Search result for

*เฉา*

(125 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เฉา, -เฉา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉา[V] fade, See also: decline, flag, Syn. ร่วงโรย, ไม่สดชื่น, Ant. สด, ใหม่, Example: เธอตระหนักดีว่าความสวยงามที่มีอยู่จะต้องเฉาไปตามวันเวลา
เฉา[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, Syn. เหี่ยว, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: ต้นไม้ในกระถางเฉาเพราะเจ้าของไม่ใส่ใจที่จะรดน้ำ
เฉา[V] chop, See also: cut, slit open, break open, Syn. สับ, Example: แม่ค้าเฉาะฝรั่งเป็นชิ้นเล็กๆ พอคำน่ารับประทาน
เฉาโฉด[ADJ] stupid, See also: foolish, dull, idiotic, Syn. โฉดเฉา, งี่เง่า, โง่เง่า, Example: คนเฉาโฉดทำให้การงานล่าช้า
โฉดเฉา[ADJ] dull, See also: stupid, idiotic, insane, Syn. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเขลา, Example: ใครๆ ก็หัวเราะเยาะในการกระทำอันโฉดเฉาของเขา
อับเฉา[ADJ] gloomy, See also: sad, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: พวกเขามีชีวิตที่อับเฉามาตลอด, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
อับเฉา[ADV] gloomily, See also: sadly, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: คนพิการบางคนดำเนินชีวิตอย่างอับเฉา เศร้าหมอง และยอมพ่ายแพ้แก่ชะตากรรมโดยสิ้นเชิง, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
อับเฉา[V] be gloomy, See also: be depressed, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: ชีวิตเขาอับเฉา ไร้จุดหมาย และห่างหายจากความสุข ความอบอุ่นมานานแรมปี, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
อับเฉา[V] ballast, See also: weight, Example: เรือเหาะจะต้องมีอับเฉาขึ้นไปด้วย เมื่อต้องการลอยสูงขึ้นกว่าระดับเดิม ก็จะทิ้งอับเฉาลง เพื่อลดน้ำหนัก, Thai definition: ของถ่วงเรือกันเรือโคลง
เฉาก๊วย[N] a kind of Chinese vegetable jelly black in color, Example: จำได้ว่าเฉาก๊วยใส่น้ำเชื่อมเป็นของโปรดผมมากเมื่อตอนเด็กๆ, Thai definition: ขนมชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายวุ้น มีสีดำ กินกับน้ำตาลทราย
เหี่ยวเฉา[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, languish, deteriorate, Syn. เหี่ยว, เฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: ต้นไม้ที่ถูกถอนรากย่อมเหี่ยวเฉา ถ้าเอาลงปลูกในที่ดีๆ มีคนดูแลก็อาจรอด, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่เต่งตึง
จุดเหี่ยวเฉา[N] withering point, Thai definition: ขีดขั้นที่กำหนดปริมาณน้ำในดินน้อยที่สุดเท่าที่พืชจะสามารถนำไปเลี้ยงลำต้นได้โดยไม่เหี่ยวเฉา ถ้ามีปริมาณน้ำในดินน้อยกว่านั้นพืชจะเหี่ยวเฉาทันที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุดเหี่ยวเฉาน. ขีดขั้นที่กำหนดปริมาณนํ้าในดินน้อยที่สุดเท่าที่พืชจะสามารถนำไปเลี้ยงลำต้นได้โดยไม่เหี่ยวเฉา ถ้ามีปริมาณนํ้าในดินน้อยกว่านั้น พืชจะเหี่ยวเฉาทันที.
เฉาก. เหี่ยว, ไม่สดชื่น.
เฉาก๊วยน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง สีดำ ทำจากเมือกที่ได้จากการต้มเคี่ยวพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ใส่แป้งลงไปผสม กวนให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้เย็น กินกับนํ้าหวานหรือใส่นํ้าตาลทรายแดง.
เฉาโฉดว. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเฉา ก็ว่า.
เฉาฮื้อน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Ctenopharyngodon idellus (Valenciennes) ในวงศ์ Cyprinidae ปากเล็กอยู่ปลายสุดของหัว ไม่มีหนวด ที่สำคัญคือ ลำตัวยาว ท้องกลม เกล็ดใหญ่เรียบ ลำตัวสีเงิน อาศัยหากินพืชนํ้าอยู่ใกล้ผิวนํ้า มีถิ่นเดิมอยู่ในประเทศจีน นำเข้ามาเลี้ยงเป็นอาหาร.
เฉาก. เอามีดสับลงเป็นที่ ๆ เฉพาะที่ต้องการแล้วงัดให้แยกออก เช่น เฉาะตาล เฉาะฝรั่ง.
เฉาน. เรียกเนื้อในตาลอ่อนที่เฉาะออกมาจากเต้าตาล ว่า ตาลเฉาะ.
เฉาะ ๆว. ง่าย ๆ, สะดวก, เหนาะ ๆ.
เฉาะปล่องก. ทำให้เป็นช่องไป.
โฉดเฉาว. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, เฉาโฉด ก็ว่า.
อับเฉาว. ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน.
อับเฉาดูใน อับ ๒.
อับเฉาน. ของถ่วงเรือกันเรือโคลง มีหินและทรายเป็นต้น.
กระอ้าน. โรคพืชชนิดหนึ่งเกิดแก่ใบยาสูบ ทำให้ใบเฉา เหี่ยวแห้งหรือตายนึ่ง.
ชิงฮื้อน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Mylopharyngodon aethiops (Basilewski) ในวงศ์ Cyprinidae ปากอยู่ปลายสุดของหัว ไม่มีหนวด ลำตัวยาว ท้องกลม เกล็ดใหญ่ รูปร่างคล้ายปลาเฉาฮื้อ เว้นแต่มีแผงฟันในบริเวณลำคอเพียงแถวเดียว ทั้งลำตัวและครีบสีคล้ำ มีถิ่นเดิมอยู่ในประเทศจีน นำเข้ามาเลี้ยงเป็นอาหาร.
ตายนึ่งก. เฉาหรือเหี่ยวเพราะถูกแดดหรือไอร้อนอย่างถูกนึ่ง เช่น ใบตองตายนึ่ง.
ตาล(ตาน) น. ชื่อปาล์มชนิด Borassus flabellifer L. ในวงศ์ Palmae ใบใหญ่ ดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้น ต้นเพศผู้ออกดอกเป็นงวง ต้นเพศเมียออกดอกเป็นช่อเดี่ยว ๆ ผลใหญ่กลมโตเป็นทะลาย ภายในผลมีเมล็ดเรียกว่าเต้า น้ำหวานที่ออกจากงวงของต้นเพศผู้ เรียกว่า น้ำตาลสด ใช้ทำน้ำตาลได้ ตอนหัวของผลอ่อน เรียกว่า หัวตาล ต้มแกงกินได้ เมื่อเต้ายังอ่อน เรียกว่า ลอนตาลหรือตาลเฉาะ เนื้อในนิยมกินสดหรือกินกับนํ้าเชื่อม จาวที่เกิดจากเมล็ดแก่ที่งอกแล้ว เรียกว่า จาวตาล เชื่อมกินได้, ตาลโตนด ก็เรียก
ปลาจีนน. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดใหญ่หลายชนิดในวงศ์ Cyprinidae มีประวัติว่าชาวจีนได้นำเข้ามาเลี้ยงจากประเทศจีนเพื่อใช้เป็นอาหาร เช่น เฉาฮื้อหรือปลาเฉา [ Ctenopharyngodon idellus (Cuvier)] เล่งฮื้อหรือปลาเล่ง [ Hypophthalmichthys molitrix (Cuvier)] ซ่งฮื้อหรือปลาซ่ง ( H. nobilisRichardson) ทั้งยังอาจหมายถึงปลาหลีฮื้อหรือปลาไน [ Cyprinus carpio (Linn.)] ด้วย.
สลดเฉา, เหี่ยว, (ใช้แก่ใบไม้ดอกไม้ซึ่งขาดนํ้าเลี้ยงหรือถูกความร้อน) เช่น ต้นไม้ถูกความร้อนมาก ๆ ใบสลด.
สลบแดดก. อาการที่ใบไม้ดอกไม้เหี่ยวหรือเฉาเมื่อถูกแดดหรือความร้อน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ballast water น้ำอับเฉา [TU Subject Heading]
wilting pointwilting point, จุดเหี่ยวเฉา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
permanent wilting pointpermanent wilting point, จุดเหี่ยวเฉาถาวร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can feel my sperm dying inside... of me, one at a time.รู้สึกว่า อสุจิในตัวฉัน มันจะเฉาตาย ทีละตัว Made of Honor (2008)
'They only bloom for 4 hours before they die'.มันจะบานแค่ 4 ชั่วโมง \ ก่อนที่จะเฉา Made of Honor (2008)
Without women, it's like back in the stir.ขาดผู้หญิงกระทิงเฉาตาย Public Enemies (2009)
You'll find your way to it in the dark every single time, and you're miserable without it.เจ้าจะพบเส้นทางมาสู่มันทุกครั้ง ไม่ว่ายังไงก็ตาม และเจ้าก็เฉาเมื่อขาดมัน It's a Terrible Life (2009)
Because it brings exuberance during full bloom, but gets discarded when wilted.เพราะเมื่อมันออกดอก มันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และมีกลิ่นหอม แต่เมื่อมันเหี่ยวเฉามันก็จะถูกโยนทิ้งไป Episode #1.22 (2009)
Though I daresay there's nothing stopping him from one day leaving you cold.แต่ขอบอกเลยนะว่า ไม่มีอะไรหยุดยั้งเขา จากการทิ้่งให้เธอเฉาตายสักวัน New World in My View (2009)
I love you, and I don't care how old you are. So stop beeing an gloomygoos, and stop beeing so hard on Manny.ฉันรักคุณ และฉันก็ไม่เคยสนใจว่าคุณจะอายุมากเท่าไหร่ งั้น เลิกทำตัวอับเฉาได้แล้วน้าาา Pilot (2009)
You don't let them wither away. It's inconceivable. It's unspeakable.คุณไม่ปล่อยให้เค้าเหี่ยวเฉาตาย ฉันรับไม่ได้ พูดไม่ออกเลย You Don't Know Jack (2010)
I say we put a pickaxe in his head and the dead girl's and be done with it.ฉันว่าเอาขวานเฉาะกระบานเลยดีกว่า ผู้หญิงนั่นด้วย จะได้จบๆเรื่องซะ Wildfire (2010)
I was in Meg's garden today, and all the tarragon... dead.ฉันไปที่สวนของเมกวันนี้ และพืชสมุนไพรทั้งหมด... เฉาตาย Consumed (2010)
You're hiding something, so you're going to sit in this cage and rot until I figure out what it is.นายกำลังซ่อนบางอย่างอยู่ นายจะต้องนั่งอยู่ห้องขังนี้ และเฉา จนกว่าฉันจะรู้ว่า มันคืออะไร เข้าใจมั้ย? Sudden Death (2010)
I'm gonna cut your eyes out.ฉันจะเฉาะตาแกออกมา Take It! (2010)
Can you come back before the flowers you gave me wilt?ดอกไม้ที่คุณให้ฉันมา.. ก่อนที่มันจะเหี่ยวเฉา... คุณจะกลับมาได้ไม๊? Episode #1.9 (2010)
She left it behind.ดอกไม้กำลังจะเหี่ยวเฉา Episode #1.9 (2010)
Your life force fading.เจ็บปวด ชีวิตเธอเผชิญความอับเฉา Black Swan (2010)
Wait a second. AI, is that Mr. Chow?เดี๋ยวก่อน นี่รูปเฮียเฉา The Hangover Part II (2011)
- The guy that kidnapped us?- เฉาที่จับเราน่ะเหรอ The Hangover Part II (2011)
Chow'? !เฉา The Hangover Part II (2011)
Chow, what the fuck are you doing here?เฉา แกมาทำอะไรที่นี่ The Hangover Part II (2011)
Guys, guys. Just focus, okay? Chow, what happened?พวกๆ ตั้งสติก่อน เฉา เกิดอะไรขึ้น The Hangover Part II (2011)
Whoa, whoa. Wait, wait, wait. Wait a second, Chow.เดี๋ยวๆ เดี๋ยวเฉา The Hangover Part II (2011)
Chow, we're in Bangkok?เฉา นี่กรุงเทพเหรอ The Hangover Part II (2011)
Nothing, Chow.- ไม่ได้เลย เฉา The Hangover Part II (2011)
Chow.เฉา The Hangover Part II (2011)
Mr. Chow, are you okay?เฉา เป็นไรรึเปล่า The Hangover Part II (2011)
- I got a text from Chow. - What time?- ฉันมีข้อความจากเฉา The Hangover Part II (2011)
- Chow?- เฉา The Hangover Part II (2011)
Chow, that dick-ass fuck.อีเฉาตูดย้วยน่ะสิ The Hangover Part II (2011)
No, no, no. That's Chow's deal. We got nothing to do with that.ไม่ๆ นั่นมันเรื่องของเฉา เราไม่เกี่ยว The Hangover Part II (2011)
When you see Chow, you tell him Samir says hello.ถ้าแกเจอเฉา บอกมันว่า ซาเมียร์ฝาก "ฮาโล่ว" The Hangover Part II (2011)
Chow, calm down! Chow, calm down!เฉา ใจเย็น เฉา The Hangover Part II (2011)
Where's Chow? !ไอ้เฉาอยู่ไหน The Hangover Part II (2011)
Where is Chow with the fucking account code and the fucking password? !ไอ้เฉาอยู่ไหน มันหายไป พร้อมเลขบัญชีกับพาสเวิร์ด The Hangover Part II (2011)
I'm a businessman... and I have invested a large chunk of capital in your friend Chow.ฉันเป็นนักธุรกิจ และลงทุนไปกับเพื่อนแก ไอ้เฉา The Hangover Part II (2011)
You tell Chow... that we are having breakfast on the roof of this hotel tomorrow morning at 8 a.m.แกไปบอกเฉา เราจะนัดกินข้าวเช้าที่ดาดฟ้าโรงแรมนี้ พรุ่งนี้เช้า 8 โมงตรง The Hangover Part II (2011)
We're fucked. Chow's dead. What do we do now?เราซวยละ เฉาตายแล้ว ทีนี้จะทำไง The Hangover Part II (2011)
The guy doesn't give a shit about Chow. This whole thing's about a bank account.มันไม่สนเฉาอยู่หรือตาย มันต้องการเลขที่บัญชี The Hangover Part II (2011)
Let's just go back to the hotel, Search Chow's body.เราจะกลับไปที่โรงแรม ค้นดูที่ตัวเฉา The Hangover Part II (2011)
- Chow so cold.- เฉาหนาวมาก The Hangover Part II (2011)
Chow so cold. Chow so cold.เฉาหนาวโคตร เฉาหนาวโคตร The Hangover Part II (2011)
Chow, nobody killed you. You were already dead. You didn't have a pulse.เฉา ไม่มีใครฆ่าแก แกตายแล้ว ไม่มีชีพจร The Hangover Part II (2011)
Chow, some guy told us that you've got a bank code or something... and if we don't bring it to him first thing in the morning, he's gonna kill Teddy.เฉา มีคนบอกว่าแก มีรหัสธนาคารอะไรสักอย่าง ถ้าเราไม่เอาไปให้พรุ่งนี้เช้า เขาจะฆ่าเท็ดดี้ The Hangover Part II (2011)
We don't have the monkey, Chow.เราไม่มีลิงแล้ว เฉา The Hangover Part II (2011)
No. No more bumps, Chow.ไม่ ห้ามฟื้ดแล้ว เฉา The Hangover Part II (2011)
Stu, Mr. Chow can't whistle. Signal monkey.สตู เฉาเป่าไม่ออก เรียกจ๋อมาซิ The Hangover Part II (2011)
- Where's the code, Chow?- ซ่อนไว้ตรงไหน เฉา The Hangover Part II (2011)
- Slow down, slow down, Chow!- ขับช้าหน่อย เฉา The Hangover Part II (2011)
Don't worry, I got this shit.ไม่ตายหรอก อาเฉาเอาอยู่ The Hangover Part II (2011)
Ever do anything that doesn't end up in a standoff?แกเคยทำอะไรที่ไม่เสี่ยงหัวขาดมั้ย เฉา The Hangover Part II (2011)
What, Chow not good-looking enough for woman?อะไร เฉาไม่หล่อพอจะมีเมียเหรอ The Hangover Part II (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับเฉา[n.] (apchao) EN: ballast ; weight   FR: lest [m] ; ballast [m]
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เฉา[adj.] (chao) FR: fané ; flétri
เฉา[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off   FR: fendre ; ouvrir ; trancher
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane   FR: stupide ; idiot
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
จุดเหี่ยวเฉา[n. exp.] (jut hīochao) EN: withering point   
เที่ยวเรืออับเฉา[n. exp.] (thīo reūa apchao) EN: ballast passage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
die back[PHRV] เหี่ยวเฉา, Syn. die down
sear[VT] ทำให้เหี่ยวแห้ง, See also: ทำให้ร่วงโรย, ทำให้เฉา, Syn. wither, dry up
sear[VI] เหี่ยวแห้ง, See also: ร่วงโรย, เหี่ยว, ย่น, โรยลา, เฉา, Syn. dry, shrivel, wither
wasted[ADJ] เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา
wilt[VI] เฉา, See also: เหี่ยว, โรย, Syn. shrivel, wither, wizen
wilt[VT] ทำให้เหี่ยวเฉา, See also: ทำให้เหี่ยวแห้ง, ทำให้โรยรา, Syn. shrivel, wither, wizen
wilt[N] การเฉาของพืช, See also: การเหี่ยวแห้งของพืช
wilt[N] โรคเหี่ยวเฉาของพืช
wither[VI] เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว, Syn. dry up, shrivel, wizen
wither[VT] เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว, Syn. dry up, shrivel, wizen
withered[ADJ] ซึ่งเหี่ยวแห้ง, See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา, Syn. dried up, shriveled, wizened
wizen[VI] เหี่ยวแห้ง, See also: โรยรา, เหี่ยวเฉา, Syn. dry up, shrivel, wither
wizen[VT] เหี่ยวแห้ง, See also: โรยรา, เหี่ยวเฉา, Syn. dry up, shrivel, wither
wizened[ADJ] เหี่ยวและมีรอยย่น, See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งอับเฉา, Syn. dried up, shriveled, withered
wither away[PHRV] ค่อยๆ หมดไป, See also: ค่อยๆเหี่ยวเฉา, ค่อยๆร่วงโรย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sere(เซียร์) adj. แห้ง,เหี่ยว,ย่น,โรยรา,เฉา
wilt(วิลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ร่วงโรย,เหี่ยวแห้ง,อับเฉา,อ่อนกำลัง,เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว auxv. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของwillใช้เฉพาะ (thou wilt =you will), Syn. wilt disease
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded,shriveled up
withering(วิธ'เธอริง) adj. ซึ่งทำลาย,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้อับเฉา,ทำให้ตกอกตกใจ, See also: witheringly adv., Syn. shrining,fading
wizen(วิซ'เซิน) vi.,vt.,adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา,ย่น,ตกกระ, Syn. wither,shrivel
wizened(วิซ'เซินดฺ) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา,ย่น,ตกกระ, Syn. shriveled,withered

English-Thai: Nontri Dictionary
ballast(n) อับเฉาเรือ
sear(adj) เหี่ยว,ร่วงโรย,แห้ง,เฉา
sear(vt) ทำให้ร่วงโรย,ทำให้เฉา,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ไหม้เกรียม
sere(adj) เหี่ยว,แห้งเหี่ยว,ร่วงโรย,ย่น,เฉา
sere(vt) แห้ง,ไหม้เกรียม,เหี่ยวแห้ง,ย่น,เฉา
wilt(vi) หดหู่,เหี่ยวแห้ง,สลด,ร่วงโรย,อับเฉา
wither(vi) เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ลีบ,ม่อย,เหี่ยวเฉา
wizened(adj) เหี่ยว,ย่น,ตกกระ,อับเฉา,ร่วงโรย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
peace out (slang) เป็นแสลง หมายถึง ลาก่อน, ไว้เจอกัน แต่ก่อนมักใช้ในพวกแก๊งสเตอร์ ให้ความหมายในเชิงเยาะเย้ย โดนเฉาะเมื่อ มีใครจะตาย หรือจะไปฆ่าใครตาย ต่อมาก็ใช้กันโดยทั่วไป เพราะเห็นว่า เท่ห์ดี
See also: S. Goodbye, R. See you later

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
枯れる[かれる, kareru] Thai: เฉา English: to be blasted

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top