ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เบาะแส*

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เบาะแส, -เบาะแส-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบาะแส[N] clue, See also: hint, trace, Syn. ร่องรอย, เค้าเงื่อน, Example: ชาวบ้านควรร่วมมือกับทางการในการให้เบาะแสเรื่องอิทธิพลท้องถิ่น, Thai definition: ตำแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบมาอย่างเลาๆ พอเป็นรูปเค้า
รู้เบาะแส[V] know the whereabouts (of a criminal), See also: have an inkling about, get wind of, Syn. ทราบเค้าเงื่อน, Example: ชุดสอบสวนชุดนี้รู้เบาะแสของกลุ่มผู้บงการฆ่ากำนันแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบาะแสน. ร่องรอย, ลาดเลา, เค้าเงื่อน, ตำแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบมาอย่างเลา ๆ พอเป็นเค้า.
แกว ๓น. เบาะแส, ระแคะระคาย, ในคำว่า รู้แกว.
ได้กลิ่นก. รู้เบาะแส เช่น ตำรวจได้กลิ่นว่าคนร้ายมาหลบซ่อนอยู่แถวนี้, รู้ระแคะระคาย เช่น ฉันชักได้กลิ่นว่าโครงการนี้ไม่ตรงไปตรงมา.
ร่องรอยน. เค้าเงื่อนหรือเบาะแสที่ปรากฏเป็นแนวบอกให้รู้.
รู้แกวก. รู้เบาะแส, รู้ระแคะระคาย, เช่น รู้แกวว่าจะมายืมเงินเลยหลบหน้าไปก่อน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you want to throw me a clue here?คุณต้องการที่จะโยนฉันเบาะแสที่นี่? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We don't have anything. All we have are maybes.เรายังไม่ได้เบาะแสเลย ที่เรามีก็แค่ อาจจะ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I had nothing to do with taking a pop at Big Jim and I don't know who did, so unfortunately I have no clues to give you.ผมไม่มีสาเหตุที่จะยิง บิ๊กจิม และไม่รู้ว่าใครทำ และน่าเสียดาย ที่ผมไม่มีเบาะแสจะให้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It's not like you have any hard evidence.แต่ดูไม่เหมือนว่าคุณได้เบาะแสเจ๋งๆเลย Ghost in the Shell (1995)
- I do have a clue to...- ฉันก็มีเบาะแสบ้าง... Anastasia (1997)
A hint!เบาะแสAnastasia (1997)
I do have one clue, however. And that is Paris.ฉันมีเบาะแสเพียงอย่างเีดียว อย่างไรก็ตาม ปารีสนั่น Anastasia (1997)
This and other contextual clues now lead scientists to believe the message is, in fact...ภายในโครงสร้างทาง เรขาคณิตของบางชนิด นี้และเบาะแสตามบริบทอื่น ๆ ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปสู่ Contact (1997)
An actress. There's your first clue, Sherlock.เป็นเบาะแสแรกของนาย เชอร์ล็อค Titanic (1997)
Whoever made this video left a clue subconsciously.ใครก็ตามที่ทำวีดีโอนี้ขึ้นมา จงใจทิ้งเบาะแสไว้. Ringu (1998)
Give me a sign, a clue, a phone number. Do something, or I'II...บอกใบ้ให้เบาะแสหรือเบอร์โทรที่.. Woman on Top (2000)
The investigation is narrowing downตำรวจเริ่มได้เบาะแสแล้ว 331 00: 47: 48,029 Failan (2001)
Any clues?มีเบาะแสมั้ย Infernal Affairs (2002)
Just follow Sam and we'll get what we wantแค่สะกดรอยตามเขา คงมีเบาะแส Infernal Affairs (2002)
They've been lD'd. They scammed an accountant for an address. Long lsland.เราได้เบาะแสแล้ว พวกเขาสอบถามที่อยู่จากนักบัญชี ที่ลองไอแลน The Forgotten (2004)
- We have a lead.- เรามีร่องรอยเบาะแส The Bourne Supremacy (2004)
- Treadstone? - It's where the trail dead-ends.- เบาะแสที่เราสาวไปถึง มันหยุดอยู่ตรงนั้น The Bourne Supremacy (2004)
We have a lead, Marty.เรามีร่องรอยเบาะแสนะ มาร์ตี้ The Bourne Supremacy (2004)
Clues to who built this place?เบาะแสที่สร้างสถานที่แห่งนี้? Cubeº: Cube Zero (2004)
I thought we were on to something.ฉันคิดว่าเรา ได้เบาะแสแล้ว Pilot (2004)
Do you have any new leads?ท่านมีเบาะแสคืบหน้าอะไรไหมครับ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Police work, detection, that's all Monk knows.การทำงานของตำรวจ เบาะแส นั่นคือทุกอย่างที่มังก์รู้ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Yeah, we might as well. Somebody might have seen something.ใช่ เราอาจจะต้องทำอย่างนั้น อาจะมีใครให้เบาะแสอะไรได้บ้าง Mr. Monk Gets Fired (2004)
- What do you got?- นายได้เบาะแสอะไรบ้าง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Smoke them if you got them.หาเบาะแสถ้าพวกคุณทำได้ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
I mean I got nothing. I'm dry. It happens.ผมหมายถึงผมหาเบาะแสอะไรไม่เจอเลย ผมสมองฝืด มันเกิดขึ้น Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
We're asking anyone with any information to please come forward if they've seen anything unusual.เราขอให้ทุกท่านที่มีข้อมูลหรือเบาะแสของคนร้าย กรุณาแจ้งเข้ามา ถ้าพวกท่านเห็นสิ่งที่ผิดปกติครับ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
You have a lead, a name.คุณมีเบาะแส มีชื่อคน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Sir, we're trying to retrace where the ambassador was and where he went and who he might have met.ท่านครับ พวกเราพยายามหาเบาะแสย้อนหลัง ว่าท่านทูตอยู่ที่ไหนบ้าง และท่านไปไหนกับใคร และใครที่ท่านไปพบมาบ้าง Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
He's got a lead.เขามีเบาะแส เขาอยากให้เราไปที่สะพานบรู๊คลิน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Randy and I are going to snoop around here and see if we can't figure out where these clowns are hiding our witness.ฉันกับรันดี้จะไปสืบหาเบาะแสแถวๆนี้ และดูว่าพวกเราจะคิดหาหนทาง เผื่อเราจะได้พยานโง่ๆสักคนบ้าง Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
They've got the home field advantage, but we're still working on it.พวกเราได้เปรียบตรงที่ให้หารคุ้มครอง แต่เรากำลังตามหาเบาะแสนั่นอยู่ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Excuse me. Uh, do you see the sign?ขอโทษครับ เอ่อ คุณเห็นเบาะแสอะไรไหม Mr. Monk and the Blackout (2004)
Solar power, fossil fuel, Saudi arabia, it's the only planet we have...พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงฟอสซิล ซาอุดิอาระเบีย มันเป็นเบาะแสเดียวเท่านั้นที่เรามี... Mr. Monk and the Blackout (2004)
There were two heart attacks and one young woman on a dialysis machine, which makes this a homicide investigation.2 รายหัวใจวาย และอีกคนเป็นหญิงสาวที่กำลังฟอกไต ซึ่งหมายถึงนี่เป็นการหาเบาะแสการฆาตกรรม คุณเข้าใจผมไหม Mr. Monk and the Blackout (2004)
Is there anything new in the investigation?การสืบสวนมีเบาะแสอะไรใหม่บ้างไหมคะ Mr. Monk and the Blackout (2004)
I overheard some cops talking, and the reason that he was kicked off the force.ผมได้ยินตำรรจคุยกัน และเขาเริ่มได้เบาะแสมูลเหตุจูงใจ Mr. Monk and the Blackout (2004)
- What have we got?- พวกเราได้เบาะแสอะไรบ้างครับ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
We're wrapping up our tent.เราอยู่ในระหว่างหาร่องรอยเบาะแส Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Is that a clue?นั่นมันคือเบาะแสงั้นเหรอ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Then you said you witnessed the attack so that you could steer everyone, me, the cops, the Lucarelli family... toward that gang in china town.จากนั้นคุณเลยให้ปากคำไปว่าคุณเห็นเหตุการณ์บุกถล่ม ดังนั้นทำให้คุณให้เบาะแสกับทุกๆคน ผมและตำรวจ ครอบครัวของลูคาเรลลี่... ไปยังพวกแก๊งคนจีนย่านไชน่าทาวน์ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
They are ruling nothing out in the case of missing mother of two, Mary Freeman.ยังคงไม่พบเบาะแสกับคดี การหายตัวไปของแม่ลูกสอง แมรี่ ฟรีแมน White Noise (2005)
New leads.เบาะแสใหม่ Just Like Heaven (2005)
Check everything, Jackie.ดูให้ทั่วนะ แจ็คกี้ แถวนี้จะต้องมีเบาะแส Four Brothers (2005)
- But we're working on several leads.- แต่เราได้เบาะแสหลายอย่างครับ. V for Vendetta (2005)
- We got any eyes or ears on this?- เราได้เบาะแสอะไรบ้างไหม? V for Vendetta (2005)
Any leads on finding this guy?ได้เบาะแสที่จะพบตัวหมอนี่บ้างรึยัง? V for Vendetta (2005)
James reese once said,"there are certain clues at a crime scene which, by their very nature, do not lend themselves "เจมส์ รีสเคยกล่าวไว้ว่า /N "มันมีเบาะแสอย่างชัดเจนปรากฎในสถานที่เกิดเหตุ ที่ตามธรรมชาติของมันแล้ว จะไม่ยอมให้ Compulsion (2005)
-You think we'll get a lead from the hotline? -No.คิดว่าเราจะได้เบาะแสจากฮอทไลน์บ้างไหม/N ไม่หรอก Compulsion (2005)
I'm not waiting to hear from a tipster or witness.ฉันไม่ได้รอโทรศัพท์จาก/Nคนแจ้งเบาะแสหรือพยาน Compulsion (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clue[N] ร่องรอย, See also: เงื่อนงำ, เบาะแส, Syn. hint, suggestion, trace, sign, evidence, mark, intimation, key
clue in[PHRV] ให้เบาะแสกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชี้นำ, แนะหรือให้ข้อมูลกับ
finger[VT] แจ้งเบาะแสเรื่องผิดกฎหมายให้ตำรวจรู้ (คำไม่เป็นทางการ)
gen up[PHRV] ค้นหาหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ, See also: ให้เบาะแสเกี่ยวกับ, ให้ร่องรอยเกี่ยวกับ, Syn. clue up
get on[PHRV] ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ, See also: ได้เบาะแส
squeal[VI] แจ้งเบาะแส (คำสแลง), See also: เปิดเผยข้อมูลแก่ตำรวจ, Syn. confess, smitch, tell
snitch on[PHRV] ให้เบาะแสเกี่ยวกับ, See also: แจ้งเกี่ยวกับ, Syn. inform against

English-Thai: Nontri Dictionary
clue(n) ร่องรอย,เงื่อนงำ,เงื่อนไข,เบาะแส,ปม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
whistle-blower (n ) ผู้แจ้งเบาะแส, ผู้แจ้งเหตุ, ผู้แจ้งหรือให้ข้อมูลแก่ทางการหรือสาธารณะว่าบริษัทตนกระทำผิดหรือขัดต่อกฎหมาย
See also: R. whistle-blowing

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top