ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เครื่องจักรกล*

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครื่องจักรกล, -เครื่องจักรกล-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักรกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดเครื่องก. ทำให้เครื่องจักรกลติดหรือเดิน.
น้ำมันเบนซินน. นํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง นำไปใช้โดยทำให้ไอของนํ้ามันผสมกับอากาศเข้าไปจุดระเบิดด้วยประกายไฟฟ้าจากหัวเทียนในเครื่องจักรกลชนิดเผาไหม้ภายใน.
เศษเหล็กน. ชิ้นส่วนของโลหะหรือเครื่องจักรกลเป็นต้นที่ใช้ไม่ได้แล้ว เช่น ซากรถยนต์ที่ถูกชนพังยับเยินถูกขายเป็นเศษเหล็ก.
หุ่นยนต์น. หุ่นที่ทำเป็นรูปคนมีเครื่องกลไกภายใน สามารถทำงานหลายอย่างแทนมนุษย์ได้, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่ทำงานตามที่ถูกสั่งโดยไม่ต้องใช้สมองและไม่มีชีวิตจิตใจดุจเป็นเครื่องจักรกล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mechanical machineเครื่องจักรกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced machine control โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามรหัสคำสั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric machineryเครื่องจักรกลไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Automatic machineryเครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automationการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Cleaning machinery and applianceเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทำความสะอาด [TU Subject Heading]
Effect of automation onผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Electric machineryเครื่องจักรกลไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric machinery indusryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Farm mechanizationการใช้เครื่องจักรกลในไร่นา [TU Subject Heading]
Farm shopsโรงปฎิบัติงานเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Food packaging machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์อาหาร [TU Subject Heading]
Food processing machineryเครื่องจักรกลการผลิตอาหาร [TU Subject Heading]
Food processing machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตอาหาร [TU Subject Heading]
Machineryเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machine designการออกแบบเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machine partsชิ้นส่วนเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machine shopsโรงปฏิบัติงานเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในสถานที่ทำงาน [TU Subject Heading]
Machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Mining machineryเครื่องจักรกลในงานเหมืองแร่ [TU Subject Heading]
Packaging machineryเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Pakaging machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Rubber machineryเครื่องจักรกลที่ใช้ทำยาง [TU Subject Heading]
Textile machineryเครื่องจักรกลสิ่งทอ [TU Subject Heading]
Used machineryเครื่องจักรกลใช้แล้ว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is everything he's used his machines to collect for the last three years, including generators from the city.มันบอกทุกอย่างที่เครื่องจักรกลของเขาไปเอามา ในระยะเวลา 3 ปีมานี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเมืองก็อยู่ในนี้ด้วย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
What about those machines? How do we get past them?แล้วเครื่องจักรกลของพวกมันล่ะ เราจะผ่านมันไปได้ยังไง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Leave the machines to me. Dex, show me what to do.ปล่อยเครื่องจักรกลนั่นให้ผมเอง เด๊กซ์ บอกวิธีจัดการมันมา Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I can talk to machines.ผมคุยกับเครื่องจักรกลได้ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
You can talk to machines?เธอคุยกับเครื่องจักรกลเหรอ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
Water and Power just dug up some old bones out on 44.รถเครื่องจักรกลขุดเจอ ซากกระดูกมนุษย์บนทางหลางหมายเลข44 Old Bones (2008)
Water and Power dug up some old bones this morning.เครื่องจักรกล ได้ขุดเจอซากกระดูกมนุษย์เมื่อเช้านี้ Old Bones (2008)
See the big, heavy machinery?ดูเรื่องสำคัญ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ Emancipation (2008)
Only, instead of mechanical parts, you see, you've got thousands of individual vacuum tubes.เท่านั้นแทนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่คุณเห็น คุณมีหลายพันหลอดสูญญากาศของแต่ละบุคคล Revolutionary Road (2008)
Our world's clock now beats to the rhythm of these indefatigable machines tapping into the pocket of sunlight.ตอนนี้นาฬิกาของโลกเดินเครื่องด้วย เสียงของเครื่องจักรกลอย่างไม่สิ้นสุด กลายเป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์ Home (2009)
Somewhere, buried in this desert, that deadly machine remains.ซักแห่ง. ใต้ทะเลทรายนี้ เจ้าเครื่องจักรกลมหาประลัยนั่น ยังหลับอยู่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
One human cortex, one machine.หนึ่งคือสมองของมนุษย์ หนึ่งเครื่องจักรกล Terminator Salvation (2009)
Which is to say that it wasn't entirely mechanical,ซึ่งนั่นก็แปลว่า มันไม่ใช่สำหรับเครื่องจักรกล Over There: Part 2 (2010)
- So is it a machine?มันเป็นเครื่องจักรกลหรือ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
We're talking siege engines, battering rams, catapults... you made a tough decision.เรากำลังล้อมโจมตีเครื่องจักรกล ต่อสู้่กับพวกเครื่องยิงธนู เครื่องยิงก้อนไฟ พระองค์ย่อมตัดสินใจได้ยาก The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
It's part insect, part machine.ระหว่างแมลงกับเครื่องจักรกล The Penelope Papers (2011)
These are machines.มันคือเครื่องจักรกล John Carter (2012)
No, it's just a machine.ไม่.. มันก็แค่เครื่องจักรกล Oblivion (2013)
Quoth Jefferson: "We have more machinery of government than is necessary."เจฟเฟอสันได้กล่าว่า "เรามี เครื่องจักรกลของรัฐบาลมากเกินความจำเป็น" Blood and Fear (2015)
How is my invincible machine?เครื่องจักรกลที่ไม่มีวันหยุดของข้าเป็นไง? Alice Through the Looking Glass (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engine[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์กลไก, เครื่องยนต์, Syn. generator, machine, motor
mechanical[ADJ] เกี่ยวกับเครื่องจักรกล, Syn. motorized, powered engineering
mechanize[VT] ใช้เครื่องจักร, See also: นำเครื่องจักรกลมาใช้, Syn. equip, industrialize
widget[N] เครื่องจักรกลเล็กๆ ที่ไม่รู้จักชื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
enginery(n) การสร้างกลจักร,เครื่องจักรกล,อาวุธยุทธภัณฑ์
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
mechanical(adj) เหมือนเครื่องจักร,ในทางกลไก,เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
mechanize(vt) ทำอย่างเครื่องจักร,เคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mechanistic (adj) แบบเครื่องจักรกล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バックフラッシュ[bakkufurasshu] การหมุนฟรีของเครื่องจักรกล ต่อเนื่องหลังการจ่ายไฟถูกตัดลง over run
農機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top