ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เท่า ๑*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เท่า ๑, -เท่า ๑-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เท่า ๑ว. เสมอกัน เช่น สูงเท่ากัน
เท่า ๑ถึง เช่น ตราบเท่า
เท่า ๑ทัน เช่น รู้เท่า
เท่า ๑แค่, เพียง, เช่น สูงเท่าใด เก่งเท่าไหน ตัวเท่านี้.
เท่า ๑น. จำนวนที่เพิ่มขึ้นตามส่วนของจำนวนเดิม เช่น ๓ เท่า คือจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็น ๓ ส่วนของจำนวนเดิม.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top