Search result for

*หลบหนี*

(157 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หลบหนี, -หลบหนี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลบหนี[V] flee, See also: run away, slip away, Syn. หลบซ่อน, ลอบหนี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมทหารหน่วยสืบราชการลับเคจีบีของสหภาพโซเวียตได้ที่สนามบิน ขณะกำลังหลบหนีออกนอกประเทศ, Thai definition: หนีไปโดยที่ผู้อื่นไม่ทันรู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลบหนีก. หลบไม่ยอมพบเจ้าหนี้.
ซัด ๔ก. ละ, ทิ้ง, หลบหนี, เช่น แม้นซัดพลัดหนีไปตายแห่งอื่นเปนพับทังสองข้าง ต่างคนต่างจะเอาเงินอันยังเหลืออยู่แก่กันนั้นมิได้เลย (สามดวง).
ตีหัวเข้าบ้านก. ฉวยโอกาสหาประโยชน์ เมื่อได้แล้วหลบหนีเข้าหาที่ปลอดภัย.
ลี้ ๑ก. หลีกหนีไป, หลบหนีไป.
ลี้ภัยก. หลีกหนีภัย, หลบหนีภัย, เช่น ลี้ภัยการเมือง ลี้ภัยสงคราม.
หัวซุกหัวซุนว. อาการที่หลบหนีอย่างรีบร้อนโดยไม่หยุดยั้ง เช่น ผู้ร้ายหนีตำรวจหัวซุกหัวซุน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offender, fugitiveผู้กระทำความผิดที่หลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abscond๑. หลบหนี๒. หลบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absconding by person released on bailการหลบหนีระหว่างประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absconding debtorลูกหนี้ซึ่งหลบหนี[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, fugitive fromผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justice, fugitive fromผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามแดน, ผู้ร้ายข้ามแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of prisonการหลบหนีจากเรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona waviata (L.)ทรัพย์ที่ผู้ร้ายโยนทิ้งขณะหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flightการหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fugitive from justiceผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fugitive from justiceผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามแดน, ผู้ร้ายข้ามแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fugitive offenderผู้กระทำความผิดที่หลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape๑. การหลบหนี๒. ความผิดฐานปล่อยให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี (ก. อังกฤษ)๓. การรอดพ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping houseการหลบหนี้ล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligent escapeการหลบหนีไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Escapesการหลบหนี [TU Subject Heading]
Extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การที่ชาติหนึ่งยอมส่งคนในชาติของตนให้แก่อีกชาติหนึ่ง คือคนในชาติที่ถูกกล่าวหา หรือต้องโทษฐานกระทำความผิดภายนอกเขตแดนของตน และเป็นความผิดที่กระทำขึ้นในเขตอำนาจของอีกชาติหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถที่จะตัดสินคดี รวมทั้งลงโทษบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นข้ออ้างว่า ในกรณีที่ชนชาติหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมแล้วหลบหนีไปยังต่าง ประเทศนั้น รัฐของผู้ที่ประกอบอาชญากรรมมีสิทธิที่จะขอให้ต่างประเทศนั้นส่งตัวผู้กระทำ ผิดกลับคืนมา เพื่อส่งตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาลงโทษได้ แต่หลายคนยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ในข้อนี้ มีไม่น้อยที่สนับสนุนหลักการที่ว่า กฎหมายระหว่างประเทศมิได้รับรองหน้าที่ที่จะต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดน กล่าวคือ นอกจากสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีต่อกันแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศมิได้รับรองสิทธิที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กัน อย่างไรก็ดี ตามสนธิสัญญาที่มีต่อกัน ผู้ร้ายที่หนีความยุติธรรมจะถูกส่งไปให้อีกประเทศหนึ่งตามสนธิสัญญานั้น จักกระทำโดยวิถีทางการทูต ส่วนผู้หลบหนีเจ้าหน้าที่เพราะเหตุผลทางการเมือง จะส่งข้ามแดนอย่างผู้ร้ายไม่ได้ และเมื่อหลบหนีไปยังอีกประเทศหนึ่งได้สำเร็จ ประเทศนั้นๆ มักจะให้อาศัยพักพิงในประเทศของตนเป็นในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง [การทูต]
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, since we're probably both gonna end up at hunterเยี่ยม,ตั้งแต่เราทั้งคู่หลบหนีมาแล้วมาจบที่การโดนตามล่า New Haven Can Wait (2008)
Footprints, snowmobile tracks, any sign of an escape.รอยเท้า, รถหิมะ,ร่องรอย ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการหลบหนี Odyssey (2008)
Escape?หลบหนีOdyssey (2008)
It's suspended when you flee the state.มันกำลังสืบสวนว่าเมื่อไหร่คุณจะหลบหนีจากรัฐ Birthmarks (2008)
I didn't flee the state. I left the state.ผมไม่ได้กำลังหลบหนีจากรัฐผมแค่กำลังไปจากรัฐ Birthmarks (2008)
Either an Olympic gymnast who busted her leg, a child star who blew all her sequel money on drugs, or she's just a lying runaway.หลังจากแข่งยิมนาสติกในโอลิมปิค ซึ่งทำร้ายขาเธอ ดาวรุ่งเลยตกอับ แล้วก็ใช้เงินไปกับยาเสพติด หรือเธอแค่\ เป็นคนหลบหนีเข้าเมืองที่โกหก Emancipation (2008)
In an escape pod sir?ด้วยยานหลบหนีหรือครับ? Ambush (2008)
Master Yoda's warship has fled the system.ยานรบของโยดา\ หลบหนีออกไปจากหมู่ดาวแล้ว Ambush (2008)
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ Rising Malevolence (2008)
Well, he may have escaped last night, but at least we now know who we're looking for.เมื่อคืนเขาอาจหลบหนีไปได้ แต่สุดท้ายเราก็รู้เเล้วว่าใครคนที่เรากำลังตามหาอยู่ The Labyrinth of Gedref (2008)
We have stowaways on board.เรามีเชลยหลบหนี Destroy Malevolence (2008)
Find the stowaway and bring them to me.ค้นหาพวกหลบหนี และนำมันมาให้ข้า Destroy Malevolence (2008)
After a daring rescue and narrow escape,หลังจากภารกิจช่วยชีวิตและหลบหนีมาได้อย่างฉิวเฉียด Shadow of Malevolence (2008)
Target those escape pods. I have a reputation to uphold.จับพวกหลบหนีให้ได้ อย่าให้เสียชื่อข้า Shadow of Malevolence (2008)
Viceroy Gunray escapes.อุปราชกันเรย์หลบหนีไป Lair of Grievous (2008)
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous Viceroy has made a daring getaway.ด้วยความช่วยเหลือ จากสายลับชั่วร้ายของเคาท์ดูกู อุปราชโฉดได้หลบหนีไปอย่างอุกอาจ Lair of Grievous (2008)
Better watch out. There's a Jedi on the loose.ระวังไว้พวก มีเจไดหลบหนี Bombad Jedi (2008)
The Jedi is escaping.เจไดกำลังหลบหนี Bombad Jedi (2008)
Gunray and his accomplices stole a Republic ship to make their getawayกันเรย์และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ขโมยยานสาธารณรัฐเพื่อหลบหนี Cloak of Darkness (2008)
The thing I find hardest to bear is that people will always think he was guilty because he tried to escape.สิ่งที่ข้าทนไม่ได้ก็คือ คนอื่นจะเสมอว่าเขาผิดจริง เพราะเขาพยายามหลบหนี To Kill the King (2008)
I think he tried to escape because he knew that whatever he said or did he'd be killed.ข้าคิดว่าเขาพยายามหลบหนี... ก็เพราะเขารู้ว่า ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงเขาก็ต้องตาย To Kill the King (2008)
I heard that his mother's a runaway handmaiden...ข้าได้ยินว่าแม่ของเขาหลบหนีจาการเป็นสาวใช้ Iljimae (2008)
I already ordered the servants to block his escaping path.ข้าสั่งให้คนไปปิดช่องที่เขาใช้หลบหนีแล้วล่ะ Iljimae (2008)
I also heard he killed many people and escaped.และข้าก็ได้ยินว่าเขาฆ่าคนมากมายและก็หลบหนีไป Hong Gil Dong, the Hero (2008)
But what will you do if others are accused of these crimes because you disappeared?แล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไป ในเมื่อคนอื่นต้องรับโทษ เนื่องมาจากการหลบหนีของเจ้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
But what will you do if others are accused of these crimes because you disappeared?แล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไป ในเมื่อคนอื่นต้องรับโทษ เนื่องมาจากการหลบหนีของเจ้า? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He leaves his consort behind and runs away? !เขาทิ้งคู่ชีวิแล้วหลบหนีไปได้อย่างไรกัน The Kingdom of the Winds (2008)
King Daeso escaped outside the capital, and they sent him back to Buyeo.กษัตริย์แทโซหลบหนีออกไปนอกเมืองหลวง, พวกท่านส่งเขากลับไปพูยอ The Kingdom of the Winds (2008)
We escaped across the river.เราหลบหนีข้ามแม่น้ำไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Escape from Chorh-Gom prison is impossible!จะหลบหนีจากคุก มันเป็นไปไม่ได้ Kung Fu Panda (2008)
As it turns out, men who have escaped not one, but two penitentiaries, are considered a bit of a flight risk.ที่สุดแล้ว มีชายผู้ซึ่งหนีออกมา ไม่ใช่แค่หนึ่ง แต่หนีมาสองคุก จะถูกพิจารณาเรื่องความเสี่ยงต่อการหลบหนี Breaking and Entering (2008)
The-The getting kicked out of obedience school... the humping, the great escape-ไอ้.. ไอ้เรื่องโดนถีบส่งออกจาก โรงเรียนสอนหมา เรื่องซอยขา, สุดยอดการหลบหนี Marley & Me (2008)
Now, how can that not be a cover-up or obstruction of justice?อาจหลบหนีการฟ้องคดีอาญา แล้ว มันจะไม่เป็นการปิดบัง หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไปได้อย่างไร? Frost/Nixon (2008)
Your fiancée, firstly escaped from the Pescadero Mental Hospital.คู่หมั้นคุณ แรกเลยหลบหนีจาก โรงพยาบาลประสาท เพสคาเดโร Pilot (2008)
Requesting an update on fugitive Dale Denton.นี่จนท.บาร์บารา ขอข้อมูลล่าสุด เรื่องผู้ต้องหาหลบหนีเดล เดนตัน Pineapple Express (2008)
This is an old-fashioned escape mission, buddy.นี่เป็นแผนการหลบหนียังไงล่ะ Pineapple Express (2008)
We've been on the run together. He's a great friend. A good guy.เราหลบหนีมาด้วยกัน เขาเป็นเพื่อนที่ดี เป็นคนดี Pineapple Express (2008)
has escaped from a hospital.ได้หลบหนีออกมาจากโรงพยาบาล Death Note: L Change the World (2008)
This is Maki Nikaido, who is currently missing.นี่คือภาพของมากิ นิไคโดะ ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อและหลบหนีไปคะ Death Note: L Change the World (2008)
Call him an escaped convict.บอกว่าเป็นนักโทษหลบหนีแทน The Day the Earth Stood Still (2008)
The escaped convict they showed on the news,นักโทษหลบหนีที่ออกข่าว The Day the Earth Stood Still (2008)
Amidst the chaos in the New York-New Jersey areas, local police are looking for an escaped convict whose name is not being released.ท่ามกลาง ความวุ่นวายในนิวยอร์ก ที่รัฐนิวเจอร์ซี่ ตำรวจกำลังตามจับ นักโทษหลบหนีรายหนึ่ง The Day the Earth Stood Still (2008)
You let them die, rather than risk letting them escape.ที่จะปล่อยให้พวกเธอตาย ดีกว่าปล่อยให้พวกเธอหลบหนี The Reader (2008)
Were you aware that miss austen was a fugitive being transportedคุณทราบหรือไม่ว่า มิสออสตินเป็นผู้ร้ายหลบหนีที่กำลังถูกคุมตัวกลับ Eggtown (2008)
You're a fugitive,got caught in Australia,and the feds will bring you back.คุณหลบหนีการจับกุม และถูกจับได้ที่ออสเตรเลีย และรัฐกำลังเอาตัวคุณกลับไป Eggtown (2008)
When you're on the run,ตอนที่ นายกำลังหลบหนี Under & Out (2008)
Here is everything we have on the escaped prisoners.นี่คือสิ่งที่เราได้มาเกี่ยวกับนักโทษที่หลบหนี Hell or High Water (2008)
My name is Michael Scofield. And I am a fugitive.ชื่อของผมคือ ไมเคิล สโคฟิลด์ ผมเป็นนักโทษหลบหนี Scylla (2008)
Not being on the run by yourself, either.ไม่ต้องคอยหลบหนีตลอดเวลาด้วย Shut Down (2008)
There ve been two escape attemptsพยายามหลบหนี 2 ครั้ง Boxed In (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลบหนี[v.] (lopnī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond   FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abscond[VI] หลบหนี, See also: หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ, Syn. flee, cut and run, fly
abscond from[PHRV] แอบหนี, See also: หลบหนี, แอบหลบไป, ดอดหนี
break loose[PHRV] หนีรอดไปได้, See also: หลุดรอด, หลบหนี, พ้น, Syn. get free
chuck out[PHRV] หลบหนี (เพราะมีความผิด) (คำไม่เป็นทางการ)
crash out[PHRV] หนีรอด (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลุดรอด, หลบหนีได้, Syn. break out, burst out, bust out
defect to[PHRV] หลบหนีออกจากประเทศ (เพื่อไปเข้าข้างประเทศอื่น)
duck out[PHRV] หลบหนี, See also: หลุดรอดจาก
decamp[VI] หลบหนี, See also: หนี, แหกค่าย, Syn. escape, leave
escape[N] การหนี (จากการถูกขัง), See also: การหลบ, การหลบหนี, Syn. flight
escape[VT] หนี (จากการถูกขัง), See also: ลี้, หนีภัย, หลบภัย, หลบหนี, Syn. flee, fly, leave
escape[VI] หนี (จากการถูกขัง), See also: หลบหนี, Syn. flee, fly, leave
flee[VT] หลบหนี, See also: เผ่นหนี, โกย, หนี, Syn. escape, shun, elude
flight[N] การหนี, See also: การหลบหนี, Syn. escape, fleeing
fly[VT] หลบหนี, See also: หนี, เผ่น, Syn. escape, get away
fugitive[N] ผู้ที่หลบหนี, Syn. escapee, runaway
fugitive[ADJ] ซึ่งหลบหนี
get away from[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: หลบหนีหลุดรอดไปได้
get out of[PHRV] หนีรอดจาก, See also: หลบหนีจาก, Syn. push off
go over the wall[IDM] หนีจากคุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลบหนีออกจากเรือนจำ
hide out[PHRV] หลบหนี, See also: ซ่อนตัวให้พ้น, ซุ่มซ่อน, Syn. hide away
getaway[N] การหลบหนี, See also: การหนีรอด, การจากไป, Syn. escape
Hegira[N] การหลบหนีของโมฮัมหมัดจากเมืองเมกกะไปยังเมดินา
Hejira[N] การหลบหนีของโมฮัมหมัดจากเมืองเมกกะไปยังเมดินา
keep clear of[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: หลบหนี, หนีหน้า, Syn. remain clear of, stay clear of, steer clear of
lie up[PHRV] ซ่อนตัวเพื่อหลบหนี, Syn. hole up, lie doggo
lam[VI] หนีอย่างรวดเร็ว, See also: หลบหนี, Syn. flee, escape
leak[N] การหลบหนี
lose[VT] หลบหนี, See also: หนี, Syn. escape, elude
runaway[N] ผู้หลบหนี, See also: คนหลบหนี, คนที่วิ่งหนี, ผู้วิ่งหนี, Syn. escapee, deserter, refugee
runaway[ADJ] ซึ่งวิ่งหนีไป, See also: ซึ่งหลบหนีไป, ซึ่งเตลิดไป, Syn. escaped, fugitive
retreat from[PHRV] หลบหนี (ด้วยความกลัว), Syn. back away, back off
run away[PHRV] หนีรอด, See also: รอดพ้นจาก, หลบหนี, Syn. run off
run off[PHRV] หลบหนีจาก, Syn. run away
getaway[SL] การหลบหนี
skulk[N] ผู้หลบหนี
squeak[N] การหลบหนีจากอันตรายได้อย่างหวุดหวิด (คำไม่เป็นทางการ), See also: การรอดอย่างหวุดหวิด, Syn. a narrow escape
skip off[PHRV] หลบหนี, See also: ไม่เข้าร่วม, Syn. skip out
skip out[PHRV] หลบหนี, See also: ไม่เข้าร่วม, Syn. skip off
welch on[PHRV] หนี, See also: หลบหนี, Syn. welsh on
welsh on[PHRV] หนี, See also: หลบหนี, Syn. welch on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด,การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
defector(ดิเฟค'เทอะ) n. ผู้ละทิ้ง,ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. traitor
draft dodgern. ผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew
evasion(อีเว'เชิน) n. การหลบหนี,การหลีก
exhaust(เอกซอสทฺ') vt. ใช้หมด,ทำให้หมด,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย. vi. ผ่านพ้น,หลบหนี., See also: exhaustion n. -exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n., Syn. wear out
fainaigue(ฟะเนก') vi. หลบหนีงานหรือความรับผิดชอบ,หลบหนี,โกง. vt. โกง,หลอก,ลวง -fainaiguer n.
flee(ฟลี) {fled,fled,fleeing,flees} vi. หนี,หลบหนี,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน. vt. หลบหนีจาก, Syn. vanish
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
fugitive(ฟิว'จิทิฟว) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบหนี. adj. หลบหนี,ลี้ภัย,ชั่วคราว,เปลี่ยนแปลง,ร่อนเร่,ไม่ถาวร., See also: fugitively adv. fugitiveness n., Syn. fleetiing,runaway
getaway(เกท'อะเวย์) n. การจากไป,การหลบหนี,การเริ่มแข่ง, Syn. depart,
large(ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย), See also: largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั
leak(ลีค) {leaked,leaking,leaks} n. รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยร้าว,รอยแยก,ร่อง,ช่อง,วิธีการรั่วไหล,การรั่วไหล,การหลบหนี,การรั่วของกระแสไฟฟ้า. vi. รั่ว,รั่วไหล,ซึม. vt. ทำให้รั่ว,ทำให้ลอดเข้ามา,ทำให้ซึม,ทำให้รู้ความลับ., See also: leaker n. ดูleak
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
retreat(รีทรีท') vi. ล่าถอย,ถอย,เพิกถอน,ยกเลิก,หลบตัว,หลบหนี,สละสิทธิ, (แก้มหน้าผาก) ตอบ,เอียงลาด n. การถอย,แตรเลิก,แตรเย็น,สัญญาณถอย,ธงสัญญาณการยอมแพ้,การปลดเกษียณ,ความสันโดษ,สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น,โรงพยาบาลคนบ้า, See also: retreatal adj. retreatingn
run-out(รัน'เอาทฺ) n. การหลบหนี,การหลีก,การเลี่ยง
runaway(รัน'อะเว) n. ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย,การวิ่งหนี adj. หลบหนี
skulk(สคัลคฺ) vi.,n. (ผู้) หลบ,ซ่อน,หลบมุม,เดินลับ ๆ ล่อ ๆ ,หลบหนีง่าย,แสร้งทำเป็นป่วย., Syn. slink
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
squeak(สควีค) n. เสียงเอี๊ยด ๆ (ของบานพับเป็นต้น) ,เสียงเจี๊ยก ๆ (ของหนูหรือสัตว์อื่น) ,การหลบหนีจากภัยหรือความตาย,โอกาส vi. ส่งเสียงดังกล่าว; -Phr. (squeak by (through) ชนะแต่เส้นยาแดงประสบความสำเร็จอย่างหวุดหวิด,รับสารภาพ,เปิดเผย) .
stow(สโท) vt. เก็บ,เก็บรักษา,บรรจุ,ใส่,กอง,หยุด,ทำให้อยู่หรือพัก,หยุด, stow away แอบซ่อนอยู่ในเรือหรือเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าโดยสารหรือเพื่อหลบหนีผู้ติดตาม., See also: stowable adj., Syn. pack,cram,jam

English-Thai: Nontri Dictionary
defect(vi) เอาใจออกห่าง,ละทิ้ง,ปลีกตัว,หลบหนี้,หนีงาน
defector(n) ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้ละทิ้ง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ
desert(vi,vt) จากไป,หนีทัพ,หลบหนี,ทอดทิ้ง,ทิ้งหน้าที่
duck(vi,vt) จุ่มหัวลงในน้ำ,ดำน้ำ,มุดน้ำ,กดน้ำ,ก้ม,หลบหนี
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด
evasive(adj) ซึ่งหลีกเลี่ยง,ซึ่งหลบหนี,เป็นข้อแก้ตัว,เป็นการบอกปัด
flee(vi) จากไป,หนีไป,บินหนี,รีบไป,หลบหนี
fugitive(adj) หลบหนี,ลี้ภัย,หนี,ร่อนเร่,ไม่ถาวร,ชั่วคราว
fugitive(n) ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย
skip(vt) หนี,กระโดดข้าม,เผ่นหนี,หลบหนี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
worm out ofหลบหนี, ออกจาก
See also: S. escape, leave,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脱出[だっしゅつ, dasshutsu] (n vi vt ) อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., S. . escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, S. flee

German-Thai: Longdo Dictionary
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top