ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หวง*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หวง, -หวง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวง(v) be grudge, See also: be possessive, Syn. ตระหนี่, งก, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: หล่อนหวงลูกยังกับงูจงอางห่วงไข่, Thai Definition: ไม่อยากให้, สงวนไว้, กันไว้
หวง(adv) lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวงเหวง, เบามาก, Example: กระเช้าฟางที่คล้องแขนของเขาดูเบาโหวง, Thai Definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก
หวงตัว(v) preserve one's purity, See also: lead a moral life, Syn. รักนวลสงวนตัว, Ant. ปล่อยตัว, Example: เป็นผู้หญิงควรจะหวงตัวไว้บ้าง, Thai Definition: ไม่ยอมให้ชายถูกต้องตัว, ไม่ใกล้ชิดสนิทสนมกับใครง่ายๆ
หวงแหน(v) value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai Definition: กันไว้สำหรับตัว
หึงหวง(v) be jealous, Syn. หึง, Example: ที่เธอน้อยใจเพราะสามีไม่เคยหึงหวงเธอเลย, Thai Definition: หวงแหนทางชู้สาว
ความหวง(n) jealousy, Example: เราทุกคนมีความหวงในสิ่งของของตนเองทั้งสิ้น, Thai Definition: การสงวนไว้, การกันไว้, การไม่อยากให้
หวงก้าง(v) stand in the way, See also: obstruct, thwart, Syn. กันท่า, Example: ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สมบัติของเขา เขาก็ยังอดหวงก้างไม่ได้, Thai Definition: กันท่าคนอื่น, หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์
หวงก้าง(v) treasure zealously, See also: prevent others from enjoying something that does not belong to himself, be possessive, Syn. กันท่า, Example: ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สมบัติของเขาเขาก็ยังอดหวงก้างไม่ได้, Thai Definition: กันท่าคนอื่น, หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์
หวงห้าม(v) forbid, See also: restrict, prohibit, Syn. ห้าม, Ant. อนุญาต, Example: ผู้ใหญ่แสนจะหวงห้ามไม่ให้ลูกหลานผู้หญิงออกจากบ้าน ยามตะวันลับดวงไปแล้ว, Thai Definition: ห้ามกันไว้
หวงห้าม(adj) forbidden, See also: prohibited, restricted, Ant. อนุญาต, Example: กฎหมายห้ามทำการประมงในเขตหวงห้าม เพื่อสงวนไว้เป็นที่วางไข่และหลบซ่อนของลูกปลาวัยอ่อน, Thai Definition: เกี่ยวกับการห้ามกันไว้
เบาเหวง(v) be light, See also: light as a feather, Syn. เบาโหวง, เบาโหวงเหวง, Ant. หนักอึ้ง, Example: หีบสมบัติเบาเหวงขนาดนี้ พวกเราต้องถูกหลอกแน่ๆ, Thai Definition: เบาจนเกือบไม่มีน้ำหนัก
เบาเหวง(adj) light, See also: light as a feather, Syn. เบาโหวง, เบาโหวงเหวง, Ant. หนักอึ้ง, Example: เขาแกล้งยกลังที่เบาเหวงขึ้นช้าๆ เหมือนหนักเสียเต็มประดา, Thai Definition: ที่เบาจนเกือบไม่มีน้ำหนัก
เบาโหวง(adj) light, See also: light as a feather, Syn. เบาเหวง, โหวงเหวง, Ant. หนักอึ้ง, Example: เธออ่อนแอขนาดยกตะกร้าน้ำหนักเบาโหวงไม่ขึ้นสักนิด, Thai Definition: ที่เบาจนเกือบไม่มีน้ำหนัก
หวงหวง(adv) lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวง, เบามาก, Example: กล่องนี้เบาโหวงเหวงเลยยกได้สบายมาก, Thai Definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก
หวงหวง(v) be extremely light, See also: be weightless, Example: เขารู้สึกโหวงเหวงในใจมาก เมื่อต้องมาอยู่คนเดียวแบบนี้, Thai Definition: มีความรู้สึกดูเหมือนจะว่างๆ ในจิตใจ
ความหวงแหน(n) jealousy, Example: เด็กผู้ชายจะมีความรักและความหวงแหนแม่มากกว่าเด็กผู้หญิง, Thai Definition: การถนอมไว้ไม่อยากให้ผู้อื่น กันไว้สำหรับตนเอง
ความหึงหวง(n) jealousy, See also: envy, Example: การตายของคารามาซอฟเกิดจากโทสะและความหึงหวงของมิตยา, Thai Definition: การหวงแหนทางประเวณี
สิ่งหวงแหน(n) treasure, Syn. ของหวงแหน
เขตหวงห้าม(n) forbidden ground, See also: out-of-bounds area, forbidden area, Syn. พื้นที่หวงห้าม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบาเหวง, เบาโหวง(-เหฺวง, -โหฺวง) ก. เบาจนเกือบไม่มีนํ้าหนัก.
ไม้หวงห้ามน. ไม้ซึ่งการทำไม้และการเคลื่อนย้ายจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามกฎหมายป่าไม้.
หมาหวงก้างน. คนที่หวงของที่ตนไม่มีสิทธิ์, คนที่กันท่าคนอื่นในสิ่งที่ตนได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้.
หมาหวงรางน. คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้, หมาในรางหญ้า ก็ว่า.
หวงก. ไม่อยากให้, สงวนไว้, กันไว้.
หวงก้างก. หวงของที่ตนไม่มีสิทธิ์, กันท่าคนอื่นในสิ่งที่ตนได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้.
หวงตัวก. รักนวลสงวนตัว เช่น เป็นลูกผู้หญิงต้องรู้จักหวงตัว, ไม่ยอมให้ถูกเนื้อต้องตัว เช่น เด็กคนนี้หวงตัว ไม่ยอมให้คนแปลกหน้าอุ้ม.
หวงห้ามก. กันไว้โดยเฉพาะ เช่น ผลไม้ในสวนนี้เจ้าของไม่หวงห้าม จะเก็บไปกินก็ได้.
หวงห้ามว. ที่กันไว้โดยเฉพาะ เช่น เขตหวงห้าม เข้าได้เฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง.
หวงแหน(-แหนฺ) ก. หวงมาก เช่น หนังสือเล่มนี้หายาก เจ้าของหวงแหนเหลือเกิน.
หวง(เหฺวง) ว. มาก, เป็นคำใช้ประกอบคำ เบา เป็น เบาเหวง หมายความว่า เบามาก.
หวง(โหฺวง) ว. มาก เป็นคำใช้ประกอบคำ เบา เป็น เบาโหวง หมายความว่า เบามาก.
หวงหวง(-เหฺวง) ว. มาก, เป็นคำใช้ประกอบคำ เบา เป็น เบาโหวงหวง หมายความว่า เบามาก
หวงหวงมีความรู้สึกเหมือนจะว่าง ๆ ในจิตใจ เช่น เมื่ออยู่ในที่เงียบสงัดรู้สึกโหวงหวง, มีความรู้สึกคล้าย ๆ ว่าขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไป เช่น พอเข้าไปในบ้าน บรรยากาศเงียบผิดปรกติ รู้สึกโหวงหวง.
คอเป็นเอ็นว. ขึ้นเสียงเถียงโต้อย่างไม่ยอมลดละ, เถียงเก่ง, เช่น หวงแหนหึงผัวตัวเป็นเกลียว จนเสียงขุ่นเสียงเขียวคอเป็นเอ็น (คาวี).
ค่าภาคหลวงน. ค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติต้องชำระให้แก่รัฐ เช่น ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงไม้หวงห้าม.
เคร่งครัดแน่น, ตึง, เช่น สองเต้าตูมเต่งเคร่งครัด ดอกไม้ทัดทั้งห่อผ้าห่มหวง (ขุนช้างขุนแผน), ครัดเคร่ง ก็ว่า.
ตระหนี่(ตฺระหฺนี่) ว. หวงไม่อยากให้ง่าย ๆ เช่น ตระหนี่ทรัพย์ ตระหนี่ความรู้.
ตระหนี่ตัวก. หวงตัว ไม่ยอมให้ใครอุ้ม (ใช้แก่เด็ก).
บุกรุกก. ล่วงลํ้าเข้าไปในเขตที่หวงห้าม เช่น บุกรุกเข้าไปในเขตพระราชฐาน, ล่วงลํ้าเข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามเพื่อยึดครองเป็นต้น เช่น บุกรุกป่าสงวน, ล่วงลํ้าเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ เช่น บุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่น.
ผู้หญิงริงเรือ, ผู้หญิงยิงเรือน. ผู้หญิงทั่วไป เช่น เห็นผู้หญิงริงเรือที่เนื้อเหลือง (อภัย), อีกอย่างหนึ่งจะไปติดพันกับผู้หญิงริงเรือที่อยู่ในที่หวงแหน (พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๔), ของพม่าเป็นเรื่องของพระอินทร์ ดูสนิทกว่าที่จะให้ผู้หญิงยิงเรือ.
แพง ๒ก. สงวน, หวง, เป็นที่รัก.
ไม้ไหลลอยน. ไม้ต้น ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้เสา ไม้เข็ม ไม้หลัก ไม้เหลี่ยม ไม้กระดานซึ่งเป็นไม้หวงห้าม ที่ได้ไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม.
ยุ่มย่ามอาการที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องที่มิใช่หน้าที่ของตน เช่น เขาชอบเข้าไปยุ่มย่ามในเรื่องของคนอื่น, อาการที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสถานที่หวงห้ามหรือในที่ที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้ามเข้าไปยุ่มย่ามในเขตหวงห้าม เขาชอบเข้าไปยุ่มย่ามในสถานที่ราชการ.
รุก ๑ก. ล่วงลํ้าเข้าไปในเขตแดนของผู้อื่น เช่น รุกที่ดิน ทำไร่รุกเข้าไปในเขตหวงห้าม, บุกเข้าไปในเขตของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ได้ชัยชนะ เช่น กองทัพรุกฝ่ายตรงข้าม ฟุตบอลทีมนี้เป็นฝ่ายรุกอยู่ตลอดเวลา
ล่วงก. ผ่าน (ใช้แก่เวลาและสถานที่) เช่น เวลาล่วงไปหลายปี ล่วงเข้าเขตเมือง, ผ่านพ้นเกินเข้าไป เช่น ล่วงเข้าไปในเขตหวงห้าม, ล่วงล้ำ ก็ว่า.
ละเอียดอ่อนอ่อนไหวง่าย, สะเทือนใจง่าย, เช่น บางคนถือเรื่องส่วนตัว เรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน.
สงวน(สะหฺงวน) ก. ถนอมรักษาไว้ เช่น เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์ (โลกนิติ) สงวนมรดกของชาติ, หวงแหนไว้ เช่น สงวนเนื้อสงวนตัว สงวนลิขสิทธิ์ สงวนสิทธิ์.
สงวน(สะหฺงวน) ว. ที่รักษาหวงแหนไว้ เช่น ป่าสงวน.
หมาในรางหญ้าน. คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้, หมาหวงราง ก็ว่า.
หึง ๑ก. หวงแหนทางชู้สาว, มักใช้เข้าคู่กับคำ หวง เป็น หึงหวง หรือ หวงหึง.
แหน ๑(แหนฺ) ก. ใช้เข้าคู่กับคำอื่น ในคำว่า หวงแหน แห่แหน เฝ้าแหน.
อรธาน(ออระ-) ว. ที่ปล่อยปละละไว้โดยไม่หวงแหน เช่น ของอรธาน.
อิสสา(อิด-) น. ความหึงหวง, ความชิงชัง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unrestricted areaพื้นที่ไม่หวงห้าม, พื้นที่ใดๆ ของโรงงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงห้าม (ดู controlled area และ restricted area ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Freedom of Movement of Diplomatic Agentsเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผู้แทน ทางการทูต โดยปกติ รัฐผู้รับย่อมอนุญาตโดยเสรีแก่ผู้แทนทางการทูต ที่จะเคลื่อนย้ายและเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศ แต่ระหว่างสงครามเย็นที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการทูตของกลุ่ม ประเทศคอมมิวนิสต์บางแห่ง ได้แก่ สหภาพโซเวียต บัลแกเรีย เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี รูเมเนีย และโปแลนด์ นัยว่าสหรัฐฯ ได้กำหนดเขตแขวงในดินแดนของตน 355 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นเขตห้ามเข้าสำหรับผู้แทนทางการทูตของประเทศเหล่านั้นในทำนองเดียวกัน กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ดังกล่าวก็ได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการ ทูตของสหรัฐฯ เช่นกัน สำหรับเสรีภาพการเคลื่อนย้ายนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในข้อ 26 ว่า?ภายในบังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือวางระเบียบไว้ โดยเหตุผลของความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันแก่สมาชิกทั้งมวลของคณะเกี่ยวกับเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน? [การทูต]
Freedom of Movement of Member of Consular Postเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของบุคคลในสถานที่ทำการทาง กงสุล เรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้บัญญัติไว้ในข้อ 34 ว่า?ภายในบังคับแห่งกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตซึ่งเป็นที่หวงห้าม หรือที่ได้กำหนดระเบียบไว้ เพราะเหตุผลในทางความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน แก่บุคคลทั้งปวงในสถานที่ทำการทางกงสุล? [การทูต]
จิตประสาท (โรคประสาท)จิตประสาท (โรคประสาท), เป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งที่ไม่รุนแรง ไม่ใช่โรคทางระบบประสาท แต่แสดงอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้จิตใจแปรปรวน อ่อนไหวง่าย มักมีความรู้สึกสบายใจ วิตกกังวลอยู่เสมอ ไม่สามารถควบคุมความรู้สึก อารมณ์ หรือพฤติกรรมให้เหมือนเดิมได้ อาการทางกายมักแสดงออกไ, Example: ที่มา: กรมสุขภาพจิต. 2554. โรคประสาทต่างจากโรคจิตอย่างไร. http://203.157.56.1/1667view.asp?id=3016, อภิญญา ปัญญาพร. 2554. โรคจิตต่างจากโรคประสาทอย่างไร. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์, http://www.nph.go.th/knowledge/nph4/nph4.html, www.wikipedia.org [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have touched the forbidden treasure.เจ้าได้แตะต้องสมบัติอันหวงห้าม Aladdin (1992)
We should move along. It's their mating season and they can get rather hostile.เรารีบไปดีกว่า นี่ฤดูผสมพันธุ์ พวกมันจะหวงที่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
He's like an old mother hen with his bills and rents and taxes.ถ้าเรื่องเงินๆ ทองๆ ล่ะก็ เขาเหมือนจงอางหวงไข่ Rebecca (1940)
Even a tramp like me no matter what happens I know there's a brother somewhere who will never refuse me a bowl of soup.แม้แต่คนจรอย่างฉัน ก็ยังรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไร... ...ยังมีพี่ชายอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่จะไม่เคยหวงซุปแม้สักชาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You hoard your gasoline.พวกเจ้าหวงน้ำมันไว้ The Road Warrior (1981)
I spared his life.ฉันหวงชีวิตของเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
My lovely jewels. Let me think.คริสตัลสุดหวงแหนของข้า ขอคิดก่อนนะ Labyrinth (1986)
This area is off-limits!ที่นี่เป็นเขตหวงห้าม! Akira (1988)
- Give the guy a beer. - They're mine.หวงก้างจังเลย แฮทเชอร์ให้มันป๋องชิ Casualties of War (1989)
We know your schedule is demanding, and how you guard your privacy.เรารู้ว่าคุณยุ่งยากมากและ คุณหวงแหนความเป็นส่วนตัวมากด้วย The Truman Show (1998)
The first years, please note that the Dark Forest is strictly forbidden to all students.พวกปีหนึ่ง โปรดจำไว้ว่า ป่าดาร์กฟอร์เรสท์ เป็นเขตหวงห้ามสำหรับนักเรียนทุกคน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Not in the restricted section. Happy Christmas.นอกจากในเขตหวงห้าม สุขสันต์วันคริสต์มาส Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I found this in the restricted section.ผมเจอไอ้นี่ในเขตหวงห้ามครับ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Meet the time displacement laser... my crowning achievement in a lifetime of evil.เลเซอร์เข้าที่... การประสบความสำเร็จที่ใหญ่ลหวง ในชีวิตที่ชั่วร้ายของฉัน Inspector Gadget 2 (2003)
a representative who did not put our most cherished beliefs first.ในชั่วโมงสุดท้ายเพราะเราส่งไป ตัวแทนที่ไม่ได้ใส่ของเรา ความเชื่อที่หวงแหนมาก ที่สุดเป็นครั้งแรก Contact (1997)
These in turn fold space-time, consistent with Weyl tensor dynamics, until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity.แล้วม้วนหวงเวลาในอากาศเข้าด้วยกัน -แล้วเราก็จะสร้างเอกภาพ Event Horizon (1997)
That is my most treasured possession.นี่เป็นของรักของหวงของผม Around the World in 80 Days (2004)
The most famous of Ten Tigers is Wong Fei Hung.จอมยุทธ์นามสะท้านปฐพีคือ หวงเฟยหง Around the World in 80 Days (2004)
Armed with only bamboo sticks...มีอยู่คืนหนึ่งหวงเฟยหง Around the World in 80 Days (2004)
Wong Fei Hung!หวงเฟยหง Around the World in 80 Days (2004)
Ok, Ok. Grandpa, you're not wearing sneakers, are you?ให้แน่ใจนะว่าเธอเอาบัตรประจำตัวไปด้วย ที่นั่นเป็นเขตหวงห้ามนะ Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
His parents are loadedคนนี้พ่อแม่เขาหวงนักหวงหนา Spygirl (2004)
Without Boeun, it seems like there's a big hole in my heart.ไม่มี โบอ้วนซักคน ใจฉันโหวงหวงยังไงก็ไม่รู้ My Little Bride (2004)
Me taistelemme häväistyksen vuoksi, jota emme aiheuttaneet.เราต่อสู้ป้องกันสิ่งที่เราหวงแหน. Kingdom of Heaven (2005)
Papa gets more pleasure out of helping his family, than all the possessions he owns.คุณพ่อท่านเต็มใจ ที่จะช่วยเหลือทุกคนในครอบครัว ท่านไม่ใช่คนหวงวิชาความรู้ คุณรู้นี่คะ Match Point (2005)
- You're too tired, my ass. You're too lazy.- ไม่ไหวงั้นเหรอ นายมันขี้เกียจเกินไป Gridiron Gang (2006)
Fine. This is a secure facility, and I-ครับ แต่ที่นี่เป็นที่หวงห้าม และผม... Big Momma's House 2 (2006)
Restricted Areaเขตหวงห้าม The Host (2006)
I lost my top. Oh, my God, I feel so exposed.ส่วนบนหาย พระเจ้าช่วย ทำไมมันโหวงหวง Open Water 2: Adrift (2006)
Oh, and Lily, that's my leg.โอ้ ลิลลี่ ฉันหวงขานะ Purple Giraffe (2005)
You're in a restricted area.นายเข้ามาในเขตหวงห้าม Cute Poison (2005)
This is dad's single most valuable possession.มันเป็นสมบัติของพ่อ ที่พ่อหวงแหนมากที่สุด Dead in the Water (2005)
This is dad's single, most valuable possession everything he knows about every evil thing, it is in here.มันเป็นสมบัติของพ่อ\ ที่ท่านหวงแหนมากที่สุด ทุกเรื่องที่พ่อรู้เกี่ยวกับปีศาจ ถูกบันทึกอยู่ในเล่มนี้หมด Phantom Traveler (2005)
This is dad's single most valuable possession. Everything he knows about every evil thing is in here.เป็นสมบัติที่พ่อหวงแหนที่สุด ทุกเรื่องที่พ่อรู้เกี่ยวกับปีศาจถูกบันทึกอยู่ในเล่มนี้หมด Wendigo (2005)
I think making this room off-limits was a mistake.ฉันทำให้ห้องนี้เป็นเขตหวงห้าม มันเป็นเรื่องที่ผิด The Game (2007)
IT'S YOUR MOTHER'S BELOVED DOG HALSTON.นี่เป็นของรักของหวงของแม่คุณ ฮัสตัน Family/Affair (2007)
(man) IT'S YOUR MOTHER'S BELOVED DOG HALSTON.นี่เป็นของรักของหวงของแม่เธอ ฮัสซัน Betty's Wait Problem (2007)
My client's emotional, detective.ลูกความผมอ่อนไหวง่ายน่ะ คุณนักสืบ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Don't worry. It's all cool if I just don't go there anymoreไม่ต้องหวง ผมก็แค่ไม่ไปที่นั้นอีก Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
The access code.- "เขตหวงห้าม" Chuck Versus the Nemesis (2007)
Yeah, she's, uh, she can be a little overprotective sometimes.เธอหวงเอาการอยู่นะ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
What the hell are you doing? This floor is restricted access.นี่พวกคุณทำบ้าอะไรกัน / ชั้นนี้เป็นเขตหวงห้ามนะ Live Free or Die Hard (2007)
Unidentified aircraft, you are in restricted US military airspace.เรียกอากาศยานไม่ระบุสัญชาติ คุณกำลังเข้าสู่เขตหวงห้ามของกองทัพสหรัฐฯ Transformers (2007)
Hey. I am very passionate about the planet.ใครบอกเธอหล่ะ ฉันรักและหวงแหนโลกนี้มาก The Simpsons Movie (2007)
Wear my grandmother's Saint Anthony medal, you know I'm very fond of it.สวมเครื่องรางของย่าผมไว้ รู้มั้ยว่ามันเป็นของรักของหวงของผม The Orphanage (2007)
Are you aware that you are in a restricted area?คุณทราบหรือเปล่า ว่าคุณเข้ามาในเขตหวงห้าม ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
Papers said it was a crime of passion but he told me there wasn't any passion to it.เอกสารระบุว่าเป็นคดีหึงหวง แต่เขาบอกผมว่าไม่เกี่ยวกับการหึงหวงเลย No Country for Old Men (2007)
Could be poachers. They sometimes go into Arnhem Land.อาจเป็นพวกบุกรุก หรือใครสักคนที่เข้าไปในเขตหวงห้าม Rogue (2007)
This is sacred land.มันเป็นที่หวงห้าม Rogue (2007)
Alright, they're territorial animals, so... ..if we've stumbled into one's territory it's possible it might've given us a little nudge, just to let us know we're not wanted.จระเข้มันเป็นสัตว์ที่หวงที่หวงทาง ดังนั้น... ...หากเราไปรุกล้ำเขตของมันเข้า มันก็อาจแสดงความเป็นเจ้าของ โดยออกอาการฮึดฮัดนิดหน่อย Rogue (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินล่วงเข้าไปในเขตหวงห้าม[doēn lūang khao pai nai khēt hūanghām] (v, exp) EN: trespass
หึงหวง[heunghūang] (adj) EN: jealous
หวง[hūang] (v) EN: be grudge ; be possessive  FR: être possessif ; être jaloux
หวงแหน[hūanghaēn] (v) EN: value highly ; cherish ; be jealous of  FR: se réserver ; garder pour soi
หวงแหน[hūanghaēn] (adj) EN: jealously guarded
หวงห้าม[hūanghām] (v) EN: forbid
หวงห้าม[hūang-hām] (adj) EN: forbidden
หวงก้าง[hūangkāng] (v) EN: stand in the way
หวงตัว[hūang tūa] (v, exp) EN: preserve one' s purity
พื้นที่หวงห้าม[pheūnthī hūanghām] (n, exp) EN: restricted area

English-Thai: Longdo Dictionary
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response., See also: huffy, Syn. touchy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feeling(adj) อ่อนไหวง่าย, See also: รับรู้ได้ง่าย
sacred cow(idm) สิ่งหวงห้าม, See also: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรหลบหลู่, สิ่งที่ไม่ควรพูดถึงในแง่ไม่ดี
thick-skinned(idm) ไม่อ่อนไหวง่าย, See also: ไม่หงุดหงิดง่าย, มั่นคง
thin-skinned(idm) อ่อนไหวง่าย, See also: หงุดหงิดง่าย
jealous(adj) ขี้หึง, See also: หึงหวง, หึง, Syn. envious
jealousy(n) ความขี้หึง, See also: ความหึงหวง
plastic(adj) ซึ่งหวั่นไหวง่าย, See also: ซึ่งโน้มน้าวง่าย, ซึ่งชักจูงได้ง่าย
sensitize(vi) ทำให้อ่อนไหวง่าย, See also: ทำให้อารมณ์อ่อนไหว, Syn. stimulate, sharpen
stolid(adj) ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก, See also: ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ตื่นเต้นง่าย, เยือกเย็น, สงบ, Syn. impassive, apathetic, phlegmatic
susceptibility(n) ความรู้สึกไว, See also: ความอ่อนไหวง่าย, ความกระเทือนใจง่าย, Syn. sensitivity, impressibility, affectibility
susceptible(adj) มีจิตใจที่อ่อนแอ, See also: สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, Syn. vulnerable, inclined, liable
susceptible(adj) มีความรู้สึกไว, See also: อ่อนไหวง่าย, รับความรู้สึกไว, Syn. impressionable, sensitive, receptive
susceptive(adj) มีอารมณ์อ่อนไหว, See also: สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, Syn. vulnerable, susceptible
sweetheart(n) ของรัก, See also: ของรักของหวง, สิ่งอันเป็นที่รัก, Syn. something cherished
tender(adj) อ่อนโยน, See also: ใจดี, ขี้สงสาร, อ่อนไหวง่าย, Syn. affectionate, sympathetic, Ant. cruel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
close(โคลส) { closed, closing, closes } adj. ใกล้, สนิทสนม, รอบคอบ, แน่นหนา, แคบ, คับ, อึดอัด, ไม่มีลมเข้า, มิดชิด, เป็นความลับ, ทัดเทียมกัน, พอ ๆ กัน, ขี้เหนียว, หวงแหน, หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด, ใกล้ v., n. (การ) ปิด, ลงเอย, สิ้น, ตกลง, ปิดบัญชี, ทำให้ติดกับ, ทำให้ประชิดกับ, สรุป, สถานที่ปิด
interlope(อินเทอโลพ') vi. ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต, รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต, พูดสอดขึ้น, ยุ่งเรื่องของคนอื่น., See also: interloper n., Syn. trespass
jealous(เจล'ลัส) adj. อิจฉา, ริษยา, ขี้หึง, หึงหวง, หวงแหน, ระแวง, เตรียม, พร้อม, ทนไม่ได้., See also: jealously adv. ดูjealous jealousness n. ดูjealous
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา, ความริษยา, ความหึงหวง, Syn. distrust, envy, misgiving
stint(สทินทฺ) vt., vi., n. (การ) จำกัด, หน่วงเหนี่ยว, หวง, ยุติ, ประหยัด, ตระหนี่, หยุดทำ, ยับยั้ง, ควบคุม, ปริมาณจำกัด, จำนวนจำกัด, งานที่น่าเบื่อ, งานที่กำหนดปริมาณ, การหยุด., See also: stintedly adv. stintedness n. stinter n. stintingly adv.
stolid(สทอล'ลิด) adj. ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ตื่นเต้นง่าย, เยือกเย็น, เฉื่อยชา., See also: stolidity, stolidness n. stolidly adv.
susceptible(ซะเซพ'ทะเบิล) adj. รู้สึกไว, มีจิตใจอ่อนแอ, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: susceptibleness n. susceptibly adv., Syn. sensitive, vulnerable, Ant. resistant
tenacious(ทะเน'เชิส) adj. เหนียว, เหนียวเหนอะ, ยืนหยัด, ยึดแน่น, ดื้อรั้น, ถือทิฐิ, หวงแหน, See also: tenacityness n.
tender(เทน'เดอะ) adj., vt. (ทำให้) อ่อน, อ่อนนุ่ม, นิ่ม, นิ่มนวล, ประสาทไว, ระวัง, บรรจง, ละมุนละไม, รักใคร่, เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt., n. (การ) เสนอ, มอบ, ยื่น, จัดให้, จ่าย vi. ยื่นประมูล, การประมูล, ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
chary(adj) หวง, ตระหนี่, ประหยัด, ขี้เหนียว, กลัว
jealousy(n) ความอิจฉา, ความหึงหวง, ความริษยา
mobile(adj) เคลื่อนที่ง่าย, เคลื่อนไหวง่าย, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
sensitive(adj) ประสาทไว, รู้สึกไว, ไวต่อแสง, อ่อนไหวง่าย
spare(vt) ไว้ชีวิต, หวง, ผ่อนผัน, จำกัดจำเขี่ย, งดเว้น
stint(vt) หวง, จำกัด, ทำให้หยุดชะงัก, หน่วงเหนี่ยว
susceptible(adj) อ่อนแอ, หวั่นไหวง่าย, สะเทือนใจง่าย
tenacious(adj) ยึดแน่น, เหนียว, ดื้อรั้น, หวงแหน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
skimp, skimpy, skimping[ซคิมพ, ซคิม-พิ, ซคิม-พิง] (vi, vt, adj) หวง, ขี้ตืด, ขี้เหนียว ทำอย่างลวกๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ぽっかり[ซคิมพ, ซคิม-พิ, ซคิม-พิง, pokkari] (slang) คำแสดงความรู้สึก เช่น ใจหาย หรือ รู้สึกว่างโหวงในหัวใจ (hole in heart)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top