ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เดิมพัน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เดิมพัน, -เดิมพัน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดิมพัน(v) bet, See also: stake, gamble, wager, Syn. พนัน, Example: เขาหน้ามืดถึงขั้นเดิมพันด้วยทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่
เดิมพัน(n) wager, See also: gambling, stake, bet, Syn. การพนัน, Example: การแข่งขันครั้งนี้มีเดิมพันไว้สูงมาก, Thai Definition: จำนวนเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่วางไว้เป็นประกันในการได้เสียหรือแพ้ชนะก่อนเล่นการพนัน
วางเดิมพัน(v) bet, See also: stake, wager, Example: เขาวางเดิมพันไว้ร้อยกว่าบาท, Thai Definition: นำเงินที่กำหนดพนันของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันไว้ เพื่อมอบให้ผู้ชนะเมื่อรู้ผลการแข่งขันแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดิมพันน. จำนวนเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่วางไว้เป็นประกันในการได้เสียหรือแพ้ชนะก่อนเล่นการพนันเป็นต้น เช่น วางเดิมพัน เอาชีวิตเป็นเดิมพัน.
เกท้าพนันด้วยการเสนอเงินเดิมพันสูงขึ้นเรื่อย ๆ.
ติดปลายนวมก. วางเดิมพัน (มักใช้แก่การเดิมพันมวย) เช่น มวยคู่นี้ต้องติดปลายนวมสักหน่อย.
เล่นการพนันก. ลักษณะการกระทำที่เสี่ยงต่อการแพ้ชนะหรือได้เสียโดยใช้เงินเป็นต้นเป็นเดิมพัน เช่นในการเล่นไพ่เล่นม้า.
สู้ตาย, สู้จนตัวตายก. สู้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน, สู้ถวายหัว ก็ว่า.
สู้ถวายหัวก. สู้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน, สู้ตาย หรือ สู้จนตัวตาย ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stakeเงินเดิมพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll bet a lot of you folks don't believe that.ฉันจะเดิมพันจำนวนมากคนคุณ ไม่เชื่อ ที่. Pinocchio (1940)
One man is dead. Another man's life is at stake.ชายคนหนึ่งตาย ชีวิตของคนอื่นเป็นเดิมพัน 12 Angry Men (1957)
- You bet he is.- คุณเดิมพันที่เขาเป็น 12 Angry Men (1957)
You bet I'm excitable!คุณเดิมพันฉันตื่น! 12 Angry Men (1957)
I'll bet he figured nobody'd seen him running out and the body wouldn't be discovered till the next day.ฉันจะเดิมพันเขาก็คิด nobody'd เห็นเขาวิ่งออกมา และร่างกายจะไม่ได้รับการค้นพบจนถึงวันถัดไป 12 Angry Men (1957)
- For this kid, you bet I would.- สำหรับเด็กคนนี้คุณเดิมพันฉันจะ 12 Angry Men (1957)
Look how dark it's gettin' out there. I bet we're gonna have a storm now.ดูวิธีมืดมัน gettin 'ออกมี ฉันเดิมพันที่เราจะมีพายุตอนนี้ 12 Angry Men (1957)
Hair dryer, I'll bet she had one for Christmas.ฉันจะเดิมพัน เธอมีหนึ่งสำหรับคริ สมาสต์ Help! (1965)
I bet Russian czars never paid that for a single horse.ฉันเดิมพัน Czars รัสเซียไม่เคยจ่ายที่ม้าเดียว The Godfather (1972)
Driving new Cadillacs, paying 50% on a bet.การขับรถคาดิลแลใหม่จ่าย 50% ในการเดิมพัน The Godfather (1972)
You spic slobs still betting Yankees?คุณ slobs Spic ยังคงเดิมพันแยงกี้? The Godfather (1972)
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน Blazing Saddles (1974)
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน Blazing Saddles (1974)
Mongo only pawn in game of life.มองโกเป็นแค่เบี้ย ในเกมส์เดิมพันชีวิต Blazing Saddles (1974)
He wearing that face for a bet or does he really look that stupid?เขาสวมใส่ใบหน้าที่เดิมพัน หรือไม่เขาจริงๆมองว่าโง่? Mad Max (1979)
In Vietnam, you can bet that Rambo andในประเทศเวียดนามคุณสามารถเดิมพันที่ แรมโบ้ และ First Blood (1982)
- I would bet on it. - Animals, more like.ฉันจะเดิมพันกับมัน สัตว์มากขึ้นเช่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Bet I get all dirty again.เดิมพันที่ฉันได้รับสกปรกทั้งหมดอีกครั้ง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Then how about upping the stakes?งั้นเพิ่มเดิมพันกันดีมั้ย Labyrinth (1986)
Is this the Back Harlow Road?นี่มัน ถนน แบ็คฮาร์โลวรึเปล่า? ฉันเดิมพันที่เราบันทึก กว่าหนึ่งชั่วโมง. Stand by Me (1986)
Never go in against a Sicilian when death is on the line!"อย่าไปต่อสู้กับคนซิซิลีโดยมีความตายเป็นเดิมพัน" The Princess Bride (1987)
I bet we could think of something.l การเดิมพันที่เราจะได้คิดว่าสิ่งที่ Bloodsport (1988)
We thought we could bankrupt you by raising the stakes in the arms race.เราคิดว่าเราอาจล้มละลายคุณโดยการเพิ่มเงินเดิมพันในการแข่งขันด้านอาวุธ The Russia House (1990)
I don't know but I'll bet it never has to look for a can opener.ผมไม่ทราบว่า ... ... แต่ฉันจะเดิมพันมันไม่เคยมีที่จะมองหาที่เปิดกระป๋อง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- I bet you could cut down on the hero factor in a place like this.- ฉันเดิมพันที่คุณสามารถลดปัจจัยพระเอกในสถานที่เช่นนี้ Pulp Fiction (1994)
- And I bet you $10, 000 he laughs his ass off.- และฉันเดิมพันคุณ $ 10, 000 เขาหัวเราะตูดของเขาออก Pulp Fiction (1994)
[ Man ] Place your bets.[ มนุษย์ ] วางเดิมพันของคุณ Pulp Fiction (1994)
Taking bets today, Red?การเดิมพันในวันนี้สีแดง? The Shawshank Redemption (1994)
It's as good a thing to bet on as any, I guess.มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะวางเดิมพันในฐานะใด ๆ ที่ผมคิดว่า The Shawshank Redemption (1994)
Come on, boys. Any more bets?ลงเดิมพันได้ ใครจะพนันอีก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-No, I wish to change my bet.ผมอยากจะเปลี่ยนเดิมพัน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-Well, then, I wish to place another one.งั้นผมขอวางเดิมพันอีกคัร้ง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Objection "substained".เดิมพันตกไปได้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I'll bet you were lovely.ฉันจะเดิมพันคุณมีความน่ารัก The Birdcage (1996)
But I bet John Major has something on the side. And she can't handle it.แต่ฉันเดิมพันที่จอห์นเมเจอร์มีบางสิ่งบางอย่างที่ด้านข้าง และเธอไม่สามารถจัดการกับมัน The Birdcage (1996)
Back in 1980, I would have bet you a million bucks... that Mammoth Mountain was about to go up.ย้อนกลับไปในปี 1980 ก็จะมี เดิมพันที่คุณล้าน bucks ... ที่ดอยช้าง กำลังจะขึ้นไป Dante's Peak (1997)
you'll play into their hands.ถ้าคุณเดิมพันทุกอย่างในหนึ่งการต่อสู้คุณจะเล่นอยู่ในมือของพวกเขา Princess Mononoke (1997)
A good bet. Other anomalies:เป็นการเดิมพันที่ดี สิ่งประหลาดที่น่าสนใจอื่น ๆ : Pi (1998)
There was much betting and people went in and out of the room under the kerosene lamps.วงเดิมพันสูงขึ้น มีคนเดินเข้าและเดินออกจากห้อง ภายใต้แสงตะเกียงน้ำมันก๊าด The Old Man and the Sea (1999)
I'd bet my life on it!ฉันเอาชีวิตเป็นเดิมพัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Professor, I would trust Hagrid with my life.เอาชีวิตผมเป็นเดิมพันได้เลย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Would you be willing to stake your life on it?กล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมั้ย Legally Blonde (2001)
Trust me. I'll stake my entire reputation on it.ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันจะเดิมพันชื่อเสียงของฉันทั้งหมดเกี่ยวกับมัน Showtime (2002)
- You bet.- คุณเดิมพัน Showtime (2002)
And when you find her you fight for her.และ เมื่อคุณได้พบเธอแล้ว... .... สู้เพื่อเธอ เดิมพันมันด้วยชีวิตของคุณเอง The Girl Next Door (2004)
Bet your bottom...เดิมพันกันได้เลย... Shrek 2 (2004)
Bit my bottom?เดิมพันหรือ? Shrek 2 (2004)
Then it's done.เราเดิมพันกันละนะ Around the World in 80 Days (2004)
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape.เราเอาเปรียบเขาในการเดิมพันคราวนี้ได้ โดยจับกุมเขาฐานหลบหนีคดี Around the World in 80 Days (2004)
The fate of your village is of far greater importance than any bet Phileas has made.สำคัญกว่าการเดิมพันของฟิเลียส Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิมพัน[doēmphan] (n) EN: wager ; gambling ; stake ; bet  FR: mise [ f ] ; enjeu [ m ]
เดิมพัน[doēmphan] (v) EN: bet ; stake ; gamble ; wager
วางเดิมพัน[wāng doēmphan] (v, exp) EN: stake ; place a bet (of) ; make a wager (of) ; put up

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back(vt) วางเดิมพัน, Syn. bet
bet(n) การพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. wager, gamble
bet(vi) พนัน, See also: เดิมพัน, พนันกับ, Syn. wager, gamble
be on(phrv) (พนัน) เข้าข้าง, See also: เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย, Syn. bet on
be upon(phrv) (พนัน) เข้าข้าง, See also: เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย, Syn. bet on
lay(vi) ท้าพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, wager
lay(vt) ท้าพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet
pool(n) เงินกองกลาง, See also: เงินเดิมพัน, กองทุน, Syn. provisions
risk on(phrv) เสี่ยงเดิมพัน
stake(n) เงินเดิมพัน, Syn. bet, wager
stake(vt) วางเดิมพัน, See also: พนัน, พนันขันต่อ, Syn. bet, wager
stakeholder(n) คนกลางที่ถือเงินเดิมพันสำหรับการพนัน
stake on(phrv) วางเดิมพัน, See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง, Syn. be on, bet on, gamble on, stake upon, wager on
stake upon(phrv) วางเดิมพัน, See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง, Syn. be on, bet on, gamble on, stake on, wager on
wager(vt) พนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, gamble
wagerer(n) ผู้วางเดิมพัน, See also: ผู้ท้าพนัน
wager on(phrv) พนัน, See also: วางเดิมพัน กับ, Syn. bet on, gamble on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
back(แบค) { backed, backing, backs } n., adj., vi., vt., adv. หลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, กองหลัง, ที่เปลี่ยว, กลับคืน, ตรงกันข้าม, ค้างจ่าย, กลับ, ถอย, สนับสนุน, ถือหาง, วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
bet(เบท) { bet/betted, bet/betted, betting, bets } vt..vi. พนัน, ขันต่อ, ต่อ, กล้าคาดคะเน, ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ, การวางเดิมพัน, ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble, risk
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้, ขอบแดน, สิ่งกีดขวาง, เครื่องล้อม, การวางเดิมพัน, คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว, กั้นรั้ว, กั้น, วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
kitty(คิท'ที) n. ลูกแมว, ชื่อเล่นสำหรับแมว, กองทุน, เงินเดิมพัน, เงินชัก pl.kitties
lay(เล) { laid, laid, laying, lays } vt. วาง, ปู, พาด, ลาด, ปู, ปล่อย, ทา, ตีแผ่น, เผยแพร่, นำเสนอ, ฝัง, ลงราก, กำหนด, ตั้ง, วางแผน, วางโครง, ออกไข่, ทิ้งระเบิด, กำหนดโทษ, วางเดิมพัน, พนัน, กะ, วัด, กด, ระงับ, บรรเทา, มุ่งหมาย, เล็งปืน vi. วางไข่, ออกไข่, พนัน, วางเดิมพัน, ขันต่อ, วางโครงการ, นอ
pool(พูล) n., vt. (ทำให้เป็น) แอ่งน้ำ, สระน้ำ, บ่อน้ำ, กองเลือด n. เงินกองกลางในการพนัน, เงินเดิมพันทั้งหมด, เงินกงสี, จำนวนรวม, การแทงบิลเลียดที่ผู้ชนะได้เงินกองกลางทั้งหมด, ผลประโยชน์รวม, กองทุน, การรวมกำลังในการทำธุรกิจเพื่อขจัดคู่แข่งขัน vt., vi. รวมกลุ่ม, ใส่เข้ากองกลาง
ride(ไรดฺ) { rode, ridden, riding, rides } vi., vt. ขี่ม้า, ควบม้า, ขี่รถ, เดินเรือ, ลอยลำ, จอดเรือ, โต้คลื่น, อยู่บน, ดำเนินการต่อไป, วางเดิมพัน, อาศัย, ควบคุม, ครอบงำ, ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า, การเดินทางด้วยพาหนะ, ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
see(ซี) vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย, ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร
stake(สเทด) n., vt. (วาง) เสาหลัก, เสาเข็ม, เสาหมุด, เสาบ้าน, หลัก, หมุด, หลักปักเขต, ทั่งไม้, เงินเดิมพัน, เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้, ส่วนได้เสีย, การเสี่ยง, การแข่งม้า, หุ้นผลประโยชน์, การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ, พนัน, , See also: stakes n. เงินเดิมพัน
stakeholdern. ผู้ถือเงินเดิมพัน, ผู้รักษาเงินเดิมพัน
sweeten(สวีท'เทิน) vt. ทำให้หวาน, ทำให้อ่อน, ทำให้นิ่ม, ทำให้เป็นกรดน้อยลง, ทำให้หอม, เพิ่มคุณค่า, บรรเทา, ขจัดกลิ่น, เพิ่มเงินเดิมพัน. vi. หวานขึ้น, กลมกล่อมขึ้น, หอมขึ้น, ไพเราะขึ้น, นิ่มนวลขึ้น, See also: sweetener n., Syn. honey
tout(เทาท์) vt., vi. ชักชวนให้ซื้อของ, ดึงลูกค้า, พูดคุยอวด, ทำนายม้า, ลอบดูการซ้อมม้า, สืบข่าว, ชักชวนให้ลงเดิมพันในการแข่งม้า. n. ผู้ดึงลูกค้า, ผู้ชักชวนให้ซื้อของ, ผู้ทำนายม้า, ผู้ลอบดูการซ้อมม้า
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การผจญภัย, เรื่องเสี่ยงภัย, กิจการเสี่ยงภัย, เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ, การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, ผจญภัย, ลองดู. vi. เสี่ยง, กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. at a venture ตามโอกาส ตามยถ
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง, สิ่งที่พนัน, การพนันขันต่อ, การวางเดิมพัน vt. พนัน, พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble, bet, stake

English-Thai: Nontri Dictionary
back(vt) สนับสนุน, หนุนหลัง, ถือหาง, วางเดิมพัน
bet(n) การพนัน, การวางเดิมพัน
bet(vt) พนัน, ต่อ, วางเดิมพัน
pool(n) บ่อน้ำ, สระน้ำ, แอ่ง, หนองน้ำ, เงินกองกลาง, เงินกงสี, เงินเดิมพัน
stake(n) เงินเดิมพัน, สลัก, ไม้เรียว, หมุด, การเผาทั้งเป็น, การแข่งม้า, เสาเข็ม
stake(vt) ผูก, กั้นหลัก, วางเงินเดิมพัน, ปักเขต, เสี่ยง, ลงเสาเข็ม
stakeholder(n) ผู้ถือเงินเดิมพัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
single-minded(vi, vt, slang) เดิมพัน ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: single-mind, Syn. single minded

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top