Search result for

*เฉด*

(63 entries)
(0.5106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เฉด, -เฉด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉด[V] drive away, See also: expel, dismiss, Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไล่ไสส่ง, Ant. เชิญ, เชื้อเชิญ, Example: ผมถูกเฉดออกจากงาน
กระเฉด[N] water minosa, See also: Neptunia oleracea Lour., Syn. ผักรู้นอน, ผักหนอน, Example: กระเฉดนำมาผัดน้ำมันหอยอร่อยดี, Count unit: ต้น
เฉดหัว[V] expel, See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่, Example: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน
ผักกระเฉด[N] water minosa, See also: Neptunia oleracea Lour., Syn. ผักรู้นอน, กระเฉด, Example: ตัวอย่างอาหารประเภทยำคือ ยำผัก เช่น ยำผักกระเฉด ยำถั่วพู ยำเกสรชมพู่, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้น้ำชนิด Neptunia oleracea Lour. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นลอยอยู่ในน้ำ ลำต้นอ่อนอุ้มน้ำ มีปลอกเป็นปุยขาวๆ เป็นทุ่น เรียกว่า นม ใบย่อยเล็ก เมื่อถูกสัมผัสก็หุบราบไป ดอกเหลืองเล็กออกชิดกันเป็นก้อนกลม ลำต้นและใบใช้เป็นอาหารได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเฉดน. ชื่อไม้นํ้าชนิด Neptunia oleracea Lour. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นลอยอยู่ในนํ้า ลำต้นอ่อนอุ้มน้ำ มีปลอกเป็นปุยขาว ๆ เป็นทุ่น เรียกว่า นม ใบย่อยเล็กเมื่อถูกสัมผัสก็หุบราบไป ดอกสีเหลืองเล็กออกชิดกันเป็นช่อกลม ลำต้นและใบใช้เป็นอาหารได้, พายัพเรียก ผักหนอง, คำสุภาพเรียกว่า ผักรู้นอน.
เฉดก. ขับไล่ไสส่ง เช่น เฉดหัวไป.
เฉดว. คำร้องไล่หมา.
กระทืบยอบน. ชื่อไม้ล้มลุก ๓ ชนิด คือ Biophytum adiantoides Wight ex Edgew. et Hook. f., B. petersianum Klotzsch และ B. sensitivum (L.) DC. ในวงศ์ Oxalidaceae ต้นเล็ก ๆ ใบคล้ายใบผักกระเฉด เมื่อถูกกระเทือนหุบได้ ดอกสีเหลือง, กระทืบยอด ก็เรียก.
เฉท(เฉด) น. การตัด, การฟัน, การฉีก, การเด็ด, การขาด, เช่น เฉทเฌอ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
นพเก้าชื่อแกงชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายแกงส้ม ปรุงด้วยผักหลายชนิด เช่น ผักกระเฉด ผักบุ้ง ประสมปลาร้า, แกงซั้ว ก็เรียก.
นม ๑เรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นปุยขาวห่อหุ้มต้นผักกระเฉด ว่า นมผักกระเฉด, เรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นปุยขาวห้อยติดอยู่ตามข้อพังพวย ว่า นมพังพวย.
นอนก. เอนตัวหรือทอดตัวลงกับพื้นหรือที่ใด ๆ เพื่อพักผ่อนเป็นต้น, อาการที่ทำให้ของสูง ๆ ทอดลง เช่น เอาเสานอนลง, อาการที่พรรณไม้บางชนิด เช่น จามจุรี ผักกระเฉด ไมยราบ หลุบใบในเวลาใกล้จะสิ้นแสงตะวัน.
บริเฉท, บริเฉท-(บอริเฉด, บอริเฉทะ-, บอริเฉดทะ-) น. การกำหนด
บริเฉทกาล(บอริเฉทะกาน, บอริเฉดทะกาน) น. เวลาที่กำหนดไว้.
ผักรู้นอนน. คำสุภาพของผักกระเฉด.
ผักหนอง(-หฺนอง) น. ผักกระเฉด. (ดู กระเฉด).
ไมยราบ(ไมยะราบ) น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Mimosa pudica L. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระเฉด เมื่อถูกกระเทือนก็หุบราบไป, หญ้าปันยอด ก็เรียก.
สมุจเฉท, สมุจเฉท-(สะหฺมุดเฉด, -เฉดทะ-) น. การตัดขาด.
อุจเฉท, อุจเฉท-(อุดเฉด, อุดเฉทะ-) ก. ขาดสิ้น, สูญ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To coming here next year and kicking your ass.ที่จะเข้าที่นี่ปีหน้า แล้วก็เฉดหัวพวกแก New Haven Can Wait (2008)
He cast you aside without a moment's thought...เขาเฉดหัวแกออกไป ไม่ต้องมาเสียเวลาคิดซ้ำสองด้วยซ้ำ! The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Just make sure it's not so- Like, more gold base.ฉันอยากได้เฉดสีทอง Bride Wars (2009)
I'm gonna kick that white lady out of my house, move you in with me.ฉันจะเฉดหัวผู้หญิงขาวคนนี้ ออกไปจากบ้านฉัน แล้วเอาเธอมาอยุ๋กับฉันแทน Precious (2009)
Wham, bam, thank you, Leonard?เสร็จแล้วเฉดหัวลีโอนาร์ดทิ้ง The Lunar Excitation (2010)
Same shade, same tube.สีของอัลลิสัน เฉดเดียวกัน หลอดเหมือนกัน Reality Bites Me (2010)
If you're like this, I can kick you out... whenever I please.ถ้าแกทำตัวแบบนี้ ฉันจะเฉดหัวแกออกไป เมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าฉันต้องการ Episode #1.12 (2010)
I was really lucky to be chased out of high school by a bully who threatened to kill me.ฉันโชคดีมากที่ถูกเฉดหัวออกมาจากร.ร. เพราะมีคนขู่จะฆ่าฉัน Blame It on the Alcohol (2011)
Cuddy dumped House.คัดดี้เฉดหัวเฮาส์ไง Out of the Chute (2011)
All right, what I do occasionally falls in the same gray area.นี่แนะ งานที่ฉันทำบางครั้ง มันก็อยู่ในเฉดสีเทาค่ะ Scott Free (2011)
So, if you're coming in because you got an ax to grind--ถ้าคุณมาให้การเพราะกำลังจะโดนเฉดหัว The Wake-Up Bomb (2011)
'Cause she could have been cut off with nothing.เพราะเธออาจถูกเฉดหัว แบบไม่มีอะไรเหลือเลย The Partners in the Divorce (2012)
When I kicked her out of my apartment and told her my life would be better off without her in it.ตอนที่ฉันเฉดหัวเธอออกจากอพาร์ทเม้นต์ และก็บอกไปว่าถ้าไม่มีเธอซักคน ชีวิตฉันคงจะดีกว่านี้ Gone Maybe Gone (2012)
She's only got a month or two before she starts ballooning to her natural weight of 5,000 pounds and starts writing her memoir, fifty shades of gravy.ยัยนี่มีเวลาแค่เดือนสองเดือน ก่อนที่จะกินลมเข้าไป แล้วแปลงสู่น้ำหนักธรรมชาติของหล่อน ห้าพันปอนด์ แล้วก็มีอารมณ์ศิลป์เริ่มเขียนไดอารี่ตัวเอง 50 เฉดของน้ำเกรวี่ The Role You Were Born to Play (2012)
Oh, and I only got through 20 "shades of grey."หนังสือ "ห้าสิบเฉดของความรัก" ฉันอ่านไปแค่ 20 The Safe (2012)
Leavin' a trace of not one God-given ray Is it because my life is 10 shades of grayทิ้งร่องรอยของไม่ได้เรย์พระเจ้าให มันเป็นเพราะชีวิตของฉันเป็นสิบเฉดสีของสีเทา (อะไรวะ? We're the Millers (2013)
Grand Maester, perhaps some essence of nightshade to help him sleep.แกรนเมสเตอร์ ให้พระองค์ดื่มน้ำไนท์เฉดช่วยบรรทมด้วย Mhysa (2013)
And Cassie July's been looking for a reason to destroy and expel you since day one.และแคสซี่ จูลายก็กำลังมองหาเหตุผล ที่จะทำลายและเฉดหัวเธอตั้งแต่วันแรก Wonder-ful (2013)
What are you gonna do? You gonna expel me?แล้วไงล่ะ คุณจะเฉดหัวฉันออกไปรึไง? The Quarterback (2013)
I could get you essence of nightshade to help you sleep.เอายาไนท์เฉดช่วยนอนหน่อยไหม? Two Swords (2014)
Our world must've been a relatively drab-looking place back then, dominated by shades of green and brown.โลกของเราคงจะเป็นสถานที่ที่ ค่อนข้างน่าเบื่อมองกลับมาแล้ว โดดเด่นด้วยเฉดสีของ สีเขียวและสีน้ำตาล Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
I'm gonna go fifty shades of bear on you tonight.ผมก็รักคุณเหมือนกัน ยาหยี ผมจะเล่นฟิฟตี้เฉดแบบหมีๆ กับคุณในคืนนี้ Ted 2 (2015)
We'll be cast to the wind.เราจะถูกเฉดหัวออกไป Checking In (2015)
They send you to this swamp in Louisiana.และเฉดหัวไปอยู่คุกนรกในหลุยเซียนา Suicide Squad (2016)
It's two tones darker than yours or Josie's.เข้มกว่าผิวลูกหรือโจซี่ตั้งสองเฉด Elle (2016)
You're sacked, Vernon, end of story.แกถูกเฉดหัวแล้ว จบข่าว This Beautiful Fantastic (2016)
So what are you talking to me for? Get to work or O'Brien will have you out.งั้นก็รีบทำงานสิ ก่อนโอ'ไบรอันจะมาเฉดหัว This Beautiful Fantastic (2016)
We get rid of these bastards then we begin making money on those Yankees.เฉดหัวพวกเฮงซวยนี่ไป... ...แล้วเริ่มทำเงิน จากพวกแยงกี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You'll get a kick out of this.เจ้าจะถูกเฉดหัวออกจากนี่ Anastasia (1997)
Rule one in this business is you go where the talent is and all the fucking talent that was in this band just left.และคนไร้ความสามารถที่เคยอยู่ในวงนี้ ..ก็เพิ่งถูกเฉดหัวออกไป พวกนั้นแทนที่กันง่ายมาก Rock Star (2001)
It's simple, it says it. Watch my smoke.สีชมพูนั้นเป็นเฉดสีใหม่ของสีแดง ง่ายๆเลยนะ พูดยังไงดี ดูจากไอควันของข้าก็ได้ Mulan 2: The Final War (2004)
You should look at it now, this shade is even better.ดูสิฮาล์ว เฉดสีนี้สวยกว่าเดิมอีกแน่ะ Howl's Moving Castle (2004)
I should throw them out for good.ฉันน่าจะเฉดหัวมันไปให้หมด The Last King of Scotland (2006)
So you'll get fired, too?งั้นพี่ก็คงถูกเฉดหัวด้วยใช่ปะ? Sex Is Zero 2 (2007)
We are majorly skin-tone compatible, Troy.สีผิวเราเฉดเดียวกันเลย ทรอย High School Musical 2 (2007)
And mine, too! We are majorly skin-tone compatible, Troy.ผิวฉันด้วย สีผิวเราเฉดเดียวกันเลย ทรอย High School Musical 2 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss   FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss   
กระเฉด[n.] (krachēt) EN: Water Minosa   FR: mimosa d'eau [m] ; cresson (de fontaine) [m]
ผักกระเฉด[n.] (phak krachēt) EN: water mimosa ; neptunia   FR: mimosa d'eau [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mimosa[N] ต้นไมยราบ, See also: ผักกระเฉด
tone[N] เฉดสี, See also: โทนสี, Syn. hue, tint, tinge

English-Thai: Nontri Dictionary
mimosa(n) กระถินเหลือง,กระถินณรงค์,ไม้ตระกูลไมยราบ,จามจุรี,ผักกระเฉด
shade(n) ลำดับชั้นของสี,เฉด,มู่ลี่,ร่มเงา,ที่บังแดด,ผี,ปีศาจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top