Search result for

*เกรงกลัว*

(111 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เกรงกลัว, -เกรงกลัว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรงกลัว[V] revere, See also: be afraid of, scare, fear, Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น
ความเกรงกลัว[N] fear, See also: dread, terror, fright, Syn. ความกลัวเกรง, Ant. ความกล้า, Example: การลงทัณฑ์ช่วยทำให้ผู้ที่ทำผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดอีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกรงกลัวก. กลัว.
แก่นว. ดื้อรั้นซุกซนไม่เกรงกลัวใคร.
ขู่ก. แสดงอาการให้อีกฝ่ายหนึ่งเกรงกลัว เช่น ผู้ใหญ่ขู่เด็ก งูขู่ฟ่อ ๆ.
คร้ามเกรงก. เกรงกลัว.
คุ้มเกรงก. ปกป้องไว้ให้คนอื่นเกรงกลัว.
โจ่งครึ่ม, โจ๋งครึ่ม, โจ่งครุ่มว. ลักษณะเสียงอย่างหนึ่งคล้ายกับเสียงกลองแขกดัง เลยหมายความเลือนไปถึงทำการสิ่งไร ๆ ที่เป็นการเปิดเผย, อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, อย่างไม่เกรงกลัวใคร.
เชือดไก่ให้ลิงดูก. ลงโทษคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นหรือคนกลุ่มอื่นเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าขัดคำสั่ง หรือไม่กล้าทำความผิด.
ปราม(ปฺราม) ก. ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว.
ปากกล้าว. พูดไม่เกรงกลัวใคร.
ย่อแหยง(-แหฺยง) ก. เกรงกลัว.
ยำเกรงก. เกรงกลัวเพราะความเคารพนับถือ, ยำเยง ก็ว่า.
ยิ้มแสยะก. ยิ้มแบะปากแยกเขี้ยวเป็นการขู่ขวัญให้เกรงกลัวหรือขู่ว่าจะทำร้าย.
ละล้าวว. อย่างเกรงกลัว เช่น ไหว้ละล้าว (นิ. นรินทร์).
เลือดเข้าตาก. ฮึดสู้โดยไม่เกรงกลัวเพราะไม่มีทางเลือกหรือเจ็บช้ำน้ำใจเป็นต้น, กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะทนถูกบีบคั้นไม่ไหว.
สะทกสะท้านก. รู้สึกเกรงกลัว, รู้สึกเกรงกลัวจนตัวสั่น, เช่น เขาข่มขู่ฉันเสียจนสะทกสะท้านพูดไม่ถูก เธอตอบคำถามผู้บังคับบัญชาอย่างไม่สะทกสะท้าน.
ห่อไหล่ก. ทำไหล่ทั้ง ๒ ให้คู้เข้าเพราะหนาวหรือเกรงกลัวเป็นต้น.
หิริโอตตัปปะ(หิหฺริโอดตับปะ) น. ความละอายบาปและความเกรงกลัวบาป, ความละอายใจ.
ไหล่ห่อน. ไหล่ที่คู้เข้าเพราะหนาวหรือเกรงกลัวเป็นต้น.
อยู่มือก. เกรงกลัวไม่กล้าฝ่าฝืน, อยู่ในบังคับไม่กล้าฝ่าฝืน.
อยู่หมัดก. เกรงกลัวฝีปากหรือฝีมือ, ยอมอยู่ในอำนาจ.
อุกอาจก. กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด.
โอตตัปปะ(โอด-) น. ความเกรงกลัวบาป, มักใช้เข้าคู่กับคำ หิริ เป็น หิริโอตตัปปะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's the only person who isn't frightened of him.นางเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเกรงกลัวกษัตริย์ The Moment of Truth (2008)
It won't make any difference to Kanen that they're women.เคเน็นก็ไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งผู้หญิง The Moment of Truth (2008)
I've watched you overcome every fear you've ever faced.ข้าประจักษ์แล้วว่าท่านไม่เคยเกรงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใด Excalibur (2008)
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง Portrait of a Beauty (2008)
I'm not afraid of deathหม่อมฉันไม่เกรงกลัวความตาย Portrait of a Beauty (2008)
He must be afraid that this incident was caused by the men who took the Sa Yin Sword.เขาจะต้องเกรงกลัวกับการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จากการที่มีคนเข้าไปนำดาบซายินมา แต่เราไม่เคยทิ้งหลักฐานไว้เบื้องหลัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
And I'm not scared Light my candles#และฉันไม่เคยเกรงกลัว# #จุดไฟที่เทียนของฉัน# Marley & Me (2008)
I'm a God-fearing man.ผมเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้า Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
They're right to be afraid of us.พวกเราทำถูกที่เกรงกลัวการกระทำของเรา Chapter Ten '1961' (2009)
They need to be Terrified.พวกเขาต้องเกรงกลัวเรา Vitamin D (2009)
Someone who's not afraid of power.บางคนไม่ได้เกรงกลัวพลังนั่น Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
No fear.ไม่เกรงกลัว Avatar (2009)
Yes, you're right to be afraid in my presence.ใช่ ถูกแล้วที่เจ้าเกรงกลัว เวลาอยู่ต่อหน้าข้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I'm a God-fearing person.ฉันเมตร คนที่ เกรงกลัวพระเจ้า I Spit on Your Grave (2010)
Fearless, Once Upon a Time, Ip, Iเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเกรงกลัวใคร ยิปกับข้า. Ip Man 2 (2010)
Spoken in hushed whispers of fear and awe.เอ่ยถึงด้วยความเกรงกลัวกระซิบด้วยความหวาดหวั่น Legends (2010)
But they'll learn to fear us, respect us.แต่พวกมันจะเรียนรู้ที่จะเกรงกลัวเรา Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
They think every act of violence is their republic duty.พวกมันคิดว่าการทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม ทำให้พวกเขาน่าเกรงกลัวต่อฝูงชน Widening Gyre (2010)
I mean, it's not like he's scary or anything.หมายถึงเขาไม่ได้ดู เหมือนว่าเกรงกลัวอะไรเลย Revelation Zero: Part 1 (2010)
To fear the length of the bass arm.เกรงกลัวต่อขอบเขตของ แบส Dr. Estrangeloved (2010)
Caroline, we all should be.แคโรไรน์ พวกเราควรเกรงกลัวเธอ Kill or Be Killed (2010)
I see that you've lost none of your audacity.ข้าเข้าใจแล้ว เจ้าไม่เห็น จะเกรงกลัวอะไรเลย The Tears of Uther Pendragon (2010)
People are scared to ride on the train at night and nobody knows where he's going to show up and... everybody knows you can't catch him.ผู้คนต่างเกรงกลัว ที่จะขึ้นรถไฟในเวลากลางคืน และ ไม่มีใครจะรู้ว่า เขาจะโผล่มาเมื่อไหร่... ทุกคนรู้ดีว่า คุณไม่มีทางจับเขาได้ Samaritan (2010)
Your boss scares you, but the police are laughable?เจ้านายทำให้คุณรู้สึกเกรงกลัว แต่กับตำรวจคุณรู้สึกขำขันใช่มั้ย The Fugitive: Plan B (2010)
Or just fearless because you think you cheated death?การที่เธอรอดชีวิตมาได้ เลยทำให้ไม่เกรงกลัวอะไรอีกแล้วเหรอ Episode #1.18 (2010)
I praised you once and there you are going overboard.ฉันเคยชมเธอไปครั้งหนึ่ง เธอก็เลยไม่เกรงกลัวอะไรแล้วสินะ Episode #1.7 (2010)
why should you not be worried about the moon's power?ทำไมพวกเราไม่ต้องเกรงกลัวต่อพลังแห่งดวงจันทร์ ? The Last Airbender (2010)
He does not fear danger.เขาไม่เกรงกลัวต่ออันตราย Immortals (2011)
Fear the bug!จงเกรงกลัวแมลง! Kung Fu Panda 2 (2011)
Courage is daring to do what is right in spite of the weakness of our flesh.ความองอาจคือความไม่เกรงกลัว ที่จะทำในสิ่งที่ถูก แม้เนื้อหนังมังสาจะอ่อนแอ The Help (2011)
Only it's not like the kids are scared of 'em no more.เด็กสมัยนี้มันไม่เกรงกลัวอะไรกันเลย Attack the Block (2011)
A friend who is in awe of your powerful magic. And, uh, I am deeply grateful that you chose me as your conduit.มิตรที่เกรงกลัวในพลังเวทย์ของท่าน ข้าซาบซึ้งที่ท่านเลือกข้าเป็นร่างทรง If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
It is no surprise that people are afraid of the court.ไม่ต้องแปลกใจเลยที่ผู้คนต่างพากันเกรงกลัวศาล Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I have nothing more to fear from this woman.ข้าไม่มีสิ่งใดต้องเกรงกลัวอีกแล้วกับนังคนนี้ Fire and Blood (2011)
It's to perfect. Being to perfect will make others feel threatened.มันสมบูรณ์แบบจัง การเป็นคนสมบูรณ์แบบจะทำ ให้คนอื่นรู้สึกเกรงกลัวนะ Ojakgyo Brothers (2011)
You think I'm not punishing you because I'm afraid of your father?เจ้าคิดว่าที่ข้าไม่ลงโทษเจ้าเพราะเกรงกลัวพ่อของเจ้ารึ? The Duo (2011)
And fearing the power of the weapon they created ... the ruling clergy ordered the priests disbanded.The Church เกรงกลัวพลังที่นำมาซึ่งชัยชนะ นั่นคืออาวุธที่พวกเขาสร้างขึ้น ผู้คุมกฏสูงสุดมีมติให้ยุติบทบาทของเหล่า พรีสท์ Priest (2011)
I'm saying you should be afraid.บอกกำลังบอกให้พวกคุณเกรงกลัวเข้าไว้ Abomination (2012)
Be very afraid.เกรงกลัวไว้ให้มาก Abomination (2012)
You needn't fear me. I'm only trying to help.เจ้าไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวข้า ข้าแค่พยายามจะช่วย The Stable Boy (2012)
I have, but he no longer fears the sword...พยามครับหลวงพ่อ\แต่เขาไม่เกรงกลัวต่อคมดาบอีก... Last Grimm Standing (2012)
Now don't be afraid of the dark.เอาละ อย่าเกรงกลัวความมืดมิด Nor'easter (2012)
We're not afraid.เราไม่เกรงกลัวแต่อย่างใด Nor'easter (2012)
"how fierce we were when we were young, when we were unafraid of coming unhinged.""ว่าเราโหดร้ายขนาดไหนตอนที่เราเป็นวัยรุ่น" "เมือเราไม่เกรงกลัวต่อความวิปริตที่กำลังจะมาอีกแล้ว" Lineage (2012)
How do you expect anyone to fear a King who does not know his own mind?เจ้าจะทำให้ผู้คนเกรงกลัวกษัตริย์ที่ไม่รู้ใจตัวเองได้อย่างไร The Death Song of Uther Pendragon (2012)
I don't want my people to respect me because they fear me.ข้าไม่ต้องการให้ผู้คนเคารพข้าเพราะว่าพวกเขาเกรงกลัวข้า The Death Song of Uther Pendragon (2012)
You have a power of your own you haven't even approached yet, and you don't have to be afraid.เธอมีพลังเป็นของเธอเอง คุณแทบจะไม่ เข้าถึงมันเลยด้วยซ้ำ อย่าได้เกรงกลัว The Killer (2012)
They used to call it a "blood eagle." Pagans mocking the Godfearing."พิธีฆาตอินทรีเลือด" พวกลัทธินอกศาสนา ใช้มันเพื่อล้อเลียนพวกที่เกรงกลัวพระเจ้า Coquilles (2013)
They were so afraid of the New Gods-- their own children-- that they ate them.พวกเขาเกรงกลัวพระเจ้าองค์ใหม่-- เด็กๆของพวกเขา นั่นพวกเขากินคนเหล่านั้น Dead Reckoning (2013)
I've spent enough time below deck to not be afraid of the dark.ข้าใช้เวลาเพียงพอในการอยู่ใต้ดาดฟ้าเรือ เพื่อมิให้เกรงกลัวต่อความมืด The Evil Queen (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: revere ; be afraid of ; scare ; fear   FR: craindre ; redouter ; avoir peur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audaciously[ADV] อย่างกล้าหาญ, See also: ไม่เกรงกลัว, Syn. boldly, fearlessly, bravely
awe[VT] ทำให้เกรงขาม, See also: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว, Syn. inspire awe in
bogey[N] สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว, Syn. bugbear
bogy[N] สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
dauntless[ADJ] ไม่เกรงกลัว (ทางวรรณคดี), See also: ไม่ท้อแท้
fear[N] ความกลัว, See also: ความเกรงกลัว, ความตกใจ, Syn. dread, fright, horror, terror, Ant. courage, dash
fear[VI] กลัว, See also: ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น, Syn. apprehend, dread
fearful[ADJ] น่าเกรงกลัว, See also: น่ากลัว, ขี้กลัว, Syn. afraid, apprehensive, nervous, Ant. brave, courageous
frighten[VI] หวาดกลัว, See also: ้ตกใจ, เกรงกลัว
frighten[VT] เขย่าขวัญ, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้เกรงกลัว, Syn. scare, terrify
go in[PHRV] เกรงกลัวอย่างมาก
look someone in the eyes[IDM] เผชิญกับ...อย่างไม่เกรงกลัว, See also: เผชิญกับ...อย่างไม่ละอาย
look someone in the face[IDM] เผชิญกับ...อย่างไม่เกรงกลัว, See also: เผชิญกับ...อย่างไม่ละอาย
put the fear of God into someone[IDM] ทำให้หวาดกลัวมาก, See also: ทำให้เกรงกลัว, Syn. put in, put up
saucily[ADV] อย่างอวดดี, See also: อย่างไม่เกรงกลัว
saucy[ADJ] จองหอง, See also: ซึ่งไม่เกรงกลัว, บังอาจ, Syn. impudent
self-confident[ADJ] ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง, See also: ซึ่งมั่นใจในตนเอง, ซึ่งกล้าแสดงออก, ซึ่งไม่เกรงกลัว, Syn. confident, self-assured, self-reliant, unfearing
unafraid[ADJ] ไม่เกรงกลัว, See also: ไม่กลัว, Syn. brave, valiant
whistle in[IDM] แสร้งทำเป็นไม่เกรงกลัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous

English-Thai: Nontri Dictionary
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
fear(vt) กลัว,หวาดกลัว,เกรงกลัว,วิตกกังวล,ไม่กล้า
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hidetoe[Hidetoe] (name ) เจ้าชายรูปหล่อแห่ง Pramool board เป็นผู้ที่ yong mavin madpackits ให้ความเกรงกลัว และเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในบอร์ด เกลียดแมนยูเป็นชีวิตจิตใจ เพราะเป็นแฟนหงส์สุดยอมทีมของโลก

French-Thai: Longdo Dictionary
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top