Search result for

*หายใจเข้า*

(126 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หายใจเข้า, -หายใจเข้า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หายใจเข้า[V] inhale, Ant. หายใจออก, Example: ฝุ่นละอองจากอากาศที่เราหายใจเข้าปอดมีน้ำหนักเบา
การหายใจเข้า[N] inhalation, Ant. การหายใจออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จมูก(จะหฺมูก) น. อวัยวะส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมา อยู่เหนือปาก มีรู ๒ รู สำหรับดมกลิ่นและหายใจเข้าหายใจออก, (ปาก) ตมูก ก็ว่า, ราชาศัพท์ว่า พระนาสิก พระนาสา โดยปริยายเรียกสิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายจมูก, เรียกสิ่งที่เจาะเป็นรู ๒ รูเพื่อร้อยเชือกเป็นต้น เช่น จมูกซุง.
จับลมปราณน. วิธีกำหนดดูความคล่องของลมหายใจเข้าออกว่าฤกษ์ดีหรือฤกษ์ร้าย.
ฟอกโลหิตก. อาการที่แก๊สออกซิเจนซึ่งหายใจเข้าไปแล้วเปลี่ยนเลือดดำเป็นเลือดแดง.
ลมปราณวิธีกำหนดดูความคล่องของลมหายใจเข้าออกว่าฤกษ์ดีหรือฤกษ์ร้าย เรียกว่า จับลมปราณ.
สูด ๑ก. หายใจเข้าไปโดยแรง เช่น สูดลมหายใจ สูดอากาศ
อัสสาสะน. ลมหายใจเข้า, คู่กับ ปัสสาสะ คือ ลมหายใจออก
อาน- ๖(อานะ-) น. ลมหายใจเข้า, นิยมใช้เข้าคู่กับ อปานะ คือ ลมหายใจออก เป็น อานาปานะ = ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ในคำว่า อานาปานัสสติ = สติที่กำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก.
อานาปาน-, อานาปานะ(-นะ-) น. ลมหายใจเข้าออก ในคำว่า อานาปานัสสติ.
อานาปานัสสติ(-นัดสะติ) น. สติที่กำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก.
เฮโมโกลบิน(-โกฺล-) น. สารที่ให้สีแดงในเม็ดเลือดแดง ประกอบขึ้นด้วยโปรตีนที่เรียกว่า โกลบิน และ เฮม ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีเหล็ก ไนโตรเจน คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ มีหน้าที่นำออกซิเจน ซึ่งร่างกายสูดหายใจเข้าทางปอดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยออกซิเจนเกาะติดไปในรูปออกซิเฮโมโกลบิน และออกซิเจนแยกตัวออกได้ง่ายจากเฮโมโกลบินเมื่อไปถึงส่วนอื่นของร่างกายที่ต้องการใช้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulse, paradoxicalชีพจรแผ่วขณะหายใจเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradoxical pulseชีพจรแผ่วขณะหายใจเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respirable-หายใจเข้าไปได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stridorเสียงฮื้ด (หายใจเข้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air, tidalอากาศหายใจเข้าออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capacity, inspiratoryความจุหายใจเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspiration๑. การหายใจเข้า๒. ความบันดาลใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspiratory-หายใจเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspiratory capacityความจุหายใจเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tidal airอากาศหายใจเข้าออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air, Inspiredอากาศที่หายใจเข้า [การแพทย์]
Apneusisการหายใจหยุดค้างในท่าหายใจเข้า [การแพทย์]
Apneusis, Prolongedการหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้น [การแพทย์]
Breathing, Deepการหายใจลึกๆการหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ,การบริหารการหายใจ,การหายใจลึก [การแพทย์]
Conducting Partท่อนำอากาศหายใจเข้า-ออก [การแพทย์]
Conduction Portionท่อนำอากาศหายใจเข้า-ออก [การแพทย์]
Dyspneaหอบ,หายใจลำบาก,การหายใจหอบ,การหายใจลำบาก,หายใจหอบ,หายใจขัด,การหายใจขัด,ภาวะ,อาการหอบ,แน่นหน้าอก,หายใจเร็ว,การหายใจเข้าออกลำบาก [การแพทย์]
Filteringกลั่นกรองอากาศที่หายใจเข้าไป,กลั่นกรองอากาศ [การแพทย์]
diaphragmไดอะแฟรม, กะบังลม, กล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นแผ่นยึดติดกับซี่โครงอันล่างสุดและกั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง  มีหน้าที่เพิ่มหรือลดปริมาตรของช่องอก เพื่อช่วยในการหายใจเข้าออก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inhalation, Endการสิ้นสุดของการหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspirationหายใจเข้า, การหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiration, Deepหายใจเข้าลึก ๆ [การแพทย์]
Inspiration, Earlyการสูดหายใจเข้าระยะต้น [การแพทย์]
Inspiration, Lateการสูดหายใจเข้าระยะท้าย [การแพทย์]
Inspiration, Partialกึ่งหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiratory Capacityความจุหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiratory Centerศูนย์ควบคุมการหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiratory Failureความล้มเหลวของการหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiratory Phaseช่วงของการหายใจเข้า, การหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiratory Reserve Volumeปริมาตรหายใจเข้าสำรอง [การแพทย์]
Inspiratory Tetraction, Markedผนังอกบุ๋มมากขณะหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiratory Timeระยะการหายใจเข้า [การแพทย์]
Minute Volumeปริมาณอากาศหายใจเข้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And sharp pain when I inhale.เจ็บแปลบๆตอนหายใจเข้า Last Resort (2008)
- He's gonna love your shoes. - Deep breath, take a deep breath.-เค้าต้องชอบรองเท้าของเธอแน่ๆเลย หายใจลึกๆ หายใจเข้าไปลึกๆ. The House Bunny (2008)
- Okay. Suck it in. Breath in...โอเค ดันเข้าไป หายใจเข้า Made of Honor (2008)
Big breath.หายใจเข้า Burn After Reading (2008)
- Inhale it, Chachi. Inhale it.- สูดหายใจเข้า ชาชี หายใจเข้าลึกๆ Pineapple Express (2008)
# Take a breathหายใจเข้า High School Musical 3: Senior Year (2008)
Breathe, Mathias.สูดลมหายใจเข้า แมทเทียส์ The Ruins (2008)
Good. Just keep breathing, keep breathing.ดีมาก สูดลมหายใจเข้า สูดลมหายใจ The Ruins (2008)
Keep breathing. Keep breathing. Keep breathing.หายใจเข้าลึกๆ อย่างนั่นแหละ The Ruins (2008)
You inhale it.แค่หายใจเข้าไป.. Gamer (2009)
Breathe in.หายใจเข้า หายใจเข้า Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Just breathe deeply. Calm down. Stay calm.หายใจเข้าลึกๆ ใจเย็นน่า ใจเย็น District 9 (2009)
There is only your breath.สิ่งที่เหลือ มีแต่ลมหายใจเข้าออก.. The Breath (2009)
And just-Just take a deep breath.ตอนนี้ หายใจเข้าลึกๆ ABQ (2009)
Take it easy! Breathe in, breathe out.ใจเย็นๆกันสิ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกลึกๆ Better Call Saul (2009)
I spent ten years building that industry up.หายใจเข้าไป The Cove (2009)
Breathe.หายใจเข้า The Good Wound (2009)
Your breathing is short. Does it hurt to inhale?นายหายใจถี่มาก ตอนหายใจเข้าเจ็บหรือเปล่า Killing Your Number (2009)
One deep breath, and you're dead.หายใจเข้าลึกๆ เพียงครั้งเดียวนายก็ตายได้ Water (2009)
- Breathe. - It hurts!หายใจเข้า มันเจ็บ! Episode #3.3 (2009)
Breathe in slowly.หายใจเข้าช้า ๆ Faceless, Nameless (2009)
All right. Let's just breathe.ก็ได้ หายใจเข้าซะ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
- yeah. And take a deep breath.แล้วหายใจเข้าลึกๆ I Saw What I Saw (2009)
OK, calm down, Abby. Breathe.โอเค ใจเย็น แอบบี้หายใจเข้า Merry Madagascar (2009)
Breathe, breathe, breathe.หายใจเข้า Abandon All Hope (2009)
Ok, now take a deep breath. [deep breath] bonnie, call to her.แล้วก็ หายใจเข้าลึกๆ บอนนี่ เรียกเธอสิ History Repeating (2009)
- Yeah! - Yes!หายใจเข้าไป ฉันคือ! G-Force (2009)
Well, that's not entirely true.พวกเรา , ผมกำลังเข้าไป . เฮ้ เฮร์เลย์ .. หายใจเข้าลึกๆๆ G-Force (2009)
Just breathe, Frankie. Just keep breathing.สูดหายใจนะ แฟรงกี้ สูดหายใจเข้า Frankie & Alice (2010)
- Do you live and breathe Facebook?-นายหายใจเข้าออกเป็นเฟสบุ๊คใช่ไหม The Social Network (2010)
I mean, most people die of smoke... inhalation before fire even touches them.ฉันหมายถึงยังไงซะคนก็ตายเพราะสูบบุหรี่อยู่แล้ว สูดหายใจเข้าไปทั้งที่ไม่เคยสัมผัสตัวเลยด้วยซ้ำ Frozen (2010)
Take a breath.หายใจเข้าลึกๆ Hitting the Ground (2010)
Feel the looseness of the jaw.หายใจเข้าลึกๆ ขยายหน้าอก The King's Speech (2010)
- How do you feel? - Full of hot air.หายใจเข้าลึกๆ ครับ และขึ้นพะยะค่ะ The King's Speech (2010)
Inhale and exhale. Okay.หายใจเข้า ออก โอเค Smoke and Steel (2010)
Now breathe.หายใจเข้า Unearthed (2010)
Breathe in and, when you're ready, breathe out and slowly squeeze the trigger.หายใจเข้า และ ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ หายใจออก แล้วค่อยๆ ลั่นไก The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Sir, what you need to do is take a deep breath, calm down This is America.- คุณครับ หายใจเข้าลึกๆใจเย็นๆ - ที่นี่คืออเมริกา Caballo sin Nombre (2010)
Just breathe. Breathe, Tracy. Trace!เข้าใจหายไ้ว้ แทรซี่ หายใจเข้าไว้ แทรซี่ Countdown (2010)
You're okay. Just breathe.หายใจเข้าลึกๆ The Plateau (2010)
Never-to-be-realized literary aspirations-check.ฉันไม่เคยรู้เลยนะ ลมหายใจเข้าออกเป็นการอ่านเขียนหนังสือ The Townie (2010)
Humph. Suck it in, baby.ฮืม หายใจเข้า ที่รัก Founder's Day (2010)
No.- งั้นเอาล่ะ หายใจเข้า แขน Mixology Certification (2010)
Find some center.หายใจเข้าลึกๆและ ทำใจให้สงบก่อนล่ะ Aerodynamics of Gender (2010)
Takes a few deep breaths and passes.หายใจเข้าลึกๆแค่สองสามครั้ง แล้วก็ผ่าน JJ (2010)
Breathe in through the nose, exhale through the mouth.หายใจเข้าทางจมูก หายใจออกทางปาก Rough Trade (2010)
Breathe in.หายใจเข้า Cyrano Agency (2010)
Take a deep breath.หายใจเข้าลึกๆ Cyrano Agency (2010)
Okay, you know what? Just breathe. Don't even worry about it.หายใจเข้า ไม่ต้องพูดก็ได้ Love & Other Drugs (2010)
Just breathe.หายใจเข้า Love & Other Drugs (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
การหายใจเข้า[n. exp.] (kān hāijai khao) EN: inhalation   FR: inhalation [f] ; inspiration [m] ; aspiration [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspirate[VT] สูดลมหายใจเข้า
aspiration[N] การสูดลมหายใจเข้า
breathe in[PHRV] สูดอากาศเข้าไป, See also: สูดลมหายใจเข้า
breathe into[PHRV] สูด, See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ
cardiopulmonary resuscitation[N] การช่วยชีวิตด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก, See also: การทำให้หัวใจเต้นอีกครั้งโดยการเป่าลมเข้าทางปากและใช้มือปั๊มที่หน้าอกหลายๆ ครั้ง, Syn. kiss of life, mouth-to-mouth resuscitation
inbreathe[VT] หายใจเข้า, See also: สูดหายใจเข้า, Syn. inhale, Ant. exhale
inhalation[N] การหายใจเข้า, See also: การสูด, การดม, Syn. breathing, respiration, gasp
inhale[VT] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breathe in, draw in, gasp, Ant. exhale
inhale[VI] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breath in, Ant. exhale
inspiratory[ADJ] เกี่ยวกับการหายใจเข้า
respiration[N] การหายใจ, See also: การหายใจเข้า-ออก, Syn. breathing
whiff[N] การสูดลมหายใจเข้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
breathableadj. เหมาะที่จะสูดหายใจเข้าไปได้
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
inbreathe(อิน' บรีธ) vt. หายใจเข้า, สูดอากาศเข้าไปในปอด, เอาใส่, ดลใจ, Syn. inhale)
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inspiration(อินสพะเร'เชิน) n. การดลใจ,การเร้าใจ,การกระตุ้น,การดลบันดาล,การก่อให้เกิด,สิ่งดลใจ,ผู้ดลใจ,แรงดลใจ,แรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ผลของการที่ถูก ดลใจ,ภาวะที่ถูกดลใจ,การหายใจเข้า, Syn. stimulus,motive
inspiratory(อินสเพอ'ระทอรี) adj. เกี่ยวกับการหายใจเข้า, Syn. inspiring
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate,inhale
inspired(อินสไพ'เออร์ดฺ) adj. ดลใจ,เร้าใจ,หายใจเข้า., See also: inspiredly adv., Syn. aroused,animated
whiff(วิฟ) n. vi. vt.,n. (การ,เสียง) พัด,กระพือ,พ่น,เป่า,สูดหายใจเข้าหรือออก, See also: whiffer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
inhalation(n) การหายใจเข้า,การสูดลม,การสูดอากาศ
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด
inspiration(n) การหายใจเข้า,การดลใจ
inspire(vi) หายใจเข้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumograph (n ) อุปกรณ์บันทึกกำลังแรงความเร็วของการขยับหน้าอกระหว่างการหายใจเข้า-ออกรัดรอบหน้าอก
深呼吸[しんこきゅう] (n ) การหายใจเข้าลึก ๆ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
吸う[すう, suu] Thai: หายใจเข้า English: to breathe in

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top