ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เครื่องถ่ายเอกสาร*

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครื่องถ่ายเอกสาร, -เครื่องถ่ายเอกสาร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องถ่ายเอกสาร[N] photocopier, See also: photostat, photocopying machine, duplicator, Example: เขาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดความเร็ว 30 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำงานด้วยวิธีการเครื่องการถ่ายภาพ เพื่อทำสำเนาเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่ายสำเนาก. ถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photocopierเครื่องถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copying machinesเครื่องถ่ายเอกสาร [TU Subject Heading]
Polynorborneneยางพอลินอร์บอนีนเป็นยางที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก สามารถเติมสารทำให้ยางนิ่มได้ถึง 150-300 phr ในขณะที่ยางยังคงรักษาสมบัติเชิงกลต่างๆ ได้ดี มีสมบัติเด่นคือ ทนต่อแรงดึงได้ดีแม้ว่ายางจะมีค่าความแข็งต่ำมาก เช่น 15 Shore A นิยมใช้ในการผลิตลูกกลิ้งป้อนกระดาษแบบอ่อนสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
scannerสแกนเนอร์, อุปกรณ์รับเข้าข้อมูล ซึ่งทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยส่งแสงไปที่เอกสารเพื่อให้ตัวรับแสง อ่านเอกสารแล้วเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพดิจิทัล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
his last job before joining defense was fixing office copiers. he's good with hardware, got some Russian.ก่อนหน้านี้ เป็นช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ชำนาญด้านฮาร์ดแวร์ ภาษารัสเซียพอได้ Spies Like Us (1985)
- We already have a supplier.-เรามีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่แล้ว Eiga: Kurosagi (2008)
- Our company is very cheap.-แต่เครื่องถ่ายเอกสารของบริษัทเราถูกมากเลยนะครับ Eiga: Kurosagi (2008)
Our specialty is digital color copy machines.เครื่องถ่ายเอกสารสีของเรานั้นเป็นตัวพิเศษของเราครับ Eiga: Kurosagi (2008)
Sorry, but we already have a supplier. Thank you for coming though. - Kishida?ขอโทษนะครับ, แต่ว่าเรามีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่แล้ว ขอบคุณสำหรับมาครับ Eiga: Kurosagi (2008)
We needed printer paper.พวกเราจำเป็นต้องมีเครื่องถ่ายเอกสาร Pilot (2008)
Uh, toner.เอ่อ ฝากหยิบโทเนอร์เครื่องถ่ายเอกสารแล้วกัน 500 Days of Summer (2009)
The good news is 200 photocopiers that B% R purchased last month.ข่าวดีก็คือเครื่องถ่ายเอกสาร 200 เครื่อง ที่BRสั่งซื้อเมื่อเดือนก่อน Duplicity (2009)
All those copiers you hacked, where is the closest one?เครื่องถ่ายเอกสารใกล้สุดของนายอยู่ไหน Duplicity (2009)
- A copy machine?-เครื่องถ่ายเอกสาร Duplicity (2009)
He had me running all over that goddamn building looking for a copy machine.เขาทำฉันวิ่งพล่านไปทั้งตึก เพื่อหาเครื่องถ่ายเอกสาร Duplicity (2009)
Why do a copy machine salesman, a librarian and a Scottish journalist all decide to get together to shoot themselves?ทำไม.. เซลล์ขายเครื่องถ่ายเอกสาร บรรณารักษ์กับนักข่าวชาวสก๊อต The Gift (2009)
I fix copiers.ฉันซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร The Real Ghostbusters (2009)
And this lovely lass eating a doughnut by the copy machine?และนี่สาวน่ารักที่กินโดนัท ตรงเครื่องถ่ายเอกสาร The Diaper Incident (2010)
Hey, when did we get a new copier?เฮ้ เรามีเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ตั้งแต่เมื่อไรกัน Transformers: Dark of the Moon (2011)
Raise your hand if you had a flying psycho-ninja copier trying to kill you today!ยกมือขึ้นถ้านายโดน ไอ้เครื่องถ่ายเอกสารบินได้ ไล่ฆ่า วันนี้ Transformers: Dark of the Moon (2011)
So if you get creamed by a garage door or crunched by a copy machine, they're the ones who hammer out the details of how you die.เพราะงั้นถ้านายตายเพราะ ประตูโรงรถ หรือถูกรัดคอโดย เครื่องถ่ายเอกสาร พวกหล่อนคือคนวางรายละเอียด ว่านายจะตายยังไง My Heart Will Go On (2011)
Burned by a copy machine?ถูกเครื่องถ่ายเอกสารเผาเหรอ The Penelope Papers (2011)
He knew I xeroxed the quarterlies from my copy-machine code.เขารู้ว่าผมซีร็อกซ์เอกสารพวกนั้น จากรหัสเครื่องถ่ายเอกสารของผม Upper West Side Story (2012)
Pulled it out of the back of a photocopier.ดึงมันออกมา จากด้านหลังเครื่องถ่ายเอกสาร All In (2012)
They've just got a photocopier.มีแค่เครื่องถ่ายเอกสาร Episode #18.3 (2012)
It's not like a normal photocopier. Normally, you select the size.ไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสาร ธรรมดา ที่ปรับเลือกขนาดได้ Episode #18.3 (2012)
You wanna be the copy repair guy, office gofer?ที่คุณอยากจะเป็นต่อไป ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หรือว่าลูกจ้างในสำนักงานล่ะ? Zero Day (2013)
But there is a photocopy machine on the main floor if you want to make copies.ไม่ได้ครับ แต่มีเครื่องถ่ายเอกสาร อยู่ที่ชั้นล่าง In the Blood (2013)
You're going to need a bigger copy machine.คุณต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสาร อันใหญ่ๆแล้วล่ะ In the Blood (2013)
Do you know where the photocopier is? - Yeah.รู้ไหมว่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ไหน Sing Street (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องถ่ายเอกสาร[n. exp.] (khreūang thāi ēkkasān) EN: copier ; copying machine   FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f] ; copieur [m]
เครื่องถ่ายเอกสารระบบไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (khreūang thāi ēkkasān rabop faifā sathit) EN: ?   FR: ?
เครื่องถ่ายเอกสารระบบสอดสี[n. exp.] (khreūang thāi ēkkasān rabop søt sī) EN: ?   FR: ?

English-Thai: Longdo Dictionary
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
photocopier[N] เครื่องถ่ายเอกสาร, See also: เครื่องถ่ายสำเนา
Xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] เครื่องถ่ายเอกสาร
Xerox[N] เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอดลงสู่กระดาษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วนคุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย ดู dot matrix printer เปรียบเทียบ
photo(โฟ'โท) n. =photophotocopier (โฟโทคอพ'พิเออะ) n. เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องถ่ายอัดสำเนา pl. photos)
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top