Search result for

*เงียบงัน*

(38 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เงียบงัน, -เงียบงัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงียบงัน[V] be silent, See also: be quiet, be still, be speechless, Syn. เงียบ, เงียบกริบ, เงียบเชียบ, นิ่งเงียบ, Ant. อื้ออึง, เอิกเกริก, เสียงดัง, Example: บรรดาคนงานเจ็ดแปดคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับทอนเงียบงันกันไปเป็นครู่ใหญ่ แล้วจึงเริ่มตื่นตัวอีกครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stupor๑. (จิตเวช.) อาการเงียบงัน๒. ภาวะกึ่งโคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stuporous๑. -เงียบงัน๒. -กึ่งโคม่า [มีความหมายเหมือนกับ semicomatose] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# I hear the drums echoing tonight # # but she hears only whispers of some quiet conversation ## ฉันได้ยินเสียงกล้องสะท้อน, คืนนี้ # # แต่เธอได้ยินเพียงเสียงกระซิบ ของบทสนทนาที่เงียบงันChuck Versus the Best Friend (2009)
i am the swift uplifting rush of quiet birds in circled flight.เราเป็นฝูงนกที่ลุกขึ้นรีบเร่งหากิน โดยเสียงนกร้องที่เงียบงัน Desert Cantos (2009)
Space is disease and danger, wrapped in darkness and silence.อวกาศมีเชื้อโรคสุดอันตราย โอบล้อมด้วยความมืดแสนเงียบงัน Star Trek (2009)
Ever-so quietly,ทุกอย่างช่างเงียบงัน ไปเสียหมด In This Home on Ice (2010)
At work I'm cold and I'm distant, and then I come home, and you and I-I y to come home to.ที่ทำงานฉันสงบนิ่งเงียบงัน - และตอนที่ฉันกลับมาถึงบ้าน และคุณกับฉันก็-- - ผมก็กลับมาบ้านด้วย Revelation Zero: Part 1 (2010)
"A cool breeze and gentle rain do little to silence Robert's beating heart."สายลมอันเยือกเย็นและสายฝนอันแผ่วบาง กระทบจังหวะหัวใจอันเงียบงันของโรเบิร์ต" Reflection of Desire (2010)
♪ Hush, hush, the world is quiet. ♪โลกใบนี้มันช่างเงียบงัน Sexy (2011)
Enjoying the eavesdropping afforded me by the Swiss-timepiece regularity and utter silence of my 2:00 p. m. ninja poops.ความสนุกสนานจากการแอบฟัง เกิดจาก ความสม่ำเสมอของนาฬิกาสวิส และความเงียบงัน The Sue Sylvester Shuffle (2011)
I don't believe the life of the silent sisters is for you.ข้าไม่คิดว่าชีวิตของ เหล่าซิสเตอร์ผู้เงียบงันเหมาะกับเจ้า Baelor (2011)
♪ It's just a noisy hall where there's a nightly brawl ♪มันก็แค่ห้องโถงที่เงียบงัน ที่มีการทะเลาะกันยามค่ำคืน Swan Song (2012)
♪ My silent little room is growing dim ♪ห้องเล็กๆอันเงียบงันของฉันเริ่มสลัว Enemy (2013)
(Emily) A guilty heart is silent--หัวใจที่ผิดบาปมันช่างเงียบงัน-- Confession (2013)
Now, it's just... it's just silence.ตอนนี้มันแค่ ความเงียบงัน Son of Man (2014)
So many years up there, alone, silent, building momentum until it chose to make its mark on Earth.หลายปีผ่านมาโดดเดี่ยว เดียวดาย เงียบงัน เกิดโมเมนตั้มกระทั่งมันเลือกประทับตราไว้บนโลก Spectre (2015)
If it please Your Grace, he has taken a holy vow of silence.เขาได้ปฏิญาณตนว่าจะเงียบงัน Mother's Mercy (2015)
Little town It's a quiet villageอยู่มานานที่หมู่บ้านอันเงียบงัน Beauty and the Beast (2017)
"But in that solemn silence is heard the whisper..."แต่ในความเงียบงันนั้นมีเสียงกระซิบ... Beauty and the Beast (2017)
Manderley, secretive and silent.เเมนเดอเลย์-- ลึกลับเเละเงียบงัน Rebecca (1940)
A land sereneณ ดินแดนที่เงียบงัน Labyrinth (1986)
- The Luthors wrote the book on uncomfortable silences.นายรู้ได้ยังไงกัน? ลูเธอร์เขียนหนังสือ.. เกี่ยวกับความลำบากบนความเงียบงัน Hothead (2001)
Finally, after a year of silence, he decided to put it all behind him and start a new life.ในที่สุด หลังจากหนึ่งแห่งความเงียบงัน เขาตัดสินใจที่จะทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ The Notebook (2004)
"The mass of men lead lives of quiet desperation,"บุรุษเกือบทั้งหล้า ปล่อยให้ชีวิตมันอยู่กับความสิ้นหวังที่เงียบงัน Shall We Dance (2004)
Maybe the desperation can't be quiet anymore,บางทีความสิ้นหวังนั้น/Nอาจไม่สามารถทนเก็บเงียบงันต่อไปได้ Shall We Dance (2004)
* When the night is * silent and calm* ในยามค่ำคืน * ที่เงียบงันและสงบ Love So Divine (2004)
- Last night, I sought to end that silence.- เมื่อคืนนี้, ผมพบจุดจบแห่งความเงียบงันนั้นแล้ว. V for Vendetta (2005)
# Who cleared the static and made it sing? #ใครเป็นคนหยุดความเงียบงัน แล้วทำให้มันร้อง? Teeth (2007)
"Even as solitude grows silently in the heart"ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ Namastey London (2007)
Even as solitude grows silently in the heart...ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ Namastey London (2007)
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง Spider Lilies (2007)
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง Spider Lilies (2007)
And the distance causes only silenceและความห่างไกล มีผลแค่เพียงความเงียบงัน Once (2007)
Silence fills my heartความเงียบงันเข้าปกคลุมในหัวใจ Like Stars on Earth (2007)
Like the notes of a flute in the quiet of a groveเป็นโน้ตขลุ่ยในผืนป่าที่เงียบงัน Like Stars on Earth (2007)
It's the other stories, the ones that begin with dark and stormy nights and end in the unspeakable..แต่มันเป็นอีกเรื่องนึง เรื่องที่เริ่มต้นด้วยคืนที่มีพายุและจบลงด้วยความเงียบงัน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top