้อนเลือด (คำโบราณ), See also: เปียกโชกไปด้วยเลือด, Syn. imbrue, soak, stain
soaked to the skin[IDM] เปียกโชกไปทั้งตัว
seethe[VT] ทำให้เปียกชุ่ม, See also: ทำให้เปียกโชก, Syn. imbue, soak, saturate
soggy[ADJ] เปียกโชก, See also: ชุ่มโชก, Syn. mushy, saturated, soaked, wet, Ant. dry
sopping[ADJ] เปียกโชก, Syn. mashy
saturate with[PHRV] เปียกโชก, See also: ชุ่มโชค, Syn. drench in, soak with
waterlogged[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำ, See also: ซึ่งเปียกโชก, Syn. saturated, sodden, wet, Ant. dry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drench(เดรนชฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เปียกโชก,แช่,แช่น้ำ,อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ทำให้เต็มไปด้วย,กรอกยาให้สัตว์,ทำให้ดื่ม., See also: drenchingly adv.
sodden(ซอค'เดิน) adj. เปียกชุ่ม,เปียกชื้น,เปียกโชก,เหนอะหนะ,แช่,จุ่ม,โง่,เง่า,ไร้ความรู้-สึก,ทื่อ,เซ่อ,ต้มแล้ว vt.,vi. ทำให ้ (กลายเป็น) เปียกชื้น,กริยาช่อง 3 ของ seethe (ดู) ., See also: soddenness n., Syn. saturated,drenched
soggy(ซอก'กี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,จุ่ม,แช่,ไม่มีรสชาติ,น่าเบื่อหน่าย,ทึ่ม,ทื่อ., See also: soggily adv. sogginess n., Syn. soaked
sop(ซอพ) n. ชิ้นขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) สำหรับจุ่มลงในอาหารเหลว,สิ่งที่เปียกโชก,สิ่งที่ทำให้บรรเทา,สินบน,สิ่งที่ใช้สงบประสาท,คนอ่อนแอ,คนขี้เหล้า vt. จุ่มขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) ลงในอาหารเหลว,จุ่ม,แช่,ทำให้เปียกโชก,ดูดซึม,ดูดซับ,ทำให้บรรเทา,ให้สินบน vi. เปียกโชก,เปียก
sopping(ซอพ'พิง) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.

German-Thai: Longdo Dictionary
pitschnass(adj) เปียกโชก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top