Search result for

*ี่ร้ายแรง*

(62 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ี่ร้ายแรง, -ี่ร้ายแรง-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่อให้สัน. ถึงแม้, แม้แต่, เช่น เรื่องนี้ร้ายแรงมาก ต่อให้เทวดาก็ช่วยไม่ได้.
บ้านแตกสาแหรกขาดน. สภาพที่ต้องกระจัดกระจายพลัดพรากกันเพราะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นในครอบครัวหรือในบ้านเมือง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Errors, Criticalความผิดที่ร้ายแรง [การแพทย์]
anthraxแอนแทรกซ์, โรคระบาดที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงพวกโค กระบือ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่ร้ายแรงมาก มีผลทำให้สัตว์ตายได้คราวละมาก ๆ โรคนี้สามารถติอต่อถึงคนได้ สัตว์ที่เป็นโรคนี้จะต้องเผาทำลายหรือฝังในดินลึก ๆ เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't want you to have a bad shock while you were recovering from surgery.ฉันไม่ต้องการให้คุณมีอาการช็อคที่ร้ายแรง ขณะที่เรากำลังทำการผ่าตัด The Itch (2008)
Either one would be serious, but not life-threatening.มันจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรง แต่ยังไม่ถึงกับตาย Pilot (2008)
This new neurotoxin is basically flipping the preservation switch, blocking neurotransmitters in a specific order, causing specific self-damaging and catastrophic effects.สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทชนิดใหม่นี้ ทำการพลิกสวิตช์การป้องกันตัวเอง กีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท ในทางหนึ่ง ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเอง และผลกระทบที่ร้ายแรงนี้ The Happening (2008)
You realize that that is an outrageous accusation?คุณเข้าใจไหมว่านั่นเป็น ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
These are serious allegations.นี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
He's got a health issue.นั่นเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก ABQ (2009)
Well, insurance fraud is a serious crime. - Ah, but I never filed an insurance claim.การปลอมแปลงประกันภัยเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะ แต่ฉันไม่เคยเดินเรื่องเคลมประกันภัย Everybody Says Don't (2009)
A storm is coming, perhaps the last and worst storm of all.พายุกำลังจะมา บางทีอาจจะเป็นพายุลูกสุดท้าย และเป็นลูกที่ร้ายแรงที่สุด Momentum Deferred (2009)
Experts believe that this will make blood unobtainable to many citizens across the country and create what can only be described as a subsider epidemic.ขาดแขลนสำหรับประชาชน ทั่วประเทศได้ และอาจทำให้เกิด ภาวะที่ร้ายแรงของร่างกาย ซึ้งจะเป็นโรคระบาดได้ Daybreakers (2009)
A very dangerous weapon.เป็นอาวุธที่ร้ายแรงมาก Surrogates (2009)
Hobbs has got something serious out at Mac's pond.ฮอบส์เจออะไรบางอย่างที่ร้ายแรง ที่สระน้ำแมค In This Home on Ice (2010)
You are aware that just saying that is a cardinal sin.คุณคงทราบว่ามันเป็นบาปที่ร้ายแรง Hitting the Ground (2010)
Has a horrible side effect.มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก Johari Window (2010)
Look, Linda I have to tell you Graham is involved in a very serious crime.ฟังนะ ลินดาคุณจะต้องบอกผมว่าเกรแฮม มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำอาชญากรรมที่ร้ายแรง Episode #1.4 (2010)
That poses some serious questions, don't you think?ทำให้เกิดคำถามที่ร้ายแรงนะ คุณว่าไหม? The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
It's very serious.มันเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากเลยนะ Audition (2010)
If this dark force possesses someone with abilities like yours you could be the greatest weapon this planet has ever seen.สิงคนที่มีความสามารถเช่นคุณ คุณจะเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุด เท่าที่ในโลกนี้ได้เคยเห็น Supergirl (2010)
But each comes with their own dangerous consequences.แต่ว่าแต่ละวิธีต่างก็มีผลตามมาที่ร้ายแรง The Plateau (2010)
She's a troubled young woman, avoiding some very real consequences.เขาเป็นเด็กมีปัญหา ที่หนีจากบทลงโทษที่ร้ายแรง Gaslit (2010)
Love is a much more vicious motivator.ความรักมันเป็นแรงจูงใจที่ร้ายแรงมากกว่าอีก A Study in Pink (2010)
Terrible accident. Tragic.เป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมาก น่าเศร้าจริงๆ The Big Bang Job (2010)
How could you lie about that, you punk!แกปิดบังเรื่องที่ร้ายแรงแบบนี้ได้ยังไงกัน! ? Episode #1.9 (2010)
Your friend was in a very bad accident.ดูเหมือนเค้าจะเคยได้รับอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากเลยนะ Episode #1.9 (2010)
I mean, this is serious stuff.ผมหมายถึงนี้เป็นสิ่งที่ร้ายแรง Tangled (2010)
Something more dangerous than that.บางอย่างที่ร้ายแรงกว่านั้น The Birth of the Rich (2010)
Something more dangerous?บางอย่างที่ร้ายแรงกว่า? The Birth of the Rich (2010)
In that terrible accident.ในอุบัติเหตุที่ร้ายแรงนั่น. The Last Airbender (2010)
At approximately 4:42 am Pacific Standard Time the meteors impacted...ใครเอาของกูไปหวะ นายคิดว่ามันเป็นแค่การฝึกหรือ/เตรียมเพื่อน มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรง Battle Los Angeles (2011)
You're dealing with a really serious illness and it brings up a lot of emotions.คุณกำลังรับมือกับโรคที่ร้ายแรงอยู่นะ มันจะดึงอารมณ์คุณออกมาหลายอย่าง 50/50 (2011)
May be counterproductiveมันอาจมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมากก็ได้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
You don't see that every day, so when doctors, they hear that, they take it very seriously, as do we, as does the FBI.ในปัจจุบันนี้คุณเห็นมันไม่ง่ายนัก ดังนั้นเมื่อคุณหมอได้ยินชื่อยาพิษนั้น พวกเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก Face Off (2011)
I-I've never had any serious health problems.ฉันไม่เคยมีประวัติการแพทย์ที่ร้ายแรงนะ Assassins (2011)
If you don't come out before the deadline, he'll send in Special Forces, the most lethal men he has.ถ้าคุณไม่ออกมาตามเวลาที่กำหนด เขากำลังส่งกองกำลังพิเศษ กองกำลังที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่มี Face Off (2011)
And each of them map out to a violent crime.และแต่จะตัวได้ถูกชี้ไปยัง อาชญกรรมที่ร้ายแรง Pilot (2011)
But Andy now takes the lessons he learned in kindergarten as a serious insight.แต่แอนดี้ตอนนี้จะใช้เวลาบทเรียนที่ เขาได้เรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาล เป็นความเข้าใจที่ร้ายแรง Is There an Edge to the Universe? (2011)
But that's not the worst problem.แต่นั่นไม่ใช่้ปัญหาที่ร้ายแรงสุด Meet the New Boss (2011)
I'm trying to save you from a really bad accident.ผมพยายามจะช่วยคุณจากอุบัติเหตุที่ร้ายแรง Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Tornadoes are nature's most destructive force.ทอร์เนโดคือพลังทำลายล้างที่ร้ายแรงที่สุดของธรรมชาติ Mash Off (2011)
'Cause usually this sort of thing is triggered by some kind of traumatic incident.ปกติพวกนี้จะถูกกระตุ้น จากเหตุการณ์ที่ร้ายแรง Witch's Lament (2011)
If you don't have the subject's permission, this is a very serious violation of privacy.หากเธอไม่ได้รับอนุญาต นั่นถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว ที่ร้ายแรงมาก Proof (2011)
According to the d.O.T. Website, there was a traffic accident with a fatality.ดูจากเว็บไซด์ของ D.O.T. มีอุบัติเหตุทางจราจร ที่ร้ายแรงเกิดขึ้น Number Crunch (2011)
The reason I have called you all to dinner is not to talk about the Imperial Family, but to speak about an important matter.เหตุผลที่ฉันเชิญพวกคุณ มาทานอาหารค่ำวันนี้คือ เราจำเป็นต้องหารือกันในเรื่อง พิธีเปิดตัวของระบอบราชาธิปไตย ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ฉันอยากพูดถึงปัญหาที่ร้ายแรง My Princess (2011)
IN WHAT IS NOW BEING CONSIDERED THE GREATEST INTERNAL SECURITY BREACH IN MODERN BRITISH HISTORY.เป็นการรั่วไหลภายในที่ร้ายแรงที่สุด ในอังกฤษยุคใหม่นะครับ Skyfall (2012)
- ...of such mighty weapons. HEPHAESTUS: Well, should I let them in?อาวุธที่ร้ายแรง เราควรจะให้พวกเค้าเข้ามามั้ย Wrath of the Titans (2012)
On December 26th, 2004, the deadliest tsunami on record hit the South East Coast of Asia.26 ธันวาคม 2004 คลื่นยักษ์ซึนามิที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ถล่มชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย The Impossible (2012)
Together with the elders of the anti-government movement, who, might I add, graciously listened to our pleas, have managed to avert the most serious crisis in the history of our nation.กับเหล่าผู้นำการต่อต้านรัฐบาล ผู้ซึ่ง ได้รับฟังคำร้องขอจากเราในที่สุด เพื่อหาเเนวทางแก้ปัญหา วิกฤตการที่ร้ายแรงที่สุด Resident Evil: Damnation (2012)
I plan on ripping apart. You're the worst offender of them all, Elena.ฉันวางแผนที่จะฉีกเป็นชิ้นๆ เธอคือผู้กระทำ ความผิดที่ร้ายแรงที่สุด เอเลน่า Before Sunset (2012)
It's pretty serious withdrawal, yeah.มันเป็นอาการขาดยาที่ร้ายแรงมากๆ ใช่ นายต้องไปหาคนมา... Dream Reaper (2012)
From Claudius to Caligula to Nero, the coins had a devastating effect on whoever possessed them.จากยุคของคลอเดียส ไปยุคคาลิกูลา ถึงยุคของเนโร เหรียญสร้างความเสียหายที่ร้ายแรง ต่อผู้ที่ครบอครองมัน Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Lipstick hidden in microphones.และอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดคือ... Digital Exploration of Interior Design (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cardinal sin[N] หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)
erysipelas[N] โรคผิวหนังที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งมีการอาเจียนและไข้สูงร่วมด้วย เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอกคัส, Syn. Saint Anthony's fire
extreme[ADJ] ที่ร้ายแรงมาก, See also: ที่รุนแรงมาก, Syn. rigorous, severe, strict
presence of mind[N] ความสุขุม, See also: ความมีใจหนักแน่น, การครองสติในสถานการณ์ที่ร้ายแรง, Syn. sensibility, alertness
vicious[ADJ] ที่ร้ายแรง
violent[ADJ] รุนแรง, See also: ี่ร้ายแรง, สาหัส, Syn. brutal, saveage, Ant. peaceful, non-violent
whopper[N] การโกหกที่ร้ายแรง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. fabrication, falsehood, untruth, Ant. fact, truth, veracity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desperation(เดสพะเร'เชิน) n. ภาวะที่ล่อแหลม,ภาวะที่ร้ายแรง,ความสิ้นหวัง., Syn. rcklessness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top