ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เตียง*

   
214 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เตียง, -เตียง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียง[N] bed, Syn. เตียงนอน, Example: เขาอุ้มเธอลงนอนบนเตียง พร้อมกับจุมพิตที่หน้าผากอย่างแผ่วเบา, Count unit: หลัง, เตียง
เตียงลา[N] movable amphitheatre, See also: semicircular stand, Count unit: อัน, Thai definition: อัฒจันทร์สำหรับขึ้นลงซึ่งยกไปตั้งได้
เตียงคู่[N] double bed, See also: twin beds, Example: บริษัททัวร์จองห้องเตียงคู่ในโรงแรมทั้งหมด 20 ห้อง, Thai definition: มีสองเตียงในห้องเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมชั้นหนึ่งที่มีเตียงนอน 2 เตียงเช่นนั้น
เตียงคู่[N] double bed, See also: double divan
เตียงนอน[N] bed, Syn. เตียง, Example: เขาชอบอ่านหนังสือบนเตียงนอน, Thai definition: ที่สำหรับนอนหรือตั้งสิ่งของ มีขา 4 ขา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เตียงสนาม[N] camp bed, Example: ทหารที่บาดเจ็บถูกหามใส่เตียงสนามออกมาจากสมรภูมิรบ, Thai definition: เตียงผ้าใบเตี้ยๆ
เตียงคนไข้[N] hospital bed, Syn. เตียงผู้ป่วย
เตียงผ้าใบ[N] camp bed, See also: canvas bed, Example: สำหรับการมาเที่ยวทะเลสิ่งที่ท่านขาดไม่ได้ คือการ เอนตัวลงนอนกับเตียงผ้าใบ รับกับลมทะเลเย็นๆ, Thai definition: เตียงนอนที่ทำเป็นโครง ขึงด้วยผ้าใบหรือวัสดุอย่างอื่นที่ทำอย่างผ้าใบ สามารถพับเก็บได้
เตียงสปริง[N] spring bed, Example: คนสูงอายุไม่ชอบนอนเตียงสปริงเพราะทำให้ปวดหลัง, Thai definition: เตียงชนิดที่มีสปริงอยู่ที่พื้นเตียงใต้ที่นอน
เตียงเดี่ยว[N] single bed, Example: โรงแรมมีห้องเตียงเดี่ยวทั้งหมด 25 ห้อง, Thai definition: มีเตียงเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมที่มีเตียงนอนเตียงเดียว
ผ้าคลุมเตียง[N] bedspread

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โง่แล้วอยากนอนเตียงว. โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทำสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ.
เตียงน. ที่สำหรับนอนหรือตั้งสิ่งของ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขา ๔ ขา.
เตียงลาน. เตียงเล็ก ๆ สำหรับทอดไว้ที่หน้าพระที่นั่งหรือพระแท่นบรรทมสำหรับก้าวขึ้นลง.
ล่าเตียง, ล้าเตียงน. ชื่ออาหารว่างอย่างหนึ่งใช้ไข่โรยเป็นร่างแห ห่อไส้ซึ่งทำด้วยกุ้งผัดกับเครื่องปรุง ให้มีขนาดพอดีคำ.
กางเกียงก. ไม่ลงรูป, ไม่ลงรอย, ไม่ลงที่, สวมกันไม่เข้า, ใช้ว่า กางเกี่ยง ก็มี เช่น เมื่อนั้น พระคาวีเห็นนางยังกางเกี่ยง ยิ้มพลางทางลงไปจากเตียง แล้วกล่าวเกลี้ยงแกล้งปลอบให้ชอบใจ (คาวี), กังเกียง หรือ กำเกียง ก็ว่า.
เครื่องทองทิศน. เครื่องบูชาชนิดหนึ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงใช้บูชาพระรัตนตรัยในพระราชพิธีใหญ่ มีเตียงทองตั้งซ้อนกัน ๒ เตียง เชิงเทียนแถวหนึ่ง ๕ เชิง เชิงธูปแถวหนึ่ง ๕ เชิง พานข้าวตอกแถวหนึ่ง ๕ พาน พานดอกไม้แถวหนึ่ง ๕ พาน เรียกเต็มว่า เครื่องนมัสการทองทิศ.
นั่งราวว. เรียกวิธีการแสดงโขนอย่างหนึ่งซึ่งผู้แสดงแสดงบทของตนบนราวที่ทำด้วยไม้ไผ่ ซึ่งพาดไปตามส่วนยาวของโรงตรงหน้าฉากแทนนั่งเตียง ว่า โขนนั่งราว หรือ โขนโรงนอก.
ผ้าคลุมพระแท่นบรรทมน. ผ้าคลุมเตียง.
มัญจกะ, มัญจา(มันจะกะ, มันจา) น. เตียง, ที่นอน.
มุ้งกระโจมน. มุ้งที่มีรูปร่างอย่างจอมแห ใช้แขวนจากเพดาน ให้ชายด้านล่างคลุมเตียงหรือที่นอนจนถึงพื้นโดยรอบ.
เรือดน. ชื่อแมลงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Cimicidae ลำตัวแบนราบรูปไข่ ปีกลดรูปเหลือเพียงติ่ง ลำตัวยาว ๔-๕ มิลลิเมตร สีนํ้าตาลแดง พบซ่อนตัวอยู่ตามที่อับเช่นที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์โดยเฉพาะเตียงนอน พื้นบ้าน ที่นอนหมอนมุ้ง ร่องกระดาน ดูดกินเลือดคนและสัตว์ ที่แพร่หลายมี ๒ ชนิด คือ ชนิด Cimex lectularius Linn. และชนิด C. hemipterus (Fabricius).
โรงพยาบาลน. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจ รักษา และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และมีเตียงสำหรับรับคนไข้เข้าพักรักษาตัวด้วย.
ลา ๔ว. เตี้ย เช่น เกยลา กี๋ลา เตียงลา แท่นลา.
สปริง(สะปฺริง) ว. ที่ยืดหรือหดแล้วคืนตัวได้เอง เช่น เบาะสปริง เตียงสปริง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clinoid-รูปคล้ายเตียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baths, Bedการอาบน้ำบนเตียง [TU Subject Heading]
Bedmakingการจัดเตียง [TU Subject Heading]
Ambulationการฝึกเคลื่อนที่ไปมา, ลุกจากเตียง, การให้ลุกจากเตียง [การแพทย์]
Balkan Frameโครงติดเตียงสำหรับดึงแขวนกระดูก [การแพทย์]
Bed Activitiesความสามารถในเตียง [การแพทย์]
Bed Phaseระยะอยู่บนเตียง [การแพทย์]
Bed Rest, Absoluteการพักผ่อนอย่างเต็มที่,พักรักษาอยู่บนเตียง [การแพทย์]
Bed Unit, Observationหน่วยเตียงสำหรับสังเกตอาการ [การแพทย์]
Bedsเตียง,เตียงนอน [การแพทย์]
Beds, Doubleเตียงคู่ที่นอนได้2คน [การแพทย์]
Beds, Twinเตียงเดี่ยว2เตียง [การแพทย์]
Blocks, Shockไม้หนุนปลายเตียง [การแพทย์]
Crib Cotเตียงเด็ก [การแพทย์]
Crib Death, Unexpectedการตายของเด็กในเตียง [การแพทย์]
Cribsจำนวนเตียงเด็ก [การแพทย์]
Cross Table Techniqueถ่ายภาพโดยให้รังสีเอ็กซ์ผ่านข้ามเตียง [การแพทย์]
Early Ambulationการลุกเร็ว,การให้ผู้ป่วยลุกจากเตียงโดยเร็ว,การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการเคลื่อนไหวร่างกายหลังผ่าตัด [การแพทย์]
Floating Topเตียงเอ็กซเรย์ชนิดเลื่อนได้ [การแพทย์]
Fluoroscopic Tablesเตียงฟลูออโรสโคปีย์ [การแพทย์]
Frame, Fasterเตียงพลิกชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Monitoring System, Bed Sideระบบที่ใช้โมนิเตอร์ข้างเตียงผู้ป่วย [การแพทย์]
Monitoring, Bedsideเครื่องตรวจวัดข้างเตียงตลอดเวลา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It covers three beds.มันครอบคลุมสามเตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Go right upstairs to bed.ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We go to bed.เราไปที่เตียง Pinocchio (1940)
- She's ill in bed with a cold.- หล่อนนอนป่วยอยู่บนเตียงน่ะคะ Rebecca (1940)
It made her laugh, I tell you. She used to sit and rock with laughter at the lot of you.มันทําให้ท่านขํา จะบอกให้นะ ท่านเคยนั่งหัวร่องอหายอยู่บนเตียงเรื่องของคุณ Rebecca (1940)
The wooden barracks where people slept three to a bed.เพิงไม้ที่ทำเอาไว้ เป็นเตียงให้ 3 คนนอน Night and Fog (1956)
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา Night and Fog (1956)
Here's a woman who's lying in bed. She can't sleep. She's dyin' with the heat.นี่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนเตียงเป็น เธอไม่สามารถนอนหลับได้ เธอเชื้อง 'กับความร้อน 12 Angry Men (1957)
It's 12 feet from the bed to the door. The hall is 43 feet.มันเป็น 12 ฟุตจากเตียงไปที่ประตู ฮอลล์เป็น 43 ฟุต 12 Angry Men (1957)
Pass me that chair. Those two chairs are the old man's bed.ผ่านไปที่เก้าอี้ ทั้งสองเก้าอี้เตียงของชายชรา 12 Angry Men (1957)
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก 12 Angry Men (1957)
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง 12 Angry Men (1957)
In the old man's shack, there was a bed, a table, chairs... ... and a place to cook with charcoal.ในชายชราเพิง มีเตียง, โต๊ะ, เก้าอี้ และสถานที่ที่จะปรุงอาหารด้วย เตาถ่าน The Old Man and the Sea (1958)
The old man brought it out from under the bed.นำมันออกมาจากใต้เตียง The Old Man and the Sea (1958)
He rolled himself in the blanket and slept on the papers... ... that covered the springs of the bed.เขาก็กลิ้งตัวเองอยู่ในผ้าห่ม และนอนบนหนังสือพิมพ์เก่า อื่น ๆ ที่ปกคลุมน้ำพุของเตียง The Old Man and the Sea (1958)
The boy was asleep on a cot in the room and the old man could see him clearly.เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังนอนหลับ อยู่บนเตียงในครั้งแรก ห้องพักและชายชราจะได้เห็น เขาอย่างชัดเจน The Old Man and the Sea (1958)
Then he dreamed he was in the village, on his bed.จากนั้นเขาก็ฝัน เขาอยู่ในหมู่บ้านบนเตียงของ เขา และมีลมเหนือ The Old Man and the Sea (1958)
"And the great sea with our friends and our enemies and bed.และทะเลที่ดีกับเพื่อนของเรา และศัตรูและเตียงของเรา The Old Man and the Sea (1958)
Bed is my friend, just bed.เตียงเป็นเพื่อนเพียงเตียงของฉัน The Old Man and the Sea (1958)
Bed will be a great thing. "เตียงจะเป็นสิ่งที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
But we have no more beds here.แต่เราไม่มีเตียงเหลือ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Let him have yours!ก็เอาเตียงท่านให้เขาสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All right you dirty skunk get your ass off the bed!เอาล่ะ ไอ้ตัวเหม็น ลุกจากเตียงสิ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Pin out, relaxed and died.และเดินไปที่เตียงขาออกผ่อน คลายและเสียชีวิต How I Won the War (1967)
Can I take my friend to bed?ฉันสามารถใช้เพื่อนของฉันที่เตียงYellow Submarine (1968)
I saw a man lying on the bed and a coffin in the middle of the roomฉันเห็นการพูดเท็จผู้ชายบนเตียง... ...และโลงศพใน middle of ห้อง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
If you wanted to see me, why didn't you just appear over my bed?ถ้าท่านอยากพบผม ทำไมท่านไม่ปรากฏตัวที่เตียงของผม Oh, God! (1977)
We must have the recipient on the operating table within six hours.ผู้รับการผ่าตัดต้อง อยู่บนเตียงผ่าตัดใน 6 ชั่วโมง Airplane! (1980)
Hey, you sleaze!เฮ้ คุณ ซลิส แย่งเตียงของผม The Blues Brothers (1980)
These last days, people's minds have begun to turn to this bed and away from the atrocities.หลังๆ นี้ ผู้คนเริ่มนึกถึงเตียงนี้ และเลิกทำสิ่งที่เลวร้าย Gandhi (1982)
Lu Zhan Yuan...เล็กเตียงง้วน... Return of the Condor Heroes (1983)
Wear your jewels to bed, Princess?สวมใส่อัญมณีของคุณไปที่เตียงเจ้าหญิง? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
So that you don't fall off.เพื่อไม่ให้เธอตกเตียงไงล่ะ Return to Oz (1985)
I've moved the bed, see?ที่ฉันย้ายเตียง ก็เห็นงั้นสิ? A Short Film About Love (1988)
You go to bed, or on the floor.คุณทำบนเตียง ไม่ก็ที่พื้น A Short Film About Love (1988)
I told you not to keep your film under the bed by the fire pan.ฉันบอกแล้วไม่ให้เอาฟิล์ม ของแกไว้ใต้เตียงใกล้ๆ เตาถ่าน. Cinema Paradiso (1988)
I left my wife home sick in bed... and I haven't seen a thing.ผมต้องทิ้งเมีย ที่ป่วยไว้บนเตียงที่บ้านคนเดียว... แล้วผมก็ยังไม่ได้ดูอะไรแม้แต่นิด. Cinema Paradiso (1988)
"Advanced Bedside Manner."มารยาทชั้นสูงบนเตียง Punchline (1988)
My fucking roommates put this dead cat in my bed all the time.เพื่อนร่วมห้องชอบเอา แมวตายวางบนเตียงผม Punchline (1988)
I'm a lousy lay.เรื่องบนเตียงผมไม่เก่ง Punchline (1988)
Except in bed...นอกจากบนเตียง Punchline (1988)
The hotels, brass spittoons in the lobbies, brass beds in the rooms.โรงแรม กระโถนทองเหลืองที่ล็อบบี้ เตียงทองเหลืองในห้องนอน Field of Dreams (1989)
I look like a large, unmade bed with a shopping bag attached.ผมมองเหมือนที่มีขนาดใหญ่มีเตียงนอนที่มีกระเป๋าช้อปปิ้งที่แนบมา The Russia House (1990)
I had a sugar bowl full of coke next to the bed.และยังมีกระปุกที่มีโคเคนล้น อยูข้างเตียง Goodfellas (1990)
Jason? Oh, yes. He let me sleep in his bed last night.เจสัน ใช่ค่ะ เมื่อคืนเขาให้ฉันนอนเตียงของเขาด้วย Mannequin: On the Move (1991)
- And keep your sock off my bed!- แล้วเอาถุงเท้าออกจากเตียงฉันด้วย ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The woman knelt naked at the foot of the bed.ผู้หญิงเปลือยกายคุกเข่า บนพื้นเตียง Basic Instinct (1992)
I didn't think you'd go and repeat it in bed to some moron reporter.ผมไม่คิดว่าคุณจะเที่ยวบอก กับนักข่าวปัญญาอ่อนบางคนบนเตียงนั่น Basic Instinct (1992)
Denise was good in bed.เดนนิสเก่งเรื่องบนเตียง Basic Instinct (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อง 2 งเตียง = ห้องสองเตียง[n. exp.] (hǿng søng tīeng) FR: chambre à deux lits [f]
ห้องเตียงเดี่ยว[n. exp.] (hǿng tīeng dīo) EN: single room   FR: chambre simple [f]
ห้องเตียงคู่[n. exp.] (hǿng tīeng khū) EN: double room   FR: chambre double [f]
หัวเตียง[X] (hūa tīeng) EN: headboard   FR: tête de lit [f]
กระโดดลงจากเตียง[v. exp.] (kradōt long jāk tīeng) EN: spring out of bed   FR: sauter du lit
ลองจากเตียงนอน[v. exp.] (løng jāk tīeng nøn) EN: get out of bed   FR: sortir du lit
ผ้าคลุมเตียง[n.] (phā khlum tīeng) EN: bedspread ; quilt   FR: couvre-lit [m] ; dessus-de-lit [m]
ปลายตีนเตียง[n. exp.] (plāitīn tīeng) EN: foot of the bed   
เตียง[n.] (tīeng) EN: bed   FR: lit [m] ; couche [f] (vx – litt.) ; pieu [m] (fam.) ; plumard [m] (fam.)
เตียงผ้าใบ[n. exp.] (tīeng phābai) EN: camp bed ; canvas bed   FR: chaise longue [f]
เตียงคนไข้[n. exp.] (tīeng khon khai) EN: patient bed   FR: lit d'hôpital [m]
เตียงล่าง[n. exp.] (tīeng lāng) EN: lower berth   FR: couchette inférieure [f]
เตียงนอน[n.] (tīeng nøn) EN: bed   FR: lit [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
gurney(n) เตียงเคลื่อนที่ (ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายคนไข้), S. knock-down patient bed
Image:
Rollaway bed(n ) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abed[ADV] บนเตียง
alcove[N] เวิ้งที่ติดกับห้องสำหรับตั้งเตียงตู้หรือเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ
arise[VI] ลุกขึ้นจากเตียง, Syn. rise
allow up[PHRV] ยินยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), See also: ยอมให้, อนุญาตให้, Syn. permit up
bed[N] เตียงนอน, See also: ที่สำหรับนอน, หมอน, ฟูก, Syn. divan, cot
bedclothes[N] ผ้าปูที่นอนหรือผ้าคลุมเตียง, Syn. bedcovers
bedcovers[N] ผ้าคลุมเตียง
bedhead[N] หัวเตียง
bedpan[N] หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง
bedpost[N] เสาเตียง
bedside[N] พื้นที่ข้างเตียง
bedspread[N] ผ้าคลุมเตียง, Syn. bedcover, spread
bedstead[N] โครงไม้หรือเหล็กของเตียงแบบเก่า
be up[PHRV] ตื่นและลุกจากเตียงนอน, Syn. get up
be up and about[PHRV] ลุกจากเตียงและเดินได้ (หลังเจ็บป่วย)
bunk up[PHRV] นอนด้วยกัน, See also: แบ่งเตียงนอนด้วยกัน
camp bed[N] เตียงผ้าใบมีน้ำหนักเบา, Syn. cot
cot[N] เตียงพับได้, See also: เตียงผ้าใบ, Syn. camp bed
counterpane[N] ผ้าคลุมเตียง, Syn. bedspread, coverlet
coverlet[N] ผ้าคลุมเตียง, Syn. bedspread, counterpane
crib[N] เตียงนอนเด็ก, Syn. baby's bed, trundle, cradle
drop into[PHRV] หย่อนตัวลงใน (เช่น เตียง, เก้าอี้), See also: ทิ้งตัวลงใน
davenport[N] โซฟา หรือ เก้าอี้ตัวใหญ่ที่ทำเป็นที่นอนหรือเตียงนอนได้, See also: โต๊ะเขียนหนังสือ, Syn. sofa
deathbed[N] เตียงนอนที่คนตายนอน, See also: เตียงนอนขณะที่ตาย
doss[VI] นอนในที่พักราคาถูก (คำสแลง), See also: ไม่ได้นอนบนเตียงหรือที่นอน
get up with[PHRV] ตื่นขึ้นด้วย, See also: ลุกจากเตียงด้วย (โดยเฉพาะหลังตื่นนอน)
make someone's bed[IDM] จัดเตียง, See also: ทำเตียง, ทำเตียงให้เรียบร้อย, เก็บเตียง
make the bed[IDM] ทำเตียงให้เรียบร้อย, See also: จัดเตียง
up and about[IDM] แข็งแรงพอลุกจากเตียงคนป่วยได้, See also: มีกำลังวังชาดี
keep to[PHRV] นอนอยู่บนเตียงหรืออยู่แต่ในบ้าน
keep up[PHRV] ทำให้ลุกจากเตียง, Syn. stay up
lay by[PHRV] ทำให้นอนอยู่บนเตียง (เพราะความเจ็บป่วย), Syn. lay up, lie up
lay up[PHRV] นอนซมบนเตียงเพราะเจ็บป่วย
lie in[PHRV] นอนขี้เกียจอยู่บเตียงในตอนเช้า, See also: หลับอย่างเกียจคร้านบนเตียง, Syn. sleep in
lie up[PHRV] นอนพักบนเตียง (เป็นเวลานาน), Syn. lay by, lay up
kip[N] เตียง (คำสแลง), Syn. bed
litter[N] เปลหาม, See also: เตียงหาม, คานหาม, Syn. stretcher
lying-in[N] การนอนพักอยู่บนเตียง (หลังคลอดบุตร), Syn. confinement
make up[PHRV] เตรียม (ห้องพักหรือเตียงนอน) ให้พร้อม
make[VT] จัด (เตียงนอน), See also: จัดแต่ง, ทำเตียง
nightstand[N] โต๊ะข้างเตียง, Syn. beside table, night table
petticoat[N] ชายผ้าที่ห้อยรอบๆ เก้าอี้หรือเตียง
permit up[PHRV] ยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), Syn. allow up
put someone to bed[IDM] พยุงให้นอนบนเตียง, See also: พาไปนอน, Syn. go to, retire to
quilt[N] ผ้านวมคลุมเตียง, See also: ผ้าคลุมเตียง, ผ้าสำลี, Syn. duvet
quilter[N] ผ้าคลุมเตียง
fart sack[SL] เตียงนอน, See also: ถุงนอน
hit the deck[SL] ลุกจากเตียง
sack[N] เตียงนอน (คำไม่เป็นทางการ)
shakedown[N] ที่นอนชั่วคราว, See also: เตียงนอนชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
alcove(แอล' โคฟว) n. เวิ้งที่ติดกับห้องสำหรับตั้งเตียงหรือตู้หรืออื่น,ส่วนที่เป็นเวิ้ง, ซุ้มไม้
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
astir(แอสเทอร์') adj. เคลื่อนไหว,ลุกขึ้น,ไป ๆ มา ๆ ,ลุกจากเตียง, Syn. stirring,out of bed)
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน,ผู้ร่วมงาน
bedlamp(เบด'แลมพฺ) n. ดวงประทีปข้างเตียง
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง
bedpostn. เสาเตียง
bedsiden.,adj. ข้างเตียง
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
bunk(บังคฺ) n. ที่นอนในเรือหรือกลไฟ,ที่ทำเป็นรูปคล้ายหีบ,เตียงนอน,ความไร้สาระ
chesterbedn. เก้าอี้นวมสำหรับนั่งหลายคนที่เป็นเตียงนอนได้
cot(คอท) n. เปล,เตียงเล็ก,เตียงผ้าใบ,เตียงโยง,กระท่อม,คอก,กรง,ปลอกหุ้ม,ถุงนิ้วมือ, Syn. portable bed
counterpane(เคา'เทอะเพน) ผ้าคลุมเตียง
coverlet(คัฟ'เวอลิท) n. ผ้าคลุมเตียง,สิ่งที่ใช้คลุม, Syn. coverlid
crib(คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห
davenport(แดฟ'เวินพอร์ท) n. เก้าอี้นวมยาว (มักเป็นแบบที่พับเป็นเตียงได้) ,โต๊ะเขียนหนังสือขนาดเล็ก
death bedn. เตียงนอนในขณะที่ตาย. adj. เกี่ยวกับหรือระหว่างชั่วโมงสุดท้ายก่อนตาย
double(ดับ'เบิล) {doubled,doubling,doubles} adj. คู่,สองเท่า,สองหน,ทวี,ซ้ำ,สองชั้น n. สิ่งที่เป็น2 เท่า,สองเท่า,ห้องเตียงคู่,พับสองทบ,การอ้อมกลับ,การกลับ,เล่ห์อุบาย,กลลวง,, See also: doubles n. กีฬาที่เล่นข้างละคู่ (เช่นกีฬาเทนนิส) ,การโยนลูกโบว์ลิ่งทั้งห
double bedn. เตียงคู่ที่นอนได้2คน (ผู้ใหญ่) ., See also: double-bedded adj. ดูdouble bed
lair(แลร์) n. ถ้ำสัตว์,ที่หลบซ่อนของสัตว์ป่า,ที่หลบซ่อน,ที่นอน,เตียง vi. จมอยู่ในเลน,ปลักเลน,ติดอยู่
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
lying-in(ไล'อิงอิน) n. การนอนอยู่บนเตียง,การจำกัดเขต.การกักตัว, Syn. confinement
quilt(ควิลทฺ) n. ผ้านวมคลุมเตียง,ผ้าห่ม,ผ้าสำลี vt. เย็บผ้าดังกล่าว,ยัดไส้,เย็บปักเข้าไว้ในตะเข็บ,ใส่นวม,ผสมผเส, See also: quilter n. quilted adj.
sack(แซคฺ) n. กระสอบ,ปริมาณบรรจุหนึ่งกระสอบ,เตียง,การไล่ออก, (กีฬาเบสบอล) ฐาน vt. ใส่กระสอบ,ไล่,ไล่ออก -Phr. (hit the sack ไปนอน -Phr. (hold the sack กำตด ถูกหลอก ไม่ได้อะไรเลย), Syn. pouch,bag
sickbed(ซิค'เบด) n. เตียงคนไข้,เตียงคนป่วย
twin(ทวิน) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง,แฝด,สิ่งที่เป็นคู่กัน,ห้องเตียงคู่,สองเท่า. vt. จับคู่,เข้าคู่,เปรียบเทียบ,จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)
twin roomn. ห้องที่มีเตียงเดี่ยวสองเตียง

English-Thai: Nontri Dictionary
abed(adv) อยู่บนเตียง
bed(n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน
bedside(n) ข้างเตียง
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bedstead(n) โครงเตียงนอน
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง
cot(n) เตียงเล็ก,เปล,เตียงนอน,เตียงผ้าใบ,กระท่อม,กรง
couch(n) ที่นอน,เตียง,เก้าอี้นอน,โซฟา,เก้าอี้ยาว,เบาะรอง
counterpane(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
coverlet(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
crib(n) เตียงเด็ก,เปล,ลัง,ถัง,คอก,ห้องเล็กๆ
quilt(n) ผ้าสำลี,ผ้าปูที่นอน,ผ้านวมคลุมเตียง,ผ่าห่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
二段ベッド[にだんベッド, nidan beddo] (n ) เตียงสองชั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี
wach(adj) รู้สึกตัวตื่น เช่น Ich bleibe gern eine Weile weiter im Bett nachdem ich wach war. ฉันชอบอยู่บนเตียงต่ออีกเดี๋ยวหลังจากที่รู้สึกตัวตื่นแล้ว

French-Thai: Longdo Dictionary
lit(n) |m| เตียงนอน, See also: R. pucier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top