ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เฆี่ยน*

   
188 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เฆี่ยน, -เฆี่ยน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฆี่ยน[V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. ตี, เฆี่ยนตี, Example: แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับไปอดอาหารและเฆี่ยนตีเขาก็จะไม่บอกความลับของชาติ, Thai definition: ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ
เฆี่ยนตี[V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. เฆี่ยน, ตี, Example: เขาเฆี่ยนตีคนใช้ราวกับเป็นทาสในเรือนเบี้ย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฆี่ยนก. ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ
เฆี่ยนเร่งความเร็ว เช่น เฆี่ยนมาด้วยความเร็ว ๑๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง, เอาชนะคู่แข่งขันอย่างขาดลอย เช่น เฆี่ยนฝ่ายตรงข้าม ๓ เกมรวด.
คว่ำหลังก. จับควํ่าเพื่อเฆี่ยน.
จารีตนครบาลน. วิธีไต่สวนพิจารณาคดีนครบาลซึ่งเป็นคดีโจรผู้ร้ายหรือคดีที่มีโทษหลวง เมื่อคนร้ายจนต่อพยานหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ยอมรับสารภาพ โดยให้ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น เฆี่ยน แต่ไม่ให้ถึงแก่ชีวิต.
ดื้อไม้ก. รู้สึกชาชินต่อการถูกตีหรือถูกเฆี่ยน (ใช้แก่เด็ก) เช่น เด็กคนนี้ดื้อไม้ ตีไปก็เท่านั้นไม่เคยหลาบจำ.
ถูก ๑เป็นกริยาช่วยแสดงว่าประธานของประโยคเป็นผู้ถูกทำ (มักใช้ในข้อความที่ทำให้ผู้ถูกทำเดือดร้อนหรือไม่พอใจ) เช่น ถูกเฆี่ยน ถูกลงโทษ.
ทวน ๒เฆี่ยนตีด้วยลวดหนัง.
ที ๑ใช้เป็นลักษณนามบอกจำนวนครั้ง เช่น เฆี่ยน ๓ ที นาฬิกาตี ๕ ที.
นี่คำประกอบท้ายคำเพื่อเน้นความหมาย เช่น เดี๋ยวเฆี่ยนเสียนี่.
แนวน. สิ่งที่มีลักษณะเป็นแถว เช่น แนวสน แนวรั้ว หรือเป็นเส้นเป็นทางยาวไป เช่น ถูกเฆี่ยนเป็นแนว, โดยปริยายหมายถึงลักษณะเช่นนั้น เช่น แนวความคิด แนวนโยบาย.
เบาไม้ก. ไม่ค่อยถูกเฆี่ยนถูกตี (ใช้แก่เด็ก) เช่น เด็กคนนี้เบาไม้ไปหน่อย จึงไม่ค่อยเชื่อฟัง.
โบย ๑ก. เฆี่ยนด้วยหวายเป็นต้นเป็นการลงโทษ.
ยก ๒กำหนดเวลาระยะหนึ่ง ๆ หรือจำนวนหนึ่ง เช่น มวยยกหนึ่งกำหนด ๒-๓ นาที เฆี่ยนยกหนึ่งกำหนด ๓๐ ที
ระสะเก็ดว. เรียกอาการลงโทษเฆี่ยนหลังซํ้าแผลเก่าที่ตกสะเก็ดแล้ว ว่า เฆี่ยนระสะเก็ด, โดยปริยายหมายความว่า พูดตำหนิซํ้าแล้วซํ้าอีก.
เราะสะเก็ดก. เฆี่ยนซ้ำตรงรอยแผลเดิมที่ตกสะเก็ดเพราะถูกเฆี่ยน เช่น ถ้าทำผิดอีก จะถูกเราะสะเก็ด.
ลงเฆี่ยน เช่น ลงไม้ เอาหวายลงหลัง
ลงโทษก. ทำโทษเช่นเฆี่ยน จำขัง ปรับเอาเงิน เป็นต้น.
ลงไม้ก. เฆี่ยนด้วยไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A poorly made bed means twenty baton blows.ถ้าไม่เก็บที่นอน อาจโดนเฆี่ยน 20 ครั้ง Night and Fog (1956)
But if we do find that kid's body over in South Harlow, they'll know we didn't go to the drag races.แต่ถ้าเราพบศพเด็กนั่นก่อน ที่เซ้าท์ฮาร์โลว พวกเขาก็จะรู้ว่า เราไม่ได้ไปแข่งขันข้ามคืน เราจะโดนเฆี่ยน Stand by Me (1986)
My dad will hide me anyway, but hell, it's worth a hiding.ยังไงพ่อก็เฆี่ยนฉันอยู่ดี แต่ให้ตายสิ ถึงเฆี่ยนก็คุ้มว่ะ Stand by Me (1986)
Don't come back, or I'll thrash you!อย่ากลับมานะ, ไม่งั้นฉันเฆี่ยนเธอแน่ ! Cinema Paradiso (1988)
Send your father home to whip you!ส่งพ่อแกกลับมา เพื่อเฆี่ยนแกซะก็ดี ! Cinema Paradiso (1988)
The Count will have us tarred and feathered.ท่านเคานต์จะต้องจับเราไปเฆี่ยนแน่ Mannequin: On the Move (1991)
Could you whip me with this one?ช่วยเฆี่ยนฉันด้วยไอ้นี่จะได้มั้ย ? Visitor Q (2001)
Go on please, whip me as hard as you like.ได้โปรดเอาเลย, เฆี่ยน ฉันให้แรงที่สุดเท่าที่เธอทำได้. Visitor Q (2001)
Man, I clobbered that thing.นี่ ฉันเฆี่ยนเกมส์นี้ / อย่างแรงเลย The Notebook (2004)
Let's be honest. We're headed for a huge butt-whupping.เรากำลังจะเอาก้นไปเสี่ยงให้เขาเฆี่ยนนะ Robots (2005)
They're headed for a huge butt-whupping.พวกเขากำลังจะเอาก้นไปให้เขาเฆี่ยน Robots (2005)
Did I miss the butt-whupping?ฉันมาไม่ทันตอนเฆี่ยนก้นรึเปล่า Robots (2005)
Then stop beating them.งั้นก็หยุดเฆี่ยนพวกเขาซะ Letters from Iwo Jima (2006)
So dont you go trespassing there or its a good whipping for you...ฉนั้นอย่าได้ล่วงล้ำ ไม่อย่างนั้นจะโดนเฆี่ยนแน่ ไม่เธอ... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'm gonna crack you in a way you'll...เดี๋ยวแม่จะเฆี่ยนให้หลังลาย Escape from Dragon House (2008)
After knowing what my brother had done, my father punished him with a switch.หลังรู้เรื่องที่พี่ชายข้าทำไป พ่อก็ลงโทษเขาด้วยการเฆี่ยน Iljimae (2008)
Don't make me come down there and whip your Cyclops ass!อย่าให้ฉันต้องลงไปข้างล่าง แล้วเฆี่ยนก้นไซคลอปของแกนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Because of that beating.เพราะการเฆี่ยน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
His father beat the hell out of him over that wine.พ่อของเขาเฆี่ยนตีปีศาจกระหายไวน์ให้ออกไปจากตัวเขา Doubt (2008)
You horsewhipped the woman he loves.เธอเฆี่ยนผู้หญิงของมัน The Price (2008)
Now, point me in his direction before I have you flogged.ทีนี้ ก็บอกมาสิว่า เขาอยู่ที่ไหน ก่อนที่ฉันจะเฆี่ยนนาย Centurion (2010)
I suggest you get down off that horse and give me your message before I have you flogged!นายลงมาจากม้านั่น แล้วเอาสารที่ว่ามาให้ฉันดีกว่า ก่อนที่ฉันจะเฆี่ยนนาย Centurion (2010)
Cane and whip do not wash. It is an animal, is better to send him mine!ตีมันเฆี่ยนมัน อย่าไปเตือนมันก่อน มันก็แค่สัตว์ Sacramentum Gladiatorum (2010)
A switch is a stick she can use to whup you with.สวิทช์คือไม้เรียวที่ท่านจะเอามาเฆี่ยนคุณ Basic Genealogy (2010)
This is real life. My nana's gonna whup you.นี่คือชีวิตจริง และย่าจะเฆี่ยนคุณจริงๆด้วย Basic Genealogy (2010)
Thunderstruck, certainty of retributionต้องถูกลงโทษเฆี่ยน 500 ที 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
The can of whup ass I ought to open on you.ฉันควรจะเฆี่ยน พวกนายนะเนี่ย My Heart Will Go On (2011)
What would you have me do, whip her through the streets?เจ้าจะให้ข้าทำอย่างไร เฆี่ยนนางไปตลอดทางเรอะ The Kingsroad (2011)
I blamed a squire.ข้าโทษเด็กรับใช้แทน เด็กนั่นโดนเฆี่ยนตี A Golden Crown (2011)
bondage stuff.แส้เฆี่ยนพวกเนี้ย Bad in Bed (2011)
My leige and innocent wife, being lashed to rear and set aflame!เมียผู้บริสุทธิ์และไร้เดียงสาของข้า ต้องถูกเฆี่ยนตีและถูกจับเผาไฟ Conan the Barbarian (2011)
Who drives us mad lashes us with whips and crowns us with victory when we survive the impossible?ใครทำให้เราบ้า เฆี่ยนตีเราด้วยแส้ และมอบมุงกุฏแห่งชัยชนะให้แก่เรา เมื่อเรารอดชีวิต Sucker Punch (2011)
It'll be two hours before it's back online.ให้ชั่วโมงเดียว เอาแส้เฆี่ยนมันเข้าไปสิ Dark Shadows (2012)
I would hit you so fucking hard.ฉันจะเฆี่ยนให้หนักมือเลย Deadfall (2012)
And they good at it too. You won't bleed out.ถ้าเขาเห็นแกทำงานดี แกจะไม่โดนเฆี่ยน Django Unchained (2012)
Yet Doctore provides only lash and rod as reward.แต่ท่านกลับให้รางวัลข้าโดยการเฆี่ยน A Place in This World (2012)
Look, Iris, three whacks from that, I'll be OKฟังนะไอริส เฆี่ยนแค่สามที ผมทนได้ Would You Rather (2012)
Would you rather... stab Lucas, the man who just whipped you,ถ้าคุณต้องเลือก... แทงลูคัส คนที่เพิ่งเฆี่ยนคุณไปเมื่อกี๊ Would You Rather (2012)
Yeah, fucking whip.เออ เฆี่ยนมาเลย Would You Rather (2012)
We can't really hit him anymore, can we?เราจะเฆี่ยนเขาอีกไม่ได้แล้ว Would You Rather (2012)
She couldn't whip Travis even if she wanted to.เธอไม่มีทางเฆี่ยนทราวิสได้ ถึงจะอยากก็เถอะ Would You Rather (2012)
Finish off Travis here or... stab Lucas.เฆี่ยนทราวิสซะให้จบๆ หรือ... จะแทงลูคัส Would You Rather (2012)
And I am a champion who can whip that squad of pear-shaped teens into shape.และฉันเป็นแชมเปียนที่สามารถเฆี่ยนกลุ่ม วัยรุ่นผิดปกติให้เป็นรูปเป็นร่าง Big Brother (2012)
I'll have them flogged in the square. but there is no servant alive that can bring me what I want.ข้าจะสั่งเฆี่ยนพวกนั้นที่ลาน ขอบคุณ ใต้เท้า ท่านเป็นเจ้าบ้านที่ดียิ่ง แต่ไม่มีคนรับใช้คนใดที่สามารถ นำสิ่งที่ข้าต้องการมาให้ได้ The Old Gods and the New (2012)
I'll whip every man here until I have both those boys in hand.ข้าจะทุบตี พวกมันจนกว่าจะเจอ ข้าจะเฆี่ยนคนทุกคน A Man Without Honor (2012)
Somebody bashed you?มีคนเฆี่ยนเธอ Episode #1.2 (2012)
Jim Vance beat me like I was a mule. Or worse.จิม แวนซ์เฆี่ยนฉันเหมือนฉันเป็นลา หรือแย่ยิ่งกว่า Episode #1.2 (2012)
He locked her in a tower and sent in clerics to cleanse her soul with scourges and flaying.เขาขังนางบนหอคอย และให้นางบวชเพื่อชำระล้างจิตวิญญาณของนาง ด้วยการเฆี่ยนตีและถลกหนัง Skin Deep (2012)
Can't make the welts go away, but I can make you forget you had 'em.ฉันทำให้รอยเฆี่ยนตีพวกนั้นหายไปไม่ได้หรอก แต่ทำให้นายลืมความเจ็บปวดไปได้แล้วกัน Welcome to Briarcliff (2012)
They get a piece of candy, you get another five welts on your ass.เพราะจะได้ลูกอม แล้วนายจะโดน เฆี่ยนที่ก้นอีกห้าที มันเป็นกฎน่ะ Welcome to Briarcliff (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: defeat ; beat   FR: battre ; défaire (litt.)
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat[VT] ตี, See also: เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน
cat[VT] เฆี่ยนด้วยแส้
flagellate[VT] เฆี่ยนตี (เพื่อจุดประสงค์ทางเพศหรือศาสนา), Syn. whip, scourge, lash
flog[VT] เฆี่ยน, See also: โบย, ฟาด, Syn. whip, beat, lash, Ant. defend, protect
hiding[N] การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหวด, Syn. beating, flogging, thrashing
lam out[PHRV] ตีอย่างแรง, See also: หวด, เฆี่ยน, Syn. hit out, kick out, lash out, strike out
lash against[PHRV] หวด, See also: เฆี่ยน, ตีอย่างแรง
lace[VT] เฆี่ยนให้เป็นแนว (คำไม่เป็นทางการ), See also: เฆี่ยน, Syn. lash, beat, thrash
lash[N] การเฆี่ยน, See also: การโบย, การตี, การหวด, Syn. stroke, blow
lash[VT] เฆี่ยน, See also: ฟาด, ตี, หวด, โบย, Syn. beat, hit, strike
lash[N] สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน, See also: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด, การเหน็บแนม, Syn. severe scolding, verbal attack
lashing[N] การเฆี่ยน, See also: การโบย, การด่าอย่างเจ็บแสบ, Syn. beating, thrashing
lick[VT] ตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: เฆี่ยน, ต่อย, ทุบ, โบย, Syn. hit, beat
licking[N] การตี, See also: การเฆี่ยน, การหวด, Syn. whipping
paddle[VT] ตี, See also: หวด, ฟาด, เฆี่ยน, Syn. spank, beat
quirt[VT] เฆี่ยนด้วยแส้, See also: โบยด้วยแส้, ลงแส้, Syn. whip
scourge[VT] หวด, See also: เฆี่ยน, โบย, Syn. whip, hit
strap[N] แส้หนัง, See also: แส้เฆี่ยน
strap[VT] เฆี่ยนด้วยสายหนัง
stripe[N] การโบย, See also: การตี, การเฆี่ยน, Syn. blow, clout
switch[N] ไม้เรียว, See also: ไม้ยางสำหรับเฆี่ยนตี, Syn. stick, rod, cane
thong[VT] เฆี่ยนหรือรัดด้วยสายหนัง
thrash[VT] เฆี่ยน, See also: หวด, โบย, ฟาด, Syn. beat
thrash[N] การเฆี่ยน, See also: การหวด, การโบย, การฟาด, Syn. beat
thresh[VT] เฆี่ยน, See also: ฟาด, หวด, โบย
thwack[VT] หวด, See also: ฟาด, เฆี่ยน
thwack[VI] หวด, See also: ฟาด, เฆี่ยน
trounce[VT] เฆี่ยนตี, See also: โบย
wale[N] รอยนูนบนผิวหนังที่เกิดจากการเฆี่ยนตี, See also: แนวแส้, Syn. weal, welt, wheal
wale[VT] ทำให้เกิดรอยนูนบนผิวหนังโดยการเฆี่ยนตี
wallop[N] การตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหวดอย่างแรง, การเฆี่ยนอย่างแรง
walloper[N] ผู้ตีหรือเฆี่ยนอย่างแรง, Syn. walloper
walloping[N] การตีหรือเฆี่ยนเสียงดัง
weal[N] รอยเฆี่ยน, See also: รอยแส้หรือหวาย, รอยโบย, Syn. wale, welt, wheal
welt[N] รอยแนวยาวบนผิวหนัง (เกิดจากการเฆี่ยนตี), Syn. wale, weal, wheal
welt[VT] เฆี่ยนอย่างแรง, See also: หวดอย่างแรง, Syn. flog, lash, whip
whale[VT] ตี, See also: หวด, เฆี่ยนอย่างรุนแรง, Syn. beat, thrash, whip
wheal[N] รอยแดงบนผิวหนัง (เช่น ที่เกิดจากการเฆี่ยน), See also: รอยเฆี่ยน, Syn. wale, weal, welt
whip[VT] หวด, See also: โบย, ลงแส้, ตี, เฆี่ยน, Syn. beat, lash, thrash
whip[N] แส้, See also: เครื่องมือสำหรับเฆี่ยน, การโบย, การลงแส้, การฝึกอย่างเข้มงวด
whip[N] การโบย, See also: การหวด, การลงแส้, การตี, การเฆี่ยน
whipper[N] ผู้หวด, See also: ผู้โบย, ผู้ตี, ผู้เฆี่ยน, ผู้ลงแส้
whup[VT] เฆี่ยน (คำนี้ใช้ทางใต้ของสหรัฐอเมริกา), See also: ตีอย่างแรง, Syn. whip
wear out[PHRV] ตี, See also: ตบ, เฆี่ยน, ฟาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
bullwhack(บูล'แวค) {bullwhacked,bullwhacking,bullwhacks} n. แส้. vt. เฆี่ยนด้วยแส้
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้
flail(เฟลลฺ) n. ไม้นวดข้าว,ไม้ตี,ดิ้ว,เครื่องกวาดทุ่งระเบิด. vt. ตำด้วยไม้นวดข้าว,ตี,เฆี่ยน vi. ยกขึ้นยกลง, Syn. beat
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flog(ฟลอก) {flogged,flogging,flogs} vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,ด่าว่า, See also: floggable adj. flogger n., Syn. beat
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
hiding(ไฮ'ดิง) n. การช่อน,การหลบซ่อน,สถานที่หลบช่อน,การเฆี่ยน, Syn. retreat,flogging
horsewhipn. แส้ม้า. vt. เฆี่ยนด้วยแส้ม้า., See also: horsewhipper n.
lace(เลส) {laced,lacing,laces} n. ลูกไม้,ดิ้น,ดิ้นเงิน,ดิ้นทอง,สายถัก,สายรัดรองเท้า,สิ่งทอลายฉลุ vt. ผูกสาย,รัก,ปัก,ถัก,ประดับด้วยลายลูกไม้,ร้อย,สอด,เฆี่ยนเป็นแนว vi. ผูกด้วยสายรัดรองเท้า,ผูกเชือก,ต่อว่า,โจมตี
lash(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง., See also: lasher n.
lashing(แลช'ชิง) n. การเฆี่ยน,การโบย,การด่าอย่างเจ็บแสบ,การผูกหรือมัดด้วยเชือก,เชือกที่ใช้มัด
lick(ลิคฺ) {licked,licking,licks} vt. เลีย,เลียออก,เลียเกิน,ไฟ (แลบ) ,ตี,เฆี่ยน,ชนะ,มีชัย. ์n. การเลีย,ปริมาณอาหาร ที่เลียกินครั้งหนึ่ง,ปริมาณเล็กน้อย,การตี,การเฆี่ยน,การกระทำอย่างรวดเร็ว. -Phr. (lick and a promise การกระทำอย่างเร่งรีบแบบพอเป็นพิธี), See also: licker n, ดู lick
paddy whack(แพด'ดีแวค) vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,โกรธขึ้นฉับพลัน
padywack(แพด'ดีแวค) vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,โกรธขึ้นฉับพลัน
pummel(พัม'เมิล) vt. ตีหรือเฆี่ยนหรือต่อยหลาย ๆ ครั้ง. n. =pommel (ดู)
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
slash(สแลช) vt.,vi.,n. (การ) เฉือน,ฟัน,ฟันอย่างแรง,แทงอย่างแรง,หวด,สลัดแส้,เฆี่ยน,ตี,ตัดลง,ตัดราคา,ลดราคา,วิจารณ์อย่างรุนแรง n.. การฟัน (เฉือน...) อย่างแรง,รอยฟันที่ลึก,การเย็บเป็นทางยาว,รอยฟัน,บาดแผลที่ฟัน,การตัด,การลด,การเปลี่ยนแปลง,ใบมีดโกน,มีดโกน,เครื่องตัด,
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
swish(สวิช) vi.,vt.,n. (การ,เสียง) เฆี่ยน,หวด,สะบัดแส้,ลงแส้,เกิดเสียงเสียดสีของแพรหรือฝนตก,ไม้นวด,ไม้เฆี่ยน,ไม้หวด,การตีด้วยไม้ดังกล่าว, See also: swisher n.
switch(สวิทชฺ) n. ที่เปิดปิด,หัวเปิดปิด,การเปิดปิด,การเปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยน,สะพานไฟ,ไม้เฆี่ยน,ไม้เท้า,การหวด,การเฆี่ยน vt.,vi. เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,สับเปลี่ยนกระแสไฟ,ฉก,ฉวย,เฆี่ยนหรือหวดด้วยไม้เรียว,หัน,หันเห,แกว่ง,กระดิกหาง., See also: switcher n.
tanning(แทน'นิง) n. การฟอกหนังให้นิ่ม,การเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของผิวหนัง,การที่ผิวหนังคล้ำเมื่อถูกแดด,การเฆี่ยน,การหวด
taw(ทอ) vt. ฟอกหนังให้ขาว (โดยใส่สารส้มและเกลือ) ,ตี,เฆี่ยน,หวด, See also: tawer n.
thong(ธอง) n. สายหนัง,แส้หนัง,สาย. vt. เฆี่ยนหรือรัดด้วยสายหนัง., Syn. strap,strip
thrash(แธรช) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟาด,ทำให้ปราชัยอย่างสิ้นเชิง,ตีพ่ายแพ้,ยกขาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว (ในการว่ายน้ำ) ,แกว่งไปมาอย่างแรง,กวัดแกว่ง,เซไปมาอย่างแรง,นวดข้าว, See also: thrasher n., Syn. beat,flog,flail
thresh(เธรช) vt.,vi.,n. (การ) ฟาดข้าว,นวดข้าว,หวด,เฆี่ยน. -Phr. (thresh out (over) พูดอย่างรุนแรงให้เข้าใจหรือตัดสินใจ)
thwack(ธแวค) vt.,n. (การ) หวด,ฟาด,เฆี่ยน, See also: thwacker n.
trim(ทริม) vt. เล็ม,ขริบ,ตัดแต่ง,ทำให้เสมอกัน,ตีสองหน้า,เลียบฝั่ง,ประดับ,ดุ,ด่า,ตี,เฆี่ยน,ทำให้แพ้. vi. เดินสายกลาง,ทำให้เรือทรงตัว,ปรับใบเรือ,ปรับนโยบาย. n. การเล็ม,การขริบ,การปรับ,การทรงตัวของเรือ,อุปกรณ์,เครื่องแต่งตัว (หรูหรา) ,ของกระจุกกระจิก
trimming(ทริม'มิง) n. สิ่งที่ใช้ตัดเล็ม,เครื่องแต่งตัว,เครื่องประดับ,สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์,เศษหรือกิ่งก้านที่ถูกตัดออกมา,อาหารประกอบ,ฝอย,อุปกรณ์,การตัด,การเล็ม,การดุ,การด่า,การตี,การเฆี่ยน,การพ่ายแพ้
trounce(เทราซฺ) vt. เฆี่ยนหรือโบยตีอย่างแรง,ทำโทษ,ทำให้ปราชัย,ทำให้พ่ายแพ้., See also: trouncing n., Syn. punish,thrash,whip,cane
wale(เวล) n. แผลนูนรอยเฆี่ยน,ลายเส้นเนื้อผ้า vt. ทำให้เกิดแผลนูนหรือลายเส้นดังกล่าว
wallop(วอล'ลัพ) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง,ตีอย่างรุนแรง,ตีพ่ายแพ้ยับเยิน,ควบม้า,อิทธิพลที่มีมาก,ความรู้สึกสนุกหรือเป็นสุข, See also: walloper n.
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being
welt(เวลทฺ) n. แผ่นหนังระหว่างข้างกับพื้นรองเท้า,ขอบเสื้อผ้า,ขอบหนัง สายหนัง,แผ่นไม้หรือโลหะที่ใช้ทาบแนวต่อ,รอยเฆี่ยน,รอยแส้,รอยหวาย vi. เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง, Syn. weal
wheal(วีล) n. แผลไหม้เล็ก ๆ บนผิวหนัง,แผลผื่นคันบนผิวหนัง,รอยเฆี่ยน,รอยโบย,รอยติ, Syn. pimple
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา
whipper(วิพ'เพอะ) n. ผู้ลงแส้,ผู้เฆี่ยน,ผู้โบย,ผู้หวด
yerk(เยิร์ค) vt. ตี,หวด,เฆี่ยน n. การตี,การหวด,การเฆี่ยน, Syn. strike,arouse,excite

English-Thai: Nontri Dictionary
beat(vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
cane(vt) เฆี่ยน,ตี,โบย,ลงแส้,หวด
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
chastise(vi) เฆี่ยน,ลงโทษ,ตี
chastisement(n) การลงโทษ,การสั่งสอน,การเฆี่ยนตี
drub(vt) เฆี่ยน,ตี,หวด
flagellation(n) การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การลงแส้
flog(vt) เฆี่ยน,โบย,ตี,ฟาด,หวด
horsewhip(vt) เฆี่ยนด้วยแส้ม้า
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
lash(vt) เฆี่ยน,หวด,ลงแส้,ฟาด,ตี,ซัด,สะบัด,โบย
lick(n) การเลีย,การเฆี่ยน,การตี
lick(vt) เลีย,ซัด,เฆี่ยน,ทำโทษ,ปรับปรุง,มีชัย,ตี
misuse(n) การใช้ผิด,การทารุณ,การเฆี่ยนตี
misuse(vt) ทารุณ,เฆี่ยนตี,ใช้ผิด
scourge(vt) ทำลาย,ลงโทษ,เฆี่ยน,โบย
slash(n) การฟัน,การเฉือน,การหวด,การเฆี่ยน,การทำให้เจ็บแสบ
slash(vt) ฟัน,เฉือน,หวด,เฆี่ยน,ทำให้เจ็บแสบ
smite(vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ
swish(vi) มีเสียงเฟี้ยว,มีเสียงหวือ,เฆี่ยน,หวด
switch(vt) เปลี่ยน,เฆี่ยน,กระดิก,ฉวย,ฉก,หันเห
thrash(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด
thresh(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด
thwack(vt) เฆี่ยนตี,ฟาด,หวด
wallop(vt) นวด,กลิ้งเกลือก,เฆี่ยน,หวด
welt(n) แผ่นหนัง,รอยเฆี่ยน,แผ่นโลหะ,ผ้าขลิบริม
welt(vt) เฆี่ยน,ขลิบริม,ทาบ,ดาม,หวด
whip(n) ผู้ควบคุมเสียง,การโบย,การเฆี่ยน
whip(vi,vt) ตี,เฆี่ยน,หวด,โบย,รวบรวม,กระตุ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top