ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เจ้ามือ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เจ้ามือ, -เจ้ามือ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้ามือ(n) host, See also: one who treats or pays, Example: เขาเป็นคนใจกว้างมีเพื่อนมีฝูงมากไม่เคยปฏิเสธที่จะเป็นเจ้ามือในการเลี้ยงเพื่อนเลย, Thai Definition: ผู้รับออกเงินในการเลี้ยง, Notes: (ปาก)
เจ้ามือ(n) host, See also: banker (in gambling games), dealer (in card games), Example: วงการพนันบอลของไทยมีเจ้ามือที่รับแทงพนันบอลรายใหญ่ประมาณ 10 ราย, Thai Definition: ผู้ตั้งต้นในวงการพนัน เช่นวงไพ่, ผู้รับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน เช่นถั่ว โป หวย
เจ้ามือหวย(n) host of lottery gamble, See also: banker of lottery gamble, Example: ขอนแก่นได้ชื่อว่ามีเจ้ามือหวยเถื่อนมากที่สุดในประเทศไทย, Count Unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้ามือน. ผู้ตั้งต้นในวงการพนันเช่นวงไพ่, ผู้รับกินรับใช้ในการเล่นการพนันเช่นถั่ว โป หวย
เจ้ามือผู้รับออกเงินในการเลี้ยง, เจ้าภาพ ก็ว่า.
กระเป๋าหนักว. มีเงินมาก, ร่ำรวย, เช่น วันนี้ยอมเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าว สงสัยจะกระเป๋าหนัก.
กั๊ก ๓น. วิธีแทงโปวิธีหนึ่ง ถ้าลูกค้าแทงกั๊ก ๒ ประตูใด โปออกประตูใดประตูหนึ่งใน ๒ ประตูนั้น เจ้ามือใช้ ๑ ต่อ ถ้าโปออกประตูอื่นนอกจาก ๒ ประตูที่แทงไว้ เจ้ามือกิน.
กำตัดการพนันชนิดหนึ่ง ลักษณะเหมือนกำถั่ว ใช้กำเบี้ย ต่างคนต่างถือแต้ม ไม่มีเจ้ามือ กำแล้วจะเติมหรือชักออกก็ได้.
เจ้าภาพเจ้ามือ เช่น เย็นนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวเอง.
ชั้ว ๒น. วิธีแทงโปวิธีหนึ่ง ถ้าลูกค้าแทงชั้วไว้ ๑ ประตู และขาย ๑ ประตู โปออกประตูที่ลูกค้าแทงชั้วไว้ เจ้ามือจ่าย ๑ ต่อ ถ้าออกประตูที่ลูกค้าขาย เจ้ามือกิน ถ้าออกประตูอื่นนอกจากนั้น ไม่ได้ไม่เสีย.
เดินโพยก. รับแทงหวยและนำรายการไปส่งเจ้ามือ.
ติด ๒ก. แทงโปโดยวิธีเลี่ยม ลูกค้าติดประตูข้างเคียงได้ ๑ ประตู โปออกประตูที่ลูกค้าแทงเลี่ยมไว้ เจ้ามือจ่าย ๒ ต่อ ถ้าออกประตูที่ลูกค้าแทงติดไว้ ไม่ได้ไม่เสีย ถ้าออกประตูอื่นนอกจากนั้น เจ้ามือกิน เช่น ลูกค้าแทงเลี่ยม ๒ ติด ๓ โปออก ๒ เจ้ามือจ่าย ๒ ต่อ ถ้าออก ๓ ไม่ได้ไม่เสีย ถ้าออกหน่วยหรือครบ เจ้ามือกิน.
ถ่อ ๒น. วิธีแทงโปวิธีหนึ่ง โดยลูกค้าแทงประตูตรงข้ามกันได้ ๒ ประตู คือ หน่วย (๑) กับ ๓ หรือ ๒ กับ ครบ (๔) โปออกประตูใดประตูหนึ่งที่ลูกค้าแทง เจ้ามือจ่าย ๑ ต่อ ถ้าออกประตูอื่น เจ้ามือกิน.
น้ำเต้าชื่อการพนันชนิดหนึ่ง เล่นโดยเจ้ามือจะเป็นผู้ซัดหรือฝัดลูกบาศก์ซึ่งมี ๖ หน้า เขียนเป็นรูปนํ้าเต้า ปู ปลา เสือ ไก่ และกุ้ง ให้ลูกค้าแทง.
ปลาดำปลาแดงน. เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ไม้ ๓ อัน ทาสีดำ สีแดง และสีขาว เจ้ามือกำไม้ทั้ง ๓ อันไว้ แล้วใช้ความไวปัดไม้อันหนึ่งลงในกล่อง ให้ลูกค้าแทงสี ถ้าแทงผิดเจ้ามือกิน, ไม้ดำไม้แดง หรือ อีดำอีแดง ก็เรียก.
โป ๑น. เครื่องเล่นการพนันของจีน กลักทำด้วยทองเหลืองสี่เหลี่ยม มีลูกแดงขาวข้างในใช้ปั่น, ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง เล่นโดยเจ้ามือเอาลิ้นโปใส่ลงในฝาครอบโป ไม่ให้คนแทงเห็น ปิดฝาครอบโปแล้วตั้งให้แทง โดยยอมให้คนแทงปั่นโปได้ตามใจชอบ เมื่อเปิด ถ้าลิ้นชักโปซีกขาวตรงกับช่องแต้มไหน ก็นับว่าโปออกแต้มนั้น โปมีประตูสำหรับแทงเพียง ๔ ประตู คือ หน่วย สอง สาม และครบ มีวิธีแทง ๗ วิธี คือ เหม็ง กั๊ก เลี่ยม อ๋อ ชั้ว ถ่อ และ อา, โปปั่น ก็เรียก.
โปปั่นน. ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง เล่นโดยเจ้ามือเอาลิ้นโปใส่ลงในฝาครอบโป ไม่ให้คนแทงเห็น ปิดฝาครอบโปแล้วตั้งให้แทง โดยยอมให้คนแทงปั่นโปได้ตามใจชอบ เมื่อเปิด ถ้าลิ้นชักโปซีกขาวตรงกับช่องแต้มไหน ก็นับว่าโปออกแต้มนั้น โปมีประตูสำหรับแทงเพียง ๔ ประตู คือ หน่วย สอง สาม และครบ มีวิธีแทง ๗ วิธี คือ เหม็ง กั๊ก เลี่ยม อ๋อ ชั้ว ถ่อ และ อา, โป ก็เรียก.
โป๊กเกอร์น. ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง ใช้ไพ่ป๊อก มักเล่นเป็นกลุ่ม ๔ คน เจ้ามือแจกไพ่ควํ่าคนละ ๕ ใบ ทุกคนมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนไพ่ครั้งเดียว ผู้ใดถือไพ่รวมได้แต้มหรือศักดิ์สูงกว่าตามกติกา ผู้นั้นชนะ.
เผน. ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง ใช้ไพ่ป๊อก มักเล่นกัน ๔ คน เจ้ามือแจกไพ่ควํ่า ๑ ใบแรก แล้วแจกไพ่หงายอีก ๔ ใบ ก็มี แจกไพ่หงายใบที่ ๒ และที่ ๓ เหลือนอกนั้นแจกควํ่า ก็มี ผู้ใดถือไพ่รวมได้แต้มหรือศักดิ์สูงกว่าตามกติกา ผู้นั้นชนะ.
ไพ่ป๊อกการพนันชนิดหนึ่ง เจ้ามือแจกไพ่ให้คนละ ๒ ใบ แล้วเรียกไพ่ได้อีก รวมแล้วไม่เกิน ๕ ใบ และจะจ่ายเงินให้คนที่ได้แต้มสูงกว่า และกินเงินคนที่ได้แต้มตํ่ากว่าตามกติกา.
ไม้ดำไม้แดงน. เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ไม้ ๓ อัน ทาสีดำ สีแดง และสีขาว เจ้ามือกำไม้ทั้ง ๓ อันไว้ แล้วใช้ความไวปัดไม้อันหนึ่งลงในกล่อง ให้ลูกค้าแทงสี ถ้าแทงผิดเจ้ามือกิน, ปลาดำปลาแดง หรือ อีดำอีแดง ก็เรียก.
ไม้สามอันน. ชื่อเครื่องมือเล่นการพนันชนิดหนึ่งใช้ไม้กลม ๆ ๓ อัน ผูกเชือกไว้อันหนึ่ง เจ้ามือกำไม้ ๓ อันไว้ให้ผู้เล่นจับ ถ้าจับได้อันที่ผูกเชือกไว้ เจ้ามือแพ้.
รับกินรับใช้ก. ทำหน้าที่รับว่าจะจ่ายเงินและกินเงินของผู้เล่นการพนันแทนเจ้ามือ.
รูเล็ตต์น. ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง เจ้ามือใช้ลูกงากลมใส่ในวงล้อที่หมุนอย่างเร็ว วงล้อนั้นแบ่งเป็นช่อง ๆ สีแดงสลับดำ มีเลขกำกับทุกช่อง ผู้เล่นจะต้องแทงว่าลูกกลมนั้นจะตกที่ช่องใด โดยจะแทงแต่ละหมายเลขหรือจะแทงเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มเลข คู่–คี่ กลุ่มเลข สูง–ตํ่า หรือจะแทงสีก็ได้.
ล้มเค้าก. เล่นการพนันบางอย่างเช่นถั่วโป โดยวิธีแทงเท่าจำนวนเค้าที่เจ้ามือมีอยู่ที่หน้าตัก ถ้าแทงถูกเจ้ามือก็หมดเค้า เรียกว่า แทงล้มเค้า.
เลี้ยงเป็นเจ้ามือจ่ายค่าอาหารหรือค่าบันเทิงเป็นต้น เช่น เลี้ยงโต๊ะจีน เลี้ยงหนัง.
เลี่ยม ๒น. วิธีแทงโปวิธีหนึ่ง ถ้าลูกค้าแทงเลี่ยม ๑ ประตู และติด ๑ ประตู โปออกประตูที่ลูกค้าแทงเลี่ยม เจ้ามือใช้ ๒ ต่อ ถ้าออกประตูที่แทงติดไว้ ไม่ได้ไม่เสีย ถ้าออกประตูอื่นนอกจากที่แทงไว้ เจ้ามือกิน.
สลากกินรวบน. การพนันเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งที่ผิดกฎหมาย เจ้ามือรับแทงตัวเลขซึ่งใช้ตัวเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลเลขท้ายสองตัว สามตัว ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวเลขถูกรางวัล ถ้าผู้เล่นแทงถูก เจ้ามือจ่ายเงินให้ตามอัตราที่กำหนดไว้ เช่น เขาถูกสลากกินรวบกินจนหมดตัว, ภาษาปากว่า กินรวบ หวยใต้ดิน หรือหวยเถื่อน
เหม็งน. วิธีแทงโปวิธีหนึ่ง ถ้าลูกค้าแทงเหม็งประตูใด โปออกประตูนั้น เจ้ามือใช้ ๑ ต่อ ถ้าออกข้างเคียงซ้ายหรือขวา เป็นเจ๊า ถ้าออกประตูตรงข้าม เจ้ามือกิน เช่น เหม็ง ๒ ถ้าออก ๒ เป็นถูก ออกหน่วย ออก ๓ เป็นเจ๊า ออกครบ เจ้ามือกิน.
อ๋อ ๑น. ชื่อวิธีแทงโปกำและโปปั่นวิธีหนึ่ง มีถูกประตูเดียว กิน ๓ ประตู คือ ถ้าลูกค้าแทงอ๋อประตูเดียว โปออกประตูที่แทงนั้น เจ้ามือต้องจ่าย ๓ ต่อ ถ้าออกประตูอื่น เจ้ามือกิน, เรียกกิริยาที่แทงเช่นนั้น ว่า แทงอ๋อ.
อา ๓, อ๋าน. วิธีแทงโปวิธีหนึ่ง โดยแทง อา เหม็ง ซั้ว กางปีก ๓ ประตู โปออกประตูใดใน ๓ ประตูนั้น เจ้ามือใช้ ๑ ต่อ ถ้าออกประตูอื่น เจ้ามือกินหมดทั้ง ๓ ประตู.
อีดำอีแดง ๑น. เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ไม้ ๓ อัน ทาสีดำ สีแดง และสีขาว เจ้ามือกำไม้ทั้ง ๓ อันไว้ แล้วใช้ความไวปัดไม้อันหนึ่งลงในกล่อง ให้ลูกค้าแทงสี ถ้าแทงผิดเจ้ามือกิน, ปลาดำปลาแดง หรือ ไม้ดำไม้แดง ก็เรียก.
อีโปง ๒, อีโปงครอบน. เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ถ้วยครอบเบี้ยซึ่งเรียกว่า ลูกอีโปง ลักษณะเป็นลูกบาศก์ หน้าทั้ง ๖ ด้านมีภาพนํ้าเต้า ปู ปลา กุ้ง เสือ ไก่ ให้ลูกค้าแทง ถ้าแทงถูกเจ้ามือใช้ ๓ ต่อ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about you, Max? Have one on me.แล้วนายล่ะเเม็กซ์ให้ฉันเลี้ยงเองนะ ฉันว่าฉันพอจะเป็นเจ้ามือไหว Rebecca (1940)
He'd give hundreds to the dealers and the guys who ran the games.เขาให้หนึ่งร้อยกับเจ้ามือ และอีกหนึ่งร้อยกับเด็กแจกไพ่ Goodfellas (1990)
Do you want me to work as a bookie's clerk?คุณต้องการให้ฉันไปทำงาน เป็นพนักงานของเจ้ามือรับแท? In the Name of the Father (1993)
Today, this sis will pay for everything.วันนี้พี่สาวเป็นเจ้ามือเองน้า. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Small blind, big blind.ลูกมือ เจ้ามือ Casino Royale (2006)
High card for dealer position.เจ้ามือพร้อมแจกไพ่แล้วครับ Casino Royale (2006)
It's no big deal.ไม่หรอกน่าเจ้ามือใหญ่ The Lake House (2006)
That's how he pays off his debts to the bookie.มันเป็นวิธีที่จ่ายหนี้ให้เจ้ามือรับแทง The Damage a Man Can Do (2008)
And the big blind...และแล้วเจ้ามือ... You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Halt, assassinหยุดนะ เจ้ามือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
Last month, there were independent wire services letting bookies know who won the third race at Sportsman's Park, เดือนที่แล้วมีศูนย์โทรศัพท์แจ้งให้เจ้ามือรู้ว่า ใครชนะม้าเที่ยวสามที่สปอต์แมน พาร์ค Public Enemies (2009)
Sorry, H, but the new guy buys the next round.เสียใจด้วยเอช สมาชิกใหม่เป็นเจ้ามือรอบหน้า Hostile Takeover (2009)
Double the guards. I want this assassin intercepted before he reaches Camelot.เพิ่มจำนวนเวรยามเป็นสองเท่าข้าต้องการ จับเจ้ามือสังหารนี่ให้ได้ก่อนที่มันจะมาถึงคาเมลอท The Once and Future Queen (2009)
Your blade won't be enough, assassin.ดาบสั้นแค่นั้นคิดว่าจะทำอะไรข้าได้หรอ เจ้ามือสังหาร Assassin's Creed: Lineage (2009)
The brokers to ease suspicion.เจ้ามือไม่มีข้อสงสัย The Thing in the Pit (2010)
I'm starting to think our favorite archer isn't all green.ฉันเพิ่งคิดออกว่า /Nเจ้ามือธนูของเราไม่ได้แต่งตัวชุดเขียวทั้งชุด Disciple (2010)
Well, I recently checked the odds with my Vegas bookie, who told me that you're 40-1 underdogs at Regionals.ฉันถามเจ้ามือในเวกัส อัตราต่อรองแค่ 40-1 ว่าพวกเธอจะชนะ Funk (2010)
You got the funds?นายเป็นเจ้ามือเลี้ยงได้ไหม Más (2010)
Oh, I got the funds.โอ้ ฉันเป็นเจ้ามือ Más (2010)
He paid for your school, got you a job equal to your talents, protected you along the way.เขาจ่ายเงินให้คุณเข้าเรียน หางานที่เหมาะกับ ความสามารถพิเศษของคุณ ปกป้องคุณอยู่ตลอดเวลา เขาคือเจ้ามือใหญ่ The Negotiation (2010)
Yeah, the big guy. He's the boss.มีสิ เจ้ามือใหญ่ เขาเป็นเจ้านาย The Negotiation (2010)
Big guy.เจ้ามือใหญ่ The Negotiation (2010)
Does big guy have a name?เจ้ามือใหญ่มีชื่อรึเปล่า? The Negotiation (2010)
I just--I just told you his name. His name is big guy.ผมก็บอกชื่อของเขากับคุณไปแล้ว ชื่อเขาคือเจ้ามือใหญ่ The Negotiation (2010)
Yeah. Yeah. Ah.ใช่ ใช่ อ้าเป็นเจ้ามือใหญ่ The Negotiation (2010)
Ah. Big guy.ใช่ เจ้ามือใหญ่ ใช่ The Negotiation (2010)
Maybe Gabriel's "big guy" can give us a lead on Simon.ในบางที่ "เจ้ามือใหญ่" ของเกเบรียล อาจให้แบะแสเรื่องไซม่อนกับเราได้ The Negotiation (2010)
Just play along. We're after the big guy, okay?ยอมเล่นด้วย แค่เล่นเกมด้วย เรากำลังตามล่าเจ้ามือใหญ่ โอเค? The Negotiation (2010)
Just like our assassin.เช่นเดียวกับเจ้ามือสังหาร Death Trap (2010)
If it's not getting in the way, I'd like to treat you all to a meal.จะเป็นไรมั้ย ถ้าผมจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวพวกคุณ ได้มั้ยครับ Episode #1.3 (2010)
All the victims were shot by the shooter's gun, and no stray bullets from Morgan or Quinn.พบว่าเหยื่อถูกยิงโดยเจ้ามือปืนนั่น และไม่มีใครโดนลูกหลง จากปืนของมอร์แกนหรือควินน์ Once Upon a Time... (2011)
Uh, well, we weren't getting any traction with the shooter, so Castle suggested we check outเอ้อ, คือ, เราตามรอยเจ้ามือปืน ไม้ได้เลย ดังนั้นแคสเซิลแนะให้เราเช็คจาก Rise (2011)
I am a just God.ข้าคือพระเจ้ามือใหม่ Meet the New Boss (2011)
You got grabbed up moving paper for a Chinatown bookie.นายถุกจับข้อหาเดินโพยให้ เจ้ามือในไชน่าทาวน์ Kick the Ballistics (2011)
Everybody thinks they can beat the house.ใครๆก็คิดว่าจะชนะเจ้ามือได้ Heartbreak Hotel (2011)
So here he is, parting ways with the pit boss at one of the tables.เขาอยู่นี่ครับ กำลังเดินผ่านเจ้ามือ โต๊ะนึงไป Heartbreak Hotel (2011)
Apparently this guy's a bookie, too.เห็นได้ชัดว่าชายคนนี้ เป็นเจ้ามือรับแทง The Bittersweet Science (2011)
Maybe someone knew he robbed a bookie, so they came here and robbed him.ใครบางคนอาจจะรู้ว่า เขาปล้นเจ้ามือรับพนัน พวกเขาเลยมาที่นี่ และชิงทรัพย์เขา The Bittersweet Science (2011)
Maybe Tony didn't kill the bookie.บางทีโทนี่อาจจะไม่ได้ฆ่า เจ้ามือ The Bittersweet Science (2011)
Hey, you should let Caffrey throw the bachelor party.นี่ คุณน่าจะให้แคฟฟรีย์ เป็นเจ้ามืองานเลี้ยงสละโสดนะ Pulling Strings (2012)
Um, one of my dealers- - Bronco.หนึ่งในเจ้ามือของฉัน--บรองโค่ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
Maybe it was to meet his gambling contacts.เขาอาจมาเจอเจ้ามือพนันก็ได้นะ An Embarrassment of Bitches (2012)
Dealer shows 21.เจ้ามือได้ 21 Snake Eyes (2012)
21 for the house.เจ้ามือได้ 21 Snake Eyes (2012)
The house always wins.เจ้ามือชนะเสมอ Snake Eyes (2012)
If we've got a shooter still out there and the guy he's after is still alive, he's gonna try again.ถ้าหากมือปืน ยังอยู่ข้างนอกนั่น และคนที่เจ้ามือปืนตามล่า ยังมีชีวิตอยู่ มันต้องพยายามทำอีกครั้ง Cat and Mouse (2012)
His bookie gave us the name of a couple local guys he introduced Arndt to, and we're checking it out.เจ้ามือของเขาให้ชื่อของคน ในท้องถิ่นมา 2 คนที่เขา แนะนำอาร์นด์ให้ และเรากำลังตรวจสอบอยู่ Many Happy Returns (2012)
His bookie.พวกเจ้ามือ The Gunk in the Garage (2012)
Either a loan shark or a bookie did this.ทั้งเจ้าหนี้เงินกู้และเจ้ามือพนัน ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้น The Gunk in the Garage (2012)
Any idea where we can find the bookie?พอจะรู้มั๊ยว่าจะไปหาเจ้ามือได้ที่ไหน The Gunk in the Garage (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้ามือ[jaomeū] (n) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)  FR: croupier [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banker(n) เจ้ามือ, See also: เจ้ามือการพนัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banker(แบง'เคอร์) n. นายธนาคาร, เจ้ามือbanking การธนาคาร
bookie(บุค'คี) n. คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า, Syn. bookmaker
bookmakern. คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า, See also: bookmaking n. การทำหนังสือ
welsh(เวลช, เวลชฺ) vi. โกงหนี้, ไม่ใช้หนี้, ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา, See also: welsher n. คนโกงหนี้, เจ้ามือรับแทงม้าที่โกง, Syn. welch

English-Thai: Nontri Dictionary
bookie(n) คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า
bookmaker(n) คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า
dealer(n) พ่อค้า, ผู้จำหน่าย, นักธุรกิจ, ผู้ติดต่อ, เจ้ามือ, ผู้แจกไพ่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top