Search result for

*เดินไปข้างหน้า*

(46 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เดินไปข้างหน้า, -เดินไปข้างหน้า-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รุนก. ดุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยกันโดยที่ตนเองเคลื่อนที่ไปด้วย เช่น รุนหลังให้รีบเดินไปข้างหน้า, ใช้พายดันส่วนผสมของขนมหม้อแกงไปข้างหน้าในกระทงทองเพื่อให้เนื้อขนมนุ่มฟูก่อนใส่ถาดผิง, กิริยาที่ไสเครื่องช้อนกุ้ง ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่สานเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีด้ามยาว ช้อนกุ้งหรือเคย เช่น รุนกุ้ง รุนเคย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clothes, videos, toys, cheeseburgers, cars, a functioning economy.ชีสเบอร์เกอร์, รถยนต์, เศรษฐกิจที่เดินไปข้างหน้า I Heart Huckabees (2004)
You can still have a functioning economy and preserve open spaces with a little planning.สามารถมีเศรษฐกิจที่เดินไปข้างหน้าได้ และรักษาพื้นที่สีเขียวไว้ได้ด้วย หากมีการวางแผน - ใช่ I Heart Huckabees (2004)
"You're promoted to fleet admiral. Move ahead four spaces.""คุณได้เลื่อนขั้นเป็นพลเรือเอก เดินไปข้างหน้า 4 ช่อง Zathura: A Space Adventure (2005)
Everybody, please make your way toward the exit.ทุกคนครับ เดินไปข้างหน้าก่อนครับ Red Eye (2005)
Together, we will make this country better.ร่วมกัน ทำให้ประเทศของเราเดินไปข้างหน้า The Last King of Scotland (2006)
Move forward!เดินไปข้างหน้าNational Treasure: Book of Secrets (2007)
Oh, yeah, you just go ahead and bring that up to the front.ครับ เดินไปข้างหน้า เอาไปตรงโต๊ะข้างหน้า Chuck Versus the Seduction (2008)
I'm gonna head up and tell them to slow down a little.ฉันจะเดินไปข้างหน้าแล้วบอก พวกเขาให้เดินช้าลงหน่อยนะ The Beginning of the End (2008)
Everyone is walking towards their destined path.ทุกๆคนล้วนแต่เดินไปข้างหน้าตามโชคชะตาของตัวเอง Episode #1.13 (2009)
We will find her. You'll walk forward, keep your eyes down.เราจะทำการค้นหาเธอ คุณเดินไปข้างหน้า มองตามพื้น Bone Voyage (2009)
- Because Alex might be moving on. - Come back and work in the clinic,เพราะอเล็กซ์อาจจะกำลังเดินไปข้างหน้า กลับมาแล้วทำงานในคลีนิค Blink (2010)
Everyone else is moving forward with their life.พวกเค้าทุกคนก็เดินไปข้างหน้าตามเส้นทางของพวกเค้า Chuck Versus the Honeymooners (2010)
I'm walking toward something.ฉันกำลังจะเดินไปข้างหน้า /N ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะไป Chuck Versus the Honeymooners (2010)
We're making a change. Starting now, we are getting out in front of it.เราต้องเปลี่ยน เริ่มซะตอนนี้ เราจะเดินไปข้างหน้า Back to School (2010)
You get in front of it. I'll get under it.คุณเดินไปข้างหน้านะ ผมจะก้มลงไปนอน Back to School (2010)
Yep. We're getting out in front of it. That's what we're doing, honey, right?ใช่ เราจะเดินไปข้างหน้า นี่คือที่เราทำอยู่ใช่ไหม ที่รัก Back to School (2010)
* Get back in front, put some hair oil on ** เดินไปข้างหน้า และหยิบน้ำมันลูบผม * The Rocky Horror Glee Show (2010)
Scrum, and the pleasure's all mine.ห่วยแตก .. ยินดีที่ได้รู้จัก เดินไปข้างหน้าไป Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I just keep walking straight.ผมได้แต่เดินไปข้างหน้า Grave Encounters (2011)
But we have to move on.แต่เราต้องเดินไปข้างหน้านะ. Hanley Waters (2011)
Come.เดินไปข้างหน้า Ernest & Celestine (2012)
So, rest in peace so that you can move forward.ไปสู่สุขคตินะ เพื่อที่เธอจะได้ ก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปได้ Our Town (2012)
I'm not moving on from anything.ฉันก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ได้ Our Town (2012)
No time to waste, just wanna move on.ไม่มีเวลาแล้ว แค่เดินไปข้างหน้า (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
I need to move forward with my life now.ตอนนี้ผมต้องการใช้ชีวิตเดินไปข้างหน้าแล้ว The Return of the Ring (2012)
I usually reread what I've done rather than plow ahead blindly.ฉันมักจะอ่านข้อมูลซ้ำๆ ในสิ่งที่ฉันได้ทำ มากกว่าที่จะเดินไปข้างหน้าเเบบสุ่มสี่สุ่มห้า The Stable Boy (2012)
Your marriage is over. Now you can move on just like Tom.ตอนนี้เธอก็แค่เดินไปข้างหน้า เหมือนที่ ทอม ทำ Is This What You Call Love? (2012)
The breath inhaled before a first step forward.หายใจเข้าก่อนจะก้าวเดินไปข้างหน้า The Road Not Taken (2012)
I just wanna look forward...ฉันแค่ต้องการเดินไปข้างหน้า Portrait of a Lady Alexander (2012)
Walk forward.เดินไปข้างหน้า Her (2013)
- No. My man, why don't you take a walk, bro?เพื่อนเอ๋ย เดินไปข้างหน้าเถอะเพื่อน Heat Run (2013)
Move on, Wayne. Move on.เดินไปข้างหน้า เวยน์ เดินไปข้างหน้า Red Lacquer Nail Polish (2013)
You just keep moving forward like you know exactly where you're going.คุณแค่เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ ทำเหมือนรูัว่ากำลังเดินไปที่ไหน The Greybar Hotel (2014)
To take life as it come along, keep putting one foot in front of the other.สู้ชีวิต เดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา Fences (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forge[VI] เร่งเดินไปข้างหน้า
get along with[PHRV] เดินไปข้างหน้าพร้อมกับ, See also: มุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับ, Syn. get along, get on with, go along with
go along[PHRV] ไปข้างหน้า, See also: เดินไปข้างหน้า, แล่นไปข้างหน้า
go on[PHRV] เดินต่อ, See also: เดินไปข้างหน้า, ไปต่อ ก้าวต่อไป, Syn. get on
goad on[PHRV] บังคับหรือกระตุ้น (สัตว์) ให้เดินไปข้างหน้าโดยใช้ไม้แหลม
march[VI] เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, See also: เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น
proceed[VI] ดำเนินการ, See also: ไป, เดินไปข้างหน้า, กระทำการ, ลงมือ, ติดตามเรื่อง, เดินเรื่อง, Syn. progress, move, continue
progress[N] การเดินไปข้างหน้า, See also: การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า, Syn. progression, advance, motion, Ant. regression
progress[VI] เดินไปข้างหน้า, See also: เดินหน้า, Syn. proceed, move onward, Ant. regress
struggle along[PHRV] เดินไปข้างหน้า, See also: ก้าวไปข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
procession(โพรเซส'เชิน) n. ขบวน,ขบวนแห่, การเดินไปข้างหน้า,แถวขบวน,การปรากฎออกมา. vi. เดินไปข้างหน้า,เดินขบวน,ดำเนินไป, See also: processional adj. processionist n., Syn. line,parade, See also: processional adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top