Search result for

*อเมริกาใต้*

(82 entries)
(0.0757 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อเมริกาใต้, -อเมริกาใต้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวีปอเมริกาใต้[N] South America, Example: ผีเสื้อหนอนหนามมีชุกชุมมากในทวีปอเมริกาใต้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวีป(ทะวีบ) น. เปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นดินซึ่งมีขนาดใหญ่โตกว้างขวาง มี ๗ ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอนตาร์กติกา บางทวีปกำหนดนํ้าล้อมรอบเป็นขอบเขต เช่น ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอนตาร์กติกา บางทวีปกำหนดภูเขา ทะเล แหล่งอารยธรรมเป็นต้น เป็นแนวแบ่งเขต เช่น ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป
หมาป่าน. ชื่อหมาในวงศ์ Canidae มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่าง ๆ เช่น นํ้าตาลเทา เทาปนแดง ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย อาศัยอยู่ทั้งป่าโปร่งหรือป่าทึบ ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง กินเนื้อสัตว์ มีหลายชนิด เช่น ชนิด Canis vulpes (Linn.) มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียกลาง, ชนิด Chrysocyon brachyurus (Illiger) มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้, ชนิด Canis lupus (Linn.) มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป, ชนิด Fennecus zerda (Zimmermann) มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา, หมาจิ้งจอก (Canis aureusLinn.) และหมาใน [Cuon alpinus (Pallas)] มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย.
หางนกยูง ๒น. ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่ออกลูกเป็นตัว ชนิด Poecilia reticulata Peters ในวงศ์ Poeciliidae มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ นำเข้ามาเลี้ยงและขยายพันธุ์เป็นปลาสวยงาม ลำตัวยาว แบนข้าง คอดหางใหญ่ ปากเล็กเชิดขึ้น ตาโต ตัวผู้มีขนาดโตได้ยาวเพียง ๓ เซนติเมตร ส่วนตัวเมียยาวได้ถึง ๖ เซนติเมตร, กินยุง ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MERCOSURกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง [TU Subject Heading]
MERCOSURกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง [TU Subject Heading]
South Americaอเมริกาใต้ [TU Subject Heading]
ASEAN Free Trade Area - Mercado Común del Sur (Southern Common Market)ความร่วมมือระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียนกับตลาดร่วมอเมริกาใต้ ประกอบด้วยประเทศอาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย ปารากวัย โดยความร่วมมือในชั้นนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการ รวมตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละฝ่าย [การทูต]
Southern Common Market (Mercado Común del Sur : MARCOSUR หรือ Mercado Commun do Sul : MERCOSUL)กลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2534 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย โดยมีโบลิเวียและชิลีเป็นสมาชิกสมทบ [การทูต]
vanillaวานิลลา, พืชชนิดหนึ่งมีมากในอเมริกาใต้ นำเมล็ดมาสกัดได้สารอินทรีย์  สูตรเคมีคือC8H8O3 เป็นผลึกสีขาว จุดหลอมเหลว 81-82 °C จุดเดือด 285 °C  มีกลิ่นหอม นิยมใช้ผสมอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I asked about the man and she transferred me to the section chief of South America.ฉันถามถึงหมอนี่ ระบบก็ต่อไปหาหัวหน้าเขตอเมริกาใต้ Quantum of Solace (2008)
With you tied up in the Middle East, South America falling like dominoes.พวกคุณเข้าไปป่วนตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ก็ล้มเป็นโดมิโน่เลย Quantum of Solace (2008)
I was stationed in South America for 7 years.ฉันเคยประจำอยู่ที่อเมริกาใต้มา 7 ปี Quantum of Solace (2008)
What you are now witnessing is footage never before seen by civilized humanity, a lost world in South America.สิ่งที่ท่านจะเห็นกับตาต่อไปนี้ ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน โลกที่สาบสูญแห่งอเมริกาใต้ Up (2009)
South America. It's like America, but south.อเมริกาใต้ เหมือนกับอเมริกาแต่อยู่ทางใต้ Up (2009)
You're going to South America, Mr. Fredricksen?คุณกำลังจะไปอเมริกาใต้เหรอ คุณเฟรดริคเซ่น Up (2009)
Oh, we're in South America, all right.เราอยู่ในอเมริกาใต้ฮะ Up (2009)
There are no tigers in South America. Zoology.ไม่มีเสือในอเมริกาใต้หรอกครับ หนังสือบอกไว้ Up (2009)
Who do you wanna be? Where do you wanna go?นายอยากไปที่ไหน อเมริกาใต้ ยุโรป ออสเตรเลีย Phoenix (2009)
Two years ago, your survey team was in South America,สองปีที่แล้ว, ทีมสำรวจของคุณในอเมริกาใต้Bulletproof (2009)
I heard he'd been working for the government since '77 knocking over Marxist republics in South America.ได้ข่าวคอมเมเดี้ยนทำงานให้รัฐบาล ตั้งแต่ปี '77 แล้ว... ...ไล่โค่นล้มพวกแม็กซิส ในอเมริกาใต้ Watchmen (2009)
Kenya. South America. Anywhere The Union isn't.เคนย่า อเมริกาใต้ ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สมาพันธ์ Repo Men (2010)
South america.-อเมริกาใต้ Smoke and Steel (2010)
Spending the night in a south american forestทั้งคืนในป่าของอเมริกาใต้ Static (2010)
You know, we traveled to europe and south america.รู้มั้ย เราเดินทางจากยุโรปถึงอเมริกาใต้ Static (2010)
Securing your passage to South America means pulling in a lot of favors and paying off some very influential people.คุ้มกันสินค้าของนายผ่านไปยังทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องการความช่วยเหลือเยอะมาก แล้วต้องติดสินบน ให้กับผู้ที่มีอิทธิพลมากบางคน June Wedding (2010)
But the only way that can happen is if we get you safely to South America.เเต่มีทางเดียวที่จะเกิดขึ้นได้ ก็คือเราต้องให้นายไปหลบซ่อนตัวที่อเมริกาใต้ June Wedding (2010)
They got me offing the peckerwood on tape.พวกเขาให้ฉันเลิกจัดรายการวิทยุ ให้กับพวกเอเมริกาใต้ NS (2010)
We're in south America, the middle east, the African subcontinent...เราอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง ภาคพื้นในทวีปอัฟริกา Revelation Zero: Part 1 (2010)
All 3 victims are Hispanic.เหยื่อทั้ง 3 รายเป็นชาวอเมริกาใต้ Rite of Passage (2010)
He wants to sail down the coast of south America by himself.เขาว่าจะล่องเรือไปอเมริกาใต้ตามลำพัง Sorry Grateful (2010)
- to sail down the coast of south America. - Oh.ที่จะไปล่องเรือที่อเมริกาใต้น่ะ Sorry Grateful (2010)
Exfiltrate to South America...หนีไปอเมริกาใต้... Resistance (2010)
Who told you that travelling in South America is dangerous? That's all in past.ใครบอกว่าเที่ยวอเมริกาใต้มันช่างน่ากลัว ไม่จริงนั่นมันอดีต Finding Mr. Destiny (2010)
Energon detectors have been triggered as far away as South America and China.เครื่องตรวจจับเอ็นเนอร์จอนเพิ่งถูกติดตั้ง ที่อเมริกาใต้และจีน Transformers: Dark of the Moon (2011)
Ended up free-falling through South America, you know, hitting every hellhole on the way down.สุดท้ายร่วงมาอยู่อเมริกาใต้ เดินชนกัน ในที่ร้อนแออัด Fast Five (2011)
Sure, the record keeping in South America is hit or miss.แน่นอน บันทึกประวัติในทวีปอเมริกาใต้ ไร้ทิศทาง Hermanos (2011)
And criminals in South America.อาชญากรในอเมริกาใต้ Big Sea (2011)
Yeah, but I remember seeing something on the news a few years ago about him being killed in South America or somewhere.ใช่ แต่รู้สึกว่าจะเคยดูข่าว เมื่อไม่กี่ปีมานี่ เขาถูกสังหารในอเมริกาใต้ หรือที่ไหนสักแห่ง Vs. (2011)
Or your wife stepping out on you because you're stuck in a dead-end public service job.นั่นก็สารคดีน่าสนใจ การสร้างเขื่อนแม่น้ำ ในอเมริกาใต้ The Ornithophobia Diffusion (2011)
I mean, by your account, he looted half of South America. I just thought...ฉันหมายถึง , เขาขโมยสมบัติไปครึ่งหนึ่งของอเมริกาใต้ The Adventures of Tintin (2011)
Since then, I've just been biking through South America.หลังจากนั้น ชั้นก็เป็นแก๊งสก๊อยส์ไปทั่วอเมริกาใต้มาเลย American Reunion (2012)
So you've really been to every country in South America?เธอเคยไปทุกประเทศในอเมริกาใต้จริงเหรอ? American Reunion (2012)
Do you realize that the Vasquez family is the number one heroin exporter in South America?คุณรู้ไหมว่า ตระกูลวาสเควช เป็นนักขายเฮโรอีนอันดับหนึ่ง ในอเมริกาใต้ An Embarrassment of Bitches (2012)
That's high-end Brazilian cherry from the South American rainforest.ระดับไฮเอนด์ เชอรี่บราซิเลี่ยน จากอเมริกาใต้ ป่าฝน Discovery (2012)
Like, somehow, it would all be so different in South America.ประมาณว่า ด้วยอะไรบางอย่าง มันคงจะแแตกต่างกันมาก ในอเมริกาใต้ Run (2012)
It's a werejaguar from South America that goes after murderers.มันเป็นมนุษย์จากัวร์จากแถบ อเมริกาใต้ที่มาตามหาฆาตกร Venomous (2012)
There's a story in there about this South American priest who uses the Kanima to execute murderers in his village... all right, see?มีเรื่องเล่าในนี่เอาไว้ว่าบาทหลวงที่อเมริกาใต้ ใช้คานิม่าเพื่อจัดการฆาตกรในหมู่บ้านของเค้า... ใช่ไหม,เห็นไม? Restraint (2012)
South America, Australia, and traveling slowly inside the Arctic ice.อเมริกาใต้,ออสเตรเลีย และค่อยๆเดินทางสู่\ ด้านในนํ้าเแข็งแห่งอาร์ติค Gyre, Part 1 (2012)
The venom that was found inside her system turned out to be from an incredibly rare South American spider called the--พิษที่พบในร่างเธอเป็นพิษที่พบได้ยาก มันเป็นแมงมุมมาจากอเมริกาใต้เรียกว่า Personal Effects (2012)
It's a species unique to the southwestern United States and the dry desert climates of Latin America.มันจำเพาะมาก พบเฉพาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอเมริกา และในสภาพทะเลทรายของอเมริกาใต้เท่านั้น Perennials (2012)
You're suspected of manufacturing bombs that has been used in dozen political bombings across Europe and South Americaคุณต้องสงสัยว่า เป็นคนผลิตระเบิดที่ใช้ใน การระเบิดทางการเมือง 12 แห่งในยุโรปและอเมริกาใต้ Escape Plan (2013)
Every single time I turn on the news, sinkhole in South America.ทุกครั้งที่ฉันเปิดดูข่าวหลุมยุบในอเมริกาใต้ This Is the End (2013)
Bunch of South Americans getting sucked into the ground.คนที่อเมริกาใต้ถูกดูดลงใต้ดิน This Is the End (2013)
South American insurgency tacticsกลวิธีก่อการร้ายแบบอเมริกาใต้ Iron Man 3 (2013)
He's been racing on the pro circuit in South America... under a pseudonym.มันแข่งรถอาชีพในอเมริกาใต้ โดยใช้นามแฝง The Last Stand (2013)
Funny, I left South America because there was too much kidnapping.ตลกดีที่ผมทิ้งอเมริกาใต้มา เพราะว่าที่นั่นมีคดีลักพาตัวเยอะ Pain & Gain (2013)
You got a burner phone with a South American card, as requested, passports, driver's license, credit cards... all with the name Anthony Busca.โทรศัพท์ใช้แล้วทิ้ง บัตรคนอเมริกาใต้ ตามที่ขอ พาสปอร์ต, ใบขับขี่, เครดิตการ์ด... Pawn (2013)
Don't know much about him, but we've had hits in South America of him using a phone we've linked to Odin.ยังไม่รู้อะไรมาก แต่เราเจอเขาในอเมริกาใต้ เขาใช้โทรศัพท์ที่เราโยงเข้าหาโอดินได้ Pawn (2013)
South America?อเมริกาใต้เหรอ? Pawn (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f]
ทวีปอเมริกาใต้[n. prop.] (Thawīp Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f] ; continent sud-américain [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Amazon[N] แม่น้ำแอมะซอนอยู่ในทางตอนเหนือของอเมริกาใต้
gaucho[N] คนขี่ม้าเลี้ยงวัวตามทุ่งหญ้าในอเมริกาใต้, See also: โคบาล, Syn. cowboy, herdsman, horseman
gloxinia[N] ต้นไม้เขตร้อนของอเมริกาใต้
ipecac[N] ไม้เถาจำพวก Cephaelis ipecacuanha พบในอเมริกาใต้, See also: ต้นไม้จำพวก Cephaelis ipecacuanha ใช้เป็นยาขับเสมหะ หรือทำให้อาเจียน
lambada[N] การเต้นรำประเภทหนึ่งทางอเมริกาใต้
llano[N] ชื่อทุ่งราบในอเมริกาใต้
manatee[N] สัตว์ตระกูล Trichechidae ในแถบอเมริกาใต้และแอฟริกาตะวันตก
pampas[N] ทุ่งกว้างในอเมริกาใต้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ไม่มีหญ้า, Syn. prairie, tundra, plains
whiptail[N] จิ้งจกชนิดหนึ่งพบในแถบอเมริกาใต้และเม็กซิโก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
anaconda(แอนนะคอน' ดะ) n. งูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้, งูเหลือมหรืองูหลามขนาดใหญ่
andean(แอนดี' อัน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเทือกเขา Andes ในทวีปอเมริกาใต้
chile(ชิล'ลี) n. ประเทศซิลิในอเมริกาใต้ -Chilean,Chilian n.,adj.
ecuador(เอค'วะดอร์) n. สาธารณะรัฐเอกวาดอร์ในอเมริกาใต้. -Ecuadoran, adj. ดูEcuador, See also: Ecuadorian adj.,n. ดูEcuador
paraguay(แพ'ระเกว,-ไกว) n. ชื่อประเทศในภาคกลางของอเมริกาใต้, See also: Paraguayan adj.,n.
peru(พะรู') n.ชื่อประเทศสาธารณรัฐในอเมริกาใต้, See also: Peruvian adj.,n.
uruguay(ยัวระเกว) n. ชื่อสาธารณรัฐในทวีปอเมริกาใต้ (ประเทสอุรุกวัย) ,ชื่อแม่น้ำในทวีปอเมริกาใต้, See also: Uruguayan adj. ,n.
venezuela(เวนนิชซูเว'ละ,-ซวี'ละ) n. ชื่อสาธารณรัฐในตอนเหนือทวีปอเมริกาใต้เมืองหลวงชื่อCaracas., See also: Venezuelan adj.,n.
west indiesn. ชื่อหมู่เกาะในตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top