ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หย่ง*

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หย่ง, -หย่ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่ง[V] tiptoe, See also: walk on tip toe, Syn. โหย่ง, กระหย่ง, กระโหย่ง, Example: เธอลงมายืนแตะเท้ากับผ้าขี้ริ้วเก่าๆ พอให้เท้าแห้งแล้วก็หย่งเท้าขึ้นบันได, Thai definition: ทำให้สูงขึ้น
หย่ง[N] support, See also: rest, Example: เขาคู้ตัวหมอบบนหลังช้าง สองมือเกาะแหย่งไว้แน่น, Thai definition: ที่สำหรับรับรองเช่นสัปคับช้าง
หย่ง[V] stand on tiptoe, See also: hop on one foot, Syn. หย่ง, เขย่ง, กระหย่ง กระโหย่ง, Example: เขาโหย่งตัวขึ้นเพื่อจะมองได้ชัดยิ่งขึ้น, Thai definition: อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้น หรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง
กระหย่ง[ADV] (walk) on the toes, See also: (go) on tip-toe, Syn. หย่ง, โหย่ง, กระโหย่ง, Example: หล่อนเดินกระหย่งเท้าไปที่เตียงนอน
กระโหย่ง[V] walk on the toes, See also: go on tip-toe, Syn. กระหย่ง, หย่ง, โหย่ง, Example: น้องกระโหย่งเท้าเดินเพราะพื้นสกปรก
หยิบหย่ง[ADJ] idle, See also: frivolous, Syn. หยิบโหย่ง, กรีดกราย, Example: หากไม่สอนให้ให้เด็กรู้จักค่าของเงิน เด็กอาจจะติดเป็นนิสัยกลายเป็นคนหยิบหย่ง สุรุ่ยสุร่าย จมไม่ลง, Thai definition: ไม่เอาการเอางาน
หยิบโหย่ง[ADJ] finicky, See also: loaf around, Syn. กรีดกราย, หยิบหย่ง, Ant. ทะมัดทะแมง, เอาการเอางาน, คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, Example: หล่อนทำงานหยิบหย่ง, Thai definition: ไม่ทะมัดทะแมง, ไม่เอาการเอางาน
กระเย้อกระแหย่ง[V] tiptoe, See also: stand on tiptoe, Syn. ขะเย้อแขย่ง, เขย่ง, Example: เด็กนักเรียนต่างก็กระเย้อกระแหย่งอยู่หน้าห้องพักอาจารย์ รอฟังผลการตัดสินโทษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเย้อกระแหย่ง(-แหฺย่ง) ก. ขะเย้อแขย่ง, เขย่งแล้วเขย่งอีก, โดยปริยายหมายความว่า พยายามจะให้ได้สิ่งที่สุดเอื้อม.
กระหย่งก. ทำให้สูงขึ้น เช่น กระหย่งตัว, ทำสิ่งที่รวมตัวกันให้โปร่งหรือขยายตัวให้หลวมขึ้น เช่น กระหย่งฟาง, กระโหย่ง หย่ง หรือ โหย่ง ก็ว่า.
กระหย่งว. อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้นหรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง เช่น เดินกระหย่ง วิ่งกระหย่ง, เรียกรอยเท้าที่ไม่เต็มเห็นแต่ปลายเท้าและส้นเท้า ว่า รอยเท้ากระหย่ง, อาการที่นั่งเอาปลายเท้าตั้งลงที่พื้น ส้นเท้าทั้ง ๒ รับก้น เรียกว่า นั่งกระหย่ง, กระโหย่ง หย่ง หย่ง ๆ โหย่ง หรือ โหย่ง ๆ ก็ว่า.
กระแหย่ง(-แหฺย่ง) ว. อาการปีนขึ้นอย่างพลั้ง ๆ พลาด ๆ. (แผลงมาจาก แขย่ง).
กระแหย่ง(-แหฺย่ง) ก. คะยั้นคะยอ เช่น มาหยักเหยาเซ้าซี้กระแหย่งชาย (รามเกียรติ์ ร. ๑).
กระโหย่ง(-โหฺย่ง) ก. ทำให้สูงขึ้น เช่น กระโหย่งตัว, ทำสิ่งที่รวมตัวกันให้โปร่งหรือขยายตัวให้หลวมขึ้น เช่น กระโหย่งฟาง, กระหย่ง หย่ง หรือ โหย่ง ก็ว่า.
กระโหย่ง(-โหฺย่ง) ว. อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้น หรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง เช่น เดินกระโหย่ง วิ่งกระโหย่ง, เรียกรอยเท้าที่ไม่เต็ม เห็นแต่ปลายเท้าและส้นเท้า ว่า รอยเท้ากระโหย่ง,อาการที่นั่งเอาปลายเท้าตั้งลงที่พื้น ส้นเท้าทั้ง ๒ รับก้นเรียกว่า นั่งกระโหย่ง, กระหย่ง หย่ง หย่ง ๆ โหย่ง หรือ โหย่ง ๆ ก็ว่า.
หย่งก. ทำให้สูงขึ้น เช่น หย่งตัว, ทำสิ่งที่รวมตัวกันให้โปร่งหรือขยายตัวให้หลวมขึ้น เช่น หย่งฟาง หย่งผม หย่งเส้นบะหมี่, กระหย่ง กระโหย่ง หรือ โหย่ง ก็ว่า.
หย่ง ๒, หย่งว. อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้นหรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง เช่น เดินหย่ง ๆ วิ่งหย่ง ๆ, เรียกรอยเท้าที่ไม่เต็ม เห็นแต่ปลายเท้าและส้นเท้า ว่า รอยเท้าหย่ง หรือ รอยเท้าหย่ง ๆ, อาการที่นั่งเอาปลายเท้าตั้งลงที่พื้น ส้นเท้าทั้ง ๒ รับก้น เรียกว่า นั่งหย่ง หรือ นั่งหย่ง ๆ, กระหย่ง กระโหย่งหย่ง หรือ โหย่ง ๆ ก็ว่า.
หย็องแหย็ง, หย็องแหย็ง ๆว. ทำท่าเล่น ๆ ไม่เอาจริงเอาจัง เช่น นักมวยคู่นี้มัวแต่เต้นหย็องแหย็ง ๆ ไม่ชกกันเสียที
หย็องแหย็ง, หย็องแหย็ง ๆไม่มีท่าทาง, ไม่เป็นระเบียบ, เช่น เต้นหย็องแหย็ง กระโดดหย็องแหย็ง ๆ.
หยิบหย่ง, หยิบโหย่งว. กรีดกราย, ทำอะไรไม่จริงจัง, ไม่เอาการเอางาน, เช่น ท่าทางหยิบโหย่งอย่างนี้ จะไปทำมาหากินอะไรได้.
หย่ง(แหฺย่ง) น. สัปคับ, ที่สำหรับนั่งผูกติดบนหลังช้าง, แหย่งช้าง ก็เรียก.
หย่ง(โหฺย่ง) ก. ทำให้สูงขึ้น เช่น โหย่งตัว, ทำสิ่งที่รวมตัวกันให้โปร่งหรือขยายตัวให้หลวมขึ้น เช่น โหย่งฟาง โหย่งผม โหย่งเส้นบะหมี่, กระหย่ง กระโหย่ง หรือ หย่ง ก็ว่า.
หย่ง ๒, โหย่ง(โหฺย่ง) ว. อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้น หรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง เช่น เดินโหย่ง ๆ วิ่งโหย่ง ๆ, เรียกรอยเท้าที่ไม่เต็ม เห็นแต่ปลายเท้าและส้นเท้า ว่า รอยเท้าโหย่ง หรือ รอยเท้าโหย่ง ๆ, อาการที่นั่งเอาปลายเท้าตั้งลงที่พื้น ส้นเท้าทั้ง ๒ รับก้น เรียกว่า นั่งโหย่ง หรือ นั่งโหย่ง ๆ, กระหย่ง กระโหย่ง หย่ง หรือ หย่ง ๆ ก็ว่า.
กรีดกราย(-กฺราย) ว. อาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้ว, มีท่าทางหยิบหย่ง, เช่น มัวแต่เดินกรีดกรายอยู่นั่นแหละ เมื่อไหร่จะทำงานเสร็จเสียที.
กรีดนิ้วก. ใช้นิ้วมือหยิบอย่างมีท่าทางหยิบหย่ง.
กรุยกรายมีท่าทางหยิบหย่ง
ขะเย้อแขย่ง(-ขะแหฺย่ง) ก. กระเย้อกระแหย่ง, เขียนเป็น เขย้อแขย่ง ก็มี.
เขย้อแขย่ง(ขะเย่อขะแหฺย่ง) ก. กระเย้อกระแหย่ง, ออกเสียงว่า ขะเย้อขะแหย่ง ก็มี.
โขย่ง(ขะโหฺย่ง) ก. กระโหย่ง, ทำให้สูงขึ้น.
คางคก ๑น. ชื่อสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกในสกุล Bufo วงศ์ Bufonidae รูปร่างคล้ายกบ ผิวหนังเป็นตุ่มขรุขระ ภายในตุ่มมียางเหนียวซึ่งมีพิษต่อเนื้อเยื่ออ่อน เรียกว่า ยางขาว เคลื่อนที่โดยการย่างเดินและกระโดดหย่ง ๆ ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น คางคกบ้าน ( B. melanostictus Schneider) คางคกป่า ( B. macrotisBoulenger) .
ตะโพงโทง ๆ, โหย่ง ๆ, เช่น ก็จะทำคลุมโปงตะโพงดัน (ปกีรณำพจนาดถ์), ลุกขึ้นมาทั้งโปง วิ่งตะโพงกอดบาท (นิทราชาคริต), ตะพง ก็ว่า.
ประจิ้มประจ่องก. หยิบหย่ง, ดัดจริตกรีดกราย.
ป้อว. อาการของไก่ที่คึกกรีดปีกไปมา, มีอาการกรีดกราย หยิบหย่ง
โยง ๒ก. เอาไม้แซะข้าวให้สุกทั่วกัน, ทำให้โหย่ง, คุ้ย, เช่น โยงข้าว โยงข้าวเม่า.
ร่องส่วยก. หย่ง.
รัดประคนน. เชือกหรือลวดหนังตีเป็นเกลียวหุ้มผ้าแดง ใช้พันอ้อมลำตัวถัดต้นขาหน้าของช้าง มี ๒ เส้นคู่กัน สำหรับผูกรั้งสัปคับ แหย่ง หรือ กูบมิให้โยกเลื่อน.
สงก. หย่งให้กระจายตัวหรือยกขึ้นให้นํ้าหรือของเล็ก ๆ ร่วงลง เช่น สงข้าว สงฟาง สงถั่วงอก สงเส้นบะหมี่.
สัปคับ(สับปะคับ) น. ที่สำหรับนั่งผูกติดบนหลังช้าง, แหย่งช้าง.
สำรวยว. ทำกิริยากรีดกรายหยิบหย่ง, เอาแต่แต่งตัว, เช่น ท่าทางสำรวยอย่างนี้ คงจะทำงานหนักไม่ไหว.
สำอางว. ที่ทำให้งามสะอาดหมดจด, งามสะอาดหมดจด, งามกรีดกรายหยิบหย่ง เช่น เขาเป็นหนุ่มสำอางท่าทางกรีดกราย.
เหยง, เหยง ๆ(เหฺยง) ว. อาการที่ทำซ้ำ ๆ อย่างเร็ว เช่น ขุดดินเหยง ด่าเหยง ๆ, (ปาก) ใช้ว่า เหย็ง หรือ เหย็ง ๆ ก็มี.
เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อว. หยิบหย่ง, ทำอะไรไม่จริงจัง, ไม่เอาการเอางาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Almost human. - Come on. Let's get out of here.เข้ามา ให้ของได้รับออกจากที่นี่ กระหย่ง Yellow Submarine (1968)
Quantico, NSA, ViCAP, all the rest.Quantico, NSA, ViCAP, ล้วนแต่แหย่ง Resident Evil (2002)
She's--She's shallow,and she's--She's selfish!เธอหยิบหย่งแล้วก็เห็นแก่ตัว Now You Know (2007)
You want to learn Wing Chun?เจ้าอยากจะเรียนมวยหย่งชุนรึ ? Ip Man 2 (2010)
I do not know what is Wing Chunแต่ข้ายังไม่รู้จักมวยหย่งชุนเลย Ip Man 2 (2010)
I'll speak to you about that fact, we Wing Chunงั้นข้าจะสรุปสั้นๆแล้วกัน \ ที่จริงแล้วมวยหย่งชุ่น Ip Man 2 (2010)
Wing Chun, Yipหย่งชุน , ยิปมัน Ip Man 2 (2010)
We do Wing Chun, is the offensive and defensive unityพวกเจ้าจงรู้ไว้ มวยหย่งชุนใช้การบุกกับการรับเป็นอันหนึ่งเดียวกัน Ip Man 2 (2010)
Wing Chun like to know what is it?เจ้าอยากรุ้มั๊ย ว่าอะไรคือมวยหย่งชุน Ip Man 2 (2010)
Foshan Wing Chun Schoolโรงเรียนสอนมวย หย่งชุน ฝอซาน Ip Man 2 (2010)
Now the whole of Hong Kong people are talking about war Fist Wing Chunตอนนี้คนฮ่องกงกำลังกล่าวขวัญถึงวิชาหมัดหย่งชุน Ip Man 2 (2010)
School Wing Chunโรงเรียนหย่งชุน Ip Man 2 (2010)
Bunch of bastards, do not learn boxing people up?ไอ่พวกบ้า มันไม่ยอมให้คนมาเรียงหย่งชุน Ip Man 2 (2010)
To a few people who learn Wing Chunนั่นมันพวกศิษหย่งชุนนี่ Ip Man 2 (2010)
Took the opportunity to let more people know you Wing Chunนี่เป็นโอกาศที่ดี ที่จะให้คนอื่นได้รู้จักมวยหย่งชุน Ip Man 2 (2010)
Wing Chun master to accept without fear or hesitation Huayang boxing boxing matchesอาจารย์มวยหย่งชุนไม่กลัวมวยต่างชาติ ขึ้นสังเวียนชกที่หัวหยาง Ip Man 2 (2010)
East meets West in Hong Kong martial arts event will be held on the fist raceงานศิลปะการป้องกันตัวแห่งฮ่องกง, มวยหย่งชุนจะรักษาชัยชนะไว้ได้หรือไม่ Ip Man 2 (2010)
Wing Chun can beat boxing it?มวยหย่งชุนจะล้มมวยต่างชาติได้เหรอ? Ip Man 2 (2010)
Well, and obviously it's hard to hear him cry.หรือโหย่งตัวยืนขึ้น หรือ คลาน If... (2010)
You see instead of sharing the suns gift, this woman, Mother Gothel, hoarded its healing power and used it to keep herself young for hundreds of years.คุณเห็นแทน แบ่งปันของขวัญโหย่ง ผู้หญิงคนนี้แม่ Gothel เก็บสะสมมันเป็นพลังเยียวยา และใช้มันเพื่อให้ตัวเอง หนุ่มนับร้อยปี Tangled (2010)
A morning filled with 200 billion suns.ตอนเช้าที่เต็มไปด้วย 200,000,000,000 โหย่ง Sisters of the Sun (2014)
I decided to stop tapping and digging and did it at once.ฉันตัดสินใจหยุด เลิกหยิบหย่งและลงมือทำมันอย่างจริงจัง  ()

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงโหย่งโหย[n.] (maēng yōnghōi) EN: Longhorn Grasshopper   
แมลงโหย่งโหย[n.] (malaēng yōnghōi) EN: Longhorn Grasshopper   
หยิบหย่ง[adj.] (yipyong) EN: idle ; frivolous   
หยิบโหย่ง[adj.] (yipyōng) EN: finicky ; loaf around   
หย่ง[v.] (yong) EN: raise ; stretch   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top