Search result for

*ห้าวหาญ*

(65 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ห้าวหาญ, -ห้าวหาญ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้าวหาญก. กล้าอย่างยอมเสี่ยงอันตราย เช่น ทหารไทยออกรบอย่างห้าวหาญ.
ฉกรรจ์(ฉะกัน) ว. ห้าวหาญ เช่น ใจฉกรรจ์, แข็งแรงสมบูรณ์ เช่น วัยฉกรรจ์ ชายฉกรรจ์, รุนแรงอาจถึงตาย เช่น แผลฉกรรจ์.
ฉะฉานว. อาการที่พูดห้าวหาญและชัดถ้อยชัดคำ, ฉาดฉาน ก็ใช้.
ฉาดฉานว. อาการที่พูดห้าวหาญและชัดถ้อยชัดคำ, ฉะฉาน ก็ใช้.
ละขัดละขืนห้าวหาญ.
ห่ามมีนิสัยมุทะลุ ห้าวหาญบ้าบิ่น ผิดปรกติวิสัย.
เหี้ยมหาญว. เข้มแข็งกล้าหาญเด็ดขาด, ห้าวหาญปราศจากความปรานี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggressiveก้าวร้าว, ห้าวหาญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now you're all gallant.คุณดูห้าวหาญจัง The Time Machine (2002)
Don't make me regret it.นายนี่ไม่ได้ห้าวหาญเหมือนบท ที่เห็นในหนังสักนิด King Kong (2005)
- What's goin' on? - There's the dashing prince.เกิดอะไรขึ้น มีเจ้าชายห้าวหาญ Happily N'Ever After (2006)
Into that narrow corridor we march where Xerxes' numbers count for nothing.สปาร์เทิน พลเมืองผู้กล้า, ทาสที่เป็นไท กรีกผู้ห้าวหาญทั้งมวล 300 (2006)
Let us reason together.ราชันผู้ห้าวหาญ และกองกำลัง ที่องอาจของท่านพินาศ 300 (2006)
It threw him off balance and his target is far away.ความห้าวหาญของลีโอนายเดิส พิสูจน์ได้ชัดแจ้ง 300 (2006)
Long I pondered my king's cryptic talk of victory.จักเล่าขานถึงความห้าวหาญ ของลีโอนายเดิสและพลทั้งสามร้อย 300 (2006)
For General Kuribayashi... and his troops, who are fighting bravely for our country... a song will be sung by the children of Nagano... which is Kuribayashi's hometown.แด่ท่านแม่ทัพ คูริบายาชิ... และเหล่ากำลังพล ผู้ซึ่งกำลังต่อสู้ อย่างห้าวหาญ เพื่อประเทศชาติของเรา... เพลงนี้ ถูกขับร้องโดย เหล่าเยาวชนจากมณฑล นากาโนะ.. Letters from Iwo Jima (2006)
Bound by their code of honor to fight and die to the last man rather than abandon their master, they became prized as the personal bodyguards of princes and emperors.พวกเขาคือสัญลักษณ์ของความห้าวหาญ ด้วยการต่อสู้จนเหลือนักรบคนสุดท้าย ถึงแม้จะต้องเสียผู้นำ พวกเขาได้รับการตอบแทนให้เป็น องครักษ์ของเจ้าชายและจักรพรรดิ์ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
It's kind of a sickening moment, when he realizes that all those months of pep talks and the hype, the psyching yourself up, had been delusional all along.ดูเหมือนเขาจังงันไปชั่วขณะ แต่เมื่อเขาเริ่มรู้ตัว ความห้าวหาญที่สะสมกันมาเป็นเดือน ความช่างพูด ภาวะจิตในตัวเขา คงทำให้หลอนอยู่นานทีเดียว Frost/Nixon (2008)
They fought valiantly against the enemies of peaceพวกเขาออกรบอย่างห้าวหาญ Three Kingdoms (2008)
The big, strong, brave men that we've all been reading about in novels and watching in movies since we were 9 years old that's a fallacy.ผู้ชายที่เก่ง แข็งแกร่ง ห้าวหาญ ที่เราอ่านมาจาก.. ..ในนิยายและดูจากในหนัง ตั้งแต่เราอายุ9ขวบ.. The Ugly Truth (2009)
Men are not strong. Men are not brave.ผู้ชายไม่แข็งแกร่ง ผู้ชายไม่ห้าวหาญ The Ugly Truth (2009)
Complete with surly attitude.ผู้เปี่ยมไปด้วยความห้าวหาญของเรา Lucifer Rising (2009)
During a heroic attempt to capture the count,ในระหว่างการพยายาม ตามจับตัวเคาท์ดูกูอย่างห้าวหาญ Dooku Captured (2009)
Your inspirational valor and supreme dedication to your comrades... is in keeping with the highest traditions of service.ความห้าวหาญของท่าน และความทุ่มเทที่ท่านมีต่อลูกเรือ เป็นไปตามหลักปฏิบัติอันสูงสุดของกองทัพเรือ Star Trek (2009)
But being genuinely brassy means more than having the ability to sneak around and lie to people.แต่การเป็นคนห้าวหาญขนาดแท้ นั่นหมายถึงอีกว่า มีความสามารถในการทำตัวลับๆ ล่อๆ และเที่ยวโกหกผู้คนไปทั่ว This Is Why We Stay (2010)
After four months of fierce jungle combat,4 เดือน ภายหลังจากการต่อสู้ในป่าอย่างห้าวหาญ.. Peleliu Landing (2010)
You've fought valiantly, but in vain...พวกคุณต่อสู้อย่างห้าวหาญ แต่ว่าต้องสูญเสีย... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
I imagine she'd want her man to be honorable, bold, brave, know his way around a blade.ข้าว่านางต้องการให้ผู้ชายของนางมีคุณธรรม ชัดเจน ห้าวหาญ และเก่งดาบ Your Highness (2011)
Yeah. Thanks for the pep talk, Mom.ใช่ ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าที่ห้าวหาญ คะแม่ Bridesmaids (2011)
A bold move, My Lord, and admirable.เป็นพฤติกรรมที่ห้าวหาญมาก ใต้เท้า และน่าชื่นชมเช่นกัน A Golden Crown (2011)
And who proved wrong all who scoffed at the idea that a young maiden could be one of the fiercest warriors this realm has ever known?แล้วใครกับที่พิสูจน์ว่า พวกเขาคิดผิด ที่ว่าผู้หญิงไม่อาจเป็น นักรบที่ห้าวหาญได้ Thor (2011)
I mean, this all seems pretty wholesome.แหม ดูห้าวหาญดีออก Deadfall (2012)
A rugged saber like you.แมวที่ห้าวหาญอย่างนาย Ice Age: Continental Drift (2012)
A more rugged saber like her.เจอกับแมวที่ห้าวหาญกว่าแบบเธอ Ice Age: Continental Drift (2012)
HE'S A STRONG SOLDIER.ช่างห้าวหาญจริงๆ The Expendables 2 (2012)
LET'S SEE HOW STRONG HE IS.ดูสิว่าห้าวหาญได้แค่ไหน The Expendables 2 (2012)
Really, a Lannister lion necklace?เขาต้องออกไปอยู่ข้างนอกนั่น ทหารจะสู้อย่างห้าวหาญ มากขึ้นหากได้เห็นตัวกษัตริย์ The Prince of Winterfell (2012)
My family wanted to make me stronger so they gave me a fierce name to live up to.พ่อแม่อยากให้ข้าเป็นคนห้าวหาญ ก็เลยตั้งชื่อที่มันดุดันให้ The Four (2012)
♪ Upon a fiery steed?#บนหลังม้าอันห้าวหาญบ้างเลยเหรอ# Dynamic Duets (2012)
He rode far, fought fiercely.ควบม้าได้ไกล ต่อสู้อย่างห้าวหาญ And Now His Watch Is Ended (2013)
You need these big, brassy voices to bully the competition...เราต้องการเสียงที่แข็งแรง ห้าวหาญ Diva (2013)
"at any and all pep rallies, assemblies, town meetings,ในที่ที่ชุมนุมกันอย่างห้าวหาญ ประชุมย่อย, Feud (2013)
Aggressive play.เป็นการเล่นเกมที่ห้าวหาญ Sabotage (2013)
Your tongue rattles bold noise.ลิ้นเจ้ารัวด้วยเสียงอันห้าวหาญ Blood Brothers (2013)
Deputy Esquivel. That was a pretty daringรักษาการณ์เอสควิเวล ที่คุณทำมันค่อนข้างจะห้าวหาญมากๆเลยน่ะ Manhunt (2013)
That's a very bold claim, Mr. Palmer.เป็นคำกล่าวอ้างที่ห้าวหาญมาก คุณพาล์มเมอร์ Suicidal Tendencies (2015)
The child was raised as a prince, winning the love of the kingdom with his gallantry and good heart.เด็กน้อยเติบใหญ่ในฐานะเจ้าชาย ผู้ครองใจประชาชน ด้วยความห้าวหาญและอ่อนโยน A Monster Calls (2016)
His bold actions saved the lives of hostages and his team matesทุ่มเทและห้าวหาญ ช่วยชีวิตตัวประกันและเพื่อนร่วมทีมไว้ได้ The Fate of the Furious (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dash[N] ความกระฉับกระเฉง, See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม, Syn. animation, elan, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness, Ant. listlessness, sluggishness, torpor
pep[N] ความฮึกเหิม, See also: ความห้าวหาญ, Syn. liveliness, verve, vim, Ant. lethargy
rugged[ADJ] ห้าวหาญ, See also: โผงผาง, ดุดัน, Syn. rough-hewn, strong-featured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
pep(เพพ) n. ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ,กำลังวังชา,ความเผ็ดร้อน,ความคึกคัก, Syn. fervour
pepper(เพพ'เพอะ) n. พืชประเภทพริกไทย,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พืชจำพวก Capsicum,ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ. vt. ใส่พริกไทย,ใส่พริก,ระดมยิง,ขว้างปา
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust
truculence(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
truculency(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
truculent(ทรัค'คิวเลินทฺ) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,ก้าวร้าว,หยาบคาย,ห้าวหาญ,รุนแรง., See also: truculently adv., Syn. barbarous
youngbloodn. ความหนุ่มความสาว,วัยหนุ่มวัยสาว,ความคิดใหม่ ๆ ,เลือดสด ๆ ,คนหัวใหม่,คนทันสมัย,หนุ่มที่ห้าวหาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
rugged(adj) แข็งแรง,หยาบ,สาก,ขรุขระ,ห้าวหาญ,รุนแรง
truculence(n) ความดุร้าย,ความก้าวร้าว,ความห้าวหาญ
truculent(adj) ดุร้าย,ก้าวร้าว,ห้าวหาญ,ตึงตัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
勇気[ゆうき, yuuki] (n ) (เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top